Бібліотека ЛДУФК безкоштовно надає такі основні бібліотечні послуги :

Детальніше:

• інформацію про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат бібліотеки;

• обслуговування користувачів на абонементі та в читальних залах;

• тимчасове користування документами з фонду бібліотеки;

• користування дисертаційним фондом;

• користування фондом іноземної літератури, зокрема й з фізичної культури та спорту;

• консультаційну допомогу з пошуку джерел інформації;

• консультації з питань складання списків використаних джерел;

• допомогу з  індексування наукових тем за УДК;

• безкоштовний WI-FI;

• доступ до баз даних і електронних ресурсів;

• доступ до інформаційних ресурсів мережі інтернет;

• проведення  занять з інформаційної культури.
 

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ