Ярошик Марта Ярославівна

Посада - доцент
Науковий ступінь -
кандидат наук з фізичного виховання і спорту
Вчене звання -
доцент

 

 

 

 

Викладає навчальні дисципліни:
• Теорія і методика фізичного виховання;
• Теоретико-методичні аспекти фізичного виховання у фізичній реабілітації;
• Педагогічна практика.
 
Освіта:
• Львівський державний інститут фізичної культури  (спеціальність «Фізичне виховання», кваліфікація -  магістр фізичного виховання і спорту, викладач вищого навчального закладу), 2006 р.;
• Аспірантура Львівського державного університету фізичної культури, 2009 р.

Етапи роботи в Університеті:
• 2007-2011 рр. - викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання Львівського державного університету фізичної культури;
• 2010 р. - захист кандидатської дисертації, присуджено науковий ступінь кандидата наук  з фізичного виховання та спорту (спеціальність – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення);
• 2011-2014 рр. – старший викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання ЛДУФК;
• 2014-2016 рр. – вчений секретар ЛДУФК за сумісництвом;
• 2014 р.– по теперішній час – доцент кафедри теорії і методики фізичної культури (теорії і методики фізичного виховання) ЛДУФК.

2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії і методики фізичного виховання.

Наукова діяльність:
• тема дисертації: Підготовка бакалаврів фізичного виховання в умовах інтеграції вищої школи України в європейський освітній простір.
• напрямки наукових досліджень: Напрямки наукових досліджень: підготовка фахівців фізичного виховання, фізичне виховання та рухова активність різних груп населення, сучасні освітні технології.

 

Автор 55 публікацій, з них 50 наукового і 5 навчально-методичного характеру (з них 34 – у фахових виданнях, 1 – у виданнях Scopus).

Автор навчально-методичних рекомендацій «Підготовка бакалаврів фізичного виховання за кредитно-модульною системою навчання (2009), інтерактивного навчального відео-курсу «Практика: крок до педагогічної майстерності» (2009), навчально-методичного комплексу навчальної дисципліни «Теоретико-методичні аспекти фізичного виховання у фізичній реабілітації».

Бере участь у розробці наукових тем кафедри, керує магістерськими та курсовими роботами, готує студентів до участі у наукових конференціях та олімпіадах.

Підготувала 18 магістрів та 3 призерів студентської конференції „День студентської науки ЛДУФК”, 3 учасників ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом „Фізичне виховання”.

Відповідальна за спортивну, виховну та профорієнтаційну роботу на кафедрі.

 
 

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ