Павлова Юлія Олександрівна

Посада - професор
Науковий ступінь -
доктор наук з фізичного виховання і спорту
Вчене звання -
професор
Державні нагороди - "Подяка Прем''єр-Міністра України"

 

 

 

 

Викладає навчальні дисципліни:
• формування культури рухової активності;
• методика викладання фізичного виховання в спеціальних медичних групах;
• педагогічна практика;
• Theory and Methodology of Physical Education.

Освіта:
• Львівський національний університет імені Івана Франка (біологічний факультет), 2005 р.;
• Аспірантура Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008 р.;
• Докторантура Львівського державного університету фізичної культури, 2017 р.

Етапи роботи в Університеті:
• 2009-2014 рр. – старший науковий співробітник науково-дослідного інституту Львівського державного університету фізичної культури;
• 2014-2016 рр. – доцент кафедри здоров’я людини ЛДУФК;
• 2017р.-по теперішній час – професор кафедри теорії та методики фізичної культури ЛДУФК.

Наукова діяльність:
• тема дисертації: Теоретико-методичні засади забезпечення якості життя різних груп населення з використанням оздоровчо-рекреаційних технологій;
• напрямки наукових досліджень: Якість життя людини; методи оцінювання якості життя різних груп населення; фізичне виховання різних груп населення; оздоровчі технології в забезпеченні якості життя людини.

Впродовж 2009–2017 рр. була відповідальним виконавцем фундаментальних та прикладних досліджень, що виконувалися за державним замовленням «Залучення осіб літнього віку до фізкультурно-оздоровчих освітніх програм з метою поліпшення здоров’я та якості життя», «Моніторинг соматичного здоров’я населення Західного регіону України»; виконавець регіональних проектів «Здоров’я учасників навчально-виховного процесу: освіта з питань здоров’я і здорового способу життя», «Здоров’я учасників навчально-виховного процесу: школа сприяння здоров’я»;

Керує науковою роботою докторанта, аспірантів та магістрантів;

Член редакційної колегії наукових журналів «Спортивна наука України» та «Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві».

Автор та співавтор понад 150 друкованих праць, серед яких 3 монографії та навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України.

Учасник понад 50 наукових конференцій, спікер на пленарних та секційних засіданнях, член наукових комітетів конференцій, що відбуваються в Польщі, Румунії та Україні.

Відзначена іменною стипендією Верховної Ради України для найталановитіших молодих вчених (2018 р.), почесною грамотою Львівської облдержадміністрації (2018 р.), премією обласної ради для працівників наукових установ та закладів вищої освіти (2018 р.); стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених (2016–2017рр.).

Координатор Університету третього віку при Львівському державному університеті фізичної культури (з 2010 р).

Наукові праці

Наукові праці опубліковані у закордонних журналах, що входять до наукометричних баз даних Scopus i Web of Science

Відзнаки

Е-mail: tmfv@ldufk.edu.ua

 

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ