Завидівська Наталія Назарівна

Посада - професорка
Науковий ступінь -
докторка педагогічних наук
Вчене звання -
професорка
Спортивне звання - КМС з художньої гімнастики
Відзнаки та нагороди - Відмінниця освіти України

 

 

 

Викладає навчальні дисципліни:
• Сучасні тенденції у теорії і методиці фізичної культури;
• Педагогічна практика.

Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (1998р., 2003р.), Грамотою Управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації (2001р.), а у 2005 році – знаком «Відмінник освіти України» (наказ МОН України  № 416-к від 29.04.2005 р., посвідчення №71894).

Освіта:
• Львівський державний інститут фізичної культури (тренерський факультет), 1986 р.

Етапи роботи в Університеті:
• 2015 р. - по теперішній час – професорка кафедри теорії та методики фізичної культури;

Наукова діяльність:
• тема дисертації: Кандидатська - «Професійно-прикладні основи формування здорового способу життя студентів вищих навчальних закладів економічного профілю» зі спеціальності 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти. Диплом кандидата наук ДК №019235 від 11.06.2003 року; Докторська - «Теоретико-методичні засади фундаменталізації фізкультурно-оздоровчої освіти студентів у процесі здоров’я збережувального навчання» із спеціальності 13.00.02 - теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я). Диплом доктора наук ДД №001551 від 01.07.2013року;
• напрямки наукових досліджень: Проблеми загальної фізкультурної освіти студентів; вдосконалення системи фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів різного професійного спрямування; оптимізація процесу формування навичок здорового способу життя; технології та методики здоров’я збережувального навчання студентів.

у 2015 році присвоєно вчене звання професорки кафедри фізичного виховання та безпеки життєдіяльності (рішення Атестаційної колегії від 26 лютого 2015 року, протокол №1/01 – П. Атестат 12 ПР №010249);

Членкиня спеціалізованої Вченої Ради К 32.051.04 Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Членкиня редакційної колегії збірника наукових праць Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки.

Завидівська Н.Н. є авторкою більше 120 наукових праць, серед яких статті у журналах бази SCOPUS, монографія «Фундаменталізація фізкультурно-оздоровчої освіти: аспект здоров’язбережувального навчання студентів» (2012 р.), навчально-методичні і навчальні посібники з Грифами Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту та Міністерства освіти і науки України – «Формування навичок здорового способу життя у студентів вищих навчальних закладів» (2009 р.), «Основи фізичного виховання у системі здоров’язбереження студентської молоді» (2010), «Фізична рекреація» (2010), «Фізичне виховання і здоров’я» (2012 р.).

Педагогічний стаж роботи 33 роки.

Постійна учасниця міжнародних та Всеукраїнських конференцій, зокрема: «Олімпійський спорт: історія і сучасність», Міжнародна практична конференція, присвячена 100-річчю святкування Олімпійського Києва, м. Київ: Національний Університет фізичної культури і спорту, 2013 р.; «Здоров’я людини у сучасному суспільстві», ІІ Міжнародна науково-практична конференція, м. Сімферополь: Кримський інститут бізнесу, 4-8 червня 2013 р.; «Актуальні проблеми фізичного виховання, реабілітації, спорту та туризму», V Міжнародна науково-практична конференція, м. Запоріжжя: КПУ, 10-11 жовтня 2013 р.; «Сучасні проблеми і перспективи розвитку фізичної культури, здоров’я і професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту», м. Київ: Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 20-21.03.2014 р.; «Сучасні технології у навчанні студентів на заняттях з фізичної культури», Всеукраїнська науково-практична конференція, м. Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2-4 липня 2014 р.; «Знання – економіка – суспільство», VІ Міжнародна наукова конференція факультету менеджменту Краківського економічного Університету, Республіка Польща, м. Краків: Краківський економічний Університет, 4-6 червня 2014 р.; Всеукраїнська науково-практична конференція «Історичні, теоретико-методичні, медико-біологічні аспекти фізичної культури і спорту», 6-7 квітня 2016 р., м. Чернівці; ІХ міжнародна наукова конференція пам’яті Анатолія Миколайовича Лапутіна «Актуальні проблеми сучасної біомеханіки фізичного виховання та спорту» (м. Чернігів, 13-14 жовтня 2016 р.); VІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми фізичного виховання, спорту та туризму» (м. Запоріжжя, 20-21 жовтня 2016 р.).

Наукові праці

Наукові праці опубліковані у закордонних журналах, що входять до наукометричних баз даних Scopus i Web of Science

Відзнаки

Е-mail: tmfv@ldufk.edu.ua

 

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ