Вовканич Андрій Степанович

Посада - професор
Науковий ступінь - кандидат біологічних наук
Вчене звання - професор
Державні відзнаки і нагороди - Заслужений діяч науки і техніки України (2016 р.).

 

 

 

Викладає навчальні дисципліни:
• Основи практичної діяльності у фізичній терапії та ерготерапії.

Відомчі відзнаки і нагороди: відзнаки Міністерства освіти і науки України - «Відмінник освіти України» (1999 р.), «Петро Могила» (2006 р.), «За наукові досягнення» (2011 р.);

Освіта:
• Львівський ордена Леніна державний університет імені Івана Франка, біологічний факультет, 1985 р.;
• Аспірантура (заочна форма навчання) Державного центрального ордена Леніна інституту фізичної культури (Москва), 1992 р.

Етапи роботи в Університеті:
• 1989-1993 рр. – старший лаборант кафедри анатомії і фізіології ЛДІФК;
• 1993-1997 рр. – викладач кафедри анатомії і фізіології ЛДІФК;
• 1993-2014 рр. – вчений секретар ЛДІФК/ЛДУФК
• 1997–2014 рр. – завідувач кафедри фізичної реабілітації ЛДУФК;
• 1989-1993 рр. – вчений секретар спеціалізованої вченої ради ЛДУФК;
• 2014 - по теперішній час – професор кафедри фізичної терапії та ерготерапії ЛДУФК імені Івана Боберського;
• 2014 р.-по теперішній час - Проректор з наукової роботи та зовнішніх зв’язків ЛДУФК імені Івана Боберського.

Наукова діяльність:
• тема дисертації: Працездатність окремих груп спортсменів при виконанні повторних статичних навантажень
• напрямки наукових досліджень: Вплив повторних статичних навантажень на діяльність функціональних систем організму спортсменів різних спеціалізацій; механізми розвитку втоми під час статичних навантажень; підготовка кадрів у сфері фізичної реабілітації; особливості навчальних програм підготовки студентів зі спеціальності «фізична реабілітація»; адаптація навколишнього середовища до потреб неповносправних різних нозологій; фізична реабілітація неповносправних з розладами діяльності опорно-рухового апарату.

• 1996 р. - захист кандидатської дисертації;
• 2000 р. – присвоєне вчене звання доцента;
• 2014 р. – присвоєне вчене звання професора.

Підготував 8 кандидатів наук: (Івасик Н.О.,2004 р.; Руденко Р.Є.,2006 р.; Дідух Г.В., 2007 р.; Дикий Б.В.,2010 р.; Рокошевська В.В.,2010 р.; Бас О.А.,2011 р.; Індика С.Я.,2014 р.; Таран І.В.,2014 р.).

Член робочої групі з розробки Державного стандарту вищої освіти за напрямом підготовки 6.010203 «Здоров’я людини» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», який було затверджено у 2013 році. Член робочої групи з розробки паспорту наукової спеціальності 24.00.03 «Фізична реабілітація».

Упродовж 1999 – 2006 рр. та у 2014 році – голова журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Фізична реабілітація». З 2008 по 2013 рік – член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Фізична реабілітація».

Член редколегії фахових наукових видань: журналу «Фізична активність, здоров’я і спорт», електронного видання «Спортивна наука України». Член редколегії: збірника наукових праць «Молода спортивна наука України», журналів «Medical Review» (Польща), «International Journal of Science Culture and Sport» (Туреччина). Офіційний рецензент «American Journal of Educational Research» (США)

Був координатором від України спільних проектів «Реабілітаційна програма у Львові» (Україна – Канада, 1995 – 1998 роки) та «Рекреаційний спорт для інвалідів» (Україна – Голландія, 1998 – 2001 роки). Керівник робочої групи ЛДУФК у проекті «Innovative Rehabilitation Education – Introduction of new master degree programs in Ukraine (REHAB)» за програмою Erasmus+ (2018-2021 рр.)

З 1992 року працює як волонтер з Львівським обласним відділенням українського фонду «Реабілітація інвалідів». Неодноразово брав участь як інструктор зі стрільби з лука, бочче та як член групи сервісу у проведенні таборів активної реабілітації інвалідів з пошкодженням хребта і спинного мозку. Брав участь у навчально-методичних семінарах та програмах обміну досвідом роботи з інвалідами з пошкодженням хребта і спинного мозку в Україні, Польщі, Швеції, Голландії.

З 1992 року бере участь у міжнародному русі «Foundations For Freedom». Був організатором чисельних семінарів та конференцій гуманітарної тематики під егідою цього руху.

Нагороди: Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2002 р.); Грамота Національного комітету спорту інвалідів України (2006 р.); Подяка Національної асамблеї інвалідів України (2016 р.); Почесна грамота Львівської обласної державної адміністрації (2000 р., 2006 р.); Грамота Львівської обласної державної адміністрації (1996 р., 2016 р.); Грамота НОК України у Львівській області (2001 р.).

Автор, співавтор понад 100 наукових і навчально-методичних праць, серед них 2 монографії, 2 навчальні посібники, методичний посібник, 2 довідники.

Наукові праці

E-mail: fr@ldufk.edu.ua

 

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ