Борецький Юрій Романович

Посада - завідувач кафедри, професор
Науковий ступінь -
доктор біологічних наук
Вчене звання -
старший науковий співробітник

 

 

 

 

 

 

 Викладає навчальні дисципліни:
• Біохімія;
• Біохімічні основи спорту;
• Харчова хімія;
• Харчова мікробіологія.

Освіта:
• Львівський державний університет імені Івана Франка (1985 р.), біологічний факультет, за спеціальністю біохімія.

Етапи роботи в Університеті:
• 2013-2015 рр. – професор кафедри біохімії та гігієни ЛДУФК;
• 2015-2016 рр. – провідний науковий співробітник НДІ ЛДУФК;
• 2016 р.-по теперішній час – 2016 року завідувач кафедри біохімії та гігієни ЛДУФК.

Наукова діяльність:
• тема дисертації: «Генетичні і біохімічні механізми регуляції флавіногенезу у дріжджів Pichia guilliermondii»  (03.00.07 – мікробіологія, 2012, Львів /
• напрямки наукових досліджень: молекулярно-генетичні механізми регуляції метаболізму, сучасні підходи до лікування онкозахворювань, біохімічний моніторинг функціонального стану організму спортсменів.

Член консультативно-наукової групи збірної України зі стрільби з лука, член експертної ради МОН України,1kyu міжнародної федерації айкідо йоcінкан.

Неодноразово стажувався у Технічному Університеті м. Грац (Австрія), Технічному Університеті м. Мюнхен (Німеччина), Національних Інститутах Здоров’я  м. Бетесда (США).  

Активно керує науковою роботою магістрів.

Автор 36 наукових статей, 5 патентів, розділів у 5 монографіях та більше 40 тез доповідей на міжнародних та вітчизняних наукових конференціях.

Наукові праці

Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК, опубліковані у закордонних журналах, що входять до наукометричних баз даних Scopus i Web of Science

 

Е-mail: biolog@ldufk.edu.ua

 

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ