Сибіль Марія Григорівна

Посада - професор
Науковий ступінь -
кандидат біологічних наук
Вчене звання - професор
 
 
 
 
 

 

Викладає навчальні дисципліни:
• біохімія;
• біохімія фізичного виховання і спорту;
• клінічна біохімія, медична біофізика.

Відзнаки та нагороди: Почесна Грамота Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту (2011), Почесна Грамота Національної академії педагогічних наук (2016), Грамота Верховної Ради України (2017), Подяка Львівської облдержадміністрації (2018).

Освіта:
• Львівський державний університет імені Івана Франка (біологічний факультет) у 1979 р.

Етапи роботи в Університеті:
• 1982-1992 рр. – лаборант та старший лаборант кафедри біохімії та гігієни ЛДУФК;
• 1992 - 1993 рр. - викладач;
• 1994-1996 - доцент;
• 1997-2017 -  професор кафедри.

Наукова діяльність:
• тема дисертації: “Вплив симпато-адреналової системи на ефективність м’язової роботи спортсменок. (03.00.13 – фізіологія людини і тварини. – Львів, 1996)”;
• напрямки наукових досліджень: вплив симпато-адреналової системи на ефективність м’язової роботи спортсменок (баскетбол), біохімічний моніторинг за тренувальними мікроциклами ватерполістів з метою підвищення ефективності швидкісно-силової підготовки (наук. кер. дисертації М.Островського ), біохімічний моніторинг за підготовкою легкоатлетів-спринтерів та підвищення її ефективності шляхом застосування штучної гіпоксії, створюваної апаратом Фролова (наук. кер. дисертації Я. Свища), аналіз внеску різних систем енергозабезпечення під час реалізації швидкісно-силових дій спортсменів з вільної боротьби (наук. кер. дисертації Р.Первачука), застосування дихальної гімнастики в оздоровчих системах тренування осіб третього віку( наук. кер. дисертації М.Кирилич).

 

Приймає участь у роботі державної екзаменаційної комісії та у культурно-мистецьких заходах університету та в профорієнтаційній роботі.

Член наукового товариства «Гуманітарна колегія», міжнародної громадської організації «Довкілля без кордонів» (Environnement sans frontierе, Франція ). Приймає участь у міжнародних наукових семінарах «Попередження та зменшення попиту на наркотики». Член товариства «Просвіта», Українського фізіологічного наукового товариства та Українського біохімічного наукового товариства, приймає участь у наукових конференціях, симпозіумах різного рівня.

Автор окремих розділів двох навчальних посібників та одноосібним автором двох навчальних посібників:

  1. В.М. Трач., Ю.Д.Свистун, М.Г.Сибіль., І.З.Гложик, Л.І.Веселовська, О.З.Дуда Лабораторний практикум з біохімії для студентів вищих навчальних закладів фізкультурного профілю. /- Львів: НВФ «Українські технології», 2008.-144с.
  2. В.М. Трач., М.Г.Сибіль., І.З.Гложик, І.М. Башкін. Лабораторний практикум з біохімії для студентів вищих навчальних закладів фізкультурного профілю. /- Львів: ЛДУФК, 2014.-238с.
  3. М.Г. Сибіль Клінічна біохімія для студентів вищих навчальних закладів фізкультурного профілю. /- Львів: ЛДУФК, 2015.-210с.
  4. М.Г. Сибіль Клінічна біохімія для студентів вищих навчальних закладів фізкультурного профілю. /- 2-ге вид., випр. і доп. -Львів: ЛДУФК, 2018.-204с.

Наукові праці

Е-mail: sybmarine57@gmail.com

 

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ