Коритко Зоряна Ігорівна

Посада - професор
Науковий ступінь -
доктор біологічних наук
Вчене звання -
професор
 

 

 

 

 

Викладає навчальні дисципліни:
• Фізіологія харчування;
• Фізіологія людини;
• Спортивна фізіологія;
• Оглядові лекції до державних іспитів.

Нагороджена: Грамота Львівської обласної державної адміністрації Головного управління освіти і науки, 2011, Грамота Західного наукового центру НАН України і МОН України, 2013, Почесна грамота Національної академії педагогічних наук України, 2016.

Освіта:

Етапи роботи в Університеті:

Кандидат наук (1990 р.), доцент (2000 р.), доктор наук (2013 р.), професор (2014 р.)

Наукова діяльність:
• тема дисертації: кандидатська - Роль тромбин-плазминовой системы в структурно-функциональном состоянии миокарда в условиях физических перегрузок (спеціальність 14.00.17 – нормальна фізіологія), докторська - Роль коагуляційно-регенераційного механізму у формуванні перехідних адаптаційно-компенсаторних станів при граничних фізичних навантаженнях та їх корекція (спеціальність 14.03.04 – патологічна фізіологія).
• напрямки наукових досліджень:  Адаптація та компенсація функцій організму за умов екстремальних впливів, вивчення змін функціонально-метаболічного гомеостазу при гранично напруженій м’язовій роботі, вияснення ролі тромбін-плазмінової системи у механізмах формування за цих умов перехідних адаптаційно-компенсаторних станів і способів їх корекції з метою підвищення фізичної працездатності спортсменів.

Член фізіологічного та біохімічного товариств, Член редколегії наукових електронних журналів «Московское научное обозрение» та «Медицинский университет» (Москва), «Спортивна медицина: науково-теретичний журнал» (Київ), «Спортивна наука України» (Львів),Член спеціалізованої вченої ради з захисту кандидатських і докторських дисертацій Львівського державного університету фізичної культури.

Автор понад 160 публікацій, 2-х рацпропозицій, 3-х інформаційних листів, 3-х патентів на корисну модель та 1 патенту на винахід (у тому числі 70 - одноосібно і 43 наукові публікації надруковані у співавторстві зі студентами та аспірантами). Учасник понад 60 міжнародних та вітчизняних наукових з’їздів, конференцій, конгресів.

Науковий керівник 18 – дипломних та магістерських робіт, підготувала одного кандидата наук.

Наукові праці

Еmail: korytko@ukr.net

 

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ