Штойко Павло Іванович

Посада - професор
Науковий ступінь -
доктор географічних наук
Вчене звання -
доцент

 

 

 

 

 

Викладає навчальні дисципліни:
• Географія України;
• Конструктивна географія;
• Теоретико-методичні основи конструктивної географії і раціонального використання природних ресурсів;
• Методологія та організація наукових досліджень в туризмі.

Освіта:
• 

Етапи роботи в Університеті:
• 2016 р. - по теперішній час - професор кафедри туризму Львівського державного університету фізичної культури

Наукова діяльність:
• тема кандидатської дисертації: Зміна ландшафтів Західного Поділля в ХV- ХХ ст. : автореф. дис. … канд. геогр. наук : [спец. ] 11.00.01 „Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів”.
• тема докторської дисертації: Теоретичні концепти становлення новітньої української географії : автореф. дис. … д-ра геогр. наук : [спец.] 11.00.11 „Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів”
• напрямки наукових досліджень: Історичне ландшафтознавство, історія, методологія, теорія, географія, краєзнавство, туризм.

Здійснює керівництво магістерськими роботами студентів кафедри туризму та наукове керівництво здобувача на присудження наукового ступеня.

Учасник проектів:

 • спеціальниий (частковий) проект 3.1. «Розвиток землекористування» (Львів, 1999–2002 рр.), що є частиною Українсько-німецького наукового проекту під егідою ЮНЕСКО (Ukrainisch-Deutsches UNESCO-BMBF Forschungsprojekt) «Трансформаційні процеси в басейні Дністра (Західна Україна)» (Transformationprocesse in der Dnister Region (Westukraine));
 • «Підготовка переліку природних комплексів для формування національної екомережі (в окремому коридорі чи регіоні)», № державної реєстрації 96/1040/17 від 31 липня 2002 року;
 • спільний Європейський проект «Економіка довкілля і природних ресурсів» за програмою Tempus Tasis (Міжнародний Інститут-асоціація регіональних екологічних проблем (МІАРЕП) з підтемою «Еколого-географічна оцінка сучасного стану ландшафтів Західного регіону України» (2005–2007 рр.);
 • проект за темою Вс-92ф «Формування інформаційного середовища сталого розвитку Карпатського регіону України» (соціально-демографічна, екологічна, рекреаційна і агробізнесова сфери)» (2007–2009 рр.), № державної реєстрації 0107U002036.
 • «Природно-антропогенна трансформація ландшафтних систем Західного регіону України та її соціально-екологічні наслідки», номер державної реєстрації 0108U009540, ін.

Стажувався в:

 • Інституті наук про Землю Люблінського університету Марії К’юрі-Склодовської  (Instytut Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie, 1989 р.);
 • Öst.- Sud- und Östeuropainstitut, International Academic Center Österreichischer Akademischer Austauschdienst (Wien, 1992 р.) : Стипендіат Віденського університету, Відень, 1992 р. ;
 • Київському національному університеті імені Т. Г. Шевченка,1995р.;  
 • Інституті географії НАН України, Київ, 1999 р.;
 •  Львівському відділенні Інституту археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України, 2005 р.;
 • Центрі досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г. М. Доброва, Київ, 2010 р.
 • Член :
 • спеціалізованої вченої ради Д-35.051.08 у Львівському національному університеті імені Івана Франка із захисту кандидатських та докторських робіт;
 • Львівського відділу Географічного товариства;
 • дійсний член НТШ.

Нагороди:

 • Стипендіат “International Academic center Österreichischer Akademischer Austauschdienst” (Відень, Австрія 1992 р.).
 • Подяки ректора Львівського національного університету імені Івана Франка за сумлінну працю, творчі здобутки у науковій і педагогічній діяльності (2002 р.; 2012 р.).
 • «Диплом почесного географа» Ради географічного факультету Тернопільського національного університету ім.. В. Гнатюка за вагомий внесок у розвиток географії Тернопільського краю від 29 березня 2007 р. № 0008.
 • «Пам’ятна медаль на відзнаку 20-річчя відновлення Наукового Товариства імені Шевченка в Україні» Президії Наукового товариства ім. Шевченка в Україні від 21 жовтня 2009 року:  Посвідчення № 077.
 • Грамота ректора Львівського державного університету фізичної культури за високий професіоналізм, сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів і виховання студентської молоді та з нагоди Всесвітнього дня туризму (2017 р).
 • Подяка ректора Львівського державного університету фізичної культури за сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку фахівців із фізичного виховання і спорту, здоров’я людини і туризму (2017 р.).
 • Подяка голови НТШ в Україні за активну участь у діяльності Наукового товариства імені Шевченка з нагоди його 145-річчя від 13 жовтня 2018 р., Львів.
 • Присвоєно звання «Дійсного члена НТШ». –  Львів, 2019 р.

Автор 160 наукових праць.


Наукові праці

E-mail: pavloshtoyko@gmail.com

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ