РОМАНЧУК СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

2019:

1. Романчук С. В. Оптимізація змісту програми фізичної підготовки курсантів-артилеристів / Романчук С. В., Климович В. Б., Лесько О. М // Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичної підготовки і спорту у Збройних силах України, право охоронних органах, рятувальних та інших спеціальних служб на шляху євроатлантичної інтеграції України : матеріали міжнар. наук.-метод. конф. (Київ 14–15.02. 2019 року).  – Київ, 2019. – С. 57–59.

2. Романчук С. В. Критерії відбору та їх вплив на спортивну підготовленість стрибунів у воду / Романчук С. В., Арабський А.  // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2019. – Т. 4, № 3(19). – С. 71–81. (ВАК, Index Copernicus)

3. Романчук С. В. Зміст фізичної підготовки військовослужбовців з врахуванням завдань у операціях об’єднаних сил / Романчук С. В., Добровольський В., Мельник В. // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2019. Т. 4, № 3 (19). С. 8187. (ВАК, IndexCopernicus)

4. Корекція психофізіологічних функцій у процесі професійно-прикладної фізичної підготовки студентів закладів вищої освіти / Романчук С. В., Король О. С., Гавриленко М. М., Фестрига С. В.  // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5, Педагогічні науки: реалії та перспективи : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2019. – Вип. 3(111)19. –   С. 163–168. (ВАК, IndexCopernicus)

5. Засоби фізичного виховання – напрям відновлення боєздатності військовослужбовців після контузії головного мозку / Романчук С. В., Матвейко  О. М., Кунинець С., Боярчук О. М., Яворський А. І. // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2019. – Т. 4, № 3 (19). – С. 13–20.  (ВАК, IndexCopernicus)

6. Проблемні аспекти фізичного виховання і психологічної підготовки юнаків призовного віку до умов служби в секторі безпеки і оборони України / Романчук С. В., Климович В. Б., Ольховий О. М., Одеров А. М., Лашта В. Б. // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2019. – Т. 4, № 3 (19). – С. 39–45.  (ВАК, IndexCopernicus)

7. Optimization of the content of the physical training program of cadets-gunners / Romanchuk S. V, Klymovych V., Oderov A., Olkhovyi O., Korchagin M. // International Journal of Recent Scientific Research. – 2019. – Vol. 10, is. 07 (A). – P. 33340–33343. (Index Copernicus)

 

2017:

1. Адаптація призваних до військово-професійної діяльності офіцерів / Романчук Сергій, Яворський Андрій, Яворський Тарас, Лесько Орест, Бобко Юрій // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2017. – № 3. – С. 214–217. (ВАК, Index Copernicus)

2. Зміни у показниках фізичної підготовленості хлопців 15–17 років із різними соматотипами / Геннадій Єдикак, Володимир Мисів, Леся Галаманжук, Сергій Романчук, Микола Прозар, Григорій Кубай // Фізична активність і якість життя людини : зб. тез доп. І Міжнар. наук.-практ. конф. (14-16 червня). – Луцьк, 2017. – С. 28–29.

 

2016:

Романчук С. Вплив фізичних навантажень на рухові якості курсанток / Сергій Романчук, Орест Лесько, Василь Дзяма // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали Х Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (12–13 травня 2016 р.). – Львів, 2016. – С. 171 – 174.

Романчук С. В. Інноваційні технології організації фізичної підготовки в навчальних закладах Збройних Сил України / Романчук С. В. // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково–педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.].  – Київ, 2016. – Вип. ЗК 1(70) 16. – С. 157–162. (ВАК)

Ольховий О. М. Особливості фізичної підготовки у базовому табор / Ольховий О. М., Климович В. Б., Романчук С. В. // Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ : зб. тез доп. Міжнар. наук.-техн. конф. – Львів, 2016. – С. 318–319.

Долання перешкод як напрям формування бойової та психологічної готовності військовослужбовців / Сергій Романчук [та ін.] // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання і спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2016. – Вип. 20, т. 1/2. – С. 304–309. (IndexCopernicus)

Фізична підготовка як елемент підвищення ефективності бойової діяльності військовослужбовців / Семак В. А., Афонін В. М., Федак С. С., Романчук С. В. // Вища школа. – 2016. – № 7/8. – С. 35–42.

Romanchuk S. The comparison of endurance level (cooper test) of national army academy cadets and students who study at the departments of reserve officer training / Romanchuk Serhiy, Lesko Orest, Dunets-Lesko Antonina // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : матеріали Х Всеукр. наук.-практ. конф. / за заг. ред. Р. Сіренко. – Львів, 2016. – С. 55–56.

Klymovych V. Adoption of youth’s bodies to educational conditions in higher educational institutions / Klymovych Volodymyr, Olkhovyі Oleh, Romanchuk Serhii // Journal of Physical Education and Sport. – 2016. – Suppl. is. 1. – P. 620 – 622. (Scopus)

Approaches to the modeling of physical training of non-commissioned officers and privates called up for the mobilization / Serhiy Romanchuk, Orest Les'ko, Ihor Romaniw, Maksym Kuznetsov, Mykola Danylyuk // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті : тези доп. ХІІ Міжнар. наук. конф. – Львів, 2016. – С. 33 – 35.

Efficiency of professionally applied physical preparation program and its influence on the psycho physiological function level of students studying "micro and nanoelectronics" / Tetiana Liudovyk, Larysa Kozibroda, Serhii Romanchuk, Antonina Dunets, Orest Lesko // Journal of physical education and sport. – 2016. – Vol. 16, is. 3. – P. 927–931. (Scopus)

Modern technologies in the theoretical training of servicemen in Melee / Sergiy Romanchuk, Sergiy Fedak, Arthur Oderov, Mykola Danylyuk // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті : тези доп. ХІІ Міжнар. наук. конф. – Львів, 2016. – С. 65 – 67.

Research on the organism response of reconnaissance officers on the specific load of military exercises / Rolyuk Aleksandr, Romanchuk Serhii, Romanchuk Viktor, Boyarchuk Aleksandr, Kyrpenko Vitalii, Afonin Vyacheslav, Lojko Orest // Journal of physical education and sport. – 2016. – Vol. 16, is. 1. –  P. 132–135. (Scopus)

2015:
Романчук С. В. Дослідження фізичної підготовленості військовослужбовців під час ведення бойових дій / С. В. Романчук // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.] – Київ, 2015. – Вип. 3 К (56)15. – С. 316 – 319.

Романчук С. В. Технологія самоосвіти а галузі фізичної підготовки та спорту командирів курсантських підрозділів вищих військових навчальних закладів / С. В. Романчук // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 3(31). – С. 163 – 168.

Romanchuk S. Self-educational technologies of the commanders of cadets' units of higher military educational institutions in the field of physical training and sports / Romanchuk Sergii // Journal of Physical Education and Sport. – 2015. – Vol. 15, is. 3. – P. 498 – 501.

Романчук С. Аналіз фізичної підготовленості офіцерів запасу, призваних на військову службу у Збройні сили України / Сергій Романчук, Андрій Яворський // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2015. – Вип. 19, т. 2. – С. 325 – 330.

Романчук С. Дискретність питань формування психофізичних якостей студентів технічних груп спеціальності мікро- та наноелектроніка / Сергій Романчук, Тетяна Людовик // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2015. – Вип. 19, т. 2. – С. 244 – 250.

Романчук С. В. Инновационное направление технологии профессионально-прикладной физической подготовки студентов ВУЗов технического профиля / С. В. Романчук, Т. В. Людовик // Университетский спорт в современном образовательном социуме : материалы Междунар. науч.-практ. конф. – Минск, 2015. – Ч.1. – С. 130 – 133.

Romanchuk S. Peculiarities of officers’ fitness shape / Sуrhiy Romanchuk,  Andriy Yavorskyy // Journal of Physical Education and Sport. – 2015. – Vol. 15, is. 3. – P. 441 – 445.

Романчук С. В. Активізація навчального процесу з фізичного виховання студентів щодо впровадження здоров’я збережувальних методик / С. В. Романчук, А. П. Петрук, Р. Г. Биков // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2015. – Вип. 5К(61)15. – С. 215 –219.

Романчук С. Обґрунтування вікової періодизації військовослужбовців для занять з фізичної підготовки / Сергій Романчук, Андрій Петрук, Андрій Балдецький // Молода спортивна наука України України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2015. – Вип. 19, т. 2. – С. 250 – 256.

Засоби поліпшення фізичного стану студентів вищих навчальних закладів / Віктор Романчук, Сергій Романчук, Андрій Демків, Дмитро Логінов // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2015. – Вип. 19, т. 2. – С. 238 – 244.

2014:
Романчук С. В. Аналіз рухової активності студентів / Романчук С. В. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2014. – Вип. 118, т. 1. – С. 304 – 307.

Романчук С. В. Фізична підготовка як основа у вирішенні завдань індивідуальної підготовки військовослужбовців / Романчук С. В. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – К., 2014. – Вип. 3К(44) 14. – С. 327 – 332.

Аналіз змісту методик перевірки та оцінки фізичної підготовленості військовослужбовців різних іноземних держав Збройних Сил / Одеров А. М., Одерова О. В., Романчук С. В., Гульоватий В. І. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2014. – Вип. 118, т. 1. – С. 244 – 248.

2013:
Історичні аспекти формування й розвитку системи фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту в польському корпусі кадетів №1 імені Йозефа Пілсудського в період 1921 – 1939 рр. / В'ячеслав Афонін, Максим Єна, Орест Лойко, Сергій Романчук // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 6 – 9.

Профілактика спортивного травматизму у військових підрозділах : навч. посіб. / Г. П. Грибан, В. М. Романчук, С. В. Романчук, [Ю. С. Фіногенов, Ю. В. Петришин] ; за ред. Г. П. Грибана. – Житомир : ЖВІ НАУ, 2013. – 139 с. – ISBN 978-617-581-175-7.

Романчук С. В. Динаміка психологічних якостей курсантів під впливом професійної діяльності [Електронний ресурс] / Романчук С. В. // Спортивна наука України. – 2013. – № 4. – С. 15 – 19. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/155

Романчук С. В. Фізичне виховання у польському корпусі кадетів №1 імені Йозефа Пілсудського (1921 – 1939 рр.) / Романчук С. В. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – К., 2013. – Вип. 7 (33). – С. 172 – 178.


2012:
Романчук С. Порівняльний аналіз фізичної підготовленості курсантів ВНЗ Сухопутних військ різних спеціальностей / Сергій Романчук, Ігор Шлямар, Володимир Климович // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. –  Л., 2012. – Вип. 16, т. 2. – С. 166– 171.

Романчук С. В. Модель фізичної підготовки в військових навчальних закладах Сухопутних військ / С. В. Романчук // Вісник Чернігів, держ. пед. ун-ту : [зб. наук. пр.]. – Чернігів, 2012. – Вип. 98, т. 1. – С. 216– 222.

Приступа Є. Н. Військові багатоборства та військово-прикладні види спорту в системі підготовки фахівців Збройних Сил України / Є. Н. Приступа, С. В. Романчук // Вісник Кам'янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана Огіенка. Серія : Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини. –  Кам'янець-Подільський, 2012. – Вип. 5. – С. 223– 230.

Романчук С. В. Фізична підготовка курсантів військових навчальних: закладів Сухопутних військ Збройних сил України : [монографія] / С. В. Романчук. – Л. : АСВ, 2012. – 367 с.

Романчук С. В. Подолання перешкод : [навч.-метод. посіб.] / С. В. Романчук, О. Д. Гусак. – Житомир : ЖВІ НАУ, 2012. – 148 с.

Романчук С. В. Курс лекцій з навчальної дисципліні «Фізичне виховання, спеціальна фізична підготовка і спорт» / С. В. Романчук, Є. Д. Анохін, О. М. Лойко. – Л. : АСВ, 2012. – 212 с.

Романчук С. В. Перевірка й оцінка фізичної підготовленості курсантів військових навчальних закладів Сухопутних військ / С. В. Романчук, І. Л. Шлямар, Є. А. Іщенко // Роль фізичної культури і спорту у гармонійному розвитку учнівської та студентської молоді : [зб. наук. пр.]. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 178–186.

Романчук С. В. Історичні аспекти створення та трансформації системи фізичної підготовки військовослужбовців Збройних Сил України (у період з 1991 по 2011 рр.) / С. В. Романчук, О. М. Лойко // Сухопутні війська Збройних Сил України: історія, сучасність, розвиток : [матеріали доп. НІЖ]. – Л., 2012. – С. 256–260.

Фізичне виховання у системі  військово-професійної діяльності: [навч. посіб.] / С. В. Романчук, Г. П Грибан, В. М. Романчук, [Ю. С. Фіногенов, Ю. В. Петришин]. – Л.  : АСВ, 2012. – 319 с.


2011:
Романчук С. В. Фізична підготовка та військова освіта кінця XX – початку XXI століття / С. В. Романчук // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – К., 2011. – Вип. 11. – С. 273– 278.

Романчук С. Залежність бойової готовності курсантів ВНЗ Сухопутних військ від їх ф'ізичної підготовленості / Сергій Романчук, Олександр Попович, Вадим Красота // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 2. – С. 222– 226.

Гусак О. Д. Роль фізичної підготовки у вирішенні завдань психологічної підготовки військовослужбовців / О. Д. Гусак, С. В. Романчук // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2011. – № 4. – С. 61– 65.

Фізичне виховання військовослужбовців : [навч. посіб.] / М. Ф. Пічугін, Г. П. Грибан, В. М. Романчук, С. В. Романчук ; [за ред. Г. П. Грибана]. – Житомир : ЖВІ НАУ, 2011. – 820 с.

Романчук С. В. Рукопашний бій в системі бойової підготовки військовослужбовців Збройних Сил України / С. В. Романчук // Проблемы и перспективы развития спортивних игр и единоборств в высших учебных заведеннях : [сб. ст. VII Междунар. науч. конф.]. –  Белгород ; Харьков ; Красноярск, 2011. – С. 196.

Романчук С. В. Формування міжособистісних відносин курсантів під час занять з фізичної підготовки / С. В. Романчук, В. М. Романчук, О. М. Боярчук // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – К., 2011. – Вип. 11. – С. 269– 273.

Романчук С. В. Тенденції розвитку сучасних систем фізичної підготовки в системі підготовки військових фахівців / С. В. Романчук, Є. А. Іщенко // Сухопутні війська Збройних Сил України: історія, сучасність, розвиток : матеріали доп. НІЖ. – Л. : АСВ, 2011. –  С. 304– 307.


2010:
Спеціальна фізична підготовка у навчально-виховному процесі курсантів військово-навчальних закладах Сухопутних військ / С. В. Романчук. О. І. Попович, О. М. Боярчук, В. М. Романчук // Вісник Чернігів. держ. пед. ун-ту : [зб. наук. пр.]. – Чернігів, 2010. – Вип. 81. – С. 415– 419.

Романчук С. Фізична підготовка в Сухопутних військах Збройних Сил провідних держав НАТО / Сергій Романчук, Віктор Романчук // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2010. – Вип. 14, т. 2. – С. 205– 210.

Романчук С. В. Вимоги сучасного бою до фізичної підготовленості військовослужбовців Сухопутних військ / С. В. Романчук, О. І. Попович // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – К., 2010. – Вип. 7. – С. 262– 266.

Романчук С. В. Спеціальна фізична підготовка як засіб адаптації до стрес-факторів навчально-бойової та бойової діяльності військовослужбовців / С. В. Романчук, О. І. Попович, С. Є. Федак // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2010. – № 11. – С. 88– 91.

Романчук С. В. Сучасний стан та перспективні напрямки вдосконалення фізичної підготовки у Сухопутних військах / С В. Романчук, О. М. Боярчук, В. М. Романчук // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичноговиховання і спорту. – 2010. – № 12. – С. 125– 129.

Фізичне виховання : [навч. посіб.] / М. Ф. Пічугін, Г. П. Грибан, В. М. Романчук, С. В. Романчук. – Житомир : ЖВІ НАУ, 2010. – 472 с.

Романчук С. В. Організація та проведення змагань на першість військової частини з військово-прикладних видів спорту : [навч.-метод. посіб.] / С. В. Романчук, О. А. Десятка. – Л. : АСВ, 2010. – 144 с.

Романчук С. В. Методичний практикум з навчальної дисципліни «Фізичне виховання, спеціальна фізична підготовка і спорт» : [навч.-метод. посіб.] / С. В. Романчук, Д. О. Логінов, Є. Д. Анохін. – Л. : [б. в.], 2010. – 128 с.

Романчук С. Фізична підготовка як системоутворюючий чинник підтримки боєздатності військовослужбовців в умовах спекотного клімату / Сергій Романчук // Здоровьесберегающие технологии, физическая реабилитация и рекреация в высших учебннх заведеннях : [сб. ст. III Междунар. науч.-практ. конф.]. – Белгород ; Красноярск ; Харьков, 2010. – С. 153– 156.

Романчук С. Заняття фізичною підготовкою як засіб формування індивідуальних і групових психологічних характеристик курсантів / Сергій Романчук, Олександр Попович // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фізичної культури та спорту. – Л., 2010. – Вип. 14, т. 2. – С. 201– 205.

Романчук С. В. Методикіг тренувань спортсменів-гирьовиків у різних школах України з гирьового спорту / С. В. Романчук, В. В. Пронтенко, К. В. Пронтенко // Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств : зб. тез І Міжнар. наук.-прак. конф. – X. : Академія ВВ МВС, 2010. –  С. 142– 147.


2009:
Романчук С. Методична підготовленість командирів підрозділів щодо організації фізичної підготовки курсантів військових навчальних закладів / Сергій Романчук // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2009. – Вип. 13, т. 4. – С. 178–182.

Романчук С. В. Дослідження думки курсантів різних військових спеціальностей щодо організації фізичної підготовки у ВВНЗ / С. В. Романчук, О. М. Лойко // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Педагогічні науки: реалії та перспективи : [зб. наук. пр.]. – К., 2009. –  Вип. 14. – С. 208– 213.

Романчук В. Напрямки вдосконалення системи фізичної підготовки військовослужбовців Збройних Сил України / В. Романчук, С. Романчук // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2009. – Вип. 13, т. 4. –  С. 172– 178.

ІІІевченко О. О. Дослідження показників професійно важливих психологічних якостей курсантів під впливом чинників військово-професійної діяльності / О. О. Шевченко, С. В. Романчук // Слобожанський науково-спортивний вісник : [зб. наук, пр.]. – X. 2009. – № 4. – С. 11– 14.

Шевченко О. О. Програма навчальної дисципліни «Фізичне виховання, спеціальна фізична підготовка і спорт» для курсантів-фахівців протиповітряної оборони Сухопутних військ / О. О. Шевченко, С. В. Романчук. – X. : [б. в.], 2009. – 78 с.

Романчук С. Типова програма з 'навчальної дисципліни «Фізичне виховання, спеціальна фізична підготовка і спорт» для курсантів ВВНЗ Збройних Сил України / Сергій Романчук // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (22– 23 жовтня 2009 р.). – Т, 2009. – С. 13– 17.

Романчук С. Шляхи удосконалення фізичної підготовки курсантів РіВНЗ / Сергій Романчук // Форми і способи застосування підрозділів Сухопутних військ : [тези доп. учасників наук.-практ. конф.]. – Л., 2009. – С. 130.


2008:
Романчук С. В. Фізична підготовка у Збройних Силах провідних держав НАТО як засіб психологічної готовності військовослужбовців до дій в екстремальних умовах (воєнних діях) / С. В. Романчук, О. О. Старчук, О. Д. Гусак // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : [наук. моногр] / [за ред. С. С. Єрмакова]. – X., 2008. – № 5. – С. 138–141.

Романчук С. В. Особливості фізичної підготовки Збройних Сил України для різних військових спеціальностей / С. В. Романчук, О. О. Старчук, О. Д. Гусак [та ін.] // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : [наук, моногр.] / [за ред. С. С. Єрмакова]. – X., 2008. – № 6. – С. 117–120.

Романчук С. В. Методологічні аспекти системи фізичної підготовки військовослужбовців жіночого контингенту / С. В. Романчук, О. М. Боярчук // Слобожанський науково-спортивний вісник : [зб. наук. пр.]. – X., 2008. – № 3. – С. 16–49.

Романчук С. Тенденции развития теории и практики физической подготовки в Вооруженньїх Силах Украинн / Сергей Романчук, Виктор Романчук // Физическое воспитание студентов творческих специальностей : [сб. науч. тр.] / [под ред. С. С. Ермакова]. – X., 2008. – № 3. – С. 113–119.

Романчук С. Впровадження кредитно-модульної системи у процес вивчення дисциплін «Фізичне виховання, спеціальна фізична підготовка і спорт» у військових навчальних закладах / Сергій Романчук // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 4. – С. 189–194.

Керівництво та організація форм фізичної підготовки у вищих військових навчальних загсладах : [навч. посіб.] / С. В. Романчук, Ю. А. Бородін, В. М. Романчук [та ін.]. – Житомир : ЖВІНАУ, 2008. – 292 с.

Організація загальної фізичної підготовки курсантів ВВНЗ з використанням засобів гирьового спорту : [навч.-метод. посіб.] / С. В. Романчук, К. В. Пронтенко. – Житомир : ЖВІНАУ, 2008. – 184 с.

Форми фізичної підготовки у навчальних підрозділах Збройних сил України : [навч.-метод. посіб.] / С. В. Романчук, Ю. А. Бородін, В. М. Романчук, М. Ф. Пічугін, С. А. Єрьомін. – К. : Типографія ТШ, 2008. – 194 с.

Романчук С. В. Програма навчальної дисципліни «Фізична виховання, спеціальна фізична підготовка і спорт» для курсантів ЖВЇ НАУ / С. В. Романчук, В. М. Романчук. – Житомир : ЖВІРЕ, 2008. – 138 с.

Романчук С. В. Особливості фізичної підготовки офіцерського складу на сучасному етапі розвитку Збройних Сил / С. В. Романчук // Актуальні проблемирозвитку фізичного виховання, спорту і туризму у сучасному суспільстві : [зб. наук, пр.]. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 203–207.

Романчук С. В. Напрямки удосконалення системи перевірки та оцінки військовослужбовців різних спеціальностей / С. В. Романчук // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Педагогічні науки: реалії та перспективи : [зб. наук. пр.]. – К., 2009. – Вип. 14. – С. 213–217.

Романчук С. В. Тенденции развития теории и практики физической подготовки как фактор социально-психологической адаптации военнослужащих / С. В. Романчук // Физическое воспитаниє и спорт в военных учебных заведеннях : [материалы IV Междунар. науч. конф.]. – Харьков; Белгород; Красноярск, 2008. – С. 101–102.


2007:
Романчук С. Розвиток позитивних міжособистісних відносин у курсантів військово-навчальних закладів засобами фізичної підготовки й спорту / Сергій Романчук // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 4. – С. 227–229 с.

Романчук С. В. Недостатки программьі формирования мотивации курсантов ВНЗ к занятиям физической подготовкой и спортом / Романчук С. В. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – X., 2007. – № 1. – С. 126–129.

Романчук В. Н. Влияние ежедневньїх тренажей по физической подготовке на психологическую подготовленность и функциональное состояние курсантов технических вузов / В. Н. Романчук, С. В. Романчук // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : [наук. моногр.] / за ред. С. С. Єрмакова. – X., 2007. – № 2. – С. 127–130.

Место и значение физической подготовки в системе подготовки специалистов / Романчук С. В., Старчук А. А., Романчук В. Н. [и др.] // Физическое воспитание студентов творческих специальностей : [сб. науч. тр.] / [под ред. С. С. Ермакова]. – X., 2007. – № 6. – С. 123–131.

Романчук С. В. Совершенствование профессионально-прикладной физической подготовки курсантов вьісших воєнних учебньїх заведений / С. В. Романчук, В. С. Таран // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : [наук, моногр.] / [ за ред. С. С. Єрмакова]. – X., 2007. – № 12. – С. 130–133.

Романчук С. В. Зависимость психических состояний курсантов военно-учебного заведення от их уровня двигательной активносте / С. В. Романчук // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорг/ : [зб. наук, пр.] / [за ред. С. С. Єрмакова]. – X., 2007. – № 8. – С. 108–111.


2006:
Бородін Ю. А. Мотивація курсантів ВВНЗ до занять фізичною підготовкою і спортом : метод. посіб. / Ю. А. Бородін, С. В. Романчук. – Житомир : ЖВІРЕ, 2006. – 128 с.


2005:
Романчук С. Пошук шляхів підвищення мотивації офіцерів та курсантів військових навчальних закладів до занять військово-прикладними видами спорту / Сергій Романчук // Молода спортивна наука України : зб. наук. лр. з галузі фіз. культури та спорту. – 2005. – Вип. 9, т. З. –  С. 143–І47.

Романчук С. В. Рівень мотивації курсантів до занять фізичною підготовкою і спортом, шляхи її вдосконалення / Романчук С. В. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук, пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – X., 2005. – С. 52–56.


2004:
Романчук В. М. Способы повышения физической подготовленности офицеров 1–2 возрастных групп / Романчук В. М., Романчук С. В., Старчук О. О. // Фізична підготовка військовослужбовців : матеріали II відкритої наук.-метод. конф. – К., 2004. – С. 54–60

Романчук С. В. Об оценке влияния субъективного отношения командиров подразделений к процессу физической подготовки курсантов технического ВУЗа / Романчук С. В. // Фізична підготовка військовослужбовців : матеріали II відкритої наук.-метод. конф. – К., 2004. – С. 171–177.

Романчук С. В. Система оценки как один из факторов мотивации курсантов к самостоятельным занятиям физической подготовкой и спортом / Романчук С. В., Романчук В. М., Радкевич О. М. // Фізична підготовка військовослужбовців : матеріали II відкритої наук.-метод. конф. – К., 2004. – С. 61–68.

Романчук С. В. Особливості формування позитивної мотивації у курсантів технічних військових навчальних закладів до занять фізичною підготовкою і спортом / Романчук С. В., Бородін Ю. А. // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2004. – Вип. 5. – С. 318– 322.

Романчук С. В. Причини, що знижують мотивацію курсантів ВНЗ до занять фізичною підготовкою та спортом / Романчук С. В. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – X., 2004. – № 16. – С. 14–20.

Романчук С. Вивчення мотивації військовослужбовців до занять фізичною підготовкою та спортом з метою підвищення рівня розвитку фізичних якостей / Сергій Романчук // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2004. – Вип. 8, т. З. – С. 317–320.

Романчук С. В. Факторы мотивации курсантов к самостоятельным занятиям физической подготовкой / Романчук С. В., Романчук В. Н. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук, пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – X., 2004. – № 6. – С. 136–142.


2003:
Романчук С. В. Формування позитивних мотивацій до занять спортивно-масовою роботою / Романчук С. В. // Фізична підготовка військовослужбовців : матеріали відкритої наук.-метод. конф. – К., 2003. – С. 48–51.

Воспитание психической устойчивости курсантов средствами и методами физической подготовки / Бородин Ю. А., Добровольский В. Б., Романчук С. В., Таран В. С. // Физическое воспитание студентов творческих специальностей : сб. науч. тр. / под ред. С. С. Ермакова. – X., 2003. – № 1. – С. 30–40.

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ