СЕМЕНОВА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА

2020:

1. Семенова Н. Роль рухової активності у формуванні здоров'я дітей дошкільного віку / Наталія Семенова // Фізична активність і якість життя людини : зб. тез доп. ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (10 черв. 2020 р.). – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2020. – С. 102.

2. Ханікянц О. В. До проблеми формування толерантного середовища на уроках фізичної культури в умовах впровадження інклюзивної освіти в Україні / О. В. Ханікянц, О. В. Римар, Н. В. Семенова // Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність : матеріали ІІ Міжнар. наук. конф. – Дніпро, 2020. – С. 360–363.

3. Семенова Н. Характеристика впливу засобів командотворення на показники фізичної підготовленості студентів 15–16 років / Наталія Семенова, Олена Ханікянц, Анна Ковалів // Молода спортивна наука України : зб. тез. доп. / за заг. ред. Є. Приступи. – Львів, 2020. – Вип. 24, т. 2. – С. 68–69.

 

2019:

1. Семенова Н. Характеристика фізичної активності і соматичного здоров’я студентів І курсу медичного коледжу / Наталія Семенова // Фізична активність і якість життя людини : зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (11−13 черв. 2019р.) / уклад. : А. В. Цьось, С. Я. Індика. Луцьк, 2019. – С. 98.

2. Семенова Н. Рухова активність студентів медичних спеціальностей / Наталія Семенова, Тетяна Проць // Фізична активність, здоров'я і спорт. – 2019. – № 2(34). – C. 18–23.

 

2018:

1. Семенова Н. Контроль і самоконтроль на заняттях фізичним вихованням у закладах вищої освіти та в процесі самостійних занять студентів / Наталія Семенова // Перспективи розвитку фізичної культури і спорту в Україні : матеріали ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Львів, 2018. – С. 55–64.

2. Сіренко Р. Аналіз фізичної підготовленості студентів на основі результатів тестів і нормативів щорічного оцінювання / Романа Сіренко, Юрій Яремчук, Наталія Семенова //Фізична активність і якість життя людини : зб. тез доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (22–24 трав. 2018 р.). – Луцьк, 2018. – С. 88.

3. Теоретична підготовка студентів закладів вищої освіти з предмету "Фізичне виховання" : навч. посіб. : конспект лекцій / Г. Лапшина, О. Череповська, Р. Дмитрів, О. Мельник, Л. Дербаба, Н. Семенова [та ін.] ; за ред. Г.Г. Лапшиної. – Львів : Поліграфіст, 2018. – 336 с.

4. Sirenko R. Analysis of Physical Preparedness of Students Based on the Results of Tests and Standards of Annual Evaluation / Sirenko R., Yaremchuk Y., Semenova N. //Physical Education, Sports and Health Culture in Modern Society. – 2018. – № 2(42). –P. 71–77.

 

2013:

1. Семенова Н. Динаміка соматичного здоров'я студенток І курсу медичного коледжу упродовж навчального року / Наталія Семенова, Анатолій Магльований // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 197 – 201.

 

2012:

1. Семенова Н. Характеристика рівня добової рухової активності студенток І-ІІ курсів медичного коледжу / Наталія Семенова, Анатолій Магльований // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2012. – Вип. 16, т. 4. – С. 136–142.

 

2010:

1. Коритко З. Вплив плацебо на толерантність до граничного ступеневого тесту Конконі у бігунів на короткі дистанції / Зоряна Коритко, Наталія Семенова, Станіслав Онищук // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2010. – Вип. 14, т. 1. – С. 141 – 145.

2. Коритко З. Вплив рослинних адаптогенів на працездатність та показники швидкісно-силової підготовки легкоатлетів-спринтерів / Зоряна Коритко, Станіслав Онищук, Наталія Семенова // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2010. – Вип. 14, т. 1. – С. 146 – 152.

 

2009:

1. Семенова Н. Використання оздоровчої аеробіки в процесі фізичного виховання медичних сестер / Наталія Семенова, Зоряна Коритко // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 2. – С. 75 – 78.

 

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ