Список дисків

1.Абрамович С. Д. Культурологія [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. / С. Д. Абрамович, М. С. Тілло, М. Ю. Чікарькова. – К. : Кондор, 2008. – 352 с.

 

2. Багацький В. В. Культурологія [Електронний ресурс] : історія і теорія світової культури ХХ століття : навч. посіб. / В. В. Багацький, Л. І. Кормич. – К. : Кондор, 2004. – 304 с.

3.Шабала Я. М. Історія України  [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Я. М. Шабала. – К. : Кондор, 2008. – 268 с.
 
4.Юрій М. Ф. Історія України [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Ф. Юрій. – К. : Кондор, 2008. – 252 с.

5.Юрій М. Ф. Соціологія [Електронний ресурс] : підруч. для студ. ВНЗ / М. Ф. Юрій. – К. : Кондор, 2006. – 288 с

6.Муромцева Ю. І. Демографія [Електронний ресурс]: додаток до книги на CD: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Ю. І. Муромцева. – К. : Кондор, 2008. – 299 с.

7.Яроцький П. Л. Релігієзнавство [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / П. Л. Яроцький. – К. : Кондор, 2004. – 306 с.

8.Кислюк К. В. Релігієзнавство [Електронний ресурс] : підруч. для студ. ВНЗ / К. В. Кислюк, О. М. Кучер. – К. : Кондор, 2006. – 646 с.

9. Скопень М. М. Комп'ютерні інформаційні технології в туризмі [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. М. Скопень. – К. : Кондор, 2005. – 302 с.

10.Балченко З. А. Бухгалтерський облік в туризмі і готелях України [Електронний ресурс] : навч. посіб. / З. А. Балченко. – К. : Ліра-К, 2010. – 232 с.

11. Роглєв Х. Й. Основи готельного менеджменту [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Х. Й. Роглєв. – К. : Кондор, 2005. – 408 с.

12.Ростовський В. С. Теоретичні основи технології громадського харчування [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В .С. Ростовський. – К. : Кондор, 2009. – 197 с.

13.Історія екскурсійної діяльності в Україні [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. вузів / В. К. Федорченко, О. М. Костюкова, Т. А. Дьорова, М. М. Олексійко. – К.: Кондор, 2009. – 166с.

14.Управління сучасним готельним комплексом [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Мунін Г. Б., Змійов А. О., Зінов´єв Г. О. [та ін.]. – К. : Ліра-К, 2005. – 520 c.

15.Вандишев В. М. Філософія [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Вандишев. – К. : Кондор, 2003.

16. Вандишев В. М. Риторика [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. М. Вандишев. – К. : Кондор, 2003. – 264 с.

17. Хомяков В.І. Менеджмент підприємства [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Хомяков В. І. – К.: Кондор, 2005. – 434 с.

18.Предборський В. А. Економічна теорія [Електронний ресурс] : підруч. для студ. ВНЗ / В. А. Предборський, Б. Б. Гарін, В .Д. Кухаренко. – К. :. Кондор, 2003. – 491 с.

19.Виноградська А. М. Основи підприємництва [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. М. Виноградська. – К. : Кондор, 2005. – 544 с.

20.Зятковський І. В. Фінанси підприємств [Електронний ресурс] : навч. посіб. / І .В. Зятковський. – К. : Кондор, 2003. – 364 с.

21.Осовська Г. В. Менеджмент організацій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. – К. : Кондор, 2007. – 767 с.

22.Білоусько В. С. Теорія бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] :  навч. посіб. / В. С. Білоусько, М. І. Бєленкова. – К. : Кондор, 2007.

23.Борух В. О. Економічна статистика [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В .О. Борух, Р. В. Алямкін. – К. : Ліра-К, 2006.

24.Ткаченко Н. В. Страхування [Електронний ресурс] : навч.посіб. для самост. роботи студ. вищ. навч. закладів / Н. В. Ткаченко. – К.: Ліра-К, 2007. – 376 с.

25.    Ткаченко Н. В. Страхування [Електронний ресурс] : практикум : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Н. В. Ткаченко. – К.: Ліра-К, 2007. – 270 с.

26.Глазирін І .Д. Плавання [Електронний ресурс] : навч. посіб.  для студ. ВНЗ / І. Д. Глазирін. – К. : Кондор, 2006.

27.Патологічна анатомія і патологічна фізіологія людини [Електронний ресурс] : електрон. кн. / Тернопіл. держ. мед. академія ім. І .Я. Горбачевського. – Т. : ТДМІ ім. І .Я. Горбачевського, [2007?].

28.Загальна фізіотерапія [Електронний ресурс] : електрон. кн. / Тернопіл. держ. мед. академія ім. І .Я. Горбачевського. – Т. : ТДМІ ім. І .Я. Горбачевського, [2007?].

29.Єрмолова В. М. Олімпійська освіта: теорія і практика [Електронний ресурс]: навч. посіб./ В. М. Єрмолова. – К., 2011. – 335 с.

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ