ПЕРЕЛІК ВИДАНЬ

ЛЬВІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Підручники:

1. Гігієна спорту : підр. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. Д. Свистун, О. П. Лаптєв, С. О. Полієвський, Х. Є. Шавель. – Львів : ЛДУФК, 2014. – 302 с. – ISBN 978-966-2328-72-1.

Навчальні посібники:

2. Боднар І. Теорія, методика та організація фізичного виховання у спеціальній медичній групі : навч. посіб. / Іванна Боднар. – Львів : ЛДУФК, 2013. – 169 с. – ISBN 978-966-2328-58-5.

3. Вовканич А. С. Вступ до фізичної реабілітації : навч. посіб. / А. С. Вовканич. – Львів : ЛДУФК, 2013. – 184 с. – ISBN 978-966-2328-55-4.

4. Вовканич Л. С.  Вікова анатомія і фізіологія : навч. посіб. для практ. занять / Л. С. Вовканич. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 208 с. – ISBN 978-617-7336-05-0.

5. Вовканич Л. С. Фізіологічні основи фізичного виховання і спорту : навч. посіб. для перепідготовки спеціалістів ОКР "бакалавр" : у 2-х ч. Ч. 1. Фізіологія людини / Вовканич Л. С., Бергтраум Д. І. – Львів : ЛДУФК, 2011. – 344 с. – ISBN 978-966-2328-27-1, 978-966-2328-28-8.

6. Вовканич Л. С. Фізіологічні основи фізичного виховання і спорту : навч. посіб. для перепідготовки спеціалістів ОКР "бакалавр" : у 2-х ч. Ч. 2. Фізіологія рухової активності / Вовканич Л. С., Бергтраум Д. І. – Львів : ЛДУФК, 2013. – 195 с. – ISBN 978-966-2328-27-1.

7. Гнот С. Релігієзнавство : навч. посіб. / Соломія Гнот. – Львів : ЛДУФК, 2011. – 164 с. – ISBN 978-966-2328-15-8.

8. Гриньків М. Я. Спортивна морфологія (з основами вікової морфології) : навч. посіб. / М. Я. Гриньків, Л. С. Вовканич, Ф. В. Музика. – Львів : ЛДУФК, 2015. – 300 с. – ISBN 978-966-2328-80-6.

9. Дидактичні ігри з м'ячами : навч. посіб. / Приступа Є. Н., Петришин Ю. В., Виноградський Б. А., Петрина Р. Л., Пасічник В. М. – Львів : ЛДУФК, 2014. – 205 с. – ISBN 978-966-2328-61-5.

10. Дрюков В. О. Підготовка спортсменів у фехтуванні на шаблях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту / Дрюков В. О., Шуберт В. С. – Львів : ЛДУФК, 2011. – 245 с. – ISBN 978-966-2328-16-5.

11. Дух Т. І. Організація та методика взаємонавчання студентів у фізичному вихованні : навч.-метод. посіб. / Т. І. Дух., І. Р. Боднар, В. Й. Лемешко. – Львів : ЛДУФК, 2012. – 168 с. – ISBN 978-966-2328-25-7.

12. Іваницький Б.  Армспорт у вищих навчальних закладах : навч. посіб. / Богдан Іваницький, Володимир Мартин. – Львів : ЛДУФК, 2012. – 78 с. – ISBN 978-966-2328-26-4.

13. Іваночко В. Оздоровчий фітнес у фізичному вихованні студентів навчальної секції фізичної реабілітації : навч. посіб. / Вікторія Іваночко, Ірина Грибовська, Федір Музика. – Л. : ЛДУФК, 2014. – 127 с. – ISBN 978-966-2328-73-8.

14. Ільків О. С. Інформатика та комп`ютерна техніка (з елементами математичної статистики) : навч. посіб. / О. С. Ільків, В. І. Матвіїв. – Львів : ЛДУФК, 2010. – 329 с. – ISBN 978-966-2328-09-7.

15. Колобич О. В. Від Кубка європейських націй до чемпіонатів Європи з футболу : [посібник] / О. В. Колобич, Й.Г. Фалес, Б. В. Хоркавий. – Львів : ЛДУФК, 2012. – 143 с.

16. Лемешко В. Й. Легка атлетика – основа оздоровлення, навчання і виховання студентів вищих навчальних закладів : навч. посіб. / В. Й. Лемешко. Т. Г., Приставський, Т. І. Дух. – Вид. 2-е, доп. – Львів : ЛДУФК, 2014. – 248 с. – ISBN 978-966-2328-79-0.

17. Маланчук Г. Г. Педагогічна практика у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах для глухих дітей : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту / Маланчук Г. Г., Грибовська І. Б. – Львів : ЛДУФК, 2011. – 135 с. – ISBN 978-966-2328-18-9.

18. Музика Ф. В. Анатомія людини : навч. посіб. / Музика Ф. В., Гриньків М. Я., Куцериб Т. М. – Львів : ЛДУФК, 2014. – 359 с. – ISBN 978-966-2328-70-7.

19. Навчальний посібник для лабораторних занять з курсу "Анатомія людини" / Гриньків М. Я., Музика Ф. В., Маєвська С. М., Куцериб Т. М. – Вид. друге, допов. – Львів : ЛДУФК, 2013. – 128 с.

20. Основи права України : навч. посіб. / М. Я. Ващишин, Н. Я. Отчак, М. В. Теличко, С. В. Холявка ; за заг. ред. М. Я. Ващишин. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 227 с. – ISBN 978-617-7363-30-8.

21. Полянський О. Історія України : [навч. посіб. для семінарських занять для студ. неісторичних спец. ВНЗ] / Олег Полянський, Руслана Труба. – Львів : ЛДУФК, 2011. – 468 с. – ISBN 978-966-2328-10-3.

22.  Практикум з біохімії  : навч. посіб. / В. М. Трач, М. Г. Сибіль, І. З. Гложик, І. М. Башкін. – Львів : ЛДУФК, 2014. – 237 с. – ISBN 978-966-2328-78-3.

23. Решетило С. Спортивно-фізкультурні споруди та обладнання : навч. посіб. / Степан Решетило. – Львів : ЛДУФК, 2010. – 104 с. – ISBN 978-966-2328-07-3.

24.  Рибак Л. Удосконалення інформаційної взаємодії в ралійних екіпажах на етапі спеціалізованої базової підготовки : навч.-метод. посіб. / Людмила Рибак, Олег Рибак. – Львів : ЛДУФК, 2013. – 129 с. – ISBN 978-966-2328-53-0.

25. Руденко Р. Масаж : навч. посіб. / Романна Руденко. – Львів : ЛДУФК, 2011. – 255 с. – ISBN 978-966-2328-20-2.

26.  Рябуха О.  Основи медичних знань : навч. посіб. / Ольга Рябуха. – Львів : ЛДУФК, 2013. – 254 с. – ISBN 978-966-2328-60-8.

27.  Рябуха О. Патологічна анатомія : навч. посіб. / Ольга Рябуха. – Львів : ЛДУФК, 2014. – 143 с. – ISBN 978-966-2328-67-7.

28. Сибіль М. Г. Клінічна біохімія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фізкультурного профілю / М. Г. Сибіль. – Львів : ЛДУФК, 2015. – 208 с. – ISBN 976-966-2328-86-8.

29.  Сидорко О. Ю. Швидкісна та силова підготовка кваліфікованих ватерполістів  : навч. посіб. / О. Ю. Сидорко. – Львів : ЛДУФК, 2015. – 134 с. – ISBN 978-966-2328-91-2.

30. Синиця А. Філософія  : навч.-метод. посіб. / Андрій Синиця. – Львів : ЛДУФК, 2014. – 179 с. – ISBN 978-966-2328-69-1.

31.  Синиця А. С. Логіка  : навч. посіб. / А. С. Синиця. – Львів : ЛДУФК, 2012. – 234 с. – ISBN 978-966-2328-35-6.

32. Спортивна морфологія : навч. посіб. / авт. кол. : Музика Ф. В., Баранецький Г. Г., Вовканич Л. С., Гриньків М. Я., Маєвська С. М., Малицький А. В. ; за ред. Ф. Музики. – Львів : ЛДУФК, 2011. – 159 с. – ISBN 978-966-2328-21-9.

33.  Спортивна морфологія  : навч. посіб. / Музика Ф. В., Вовканич Л. С., Гриньків М. Я. [та ін.] ; за ред. Федора Музики. – Вид. друге, допов. – Львів : ЛДУФК, 2015 . – 207 с. – ISBN 978-966-2328-21-9.

34. Стасюк О. Маркетинг у сфері реабілітаційних послуг  : навч. посіб. / Ольга Стасюк. – Львів : ЛДУФК, 2013. – 159 с. – ISBN 978-966-2328-57-8.

35. Стасюк О. М. Основи нетрадиційних методів оздоровлення : навч. посіб. / О. М. Стасюк, Б. М. Кіндзер. – Львів : ЛДУФК, 2012. – 174 с. – ISBN 978-966-2328-24-0.

36. Ступницька С. А. Фізична реабілітація дітей першого року життя з вродженою м'язовою кривошиєю  : навч.-метод. посіб. / Ступницька С. А., Рябуха О. І. – Львів : ЛДУФК, 2011. – 124 с. – ISBN 978-966-2328-19-6.

37.  Тимошенко Л. О. Спортивний туризм  : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту. / Тимошенко Л. О., Лабарткава К. В. – Львів : ЛДУФК, 2014. – Ч. 2. – 175 с. – ISBN 978-966-2328-71-4.

38.  Тимошенко Л. О. Спортивний туризм : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту. / Тимошенко Л. О., Лабарткава К. В. – Львів : ЛДУФК, 2012. – Ч. 2. – 148 с. – ISBN 978-966-2328-71-4.

39. Фізіологія людини : навч. посіб. / [Яремко Є. О., Вовканич Л. С., Бергтраум Д. І., Коритко З. І., Музика Ф. В.]. – Вид. 2-ге, допов. – Львів : ЛДУФК, 2013. – 207 с. – ISBN 978-966-2328-54-7.

40. Худоба  В. Екологія  : навч.-метод. посіб. / В. Худоба, Ю. Чикайло. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 89 с. – ISBN 978-966-2328-95-0.

41. Чорнобай І. Історія розвитку футболу : [посібник] / Ігор Чорнобай. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 646 с. – ISBN 978-966-2328-943-3.

42. Шиян О. Здорова школа: аспекти управління  : навч. посіб. / Олена Шиян, Роман Шиян. – Львів : ЛДУФК, 2012. – 207 с. – ISBN 978-966-2328-50-9.

43. Яремко Є. О. Фізіологія спорту та фізичних вправ : навч. посіб. / Є. О. Яремко. – Вид. 2-ге, доопрац. і допов. – Львів : ЛДУФК, 2010. – 179 с. – ISBN 978-966-2328-05-9.

44. Яремко Є. О. Фізіологія фізичного виховання і спорту : навч. посіб. / Яремко Є. О., Вовканич Л. С. – Львів : ЛДУФК, 2014. – 191 с. – ISBN 978-966-2328-76-9.

Монографії:

45. Боднар І. Інтегративне фізичне виховання школярів різних медичних груп : монографія / Іванна Боднар. – Львів : ЛДУФК, 2014. – 315 с. – ISBN 978-966-2328-74-5.

46. Виноградський Б. Спортивна стрільба з лука : основи й удосконалення спеціальної підготовленості : монографія / Богдан Виноградський. – Львів : ЛДУФК, 2012. – 304 с. – ISBN 978-966-2328-40-0.

47. Волошин І.  Кислотні опади міста Львова: їх хімізм, металізація природних компонентів : монографія / Іван Волошин, Ольга Собечко. – Львів : ЛДУФК, 2013. – 315 с. – ISBN 978-966-2328-42-4.

48. Голод  А. Безпека регіональних туристичних систем: теорія, методологія та проблеми гарантування : монографія / А. Голод. – Львів : ЛДУФК, 2017. – 338 с. – ISBN 978-617-7336-09-8.

49. Диференціація фізичної підготовки спортсменів : монографія / авт. кол. : Линець М. М., Чичкан О. А., Хіменес Х. Р. [та ін.]. – Львів : ЛДУФК, 2017. – 304 с. – ISBN 978-617-7336-15-9.

50. Криштанович С. Публічний менеджмент соціально-економічного розвитку гірських територій карпатського регіону : монографія / Світлана Криштанович. – Львів : ЛДУФК, 2017. – 207 с. – ISBN 978-617-7336-14-2.

51. Мухін В. М. Фізична реабілітація в травматології : монографія / В. М. Мухін. – Львів : ЛДУФК, 2015. – 424 с. – ISBN 978-966-2328-77-6.

52. Одинець Т.  Фізична реабілітація жінок з постмастектомічним синдромом : монографія / Тетяна Одинець. – Львів : ЛДУФК, 2017. – 398 с. – ISBN 978-617-7336-15-9.

53.  Оптимізація фізичної та технічної підготовки у швидкісно-силових видах легкої атлетики : монографія / за ред. В. Конестяпіна та Я. Свища. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 218 с. – ISBN 978-617-7336-02-9.

54. Оцінювання психофізіологічних станів у спорті : монографія / Георгій Коробейніков, Євген Приступа, Леся Коробейнікова, Юрій Бріскін. – Львів : ЛДУФК, 2013. – 311 с. – ISBN 978-966-2328-59-2.

55.  Павлова Ю. Відновлення у спорті : монографія / Юлія Павлова, Богдан Виноградський. – Львів : ЛДУФК, 2011. – 202 с. – ISBN 978-966-2328-08-0.

56.  Павлова Ю. Оздоровчо-рекреаційні технології та якість життя людини : монографія / Юлія Павлова. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 353 с. – ISBN 978-617-7336-04-3.

57. Передерій А. В. Спеціальні Олімпіади в сучасному світі : монографія / А. В. Передерій. – Львів : ЛДУФК, 2013. – 286 с. – ISBN 978-966-2328-56-1.

58. Пітин М.  Теоретична підготовка в спорті : монографія / М. Пітин. – Львів : ЛДУФК, 2015. – 371 с. – ISBN 978-966-2328-81-3.

59. Приступа Є. Українські народні ігри : монографія / Євген Приступа, Володимир Левків, Олег Слімаковський. – Львів : ЛДУФК, 2012. – 431 с. – ISBN 978-966-2328-33-2.

60. Рибак О. Безпека змагальної діяльності в автомобільному спорті : монографія / Олег Рибак. – Львів : ЛДУФК, 2013. – 419 с. – ISBN 978-966-2328-49-3.

61. Синиця А. Аналітична філософія : монографія / Андрій Синиця. – Львів : ЛДУФК, 2013. – 303 с. – ISBN 978-966-2328-41-7.

Методичні посібники та рекомендації:

62. Акімова С. М. Тренаж і партерний тренаж : метод. реком. для студ. вищ. навч. закл. (напрям підготовки "Хореографія") / С.В. Акімова. – Львів : ЛДУФК, 2015. – 19 с. – ISBN 978-966-2328-87-5.

63. Артюх В. М. Методика навчання захисним діям в баскетболі : метод. реком. / В. М. Артюх. – Львів : ЛДУФК, 2013. – 30 с. – ISBN 978-617-655-070-9.

64. Артюх В. М. Методика навчання прийомів техніки гри в баскетбол : метод. реком. / В. М. Артюх. – Львів : ЛДУФК, 2013. – 78 с. – ISBN 978-617-655-069-3.

65. Атаманюк Д. В. Методичні поради та практичні завдання з курсу „Економіка фізичної культури” / Д. В. Атаманюк, О. М. Гірняк. – Львів : ЛДУФК, 2009. – 26 с.

66. Вибрані лекції з кінезіології : метод. посіб.  / розроб.: Олег Юрійович Рибак, Людмила Іванівна Рибак. – Ч. 1. Біомеханічні аспекти рухових якостей. – Львів : ЛДУФК, 2009. – 109 с.

67. Вибрані лекції з кінезіології : метод. посіб. / розроб.: Олег Юрійович Рибак, Людмила Іванівна Рибак. –  Ч. 2. Біомеханічний аналіз рухових дій. – Львів : ЛДУФК, 2010. – 75 с.

68. Дробний П. Д. Виникнення і розповсюдження класичного волейболу як рекреаційної гри на дозвіллі. І-й рекреаційний етап (1895–1918 рр.) І-го рекреаційно-фізкультурно-спортивного періоду (1895–1964 рр.) : метод. реком. / П. Д. Дробний. – Львів : ЛДУФК, 2013. – 48 с.

69. Дробний П. Д. Класичний волейбол – чинник фізичного і національного виховання молоді у світі. II-й фізкультурний етап (1918–1945 рр.) I-го рекреаційно-фізкультурно-спортивного періоду (1895–1964 рр.)  : метод. реком. / Дробний Петро Данилович. – Львів : ЛДУФК, 2013. – 75 с.

70. Івасик Н. Методика навчання плавання осіб із вадами слуху : метод. посіб. / Наталія Івасик, Юлія Біляк. – Львів : ЛДУФК, 2013. – 48 с.

71.  Івасик Н. Фізична реабілітація дітей, хворих на бронхіальну астму, в умовах оздоровчого табору : практ. реком. / Наталія Івасик. – Львів : ЛДУФК, 2011. – 44 с.

72. Кудріна Н. В. Теорія і методика викладання гандболу (курс лекцій) : метод. посіб. / Кудріна Н. В., Згоба В. Л. – Львів : ЛДУФК, 2010. – 37 с.

73. Левків В. І.  Теорія і методика викладання гандболу : метод. посіб. / В. І. Левків, Н. В. Кудріна, В. Л. Згоба. – Львів : ЛДУФК, 2011. – 136 с. – ISBN 978-966-2328-25-7.

74. Музика Ф. В. Тестові завдання з дисципліни "Анатомія людини" / Музика Ф. В., Кулітка Е. Ф., Гриньків М. Я. – Львів : ЛДУФК, 2012. – 130 с. – ISBN 978-966-2328-39-4.

75. Основи класичного танцю : метод. реком. / уклад. А. Б. Бойко. – Львів : ЛДУФК, 2010. – 25 с.

76. Рибак О. Ю. Кінезіологія рухових якостей : метод. посіб. до виконання контрольних робіт з кінезіології : у 2 ч. / О. Ю. Рибак, Л. І. Рибак. – Львів : ЛДУФК, 2013. – Ч. 1. – 44 с.

77.  Риторика : навч.-метод. посіб. з курсів "Основи риторики" та "Професійна риторика" для студентів ЛДУФК / уклад. Ірина Гузенко. – Львів : ЛДУФК, 2014. – 327 с.

78.  Руда І.  Методика оптимального розвитку гнучкості в художній гімнастиці : метод. посіб. / Ірина Руда, Валентина Сосіна. – Львів : ЛДУФК, 2012. – 44 с.

79. Тимошенко Л. О. Спортивно-оздоровчий туризм : метод. вказівки до виконання контрольних робіт студентами VI курсу заочної форми навчання спеціалізації "Спортивно-оздоровчий туризм" спеціальності "Фізичне виховання" / Тимошенко Л. О., Лабарткава К. В. – Львів : ЛДУФК, 2011. – 54 с. – ISBN 978-966-2328-22-6.

80. Шевців У. Шейпінг у фізичному вихованні дівчат-старшокласниць  : орган.-метод. реком. / Уляна Шевців, Ольга Жданова. – Львів : [ЛДУФК], 2009. – 51 с. – ISBN 978-966-552-109-6.

 

Навчальні програми:

81. Клінічна психологія : прогр. нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра / Баклицька Ольга Петрівна. – Львів : ЛДУФК, 2014. – 10 с.

82. Конфліктологія : програма нормативної навчальної дисципліни підготовки спеціалістів, магістрів / Т. Ф. Матвійчук. – Львів : ЛДУФК, 2014. – 18 с.

83. Методи наукових досліджень (психологічні, педагогічні) : прогр. нормат. навч. дисципліни підготов. асп. / розроб. Н. І. Степанченко, О. П. Баклицька. – Львів : ЛДУФК, 2014. – 10 с.

84. Основи педагогічної майстерності : прогр. нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів / Н. І. Степанченко. – Львів : ЛДУФК, 2014. – 18 с.

85. Педагогіка : прогр. нормативної навч. дисципліни підготовки бакалавра / Н. І. Степанченко. – Львів : ЛДУФК, 2014. – 18 с.

86.  Педагогіка спорту : прогр. нормативної навч. дисципліни підготовки спеціалістів / Н. І. Степанченко. – Львів : ЛДУФК, 2014. – 14 с.

87.  Педагогіка фізичного виховання : прогр. нормативної навчальної дисципліни підготовки спеціалістів / Н. І. Степанченко. – Львів : ЛДУФК, 2014. – 14 с.

88.  Педагогічна психологія : прогр. нормативної навч. дисципліни підготовки спеціаліста / Баклицька Ольга Петрівна. – Львів : ЛДУФК, 2014. – 14 с.

89. Правознавство : навч. прогр. / [підгот. : Р. Бедрій, О. Возний, О. Борсук]. – Львів : ЛДУФК, 2009. – 31 с.

90. Психологія : прогр. нормативної навч. дисципліни підготовки бакалавра / Баклицька Ольга Петрівна. – Львів : ЛДУФК, 2014. – 12 с.

91.  Психологія спорту : програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра / Баклицька Ольга Петрівна. – Львів : ЛДУФК, 2014. – 14 с.

92.  Психологія управління : прогр. нормативної навч. дисципліни підготовки спеціалістів / В. Ф. Соловйов. – Львів : ЛДУФК, 2014. – 16 с.

93. Синиця А. С. Модульна робоча навчальна програма із дисципліни "Логіка" для напряму підготовки "туризм" / А. С. Синиця. – Львів : ЛДУФК, 2011. – 41 с.

94.  Синиця А. С. Модульна робоча програма із дисципліни "Філософія" / А. С. Синиця. – Львів : ЛДУФК, 2011. – 46 с.

Довідники, енциклопедії:

95. Василишин І. Важка атлетика Львівщини 1912–2012 : довідник / Іван Василишин, Володимир Науменко. – Львів : ЛДУФК, 2014. – 167 с. – ISBN 978-966-2328-66-0.

96. Волошин І. М. Туристичні ресурси України з атласом туристичних мандрівок : довід. вид. / І. М. Волошин, Л. Ю. Матвійчук, К. В. Ненько. – Львів : ЛДУФК, 2015. – 437 с. – ISBN 978-617-672-098-0.

97.   Довідник для студентів із дисципліни "Фізіологія людини" / Л. С. Вовканич, Д. І. Бергтраум, Е. Ф. Кулітка, З. І.Коритко. – Вид. 4-е, перероб. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 32 с.

98. Латинсько-українсько-російський словник анатомічних термінів / Крась С. І., Вовканич Л. С., Гриньків М. Я., Куцериб Т. М., Музика Ф. В. – Львів : ЛДУФК, 2014. – 191 с. – ISBN 978-966-2328-68-4.

99.  Легка атлетика : правила змагань на 2010–2011 рр. / пер. і упоряд. В. Г. Конестяпін, П. П. Дацків, В. Й. Лемешко, В. І. Прокопенко, В. Г. Чорненька. – Львів : ЛДУФК, 2011. – 258 с. – ISBN 978-966-2328-17-2.

Львівський державний університет фізичної культури (1946–2016) : енциклопедія / авт. кол.: Ф. Музика, А. Вовканич, В. Левків [та ін.] ; упоряд. О. Борис; за заг. ред. Є. Н. Приступи. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 483 с. – ISBN 978-617-7336-01-2.

Львівський державний університет фізичної культури : попул. довід. / [авт. кол.: О. Полянський, М. Линець, І. Свістельник] ; за заг. ред. Є. Приступи. – Львів : ЛДУФК, 2011. – 170 с. – ISBN 978-966-2328-23-3.

Сова А. Сфрагістичні пам'ятки січового руху в Галичині першої третини ХХ століття / Андрій Сова. – Львів : ЛДУФК, 2014. – 70 с. – (Дослідження ; Вип. 1). – До 150-річчя від дня народження Кирила Трильовського. – ISBN 978-966-2328-75-2.

Українсько-польський, польсько-український перекладний словник футбольних термінів / Л. В. Левків, В. М. Хім'як, В. І. Левків, В. В. Осінчук. – Львів : ЛДУФК, 2012. – 170 с.

Фізіологія людини за модульною програмою викладання : довідник / Вовканич Л. С., Бергтраум Д. І., Коритко З. І., Кулітка Е. Ф. – Вид. 3-е. – Львів : ЛДУФК, 2010. – 36 с.

Фізіологія спорту і фізичного виховання  : довідник / [Вовканич Л. С., Бергтраум Д. І., Коритко З. І., Кулітка Е. Ф.]. – Львів : ЛДУФК, 2010. – 24 с.

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ