Наша участь у проекті

Робота з дослідження можливостей підготовки фахівців з фізичної реабілітації у Львівському державному університеті фізичної культури імені Івана Боберського розпочалася у 1992 році.

У 1994-1997 роках університет розпочав співпрацю з Канадським  агентством міжнародного розвитку (CIDA) у спільному  українсько-канадському проекті  "Партнери в охороні здоров'я" та проектом "Програма реабілітації у Львові".

У 1995 році в Університеті організовано окремий факультет "Фізична реабілітація".

У 1998 році  професія «Фахівець  фізичної реабілітації» включена до Класифікатора спеціальностей в Україні, завдяки зусиллям університету.

У 1998-2002 роках університет приймає участь у   спільному  українсько-голландському проекті «РЕСПО» (рекреаційний спорт для неповносправних) (під егідою Міністерства закордонних справ Голландії) у співпраці з міжнародною організацією RESPO DS-DI. 

У 2000 році Університет видав (вперше в Україні) книгу українською мовою «Фізична реабілітація»

Розвиток реабілітації та, зокрема, фізичної терапії є одним з національних пріоритетів, тому з  2017 року,  в нашому  університеті готують  фахівців з фізичної терапії та ерготерапії.

3 2018-2021  Університет бере участь в проекті: REHAB-Інноваційна реабілітаційна освіта - впровадження нових магістерських програм в Україні: 598938-EPP-1-2018-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP, який здійснюється  за підтримки програми Еразмус+  Європейсьго Союзу, а також спільно фінансується  програмою Еразмус+ Європейського Союзу.

Go back