Курси лекцій

Боднарчук О.

Теорія і методика фізичного виховання: курс лекцій / Олена Боднарчук, Наталія Семенова, Маркіян Стефанишин. – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2023. – 184 с.

ISBN 978-617-8135-05-8

У виданні викладено теоретичний курс навчальної дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання». Подано загальні основи та закономірності, які визначають зміст і форми побудови процесу фізичного виховання.

Для студентів вищих навчальних закладів, коледжів, що готують фахівців із фізичного виховання та спорту, вчителів фізичної культури.


Тимочко-Волошин Р.

Біохімія : курс лекцій / Роксолана Тимочко-Волошин, Віра Гащишин, Юрій Борецький. – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2022. – 184 с.

ISBN 978-617-7336-97-5

Навчальне видання складається з восьми лекцій, які висвітлюють всі теми, що передбачені до вивчення за навчальною програмою дисципліни «Біохімія». До кожної лекції подано план, змістовну інформацію, що розкриває сутність теми та перелік контрольних питань для перевірки якості засвоєння матеріалу. У кінці посібника наведено список використаних літературних джерел.

Для студентів, що навчаються на спеціальностях 017 «Фізична культура і спорт»; 014.11 «Середня освіта (Фізична культура)»; 024 «Хореографія».


Мандюк А.

Зарубіжні системи фізичного виховання : курс лекцій / Андрій Мандюк, Наталія Сороколіт. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 64 с.

ISBN 978-617-7336-37-1

У виданні подано лекції для вивчення навчального спецкурсу «Зарубіжні системи фізичного виховання». Висвітлено питання організації шкільної освіти та шкільного фізичного виховання у Сполучених Штатах Америки, Англії, Польщі, Італії та Франції. Окреслено особливості освітнього процесу школярів за кордоном; специфіку укладання навчальних програм із фізичного виховання; пріоритетні напрями фізичного виховання школярів; особливості іспиту з фізкультурної освіти; тестування рівня фізичної підготовленості й оцінювання навчальних досягнень учнів шкільного віку.

Для студентів університетів фізичної культури та коледжів з фізичного виховання, а також для учителів фізичної культури, які працюють у системі середньої загальної освіти в Україні.

Прокрутити вгору