Матеріали конференцій

Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : зб. матеріалів XVIІ Міжнародної наукової конференції (10–12 листопад 2022 року, м. Львів – смт Славське) / за наук. ред. Б. Виноградського. – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2022. – 240 с.

ISBN 978-617-8135-03-4

Збірник містить матеріали доповідей учених з України і зарубіжних країн з актуальних питань моделювання систем й інформаційного забезпечення процесів та явищ у фізичному вихованні і спорті.

Для науковців, учителів і викладачів фізичного виховання, тренерів, спортсменів, фізичних реабілітологів, докторантів, аспірантів, студентів та усіх, хто цікавиться сучасними проблемами моделювання у фізичному вихованні і спорті.


Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (1–2 квітня 2021 року, м. Львів). – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2021. – 244 с.

ISBN 978-617-7336-74-6

Збірник містить матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, приуроченої до 75-річчя Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського. У тезах доповідей висвітлено результати досліджень пріоритетів і перспектив розвитку економіки України в умовах глобалізації та євроінтеграції; соціально-економічних засад менеджменту та маркетингу в галузі фізичної культури та спорту, рекреації і реабілітації; сучасних викликів, тенденцій та домінант інноваційного розвитку сфери обслуговування; актуальних проблем розвитку сфер фізичної культури, реабілітації та обслуговування в ринкових умовах; проблем та перспектив інноваційного розвитку галузі фізичної культури та сфери обслуговування, а також соціально-гуманітарних проблем сучасності.

Матеріали збірника будуть корисні і цікаві для студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників галузей економіки, фізичної культури та сфери обслуговування.


Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (23–24 квітня 2020 року, м. Львів). – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2020. – 352 с.

ISBN 978-617-7336-58-6

До збірника увійшли статті, що стосуються історичних, соціально-економічних аспектів рекреаційної і туристичної діяльності, проблем розвитку рекреаційно-туристичних зон, територій, об’єктів; «Спорту для всіх» в Україні; змісту рекреаційно-оздоровчої діяльності різних груп населення; проблем адаптивної фізичної культури; питань підготовки фахівців.


Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму в регіонах України : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. (18–19 жовтня 2019 року, м. Львів). – Львів : ЛДУФК, 2019. – 64 с.

ISBN 978-617-7336-52-4

У збірнику представлено матеріали доповідей учасників IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму в регіонах України», у яких висвітлено широке коло теоретичних і прикладних проблем, що охоплюють такі актуальні напрями сучасних регіональних туризмознавчих досліджень, як географія туризму; аналіз економічних, соціальних та екологічних аспектів туристичної діяльності; стратегічне планування розвитку туристичних систем; роль інновацій та інноваційних технології в туризмі, модернізація готельно-ресторанного бізнесу.

Для науковців, викладачів, студентів, працівників туристичного бізнесу та сфери управління, а також усіх, хто цікавиться регіональними проблемами розвитку туризму в Україні.


Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : ЛДУФК, 2019. – 126 с.

ISBN 978-617-7336-50-0

У збірнику представлено матеріали конференції, в яких висвітлено науковий доробок авторів, що стосується проблем становлення, розвитку й удосконалення економіко-соціальних відносин в галузі фізичної культури та сфері обслуговування. Зосереджено увагу на проблемах і перспективах розвитку менеджменту та маркетингу в галузях туризму, готельно-ресторанного бізнесу, фізичної культури, спорту й реабілітації. Актуалізовано доцільність інновацій у цих галузях.

Матеріали збірника будуть корисні і цікаві для студентів, аспірантів, науко-педагогічних працівників галузей економіки, фізичної культури та сфери обслуговування.


Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму в регіонах України : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (19–20 жовтня 2018 року, м. Львів). – Львів : ЛДУФК, 2018. – 90 с.

ISBN 978-617-7336-30-2

У збірнику представлено матеріали доповідей учасників ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму в регіонах України», у яких висвітлено широке коло теоретичних і прикладних проблем, що охоплюють такі актуальні напрями сучасних регіональних туризмознавчих досліджень, як географія туризму; аналіз економічних, соціальних та екологічних аспектів туристичної діяльності; стратегічне планування розвитку туристичних систем; роль інновацій та інноваційних технології в туризмі, модернізація готельно-ресторанного бізнесу.

Для науковців, викладачів, студентів, працівників туристичного бізнесу та сфери управління, а також усіх, хто цікавиться регіональними проблемами розвитку туризму в Україні.


Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (10–11 травня 2018 року, м. Львів). – Львів : ЛДУФК, 2018. – 334 с.

ISBN 978-617-7336-26-5

До збірника увійшли статті, що стосуються історичних, соціально-економічних аспектів рекреаційної і туристичної діяльності, проблем розвитку рекреаційно-туристичних зон, територій, об’єктів; «Спорту для всіх» в Україні та за кордоном; змісту рекреаційно-оздоровчої діяльності різних груп населення; проблем адаптивної фізичної культури; питань підготовки фахівців.


Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфери обслуговування : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : ЛДУФК, 2017. – 168 с.

ISBN 978-617-7336-18-0

У збірнику представлено матеріали конференції, в яких висвітлено науковий доробок авторів, що стосується проблем становлення, розвитку й удосконалення економіко-соціальних відносин в галузі фізичної культури та сфери обслуговування. Зосереджено увагу на проблемах і перспективах розвитку менеджменту та маркетингу в галузях туризму, готельно-ресторанного бізнесу, фізичної культури, спорту й реабілітації. Актуалізовано доцільність інновацій у цих галузях.

Матеріали збірника будуть корисні і цікаві для студентів, аспірантів, науко-педагогічних працівників галузей економіки, фізичної культури та сфери обслуговування.


Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті : зб. матеріалів XIІІ Міжнар. наук. конф. – Львів : ЛДУФК, 2017. – 104 с.

ISBN 978-617-7336-08-1

Збірник містить матеріали доповідей учених з України і зарубіжних країн з актуальних питань моделювання систем й інформаційного забезпечення процесів та явищ у фізичному вихованні і спорті.

Книга буде корисною для науковців, учителів і викладачів фізичного виховання, тренерів, спортсменів, фізичних реабілітологів, докторантів, аспірантів, студентів та усіх, хто цікавиться сучасними проблемами моделювання у фізичному вихованні і спорті.


Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму у Західному регіоні України : матеріали І Всеукр. студ. наук.-практ. конф. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 122 с.

ISBN 978-617-7336-00-5

У збірнику поміщено статті, присвячені проблемам стійкого розвитку та туристичної діяльності у Західному регіоні України, туристичним ресурсам Західного регіону України, готельно-ресторанному бізнесу та основним напрямам його розвитку, геоінформаційним системам та їх застосуванні в туризмі, інноваційному туристичному продукту й інноваційним напрямам рекреаційно-туристичної діяльності, економічним проблемам розвитку туризму в регіоні.


Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали Х Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 396 с.

ISBN 978-966-2328-98-1

До збірки включено статті, які присвячені історичним, соціально-економічним аспектам рекреаційної і туристичної діяльності, проблемам розвитку рекреаційно-туристичних зон, територій, об’єктів; «Спорту для всіх» в Україні та за кордоном; змісту рекреаційно-оздоровчої діяльності різних груп населення; проблемам адаптивної фізичної культури; питанням підготовки фахівців.

Прокрутити вгору