BHPSII

Назва проєкту: Bologna Hub Peer Support II

Термін реалізації проєкту: 2023 рік – 2024 рік

Міжнародна програма: funded by Erasmus+ and the German Federal Ministry of Education and Research (Germany), Acting Agent German Academic Exchange Service (Germany)

Мета проєкту: Сприяти реалізації ключових зобов’язань Болонського процесу у вищих навчальних закладах (HEI) у всьому Європейському просторі вищої освіти (EHEA).

Проєктна діяльність: Сприяти впровадженню в освітню діяльність університету стандартів якості Європейських ЗВО та розуміння Болонської ситеми в ЗВО Європи. Експерти надаватимуть індивідуальні консультації ЛДУФК щодо основних напрямів впровадження Болонського процесу.

Координатор проєкту від ЛДУФК ім. І Боберського:

Сергій Смирновський – доцент кафедри теорії спорту та фізичної культури, контакти: smirnovskyy.s@gmail.com

Учасники проєкту від ЛДУФК ім. І Боберського :

1 Федір Музика –  професор, перший проректор

2 Аліна Передерій  –  професор, голова комісії моніторингу якості освіти

3 Юрій Бріскін  – професор, завідувач кафедри теорії спорту та фізичної культури

4 Ольга Задорожна  –  член комісії з моніторингу якості освіти

5 Відділ міжнародних зв’язків

7 Декани факультетів: Туризму, Терапії та реабілітації, Педагогічної освіти, Фізичної культури і спорту, Післядипломної та заочної освіти.

Партнери проєкту:

   

                                      

                                      

Сайт проєкту: https://eu.daad.de/programme-und-hochschulpolitik/bologna/bologna-hub-peer-support/de/

Команда експертів проєкту: https://eu.daad.de/programme-und-hochschulpolitik/bologna/bologna-hub-peer-support/our-team-of-experts/de/78051-our-team-of-experts/

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Прокрутити вгору