Захисти дисертацій

Ал Калі Наср Мохамед

Спеціалізовані вчена рада Д 35.829.01  з присудження наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту

Ал Калі Наср Мохамед

Спеціальность – 24.00.03 –«Фізична реабілітація»

Тема дисертації: «Комплексне застосування методу безперервного пасивного руху та електроміостимуляції у фізичній реабілітації після артроскопічних втручань на колінному суглобі».

Науковий керівникКорольков Олександр Іванович, доктор медичних наук, доцент кафедри травматології, ортопедії та ВПХ Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Інформація про прийняття до захисту

Дата захисту  25 червня 2024 р. о 15 год.00 хв. авдиторія 312

Дисертаційна робота

Автореферат

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Опоненти:

Рой Ірина Володимирівна, доктор медичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу реабілітації Державна установа «Інститут травматології та ортопедії» Національної академії медичних наук України

Відгук опонента Рой Ірини Володимирівни

Бабова Ірина Костянтинівна – доктор медичних наук, професор, професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти і реабілітації Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського»

Відгук опонента Бабової Ірини Костянтинівни

Облікова картка дисертації

Онлайн-трансляція захисту дисертації за посиланням

Відеозапис захисту (частина 1)

Відеозапис захисту  (частина 2)

[згорнути]
Сороколіт Наталія Стефанівна

Спеціалізовані вчена рада Д 35.829.01  з присудження наукового ступеня доктора наук

Сороколіт Наталія Стефанівна

Спеціальность – 24.00.02 –«Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення»

Тема дисертації: «Теоретико-методологічні підходи до трансформації фізичного виховання учнів у закладах загальної середньої освіти».

Науковий консультантМоскаленко Наталія Василівна, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, проректор з наукової діяльності Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту.

Інформація про прийняття до захисту

Дата захисту – 12 жовтня 2023 року о 13.00 год

Дисертаційна робота

Реферат

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації:

Опоненти:

Бєлікова Наталія Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії фізичного виховання та рекреації Волинського національного університету імені Лесі Українки;

Відгук опонента: Бєлікової Наталії Олександрівни

Пангелова Наталія Євгенівна, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту Університету Григорія Сковороди в Переяславі

Відгук опонента:  Пангелової Наталії Євгенівни

Мосейчук Юрій Юрійович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної культури та основ здоров’я  Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича.

Відгук опонента:  Мосейчука Юрія Юрійовича

Облікова картка дисертації:

Онлайн-трансляція захисту дисертації за посиланням

Відеозапис захисту

[згорнути]
Пасічник Вікторія Михайлівна

Спеціалізовані вчена рада Д 35.829.01  з присудження наукового ступеня доктора наук

Пасічник Вікторія Михайлівна

Спеціальность – 24.00.02 –«Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення»

Тема дисертації: «Теоретико-методичні основи ігрової діяльності дітей дошкільного віку в процесі фізичного виховання».

Науковий консультант: Пітин Мар’ян Петрович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, професор кафедри теорії спорту та фізичної культури Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського.

Інформація про прийняття до захисту

Дата захисту – 13 жовтня 2023 року о 13.00 год

Дисертаційна робота

Реферат

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Опоненти:

Москаленко Наталія Василівна, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, проректор з наукової діяльності Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту

Відгук опонента: Москаленко Наталія Василівна

Пангелова Наталія Євгенівна, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту Університету Григорія Сковороди в Переяславі

Відгук опонента:  Пангелова Наталія Євгенівна

Андрєєва Олена Валеріївна, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри здоров’я, фітнесу та рекреації Національного університету фізичного виховання і спорту України

Відгук опонента:  Андрєєва Олена Валеріївна

Облікова картка дисертації:

Онлайн-трансляція захисту дисертації за посиланням

Відеозапис захисту

[згорнути]
Прокрутити вгору