Науково-популярні видання

Тимчак Я.

У вихорі «третьої спроби». Спогади про Студентське братство ЛДІФК (1989–1992 рр.) / Ярослав Тимчак. – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2021. – 104 с.

ISBN 978-617-7336-89-0

Видання присвячене висвітленню подій українського національного та державного відродження кінця 80-х – початку 90-х рр. XX ст., передусім діяльності першої молодіжної громадсько-політичної організації на теренах колишнього СРСР – Студентського братства Львова. У фокусі огляду – становлення та діяльність осередку Студентського братства у Львівському державному інституті фізичної культури в 1989–1992 рр.

Видання адресовано дослідникам становлення української державності кінця XX ст., молодіжних рухів, сучасній студентській молоді, широкому колу читачів.


Гайдучок С.

Відбиванка/ Степан Гайдучок; упорядкув. В. Левківа, А. Сови. – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2021. – 112 с.: іл. – Репр. відтворення вид. 1930 р.

ISBN 978-617-7336-71-5

Репринтне відтворення книжки Степана Гайдучка «Відбиванка», яка є першим українськомовним навчальним посібником з волейболу, що вийшов у Галичині 1930 року, дає нове життя раритетові. Текст доповнюють відомості про життєвий шлях і професійний доробок Степана Гайдучка, словник термінів і словосполучень, сучасні дослідження витоків розвитку українського волейболу на західноукраїнських землях, фотографії волейболістів, іменний та географічний покажчики.

Це видання є справжньою знахідкою для дослідників фізичної культури і спорту, істориків, краєзнавців.


Небесна Сотня. Герой України Анатолій Жаловага / Авт.-упорядн. Олег Полянський, Руслана Труба. – 2-ге вид. – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2020. – 16 с.

ISBN 978-617-7336-56-2

У нарисі йдеться про одного з Героїв Небесної Сотні, випускника Львівського державного університету фізичної культури, Анатолія Жаловагу, який загинув на київській барикаді від кулі ворожого снайпера під час Революції Гідності.

Видання сприятиме збереженню пам’яті про Майдан та його учасників.


Небесна Сотня. Герой України Анатолій Жаловага / Авт.-упорядн. Олег Полянський, Руслана Труба. – Львів : ЛДУФК, 2019. – 16 с.

ISBN 978-617-7336-41-8

У нарисі йдеться про одного з Героїв Небесної Сотні, випускника Львівського державного університету фізичної культури, Анатолія Жаловагу, який загинув на київській барикаді від кулі ворожого снайпера під час Революції Гідності.

Видання сприятиме збереженню пам’яті про Майдан та його учасників.


Сова А.

Іван Боберський – основоположник української тіловиховної і спортової традиції / Андрій Сова, Ярослав Тимчак; за наук. ред. Євгена Приступи. – Львів : ЛДУФК ; Апріорі, 2017. – 232 с. : іл.

ISBN 978-617-7336-12-8

Пропоноване науково-популярне видання присвячене постаті видатного українського громадського, культурно-просвітнього та політичного діяча, педагога і журналіста, основоположника і фундатора української національної фізичної культури, професора Івана Боберського (1873–1947).

Через його життя та діяльність читач може виразно відчути дух тієї унікальної доби національного пробудження і піднесення українців західноукраїнських земель у перші десятиліття ХХ ст., що мала вирішальне значення для поступування визвольної боротьби нашого народу за свою свободу і незалежність у подальші роки.

Запропонована книга – ще один крок до відновлення національної пам’яті українського народу, повернення зі забуття не лише імені Івана Боберського, а й історичного і культурного феномену української національної фізичної культури, творцем, визначним діячем і репрезентантом якого він був.

Для фахівців галузі фізичної культури і спорту, істориків, краєзнавців та усіх тих, кого цікавить історія і культура рідного краю.


Кафедра фехтування, боксу та національних одноборств. До 70-річного ювілею : наук.-попул. довід. / упоряд. І.О. Богдан, В.А.Бусол, С.М. Вишневецький, Г.М. Дяків, С.А. Нікітенко, А.О. Никитенко, З.С. Семеряк, І.І. Хомяк, В. С. Шуберт; за заг. ред. В.А. Бусола. – Львів : ЛДУФК, 2016. –176 с., [48] c. іл.

ISBN 978-617-7336-11-1

Подано відомості про становлення, розвиток й основні досягнення кафедри фехтування, боксу та національних одноборств Львівського державного університету фізичної культури упродовж 1946–2016 років. Охарактеризовано дисципліни та спеціальності, за якими проводиться підготовка фахівців. Подано інформацію про викладацький склад і випускників, їхні здобутки в навчально-виховній, науковій, спортивній діяльності.

Для студентів, викладачів, науковців, фахівців із фізичної культури і спорту.


Сова А. О.

Сфрагістичні пам’ятки січового руху в Галичині першої третини ХХ століття : науковий каталог / Андрій Сова. – Л. : ЛДУФК, 2014. – 72 с. – (Серія І. Дослідження. Вип. 1)

ISBN 978-966-2328-75-2

У науковому каталозі висвітлено особливості розвитку сфрагістики пожежно-гімнастичної організації «Січ» у Галичині першої третини ХХ ст. Зібрано відбитки січових печаток, виявлених у Центральному державному історичному архіві України у Львові. Джерельною основою дослідження став фонд «Головний січовий комітет гімнастичного і пожежного товариства «Січ», м. Львів». У додатку опубліковано каталог січових печаток. Видання присвячене 150-літтю від дня народження провідного діяча українського спортивно-гімнастичного руху Кирила Трильовського.

Для науковців, фахівців фізичного виховання і спорту та спеціальних історичних дисциплін, студентів, всіх, хто цікавиться історією України.


Львівський державний університет фізичної культури : попул. довід. / [авт. кол.: О. Полянський, М. Линець, І. Свістельник] ; за заг. ред. Є. Приступи. – Л. : ЛДУФК, 2011. – 172 с.

ISBN 978-966-2328-23-3

Книга розповідає про Львівський державний університет фізичної культури, утворений 1946 року. Знайомить з історією навчального закладу, збереженими тут традиціями української національної фізичної культури, діяльністю знакових постатей та представляє розвиток вишу від заснування до сьогодення. У здоровому тілі – здоровий дух – основний філософський та психологічний код тіловиховання.

Для широкого читацького загалу.

Прокрутити вгору