І Всеукраїнська науково-практична конференція «Фізичне виховання, безпека життєдіяльності і сучасні технології виробництва»

У рамках академічної мобільності Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, спільно із Харківським національним економічним університетом імені Семена Кузнеця та Харківською державною академією фізичної культури 21-го березня 2024 року організовує І Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Фізичне виховання, безпека життєдіяльності і сучасні технології виробництва».

Співорганізатором даної конференції від Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського є кафедра готельно-ресторанного бізнесу, зокрема завідувачка кафедри, професорка Марія Паска, завдяки тісній співпраці із кафедрою готельного і ресторанного бізнесу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця під керівництвом завідувачки цієї кафедри, професорки Оксани Давидової.

Мета конференції – представити методологію, конструктивні міждисциплінарні підходи, сучасні технології й можливі моделі підвищення ефективності концепції здорового способу життя, спортивних заходів, розвитку готельно-ресторанного бізнесу та туризму, безпеки людини та довкілля, сучасного виробництва.

Місце проведення конференції – Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця.

До участі в роботі конференції запрошуються фахівці з різних напрямків діяльності, викладачі закладів вищої та післядипломної освіти, докторанти, аспіранти, студенти.

Напрями роботи конференції:

Секція 1. Сучасні тенденції в фізкультурно-оздоровчій та спортивній діяльності.

Секція 2. Психолого-педагогічне та медико-біологічне забезпечення занять з фізичного виховання та спортом.

Секція 3. Фізичне виховання та рухова активність різних верств населення.

Секція 4. Сучасні тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу та туризму.

Секція 5. Питання безпеки людини і довкілля в сучасних умовах.

Секція 6. Актуальні питання сучасних технологій виробництва та надання послуг.

Участь у конференції безкоштовна!

Вимоги додаються в інформаційному листі
ЗА ПОСИЛАННЯМ

Запрошуємо взяти участь у конференції. Разом до перемоги! Все буде Україна!

Прокрутити вгору