ЛДУФК отримав сертифікат про акредитацію ОПП «Хореографія»

На засіданні Національного агентства із забезпечення якості освіти ухвалено рішення про акредитацію у Львівському державному університеті фізичної культури імені Івана Боберського освітньо-професійної програми «Хореографія».

Спеціальність 024 «Хореографія» – другий (магістерський) рівень.

Сертифікат №7194 про акредитацію освітньо-професійної програми видано 27-го лютого 2024 року.

Строк дії сертифіката №7194 про акредитацію освітньо-професійної програми – 1-е липня 2029 року.

Гарант освітньо-професійної програми – Валентина Сосіна, професорка, завідувачка кафедри хореографії та мистецтвознавства ЛДУФК імені Івана Боберського.

Вітаємо кафедру хореографії та мистецтвознавства нашого університету з успішним проходженням акредитації освітньо-професійної програми за спеціальністю 024 «Хореографія» другого (магістерського) рівня вищої освіти і отриманням ліцензії на п’ять років.

Прокрутити вгору