Наші видання: Іван Каратник, Ліля Довбуш, Євген Самсонов «Теніс»

Пропонуємо ознайомитися із навчальним посібником «Теніс». Автори – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри спортивних та рекреаційних ігор нашого Університету Іван Каратник, викладач цієї ж кафедри Лілія Довбуш і тренер із тенісу з великим міжнародним досвідом (Україна, Німеччина, Польща, Угорщина) Євген Самсонов.

Каратник І.
Теніс: навч. посіб. / І. Каратник, Л. Довбуш, Є. Самсонов. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – 112 с.

ISBN 978-617-8135-17-1

У посібнику на основі аналізу літератури, наукових пошуків й особистого досвіду авторів подано матеріал про методику навчання техніки і тактики гри тенісу у двох розділах: лекційному курсі й практикумі для студентів. Подано матеріал лекцій і практичних занять, словник основних термінів і понять з тенісу, правила техніки безпеки під час практичних занять і запитання модульного контролю теоретичних основ тенісу. Посібник призначено для роботи студентів на практичних заняттях із дисципліни «Теорія і методика спортивних ігор (індивідуальні види спорту (теніс)». Матеріал представлено з позицій його значення для підготовки фахівців фізичної культури та спорту.

Для викладачів закладів вищої освіти фізкультурного профілю, учителів фізичної культури закладів середньої освіти й тренерів дитячо-юнацьких спортивних шкіл та інших фахівців із фізкультурно-оздоровчої діяльності.

Випусковий редактор Оксана Борис
Редактор Єлизавета Лупиніс
Дизайн обкладинки Олександри Оринчин
Комп’ютерне верстання Оксани Січевської

Прокрутити вгору