Наші видання: «Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті»

Пропонуємо ознайомитися з матеріалами ХVІІІ Міжнародної наукової конференції «Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті».

РУБРИКИ ЗБІРНИКА:

  1. Моделювання об’єктів і процесів у біологічних та природних системах.
  2. Моделювання як метод наукового пізнання складних об’єктів і процесів у фізичному вихованні. Проблеми механіки людини. Ергометрія.
  3. Інформаційні технології і технічні засоби у фізичному вихованні та спорті.
  4. Моделювання і прогнозування розвитку рухових здатностей людини, процесу підготовки та підготовленості спортсменів.
  5. Аспекти безпеки у фізичному вихованні та спорті.
  6. Непараметричне моделювання соціокультурних процесів у фізичному вихованні та спорті.
  7. Моделювання та інформаційне забезпечення туристичної діяльності.

Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті: матеріали XVIІІ Міжнар. наук. конф. (19–23 вересня 2023 року, м. Львів – м. Берегове). – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2023. – 232 с.

ISBN 978-617-8135-21-8

Збірник містить матеріали доповідей учених з України і зарубіжних країн з актуальних питань моделювання систем й інформаційного забезпечення процесів та явищ у фізичному вихованні і спорті та суміжних сферах.

Для науковців, учителів і викладачів фізичного виховання, тренерів, спортсменів, фізичних реабілітологів, докторантів, аспірантів, студентів та усіх, хто цікавиться сучасними проблемами моделювання складних систем різної природи.

Випусковий редактор Оксана Борис
Редактори українських текстів Єлизавета Лупиніс, Наталія Величкович

Редактор польських текстів Григорій Чопик

Комп’ютерне верстання і дизайн Олександри Оринчин
Ідея дизайну Степана Осінчука

Прокрутити вгору