Наші видання: «Молода спортивна наука України»

Пропонуємо ознайомитися з 27 випуском збірника наукових праць «Молода спортивна наука України». Проблематика: 1) теорія та методика підготовки спортсменів; олімпійський, паралімпійський і професійний спорт; 2) фізичне виховання різних верств населення; 3) фізична терапія; адаптивне фізичне виховання; медико-біологічні основи фізичного виховання і спорту; 4) проблеми здоров’я людини, фітнесу, рекреації, туризму; підготовка кадрів та управління у сфері фізичного виховання і спорту.

Молода спортивна наука України : зб. наук. праць. Вип. 27 : у 4-х т. – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2023. – 172 с.

ISSN 1996-1448 (Print), 1996-1456 (Online)

У збірнику вміщено тези наукових доповідей з актуальних питань фізичного виховання, спорту і здоров’я людини вчених з України та зарубіжних країн.

Збірник буде корисним для вчителів і викладачів фізичного виховання, тренерів, організаторів фізичного виховання та спорту, спортсменів, студентів, усіх, хто цікавиться сучасними проблемами розвитку фізичного виховання, спортивного тренування, фізичної реабілітації.

Із текстами наукових праць можна ознайомитися на сайті видання: https://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/msnu/issue/archive

Випусковий редактор Оксана Борис
Редактори Єлизавета Лупиніс, Наталія Величкович
Комп’ютерне верстання Олександри Оринчин
Дизайн Степана Осінчука

Прокрутити вгору