Наші видання: «Науковий дискурс у фізичному вихованні і спорті» – видання категорії «Б»!

Наказом Міністерства освіти і науки України від 26 червня 2024 р. №920 «Про затвердження рішень атестаційної колегії Міністерства» наукове електронне періодичне видання нашого Університету «Науковий дискурс у фізичному вихованні і спорті» включено до Переліку наукових фахових видань України відповідно до списку згідно з додатком 6 як видання категорії «Б».

У виданні можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії (галузь знань 01 «Освіта / Педагогіка», спеціальності 014.11 «Середня освіта (фізична культура)» і 017 «Фізична культура і спорт»).

Вітаємо всю редакційну команду і дякуємо за злагоджену й успішну роботу!

Запрошуємо колег до подання наукових результатів для публікації (еmail: ph.edu.sports@gmail.com)!

*Керівництво для авторів: https://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/discourse/about/submissions#authorGuidelines

Прокрутити вгору