Наші видання: Оксана Никига «Інноваційний розвиток гастрономічного туризму в регіоні»

Пропонуємо ознайомитися з монографією «Інноваційний розвиток гастрономічного туризму в регіоні». Автор – доктор філософії, викладач кафедри туризму нашого Університету Оксана Никига.

Никига О.
Інноваційний розвиток гастрономічного туризму в регіоні: монографія / Оксана Никига. – Львів: ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2024. – 176 с.

ISBN 978-617-8135-24-9

У монографії розкрито особливості чинників, напрямів та пріоритетів інноваційного розвитку гастрономічного туризму в регіоні. Обґрунтовано теоретико-методологічні засади дослідження інноваційного розвитку гастрономічного туризму. На прикладі Львівської області проаналізовано інноваційні чинники розвитку гастрономічного туризму. Виокремлено окрему групу інноваційних чинників та описано їх вплив на розвиток гастрономічного туризму в регіоні. Визначено основні проблеми розвитку гастрономічного туризму у Львівській області, запропоновано напрямки розв’язання виокремлених проблем та модель стратегії інноваційного розвитку гастрономічного туризму.

Для науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів, спеціалістів з розвитку туризму, а також державних і регіональних установ, усіх, хто цікавиться інноваційним розвитком гастрономічного туризму в регіоні.

Випусковий редактор Оксана Борис
Редактори Єлизавета Лупиніс, Ольга Громик
Коректор Наталія Величкович
Комп’ютерне верстання і дизайн Олександри Оринчин

Прокрутити вгору