Презентація доробку та обмін досвідом в рамках стажування

У понеділок, 1-го травня, відбувся теоретичний семінар кафедри теорії та історії культури, філософського факультету Львівського Національного університету імені Івана Франка, на якому презентував свій науковий доробок завідувач кафедри олімпійської освіти Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, доцент Ярослав Тимчак.

Виступ кандидата наук з фізичного виховання і спорту, доцента Ярослав Тимчак на тему «Звичаєвий уклад життя архаїчних спільнот: тіловиховний аспект» пройшов як підсумок півторамісячного стажування науково-педагогічних працівників у межах співпраці обох кафедр та університетів.

Теоретичний семінар провадила завідувачка кафедри теорії та історії культури ЛНУ імені Івана Франка, доктор філософських наук, професор Марія Альчук. Учасники з цікавістю прослухали доповідь і ставили питання. Доценти Валерій Стеценко та Тетяна Ярошенко взяли участь в обговоренні.

Обговорювалися питання первинних, початкових форм тіловиховання в культурах архаїчних і примітивних спільнот давнини, зокрема й праукраїнців. Погляди та підходи фахівців теорії та історії культури на проблеми виникнення культури тіла та тіловиховання, поняттєвий апарат, який застосовують науковці – теоретики фізичної культури. В епіцентрі розгляду було поняття «ініціацій».

Присутні схвально висловилися про комунікацію і співпрацю, яка дає поштовх до кращого розуміння специфіки розвитку наукового пізнання в галузі фізичного виховання і спорту та створює можливість певного узгодження наукових результатів (концепцій, положень, понять, підходів тощо) з представниками гуманітарних напрямків інших суміжних наук, зокрема теорії та історії культури.

В межах обговорення, присутні торкнулися проблеми застосування наукових результатів сучасних гуманітарних розвідок для потреб національного виховання, у тому числі, значення надбань національного тіловиховання і спорту в цьому зв’язку.

Прокрутити вгору