«Теорія, методика й організація фізичного виховання дітей із різними нозологіями у закладах дошкільної та загальної середньої освіти»

Вийшов друком навчально-методичний посібник «Теорія, методика й організація фізичного виховання дітей із різними нозологіями у закладах дошкільної та загальної середньої освіти». Автори – викладачі кафедри теорії та методики фізичної культури нашого Університету – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент Наталія Семенова, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, завідувач кафедри Іванна Боднар і кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент Олена Боднарчук.

Семенова Н.
Теорія, методика й організація фізичного виховання дітей із різними нозологіями у закладах дошкільної та загальної середньої освіти: навч.-метод. посіб. / Наталія Семенова, Іванна Боднар, Олена Боднарчук. – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2023. – 256 с.

ISBN 978-617-8135-20-1

Видання відповідає навчальній програмі з дисципліни «Теорія, методика і організація фізичного виховання дітей із різними нозологіями у закладах дошкільної та загальної середньої освіти» для закладів вищої освіти України. Містить теоретичні положення про особливості використання рухової активності у різні вікові періоди росту і розвитку дитини, роль, мету і завдання фізичного виховання дітей із наявними відхиленнями у стані соматичного здоров’я та методичні рекомендації щодо застосування різних засобів фізичного виховання для поліпшення соматичного здоров’я дітей із різними нозологіями, для профілактики ускладнень наявних та запобіганню новим захворюванням, а також виокремлено особливості організації проведення занять.

Для студентів ЗВО, інструкторів, учителів фізичної культури, викладачів фізичного виховання ПТУ, ЗФПО, слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Випусковий редактор Оксана Борис
Редактори Єлизавета Лупиніс, Ольга Громик
Коректор Наталія Величкович
Комп’ютерне верстання і дизайн Олександри Оринчин

Прокрутити вгору