У ЛДУФК завершилися курси підвищення кваліфікації учителів фізичної культури та керівників гуртків (Фото)

У Львівському державному університеті фізичної культури імені Івана Боберського завершилися курси підвищення кваліфікації учителів фізичної культури, керівників гуртків за програмою «Психолого-педагогічна підтримка учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану та інклюзивної освіти». Курси організовано та проведено науково-педагогічними працівниками кафедри теорії та методики фізичної культури (завідувачка – професорка Іванна Боднар) з 13-го по 22-е травня поточного року.

В програмі курсів передбачено два модулі – «Інклюзивна освіта в умовах воєнного стану», «Психолого-педагогічна підтримка учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану, техніки самоопіки».

Упродовж першого модуля доценткою Наталією Сороколіт (на фото вище) здійснено аналіз законодавчих норм та правил, які регулюють забезпечення фізичного виховання для дітей з особливими освітніми потребами; програмного забезпечення фізичного виховання в умовах інклюзивної освіти; обговорено зміст корекційних програм (адаптація та модифікація) та методик, призначених для інклюзивного фізичного виховання; зазначено права та обов’язки учителя фізичної культури та асистента вчителя.

Викладачка Ганна Гук (на фото нижче) зосередила увагу на ефективних засобах фізичного виховання у роботі з гіперактивними дітьми в умовах воєнного стану; проаналізувала особливості характеру та поведінки гіперактивних дітей, вплив стресових чинників на гіперактивних дітей під час воєнного стану, на фізичну та психічну стійкість; виокремила ефективні види фізичної активності для зменшення стресу та гіперактивності у дітей, а також ресурси й підтримку для вчителів, керівників гуртків, асистентів вчителя, які працюють з гіперактивними дітьми.

Окрім цього, упродовж курсів проаналізовано кращий педагогічний досвід фізичного виховання у роботі з дітьми, які мають розлади аутичного спектра (РАС) – вчительки фізичної культури, докторки філософії Олександри Петрусенко, яка наголошувала на важливості застосування індивідуального підходу; на забезпеченні структурованого та передбачуваного середовища під час фізичних вправ, візуальних підказках і похвалі за зусилля або досягнення цілей, як засобу мотивації дітей з розладами аутичного спектра до участі у фізичних вправах та розвитку їхніх навичок.

Упродовж другого модуля доцентки кафедри Ольга Римар (на фото вище) та Олена Ханікянц озброїли фахівців теоретико-методичними аспектами підтримки власного психічного здоров’я в умовах стресу та конфлікту. Доцентка Олена Ханікянц (на фото нижче) зосередила увагу на ролі стресу в навчальній діяльності, чинниках, видах, ознаках стресу в екстремальних ситуаціях.

Доцентка Ольга Римар провела практичні заняття з методики релаксації та психологічного самозахисту, продемонструвала техніки самоопіки, здійснивши навчання стресостійкості, розвитку навичок самоопіки.

В результаті проведених навчальних занять учителі фізичної культури і керівники гуртків дізналися теоретичні та нормативні засади інклюзивної освіти; здійснювали підбір ефективних засобів фізичного виховання для гіперактивних дітей та дітей з розладами аутичного спектра і застосовували техніки самоопіки для учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану, що збагатило педагогічний досвід учасників курсів.

Прокрутити вгору