Вийшла у світ монографія «Рекреаційно-туристичні ресурси Волинської області»

Вийшла друком монографія «Рекреаційно-туристичні ресурси Волинської області». Автори: Павло Кучер – кандидат географічних наук, старший викладач кафедри туризму Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського; Леонід Ільїн – доктор географічних наук, професор кафедри туризму та готельного господарства Волинського національного університету імені Лесі Українки; Павло Штойко – доктор географічних наук, донедавна професор кафедри туризму нашого Університету.

Кучер П.В., Ільїн Л.В., Штойко П.І. Рекреаційно-туристичні ресурси Волинської області : монографія. Луцьк: ПП «Волинська друкарня», 2023. 180 с.

ISBN 978-617-8018-16-0

Монографія присвячена оцінці сучасного стану й обґрунтуванню шляхів оптимізації й раціонального використання рекреаційно-туристичних ресурсів Волинської області. У виданні узагальнено теоретико-методичні аспекти дослідження рекреаційно-туристичних ресурсів, проаналізовано понятійно-термінологічну систему, розширено та узагальнено структуру рекреаційно-туристичних ресурсів, удосконалено методику їх оцінювання. Значна увага приділена оцінюванню рекреаційних ресурсів, рейтинговому ресурсно-рекреаційному районуванню. На підставі аналізу й узагальнення фактичного матеріалу обґрунтовано шляхи оптимізації рекреаційно-туристичних ресурсів регіону.

Для географів, екологів, фахівців рекреаційно-туристичної галузі, науково-педагогічних працівників й здобувачів вищої освіти.

Редактор Ю.М. Мажула
Комп’ютерне верстання і дизайн Ю.М. Мажула

Прокрутити вгору