Підручники

Біомеханіка спорту : підручник / Рибак О.Ю., Рибак Л. І., Виноградський Б.А. [та ін.]. – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2021. – 268 с.

ISBN 978-617-7336-79-1

Підручник з практичними завданнями і прикладами сучасного біомеханічного аналізу спортивних рухових дій укладено для студентів навчальних закладів вищої освіти усіх фізкультурних спеціальностей, які вивчають біомеханіку. Він уможливить засвоєння необхідних теоретичних знань, набуття практичних навичок об’єктивної реєстрації, оцінювання й удосконалення рухової діяльності у спорті, фізичній культурі, фізичній реабілітації та рекреації, фізіотерапії та ерготерапії, у професійній діяльності та в побуті.

Буде корисним для магістрантів, аспірантів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, а також для спортсменів, тренерів, інструкторів й учителів фізичної культури.


Гігієна та гігієна спорту : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Ю. Д. Свистун, О. П. Лаптєв, С. О. Полієвський, Х. Є. Шавель. – Л. : ЛДУФК, 2014. – 304 с.

ISBN 978-966-2328-72-1

У підручнику подано навчальний матеріал для опанування теоретичних засад гігієни спорту та фізичного виховання, а також рекомендації для засвоєння основних положень, умінь творчо використовувати отриману інформацію у практичній діяльності.

Підручник складається зі вступу, дванадцяти розділів, тестових завдань, предметного покажчика та термінологічного словника.

Для студентів, викладачів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту, тренерів, а також усіх, хто цікавиться спортом.

Прокрутити вгору