Практикуми

Гащишин В.

Біологія людини та основи біоетики : лаб. практ. / Віра Гащишин, Роксолана Тимочко-Волошин, Юрій Борецький. – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2022. – 114 с.

ISBN 978-617-8135-00-3

Видання містить методичні поради й вимоги до лабораторних робіт, передбачених у навчальній програмі дисципліни «Біологія людини та основи біоетики». До кожної роботи подано теоретичний вступ, хід проведення роботи та перелік контрольних питань. Для діагностування рівня засвоєння знань запропоновано тестові завдання. Також наведено список використаних літературних джерел.

Видання сприятиме вивченню під час лабораторних занять закономірностей функціонування живих систем на рівні клітини, тканини та організму, розумінню принципів організації живої матерії, хімічного складу організмів і особливостей біохімічних реакцій. Також посібник призначений для ознайомлення студентів з основними морально-етичними та ціннісно-правовими принципами, що лежать в основі сучасної біоетики.

Рекомендовано для студентів спеціальності 227 «Фізична терапія та ерготерапія».


Кулітка Е.

Фізіологія людини в запитаннях і відповідях / Едуард Кулітка. – Л. : ЛДУФК, 2015. – 168 с.

ISBN 978-966-2328-89-9

Видання підготоване відповідно до навчальної програми з курсу «Фізіологія людини» для студентів факультетів фізичного виховання, спорту, реабілітації та туризму, слухачів перепідготовки. Містить стислі відповіді на запитання програми іспиту з дисципліни «Фізіологія людини».

Призначений для полегшення повторення матеріалу перед іспитом.


Методичні підходи до оцінювання рівня соматичного здоров’я / Яремко Є. О., Вовканич Л. С., Гриньків М.Я., Павлова Ю.О. – Л. : ЛДУФК, 2013. – 124 с.

ISBN 978-966-2328-52-3

У практичному посібнику розкрито методичні аспекти застосування системи оцінювання соматичного здоров’я, яка базується на визначенні антропометричних та фізіометричних показників, фізичної працездатності, рівня аеробних можливостей організму, резервних можливостей кардіо-респіраторної системи, розвитку рухових якостей, оцінювання якості життя людини. Проаналізовано сучасні методи оцінювання здоров’я, дискутуються питання методології діагностики здоров’я.

Рекомендовано для фахівців Всеукраїнської мережі центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», загальноосвітніх середніх навчальних закладів, навчальних закладів 3–4 рівня акредитації педагогічного спрямування, студентів, аспірантів та викладачів університетів фізичної культури та факультетів фізичного виховання.


Музика Ф. В.

Тестові завдання з дисципліни «Анатомія людини» / Музика Ф. В., Кулітка Е. Ф., Гриньків М. Я. – Л. : ЛДУФК, 2012. – 130 с.

ISBN 978-966-2328-39-4

Тестові завдання призначено для контролю знань з анатомії людини. Кожний розділ містить, окрім базових, також запитання підвищеної складності, які вимагають поглибленого вивчення предмета.

Рекомендовано студентам університетів фізичної культури, медичних університетів і біологічних факультетів вищих навчальних закладів.

Прокрутити вгору