На допомогу молодим вченим

Забезпечення академічної доброчесності у закладах вищої освіти

Перелік іноземних журналів, де не слід публікувати результати наукових досліджень 

Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам: Наказ МОН від 14 січня 2016 року

Зміни до порядку присвоєння вчених звань

Закон України про вищу освіту

Закон України про наукову і науково-технічну діяльність

Порядок затвердження рішень про присвоєння вчених звань

Прокрутити вгору