Автори – Б

БАЗИЛЯК НАТАЛІЯ ОЛЕГІВНА

2023:

 1. Базиляк Н. Державна освітня політика на сучасному етапі трансформації суспільно-владних відносин: імплементація зарубіжного досвіду Італії / Базиляк Наталія // Science and technology: problems, prospects and innovations : рroceedings of VII International Scientific and Practical Conference (Japan,13–15 April). – Osaka, 2023. – Р. 245–249.
 2. Базиляк Н. О. Державна політика у сфері освіти в контексті сучасних вимог та гуманітарних викликів / Базиляк Н. О. // Публічне управління у сфері цивільного захисту: освіта, наука, практика : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Харків : НУЦЗУ, 2023. – С. 13–15.
 3. Базиляк Н. О. Реалізація державної гуманітарної політики з підвищення кваліфікації працівників освіти: зарубіжний досвід / Базиляк Н. О. // Prospects for the development of science and the environment : The XIV International Scientific and Practical Conference (April 10–12, Finland). – Helsinki, 2023. – Р. 224–228.
 4. Базиляк Н. О. Суспільно-владна взаємодія закладів вищої освіти та стейкхолдерів в контексті професіоналізації навчання педагогічних працівників Польщі / Базиляк Н. О. // Science and innovation of modern world : Proceedings of 8 th International Scientific and Practical Conference. – London. – 2023. – Р. 247–253.
 5. Базиляк Н. О. Трансформація базових науково-теоретичних засад державної гуманітарної політики щодо формування новітнього соціокультурного простору в Україні / Базиляк Н. О. // Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування. – 2023. – № 1. – С. 3–8. DOI: https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2023.1.1
 6. Базиляк Н. О. Трансформація системи професійної освіти України в умовах сучасних соціально-гуманітарних викликів / Базиляк Н. О. // Публічне управління ХХІ століття: особливості воєнного і післявоєнного періодів : зб. наук. матеріалів ХХІІІ Міжнар. наук. конгр. (27 квіт. 2023 р.). – Харків, 2023. – С. 55–58.
 7. Базиляк Н. Управлінський досвід щодо реалізації державної гуманітарної політики у сфері модернізації освіти в сучасній системі вищої школи Німеччини / Базиляк Наталія // Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права. – 2023. – № 1. – С. 24–28. DOI https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.1.3 (фах. вид., IndexCopernicus)
 8. Базиляк Н. Управлінські принципи реалізації освітньої політики у закладах вищої освіти Сполучених Штатів Америки та Західної Європи : досвід і можливість імплементації / Наталія Базиляк // Науковий вісник Вінницької академії безперервної освіти. Серія: Екологія. Публічне управління та адміністрування. – 2023. – Вип. 3. – С. 22–27. DOI https://doi.org/10.32782/2786- 5681-2023-3.03
 9. Базиляк Н. О. Трансформація управлінських підходів у реалізації державної гуманітарної політики з інтеграції вищої освіти України до європейського освітнього простору / Базиляк Н. О., Шутак О. С. // Публічне управління і адміністрування в Україні. – 2023. – Вип. 33. – С. 47–50. DOI https://doi.org/10.32782/ pma2663-5240-2023.33.8
 10. Матвіяс О. Зооніми у медичній терміносистемі англійської мови / Матвіяс О., Будзин В., Базиляк Н. // Problems of the development of science and the view of society : The 11th International scientific and practical conference (March 21–24, 2023). – Graz, 2023. – Р. 298–301.
 11. Матвіяс О. В. Cловотвірні процеси у сучасній медичній термінології (на прикладі англійської мови) / Матвіяс О. В., Базиляк Н. О., Будзин В. Р. // Закарпатські філологічні студії. – 2023. – Вип. 27, т. 2. – С. 107–112. DOI https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2022.27.2.20(фах.вид., IndexCopernicus
 12. Англійська мова : навч. посіб. для магістр. та асп. спец. „Фізична культура і спорт” / Романчук О., Базиляк Н., Проценко У., Матвіяс О. – Львів : Галицька видавнича спілка, 2023. – 72 с.
 13. Ретроспективний підхід до утворення терміну ДЦП / Матвіяс О. В., Будзин В. Р., Базиляк Н. О., Штойко Х. // Prospects of modern science and education : The 5th International scientific and practical conference (Sweden. February 07–10). – Stockholm, 2023. – Р. 456–460.
 14. Humanization of Relationships between Teachers and Students in Educational Work / Iryna Revenko, Olena Popova, Olha Hvozdyak, Nataliia Bazyliak, Oksana Kruhlyk // Khazar Journal of Humanities and Social Sciences. – 2023. – Vol. 26, N 3. – P. 77–78. DOI: 10.5782/.kjhss.2023.78.88 (Web of Science)
 15. Image as an educational component of personnel policy in public management bodies: humanitarian aspect / Smola L., Kondur O., Melnyk Ya., Orhiiets O., Bazyliak N., Lipentsev A. // AD ALTA: Journal of interdisciplinary research. – 2023. – Vol. 13, іs. 2. – Р. 122–129. (Web of Science)

2022:

 1. Базиляк Н. Актуальні проблеми у системі управління закладами освіти в контексті реалізації маркетингових технологій / Базиляк Н. // Наука, освіта і суспільство – світові тенденції та регіональний аспект : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф.(8 квітня 2022 р.). – Полтава, 2022. – С. 19–20.
 2. Базиляк Н. Глобалізаційні чинники реформування державної гуманітарної політики у сфері вищої освіти в контексті транскордонного співробітництва / Базиляк Н., Парубчак І. // Публічне управління і адміністрування в Україні. – 2022. – Вип. 28. – С. 28–32.
 3. Базиляк Н. Гуманітарні аспекти публічного управління освітньою політикою в контексті дотримання національної безпеки для суспільства на сучасному етапі / Базиляк Н. //  Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування. – 2022. – Вип. 1. – С. 3–10. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.1.1.
 4. Базиляк Н. Досвід Європейського союзу з формування та реалізації державної гуманітарної політики, щодо забезпечення соціальних прав громадян на здобуття освіти / Базиляк Н. // Публічне управління і адміністрування в Україні. – 2022. – Вип. 27. –  С. 7–11.
 5. Базиляк Н. Ефективна освітня політика із системним використанням сучасних цифрових технологій та онлайн платформ для студентів навчальних закладів / Базиляк Н. // Публічне управління і адміністрування в Україні. – 2022. – Вип. 28. – С. 32–36.
 6. Базиляк Н. Організаційні фактори реформування освітньої політики у гуманітарній сфері в контексті трансформації педагогічних підходів / Базиляк Н. // Modern research of world science : Proceedings of I International scientific and practical conference (April 17–19). – Lviv, 2022. – С. 604–608.
 7. Базиляк Н. Організаційно-правові аспекти державної освітньої політики в контексті забезпечення прав громадян: досвід та перспективи Європейського союзу / Базиляк Н. // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. Вернадського. – 2022. – Т. 33(72), № 1. – С. 19–25.
 8. Базиляк Н. Право дітей трудових мігрантів Європейського союзу на здобуття освіти у соціально-доступному форматі та оптимальних умовах / Базиляк Н. // Eurasian scientific discussions : Proceedings of II International scientific and practical conference (March 13–15). – Barcelona : Barca Academy publishing, 2022. – С. 76–82.
 9. Базиляк Н. Світовий досвід формування державної гуманітарної політики з розвитку діяльності університетів третього віку щодо надання освітніх послуг громадянам / Базиляк Н. // Публічне управління та митне адміністрування. Серія : Державне управління. – 2022. – № 1. – С. 5–10.
 10. Базиляк Н. Формування та реалізація гуманітарної політики на сучасному етапі трансформації педагогічного середовища закладів освіти / Базиляк Н. // Трансформація системи публічного управління в умовах воєнного часу : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (3 червня 2022 року) / за заг. ред. О. І. Пархоменко-Куцевіл. – Переяслав, 2022. – С. 25–30.
 11. Навчальний посібник з англійської мови для студентів спеціальності «Фізична культура і спорт» / Романчук О., Базиляк Н., Проценко У., Матвіяс О. – Львів, 2022. – 65 с.
 12. Роль Романа Кордиса у популяризації альпінізму, лижного спорту і туризму / Романчук О., Коваль Р., Базиляк Н., Матлашенко Л. // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культу­ри та сфері обслуговування : тези доп. ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (21 вересня 2022 року, м. Львів) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 250–252.
 13. Differences in the interceptions, tackles and counterattacks of the World Champions in the final soccer matches of the 1994–2014 World Cup / Chornobay I., Matviyas O., Kolobych O., Fediuk A., Bazyliak N. // International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Studies. –2022. – Vol. 2, is. 4. – P. 104–110.
 14. The development of special and inclusive education concepts / Bazyliak N., Lopatynska N., Kravets N., Andriichuk N., Marieieva T. // Journal оf Interdisciplinary Research. – 2022. – Vol. 12, is.2. –  P. 6–12. http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/120228/papers/A_01.pdf (Web of Science).
 15. Базиляк Н. О. Європейський досвід формування системи фінансування та надання дотацій на реалізацію навчально-наукової діяльності закладами вищої освіти / Базиляк Н. О. // Публічне управління та митне адміністрування. – 2022. – № 2 (33). – С. 10–14. DOI https://doi.org/10.32836/2310-9653-2022-2.2
 16. Базиляк Н. Зарубіжний досвід формування політики щодо якості надання послуг здобувачам в університетах різних форм власності / Базиляк Наталія // Наукові праці МАУП. Серія: Політичні науки та публічне управління. – 2022. – Вип. 6(66). – С. 5–10. DOI https://doi.org/10.32689/2523-4625-2022-6(66)-1
 17. Базиляк Н. О. Особливості формування та реалізації освітньої політики в гуманітарній сфері щодо стратегії інновацій у країнах Європейського Союзу /Базиляк Н. О. // Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування. – 2022. – № 2. – С. 10–16. DOI https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.2.2
 18. Базиляк Н. О. Трансформація державної гуманітарної політики в контексті диференціації управлінських підходів у системі сучасної інклюзивної освіти / Базиляк Н. О. // Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права. – 2022. – № 2. – С. 28–32. DOI
  https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.2.4
 19. Базиляк Н. О. Трансформація сучасних управлінських підходів у формуванні та реалізації соціально-гуманітарних векторів реформування системи вищої освіти / Базиляк Н. О. // Публічне управління та митне адміністрування. – 2022. – № 4 (35). – С. 23–27. DOI https://doi.org/10.32782/2310-9653-2022-4.4
 20. Базиляк Н. Формування гуманітарної політики в освітній сфері Європейського Союзу щодо реалізації програм безперервного навчання громадян протягом життя / Базиляк Наталія // Наукові праці МАУП. Серія: Політичні науки та публічне управління. – 2022. – Вип. 1(61). – С. 7–11. DOI https://doi.org/10.32689/2523-4625-2022-1(61)-1
 21. Implementation of the state humanitarian policy on educational activities in the field of public health using informational technologies / Bydzun V., Rybchych I., Bazyliak N., Yaroshovych V., Kharechko D. // International Journal of Computer Science and Network Security. – 2022. – Vol. 22, N. 11. – P. 785–790. DOI: https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.11.109 (Web of Science)

2021:

 1. Гімназійний професор Іван Добущак (1883–1965) / Коваль Р. С., Романчук О. В., Базиляк Н. О., Матлашенко Л. В. // Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences. – 2021. – №[ 9(44)249. – P. 36–38. (Index Copernicus).
 2. Матвіяс О. В. Епоніми у медичній термінології англійської мови  / Матвіяс О. В., Базиляк Н. О., Будзин В. Р. // Prospects and achievements in applied and basic sciences : аbstracts of IV International and Scientific Conference.( February 9–12, 2021, Hungary). – Budapest, 2021. – Vol. 4. – P. 444–447.
 3. Матвіяс О. Термінологізація загальновживаної лексики (на прикладі терміносистеми галузі туризму) / Матвіяс О., Базиляк  Н., Будзин В. // Topical Issues of Modern Science and Education : аbstracts of XI International Scientific and Practical Conference (Estonia March 11–13). – Tallinn, 2021. – Р. 196–200.
 4. Щільність вживання абревіатур у інформативних медіа текстах для широкого кола читачів (на прикладах інтернет-ресурсів англійською мовою) / Матвія ]О. В., Базиляк Н. О., Черхава О. О., Будзин В., Пюрик Я. // Science and Education a New Dimension. Philology. – 2021. – № 9(74)251. – P. 44–46. (Index Copernicus).
 5. Analysis of the response and recovery levels of cardiovascular and vegetative nervous systems in people with coronary heart disease / Natalia Zharska, Vira Budzyn, Olha Matviyas, Natalia Bazyliak, Olha Rymar, Galina Havelko // Journal of Physical Education and Sport. – 2021. – Vol. 21(2), аrt 95. – Р. 765–771. (Scopus)

2020:

 1. Життя і діяльність Леоніда Арцішевського (1929–1994) / Коваль Р. С.,Романчук О. В., Базиляк Н. О., Матлашенко Л. В. // Молодий вчений. – 2020. – № 2 (78). – С. 237–242. (IndexCopernicus).
 2. Застосування структурної морфології до вивчення та аналізу утворення медичних термінів у сучасній англійській мові / Ольга Матвіяс, НаталіяБазиляк, Віра Будзин, Наталія Жарська // Розвиток особистості у сучасному соціокультурному, інформаційному та освітньому просторі: психологічний та філологічний аспекти :  матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Харків, 2020. – С. 55–59.
 3. Історичні аспекти розвитку ерготерапії у Франції / Данилевич М. В., Романчук О. В., Коваль Р. С., Базиляк Н. О. // Apsnim. – 2020. – № 2(26). – Р. 96–101. (IndexCopernicus)
 4. Самомотивація під час вивчення іноземної мови / Матвіяс О., Базиляк Н., Будзин В., Жарська Н // Розвиток особистості у сучасному соціокультурному, інформаційному та освітньому просторі: психологічний та філологічний аспекти : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. – Харків, 2020. – С. 53–55.

2019:

 1. Базиляк Н. О.Мовні стратегії як інноваційна технологія у сучасній освіті / Базиляк Н. О., Матвіяс О. В. // Інноваційні трансформації освітнього простору: зміст, напрями і технології реалізації : зб. наук. пр. IV Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернівці, 16 травня 2019 р.). – Чернівці, 2019. – С. 3–6.
 2. Staretska N. Kinesiothaping as one of the treatments method / Nadia Staretska, Iryna Styfanyshyn, Nataliia Bazyliak // День студентської науки : зб. матеріалів щоріч. студ. наук. конф. – Львів, 2019. – С. 206–208.
 3. Історичні аспекти розвитку фізичної та реабілітаційної медицини у Франції / М. В. Данилевич, О. В. Романчук, Р. С. Коваль, Н. О. Базиляк // Science and Education a New Dimension Humanities and Social Sciences. – 2019.– Vol. 7(32), is. 192. – P. 35–38.
 4. A vocabulary of physical and rehabilitation medicine in French and Ukrainian – the comparative analysis = [Le vocabulaire de la medecine physique et de readaptation en francais et en ukrainien : l’analyse comparative] / Roman Pomirko, Rostyslav Koval, Olga Romanchuk, Olesya Сherkhava, Nataliia Bazyliak // XLinguae. – 2019. – Vol. 12, is. 1XL. – P. 109–127. (Scopus)
 5. Features of phase changes of some morphofunctional indices in girls during ovarian-menstrual cycle / Vira Budzyn, Olga Matviyas, Natalya Zharska, Ihor Lapychak, Natalia Bazyliak // Journal of Physical Education and Sport. –Vol. 19, suppl. is. 1. – P. 65–68. (Scopus)

2018:

 1. Матвіяс О. В. Мобільність як мотивуючий чинник / О. В. Матвіяс, Н. О. Базиляк, М. О. Тістик // Інтернаціоналізація вищої освіти України в умовах полікультурного світового простору: стан, проблеми, перспективи : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Маріуполь, 18–19 квітня 2018 р.). – Маріуполь, 2018. – С. 177–179.
 2. Черхава О. О. Вивчення іноземних мов як складова частина формування культурологічних цілей у студентів напряму підготовки «туризм» / О.О.Черхава, Н. О. Базиляк, О. В. Матвіяс // Вісник Нац. ун-ту «Острозька академія». Серія філологічна. – Острог, 2018. – Вип. 2(70). – С. 233–236.
 3. Bazyliak N. Some Peculiarities of Student’s Independent English Language Learning / Natalia Bazyliak, Olha Matviyas // Using sports, culture, and social studies as means to rediscover lost values : proceedings Book of the 6th International Conference on Science Culture and Sport (25–27 Apr., 2018, Lviv). – Ankara, 2018. – P. 518–524
 4. Features of cardiovascular system indices of women’s football players as a function of their hormonal status / Vira Budzyn, Natalya Zharska, Olga Matviyas, Lyudmila Rybak, Natalia Bazyliak // Journal of Physical Education and Sport. – 2018. – Vol. 18, is. 2. – P. 769–774. (Scopus)

2017:

 1. Навчальний посібник з англійської мови для студентів спеціальності «Здоров’я людини» / Н. Базиляк, О. Матвіяс, У. Проценко, О. Романчук, О. Черхава, М. Гладкевич. – Львів : Ліга-Прес, 2017. – 60 с.
 2. Bazylyak N. O. Communicative competence formation of future English Language teacher / Bazylyak N. O., Cherkhava O. O. // Manin India. – 2017. – Vol. 97 (3). – P. 341–352. (Scopus)

2016:

 1. Bazyliak N. Proper names in tourism terminology / Nataliia Bazyliak, Olha Matviias, Julia Ptystupa // День студентської науки : зб. тез доп. за результатами наук. конф. студентів ЛДУФК. – Львів, 2016. – С. 115–116.
 2. Матвіяс О. В. Комплексні фразеологічні одиниці у термінологічній системі галузі туризму / О. В. Матвіяс, О. В. Романчук, Н. О. Базиляк. // Наукові запискиНаціонального університету “Острозька академія”. Серія філологічна. – Острог, 2016. – Вип. 60. – С. 184–187.

2015:

 1. Базиляк Н. О. Моніторинг як педагогічна технологія покращення освіти у вищій школі / Н. О. Базиляк // Молодь і ринок. – 2015. – № 2. – С. 122 – 125.
 2. Базиляк Н. Термінологія та понятійний апарат фізичної рекреації / Базиляк Н., Данилевич М., Романчук О. // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Л. Українки. – Луцьк, 2015. – Вип. 16. – С. 33 – 37.
 3. Екскурсія “Поховання львівських спортовців на Личаківському кладовищі” – один з напрямів розвитку некрополя як туристичного об’єкта / Ольга Романчук, Ростислав Коваль, Юліана Мельник, Наталія Базиляк , Лариса Матлашенко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2015. – Вип. 19, т. 4. – С. 81 – 87.
 4. Екскурсія “Соколи на Личакові” / Ольга Романчук, Ростислав Коваль, Юліана Мельник, Наталія Базиляк, Лариса Матлашенко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2015. – Вип. 19, т. 4. – С. 88 – 94.
 5. Поховання спортовців на Личаківському кладовищі / Євген Приступа, Ольга Романчук, Ростислав Коваль, Наталія Базиляк, Юліана Мельник, Лариса Матлашенко ; за заг. ред. Є. Приступи. – Львів : Манускрипт, 2015. – 64 с.
 6. Поховання колишніх викладачів та студентів Львівського державного універсистету фізичної культури на Личаківському кладовищі [Електронний ресурс] / Наталія Базиляк, Ольга Романчук, Ростислав Коваль, Юліана Мельник, Лариса Матлашенко // Спортивна наука України. – 2015. – № 1(65). – С. 58 – 65. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/291/284

2014:

 1. Базиляк Н.О. Практика навчання як засіб міжкультурної комунікації / Н.О. Базиляк // Tendencje, zbiory danych, innowacje, praktyka w nauce : zbior raportow naukowych. – Warszawa, 2014. – S. 25 – 29.
 2. Базиляк Н. О. Формування комунікативної компетенції майбутнього викладача англійської мови / Базиляк Н. О. // Освітологічний дискурс. – 2014. – № 2 – Режим доступу : http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/viewFile/106/105
 3. Базиляк Н. О. Репрезентація практики та особливості її організації як мовної стратегії у полікультурному просторі / Базиляк Н. О. // Наукові записки. Серія філологічна. – Острог, 2014. – С. 251 – 252.
 4. Навчальний посібник з англійської мови для студентів II курсу факультетів фізичного виховання та спорту / Базиляк Н.О., Боровська О. В., Матвіяс О. В., Проценко У. М. – Л . : [б. в], 2014. – 105 с.
 5. Bazyliak N. The technology of forming the communicative competence of future teacher of English language / Bazyliak N. // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : зб. наук. пр. – Л., 2014. – Вип. 9. – С. 229 – 233.

2013:

 1. Базиляк Н. О. Футбол : метод. розробка з англ. мови для самост. та аудитор. роботи з теми “Спортивна спеціалізація” для студ. III курсу ден. та заоч. форми навчання за напрямами підготовки “фізичне виховання” та “спорт” / Базиляк Н. О. – Л. : [б. в.], 2013. – 14 с.
 2. Базиляк Н. О. Практика навчання й оволодіння іноземною мовою як засіб міжкультурної комунікації / Базиляк Н. О. // Тенденции развития науки : материалы ХХХIII Междунар. конф. – Горловка, 2013. – С. 108 – 112.
 3. Базиляк Н. О. Технологія формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя іноземних мов: мета, завдання, методи / Базиляк Н. О. // Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави: матеріали наук.-практ. конф. – К., 2013. – С. 473 – 479.
 4. Романчук О. В. Тренінг як технологія навчання елективних курсів з іноземних мови / Романчук О. В., Базиляк Н. О. // Науковий вісник інноваційних технологій. – 2013. – № 2 (4). – С. 18 – 28.

2011:

 1. Базиляк Н. Актуалізація мовних стратегій в умовах глобалізації світу та міжкультурних комунікацій / Наталія Базиляк // Молодіжна політика: проблеми і перспективи : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Дрогобич, 2011. – С. 195 – 200.
 2. Базиляк Н. О. Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки / Базиляк Н. О. // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для асп. та молодих учених – К., 2011. – С. 16 – 21.
 3. Базиляк Н. О. Мовна підготовка майбутніх спеціалістів: європейський вимір України / Н. О. Базиляк // Молодь і ринок. – 2011. – № 5. – С. 136 – 141.

2010:

 1. Англійська мова для спеціальності „Олімпійський та професійний спорт” : навч. посіб. для магістрантів та аспірантів / Ольга Романчук, Наталія Базиляк, Ольга Матвіяс, Уляна Проценко. – Л. : Норма, 2010. – 64 с.

2009:

 1. Базиляк Н. Педагогічні технології сучасних мовних стратегій / Н. Базиляк // Вища освіта України. – 2009. – № 3. – С. 63 – 67.
 2. Англійська мова : контрольні роботи для студ. спец. „Фіз. виховання”, „Олімп. та проф. спорт” заоч. форми навчання : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Базиляк Н., Дмитрів У., Коваль О., Матвіяс О., Стифанишин І., Юрко Н. ; за ред. Боровської О. – Л. : Норма, 2009. – 174 с. – ISBN 978-966-7775-15-5.

2008:

 1. Навчальний посібник з англійської мови для студентів ІІ курсу факультетів фізичного виховання та спорту / Наталія Базиляк, Ольга Боровська, Уляна Дмитрів, Ольга Матвіяс. – Л. : Норма, 2008. – 56 с.

2007:

 1. Базиляк Н. О. До питання методики викладання англійської мови у ВНЗ фізкультурного профілю / Базиляк Н. О. // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація: матеріали VI Міжнар. наук. конф. – Х., 2007. – С. 21–23.
 2. Марченко О. О. Пророцтво як морально-духовний жанр релігійного дискурсу / Марченко О. О., Базиляк Н. О. // Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі: зб. наук. пр. – Л., 2007. – Ч. 1. – С. 230–231.

[згорнути]
БАКЛИЦЬКА ОЛЬГА ПЕТРІВНА

2022:

 1. Баклицька О. П. Теоретичні аспекти психологічного супроводу майбутніх фахівців фізкультурного профілю / Баклицька О. П. // Видатні постаті психології : історія, сучасність і перспективи : матеріали VIIІ регіон. наук. семінару. – Львів, 2022. – С. 120–123.
 2.  Сірко Р. І. Теоретичні аспекти професійної підготовки майбутніх психологів до експериментальної діяльності: вітчизняний та зарубіжний досвід / Сірко Р. І., Баклицька О. П. // Перспективи та інновації науки. – 2022. – № 7(12). – С. 592–602. https://doi.org/10.52058/2786-4952-2022-7(12)-592-602

2020:

 1. Баклицька О. Мотиваційна підструктура особистості студента ЗВО галузі фізичної культури і спорту та її аналіз. / О. Баклицька, І. Баклицький, С. Мединський // Матеріали наукових читань, присвячених 115 річниці від дня народження Ярослава Івановича Цурковського – відомого українського вченого-психолога, громадського діяча. – Львів, 2020. – С. 33–37.
 2. Баклицька О. Психологічний супровід в процесі професійної підготовки студентів вузів фізкультурно-спортивного профілю / О. Баклицька // Актуальні проблеми психолого-педагогічного супроводу та розвитку суб’єктів спортивної діяльності : матеріали Всеукр. наук. електрон. конф. (23 жовтня м. Київ). – Київ : Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України, 2020. – С. 7–8.

2019:

 1. Баклицька О. Агресивність у структурі особистості студентів вищих навчальних закладів фізкультурно-спортивного профілю / Ольга Баклицька, Інна Бондар // День студентської науки : зб. матеріалів щоріч. студент. наук. конф. – Львів, 2019. – С. 14–16.
 2. Баклицька О. П. Дослідження агресивності в структурі психологічного супроводу майбутніх спеціалістів із фізичної культури і спорту / Баклицька О. П. // Особистість в екстремальних умовах : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. (17 травня 2019 р., м. Львів). – Львів, 2019. – С. 74–76.

2018:

 1. Баклицька О. Дослідження проблеми агресивності у студентів вищих навчальних закладів фізкультурно-спортивного профілю / О. Баклицька // Теоретичні і практичні проблеми психології : зб. наук. пр. – Сєвєродонецьк, 2018. – № 3(47), т 1. – С 12–17.
 2. Мединський С. Педагогічні умови зміцнення здоров’я школярів у виховній системі В. О. Сухомлинського / С. Мединський, А. Окопний, О.Баклиц ька //Видатні українські педагоги : зб. наук. пр. – Львів, 2018. – Вип. 10. – С. 103–109.

2017:

 1. Баклицька О. П. Агресивність в структурі особистості студентів ВНЗ фізкультурно спортивного профілю / О. П. Баклицька // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна : зб. наук. пр. – Львів, 2017. – Вип. 2. – С. 30–36.
 2. Степаненкова А. Психологічна адаптація студентів вузів спортивно фізкультурного профілю до навчального процесу / А. Степаненкова, О.П.Баклицька // Видатні постаті психології: історія та сучасність: зб. матеріалів IV наук. міжкафедр. семінару (до дня психолога). – Львів, 2017 – С. 79–82.

2016:

 1. Психодіагностика. Психологічний практикум : навч. посіб. / О. П. Баклицька, І. О. Баклицький, Р. І. Сірко, В. І. Слободяник. – Львів : СПОЛОМ, 2016. – 464 с.

2015:

 1. Баклицька О. Теорія психічної контрольності та її роль у дослідженні особистості / Ольга Баклицька, Тетяна Матвійчук, Роксолана Сірко // Теорія психічної контрольності та сучасні психолого-педагогічні проблеми : матеріали наук. читань, присвяч. 110-річчю від дня народж. Ярослава Івановича Цурковського. – Львів, 2015. – С. 20 – 25.

2014:

 1. Педагогічна психологія : прогр. нормат. навч. дисципліни підготов. спеціаліста напряму: 6.010201 «Фізичне виховання», 6.010202 «Спорт» / розроб. прогр. : Баклицька Ольга Петрівна. – Л. : [б. в.], 2014. – 14 с.
 2. Психологія спорту : прогр. нормат. навч. дисципліни підготов. бакалавра напряму: 6.010202 «Спорт» / розроб. прогр. : Баклицька Ольга Петрівна. – Л. : [б. в.], 2014. – 14 с.
 3. Психологія : прогр. нормат. навч. дисципліни підготов. бакалавра напрямів: 6.010201 «Фізичне виховання», 6.010202 «Спорт», 6.010203 «Здоров’я людини», 6.020202 «Хореографія» / розроб. прогр. : Баклицька Ольга Петрівна. – Л. : [б. в.], 2014. – 12 с.
 4. Клінічна психологія : прогр. нормат. навч. дисципліни підготов. бакалавра напряму: 6.010203 «Здоров’я людини» / розроб. прогр. : Баклицька Ольга Петрівна. – Л. : [б. в.], 2014. – 10 с.
 5. Методи наукових досліджень (психологічні, педагогічні) : норм. навч. дисципл. підготов. асп. / розроб. : Н. І. Степанченко, О. П. Баклицька. – Л. : ЛДУФК, 2014. – 10 с.

2013:

 1. Баклицька О. П. Я – концепція в структурі особистості студента ВНЗ фізкультурно-спортивного профілю [Текст] / О. П. Баклицька // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2013. – Вип. 112, т. 2. – С. 40 – 42.

2012:

 1. Баклицька О. П. Мотиваційна структура навчальної діяльності студента вищого навчального закладу фізкультурно-спортивного профілю / О. П. Баклицька // Особистість в екстремальних умовах : зб. тез V наук.-практ. конф. – Л., 2012 – С. 10 – 13.
 2. Баклицька О. Методологія дослідження діяльності викладача вузу фізкультурного профілю / Ольга Баклицька, Наталія Степанченко // Освіта регіону. – 2012. – № 1. – С. 305 – 313.
 3. Баклицька О. Психологічний аналіз “Я-концепції” в структурі особистості курсантів та студентів вищого навчального закладу системи МВС / Ольга Баклицька, Роксолана Сірко, Юлія Сірко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 2. – С. 13 – 19.
 4. Баклицька О. Структура «Я-концепції» курсантів та студентів вищих навчальних закладів Міністерства надзвичайних ситуацій / Баклицька О., Сірко Р., Сірко Ю. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання і спорт. – Чернігів, 2012. – Вип. 98, т. 1. – С. 52 – 56.

2010:

 1. Баклицька О. Аналіз змісту підготовки практичних психологів у спеціалізованих навчальних закладах / Ольга Баклицька, Наталія Степанченко, Роксолана Сірко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2010. – Вип. 14, т. 4. – С. 6 – 10.

2009:

 1. Баклицька О. Особливості професійної підготовки фахівців з практичної психології у вузах спортивно-фізкультурного профілю / Ольга Баклицька, Наталія Степанченко, Роксолана Сірко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2009. – Вип. 13, т. 4. – С. 6 –10.

2008:

 1. Баклицька О. Акцентуації характеру в структурі особистості студента вищого навчального закладу спортивно-фізкультурного профілю / Ольга Баклицька, Роксолана Сірко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 4. – С. 6 – 11.
 2. Баклицька О. П. Дослідження акцентуацій характеру у студентів вищого навчального закладу спортивно-фізкультурного профілю та їх вплив на професійну діяльність / О. П. Баклицька, Н. І. Степанченко // Особистість в екстремальних умовах : матеріали наук.-практ. семінару. – Л., 2008. – С. 10 – 14.
 3. Баклицька О. П. Ярослав Іванович Цурковський та його вклад у вітчизняну психологічну науку [Електронний ресурс] / О. П. Баклицька, Т. Ф. Матвійчук // Спортивна наука України. – 2008. – № 1. – С. 51 – 56. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2008-1/Articles/08bopdps.pdf.

2007:

 1. Баклицька О. П. Аналіз методів корекції психологічних станів особистості / Баклицька О., Сірко Р., Степанченко Н. І. // Науковий вісн. ун-ту Львівський Ставропігіон. – Серія психолого-педагогічна. – Л., 2007. – Вип. 3. – С. 23.

2006:

 1. Баклицька О. Аналіз методів корекції психічного здоров”я студентської молоді / Баклицька О., Сірко Р. // Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні : зб. наук. пр. – Рівне, 2006. – Вип. IV. – С. 82 – 88.
 2. Баклицька О. Аналіз методів корекції психічного здоров′я студентської молоді / Баклицька О., Сірко Р. // Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні : зб. наук. пр. – Рівне, 2006. – Вип. 4. – С. 82 – 88.
 3. Баклицька О. Індивідуально-психологічні властивості особистості студента та їх зв′язок з рівнем психічного здоров′я / Баклицька О., Сірко Р. // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2006. – Вип. 10, т. 4, кн. 1. – С. 10 – 15.
 4. Баклицька О. Ярослав Бурковський – видатний психолог Львова : Історична та культурна спадщина (до 750-річчя заснування Львова) : матеріали наук. конф. / Баклицька О., Сірко Р. – Л. : ЛДУБЖД, 2006. – С. 250 – 260.

2005:

 1. Баклицька О. Індивідуально-психологічні особливості і психічне здоров’я студентської молоді / О. Баклицька, Р. Сірко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2005. – Вип. 9, т. 4. – С. 184 – 187.
 2. Баклицька О. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Соціальна психологія” / Баклицька О., Сірко Р. – Л. : УЛС, 2005. – 42 с.
 3. Баклицька О. Програма вивчення дисципліни „Соціальна психологія” : метод. посіб. / Баклицька О., Сірко Р. – Л. : УЛС, 2005. – 32 с.

2003:

 1. Баклицька О. Проблема психічного здоров’ я студентів інститутів фізичної культури / Ольга Баклицька // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2003. – № 18. – С. 61 – 66.

2002:

 1. Баклицька О. П. Психологічні особливості діяльності учителя / Баклицька О. П. // Психологія на межі тисячоліть : VIII костюківські читання. – К., 2002. – Т. 3. – С. 158 – 165.

[згорнути]
БАРАНІВСЬКА ХРИСТИНА СЕРГІЇВНА

2023:

 1. Андрушків Л. Особливості управління міжнародним брендом підприємства / Лілія Андрушків, Христина Баранівська // Тенденції розвитку наукової думки в менеджменті, галузях спорту, обслуговування та охорони здоров’я : зб. тез доп. ІІ Міжнар. студент. наук. конф. (28–29 вересня 2023 року, м. Львів) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 46–49.
 2. Беспалюк Х. Використання концепції NPS у забезпеченні стійкого функціонування та розвитку підприємств / Христина Беспалюк, Христина Баранівська // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (27–28 квітня 2023 року, м. Львів) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – C. 92–94.
 3.  Мончук В. Організаційно-управлінська діяльність у галузі спорту / Віктор Мончук, Христина Баранівська // Тенденції розвитку наукової думки в менеджменті, галузях спорту, обслуговування та охорони здоров’я : зб. тез доп. ІІ Міжнар. студент. наук. конф. (28–29 вересня 2023 року, м. Львів) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 81–83.
 4.  Мончук В. Особливості розвитку цифрового маркетингу у спорті на прикладі легкої атлетики / Віктор Мончук, Христина Баранівська // Тенденції розвитку наукової думки в менеджменті, галузях спорту, обслуговування та охорони здоров’я : зб. тез доп. ІІ Міжнар. студент. наук. конф. (28–29 вересня 2023 року, м. Львів) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 92–96.
 5. Степанюк І. Ключові тенденції розвитку HR-менеджменту / Ірина Степанюк, Христина Баранівська // Тенденції розвитку наукової думки в менеджменті, галузях спорту, обслуговування та охорони здоров’я : зб. тез доп. ІІ Міжнар. студент. наук. конф. (28–29 вересня 2023 року, м. Львів) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 68–71.

2022:

 1. Павленчик Н. Ф. Методичні рекомендації для проведення курсу-тренінгу «HR менеджмент» для студентів рівня освіти бакалавр, спеціальності 073 «Менеджмент» / Павленчик Н. Ф., Баранівська Х. С.– Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – 20 с.
 2. Баранівська Х. Використання сучасних методів оцінювання персоналу / Христина Баранівська // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : тези доп. ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (21 вересня 2022 року, м. Львів) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 70–72.

2021:

 1. Баранівська Х. Зміна споживчої поведінки покупців як шлях до зменшення твердих побутових відходів / Христина Баранівська // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів, 2021. – С. 51–53.

 

2017:

 1. Маркетинг : метод. реком. до написання та основні вимоги з оформлення курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» / Павленчик Н. Ф., Атаманюк Д. В., Іванова Л. О., Криштанович С. В., Павленчик А. О., Холявка В. З., Гуль І. Г., Петришин Д. Ю., Баранівська Х. С. – Львів : ЛДУФК, 2017. – 34 с.

 

2016:

 1. Баранівська Х. С. Вирішення проблеми паркування у Львові на шляху до вдосконалення інфраструктури міста і підвищення його туристичної та інвестиційної привабливості / Х. С. Барановська // Науковий вісник НЛТУ України. Серія економічна. – Львів. – 2016. – Вип. 26.2. – С. 260–266.

[згорнути]
БАС ОЛЬГА АНДРІЇВНА

2023:

 1. The low-temperature effect on sports regeneration / Robert Trybulski, Andriy Vovkanych, Olha Bas, Oksana Tyravska // Fisioterapia em Movimento. – 2023. – Vol. 36. – P. 1–15. DOI: 10.1590/fm.2023.36204 (Scopus)
 2. Копитко С. Аналіз доказової літератури щодо лімфостазу на основі бібліометрії / Соломія Копитко, Ольга Бас // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – Вип. 27, т. 3 . – С. 117–118.

2022:

 1. Бас О. Клінічна практика з фізичної терапії при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату : метод. рек. для студ. спец. 227 „Фізична терапія, ерготерапія” / Ольга Бас, Андрій Герцик, Оксана Тиравська. – Львів : Галицька видавнича спілка, 2022. – 64 с.
 2. Бас О. Ускладнення від лейкозів, як передумова до фізичної терапії / Ольга Бас, Іванна Куніцька // Здоров’я, фізична терапія, фізична культура та педагогіка : колект. моногр. – Старогард Гданські ; Львів, 2022. – С. 95–117.
 3. Копитко С. Порушення, обмеження активності та участі у пацієнтів із лімфостазом / Соломія Копитко, Ольга Бас // Молода спортивна наука України : зб. тез доп. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – Вип. 26, т. 3. – С. 46–47
 4. Гідрокінезотерапія як складова фізичної терапії в осіб з м’язовою дистрофією / Івасик Н. О., Бас О. А., Тиравська О. І., Герцик А. М. // Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини. – 2022. – № 12. – С. 37–43. DOI https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.12.5 (фах. вид., IndexCopernicus)

2021:

 1. Аналіз особливостей застосування фізичної терапії в дітей із гострим лімфобластним лейкозом (огляд літератури) / О. А. Бас, Н. О. Івасик, О. І. Тиравська, А. М. Герцик // Запорожский медицинский журнал. – 2021. – Т. 23, № 3(126). – С. 426–235.(WebofScience).
 2. Physical condition of preschool children with disabilities in psychological and physical development / Viktoria Pasichnyk, Khrysyyna Khimenes, Maryan Pityn, Olha Bas, Ivan Hlukhov, Yaroslav Hnatchuk, Kateryna Drobot // Journal of Physical Education and Sport. – 2021. – Vol. 21(1). – Р. 352–359. (Scopus)
 3. Копитко С. Лімфостаз нижніх кінцівок у результаті лікування раку / Соломія Копитко, Ольга Бас // Молода спортивна наука України : зб. тез. доп. – Львів, 2021. – Вип. 25, т. 3. – С. 56

2020:

 1. Критерії адекватності фізичних навантажень та їх використання в спорті, фізичному вихованні й фі зичній реабілітації / Зоряна Коритко, Едуард Кулітка, Ольга Бас, Галина Чорненька, Василь Західний, Тарас Якубовський // Лікувальна фізична культура, спортивна медицина й фізична реабілітація. – 2020. – № 2(50). – С. 68–77.
 2. Методичні рекомендації до підготовки кваліфікаційних робіт другого (магістерського) рівня: галузь знань 22 „Охорона здоров`я”, спеціальність 227 „Фізична терапія та ерготерапія” / уклад. Ф. В. Музика, М. В. Данилевич, М. А. Мазепа, З. І. Коритко, О. А. Бас, Н. В. Жарська. – Львів, 2020. – 60 с.
 3. Підготовка ерготерапевтів в Україні: компетентності та критерії їх оцінювання (досвід французької школи) / Мазепа М. А., Тиравська О. І., Івасик Н. О., Бас О. А. // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2020. – № 5(27). – С. 285–292. (Index Copernicus)
 4. Гуль І. Основні клінічні інструменти під час обстеження ходьби / Ігор Гуль, Ольга Бас // Молода спортивна наука України : зб. тез. доп. / за заг. ред. Є. Приступи. – Львів, 2020. – Вип. 24, т. 3. – С. 84–85.

2019:

 1. Бас О. Рухові порушення та ускладнення при лімфостазі як передумова до фізичної терапії / Ольга Бас, Соломія Копитко // День студентської науки : зб. матеріалів щоріч. студ. наук. конф. – Львів, 2019. – С. 99–101.
 2. Гуль І. Причини виникнення порушення стереотипу нормальної ходи після перенесеної черепно-мозкової травми / Ігор Гуль, Ольга Бас // Молода спортивна наука України : зб. тез доп. / за заг. ред. Є. Приступи. – Львів, 2019. – Вип. 23, т. 3. – С. 76–77.
 3. Мастеляк Р. Обізнаність школярів із професією ” фізична терапія ” ( за результатами анкетування ) / Ростислав Мастеляк, Ольга Бас // День студентської науки : зб. матеріалів щоріч. студент. наук. конф. – Львів, 2019. – С. 108–110.
 4. Музика О. Проблеми та потреби пацієнтів із травмами від вогнепальних поранень ( за результатами анкетування ) / Остап Музика, Ольга Бас // День студентської науки : зб. матеріалів щоріч. студ. наук. конф. – Львів, 2019. – С. 111–113.

2017:

 1. Бас О. А. Програма фізичної реабілітації жінок після мастектомії і відповідно до періодів відновлення / Бас О.А. // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2017. – Вип. 5К (86) 17. – С. 29–31. (ВАК)
 2. Бас О. Маркетинг як важлива складова активізації розвитку фізичної реабілітації в Україні / О. Бас, М. Бас-Юрчишин // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфери обслуговування : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів, 2017. – С. 50–52.

2015:

 1. Резанцева М. Особливості використання засобів фізичної реабілітації в лікуванні пацієнтів з опіковою травмою / Марта Резанцева, Ольга Бас // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2015. – Вип. 19, т. 3. – С. 131 – 137.

2014:

 1. Бас О. Особливості виникнення вторинних ускладнень після опіку кисті / Марта Резанцева, Ольга Бас // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. Вінницького держ. пед. ун-ту імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2014. – Вип. 17. – С. 705–709.
 2. Бас О. Особливості реабілітації пацієнтів з колостомою / Ольга Бас // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. Вінницького держ. пед. ун-ту імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2014. – Вип. 17. – С. 619–625.
 3. Боднарчук С.-Є. Фізична реабілітація учнів молодших класів при сколіозі / Софія-Євгенія Боднарчук, Ольга Бас // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. Вінницького держ. пед. ун-ту імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2014. – Вип. 17. – С. 630–636.
 4. Бас О. Алгоритмізація процeсу фізичної рeaбілітaції жінок прооперованих з приводу онкопатології молочної залози / Ольга Бас // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. Вінницького держ. пед. ун-ту імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2014. – Вип. 18, т. 2. – С. 271–277.

2011:

 1. Бас О. А. Фізична реабілітація жінок другого зрілого віку після мастектомії в післяопераційному періоді : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.03 “Фізична реабілітація” / Бас Ольга Андріївна ; ЛДУФК. – Л., 2011. – 20 с.
 2. Бас О. А. Вплив програми фізичної реабілітації на особливості психоемоційного стану та основних аспектів якості життя жінок другого зрілого віку після мастектомії / О. А. Бас // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2011. – Вип. 12, т. 3. – С. 12 – 17.
 3. Бас О. А. Особливості зміни показників функціонального стану у жінок після мастектомії після застосування програми фізичної реабілітації [Електронний ресурс] / Бас О. А. // Спортивна наука України. – 2011. – № 2. – С. 59 – 67. – Режим доступу: http://www.sportscience.org.ua/index.php/Arhiv.html
 4. Бас О. А. Особливості впливу авторської програми фізичної реабілітації на відновлення сили м’язів, больової і тактильної чутливості у жінок після мастектомії [Електронний ресурс] / Бас О. А., Вовканич А. С. // Спортивна наука України. – 2011. – № 3. – С. 3 – 10. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2011-3/11boawam.pdf
 5. Бас М. А. Проблема фізичної реабілітації у процесі добровільного медичного страхування в Україні [Електронний ресурс] / Бас М. А., Бас О. А. // Спортивна наука України. – 2011. – № 7. – С. 85 – 96. – Режим доступу : http://www.sportscience.org.ua/index.php/Arhiv.html

2009:

 1. Бас О. А. Реабілітація жінок після мастектомії / Бас О. А. // Фізична реабілітація – здобутки, проблеми, перспективи : матеріали Всеукр. наук. конф. – Л., 2009. – С. 10 – 14.
 2. Бас О. А. Аналіз рівня знань студенток вищих закладів освіти стосовно раку молочної залози / Бас О. А., Матвеєва І. // Фізична реабілітація – здобутки, проблеми, перспективи : матеріали Всеукр. наук. конф. – Л., 2009. – С. 14 – 18.

2008:

 1. Бас О. Реабілітаційне обстеження жінок після мастектомії / Ольга Бас // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 3. – С.22 – 25.

2006:

 1. Бас О. Визначення якості життя хворих після мастектомії / Ольга Бас // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2006. – Вип. 10, т. 4, кн. 2. – С. 9 – 15.

2005:

 1. Бас О. Реабілітаційні заходи при ускладненнях після мастектомії / Ольга Бас, Андрій Вовканич // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2005. – Вип. 9, т. 2. – С. 20 – 24.

2004:

 1. Бас О. А. Адаптация спортивных сооружений к потребностям инвалидов в Украине / Бас О. А., Вовканыч А. С. // Образование, наука, производство : матеріали ІІ  Міжнар.студ. форуму. – Белгород, 2004. – Ч. 2. – С. 23.
 2. Бас О. А. Рак молочной железы: проблемы профилактики / Бас О. А., Вовканыч А. С., Кернякевич А. Я. // Образование, наука, производство : матеріали ІІ Міжнар.студ. форуму. – Белгород, 2004. – Ч. 2. – С. 24.

[згорнути]
БЕРГТРАУМ ДЗВЕНИСЛАВА ІВАНІВНА

2023:

 1. Показники центральної гемодинаміки нетренованих студентів та студентів-бігунів на середні дистанці / Дзвенислава Бергтраум, Любомир Вовканич, Михайло Строкун, Юрій Когут // Науковий дискурс у фізичному вихованні і спорті. – 2023. – № 2. – С. 1–10.
 2.  Вовканич Л. Особливості змін показників центральної гемодинаміки лучників високої кваліфікації під час імітації змагальної вправи  / Вовканич Любомир, Бергтраум Дзвенислава, Виноградський Богдан // Modern research in world science : The 12th International scientific and practical conference (February 26-28). – Lviv, 2023. – Р. 79–82.
 3. Berhtraum D. Changes in the indices of blood circulation of the physical therapy students under the regular extracurricular physical loads / Berhtraum D., Vovkanych L., Svyshch Y. // Theory and practice of modern science : collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the VI International Scientific and Theoretical Conference. – Kraków, 2023. – P. 242–243.
 4. Vovkanych L. Changes in indices of central hemodynamics of archers upon holding the drawn bow / Vovkanych L., Berhtraum D., Vynogradskyi B. // Progressive research in the modern world : Proceedings of the 5th International scientific and practical conference. – Boston, 2023. – P. 36–40.
 5. Вплив різних обсягів фізичних навантажень на показники центральної гемодинаміки студентів-фізіотерапевтів / Бергтраум Д. І., Вовканич Л. С., Свищ Я. С., Дух Т. І., Дунець-Лесько А. В. // Фізичне виховання та спорт. – 2023. – № 3. – С. 69–77. DOI https://doi.org/10.26661/2663-5925-2023-3-10(фах. вид., IndexCopernicus)

2021:

 1. Validation of the Software-Hardware Complex “Rytm” for Measurement of the RR Intervals and Heart Rate Variability Analysis During Exercise and Recovery Period / Lyubomyr Vovkanych, Yuriy Boretsky, Viktor Sokolovsky, Dzvenyslava Berhtraum, Stanislav Kras // Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ. – 2021. – Vol. 21(1). – Р. 61–68. https://doi.org/10.17309/tmfv.2021.1.08 (Scopus)
 2. Перспективи використання програмно-апаратного комплексу “Ритм” у вивченні показників гемодинаміки та варіабельності серцевого ритму організму людини / Любомир Вовканич, Юрій Борецький, Віктор Соколовський, Дзвенислава Бергтраум, Станіслав Крась // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : матеріали XVI Міжнар. наук. конф. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – С. 77–80.

2020:

 1. Validity of the software-hardware complex “Rytm” for measuring the RR intervals and heart rate variability at rest / Lyubomyr Vovkanych, Yuriy Boretskyi, Viktor Sokolovsky, Dzvenyslava Berhtraum, Stanislav Kras // Journal of Physical Education and Sport. – 2020. – Vol. 20(3). – P. 1599–1605. (Scopus)

2018:

 1. Бергтраум Д. І. Психофізіологічна характеристика передстартових станів фехтувальників на етапі спеціалізованої базової підготовки / Д. І. Бергтраум., Педосенко М. В. // Адаптаційні можливості дітей та молоді : матеріали XІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса, 2018. – С. 20-23.
 2. Бергтраум Д. І. Стан периферичної гемодинаміки кваліфікованих спортсменів різних спеціалізацій. / Д. І. Бергтраум. // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та песпективи розвитку : матеріали ХХХІХ Всеук. наук.-практ. інтернет–конф. (24 січня 2018 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 212–216.
 3. Bergtraum Z. Cardiohemodynamics and Peripheral Hemodynamics Features of the Athletes’ Lower Extremities of Sport Games Players / Zvenyslava Bergtraum // Using sports, culture, and social studies as means to rediscover lost values : abstract book of 6th International Conference on Science, Culture, and Sport (27–28 April 2018). – Lviv, 2018. – Р. 366.

2017:

 1. Латишевська К. Фізична працездатність та аеробні можливості спортсменів різних спеціалізацій / Катерина Латишевська, Соломія Мильчук, Дзвенислава Бергтраум // Молода спортивна наука України : зб. тез доп. / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2017. – Вип. 21, т. 1. – С. 22.

2016:

 1. Бергтраум Д. Оцінка фізичного розвитку та стану соматичного здоров’я кваліфікованих гандболістів / Дзвенислава Бергтраум, Катерина Латишевська // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання і спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2016. – Вип. 20, т. 1/2. – С. 12–19 (Index Copernicus).

2015:

 1. Вплив силових навантажень на фізичну працездатність та аеробні можливості легкоатлетів різної спеціалізації / Дзвенислава Бергтраум, Тамара Денисова, Денис Дмитрів, Соломія Мильчук // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2015. – Вип. 19, т. 3. – С. 16 – 20.

2014:

 1. Бергтраум Д. І. Порівняльна оцінка гемодинаміки нижніх кінцівок бігунів на різні дистанції в стані спокою та після фізичних навантажень ступінчасто наростаючої потужності / Д. І. Бергтраум // Фізіологічний журнал. – 2014. – Т. 60, № 3. – С. 162 .
 2. Бергтраум Д. І. Індивідуальні особливості гемодинаміки нижніх кінцівок стрибунів у висоту в стані спокою / Д. І. Бергтраум // Механізми функціонування фізіологічних систем : матеріали Міжнар. наук. конф. – Л., 2014. – С. 17.
 3. 2013:
 4. Спортивна морфологія та фізіологія спорту і фізичного виховання у запитаннях та відповідях : [навч. посіб.] / Л. C. Вовканич, Д. І. Бергтраум, М. Я. Гриньків [та ін.] – Л. : Сполом, 2013. – 104 с.
 5. Вовканич Л. С. Фізіологічні основи фізичного виховання і спорту. Фізіологія рухової активності : навч. посіб. для перепідготовки спеціалістів ОКР «бакалавр» : у 2 ч. / Вовканич Л. С., Бергтраум Д. І. – Л. : ЛДУФК, 2013. – Ч. 2. – 195 с.
 6. Фізіологія людини : навч. посіб. / [Яремко Є. О., Вовканич Л. С., Бергтраум Д. І., Коритко З. І., Музика Ф. В.]. – Вид. 2-ге, допов. – Л. : ЛДУФК, 2013. – 207 с. – ISBN 978-966-2328-54-7.
 7. Бергтраум Д. І. Адаптаційні зміни гемодинаміки нижніх кінцівок бігунів на короткі , середні та довгі дистанції після дозовано зростаючих фізичних навантажень [Електронний ресурс] / Бергтраум Д. І. // Спортивна наука України. – 2013. – № 3. – С. 11 – 16. –– Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/148
 8. Бергтраум Д. И. Индивидуальные особенности периферической гемодинамики нижних конечностей спортсменок, занимающихся борьбой вольного стиля / Бергтраум Д. И. // Наука в інформаційному просторі : матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Д., 2013. – Т. 4. – С. 68 – 71.

2012:

 1. Медико-біологічні основи фізичного виховання та спорту у запитаннях та відповідях / [Вовканич Л. С., Бергтраум Д. І., Гриньків М. Я., Коритко З. І., Кулітка Е. Ф., Кургалюк Н. М.] – Л. : Сполом, 2012. – 95 с.
 2. Бергтраум Д. Сучасні уявлення про типологічні та індивідуальні особливості периферичної гемодинаміки спортсменів різних спеціалізацій / Дзвенислава Бергтраум // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 3. – С. 19 – 25.

2011:

 1. Вовканич Л. С. Фізіологічні основи фізичного виховання і спорту : навч. посіб. для перепідготовки спеціалістів освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” / Л. С. Вовканич, Д. І. Бергтраум. – Львів: ЛДУФК. 2011. – Ч. 1. – 243 с.
 2. Методичний посібник для складання державного іспиту з «Медико-біологічних основ фізичного виховання і спорту» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» факультету фізичного виховання, факультету спорту, факультету підвищення кваліфікації, перепідготовки, післядипломної та заочної освіти / Вовканич Л. С., Бергтраум Д. І., Гриньків М. Я., Коритко З. І., Кулітка Е. Ф. – Л. : Укр. технології, 2011. – 80 с.
 3. Бергтраум Д. Вплив засобів фізичної реабілітації на функціональний стан м’язової системи та рухові функції дітей віком 6 – 8 років при переломах кісток ліктьового суглоба / Дзвенислава Бергтраум, Богдан Вус // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2011. – № 2. – С. 65 – 72.
 4. Особливості фізіологічних функцій та морфологічних характеристик стрибунів у висоту високої кваліфікації / Бергтраум Д. І., Вовканич Л. С., Гриньків М. Я., Маєвська С. М. // Механізми фізіологічних функцій в експерименті та клініці : тези доп. наук.-практ. конф., присяченої 110-річчю від дня народження заслуженого діяча науки України проф. Я. П. Склярова. – Л., 2011. – С. 12 – 13.
 5. Контроль функционального состояния прыгунов в высоту с использованием физиологических и морфологических параметров / Вовканыч Л. С., Бергтраум Д. И., Гринькив М. Я., Маевска С. М. // Спортивная медицина. Здоровье и физическая культура : материалы ІІ Всерос. (с междунар. участием) науч.-практ. конф. – Сочи, 2011. – С. 56 – 57.

2010:

 1. Фізіологія людини : довід. для студ. / Вовканич Л. С., Бергтраум Д. І., Коритко З. І., Кулітка Е. Ф. – 3-тє вид. – Л. : Укр. технології, 2010. – 36 с.
 2. Фізіологія спорту і фізичного виховання : довід. для студ. / Вовканич Л. С., Бергтраум Д. І., Коритко З. І., Кулітка Е. Ф. – 2-ге вид. – Л. : Укр. технології, 2010. – 23 с.
 3. Довідник для складання державного іспиту з „Медико-біологічних основ фізичного виховання і спорту” для бакалаврів факультету фізичного виховання, факультету спорту, факультету заочного навчання / Вовканич Л. С., Бергтраум Д. І., Гриньків М. Я., Коритко З. І., Кулітка Е. Ф. – Л. : Укр. технології, 2010. ¬– 78 с.
 4. Бергтраум Д. І. Аналіз особливостей периферичної гемодинаміки верхніх та нижніх кінцівок спринтерів та важкоатлетів в стані спокою / Бергтраум Д. І., Кириленко Н. А. // Фізіологічний журнал : матеріали XVIII З′їзду Укр. фізіол. т-ва з міжнар. участю. – 2010. –  № 2, т. 56. – С. 255.

2009:

 1. Бергтраум Д. І. Особливості геодинаміки верхніх та нижніх кінцівок спортсменів різних спеціалізацій (огляд літератури) / Д. І. Бергтраум, Н. А. Кириленко // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2009. – Вип. 36. – С. 8–12.

2008:

 1. Фізіологія людини : метод. посіб. для лабораторних занять / Є. О. Яремко, Л. С. Вовканич, Д. І. Бергтраум, З. І. Коритко. – Л. : Сполом, 2008. – 182 с.
 2. Довідник для студентів факультетів факультетів спорту та фізичного виховання із вивчення дисципліни „Фізіологічні основи фізичної культури і спорту” (за модульною програмою викладання) / уклад. Л. С. Вовканич, Д. І. Бергтраум, З. І.Коритко. – Л. : [б. в.], 2008. – 24 с.

2005:

 1. Бергтраум Д. І. Особливості периферичної геодинаміки в судинах м′язів нижніх кінцівок бігунів стаєрів при велоергометричних тестових навантаженнях // Wykszta cenie i nauka bez granic – 2005 : II Miedzynar. nauk.-prakt. konf. – Przemysl-Praha, 2005. – T. 27. – S. 77 – 78.

2004:

 1. Бергтраум Д. І. Вплив лижної підготовки в умовах середньогір’я на фізичну працездатність та стан кардіореспіраторної системи веслярів старшого шкільного віку / Бергтраум Д. І., Оліярник М. І. // Клітинні і субклітинні механізми функціонування травної системи : матеріали міжнар. конф., приуроч. до 80-ліття з дня народження проф. І. В. Шостаковської. – Л., 2004. – С. 14.
 2. Бергтраум Д. І Зміни психологічних показників в процесі довготривалої адаптації до фізичних навантажень у дітей середнього шкільного  віку в залежності від типу ВНД / Бергтраум Д. І., Оліярник М. І. // Адаптационные возможности детей и молодежи : материалы V науч-практ. междунар. конф. – О., 2004. – С.30 –32.

2002:

 1. Бергтраум Д. І. Особливості гемодинаміки верхніх кінцівок легкоатлетів на силові фізичні навантаження / / Бергтраум Д. І. // Клінічна і спортивна фізіологія : матеріали міжнар. конф. – Л., 2002. – С. 49.
 2. Бергтраум Д. І. Особливості регіональної гемодинаміки важкоатлетів на силові навантаження різної спрямованості / / Бергтраум Д. І. //Адаптаційні можливості дітей та молоді : матеріали IV Міжнар.наук.-практ. конф. – О., 2002. – С. 3 – 4.
 3. Бергтраум Д. І. Вплив фізичних навантажень на периферичну гемодинаміку в судинах м’язів верхньої кінцівки юних спортсменів-стрільців з пістолета / Бергтраум Д. І., Яськів Ю. М // Фізіол. журнал. – 2002. – № 2, т. 48. – С. 170 – 171.
 4. Metabolic and physiological adaptational Reaction of Sportsmen to a beatching strength loadings / Y. O.Yaremko, M. Y. Hrynkiv, D. I. Bergtraum, Y. M. Golubiy, Z. I. Korutko // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. – Lublin, 2002. – Vol. 15, N 2. – P. 271 – 274.

2000:

 1. Бергтраум Д. І. Вплив локальних динамічних навантажень на периферичну гемодинаміку спортсменів-важкоатлетів / Бергтраум Д. І. // Сучасні досягнення валеології і спортивної медицини : тези доп.VI Міжнар. наук.-практ. конф. – О., 2000. – С. 110 – 111.
 2. Бергтраум Д. І. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „Загальна фізіологія” для студ. пед. і спорт. ф-тів ІФК / Бергтраум Д. І. – Л., 2000. – 15 с.
 3. Бергтраум Д. І. Морфофункціональні особливості бігунів на короткі дистанції різного рівня кваліфікації / Бергтраум Д. І., Покора В. І. // Актуальні проблеми фізичної культури та спорту в сучасних соціально-економічних та екологічних умовах : матеріали наук. конф. – Запоріжжя, 2000. – С. 173 – 175.
 4. Фізіологічні і метаболічні прояви адаптації у студентів-спортсменів на дозовані силові навантаження /Є. О. Яремко, М. Я. Гриньків, Є. М. Голубій, Д. І. Бергтраум // Актуальні проблеми фізичної культури та спорту в сучасних соціально-економічних та екологічних умовах : матеріали наук. конф. – Запоріжжя, 2000. – С. 175 – 177.

[згорнути]
БОГДАН ІГОР ОРЕСТОВИЧ

2018:

 1. Vovkanych L. Improvement of the Fitness Level of Karate Athletes / Lyubomyr Vovkanych, Antonina Dunets-Lesko, Ihor Bogdan // Using sports, culture, and social studies as means to rediscover lost values : abstract book of 6th International Conference on Science, Culture, and Sport (27–28 April 2018). – Lviv, 2018. – Р. 298.

2017:

 1. Кафедра фехтування, боксу та національних одноборств. До 70-річного ювілею: наук.-попул. довід. / упоряд. І.О. Богдан, В.А. Бусол, С.М. Вишневецький, Г.М. Дяків, С.А. Нікітенко, А.О. Никитенко, З.С. Семеряк, І.І. Хомяк, В.С. Шуберт; за заг. ред. В.А. Бусола. – Львів: ЛДУФК, 2017. – 176 с. – ISBN 978-617-7336-11-1.

2014:

 1. Карате WKF : навч. програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл / підгот. І. О. Богдан. – К., 2014. – 43 с.

2012:

 1. Спеціальна працездатність спортсменів-каратистів та її вдосконалення шляхом модифікації тренувальних навантажень / Антоніна Дунець-Лесько, Любомир Вовканич, Ігор Богдан, Мар’ян Островський // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 1. – С. 75 – 79.

2011:

 1. Дунець-Лесько А. Аеробні та анаеробні можливості і рівень спеціальної підготовленості спортсменів-каратистів / Антоніна Дунець-Лесько, Любомир Вовканич, Ігор Богдан // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 1. – С. 80 – 86.
 2. Спеціальна працездатність спортсменів-каратистів (версія WKF) / Дунець-Лесько А., Вовканич Л., Богдан І., Вишневецький С. // Психолого-педагогічні та медико-біологічні питання організації занять у фізичному вихованні та спорті : матеріали ІІ Міжнар. електрон. наук.-практ. конф. – О., 2011. – С. 341 – 343.

2010:

 1. Дунець-Лесько А. Вплив велоергометричних навантажень на показники сенсомоторних реакцій та серцевий ритм кваліфікованих спортсменів-каратистів / Антоніна Дунець-Лесько, Любомир Вовканич, Ігор Богдан // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2010. – Вип. 14, т. 3. – С. 72 – 77.
 2. Влияние анаэробной нагрузки на сенсомоторные показатели квалифицированных спортсменов каратистов / Дунец-Лесько А. В., Вовканич Л. С., Богдан И. О., Яремчук Ю. Я., Вишневецкий С. М. // Физическое воспитание и спорт в высших учебных заведениях : сб. ст. VI Междунар. науч. конф. – Белгород ; Красноярск ; Киев ; Харьков, 2010. – Ч. I. – С. 41 – 43.

2004:

 1. Богдан І. О. Львівські студенти-каратисти в Україні / Ігор Богдан // Спортпанорама. – 2004. – № 22. − 31 травня.
 2. Богдан І. О. Історична перемога львівських каратистів / Ігор Богдан // Спортпанорама. – 2004. – № 26. – 10 лип.

2002:

 1. Богдан І. Львівські інфізівці готуються до Чемпіонату світу / Ігор Богдан // Львівська газета. – 2002. – 16 жовт.
 2. Богдан І. Найсильніші каратисти України зібрались у Львові / Ігор Богдан // Спортпанорама. – 2002. – 23-29 груд. – С. 15.

[згорнути]
БОДНАР ІВАННА РОМАНІВНА

2023:

 1. Боднар І. Р. Зміни показників адаптивності поведінки дітей з розладами аутичного спектра в умовах експерименту / Боднар І. Р., Петрусенко О. М., Максим’як Я. О. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – Київ, 2023. – Вип. 5К(165). – С. 26–30. DOI 10.31392/NPU-nc.series15.2023.5K(165).05(фах. вид., IndexCopernicus)
 2. Павлова Ю. Оцінювання змістової валідності протоколу «Канадське оцінювання грамотності у фізичній культурі – 2» / Юлія Павлова, Іванна Боднар, Ганна Гук // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. – 2023. – № 2(62). – С. 41–48. DOI: https://doi.org/10.29038/2220-7481-2023-02-41-48(фах.вид., IndexCopernicus)
 3.  Павлова Ю. Український переклад та культурне адаптування протоколу СAPL-2 для оцінювання грамотності у фізичній культурі дітей віком 8–12 років / Павлова Юлія, Боднар Іванна, Гук Ганна // Фізична культура і спорт: досвід та перспективи : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (6–7 квітня 2023 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича, 2023. – С. 96–99.
 4. Предиктори якості життя української студентської молоді під час війни / Юлія Павлова, Іванна Боднар, Петро Петрица, Тетяна Синиця, Ганна Жара // Фізична активність і якість життя людини : зб. тез доп. VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Волин. нац. ун-т імені Лесі Українки. – 2023. – С. 7–8.
 5. Психофізичний стан курсантів майбутніх військовослужбовців-правоохоронців в умовах війни / Павлова Ю., Боднар І., Крижанівський В., Швець В. // Фізична культура в університетській освіті: світова практика та сучасні тренди : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (13 квітня 2023 р.). – Дніпро, 2023. – С. 54–57.
 6. The influence of sports on emotional control in cadets of the National Guard оf Ukraine at the beginning of the war / Ivanna Bodnar, Andriі Andres, Valeriy Kryzhanovskyі, Vadym Shvets // Health Problems of Civilization. – 2023. – Vol. 17, іs. 3. – Р. 269–276. https://doi.org/10.5114/hpc.2023.128805 (Web of Science)
 7. Семенова Н. Теорія, методика й організація фізичного виховання дітей із різними нозологіями в закладах дошкільної та загальної середньої освіти : навч.-метод. посіб. / Наталія Семенова, Іванна Боднар, Олена Боднарчук. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – 256 с. ISBN 978-617-8135-20-1

2022:

 1. Боднар І. Засоби настільного тенісу у фізичному вихованні дітей з особливими освітніми потребами в закладах освіти / Іванна Боднар, Андрій Окопний, Ганна Гук // Молода спортивна наука України : зб. тез доп. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – Вип. 26, т. 3. – С. 44–45.
 2.  Алі Хамаде. Ефективність програми інклюзивного фізичного виховання у формуванні психофізичної готовності до навчання дітей із розладами аутичного спектра / Алі Хамаде, Іванна Боднар // Молода спортивна наука України : зб. тез доп. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – Вип. 26, т. 2. – С. 39–40.
 3. Гук Г. І. Основні проблеми інклюзивного фізичного виховання дітей з особливими потребами / Гук Г. І., Боднар І. Р. // Педагогічні науки. – 2022. – Вип. 79. – С. 92–105. (IndexCopernicus)
 4. Рухова активність дітей середнього шкільного віку / Боднар І., Гук Г., Рихаль В., Пастерніков В. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – Київ, 2022. – Вип. 11(157). – С. 35–40. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2022.11(157).09. (Index Copernicus)
 5. 5. Adaptation of the academic motivation scale for future professionals in physical education and sports / Pavlova I., Bodnar I., Shvets V., Petrytsa P., Nalyvayko N. // Cypriot Journal of Educational Science. – 2022. – Vol.17, is. 4. – P. 1009–1023. (Scopus)
 6. Боднар І. Взаємозв’язки між показниками фізичної підготовленості та повсякденними адаптивними навичками в школярів із розладами аутичного спектра / Іванна Боднар, Олександра Петрусенко // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. – 2022. –  № 3(59). – С. 32–38. https://doi.org/10.29038/2220-7481-2022-03-32-38 (фах. вид., IndexCopernicus)

2021:

 1. Швець В. Л. Фахова компетентність інструкторів фізичної підготовки і спорту внутрішніх справ / Швець В. Л., Павлова Ю. О., Боднар І. Р. // Український журнал медицини, біології та спорту. –  2021. – Т. 6, № 3(31). – С. 366–373.
 2. Influence of Inclusive and Segregative Physical Education for Schoolchildren of Different Medical Groups / Ivanna Bodnar, Iuliia Pavlova, Romana Sirenko, Ihor Lapychak // Society. Integration. Education : Proceedings of the International Scientific Conference (May 28th–29th). – Rēzekne, 2021. – Vol. 4. – P. 307–317.
 3. Боднар І. Р.  Вплив авторської програми фізичного виховання на показники фізичної підготовленості школярів з аутизмом / Боднар І. Р., Хамаде А. Ф. // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2021. – Вип. 6K(135)21. – С. 34–37. (Index Copernicus)
 4. Dukh Т. Monitoring of physical preparedness of ukrainianstudents / Tetiana Duk, Ivanna Bodnar // Sectoral research XXI: characteristics and features: collection of  scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International  Scientific and Theoretical Conference (March 26, 2021, USA). – Chicago : European Scientific Platform, 2021. – Vol. 3. – Р. 77–80.
 5. Relation between quality of life and physical literacy of young adolescents with Autism Spectrum Disorder / Pavlova, I., Bodnar, I., Hamade, A., Mosler, D., Małolepszy, E., Drozdek-Małolepsza, T. // International Journal of Special Education. – 2021. – Vol. 36(2). – Р. 13–26. doi:10.52291/ijse.2021.36.14 (Scopus, Web of Science)

2020:

 1. Bodnar I. Physical education of children with autism spectrum disorders: a systematic review of structure and effects of interventional programs / Bodnar I., Pavlova I., Khamade A. // Physiother Quart. – 2020. – Vol. 28, № 4. – P. 61–70. doi: 10.5114/pq.2020.96232
 2. Pavlova Iu. Health-related quality of life in Ukrainian young children: self-reports and proxy reports / Iuliia Pavlova, Oksana Fedechko, Ivanna Bodnar // DISCOBOLUL: International Proceedings of Human Motricity – 2020. – Supl. is. – P. 181–187. doi:10.35189/iphm.icpesk.2019.28
 3. Does Physical Activity Matter for the Mental Health of University Students during the COVID-19 Pandemic? / Aleksandra M. Rogowska, Iuliia Pavlova, Cezary Ku´snierz, Dominika Ochnik, Ivanna Bodnar, Petro Petrytsa // Journal of Clinical Medicine. – 2020. – Vol. 9. – P. 1–20.
 4. Хамаде А. Фізична підготовленість школярів із розладами аутичного спектра / Алі Хамаде, Іванна Боднар // Молода спортивна наука України : зб. тез. доп. / за заг. ред. Є. Приступи. – Львів, 2020. – Вип. 24, т. 3. – С. 81–82.

2019:

 1. Bodnar I. The effect of physical activity interventions on development of children with autism spectrum disorder. content-analysis of researches / Bodnar I., Hamade A. // Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. –  2019. – № 23(3). – С. 18–25. (Web od Science, Index Copernicus, РИНЦ)
 2. Effects of mutual learning in physical education to improve health indicators of Ukrainian students / Bodnar I., Pavlova I., Dukh T., Wąsik J., Mosler D., Svyshch Y. // Physical education of students. – 2019. – № 23(5). –P. 229–235. (Web od Science, Index Copernicus, РИНЦ)
 3. Perspectives of using athletics means for improving the level of physical health of students / Tetiana Dukh, Ivanna Bodnar, Iuliia Pavlova, Yaroslav Svysch, Olha Pavlos // Society. Integration. Education : proceedings of the International Scientific Conference. – 2019. – Vol. 4. – P. 123–133. (Web od Science)  The influence of karate training on preparing preschool girls for school education / Iuliaa Pavlova, Ivanna Bodnar, Dariusz Mosler, Dorota Elżbieta Ortenburger, Jacek Wąsik // Ido movement for culture. – 2019. – Vol. 19, no. 2 – P.12–20. (Web of Science,Index Copernicus)

2018:

 1.  Фізична активність та мотиваційна спрямованість студентської молоді до занять фізичним вихованням / Тетяна Дух, Іванна Боднар, Антоніна Дунець-Лесько, Ольга Павлось, Вячеслав Лемешко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2018. – № 3(77). – 2018. – С. 67–77. (Crossref, Index Copernicus Master List, Сite Factor, Google Scholar та CEJSH)
 2. Bodnar І. Differentiated Physical Education at Junior School with Сconsidering Gender Features / Ivanna Bodnar, Andriy Onishkiv // Using sports, culture, and social studies as means to rediscover lost values : abstract book of 6th International Conference on Science, Culture, and Sport (25–27 April 2018, Lviv). – Lviv, 2018. – Р. 381.
 3. Bodnar І. Gender Education of Preschool Children in Physical Education Lessons / Ivanna Bjlnar, Ivanna Syrotenko //  Using sports, culture, and social studies as means to rediscover lost values : abstract book of 6th International Conference on Science, Culture, and Sport (25–27 April 2018, Lviv). – Lviv, 2018. – Р. 130.
 4. Pavlova Iu. The role of karate in preparing boys for school education / Iuliia Pavlova, Ivanna Bodnar, Jaroslav Vitos // Physical Activity Review. – 2018. – Vol. 6. – P. 54–63. (Scopus, WoS)
 5. Biochemical changes in cluster analysis indicators as a result of special tests of   free style  wrestlers of  alactate and lactate types of power supply / M. Sybil, R. Pervachuk, F. Zahura, V. Shandrygos’, V. Yaremenko, I. Bodnar // Journal of Physical Education and Sport. – 2018. – Vol. 18, is. 1. – P. 235 – 238. (Scopus)
 6. Can integrative physical education improve physical development of schoolchildren ? With a kind of emptiness ? / Ivanna Bodnar, Tetiana Dukh, Oleh Martyniv, Larysa Hoshovska // Physical Activity Review. – 2018. – Vol. 6. – P. 1–7. (Scopus)
 7. Considering the current balance between lactate and alactate mechanisms of energy supply in preparation of free style wrestlers  / M. Sybil, R. Pervachuk, F. Zahura, Yu. Stelmach,  I. Bodnar // Journal of Physical Education and Sport. – 2018. – Vol. 18, is. 4. – P.1826 – 1830. (Scopus)

2017:

 1. Боднар І. Вплив інтегративного фізичного виховання на фізичну підготовленість школярів з різними рівнями функціонально-резервних можливостей / Боднар Іванна, Шевців Уляна // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова.Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. –Київ, 2017. – Вип. 5К (86)17. – С. 38–41. (ВАК)
 2. Боднар І. Диференційоване фізичне виховання : навч. посіб. / Іванна Боднар. – Львів : ЛДУФК, 2017. – 200 с.
 3. Боднар І. Зміни показників фізичного розвитку школярів, які навчалися в умовах інтегративного фізичного виховання / Іванна Боднар, Тетяна Дух, Лариса Гошовська // Фізична активність і якість життя людини : зб. тез доп. І Міжнар. наук.-практ. конф. (14–16 червня). – Луцьк, 2017. – С. 21.
 4. Боднар І. Фізична підготовленість і психоемоційний стан школярів в умовах диференційованого фізичного виховання / Боднар Іванна, Стефанишин Маркіян, Петришин Юрій // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2017. – № 3. – С. 10–13. (ВАК, Index Copernicus)
 5. Андрес А. Верифікація нормативів фізичної підготовленості різних груп населення / Андрес А., Боднар І. // Фізична культура і спорт: досвід та перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (6–7 квітня 2017 р.). – Чернівці, 2017. – С. 46–48.
 6. Андрес А. Концепція організації процесу фізичного виховання студентів з різним рівнем функціонально-резервних можливостей / Андрій Андрес, Іванна Боднар // Історія фізичної культури і спорту народів Європи : зб. тез доп. І Міжнар. наук. конгр. істориків фіз. культури. – Луцьк, 2017. – С. 27.
 7. Кіндзера А. Місце фізичної активності в дозвіллі школярів / Анна Кіндзера, Іванна Боднар // Молода спортивна наука України : зб. тез доп. / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2017. – Вип. 21, т. 2. – С. 59.
 8. Кіндзера А. Б. Характеристика фізичної активності школярів 5-9 класів / Кіндзера А. Б., Боднар І. Р. //Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2017. – Вип. 5К(86)17. – С. 144–146. (ВАК)
 9. Ріпак М. Структура і зміст вільного часу дорослих жінок / М. Ріпак, І. Боднар // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2017. – Вип. 7(89)17. – С. 28–32. (ВАК)

2016:

 1. Боднар І. Показники ставлення школярів до фізичного виховання, детерміновані демографічними та медичними даними / Іванна Боднар // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання і спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. Львів, 2016. Вип. 20, т. 1/2. С. 190 196. (IndexCopernicus)
 2. Боднар І. Р. Тести і нормативи для експрес-контролю фізичної підготовленості і здоров’я учнів середнього шкільного віку / Боднар І. Р., Андрес А. С. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2016. – № 4. – С. 11–16. (ВАК, РІНЦ, Web of Science Core Collection)
 3. Стефанишин М. Рівні розвитку фізичних якостей у школярів з різною масою тіла / Маркіян Стефанишин, Іванна Боднар // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2016. – № 1(23). – С. 3–9.
 4. Четирбук О. Транскордонне співробітництво як чинник розвитку туристичних ресурсів / Ольга Четирбук, Іванна Боднар // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали Х Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (12-13 трав. 2016 р.). – Львів, 2016. – С. 45–47.
 5. Модель підготовленості студентів педагогічних спеціальностей до фізкультурно-оздоровчої роботи / Іванна Боднар, Марія Сибіль, Тетяна Матвійчук, Олег Романчишин // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті : тези доп. ХІІ Міжнар. наук. конф. Львів, 2016. С. 2729.
 6. Health complaints and well-being complaints among secondary school children / Ivanna Bodnar, Yurii Petryshyn, Alla Solovei, Olga Rymar, Igor Lapychak, Ulyana Shevtsiv, Mariana Ripak, Marta Yaroshyk, Natalya Sorokolit // Journal of physical education and sport. – 2016. – Vol. 16, is. 3. – P. 905 – 909. (Scopus)

2015:

 1. Боднар І. Інтегративне фізичне виховання школярів спеціальної медичної групи / Іванна Боднар // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2015. – Вип. 19, т. 2. – С. 21 – 29.
 2. Боднар І. Специфічні принципи інтегративного фізичного виховання школярів / Іванна Боднар // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 1 (29). – С. 5 – 9.
 3. Боднар І. Тести й нормативи для визначення рівня фізичної підготовленості і здоров’я школярів середнього шкільного віку [Електронний ресурс] / Іванна Боднар, Ніна Кожух // Спортивна наука України. – 2015. – № 4(68). – С. 9 – 17. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/338/327
 4. Боднар І. Р. Особливості нервової системи школярів різних медичних груп / Боднар І. Р., Шевців У. С., Гошовська Л. М. // Cutting-edge science : materials of the XI International scientific and practical conference. – Sheffield, 2015. – P. 27 – 29.
 5. Боднар І. Р. Ставлення учнів 10-11 класів до нормативів з фізичної культури / Боднар І. Р., Стефанишин М. В. // Cutting-edge science : мaterials of the XI International scientific and practical conference. – Sheffild, 2015. – Vol. 22. – Р. 23 – 27.

2014:

 1. Боднар И. Р. Критерии распределения школьников 1–3-й групп здоровья в подгруппы в условиях общих уроков физической культуры / Боднар И. Р., Ивасык Н. О. // Молодая спортивная наука Беларуси : материалы Междунар. науч.-практ. конф. – Минск, 2014. – С. 5 – 7.
 2. Боднар І. Ефективність уроків фізичної культури зі школярами спеціальної медичної групи / Іванна Боднар // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2014. – № 1. – С. 12 – 16.
 3. Боднар І. Інтегративне фізичне виховання школярів різних медичних груп : монографія / Іванна Боднар. – Л. : ЛДУФК, 2014. – 316 с. – ISBN 978-966-2328-74-5.
 4. Боднар І. Підвищення ефективності уроків фізичної культури зі школярами спеціальної медичної групи / Іванна Боднар // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – К., 2014. – Вип. 14 (41) 14. – С. 26 – 31.
 5. Боднар І. Порівняльна характеристика скарг на здоров’я у школярів різних медичних груп / Іванна Боднар // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Л., 2014. – Вип. 18, т. 3. – С. 16 – 22.
 6. Боднар І. Р. Обґрунтування сутнісних характеристик змісту і організації інклюзивного фізичного виховання учнів 1–3 груп здоров’я у середніх загальноосвітніх навчальних закладах / Боднар І. Р. // Moderni vymozenosti vĕdy – 2014 : materialy X Mezinnarod. vědecko-praktick. konf. – Praha, 2014. – T. 26. – S. 41 – 43.
 7. Боднар І. Р. Показники силової витривалості школярів різних медичних груп / Боднар І. Р. // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2014. – № 1. – С. 7 – 11.
 8. Боднар І. Соціо-психологічний портрет школярів різних вікових, статевих і медичних груп / Боднар І., Грабик Я. // Strategiczne pytania swiatowej nauki – 2014 : materially X Miedzynarod. nauk.-prakt. konf. – Przemysl, 2014. – Vol. 33. – S. 81 – 82.
 9. Боднар І. Харчування школярів різних демографічних і медичних груп / Іванна Боднар // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Л., 2014. – С. 109 – 114.
 10. Приступа Е. Н. Организационно-педагогические аспекты инклюзивного физического воспитания учащихся 1 – 3-й групп здоровья / Е. Н. Приступа, И. Р. Боднар, Ю. В. Петришин // Наука и спорт: современные тенденции. – 2014. – № 1. – С. 118 – 123.
 11. Критерії скерування школярів 1–3 груп здоров’я до підгруп в умовах спільних уроків фізичної культури : а. с. №53234 Україна / Боднар І. Р., Івасик Н. О. – опубл. 21.01.2014.

2013:

 1. Боднар І. Р. Теорія, методика та організація фізичного виховання учнів спеціальної медичної групи : навч.-метод. посіб. / І. Р. Боднар. – Л., 2013. – 183 с.
 2. Дух Т. Організація та методика взаємонавчання студентів у фізичному вихованні : навч.-метод. посіб. / Т. І. Дух, В. Й. Лемешко, І. Р. Боднар. – Л., 2013. – 168 с.
 3. Боднар І. Засоби фізичного виховання, яким надають перевагу учні різних демографічних та медичних груп / Іванна Боднар // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – К., 2013. – Вип. 7 (33). – С. 509 – 519.
 4. Боднар І. Місце рухової активності у дозвіллі учнів середнього шкільного віку / Боднар І. // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2013. – № 2. – С. 257 – 264.
 5. Боднар І. Проблеми залучення учнів 1-3 груп здоров’я до спільних уроків фізичної культури [Електронний ресурс] / Іванна Боднар // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2013. – № 1. – С. 36 – 44. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/fazis/article/view/59
 6. Боднар І. Ризик-чинники імовірного переведення школярів до спеціальної медичної групи / Іванна Боднар // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 22 – 27.
 7. Боднар І. Ставлення учнів середнього шкільного віку до уроків фізичної культури / Іванна Боднар // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – № 1 (21). – С. 134 – 140.
 8. Боднар І. Стан проблеми організації фізкультурно-оздоровчих заходів в режимі дня школяра / Іванна Боднар, Артем Кухарчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – К., 2013. – Вип. 3 (31). – С. 18 – 27.
 9. Приступа Є. Н. Інклюзивне фізичне виховання школярів 1–3 груп здоров’я / Приступа Є. Н., Петришин Ю. В., Боднар І. Р. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2013. – № 1. – С. 62 – 67.
 10. Поширення шкідливих звичок у школярів різних медичних груп / І. Р. Боднар, М. В. Пазичук, О. В. Пазичук, О. О. Пазичук // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2013. – С.85 – 92.
 11. Bodnar I. Socio-educational “portrait” of special medical group schoolchildren / Bodnar I., Andres A., Tymkovych I. // Life and movement. – 2013. – Іssue 1 (3). – P. 17 – 21.
 12. Bodnar І. Forms of physical education that are preferred by pupils of different demographic and medical groups, by teachers and parents // Journal of Physical & Health: Social perspective. – 2013. – Vol. 2, іs. 4. – Р. 19 – 26.

2012:

 1. Спосіб визначення рівня готовності студентів педагогічних спеціальностей до фізкультурно-оздоровчої роботи : пат. 69490 Україна : МПК А61В 5/02 / Приступа Є. Н., Сидорко О. Ю., Сибіль М. Г., Боднар І. Р., Романчишин О. М. – № 13687 ; заявл. 21.11.2012 ; опубл. 25.04.2012, Бюл. № 8.
 2. Bodnar I. Topical problems of process of physical education students / Ivanna Bodnar // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2012. – № 3. – С. 10 – 15.
 3.  Дух Т. І. Актуальні проблеми контролю у фізичному вихованні студентів вищих навчальних закладів / Дух Т. І., Боднар І. Р. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2012. – № 4. – С. 58 – 61.
 4. Дух Т. Взаємопідготовка студентів як передумова удосконалення фізичного виховання вищих навчальних закладів / Тетяна Дух, Іванна Боднар // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 4. – С. 35 – 41.
 5. Линец М. М. Развитие физических качеств у детей дошкольного возраста средствами каратэ / М. М. Линец, Я. К. Витос, И. Р. Боднар // Здоровье для всех. – 2012. – № 1. – С. 23 – 27.
 6. Волошин І. Зміцнення здоров’я й поліпшення фізичного розвитку школярів за допомогою плавання [Електронний ресурс] / Іван Волошин, Юрій Петришин, Іванна Боднар // Спортивна наука України. – 2012. – № 5. – С. 39 – 47. – Режим доступу : http://www.sportscience.org.ua/index.php/Arhiv.html?file=tl_files/Archiv2012/5/Voloshyn_6.pdf
 7. Динамическая работоспособность нервной системы и скорость когнитивных процессов у студентов / Т. И. Дух, Ю. В. Петришын, И. Р. Боднар, Б. Н. Киндзер // Здоровье для всех. – 2012. – № 1. – С. 18 – 22.
 8. Властивості нервової системи та психоемоційний стан студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації / Боднар І., Вовканич Л., Дух Т., Кіндзер Б., Гут Р. // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2012. – № 3. – С. 94 – 98.

2011:

 1. Боднар І. Р. Єдність навчання, виховання та оздоровлення дітей дошкільного віку у процесі занять карате / Боднар І. Р., Вітос Я. К. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2011. – № 10. – С. 5 – 9.
 2. Боднар І. Р. Підготовка магістрів спеціальності «Фізичне виховання» до контролю та оцінювання навчальних досягнень студентів / І. Р. Боднар, Т. І. Дух, В. Й. Лемешко // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – К., 2011. – Вип. 13. – С. 42 – 47. Сибіль М. Вплив плавання на фізичний розвиток і соматичне здоров’я школярів / Марія Сибіль, Іванна Боднар, Володимир Кобрин // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2011. – Вип. 12, т. 1. – С. 360 – 369.
 3. Сибіль М. Г. Фізичний розвиток і соматичне здоров’я учнів львівських загальноосвітніх шкіл / М. Г. Сибіль, І. Р. Боднар, В. М. Кобрин // Вісник Чернігівського нац. пед. ун-ту. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання і спорт. – Чернігів, 2011. – Вип. 86, т. 2. – С. 125 – 129.
 4. Організаційно-методичні аспекти удосконалення фахової підготовки майбутніх викладачів фізичного виховання / Іванна Боднар, Андрій Андрес, В’ячеслав Лемешко, Тетяна Дух // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 4. – С. 18 – 24.
 5. Вплив уроків з плавання на фізичний розвиток і соматичне здоров’я школярів 10-річного віку [Електронний ресурс] / Сибіль М. Г., Петришин Ю. В., Боднар І. Р., Мартин П. М., Кобрин В. М. // Спортивна наука України. – 2011. – № 5. – С. 55 – 71. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2011-5/11smgsyo.pdf

2010:

 1. Міжпредметні зв’язки у професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту / Іванна Боднар, В’ячеслав Лемешко, Андрій Андрес, Світлана Пелех // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2010. – Вип. 14, т. 4. – С. 25 – 30.
 2. Петришин Ю. В. Карате як засіб фізичного і психічного розвитку дітей старшого дошкільного віку [Електронний ресурс] / Петришин Ю. В. Боднар І. Р., Вітос Я. К. // Спортивна наука України. − 2010 . – № 3. – С. 11–20. − Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU

2009:

 1. Боднар І. Організація і методика фізичного виховання з учніми спеціальної медичної групи у школах Львівської області / Іванна Боднар, Ярослав Гаврик, Наталя Стефанишин // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2009. – Вип. 13, т. 2. – С. 13 −  20.

2008:

 1. Боднар І. Р. Швидкісно-силова підготовленість дітей середнього шкільного віку / Боднар І. Р., Лемешко В. П., Пушкар С. Ю. // Сучасні технології у сфері фізичного виховання, спорту та валеології : зб. наук. пр. ІІ Міжнар. (інтернет) наук.-практ. конф. – Х., 2008. – С. 26 – 31.

2006:

 1. Боднар І. Фізичний розвиток і функціональні показники дітей старшого дошкільного віку другої групи здоров’я   / Іванна Боднар, Людмила Козіброда // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2006. – Вип. 10, т. 3. – С. 229 − 235.
 2. Суханова В. Динаміка показників швидкісної і швидкісно-силової підготовленості школярів 12-15 річного віку / В. Суханова, В. Лемешко, І. Боднар // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 2006. – С. 80 − 82.
 3. Студентська наукова робота: підготовка, написання та захист курсової, кваліфікаційної, дипломної та магістерської робіт : метод. рек. для викладачів і студентів ЛДІФК / уклад. О. Ю. Бубела, Ф. В. Музика, О. М. Вацеба, О. Ю. Рибак, М. В. Данилевич, В. І. Ковцун, К. Г. Петренко, Р. Л. Петрина, І. М. Ріпак, В. О. Бережанський, І. Р. Боднар, А. В. Передерій, А. О. Кухтій, А. І. Сениця, А. М. Окопний. – Л., 2006. – 56 с.

2005:

 1. Боднар І. З досвіду викладання дисципліни „Теорія і методика фізичного виховання у спеціальних медичних групах” для студентів Львівського державного інституту фізичної культури // Актуальні проблеми теорії і методики фізичного виховання : колект. моногр. / упоряд. О. М. Вацеба, Ю. В. Петришин, Є. Н. Приступа, І. Р. Боднар. – Л. : Укр. технології, 2005. – С. 92 − 95.
 2. Боднар І. Теорія, методика і організація фізичного виховання учнів спеціальної медичної групи : навч.-метод. посіб. / Іванна Боднар. – Л., 2005. – 48 с.
 3. Боднар І. Динаміка показників соматичного здоров’я студенток із захворюванням органів травлення / Іванна Боднар, Андрій Українець // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2005. – Вип. 9, т. 2. – С. 192 − 196.

2004:

 1. Боднар І. Особливості застосування засобів у фізичному вихованні студентів спеціальної медичної групи / Іванна Боднар // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2004. – Вип. 8, т. 3. – С. 29 − 34.
 2. Боднар І. Теорія і методика фізичного виховання учнів спеціальної медичної групи : метод. посіб. / Іванна Боднар. – Л. : ЛДІФК, 2004. – 38 с.
 3. Бровченко Л. Порівняльний аналіз методик з фізичного виховання студентів зі сколіотичною поставою / Л. Бровченко, І. Боднар // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 2004. – С. 220 − 223.
 4. Кичма Р. С. Особливості організації та проведення занять з фізичного виховання зі студентами підготовчої медичної групи / Р. С. Кичма, І. Р. Боднар // Сучасні проблеми фізичного виховання та спорту школярів і студентів України : матеріали ІV Всеукр. наук. студ. конф. – Суми, 2004. – С. 181 − 185.
 5. Козіброда Л. Аналіз інформаційного і матеріального забезпечення фізичного виховання дітей дошкільних дитячих закладів з послабленим здоров‘ям / Людмила Козіброда, Іванна Боднар // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 2004. – С. 191 − 193.

2003:

 1. Боднар І. Організаційно-методичні особливості занять з фізичного виховання зі студентами спеціальної медичної групи / Іванна Боднар // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2003. – Вип. 7, т. 2. – С. 327 − 330.
 2. Боднар І., Породько М. Фізичне виховання студентів спеціальних медичних груп / Іванна Боднар // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2003. − № 16. – С.79 − 87.

2002:

 1. Боднар І. Ефективність фізичної реабілітації хворих поперековим остеохондрозом з використанням профілактора Євмінова / Іванна Боднар // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2002. − № 4. – С. 24 − 26.
 2. Боднар І. Ставлення матерів до регулярних занять фізичними вправами / Іванна Боднар // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2002. – Вип. 6, т. 1. – С. 157 − 161.
 3. Боднар І. Підготовка фахівців з шейпінгу в умовах ступеневої системи освіти / Іванна Боднар, Василь Гумен, Михайло Линець // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2002. – № 2/3. – С. 30 − 32.

2001:

 1. Боднар І. Ставлення молодих батьків до фізичної культури / Іванна Боднар // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2001. − № 16. – С. 3 − 9.
 2. Боднар І. Р. Теорія і методика фізичного виховання дорослого населення : програма з розділу навчальної дисципліни / І. Р. Боднар. – Л., 2001. – С. 26.

2000:

 1. Боднар І. Вплив аматорської програми на показники фізичної підготовленості студентів / Іванна Боднар // Молода спортивна наука України : зб. наук. ст. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2000. – Вип. 4. – С. 177 − 179.
 2. Боднар І. Р. Фізична культура студентів з низьким рівнем фізичної підготовленості : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / Боднар Іванна Романівна ; Волин. держ. ун-т імені Лесі Українки. – Луцьк, 2000. – 16 с.
 3. Боднар І. Фізичне виховання у молодій сім’ї / І. Боднар, І. Цибульчак, Н. Лещук // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2000. − № 22. – С. 16 −  18.

1998:

 1. Боднар І. Обґрунтування програми фізичного виховання студентів з низьким рівнем фізичної підготовленості / Іванна Боднар // Молода спортивна наука України : матеріали ІІ Всеукр. наук. конф. асп. – Л., 1998. – Ч. 2. – С. 218 − 223.

1997:

 1. Боднар І. Р. Дослідження впливу засобів фізичного виховання на організм студента / І. Р. Боднар // Оптимізація процесу фізичного виховання в системі освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – К., 1997. – С. 174 − 176.
 2. Боднар І. Р. Ефективність застосування рухливих і спортивних ігор у фізичному вихованні студентів / І. Р. Боднар // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики спортивних і рухливих ігор : тези ІІ Всеукр. наук.- практ. конф. – Л. : ЛДІФК, 1997. – С. 78 − 79.
 3. Боднар І. Р. Показники фізичного розвитку здоров’я студентів / І. Р. Боднар // Матеріали міжнар. конф. Українсько-Канадського партнерства в охороні здоров’я. – К., 1997. – С. 75.
 4. Боднар І. Фізична підготовленість студентів вищих закладів освіти м. Львова / Іванна Боднар // Молода спортивна наука України : матеріали І Всеукр. наук. конф. асп. галузі фіз. культури та спорту. – Л., 1997. – С. 63 − 64.
 5. Боднар І. Р. Фізична підготовленість студентів навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації / І. Р. Боднар // Роль фізичної культури в здоровому способі життя : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 1997. – С. 18.

[згорнути]
БОДНАРЧУК ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

2023:

 1. Боднарчук О. Теорія і методика фізичного виховання : курс лекцій / Олена Боднарчук, Наталія Семенова, Маркіян Стефанишин. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – 184 с. ISBN 978-617-8135-05-8
 2. The influence of agility indicators on formation of vocational readiness in law enforcement officers / Andrii Andres, Valerii Kryzhanovskyj, Inesa Krasovska, Olena Bodnarchuk, Olena Khanikiants, Andrii Mandiuk, Olha Rymar, Alla Solovey, Nataliya Sorokolit, Markiian Stefanyshyn, Marta Yaroshyk // Society. Integration. Education : Proceedings of the International Scientific Conference. – Rezekne, 2023. – Vol. 1. – Р. 165–179.
 3. Семенова Н. Теорія, методика й організація фізичного виховання дітей із різними нозологіями в закладах дошкільної та загальної середньої освіти : навч.-метод. посіб. / Наталія Семенова, Іванна Боднар, Олена Боднарчук. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – 256 с. ISBN 978-617-8135-20-1

2022:

 1. Боднарчук О. Активне дозвілля учнів молодших класів : метод. посіб. / Олена Боднарчук, Софія-Євгенія Боднарчук, Маркіян Стефанишин. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – 32 с.
 2. Боднарчук О. Програма заходів взаємодії школи та сім’ї у фізичному вихованні учнів молодших класів : метод. посіб. / Олена Боднарчук, Софія-Євгенія Боднарчук, Маркіян Стефанишин. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – 56 с.
 3. Zanevskyy I. An Improved Indicator of Asymmetry in the Coronal Body Plane / Zanevskyy I., Bodnarchuk O., Zanevska L. // IEEE 3rd KhPI Week on Advanced Technology. – 2022. – P. 82–86. (Web of Science, Scopus)
 4.  Attitude of law college students towards physical culture and sports / Andriy Solomonko, Ihor Zanevskyy, Olena Bodnarchuk, Andriy Andres, Roman Petryna, Ihor Lapychak // Journal of Physical Education and Sport. 2022. Vol. 22, is. 3, art 99. P. 780785. DOI:10.7752/jpes.2022.03099 (Scopus)
 5. Zanevskyy I. Indicators of body asymmetry in relation to the prevention of scoliosis in first graders / Zanevskyy I., Bodnarchuk O., Zanevska L. // Physical rehabilitation and recreational health technologies. – 2022. – Vol. 7, is. 4. – P. 179–186. DOI: https://doi.org/10.15391/prrht.2022-7(4).29 (Scopus)

2021:

 1. Соломонко А. О. Професійно важливі психофізичні якості юриста / Соломонко А. О., Боднарчук О. М., Андрес А. С. // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2021. – Вип. 4K(132)21. – С. 168–173. (Index Copernicus)

2020:

 1. Боднарчук О. Обсяг рухової активності учнів молодших класів у зимовий період / Олена Боднарчук, Павло Васіков // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (23–24 квітня 2020 р.). – Львів, 2020. – С. 64–66.
 2. Сороколіт Н. Порівняльний аналіз ставлення викладачів фізичної культури до освітніх реформ у загальноосвітніх навчальних закладах / Сороколіт Н., Римар О., Боднарчук О. // Фізичне виховання, спорт та культура здоров’я в сучасному суспільстві. – 2020. – № 2(50). – Р. 20–25. Https://doi.org/10.29038/2220-7481-2020-02-20-25
 3. Zanevskyy I. A Model of Pedometer Determined Physical Activity in Primary School Children / Ihor Zanevskyy, Olena Bodnarchuk // Теорія і методика фізичного виховання. – 2020. – Т. 20, № 1. – С. 18–24. (Scopus)

2019:

 1. Боднарчук О. Рухова активність учнів четвертого класу / Олена Боднарчук, Юлія Гулавська // День студентської науки : зб. матеріалів щоріч. студент. наук. конф. – Львів, 2019. – С. 31–33.
 2. Взаємодія школи та сім’ї у фізичному вихованні учнів першого класу / Олена Боднарчук, Ольга Римар, Алла Соловей, Галина Маланчук // Фізична активність і якість життя людини : зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (11–13 червня). – Луцьк, 2019. – С. 43.
 3. Фізична культура і спосіб життя молодших школярів / Олена Боднарчук, Ольга Римар, Роман Петрина, Галина Маланчук // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. – 2019. – Вип. 31. – С. 14–20.
 4. Особливості фізичного виховання учнів першого класу в умовах школи та сім’ї / Ігор Заневський, Олена Боднарчук, Ольга Римар, Алла Соловей, Галина Маланчук // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2019. – № 2(34). – C. 3–10.

2018:

 1. Боднарчук О. Особливості проведення фізкультурно-спортивних заходів для дітей та батьків / Олена Боднарчук, Тетяна Курчаба, Васіков Павло // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (10–11 травня 2018 року, м. Львів). – Львів, 2018. – С. 50–52.
 2. Bodnarchuk O. Influence of Out of School Classes upon Physical State of Children of Junior School Age  / O. Bodnarchuk, D. Ozhibko // Using sports, culture, and social studies as means to rediscover lost values : abstract book of 6th International Conference on Science, Culture, and Sport (25–27 April 2018, Lviv). – Lviv, 2018. – Р. 248.
 3. The interaction of school and family in physical education of first grade students / Olena Bodnarchuk, Olga Rymar, Alla Solovey, Halyna Malanchuk // Journal of Physical Education and Sport. – 2018. – Vol. 18, suppl. is. 2. – P. 1092–1098. (Scopus)

2017:

 1. Bodnarchyk O. N. Dynamic of primary school age pupils’ physical fitness / Bodnarchyk O. N., Stefanyshyn V. M., Malanchuk G. G. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2017. – № 4. – С. 152–156.(Web of Science Core Collection, Index Copernicus, Ринц)

2016:

 1. Боднарчук О. Особливості загартовуючих водних процедур дітей молодшого шкільного віку віку / Олена Боднарчук, Софія-Євгенія Боднарчук // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали Х Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю – Львів : ЛДУФК, 2016. – С. 75 – 78.

2015:

 1. Боднарчук О. Оцінка функціонально-резервних можливостей серцево-судинної системи учнів молодшого шкільного віку за пробою Руфф’є в учнів молодшого шкільного віку / Олена Боднарчук // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2015. – Вип. 19, т. 2. – С. 30 – 34.

2012:

 1. Боднарчук О. Оцінювання гармонійності фізичного розвитку учнів перших класів / Олена Боднарчук // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 2. – С. 32 – 36.
 2. Боднарчук О. Фізична підготовленість учнів перших класів в умовах взаємодії школи та сім’ї / Олена Боднарчук // Спортивна наука України [Електронний ресурс]. – Л : ЛДУФК, 2012. – № 3 (47). С. 30-34. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2012_3/Bod_4.pdf.
 3. Боднарчук О. Програма заходів взаємодії школи та сім’ї у фізичному вихованні учнів першого класу : метод. посіб. [Електронний ресурс] / Боднарчук О. М. – Л : [б. в.], 2012. – 66 с. – Режим доступу: http:// www.ldufk.edu.ua.
 4. Волошин І. Рівень фізичної підготовленості учнів перших класів / Іван Волошин, Юрій Петришин, Олена Боднарчук // Спортивна наука України [Електронний ресурс] . – Л : ЛДУФК, 2012. – № 7. – С. 18 – 23. Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2012_7/Vol_4.pdf.
 5. Заневський І. П. Застосування проби Руф’є при визначенні групи здоров’я для занять школярів фізкультурою: проміжн. звіт про викон. НДР за 2013 рік / І. П.Заневський, Л.Г.Заневська, О.М. Боднарчук – Львів: ЛДУФК, 2013. – 29 с., 2 рис., 4 табл., 39 літ. джерел.

2011:

 1. Боднарчук О. Оцінювання ролі фізичної культури вчителями й батьками учнів перших класів / Боднарчук Олена, Заневський Ігор // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2011. – № 4 (6). – С. 16–26.
 2. Боднарчук О. М. Ставлення до фізичної культури першокласників та їхніх батьків / Боднарчук О. М., Заневський І. П. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2011. – № 3. – С. 15 – 19.
 3. Боднарчук О. Ставлення учнів перших класів до фізичної культури / Олена Боднарчук // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 2. – С. 21 – 26.

2010:

 1. Боднарчук О. Форми взаємодії школи і сім’ї у фізичному вихованні учнів перших класів / Олена Боднарчук // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2010. – Вип. 14, т. 2. – С. 21 – 26

2008:

 1. Боднарчук О. Фізичний розвиток першокласників (на прикладі учнів міста Львова) / Олена Боднарчук, Оксана Вацеба, Петро Дацків // Спортивний вісник Придніпров`я. – 2008. – № 3/4. – С. 44 − 47.
 2. Вацеба О. Ставлення батьків та вчителів до проблем фізичного виховання першокласників / Оксана Вацеба, Олена Боднарчук // Фізичне виховання, спорт і культура здоров`я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – Т. 2. – С. 34 − 37.

2007:

 1. Боднарчук О. М. Характеристика показників фізичного розвитку шести та семирічних першокласників / Олена Боднарчук // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фізичної культури та спорту. – Л., 2007. – Вип. 11. – Т.1. – С. 18 – 22.

[згорнути]
БОЖУК ТЕТЯНА ІВАНІВНА

2023:

 1. Божук Т. І. Корпоративна культура і соціальна відповідальність в туризмі / Божук Т. І. // Сучасні виклики та трансформації туризму на шляху євроінтеграції : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Чернівці, 2023. – С. 85–86.
 2.  Божук Т. Наукові підходи та методи дослідження рекреаційно-туристичних дестинацій / Божук Т. // Формування сучасних концепцій управління туризмом та готельно-ресторанним бізнесом в умовах парадигми сталого розвитку : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Запорізький нац. ун-т, 2023. – С. 56–60.
 3. Божук Т. Сакральні дерев’яні перлини Бібреччини / Божук Т. // Сакральне та туризм : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (28 квіт., 2023 р.). – Київ, 2023. – С. 24–27.Божук Т. SWOT-аналіз для вивчення перспектив туристичної діяльності / Божук Т. // Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України : матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпро, 2023. – С. 154–162.Божук Т. Туристична привабливість Рахівщини / Божук Т. // Сталий розвиток карпатського регіону: виклики та перспективи : матеріали зимової сесії Міжнар. карпатської школи. – Косів : НТ імені  Т. Шевченка, 2023. – С. 41–42.
 4. Кудрик В. О. Сакральні місця Косівщини / Кудрик В.О., Божук Т. І. // Світові досягнення і сучасні тенденції розвитку туризму та готельно-ресторанного господарства : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (10 листоп. 2023 р.). – Запоріжжя, 2023 – С. 340–342.
 5. Лукаш А. Інновації Дніпропетровської області на ринку туристичних послуг / Анастасія Лукаш, Тетяна Божук // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : зб. тез доп. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. мол. учених, асп. і студ. з міжнар. участю (18 травня 2023 року, м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – C. 489–491.
 6. Geographic assessment of obstacles on European rivers for water sports tourism / Oleksandr Kolotukha, Olena Myrgorodska, Iryna Kozynska, Tetiana Bozhuk // Journal of Geology, Geography and Geoecology. – 2023. – N 32(2). – P. 295–309. doi:10.15421/112328 (Web of Science)

[згорнути]
БОЙКО АНДРІЙ БОРИСОВИЧ

2023:

 1. Сосіна В. Програма розвитку виразності та артистизму у спортсменів 10–12 років, які займаються техніко-естетичними видами спорту / Сосіна Валентина, Бойко Андрій, Токар Тетяна // Оlympicus. – 2023. – № 2. – С. 53–60. DOI: https://doi.org/10.24195/olympicus/2023-2-9

 

2019:

 1. Білий Д. Праця українських мистецтвознавців та етнографів Кубані в ХΙХ – початку ХХ сторіччя / Білий Д., Бойко А., Зайдель Т. // Кінезіологія танцю та техніко-естетичних видів спорту.ΙΙΙ частина : навч.-метод. посіб. / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів, 2019. – Ч. 3. – С. 148–160.

2017:

 1. Білий Д. Глядачі і театральний танець – психологічні аспекти взаємодії / Дмитро Білий, Андрій Бойко // Кінезіологія танцю та складно-координаційних видів спорту: навч.- метод. посіб. / упор. О. А. Плахотнюк. – Львів, 2017. – С. 185–190.

2016:

 1. Бойко А. Б. Особливості складання композицій в парно-груповій акробатиці / А. Б. Бойко // Теоретико-методологічні, медико-біологічні аспекти в хореографії та спорті : метод. посіб. / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів, 2016. – С. 136–145.
 2. Білий Д. Д. Повернення до рідної мови. Культурно-освітні процеси на Кубані в 1917-1920-х рр. / Д. Д. Білий, А. Б. Бойко // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. – Донецьк, 2016. – Т. 42. – С. 87–93.

2015:

 1. Бойко А. Б. Підготовка педагогів-хореографів у системі вищої освіти України / Бойко А. Б., Немелівський О. М. // Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі : зб. матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-творч. конф. – Київ, 2015. – С. 138 – 142.

2014:

 1. Бойко А. Використання акробатичних елементів в українському народно-сценічному танці / Андрій Бойко // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики і хореографії : зб. наук. матеріалів. – Л., 2014. – Вип. 13. – С. 24 – 29.

[згорнути]
БОРАТИНСЬКИЙ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

2023:

 1. Гуменна М. Сокальська вишиванка / Марта Гуменна, Олег Боратинський // Інновації, гостинність, туризм : наука, освіта, практика : зб. тез доп. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. мол. учених, асп. і студ. з міжнар. участю (18 травня 2023 року, м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – C. 64–66.
 2. Паска М. Гастрономічний туризм України – напрям просування нематеріальної культурної спадщини / Марія Паска, Олег Боратинський, Андрій Німець // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф. (12 жовтня 2023 р., м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 272–274.
 3. Паска М. Особливості етнічних закладів і розвиток гастрономічного туризму /Марія Паска, Олег Боратинський, Ольга Радзімовська // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – Вип. 27, т. 4. – С. 150.

2022:

 1. Боратинський О. Гастрономічний туризм та автентична кухня: стан і перспективи розвитку / Олег Боратинський, Марія Паска // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : зб. тез доп. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. мол. учених, асп. і студ. з міжнар. участю (19 травня 2022 року, м. Львів). – Львів, 2022. – С. 342–345.
 2. Боратинський О. Інноваційний розвиток гастрономічного туризму в контексті автентичної кухні / Олег Боратинський, Марія Паска // Молода спортивна наука України : зб. тез доп. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – Вип. 26, т. 4. – С. 62.
 3. Боратинський О. Особливості розвитку гастрономічного туризму з позиції формування ресторанних брендів / Олег Боратинський, Марія Паска // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (6 жовтня 2022 р., м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 7–8.
 4. Гуменна М. Системи протипожежного захисту будівель і споруд / Марта Гуменна, Олег Боратинський // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : зб. тез доп. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. мол. учених, асп. і студ. з міжнар. участю (19 травня 2022 року, м. Львів). – Львів, 2022. – С. 48–50.

2021:

 1. Боратинський О. Вплив етнічної кухні на особливості гастротуризму / Олег Боратинський, Марія Паска // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (7–8 жовт. 2021 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – С. 13–15.
 2. Паска М. Особливості страв автентичної кухні – основа розвитку етнічного туризму / Паска Марія, Боратинський Олег // Україна-Литва: історичні, мовно-культурні та туристські паралелі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Київ, 2021. – С. 147–150

2019:

 1. Організація готельного господарства : навч.-метод. посіб. для студ. спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання / Орислава Коркуна, Володимир Холявка, Андрій Демічковський, Олег Боратинський, Оксана Кулик, Оля Піхур. – Львів : Добра справа, 2019. – 224 с.

[згорнути]
БОРЕЦЬКИЙ ЮРІЙ РОМАНОВИЧ

2023:

 1. Гащишин В. Р. Навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни «Мікробіологія» : електрон. посіб. / Гащишин В. Р., Тимочко-Волошин Р. І., Борецький Ю. Р. – Львів, 2023. – 45 с.
 2. Міокіни – один із ключових елементів взаємодії між скелетними м’язами та іншими системами організму людини, необхідних для адаптації до фізичних навантажень / Р. Тимочко-Волошин, В. Гащишин, Н. Параняк, В. Борецький, С. Решетило, Ю. Борецький // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2023. – Вип. 88. – С. 3–16. DOI.ORG/10.30970/VLUBS.2023.88.01
 3. Молочна кислота як системний продукт метаболізму та біомаркер фізичного навантаження / Ю. Р. Борецький, І. З. Гложик , В. Р. Гащишин, Р. І. Тимочко-Волошин, Н. М. Параняк, Х. Є. Шавель, М. В. Стефанишин, І. В. Вербін та ін. // Біологічні Студії. – 2023. – Т. 17, № 1. – С. 115–130. DOI:https://doi.org/10.30970/sbi.1701.703www.http://publications.lnu.edu.ua/journals/index.php/biology (Scopus)

2022:

 1. Гащишин В. Біологія людини та основи біоетики : лаб. практ. / Гащишин В., Тимочко-Волошин Р., Борецький Ю. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – 114 с.
 2. Гащишин В. Р. Основи біоетики : навч.-метод. матеріали / В. Р. Гащишин, Р.І.Тимочко-Волошин, Ю. Р. Борецький. – Львів : Растр-7, 2022. – 84 с.
 3. Тимочко-Волошин Р. Біохімія : курс лекцій / Роксолана Тимочко-Волошин, Віра Гащишин, Юрій Борецький. – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2022. – 184 с.
 4. Біохімія та основи біохімії рухової активності : навч. посіб. / Юрій Борецький, Марія Сибіль, Ірина Гложик, Володимир Трач. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – 292 с.
 5. Лабораторний практикум з гігієни фізичного виховання і спорту / Шавель Х. Є., Свистун Ю. Д., Тимочко-Волошин Р. І., Борецький Ю. Р. – Львів : Растр-7, 2022. – 188 с.
 6. Навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни „Харчова хімія” : електрон. посіб. / Гащишин В.Р., Тимочко-Волошин Р.І., Шавель Х. Є., Борецький Ю. Р. – Львів, 2022. – 37 с.
 7. Навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни «Неінвазивні методи дослідження у фізичній терапії» для аспірантів 1-го року навчання спеціальності 227 „Фізична терапія, ерготерапія” / Ю. Р. Борецький, В.Р. Гащишин, Р. І. Тимочко-Волошин, X. Є. Шавель, Н. М. Параняк. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – 40 с.
 8. Регенерація мікропошкоджень скелетних м’язів як основа процесу фізичної реабілітації: запальні процеси, відчуття болю та роль стовбурових клітин / В.Р. Гащишин, Н. М. Параняк, Р. І. Тимочко-Волошин, А. С. Вовканич, Ф. В. Музика, М. В. Стефанишин, Ю. Р. Борецький // Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія. – 2022. – № 1. – С. 121–129. DOI: https://doi.org/10.32652/spmed.2022.1.121-129 (IndexCopernicus)
 9. Regeneration of Skeletal Muscle Fibers and Regulation of Myosatellitocytes Metabolism / V. Hashchyshyn, R. Tymochko-Voloshyn, N. Paraniak, L. Vovkanych, I. Hlozhyk, V. Trach, F. Muzyka, Y. Serafyn, E. Prystupa, Y. Boretsky // Cytology and Genetics. – 2022. – Vol. 56, N 3. – Р. 253–260. DOI: 10.3103/S0095452722030033 (Scopus, WebofScience)

2021:

 1. Шавель Х. Енергетики та молодь / Христина Шавель, Юрій Свистун, Юрій Борецький // Фітнес, харчування та активне довголіття : зб. тез доп. І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Луцьк, 2021. – С. 46.
 2. Validation of the Software-Hardware Complex “Rytm” for Measurement of the RR Intervals and Heart Rate Variability Analysis During Exercise and Recovery Period / Lyubomyr Vovkanych, Yuriy Boretsky, Viktor Sokolovsky, Dzvenyslava Berhtraum, Stanislav Kras // Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ. – 2021. – Vol. 21(1). – Р. 61–68. https://doi.org/10.17309/tmfv.2021.1.08 (Scopus)
 3. Перспективи використання програмно-апаратного комплексу “Ритм” у вивченні показників гемодинаміки та варіабельності серцевого ритму організму людини / Любомир Вовканич, Юрій Борецький, Віктор Соколовський, Дзвенислава Бергтраум, Станіслав Крась // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : матеріали XVI Міжнар. наук. конф. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – С. 77–80.

2020:

 1. Zakalskiy А. Overexpression and one-step renaturation-purification of the tagged creatinine deiminase of Corynebacterium glutamicum in Escherichia coli cells // A. Zakalskiy, N. Stasyuk, O. Zakalska, Yu. Boretsky, M. Gonchar // Cell Biology International. – 2020. – Vol. 44, is. 5. – P. 1204–1211. (Scopus)
 2.  Creatinine is a biochemical marker for assessing how untrained people adapt to fitness training loads / Chernozub A, Potop V, Korobeynikov G, Timnea O, Dubachinskiy O, Ikkert O, Briskin Y, Boretsky Y, Korobeynikova L. // PeerJ. – 2020. – P. 412–426. https://doi.org/10.7717/peerj.9137. (Scopus)
 3. Sibirny Cloning of Genes Sef1 and Tup1 Encoding Transcriptional Activator and Global Repressor in the Flavinogenic Yeast Meyerozyma (Candida, Pichia) guilliermondii / D. Fedorovych, V. Boretsky, Y. Pynyaha, I. Bohovych, Y.Boretsky,Sibirny A. //Tsitologiya i Genetika. – 2020, Vol. 54, N 5. – P. 413–419. Doi 10.3103/S0095452720050072
 4. Validity of the software-hardware complex “Rytm” for measuring the RR intervals and heart rate variability at rest / Lyubomyr Vovkanych, Yuriy Boretskyi, Viktor Sokolovsky, Dzvenyslava Berhtraum, Stanislav Kras // Journal of Physical Education and Sport. – 2020. – Vol. 20, is. 3. – P. 1599–1605. (Scopus)

2019:

 1. Основи харчової хімії, мікробіології, гігієни та санітарії у готельно-ресторанній справі : лабораторний практикум / Борецький Ю. Р., Гащишин В. Р., Прокопів Т. М., Шавель Х. Є., Трач В. М. – Львів : Сполом, 2019. – 182 с.
 2. Борецький Ю. Національні природні парки Західної України як об’єкти рекреаційно-туристичної роботи / Юрій Борецький // День студентської науки : зб. матеріалів щоріч. студент. наук. конф. – Львів, 2019. – С. 143–145.

2018:

 1. Мультикультуралізм футболу та сучасна генетика спорту [Електронний ресурс] / Андрій Дулібський, Юрій Борецький, Володимир Трач, Євген Приступа // Спортивна наука України. – 2018. – № 4(86). – С. 25–36. – Режим доступу: http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/777
 2. Вплив вібрацій на діяльність спортсменів [Електронний ресурс]/ Любомир Вовканич, Юрій Борецький, Ярослав Свищ, Христина Шавель, Роксолана Тимочко-Волошин, Андрій Вовканич// Спортивна наука України. – 2018. – № 3(85). – С. 12–20. – Режим доступу: http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/746/720

2017:

 1. Причини виникнення надсинтезу рибофлавіну у дріжджів за дії іонів перехідних металів / Прокопів Т. М., Борецький Ю. Р., Капустяк К. Є., Гончар М. В., Федорович Д. В. // Тези доповідей ХV з’їзду Товариства мікробіологів України ім. С. М. Виноградського. – Львів, 2017. – С. 11.
 2. Рух рідини в гнучких трубках із урахуванням їх параметрів та джерел / Ярослав П’янило, Анатолій Лопатьєв, Юрій Борецький, Володимир Череватий // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : зб. матеріалів ХІІІ Міжнар. наук. конф. – Львів, 2017. – С. 53–62.
 3.  Amperometric L-arginine biosensor based on a novel recombinant arginine deiminase / MykhailoT. Zhybak, LyubovY. Fayura, YuriyR. Boretsky , MykhailoV. Gonchar, AndriyA. Sibirny, Eithme Dempsey, Antony P. F. Turner., Yaroslav Korpan // Microchim. Acta. – 2017. –Vol. 184,is. 8. –P. 2679–2686. (Web of Science, Scopus)
 4. Correction of the functional state of 5–9– grade students at rural schools selected for special medical groups due to articular manifestations of connective tissue dysplasia in Ukraine / Tymochko–Voloshyn R., Trach V., Boretsky Y., Dyka M. // Journal of physical education and sport. – 2017. – Vol. 17, is. 2. – P. 568–571. (Scopus)

2016:

 1. Герцик А. Інформаційний опис системи фізичної реабілітації при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату / Андрій Герцик, Оксана Тиравська, Юрій Борецький // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2016. – № 2 (24). – С. 54–63.
 2. Ензиматично-хімічний метод визначення вмісту L-аргініну в харчових продуктах та алкогольних напоях : патент 108773 МПК G01N 21/64(2006.01), G01N 33/52 (2006.01) / Гайда Г. З., Стасюк Н. Є., Файюра Л. Р., Борецький Ю. Р., Сибірний А. А., Гончар М. В. № 2016 01804 ; заявл. 25.02.2016 ; опубл. 25.07.2016, Бюл. № 14.
 3. Підходи до застосування неінвазивних методів дослідження лактату та індивідуальних генетичних особливостей в спорті та фізичній реабілітації [Електронний ресурс] / Юрій Борецький, Володимир Трач, Володимир Борецький, Андрій Герцик, Федір Музика // Спортивна наука України. – 2016. – № 3(73). – С. 55-61. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/428/412
 4. Розвиток і застосування неїнвазивних методів аналізу лактату при фізичних навантаженнях / Юрій Борецький, Богдан Кіндзер, Володимир Трач, Андрій Власов, Федір Музика // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті : тези доп. ХІІ Міжнар. наук. конф. Львів, 2016. С. 4548.
 5. Novel arginine deiminase-based method to assay L-arginine in beverages / N. Ye. Stasyuk, G. Z. Gayda, L. R. Fayura, Y. R. Boretskyy, M. V. Gonchar, A. A. Sibirny // Food Chemistry. – 2016. – Vol. 201. – P. 320 – 326. (Scopus. Імпакт-фактор – 3.391, Web of Science)
 6. Рarticipation of riboflavinin chromate detoxification by the yeast pichiaguilliermondii / Boretsky Y., Fedorovych D.,  Kaszycki P., Dubicka-Lisowska A., Prokopiv T. // Advances in Cell Biology and Biotechnology :  international conf. – Lviv, 2016. – P. 53.

2015:

 1. Сobalt as a dangerous environmental pollutant / Dariya Fedorovych, Yuriy Boretsky, Tetiana Prokopiv, Andriy Sybirny // Living organisms and bioanalytical approaches for detoxification and monitoring of toxic compounds. – Rzeszow : University of Rzeszow, 2015. – Р. 33–41. – ISBN 978-83-7667-203-8.
 2.  Genetic identification of the systems for active transport of riboflavin into the cell (Permease) and out of cell (Excretase) in the flavinogenic yeast Meyerozyma (Pichia) guilliermondii / Nicolas Papon, Vincent Courdavault, Yuriy Boretsky [et al.] // 27th International conference on yeast genetics and molecular biology. – Trentino, 2015. – P. 212.
 3. Kinetic characterization of Mycoplasma hominis argininedeiminase overexpressed in Escherichiacoli / L. Fayura, V. Boretsky, Y. Boretsky, A. Sibirny // International Conference on Advances in Cell Biology and Biotechnology. – Lviv, 2015. – P. 53.
 4. Putative ferroxidases in the flavinogenic yeast Pichia guilliermondii are regulatedby iron acquisition / D. Fedorovych, Y. Boretsky, Ya. Bobak, T. Prokopiv, A. Sybirny // Tsitologiia i genetika = Cytology and Genetics. – 2015. – Vol. 49, is. 5. Р. 11 – 17.
 5. Recombinant arginine-degrading enzymes in metabolic anticancer therapy and bioanalytics / O. V. Stasyk, Y. R. Boretsky, M. V. Gonchar, А. А. Sibirny // Cell Biology International. –2015. – Vol. 39, is. 3. – Р. 246 – 252.
 6. Search for novel efficient promoters in Shewanellaoneidensis MR-1 / N. Rachkevych, S. Boyko, K. Sybirna, Y. Boretsky, A. Sibirny // International conference on Advances in Cell Biology and Biotechnology. – Lviv, 2015. – P. 67.
 7.  The development of Shewanella oneidensis MR-1as a host gor hydrogenase overexpression / Nazarii Rachkevych, Solomiya Boyko, Kateryna Sybirna, Yuriy Boretsky, Andriy Sibirny // Living organisms and bioanalytical approaches for detoxification and monitoring of toxic compounds. – Rzeszow : University of Rzeszow, 2015.  – Р. 279–289. – ISBN 978-83-7667-203-8.

2014:

 1. Розробка технології культивування рекомбінантного штаму-продуцента Escherichia coli з метою отримання аргініндезімінази Mycoplasma hominis” / Фаюра Л. Р., Борецький Ю. Р., Пиняга Ю. В., Мартинюк Н. Б., Скороход В. В., Сибірний А. А. // Наука та інновації. – 2014. – Т. 10, № 4. – С. 32–39.
 2. Спосіб  стабілізації рекомбінантного штаму бактерій Escherichia coli за ознакою „продукція аргініндезімінази Mycoplasma hominis” : патент України: МПК C12N 9/14, C12N 1/21, A61K 38/50 / Пиняга Юрій Володимирович, Борецький Юрій Романович, Фаюра Любов Романівна, Сибірний Андрій Андрійович. – № 87054, від 27.01.2014, Бюл. № 2.
 3. Спосіб одержання стабільних рекомбінантних штамів бактерій Escherichia coli із геном Mycoplasma hominis для продукування аргініндезимінази : патент України: МПК C12N 9/14, A61K 38/50, C12N 1/21 / Пиняга Юрій Володимирович, Борецький Юрій Романович, Фаюра Любов Романівна, Сибірний Андрій Андрійович. – № 107399, від 25.12.2014, Бюл. № 24.
 4. Improving the efficiency of plasmid transformation in Shewanella oneidensis MR-1 by removing ClaI restriction site / Rachkevych N., Sybirna K., Boyko S., Boretsky Y., Sibirny A. // J Microbiol Methods. – 2014. – Vol. 99. – P. 35–37.

2013:

 1. Локалізація мутації rib83, що блокує надсинтез рибофлавіну дріжджами Pichia guilliermondii / Ю. Борецький, Д. Федорович, В. Борецький, Л. Фаюра, Ю. Пиняга , А. Сибірний.[ // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – Львів, 2013. – Вип. 61. – С. 91–97.
 2. Efficient renaturation of recombinant arginine deiminase / L. Fayura, Y. Pynyaha, Y.Boretsky, A. Sibirny // Матеріали V Польсько-Української Вейгелівської конф. з мікробіології (23–25 травня 2013 р.). – Чернівці, 2013. – С. 59.
 3.  Improved method for expression and isolation of the Mycoplasma hominis arginine deiminase from the recombinant strain of Escherichia coli / Fayura L. R., Boretsky Y. R., Pynyaha Y. V., Wheatley D. N., Sibirny A. A. // J Biotechnol. – 2013. – Vol. 167(4). – P. 420–426.
 4.  Improved method for expression and isolation of Mycoplasma hominis arginine deiminase from the recombinant Escherichia coli strain / Y. Boretsky, L. Fayura, Y. Pynyaha, A. Sibirny // Матеріали V Польсько-Української Вейгелівської конф/ з мікробіології (23–25 травня 2013 р.). – Чернівці, 2013. – С. 49.
 5. Over synthesis of Riboflavin in the Yeast Pichia guilliermondii is Accompanied by Reduced Catalase and Superoxide / Prokopiv T. M., Fedorovych D. V., Boretsky Y. R., Sibirny A. A.// Dismutases Activities. Current Microbiology. – 2013. – Vol. 66 (1). – Р.79–87.

2012:

 1. Спосіб одержання аргініндезімінази Mycoplasmahominis із рекомбінантних штамів бактерій Escherichiacoli : патент України МПК C12N 9/14, C12N 1/21 / Борецький Юрій Романович, Фаюра Любов Романівна, Сибірний Андрій Андрійович, Борецький Володимир Юрійович. – № 97610 від 27.02.2012, Бюл. № 4.

2011:

 1. Конструювання та дослідження мутантних алелів гена RIB1 Pichia  guilliermondii, що кодує ГТФ-циклогідролазу ІІ / Борецький Ю., Фаюра Л., Борецький В., Маковецька В., Капустяк К., Сибірний А. // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – Львів, 2011. – T. 55. – С. 87–93.
 2. Поліпшений спосіб одержання аргініндезімінази Mycoplasmahominis із рекомбінантних штамів бактерій Escherichiacoli : патент Україна: МПК C12N1/21A61K38/50 / Сибірний Андрій Андрійович, Фаюра Любов Романівна, Борецький юрій Романович, Борецький Володимир Юрійович. –  № 66335 від 26.12.2011, Бюл.  № 24.
 3. Роль транскрипційних факторів  SEF1p та YAP1p у регуляції біосинтезу рибофлавіну та метаболізму заліза у дріжджів Pichia guilliermondii / Борецький Ю. Р., Федорович Д. В., Борецький В. Ю., Фаюра Л. Р., Пиняга Ю. В., Сибірний А. А. // Фактори експериментальної еволюції мікроорганізмів : зб. наук. пр. Укр. т-ва генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавілова. – Київ, 2011. – Т. 10. – С. 125–130.
 4. Identification of the genes affecting the regulation of riboflavin synthesis in the flavinogenic yeast Pichiaguilliermondiiusing insertion mutagenesis / Boretsky Yuriy R., Pynyaha Yuriy V., Boretsky Volodymyr Y., Fedorovych Dariya V., Fayura Lyubov R., Protchenko Olha, Philpott Caroline C., Sibirny Andriy A. // FEMS Yeast Res. – 2011. – Vol. 11, N 3. – Р. 307–314.
 5. Iron deprived Pichia guilliermondii cells possess dramatically reduced catalase and superoxide dismutase activity that is accompanied with riboflavin oversynthesis / Y. R. Boretsky, T. M. Prokopiv, D. V. Fedorovych, A. A. Sibirny // 4th Polish-Ukrainian Weigl Conference on microbiology (may 18–21, 2011). – Wroclaw, 2011. – N 1 – P. 98.
 6. Role of non-enzymatic systems in chromate detoxification by the yeast Pichia guilliermondii / D. V. Fedorovych, H. P. Ksheminska, M. V. Gonchar, Y. R.Boretsky, P. Kaszycki, H. Koloczek, A. A. Sibirny // Фактори експериментальної еволюції мікроорганізмів : зб. наук. пр. – Київ, 2011. – Т. 11. – С. 152–156.

2010:

 1. Ідентифікація гена позитивного контролю синтезу вітаміну В2 у дріжджів Candida famata та конструювання біотехнологічних продуцентів цього вітаміну  / К. В. Дмитрук, О. О. Лизак, В. Ю. Яцишин, Д. В.Федорович, Ю. Р. Борецький, В. Ю. Борецький, А. А. Сибірний // Український біохімічний журнал. – 2010. – Т. 82,  № 4. – С. 205–206.
 2. Identification of the regulatory genes involved in riboflavin synthesis in the flavinogenic yeasts and the construction of efficient overproducers of vitamin B2 and flavin nucleotides / K. V. Dmytruk, Y. R. Boretsky, D. V. Fedorovych, V. Yu. Yatsy-shyn, Y. V. Pyniaha, A. A. Sibirny // XXVIII International Specialised Symposium on Yeasts: Metabolic and Bioprocess Engineering for Sustainable Development (september 15–18, 2010). – Bangkok, Thailand, 2010. – P. 57–58.
 3. Insertion mutants of the flavinogenic yeast Pichia guilliermondii defective in iron-dependent repression of riboflavin biosynthesis / Y. V. Pynyaha, Y. R. Boretsky, D. V. Fedorovych, L.R. Fayura, A. A. Sibirny // XXVIII International Specialized Symposium on Yeasts: Metabolic and Bioprocess Engineering for Sustainable Development (september 15–18, 2010). – Bangkok, Thailand, 2010. – P. 123–124.
 4. Molecular identification of Pichia guilliermondii mutants defective in regulation of vitamin B2 biosynthesis / Y. R. Boretsky, Y. V. Pynyaha, V. Y. Boretsky, L. R. Fayura, D. V. Fedorovych, A. A. Sibirny // Advances in Cell Biology : Conference (оctober 4–5, 2010). – Lviv, 2010. – P. 13.

2009:

 1. Вплив іонів перехідних металів на флавіногенез і асиміляцію заліза дріжджами Pichiaguilliermondii / Прокопів Т. М., Л. Р. Фаюра, О.В. Протченко, Д. В. Федорович, Ю. Р. Борецький, А. А. Сибірний // Фактори експериментальної еволюції організмів : зб. наук. пр. – Київ, 2009. – Т. 7. – C. 83–88.
 2. Надсинтез рибофлавіну у дріжджів Pichia guilliermondii супроводжується зниженням активності супероксиддисмутаз / Т. М. Прокопів, Ю. Р ]Борецький, Д. В. Федорович, А. А. Сибірний // Матеріали XII з‘їзду Товариства мікробіологів України ім. С. М. Виноградського (25–30 травня, 2009 р.). – Ужгород, 2009. – С. 77.
 3. Регуляція біосинтезу рибофлавіну у дріжджів за участю металів  / Д.В. Федорович, Ю. Р. Борецький, Т. М. Прокопів, Л. Р. Фаюра, Ю. В. ]Пиняга, А. А. Сибірний // Матеріали XII з‘їзду Товариства мікробіологів України ім. С. М. Виноградського (25–30 травня, 2009 р.). – Ужгород, 2009. – С. 85.
 4. Deficiency in frataxin homologue YFH1 in the yeast Pichia guilliermondii leads to missregulation of iron acquisition and riboflavin biosynthesis and affects sulfate assimilation / Pynyaha Y. V., Boretsky Y. R., Fedorovych D. V., Fayura L. R., Levkiv A. I., Ubiyvovk V. M., Protchenko O. V., Philpott C. C., Sibirny A. A. // Biometals. – 2009. – Vol. 22(6). – P. 1051–1061. doi: 10.1007/s10534-009-9256-x.
 5. Pichia guilliermondii // Yeast Biotechnology: Diversity and Applications /Andriy A. Sibirny, Yuriy R. Boretsky ; ed. T. Satyanarayana,  G. Kunze. –Springer Science, 2009. – Ch. 6. – P. 113–134. – ISBN 978-1-4020-8291-1.

2008:

 1. Розробка системи генетичної трансформації для ідентифікації регуляторних генів біосинтезу рибофлавіну у дріжджів Pichiaguilliermondii / В. І. Куцяба, Ю. В. Пиняга, Ю. Р. Борецький, Д. В. Федорович, М. В. Гончар, А. А. Сибірний. // Фактори експериментальної еволюції організмів : зб. наук. пр. – Київ, 2008. – Т. 5. – С. 402–406.
 2. Influence of ∆sef1 mutation on riboflavin biosynthesis in the yeast Pichia guilliermondii / V. Y. Boretsky, K. O. Futei, L. R. Fayura, Y. R. Boretsky, K. Y. Kapustyak, O. P. Ishchuk, A. A. Sibirny // 12th International Congress on Yeasts (аugust 11–15, 2008). – Kyiv, 2008. – P. 317
 3. Interrelationship between riboflavin biosynthesis, iron transport and oxidative stress in the yeast Pichia guilliermondii / Y. R. Boretsky, D. V. Fedorovych, T. M. Prokopiv, V. Y. Boretsky, Y. V. Pynyaga, L. R. Fayura, A. A Sibirny // Advances in Cell Biology and Biotechnology : Congress (november 1–2, 2008). – Lviv, 2008. – P. 15.
 4. Riboflavin oversynthesis, iron deficiency and iron hyperaccumulation are accompanied with oxidative stress in Pichia guilliermondii / Y. R. Boretsky, D. V. Fedorovych, T. M. Prokopiv, V. Y. Boretsky, K. Y. Kapustiak, A. A. Sibirny // 12th International Congress on Yeasts (аugust 11–15, 2008). – Kyiv, 2008. – P. 194.

2007:

 1. Дріжджовий гомолог фратаксину бере участь в регуляції біосинтезу рибофлавіну і гомеостазу заліза в клітинах дріжджів Pichia guilliermondii / Ю. В. Пиняга, Ю. Р. Борецький, Д. В. Федорович, Л. Р. Фаюра, А. І. Левків, А. А. Сибірний // Матеріали ІІ з’їзду Укр. товариства клітинної біології (23–26 жовтня 2007 р.). – Київ ; Львів, 2007. – С. 35.
 2. Плейотропный характер мутаций rib80, hit1 и red6, нарушающих регуляцию биосинтеза рибофлавина у дрожжей Pichia guilliermondii / Фаюра Л. Р., Федорович Д. В. Прокопив Т. М. Борецкий Ю. Р., Сибирный А. А. //Mикробиология. – 2007. – Т. 76, № 1. – С. 1–6.
 3. Development of a transformation system for gene knock-out in the flavinogenic yeast Pichia guilliermondii / Boretsky Y. R., Pynyaha Y. V., Boretsky V. Y., Kutsyaba V. I., Protchenko O. V., Philpott C. C., Sibirny A. A. // J. of Microbiol. Methods. – 2007. – Vol. 70(1). – P. 13–19.
 4. Mutations affecting regulation of riboflavin synthesis and iron assimilation also cause oxidative stress in the yeast Pichia guilliermondii / Yuriy R. Boretsky, Olga V. Protchenko, Tetiana M. Prokopiv, Igor O. Mukalov, Daria V. Fedorovych, Andriy A. Sibirny // J. of Basic Microbiol. – 2007. – Vol. 47, N 5. – P. 371–377.

2006:

 1. Біотехнологія мікробного синтезу флавінів / Ю. Р. Борецький, Ю. В. Пиняга, К. Є. Капустяк,  В. І. Куцяба, В. Ю. Борецький, Д. В. Федорович, Л. Р. Фаюра,  А. А. Сибірний // Матеріали ІХ Укр. біохім. з’їзду (24–27 жовтня, 2006 р.). – Харків, 2006.  – С. 140–141.
 2. Мікробний синтез флавінів : монографія / А. А. Сибірний, Д. В. Федорович, Ю. Р. Борецький, А. Я. Вороновський. – К. : Наукова думка, 2006. – 223 с.

2005:

 1. Positive selection of mutants defective in transcriptional repression of riboflavin synthesis by iron in the flavinogenic yeast Pichia guilliermondii / Boretsky Y. R., Kapustyak K. Y., Fayura L. R., Stasyk O. V., Stenchuk M. M., Bobak Y. P., Drobot L. B., Sibirny A. A. // FEMS Yeast Res. – 2005. –  –Vol. 5(9). – P. 829–837.
 2.  Iron regulates riboflavin biosynthesis in the yeast Pichia guilliermondii at transcriptional level /  Y. Boretsky, K. Kapustyak, D. Fedorovych, L. Fayura, Ya. Bobak, L. Drobot, A. Sibirny // Molecular mechanisms of cellular signaling : 5 th Parnas conference (april 25–29, 2005). – Kiev, 2005. – P. 162.

2004:

 1. Генетичні аспекти регуляції біосинтезу рибофлавіну у дріжджів Pichiaguilliermondii / Л. Я. Бабяк, Ю. Р. Борецький, К. Є. Капустяк, В. І. Куцяба, Т. М. Прокопів, О. В. Протченко, М. М. Стенчук, А. А. Сибірний, Д. В. Федорович // Матеріали Х з’їзду Товариства мікробіологів України (15–17 вересня 2004 р.). – Одеса, 2004. – С. 325.
 2. Identification of regulatory genes and promoter sequences involved in regulation of riboflavin synthesis in the yeast Pichia guilliermondii / Y.[ Boretsky, K. Kapustyak, Y.  Pynyaha, L. Fayura, V. Kutsyaba, T. Prokopiv, O. Protchenko, L. Babyak, M. Stenchuk, D. Fedorovych, A. Sibirny // First (Inaugural) Ukrainian Congress for Cell Biology (аpril 25–28, 2004). – Lviv, 2004. – P. 369.
 3. Decrease in GTP cyclohydrolase II activity leads to increased mutation frequency in the yeast Pichia guilliermondii / K. Kapustyak, Y. Boretsky, L. Fayura, O. Stasyk, M. Stenchuk, A. Sibirny // First (Inaugural) Ukrainian Congress for Cell Biology (аpril 25–28, 2004). – Lviv, 2004. – P. 379.

2003:

 1. Interrelationship between riboflavin biosynthesis and iron transport in the yeast Pichia guilliermondii / Y. R. Boretsky, K. E. Kapustiak, M. M. Stenchuk, O. V. Stasyk, V. I. Kutsyaba, A. A. Sybirny // 16 th International Conference of the International BioIron Society, Bethesda, MD, USA, (мay 4–9, 2003). – Bethesda : National Institutes of Health, 2003 – P. 312.
 2. Mutations derepressing riboflavin biosynthesis suppress GTP cyclohydrolase deficiency and lead to defects in regulation of iron acquisition in the flavinogenic yeast Pichia guilliermondii / K. Y. Kapustiak, M. M. Stenchuk, Y. R. Boretsky, O. V. Stasyk, V. I. Kutsiaba, A. A. Sibirny // XXI International Conference on Yeast Genetics and Molecular Biology, Gothenburg, Sweden (july 7–12, 2003). – Yeast, 2003. – P. 20–21.
 3. Rib1-86 mutation as a tool for identification of new genes involved in control of riboflavin biosynthesis in yeast Pichia guilliermondii / K. E. Kapustiak, M. M. Stenchuk, Y. R. Boretsky, O. V. Stasyk, A. A. Sybirny // I FEMS Congress of European Microbiologists, Slovenia, Ljubljana (june 29–July 3, 2003). – Cankarjev Dom, 2003. – P. 349–350.

2002:

 1. Вплив ARS-фланкуючих послідовностей на стабільність бірепліконних Pichia guilliermondii/ Escherichia coli плазмід у клітинах дріжджів / О. Халімончук, А. Петришин, Ю. Пиняга, Д. Федорович, А. Дорош, Ю. Борецький // Вісник Львів. ун-ту. Серія біологічна. – Львів, 2002. – Вип. 28. – С. 121–125.
 2. Закономерности восстановления фенотипа дикого типа у трансформантов дрожжей Pichia guilliermondii / Ю. В. Пиняга, Т. М. Прокопив, А. В. Петришин, О. В. Халимончук, О. В. Протченко, Д. В. Федорович, Ю. Р. Борецкий // Микробиология. – 2002. – Т. 71, № 3. – С. 368–372.
 3. Клонирование и экспрессия гена рибофлавинсинтазы Pichia guilliermondii / Борецкий Ю. Р., Петришин А. В., Кригер К., Рихтер Г., Федорович Д. В., Бахер А. // Цитология и генетика. – 2002. – Т. 36, №.4, С. 3–7.
 4. The response to iron deprivation in Saccharomyces cerevisiae: expression of siderophore-based systems of iron uptake / Philpott C. C, Protchenko O., Kim Y. W., Boretsky Y., Shakoury-Elizeh M. // Biochemical Society Transactions. – 2002. – Vol. 30(4). – P. 698–702.
 5. Riboflavin production : рatent 6376222 United States, International Class. A23K1/16; A23L1/302; C12N1/19; C12N9/78; C12N15/09; C12N15/81; C12P25/00; C12R1/645; C12R1/72; C12R1/88; A23K1/16; A23L1/302; C12N1/19; C12N9/78; C12N15/09; C12N15/81; C12P25/00; (IPC1-7): C12P17/18 / L. Ya. Babyak, A. Bacher, Y. R. Boretskyy, V. V. Demchyshyn, S. Eberhardt, D. Fedorovych, H. Lüttgen, G. Richter, A. Van Loon. – Assignee Roche Vitamins, Inc. (Parsipanny, NJ). – N 09/299041; Filling date 23.04.1999; Publication date 23.04.2002.

2001:

 1. Генетичний контроль біосинтезу флавінів у дріжджів. Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть / Федорович Д. В., Бабяк Л. Я., Борецький Ю. Р., Вороновський А. Я., Кащенко В. Є., Протченко О. В., Стенчук М. М., Струговщикова Л. П., Сибірний А. А. ; за ред. Моргуна ]В. В. – Київ : Логос, 2001. – Т. 1. – С. 440–456.
 2. Implication of oxidative stress to the regulation of riboflavin biosynthesis and iron accumulation in the flavinogenic yeast Pichia guilliermondii / O. Protchenko, Y. Boretsky, T. Prokopiv, I. Mukalov, D. Fedorovych // Yeast Cell Biology. Cold Spring Harbor, USA (аugust 14–19, 2001). – New York, 2001. – P. 114.

2000:

 1. Вороновський А. Я. Ідентифікація ARS елементу флавіногенних дріжджів Pichiaguilliermondii / Вороновський А. Я., Борецький Ю. Р. // Биополимеры и клетка. – 2000. – Т. 16, № 1. – С. 46–52.
 2. Федорович Д. В. Біосинтез рибофлавіну у дріжджів як модель для дослідження механізмів регуляції синтезу біологічно активних речовин / Федорович Д. В., Борецький Ю. Р. // Український біохімічний журнал. – 2000. – Т. 72, № 3. – С. 16–21.
 3. Oversynthesis of riboflavin by yeast Pichia guilliermondii in response to oxidative stress / Protchenko O. V., Boretsky Y. R., Romanyuk T. M., Fedorovych D. V. //  Український біохімічний журнал. – 2000. – Т. 72, № 2. – С. 19–23.

1999:

 1. Селекція мутантів дріжджів, здатних до надсинтезу вітаміну В2 / Шавловський Г. М., Федорович Д. В., Сидорович І. Б., Протченко О. В., Борецький Ю. Р., Снітинський В. В. // Біологія тварин. – 1999. – Т. 1, № 1. – С. 105–111.
 2. Identification of an ARS element and development of a high efficiency transformation system for Pichiaguilliermondii / Boretsky Y., Voronovsky A., Liuta-Tehlivets O., Hasslacher M.,. Kohlwein S. D., Shavlovsky G. M. // Curr Genet. – 1999. – Vol. 36, N 4. – P. 215–221.
 3. Protchenko O. Pichia guilliermondii HIT gene participates in the control of Fe/Cu acquisition and regulation of riboflavin biosynthesis / O. Protchenko, D. Fedorovych, Y. Boretsky // XIX International Conference on Yeast Genetics and Molecular Biology, Rimini, Italy (may 25–30, 1999). – Rimini : Springer, 1999. – P. 259.
 4. Purification of autonomously replicating unstable plasmids from Pichia guilliermondii / Y. Boretsky, V. Demchshyn, V. Kaschenko, O. Protchenko, D. Fedorovych // XIX International Conference on Yeast Genetics and Molecular Biology, Rimini, Italy (may 25–30, 1999). – Rimini : Springer, 1999. – P. 446.

1996:

 1. Картування ділянки рибофлавінового оперону, що детермінує активність 3,4-дигідрокси-2-бутанон-4-фосфатсинтази / Н. І .Борецька, О. Є. Люта-Теглівець, А. Я. Вороновський, Ю. Р .Борецький, Г. М. Шавловський // Биополимеры и клетка. – 1996. – Т. 12, № 1. – С. 64–68.
 2. Aspartate aminotransferase from an alkalophilic Bacillus contains an additional 20-amino acid extension at its functionally important N-terminus / Battchikova N., Koivulehto M., Denesyuk A., Ptitsyn L., Boretsky Y., Hellman J., Korpela T. // J Biochem. – 1996. – Vol. 120(2). – P. 425–432.

1995:

 1. Molecular Cloning of the GTP-Cyclohydrolase Structural Gene RIB1 of Pichia guilliermondii involved in riboflavin biosynthesis / Liauta-Teglivets O., Hasslacher M., Boretskii Y. R., Kohlwein S. D., Shavlovskii G. M. // Yeast. – 1995. – Vol. 11. – P. 945–952.

1992:

 1. Очистка и свойства ГТФ-циклогидролазы / Борецкий Ю. Р., Скоблов Ю. С., Ходова О. М., Рабинович П. М. // Биохимия. – 1992. – № 57(7). – С. 1021–1030.

1991:

 1. Субклонирование и исследование гена ГТФ-циклогидролазы / Борецкий Ю. Р., Дробинская И. Е., Батчикова Н. В., Бидненко В. Е., Рабинович П. М. // Генетика. Микробиология. Вирусология. – 1991. – № 7. – С. 22–25.

1987:

 1. Установление границ рибофлавинового оперона / Чикиндас М. Л., Миронов В. Н., Лукьянов В. В., Борецкий Ю. Р., Арутюнова Л. С., Рабинович П. М., Степанов А. И. // Генетика. Микробиология. Вирусология. – 1987. – № 4. – С. 22–26.

[згорнути]
БРІСКІН ЮРІЙ АРКАДІЙОВИЧ

2023:

 1. Задорожна О. Тактика у сучасних олімпійських спортивних єдиноборствах : монографія / Ольга Задорожна, Юрій Бріскін, Мар’ян Пітин. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – 416 с.
 2.  Історичні та сучасні особливості розвитку тенісних турнірівв «еру Відкритого тенісу» / Хіменес Христина, Бріскін Юрій, Еделєв Олександр, Лещак Олександр, Балушка Людмила // Physical Culture and Sport: Scientific Perspective. – 2023. – N 3. – C. 151–164. http://doi.org/10.31891/pcs.2023.3.20
 3. Система змагань у професійному тенісі : еволюція та сучасність / Хіменес Христина, Пітин Мар’ян, Бріскін Юрій, Еделєв Олександр, Флуд Олександр // Спортивна наука та здоров’я людини. – 2023. – № 2(10). – С. 167–181. DOI: https://doi.org/10.28925/2664-2069.2023.213 (фах. вид., IndexCopernicus)
 4. Формування компонентів системи змагань у професійному тенісі до початку “ери відкритого тенісу” / Хіменес Христина, Бріскін Юрій, Пітин Мар’ян, Маланюк Любомир // Спортивна наука та здоров’я людини. – 2023. – № 1(9). – С. 147–162. https://doi.org/10.28925/2664-2069.2023.111 (фах. вид., IndexCopernicus)
 5. Фізкультурно-спортивна реабілітація жінок з порушенням постави з використанням занять йогою за методом Айенгара / Жарська Н. В., Бріскін Ю. А., Будзин В. Р., Петрина Л. А. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – Київ, 2023. – Вип. 7(167). – С. 88–93. (фах. вид., IndexCopernicus)
 6. Формування компонентів системи змагань у професійному тенісі до початку «ери відкритого тенісу» / Хіменес Христина, Бріскін Юрій, Пітин Мар’ян, Маланюк Любомир, Задорожна Ольга // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2023. – № 2. – С. 137–145. DOI: 10.32540/2071-1476-2023-2-137 (фах. вид., IndexCopernicus)

2022:

 1. Бріскін Ю. А. Професійний спорт у системі соціальних практик спорту – головні тренди / Бріскін Юрій Аркадійович, Нерода Неоніла Вікторівна // Lex Sportiva. – 2022. – Вип. 1. – С. 3–11. DOI https://doi.org/10.32782/lexsportiva/2022.1.1
 2. Нерода Н. В. Другий етап розвитку сучасного олімпійського руху відповідно до авторської комплексно-фактологічної періодизації / Нерода Н. В., Бріскін Ю. А. // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2022. – № 7(2). –С. 296–302. https://doi.org/10.26693/jmbs07.02.296 (Index Copernicus)
 3. Нормативні засади професійної діяльності у сфері фізичної реабілітації, лікувальної фізичної культури, трудотерапії / Приступа Є. Н., Бріскін Ю. А., Жарська Н. В., Будзин В. Р., Вовканич А. С. // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2022. – № 7(2). – С. 268–274. https://doi.org/10.26693/jmbs07.02.268 (IndexCopernicus)
 4. 4. Переваги та протиріччя раннього залучення дітей до занять футболом / Роман Наконечний, Юрій Бріскін, Олександр Скалій, Тетяна Скалій // Stan, perspektywy i rozwoy ratownictwa, kultury fizyczneyi і sportu w XXI wieku. – Bydgoszcz, 2022. – S. 182–188.
 5. Психологічні характеристики ватерполістів на етапі попередньої базової підготовки / Смирновська С. Б., Смирновський С. Б., Бріскін Ю. А., Задорожна О. Р., Островський М. В., Іккерт О. В. // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2022. – Т. 7, № 4(38). – С. 152–156. DOI: 10.26693/jmbs07.04.152 (IndexCopernicus)
 6. Розвиток спеціальної витривалості ватерполістів 13–15 років з використанням контролю функціональних показників / Островська Н. Т., Сидорко О. Ю., Бріскін Ю. А., Островський М. В., Полегойко М. Б. // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2022. – Т. 7, № 2(36). – С. 275–280. DOI: 10.26693/jmbs07.02.275 (IndexCopernicus)
 7. Фізкультурно-спортивна реабілітація у системі галузевих соціальних практик / Приступа Є. Н., Жарська Н. В., Бріскін Ю. А., Вовканич А. С. // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2022. – Т. 7, № 4(38). – С. 163–169. DOI: 10.26693/jmbs07.04.163 (IndexCopernicus)
 8. Comparative effectiveness of Yoga and Pilates intervention on respiratory function of patients with breast cancer / T. Odynets , Y. Briskin, N. Leshchii, V. Tyshchenko, O. Ikkert, A. Yefremova // Revista Andaluza de Medicina del Deporte. – 2022. – Vol. 15, N 4. – P. 132–137. https://doi.org/10.33155/j.ramd.2022.08.004 (Scopus)
 9. Psychophysiologacal characteristics as indicators of selection in martial arts / Yuriy Briskin, Serhiy Smyrnovskyy, Aleksander Skaliy, Tetiana Skaliy // Stan, perspektywy i rozwoy ratownictwa, kultury fizyczneyi і sportu w XXI wieku. – Bydgoszcz, 2022. – S. 162–171.
 10. Tactical training of athletes aged 15 to 17 in modern Olympic martial arts: practical experience and current trends / Yuriy Briskin, Olha Zadorozhna, Maryan Pityn, Maryna Kozhokar, Svitlana Pervukhina // Stan, perspektywy i rozwoy ratownictwa, kultury fizyczneyi і sportu w XXI wieku. – Bydgoszcz, 2022. – S. 129–145.
 11. The Structure of Injuries and the Relevance of Physiotherapy for Prevention and Rehabilitation for Medial Tibial Stress Syndrome in Cadets / Оlha Kuprinenko, Kateryna Tymruk-Skoropad, Yuriy Briskin, Bohdan Kruk // Acta Balneologica. – 2022. – T. 64, N 2(168). – P. 160–165. (WebofScience)
 12. Навчання плаванню дітей дошкільного віку з використанням інноваційних засобів / Бріскін Ю. А., Смирновський С. Б., Смирновська С. Б., Слімаковський О. В. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – Київ, 2022. – Вип. 10(155). – С. 44–47. DOI 10.31392/NPU-nc.series15.2022.10(155).11 (фах. вид., IndexCopernicus)
 13. Еволюція чемпіонату професійної асоціації гольфу та його розвиток в умовах сучасності / Хіменес Х. Р., Бріскін Ю. А., Слімаковський О. В., Балушка Л. М., Флуд О. В. // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2022. – Т. 7, № 5(39). – С. 342–346. DOI: 10.26693/jmbs07.05.342 (фах. вид., IndexCopernicus)

2021:

 1.  Тренувально-діагностичний комплекс для плавців : пат. 124112 Україна : МПК  А 63В 21/00, А61В 5/00 / Панарін Борис Георгійович, Бріскін Юрій Аркадійович. – № а201903811 ; заявл. 12.10.2020 ; опубл. 21.07.2021, Бюл. № 29.
 2. Effect of hatha yoga intervention on cardiovascular system in women after breast cancer surgery / Odynets T., Briskin Y., Dolinsky B., Osipova I., Pasichna T., Yefremova A. // Physiotherapy Quarterly – 2021. – Vol. 29(3). – P. 13–18. (Scopus).https://doi.org/10.5114/pq.2021.105883 (Scopus)
 3. Participation tactics of elite freestyle wrestlers in competition system in 2013-2016 Olympic cycle / Olha Zadorozhna, Yuriy Briskin, Maryan Pityn, Viktoriia Bohuslavska, Ivan Hlukhov // Pedagogy of Physical Culture and Sports. – 2021. – № 5. – P. 275–285. (Scopus, WoS)
 4. The importance of information blocks, which form the basis of tactical knowledge at different stages of long-term development in modern Olympic combat sports / Olha Zadorozhna, Yuriy Briskin,Maryan Pityn, Iryna Svistelnyk, Mariia Roztorhui, Andrey Vorontsov // Ido Movement for Culture. – 2021. – Vol. 21, N 2. – P. 27–40. (Scopus)
 5. The effect of hatha yoga on range of motion and strength in patients with breast cancer / Tetiana Odynets, Yuriy Briskin, Borys Dolinsky, Valentina Todorova, Pavlo Vindiuk, Anzhelika Yefremova, Petro Rybalko // Physiotherapy Quarterly. – 2021. – Vol. 29(1). – P. 56–60. (Scopus).

2020:

 1. Характеристика освітньо-професійної програми „Фізична реабілітація” у підготовці здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем зі спеціальності 017 „Фізична культура і спорт” у Львівському державному університеті фізичної культури імені Івана Боберського / Приступа Є. Н., Музика Ф. В., Бріскін Ю. А., Будзин В. Р., Жарська Н. В. // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2020. – № 5(27). – С. 419–425.
 2. Задорожна О. Р. Формування професійної підготовленості майбутніх тренерів зі спортивних єдиноборств з використанням тренажерних пристроїв / Задорожна О. Р., Бріскін Ю. А., Пітин М. П. // Єдиноборства. – 2020. – № 3(17). – С. 13–24.
 3. Cardiopulmonary function in breast cancer patients versus healthy control women / Tetiana Odynets, Yuriy Briskin, Oksana Ikkert, Valentina Todorova, Anzhelika Yefremova // Physiotherapy Quarterly. – 2020. – Vol. 28(1). – P. 6–10. (Scopus)
 4. Differentiation of technical and tactical training of epee fencers with the account of weapon control / Yuriy Briskin, Maryan Pityn, Alina Perederiy, Olha Zadorozhna, Serhiy Smyrnovskyy, Zoryana Semeryak // Ido movement for culture. – 2020. – Vol. 20, N 1. – P. 40–48. (Scopus)
 5. Effectiveness of yoga intervention enhanced by progressive muscular relaxation on pain in women after breast cancer surgery / Tetiana Odynets, Yuriy Briskin, Valentina Todorova, Tetiana Pasichna, Anzhelika Yefremova // Physiotherapy Quarterly. – 2020. – Vol. 28(4). – Р. 25–29. (Scopus)
 6. Multi-Functional Technical Devices for Improvement and Control of Athletes’ Preparedness in Martial Arts / Olha Zadorozhna, Yuriy Briskin, Maryan Pityn, Serhiy Smyrnovskyy, Zoryana Semeryak, Ivan Khomiak, Ivan Hlukhov // Sport Mont. – 2020. – Vol.18( 1). – P. 9–14. (Scopus)
 7. Tactical training of elite athletes in Olympic combat sports: practice and experience / Olha Zadorozhna, Yurii Briskin, Marian Pityn, Alina Perederii, Neonila Neroda // Trends in Sport Sciences. – 2020. – Vol. 27(2). – P. 71–85. (Scopus)

2019:

 1. Бріскін Ю. А. Проблеми контролю тактичної підготовленості в спортивних єдиноборствах / Бріскін Ю. А., Задорожна О. Р., Хомяк І. І. // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2019. – Т. 4, № 1(17). – С. 262–269. (ВАК, Index Cоpernicus)
 2. Розторгуй М. С.Структура нозологічно-орієнтованої програми підготовки пауерліфтерів з вадами зору на етапі початкової підготовки / Розторгуй М. С., Передерій А. В., Бріскін Ю. А. // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2019. – Т. 4, № 3(19).–С. 64–70. (ВАК, Index Cоpernicus)
 3. Вплив занять за авторською програмою спортивно-реабілітаційної підготовки в адаптивному спорті на якість життя осіб з ушкодженнями опорно-рухового апарату / Євген Приступа, Юрій Бріскін, Марія Розторгуй, Аліна Передерій // Теорія і методика фізичного виховання. – 2019. – № 1. – С. 57–64. (IndexCopernicus)
 4. Спосіб оцінювання рівня силових можливостей осіб з інвалідністю: пат. 133451 Україна : МПК A61B 5/22, G01L 1/20 / Розторгуй М. С., Передерій А. В., Бріскін Ю. А., Попович О. І., Товстоног О. Ф. – № u 2018 10338 ; заявл. 19.10.2018 ; опубл. 10.04.2019, Бюл. № 7.
 5. Ставлення фахівців з боксу до реалізації тактичної підготовки на різних етапах багаторічного удосконалення спортсменів / Задорожна О. Р., Бріскін Ю. А., Сосновський Д. Д, Романюк Р. І., Рихаль В. // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2019. – Вип. 8(116)19. – С. 42–47. (ВАК,IndexCopernicus)
 6. Odinets T. Effect of individualized physical rehabilitation programs on respiratory function in women with post-mastectomy syndrome / Tatiana Odinets, Yuriy Briskin, Maryan Pityn // Physiotherapy Theory and Practice. – 2019. – Vol. 35, no. 5. – P. 419–426. (Scopus)
 7. Odynets T. Effectiveness of personality-oriented physical rehabilitation programs for upper extremity disorders in women with post-mastectomy syndrome / Odynets T., Briskin Y., Pityn M. // Andalusian Journal of Sports Medicine : Revista Andaluza de Medicina del Deporte. – 2019. – Vol. 12(4). –P. 372–375.
 8. Odynets T. Effects of different exercise interventions on quality of life in breast cancer patients: a randomized controlled trial / Tetiana Odynets, Yuriy Briskin, Valentina Todorova // Integrative Cancer Therapies. – 2019. – Vol. 18. – P. 1–8. (Scopus)
 9. Stepanchenko N. I. Dispositional factors of personality professional development of the future teachers of physical education and sport / Stepanchenko N. I., Briskin Y. A. // Physical education of students. – 2019. – № 4. – С. 202–208. (WoS)
 10. Zadorozhna O. Efficiency Of Theoretical Training Means On Olympic Values And Theory Of Sport In Fencing / Zadorozhna Olha, Briskin Yuriy, Neroda Neonila // Sport and society. – 2019. – Vol. 19. – Р. 99–105. (Index Copernicus)
 11. Effects of an individualised physical rehabilitation intervention enhanced by progressive muscular relaxation and visualisation exercises on psycho-emotional state in women after breast cancer surgery / Prystupa Evgen, Odynets Tetiana, Briskin Yuriy, Tyshchenko Valeria // Physiotherapy Practice and Research. – 2019. – Vol. 40, N 1. – P. 21–27.(Scopus)
 12. Enhancement of physical preparedness of athletes with visual impairments by adaptive sports / Mariia Roztorhui, Alina Perederiy, Yuriy Briskin, Khrystyna Khimenes, Olexandr Tovstonoh // Sportlogia. – 2019. – Vol. 15, is.1. – P. 25–35.
 13. Impact of a 12-week water program on the respiratory function in breast cancer survivors / Tetiana Odynets, Yuriy Briskin, Ievgeniia Zakharina, Anzhelika Yefremova // Advances in Rehabilitation = Postępy Rehabilitacji. – 2019. – Vol. 2. – P. 5–11. (Scopus)
 14.  Impact of different exercise interventions on anxiety and depression in breast cancer patients / Tetiana Odynets, Yuriy Briskin, Valentina Todorova, Olha Bondarenko // Physiotherapy Quarterly. – 2019. – N 27(4). – P. 36–41. (Scopus)
 15. Influence of a water physical rehabilitation program on the hemodynamic parameters in breast cancer survivors / Tetiana Odynets, Yuriy Briskin, Ievgeniia Zakharina, Anzhelika Yefremova // Physiotherapy Quarterly. – 2019. – Vol. 27(2). – P. 6–10. (Scopus)
 16. The effectiveness of two individualized physical interventions on the upper limb condition after radical mastectomy / Tetiana Odynets, Yuriy Briskin, Anzhelika Yefremova, Ievgen Goncharenko // Physiotherapy Quarterly. – 2019. – Vol. 27(1). – P. 12–17. (Scopus)

2018:

 1. Інноваційні засоби підготовки спортсменів у фехтуванні : монографія / Бріскін Ю. А., Задорожна О. Р., Пітин М. П. [та ін.]. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 282 с.
 2. Теоретико-методичні основи управління процесом підготовки спортсменів різної кваліфікації : колект. моногр. / за заг. ред. В. М. Костюкевича. – Вінниця : Планер, 2018. – 418 с.
 3. Спосіб удосконалення та комплексного контролю підготовленості спортсменів-єдиноборців : пат. 128999 Україна, МПК А63В 69/00, А63В 69/20 (2006.01), А63В 69/32 (2006.01) / Бріскін Ю. А., Пітин М. П., Задорожна О. Р., Хомяк І. І. − № u2018 06631 ; заявл. 12.06.2018 ; опубл. 10.10.2018, Бюл. № 19.
 4. Odynets  T. Effect of individualized physical rehabilitation programs on respiratory function in women with post-mastectomy syndrome / Odinets T., Briskin Y., Pityn M. // Physiother Theory Pract. – 2018. – N 26. – P. 1–8. (Scopus)
 5. 5. Odynets T. Effectiveness of individualised intervention on pulmonary function in women with post-mastectomy syndrome / Odynets Tetiana, Briskin Yuriy, Putrov Sergiy // Physiotherapy Practice and Research. – 2018. – Vol. 39, N 2. – P. 147–154. doi: 10.3233/PPR-180117 (Scopus)
 6. Odynets T. Psycho-emotional state and quality of life characteristics in women with post-mastectomy syndrome with different types of attitude to the disease / Tetiana Odynets, Yuriy Briskin, Oleh Sydorko // Physiotherapy Quarterly. – 2018. – N 1. – P. 9–12. (Scopus)
 7. 7. Effect of water physical therapy on quality of life in breast cancer survivors / Tetiana Odynets, Yuriy Briskin, Alina Perederiy, Maryan Pityn, Iryna Svistelnyk // Physiother Theory Pract. – 2018. – Vol. 26, N 4. – P. 11–16. (Scopus)
 8. Effectiveness of individualised physical rehabilitation programs post-mastectomy pain in breast cancer survivors / Tetiana Odynets, Yuriy Briskin, Oleh Sydorko, Valeria Tyshchenko, Sergiy Putrov // Physiotherapy Quarterly. – 2018. – Vol. 26, N 3. – P. 1–5. (Scopus)
 9. Evaluation of the training level of water polo swimming players (13–15 years old) / Mykola Chaplins’kyy, Yuriy Briskin, Natalia Ostrov’ska, Oleh Sydorko, Maryan Ostrov’skyy, Maryan Pityn, Maxim Polehoiko // Journal of Physical Education and Sport. – 2018. – Vol. 18, suppl. is. 1. – P. 356–362. (Scopus)
 10. Features of heart rate variability in breast cancer survivors with various types of attitude to the disease / Evgen Prystupa, Tetiana Odynets, Yuriy Briskin, Iryna Svistelnyk // Advances in Rehabilitation=Postępy Rehabilitacji. – 2018. – Vol. 3. – P. 5–9. (Scopus)
 11. Impact of a sports and rehabilitation program on perception of quality of life in people with visual impairments / Mariia Roztorhui, Alina Perederiy, Yuriy Briskin, Olexandr Tovstonoh, Khrystyna Khimenes, Valeryi Melnyk // Physiother Theory Pract.– 2018. – Vol. 26, N 4. – P. 17–22. (Scopus) doi: https://doi.org/10.5114/pq.2018.79742
 12. Improving fencers’ theoretical training based on the stage reached in their basic development / Zadorozhna O. R., Briskin Y. A., Perederiy A.V., Pityn, M. P., Stepanchenko N. I. // Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. – 2018. – Vol. 18, N 2. – P. 43–47. (Scopus)
 13. Team composition in epee fencing which accounts for sportsmen’s individual performance / Olha Zadorozhna, Yuriy Briskin, Alina Perederiy, Maryan Pityn, Oleg Sydorko // Journal of Physical Education and Sport. – 2018. – Vol. 18, suppl. is. 4. – P. 1863–1870. (Scopus)
 14. The training system of athletes with disabilities in strength sports / Mariia Roztorhui, Alina Perederiy, Yuriy Briskin, Olexandr Tovstonoh // Sportlogia. – 2018. – T. 14, N 1. – P. 98–106. doi:10.l550/sgia.181401.en.rpy
 15. Степанченко Н. І. Модель системи професійної підготовки фахівців фізичної культури і спорту в закладах вищої освіти / Н.І. Степанченко, Ю. А. Бріскін, Т. Ф. Матвійчук // Вісник Чернігівського нац. пед. ун-ту. Серія: Педагогічні науки. – Чернігів, 2018. – Вип.154, т. 2. – С. 74–79.
 16. Визначення нейродинамічних функцій у спортсменів високої кваліфікації в умовах тренувальних навантажень / Г. В. Коробейніков, Л. Г. Коробейнікова, Ю. А. Бріскін, О. К. Дудник, В. С. Міщенко, Т. О. Хабінець // Адаптаційні можливості дітей та молоді : матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса, 2018. – Ч. 2. – С. 125–128.
 17. 17. Задорожна О. Індивідуальна результативність змагальної діяльності провідних фехтувальниць на шпагах (на прикладі команди України) / Ольга Задорожна, Юрій Бріскін, Артур Палатний // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2018. – № 2(32). – С. 21–27.

2017:

 1. Бріскін Ю. Диференціація техніко-тактичної підготовки фехтувальників на шпагах з урахуванням способів управління зброєю / Бріскін Юрій, Смирновський Сергій, Пітин Мар’ян // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2017. – № 2. – С. 27–31. (ВАК, Index Copernicus)
 2. Бріскін Ю. Зміст опитування фахівців з проблеми теоретичної підготовки в циклічних видах спорту / Бріскін Ю., Пітин М., Богуславська В. // Фізична культура і спорт: досвід та перспективи : матеріали Міжнар. наук.–практ. конф. (6–7 квітня 2017 р.). – Чернівці, 2017. – С. 12–14.
 3. Бріскін Ю. Методичне забезпечення системи підготвоки спортсменів Спеціальних Олімпіад / Бріскін Ю., Передерій А., Пітин М. // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2017. − № 1(3). – С. 200−208. (ВАК)
 4. Бріскін Ю. Обґрунтування програми диференціації техніко-тактичної підготовки фехтувальників на шпагах з урахуванням способів управління зброєю / Юрій Бріскін, Сергій Смирновський, Мар’ян Пітин // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. – 2017. – Вип. 25/26. – С. 30–35. (ВАК)
 5. Богуславська В. Рівень значущості розділів теоретичної підготовки в циклічних видах спорту / Вікторія Богуславська, Мар’ян Пітин, Юрій Бріскін // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. – 2017. – Вип. 25/26. – С. 17–22. (ВАК)
 6. Богуславська В. Напрями застосування новітніх інформаційних технологій в галузі фізичної культури та спорту / Богуславська Вікторія, Бріскін Юрій, Пітин Мар’ян // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2017. – № 2. – С. 16–20. (ВАК, Index Copernicus)
 7. Одинец Т. Е. Особенности гемодинамических показателей у женщин с постмастэктомическим синдромом с различными уровнями функционального состояния сердечно-сосудистой системы на стационарном этапе реабилитации / Одинец Т. Е., Брискин Ю. А. // Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и підготовки кадров по физической культуре, спорту и туризму: материалы XV Междунар. науч. сессии по итогам НИР за 2016 год, посвящ. 80-летию ун-та, Минск, 30 марта–17 мая2017 г. – Минск, 2017. – Ч. 4. – С. 164–166.
 8. 8. Одинец Т. Е. Особенности гемодинамических показателей у женщин с постмастэктомическим синдромом с различными уровнями функціонального состояния сердечно-сосудистой системы на стационарном этапе реабилитации / Одинец Т. Е, Брискин Ю. А //  Актуальные проблемы медицины: сб. науч. ст. Респуб. науч.-практ. конф. и 26–й итог. науч. сессии Гомельскогого с. мед. ун-та. – Гомель, 2017. – С. 554–556.
 9. Одинець Т. Є.Проблема фізичної реабілітації жінок з постмастектомічним синдромом / Одинець Т. Є., Бріскін Ю. А. // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2017. – Вип. 3(22). – С. 595–599. (ВАК)
 10. Розвиток та становлення спортивних єдиноборств у програмах Ігор Олімпіад сучасності / Євген Приступа, Юрій Бріскін, Артур Палатний, Мар’ян Пітин // Фізична активність, здоров’я і спорт. − 2017. − № 1 (27). − C. 3−19. (ВАК)
 11. Hrybovskyy R. Simulation exercises efficiency in skeets hooters’ technical training / Rostislav Hrybovskyy, Ihor Zanevskyy, Yuriy Briskin, Maryan Pityn, Iryna Hrybovska, Olha Matviyas // Journal of Physical Education and Sport. – 2017. – Vol. 17(4), art 292. – P. 2576–2585. DOI:10.7752/jpes.2017.04292 (Scopus)
 12. Designing an effective approach to sport for the integration in higher education institutions (the efects of yoga practice) / Yaroslav Galan, Iryna Soverda, Yaroslav Zoriy, Yuriy Briskin, Maryan Pityn // Journal of Physical Education and Sport. – 2017. – Vol. 17, is. 2. – P. 509 – 518. (Scopus)
 13. Improvement of technical and tactical training of qualified women epee fencers / Zoryana Semeryak, Yuriy Briskin, Ivan Karatnyk, Valeriy Melnyk, Viktoria Pasichnyk, Maryan Pityn // Journal of Physical Education and Sport. –2017. – Suppl. 17, is. 4, art 216. – P. 2116–2122. (Scopus)
 14. Improving technical preparedness of archers using directional development of their coordination skills on stage using the specialized basic training / Antonov Sergiy, BriskinYuriy, Perederiy Alina, Pityn Maryan, Khimenes Khrystyna, Zadorozhna Olha, Semeryak Zoryana, Svystelnyk Irina // Journal of Physical Education and Sport. – 2017. – Vol. 17, is. 1. – P. 262–268. (Scopus)
 15. Sport specialists attitude to structure and contents of theoretical preparation in sport / Maryan Pityn, Yuriy Briskin, Alina Perederiy, Yaroslav Galan, Oleksandr Tsyhykalo, Iryna Popova // Journal of Physical Education and Sport. – 2017. – Vol. 17, suppl. is. 3. – P. 988 – 994. (Scopus)

2016:

 1. Брискин Ю. А. Методические положения проведения занятий пилатесом с женщинами, страдающими постмастэктомическим синдромом / Ю. А. Брискин, Т. Е. Одинец // Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре, спорту и туризму : материалы XIV Междунар. науч. cессии по итогам НИР за 2015 год. – Минск, 2016. – Ч. 3. – С. 286– 288.
 2. Бріскін Ю. Алгоритм прогнозування функціонального стану жінок з постмастектомічним синдромом / Юрій Бріскін, Тетяна Одинець // Слобожанський науково-спортивний вiсник. – 2016. – № 4(54). – С. 22–25. (ВАК; IndexCopernicus; EBSCO; РІНЦ)
 3. Бріскін Ю. А. Роль раннього реабілітаційного втручання у відновленні функціонального стану серцево-судинної системи жінок з постмастектомічним синдромом / Ю. А. Бріскін, Т. Є. Одинець // Теорія та методика фізичного виховання. – 2016. – № 1. – С. 49–52. (ВАК; IndexCopernicus)
 4. Брискин Ю. А. Фитбол-гимнастика в структуре личностно-ориентированной программы физической реабилитации женщин с постмастэктомическим синдромом / Ю. А. Брискин, Т. Е. Одинец // Дене тəрбиесінің теориясы мен əдістемесі = Теория и методика физической культуры. – 2016. – № 1(44). – С. 56–61.
 5. Бріскін Ю. Зміст теоретичної підготовки у видах веслування [Електронний ресурс] / Юрій Бріскін, Мар’ян Пітин, Вікторія Богуславська // Спортивна наука України. – 2016. – № 3(73). – С. 42–48. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/426/410
 6. Бріскін Ю. Перспективи вдосконалення виконання технічних дій кваліфікованими гандболістами / Бріскін Юрій, Пітин Мар’ян, Білик Олег      // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2016. – № 2. – С. 18–21. (ВАК,IndexCopernicus)
 7. Бріскін Ю. Порівняльний аналіз хореографічної підготовленості провідних команд світу зі спортивної аеробіки / Юрій Бріскін, Аліна Передерій, Валентина Тодорова // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2016. – № 2 (24). – С. 18–25. (ВАК)
 8. Нерода Н. Періодизація розвитку професійного спорту в Європі / Неоніла Нерода, Юрій Бріскін // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2016. – № 2 (24). – С. 3–10. (ВАК)
 9. Одинец Т. Е. Коррекция функционального состояния вегетативной нервной системы женщин с постмастэктомическим синдромом на стационарном этапе реабилитации / Т. Е. Одинец, Ю. А. Брискин // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. – 2016. – № 3. – С. 34–37. (РІНЦ)
 10. Одинець Т. Є. Поліпшення резервних можливостей системи зовнішнього дихання в жінок з постмастектомічним синдромом шляхом застосування проблемно-орієнтованої програми фізичної реабілітації / Т. Є. Одинець, Ю. А. Бріскін // Науковий часопис [Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова]. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.].  – Київ, 2016. – Вип. ЗК 1(70) 16. – С. 123–126. (ВАК)
 11. Одинець Т. Є. Проблемно-орієнтована програма фізичної реабілітації жінок із постмастектомічним синдромом на стаціонарному етапі реабілітації / Т. Є. Одинець, Ю. А. Бріскін // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1(33). – С. 97–100. (ВАК; IndexCopernicus ; РІНЦ)
 12. Львівський державний університет фізичної культури (1946–2016) : попул. енцикл. / авт. кол. : Ф. Музика, А. Вовканич, В. Левків, Ю. Бріскін [та ін.] ; упоряд. О. Борис ; за заг. ред. Є. Приступи. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 488 с. – ISBN 978-966-7336-01-2.
 13. Спосіб визначення рівня функціонального стану серцево-судинної системи організму жінки з постмастектомічним синдромом : патент 107099 Україна : МПК А61В 5/00, А61В 5/02 / Бріскін Юрій Аркадійович, Пітин Мар’ян Петрович, Одинець Тетяна Євгенівна. № 10408 ; заявл. 26.10.2015 ; опубл. 25.05.2016, Бюл. № 10.
 14. Briskin Y. Influence of the problem-oriented program of physical rehabilitation on the type of attitude to the disease in women with postmastektomy syndrome / Yuriy Briskin, Tatiana Odinets, Maryan Pityn // Journal of Physical Education and Sport. – 2016. – Vol. 16, is. 1. – P. 33–37. (Scopus)
 15. Briskin Y. Dynamics of changes in the functional state of qualified handballers during macrocycle / Briskin Yuriy, Pityn Maryan, Tyshchenko Valeria // Journal of Physical Education and Sport. – 2016. – Vol. 16, is. 1. – P. 46–49. (Scopus)
 16. Justification of theoretical and methodological system of students sports in Ukraine in the XXI century / Prystupa Evgen, Briskin Yuriy, Melnyk Mykhailo, Pityn Maryan // Спортивний вісник Придніпров’я. 2016. № 2. С. 105111. (ВАК, IndexCopernicus)
 17. Improvement of sportsmen physical fitness during previous basic training (based on sport orienteering material) / Khrystyna Khimenes, Mykhailo Lynets, Yuriy Briskin, Maryan Pityn, Yaroslav Galan // Journal of Physical Education and Sport. – 2016. – Vol. 16, is. 2. – P. 392–396. (Scopus)
 18. Odinets T. Importance of early physical rehabilitation in improving functional state of vegetative nervous system of women with postmastectomy syndrome / Odinets T., Briskin Y. // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2016. – № 1(51). – С. 117 – 120. (ВАК; IndexCopernicus; EBSCO; РІНЦ)
 19. Qualified women epee fencers technical and tactical training using of highly qualified sportsmen model indicators / Briskin Yuriy, Semeryak Zoryana, Pityn Maryan, Vaulin Oleksandr // Journal of Physical Education and Sport. – 2016. – Vol. 16, is. 2. – P. 534–539. (Scopus)
 20. Orienteering to optimize the psychophysical wellbeing of young teens (13 to 14- year-old) / Yaroslav Galan, Yaroslav Zoriy, Yuriy Briskin, Maryan Pityn // Journal of physical education and sport. – 2016. – Vol. 16, is. 3. – P. 914–920. (Scopus)

2015:

 1. Бріскін Ю. Методологічне обґрунтування теоретичної підготовки в спорті / Юрій Бріскін, Мар’ян Пітин, Олена Шай // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2015. – Вип. 19, т. 2. – С. 40 − 45.
 2. Бріскін Ю. Особливості функціональних порушень з боку серцево-судинної та дихальної систем у жінок з постмастектомічним синдромом з різними типами ставлення до звороби / Юрій Бріскін, Тетяна Одинець // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2015. – № 3(21). – С. 57 – 63.
 3. Бріскін Ю. Періодизація розвитку кіберспорту / Бріскін Юрій, Онопко Владлен, Пітин Мар’ян // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2015. – № 3. – С. 11 – 15.
 4. Бріскін Ю. Фундаментальна компонента концепції фізичної реабілітації жінок із постмастектомічним синдромом [Електронний ресурс] / Юрій Бріскін, Тетяна Одинець // Спортивна наука України. – 2015. – № 2(66). – С. 29 – 35. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/309/301
 5. Бріскін Ю. А. Функціональний стан кардіореспіраторної системи жінок з постмастектомічним синдромом з різними типами ставлення до хвороби / Бріскін Ю. А., Одинець Т. Є. // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2015. – № 4(48). – С. 31– 34.
 6. Одинец Т. Е. Методические особенности йога-терапии у женщин с постмастэктомическим синдромом / Т. Е. Одинец, Ю. А. Брискин // Дене тəрбиесінің теориясы мен əдістемесі = Теория и методика физической культуры. – 2015. – № 2. – С. 40 – 43.
 7. Одинец Т. Е. Эффективность занятий по личностно-ориентированным программам физической реабилитации на восстановление силы, болевой и тактильной чувствительности у женщин с постмастэктомическим синдромом / Т. Е. Одинец, Ю. А. Брискин // Ученые записки : сб. рец. науч. тр. ; Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – Минск, 2015. – Вып. 18. – С. 218–225.
 8. Одинець Т. Ефективність застосування особистісно орієнтованих програм фізичної реабілітації жінок із постмастектомічним синдромом у корекції лімфостазу верхньої кінцівки / Тетяна Одинець, Юрій Бріскін // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 1(29). – С. 82–85.
 9. Одинець Т. Алгоритм реабілітаційного обстеження жінок з постмастектомічним синдромом / Тетяна Одинець, Юрій Бріскін // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2015. – № 1(19). – С. 66 – 72.
 10. Одинець Т. Особливості впливу фізичної реабілітації на внутрішню картину хвороби жінок з постмастектомічним синдромом / Тетяна Одинець, Юрій Бріскін // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2015. – Вип. 19, т. 2. – С. 619 − 624.
 11. Письмовий твір «Система теоретичної підготовки у спорті» : а. с. № 58683 Україна / Пітин Мар’ян Петрович, Бріскін Юрій Аркадійович. – Зареєстр. 17.02.15.
 12. Семеряк З. Порівняльна характеристика рівня розвитку психофізичних якостей фехтувальниць-шпажисток різної кваліфікації / Зоряна Семеряк, Юрій Бріскін, Мар’ян Пітин // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2015. – № 3. – С. 120 – 124.
 13. Спосіб оцінювання гнучкості у фізичному вихованні та спорті : патент 96467 Україна, МПК (2006)  A63B 69/00/ Бріскін Ю. А., Блавт О. З., Мудрик І. П. − № u201408581; заявл. 28.07.2014 ; опубл. 10.02.2015, Бюл. № 3.
 14. Briskin Y. Functional state of the upper limb in women with postmastectomy syndrome with different types of attitude to the disease [Електронний ресурс] / Yuriy Briskin, Tetiana Odynets, Andrij Vovkanych // Спортивна наука України. – 2015. – № 4(68). – С. 63 – 66. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/345/334
 15. Briskin Y. Formy i środki rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych / Yuriy Briskin, Olga Zhdanova, Monika Błaszczyszyn // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2015. – № 2(20). – С. 65 – 71.
 16. Briskin Y. Features preparedness of archers of different skills / Yuriy Briskin, Sergij Antonov, Maryan Pityn // Japanese Educational and Scientific Review. − 2015. – N 1(9), vol. 12. – Р. 519 − 523.
 17. Organizational basics of the programs of Special Olympics in XXI century / Briskin Yuriy, Perederiy Alina, Prystupa Tetiana, Skaliy Aleksander // Stan, perspektywy i rozwoi ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku. – Bydgoszcz, 2015. – T. 2. Problemy kultury fizycznej i sportu. – P. 43 − 54.
 18. Interconnection of women epee fencers of different qualification indicators / Briskin Yuriy, Pityn Maryan, Semeryak Zoryana, Vaulin Oleksandr // SportLogia. − 2015. − Vol. 11, is. 1. – P. 37 – 42.
 19. Theoretical preparation of fencers at the stage of previous basic development / Briskin Yuriy, Pityn Maryan, Zadorozhna Olha, Vaulin Oleksandr // Journal of Sports Research. – 2015. – N 2(1). – Р. 18–23.
 20. Problem of information transfer in sportsmen theoretical training in XXI century / Briskin Yuriy, Pityn Maryan, Prystupa Tetiana, Skaliy Tetiana // Stan, perspektywy i rozwoi ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku. – Bydgoszcz, 2015. – T. 2. Problemy kultury fizycznej i sportu. – P. 55 − 67.
 21. The Comparative Characteristics Of Main BroadcastingIndicators Of The Olympics Games / Yuriy Briskin, Maryan Pityn, Neonila Neroda, Oleksandr Vaulin // British Journal of Science, Education and Culture. – 2015. − Vol. 3, N 1(7). – Р. 488 − 493.
 22. Organizational basics implementation of the programs of Special Olympics / Yevgenij Prystupa, Alina Perederiy, Yuriy Briskin, Maryan Pityn // Harvard Journal of Fundamental and Applied Studies. − 2015. − N 1 (7), vol. 8. – P. 266 − 272.
 23. Features of the development of physical qualities of water polo players / Yuriy Briskin, Maryan Ostrovs’kyy, Mykola Chaplins’kyy, Oleh Sydorko, Maxim Polehoiko, Natalia Ostrovs’ka, Maryan Pityn // Journal of Physical Education and Sport. – 2015. – Vol. 15, is. 3. − P. 543 – 550.

2014:

 1. Брискин Ю. А. Портативная электронная система тестирования уровня развития способности к удержанию статического равновесия студентами специальных медицинских групп / Ю. А. Брискин, О. З. Блавт // Ученые записки : сб. рец. науч. тр. – Минск, 2014. – С. 173 – 179.
 2. Брискин Ю. А. Технологические основы обеспечения эффективности тестового контроля в физическом воспитании студентов специальных медицинских групп вузов / Брискин Ю. А., Блавт О. З. // Проблемы качества физкультурно-оздоровительной и здоровьесберегающей деятельности образовательных учреждений : сб. ст. IV Междунар. науч.-практ. конф. (23 апреля 2014 г.). – Екатеринбург, 2014. –Ч. 1. – С. 48 – 51.
 3. Бріскін Ю. Індивідуалізація технічної підготовки важкоатлетів різного типу тілобудови на етапі спеціалізованої базової підготовки / Юрій Бріскін, Олександр Товстоног, Сергій Зубков // Нова педагогічна думка. – 2014. – № 1. – С. 99 – 103.
 4. Бріскін Ю. Результативно-значущі техніко-тактичні дії фехтувальниць-шпажисток різної кваліфікації / Юрій Бріскін, Зоряна Семеряк, Мар’ян Пітин // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2014. – Вип. 18, т. 2. – С. 37 – 43.
 5. Бріскін А. Ю. Теоретична підготовка у спорті: принципи та функції / Бріскін А. Ю., Пітин М. С. // Фізичне виховання та спорт у контексті державної програми розвитку фізичної культури в Україні : досвід, проблеми, перспективи : зб. наук. пр. – Житомир, 2014. – С. 19 – 21.
 6. Бріскін Ю. Техніко-тактичні дії фехтувальників-шпажистів високої кваліфікації в умовах змагальної діяльності / Бріскін Юрій, Смирновський Сергій, Семеряк Зоряна // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2014. − № 3. – С. 18 − 21.
 7. Питын М. П. Совершенствование теоретической подготовленности стрелков из лука на этапе начальной подготовки / М. П. Питын, Ю. А. Брискин // Наука и спорт: современные тенденции. – 2014. – № 1. – С. 58 – 65.
 8. Пітин М. П. Контроль у теоретичній підготовці спортсменів / Пітин М. П., Бріскін Ю. А. // Здоровий спосіб життя, фізична культура, спорт. актуальні питання спортивної медицини. реабілітація: фізична, медична, психологічна : тези І установчої наук.-практ. конф. – К., 2014. – С. 113−115.
 9. Індивідуалізація технічної підготовки важкоатлетів різного типу тілобудови на етапі спеціалізованої базової підготовки [Електронний ресурс] / Ю. Бріскін, О. Товстоног, С. Зубков // Нова педагогічна думка. – 2014. – № 1. – С. 99–103. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npd_2014_1_31.pdf
 10. Організаційно-економічні чинники ефективності змагань із фехтування / Бріскін Ю. А., Пітин М. П., Нерода Н. В., Ваулін О. І. // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – К., 2014. – Вип. 11 (52). – С. 21−24.
 11. Пристрій для технічної підготовки фехтувальників : патент 87020 Україна : МПК А63В 69/02 (2006.01) / Бріскін Ю. А., Пітин М. П., Задорожна О. Р., Смирновський С. Б. − № a201311306 ; заявл. 23.09.2013 ; опубл. 27.01.2014, Бюл. № 2.
 12. Спосіб оцінювання силової витривалості : патент 86860 Україна : A63B 69/00/ Бріскін Ю. А., Блавт О.З. – № 09524 ; заявл. 30.07.2013 ; опубл. 10.01.2014, Бюл. № 1.
 13. Спосіб оцінювання функціонального стану статичної рівноваги : патент 92601 Україна : МПК (2014.01) A63B 69/00 / Бріскін Ю. А., Блавт О. З. − № 02902 ; заявл. 21.03.2014 ; опубл. 26.08.2014, Бюл. № 16.
 14. Спосіб оцінювання швидкісно-силових здібностей : патент 89544 Україна : МПК A63B 69/00 / Бріскін Ю. А., Сушинський О. Є., Блавт О. З., Москалець Т. В. − №13430 ; заявл. 18.11.2013 ; опубл. 25.04.2014, Бюл. № 8.
 15. Тренажер «ТТТ» : пат. 87250 Україна, МПК А63В 69/02 (2006.01) / Бріскін Ю. А., Пітин М. П., Задорожна О.Р. − № u201311394 ; заявл. 26.09.2013 ; опубл. 27.01.2014 ; Бюл. № 2.
 16. Тренажерні засоби в удосконаленні підготовленості спортсменів у фехтуванні / Бріскін Ю. А., Пітин М. П., Семеряк З. С., Задорожна О. Р., Смирновський С. Б. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2014. – Вип. 118, т. 2. – С. 30 − 34.
 17. Характеристика комерційних змагань у фехтуванні / Юрій Бріскін, Мар’ян Пітин, Неоніла Нерода, Олександр Ваулін // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2014. – Вип. 18, т. 1. – С. 356 − 361.
 18. Briskin Y. Kształtowanie procesu rehabilitacyjnego w przygotowaniu zawodników Olimpiad Specjalnych [Zasobów elektronicznych] / Yuriy Briskin, Alina Perederij, Vanda Strelkovska // Niepełnosprawność: zagadnienia, problemy, rozwiązania. – 2014. – N 1. – S. 121 – 140. – Dostęp: http://www.pfron.org.pl/kn
 19.  Competition system organizational features in epee fencing / Yuriy Briskin, Maryan Pityn, Neonila Neroda, Oleksandr Vaulin // British Journal of Science, Education and Culture. – 2014. − N 1 , vol. 3. – Р. 158 − 163.
 20. Qualificational differences in the structure of archery training on different stages of long-term training [Electronic resourse] / Briskin Yuriy, Pityn Maryan, Antonov Sergiy, Vaulin Oleksandr // Journal of Physical Education and Sport. – 2014. − Vol. 14, is. 3. – Р. 426 − 430. – Access mode: https://mail.google.com/mail/?tab=wm#inbox/148d09be6d6d43fe?projector=1
 21. Technical devices of improvement the technical, tactical and theoretical training of fencers [Electronic resourse] / Briskin Yuriy, Pityn Maryan, Zadorozhna Olha, Smyrnovskyy Serhiy, Semeryak Zoryana // Journal of Physical Education and Sport. – 2014. − Vol. 14, is. 3. – Р. 337 − 341. – Access mode: http://efsupit.ro/images/stories/nr3.2014/Art%2051_Briskin_1.pdf

2013:

 1. Брискин Ю. А. Аппаратное обеспечение оперативного контроля пространственно-временных параметров движений спортсменов / Брискин Ю. А., Блавт О. З. // Дене тəрбиесінің теориясы мен əдістемесі = Теория и методика физической культуры. – 2013. – № 3. – С. 69 – 76.
 2. Бріскін Ю. А. Засоби моніторингу силової витривалості студентів спеціальних медичних груп ВНЗ / Ю. А. Бріскін, О. З. Блавт // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2013. – Вип. 112, т. 3. – С. 14 – 18.
 3. Брискин Ю. Использование современных электронных технологий для тестирования координации движений / Ю. А. Брискин, В. М. Корягин, О. З. Блавт // Теория и практика физической культуры. – 2013. – № 3. – С. 52 – 55.
 4. Бріскін Ю. Обґрунтування засобу теоретичної підготовки юних фехтувальників (на прикладі провідних фехтувальників України) / Бріскін Юрій, Пітин Мар’ян, Задорожна Ольга // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2013. – Вип. 15. – С. 289−295.
 5. Бріскін Ю. А. Порівняльна характеристика взаємозв’язків показників загальної фізичної підготовленості стрільців із лука різної кваліфікації [Електронний ресурс] / Юрій Бріскін, Анатолій Магльований, Мар’ян Пітин // Спортивна наука України. – 2013. − № 1 (52). – С. 3 − 8. – Режим доступу : http://www.sportscience.org.ua/
 6. Брискин Ю. А. Проблемное поле многолетней подготовки спортсменов в пауэрлифитинге / Брискин Ю. А., Розторгуй М. С. // Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре и спорту : материалы междунар. науч.-практ. конф. – Минск, 2013. – Ч. 1. – С. 24 – 26.
 7. Брискин Ю. А. Структура и содержание теоретической подготовки фехтовальщиков / Брискин Ю. А., Питын М. П., Задорожная О. Р. // Физическое воспитание студентов. – 2013. – № 4. – С. 10 – 14.
 8. Брискин Ю. А. Теоретическая подготовка спортсменов в единоборствах (на примере фехтования и тхэквондо) / Брискин Ю. А., Питын М. П., Задорожная О. Р. // Оралдын гылым жаршысы. – 2013. − № 9 (57). – С. 33 −37.
 9. Бріскін Ю. Теоретичне обґрунтування багаторічної підготовки спортсменів у пауерліфтингу / Юрій Бріскін, Марія Розторгуй // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2013. – № 1. – С. 54 – 60.
 10. Брискин Ю. А. Технологическое обеспечение тестового контроля статической силовой выносливости / Брискин Ю. А., Блавт О. З. // Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения : сб. материалов ХХХІІ Междунар. науч.-практ. конф., 29 авг. 2013 г. – Новосибирск, 2013. – С. 213 – 217.
 11. 11. Бріскін Ю. А. Удосконалення тестування силових здібностей студентів спеціальних медичних груп з використанням електронно-технічних пристроїв / Ю. А. Бріскін,В. М. Корягин, О. З. Блавт // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2013. – Вип. 107, т. 2. – С. 139 – 144.
 12. Білик О. Л. Особливості організації та проведення змагань в автоспорті (на прикладі „Чемпіонату світу з ралі”) / Білик О. Л., Бріскін Ю. А., Пітин М. П. // Спорт та сучасне суспільство : зб. наук. пр. молодих вчених та матеріали  VI Відкритої студент. наук. конф. – К., 2013. – С. 183 − 188.
 13. Пітин М. Оцінка ефективності експериментальної програми теоретичної підготовки юних стрільців з лука на початковому етапі тренування / Мар’ян Пітин, Юрій Бріскін, Юрій Можаровський // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. – Івано-Франківськ, 2013. – Вип. 18. − С. 202 −207.
 14. Пітин М. П. Теоретична підготовка як предмет досліджень у спорті / М. П. Пітин, Ю. А. Бріскін // Актуальні проблеми фізичного виховання, спорту та туризму : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. − Запоріжжя, 2013. − С. 176 − 177.
 15.  Семеряк З. Засоби вдосконалення техніко-тактичної підготовленості фехтувальниць-шпажисток з використанням авторського тренажерного пристрою / Семеряк З., Бріскін Ю., Пітин М. // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – К., 2013. – Вип. 10 (37). – С. 111–117.
 16. Смирновський С. Б. Актуальні питання техніко-тактичної підготовки фехтувальників / Смирновський С. Б., Семеряк З. С., Бріскін Ю. А. // Психологічні, педагогічні та медико-біологічні аспекти фізичного виховання : матеріали ІV Міжнар. електрон. наук.-практ. конф. – О., 2013. – С. 35 – 37.
 17. Адаптивний спорт : наук.-темат. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник, Юрій Бріскін. – Л. : ЛДУФК, 2013. – 214 с.
 18. Комплект навчально-ігрового засобу «Фехтувальні позиції» : пат. № 24688 Україна, МКПЗ 19-07 / Бріскін Ю. А., Пітин М. П., Задорожна О.Р. − № s201300409 ; заявл. 15.03.2013 ; опубл. 25.04.2013 ; Бюл. № 8.
 19. Модель ігрового засобу «Алгоритмізований спосіб теоретичної підготовки у спорті» : а. с. № 48823 Україна / Бріскін Юрій Аркадійович, Пітин Мар’ян Петрович, Задорожна Ольга Романівна. – Зареєстр. 18.04.13.
 20. Пристрій для техніко-тактичної підготовки фехтувальників : патент 76884 : МПК А63В 69/02 / Бріскін Ю. А., Пітин М. П., Семеряк З. С. – № 05488 ; заявл. 03.05.2012 ; 25.01.2013, Бюл. № 2.
 21. Спосіб оцінювання статичної силової витривалості : патент 77265 : МПК А63В 69/00 / Корягін В. М., Бріскін Ю. А., Сушинський О. Є., Блавт О. З., Турик П. М. – № 08117 ; заявл. 02.07.2012 ; 11.02.2013, Бюл. № 3.
 22. Спосіб тестового оцінювання психофізичних якостей спортсмена : патент 77003 МПК А63В 69/00 / Бріскін Ю. А., Линець М. М., Сивицький В. Г., Сушинський О. Є., Хохла А. І. – № 08123 ; заявл. 02.07.2012 ; 25.01.2013, Бюл. № 2.
 23.  Спосіб тренування та оцінювання технічної підготовленості спортсменів у дисципліні “комбінований вид” сучасного п’ятиборства : патент 77311 Україна : МПК А63В 22/00 А63В 71/00 / Бріскін Ю. А., Пітин М. П., Стецькович С. Р. − № u201208797 ; заявл. 17.07.2012 ; опубл. 11.02.2013 ; Бюл. № 3.
 24. Структура та зміст діяльності національних олімпійських академій різних країн світу / Габрильчук І., Галушко В., Бріскін Ю., Пітин М. // Спорт та сучасне суспільство : зб. наук. пр. молодих вчених та матеріали VI відкритої студент. наук. конф. – К., 2013. – С. 74 − 79.
 25. Pityn M. Features of theoretical training in combative sports / Pityn Maryan, Briskin Yuriy, Zadorozhna Olha // Journal of Physical Education and Sport. − 2013. – Vol. 13(2), art 32. – P. 195 −198.

2012:

 1. Бріскін Ю. Зміст діяльності національного паралімпійського комітету Росії у системі формування гуманістичних цінностей суспільства / Юрій Бріскін, Мар’ян Пітин // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2012. – Вип. 13. – С. 153 – 159.
 2. Бріскін Ю. А. До питання контролю координаційних здібностей у спортивній діяльності / Ю. А. Бріскін, В. М. Корягін, О. З. Блавт // Наука і освіта. Серія: Педагогіка. Спецвипуск. Психологічні, педагогічні та медико-біологічні аспекти фізичного виховання. – 2012. – № 2, т. CVIII. – С. 19 – 23.
 3. Бріскін Ю. А. Об’єктивізація оцінювання статичної силової витривалості / Ю. А. Бріскін, В. М. Корягин, О. З. Блавт // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: педагогічні науки. Фізичне виховання і спорт. – Чернігів, 2012. – Вип. 102, т. ІІ. – С. 20 – 24.
 4. Бріскін Ю. Освіченість фехтувальників з теорії обраного виду спорту та олімпізму на різних етапах багаторічної підготовки / Бріскін Юрій, Пітин Мар’ян, Задорожна Ольга // Теорія та методика фізичного виховання. – 2012. – № 5. – С. 3 – 7.
 5. Бріскін Ю. Пріоритетно-репрезентативні види спорту Спеціальних Олімпіад в Україні / Юрій Бріскін, Ольга Павлось, Аліна Передерій // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2012. – № 1. – С. 43 – 49.
 6. Бріскін Ю. А. Результативність спортсменів збірної команди України з кульової стрільби у вправах “МГ-5” та “МГ-6” в олімпійських циклах 2000-2008 років / Бріскін Ю. А., Федорова А. А., Пітин М. П. // Вісник Запорізького національного університету : [зб. наук. пр.]. Серія: Фізичне виховання та спорт. – Запоріжжя, 2012. – № 2. – С. 189 – 194.
 7. Бріскін Ю. А. Технологічне забезпечення об’єктивного оцінювання гнучкості / Ю. А. Бріскін, В. М. Корягин, О. З. Блавт // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 4. – С. 406 – 411.
 8. Брискин Ю. А. Уровень теоретической подготовленности фехтовальщиков на различных этапах многолетней подготовки / Ю. А. Брискин, М. П. Питын, О. Р. Задорожна // Международная научно-практическая конференция по проблемам физической культуры и спорта государств – участников Содружества Независимых Государств : материалы V науч.-практ. конф. молодых ученых. – Минск, 2012. – Ч. 2. – С. 24 – 27.
 9. Бріскін Ю. Характеристика теоретичної підготовленості фехтувальників на різних етапах багаторічної підготовки / Юрій Бріскін, Мар’ян Пітин, Ольга Задорожна // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2012. – № 2. – С. 24 – 32.
 10. Антонов С. Динаміка спеціальної фізичної підготовленості кваліфікованих стрільців з лука за результатами експериментальної програми технічної підготовки [Електронний ресурс] / Сергій Антонов, Юрій Бріскін, Мар’ян Пітин // Спортивна наука України. – 2012. – № 4. – С. 25 – 34. – Режим доступу : http://www.sportscience.org.ua/index.php/Arhiv.html?file=tl_files/Archiv2012/4/Antonov_4.pdf
 11.  Антонов С. В. Зміни інтегральних показників кваліфікованих стрільців з лука під впливом експериментальної програми удосконалення технічної підготовленості / Антонов С. В., Бріскін Ю. А., Пітин М. П. // Педагогіка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фізичного виховання і спорту. – 2012. − № 11. − С. 5 – 9.
 12. Антонов С. В. Кваліфікаційно-детерміновані особливості підготовленості стрільців з лука на різних етапах багаторічної підготовки / С. В. Антонов, Ю. А. Бріскін, М. П. Пітин // Теорія і практика фізичного виховання. – 2012. – № 2. – С. 76 – 86.
 13. Антонов С. Показники спеціальної фізичної підготовленості стрільців з лука на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей / Сергій Антонов, Юрій Бріскін, Мар’ян Пітин // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2012. − № 3. − С. 18 – 22.
 14. Пітин М. П. Олімпійська освіта в умовах інформаційного суспільства: перспективи досліджень / Пітин М. П., Бріскін Ю. А. // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2012. – Вип. 98, т. 2. – С. 122 – 125.
 15. Електронна система моделювання просторових рухів спортсмена / Бріскін Ю. А., Корягін В. М., Голяка Р. Л., Блавт О. З. // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : матеріали VІІІ Міжнар. наук. конф. – Х., 2012. – С. 19 – 22.
 16. Моделювання просторових параметрів рухів спортсмена з використанням апаратно-програмного комплексу «АПК ППР-1» / Бріскін Ю. А., Корягін В. М., Голяка Р. Л., Блавт О. З. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2012. – № 6. – С. 40 – 44.
 17. Спосіб багатоканального моніторингу частоти серцевих скорочень : патент 68771 Україна : МПК А63В69/00 / Корягін В. М., Бріскін Ю. А., Голяка Р. Л., Сушинський О. Є., Блавт О. З., Дубінін А. Д., Петришак В. С. – №  11358, заявл. 26.09.2011 ; опубл. 10.04.2012, Бюл. № 7.
 18. Спосіб визначення стану рухомості суглобів : патент 68772 Україна : МПК А63В69/00 / Корягін В. М., Бріскін Ю. А., Окуп Ю. Б., Сушинський О. Є., Блавт О. З., Петришак В. С. – № 11360 ; заявл. 26.09.2011 ; опубл. 10.04.2012, Бюл. № 7.
 19. Спосіб моніторингу рівня збереженої сили верхніх кінцівок : патент 70781 : МПК А63В 69/00 / Бріскін Ю. А., Корягін В. М., Передерій А. В., Сушинський О. Є., Блавт О. З., Розторгуй М. С. – № 14429 ; заявл. 06.12.2011 ; 25.06.2012, Бюл. № 12.
 20.  Спосіб оцінювання швидкості реакції спортсменів в ігрових видах спорту : патент 74403 Україна : МПК А63В 69/00 / Приступа Є. Н., Бріскін Ю. А., Тищенко В. О., Сушинський О. Є., Пітин М. П., Бережанський В. О., Петришак В. С. – № 04663 ; заявл. 13.04.2012 ; опубл. 25.10.2012, Бюл. № 20.
 21. Удосконалення професійно-прикладної фізичної підготовленості студентів старших курсів вищих технічних навчальних закладів / Сергій Іващенко, Юрій Бріскін, Віктор Гузов, Мар’ян Пітин // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2012. – № 2. – С. 17 – 23.
 22. Briskin Y. The differentiation of technical and tactical training of sportsmen in team sports as a direction of scientific research / Yuriy Briskin, Maryan Pityn, Oksana Blavt // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2012. – № 3. – С. 16 – 22.
 23. Pityn M. Theoretical training in fencing: state and prospects of researches / Maryan Pityn, Yuriy Briskin, Olga Zadorozhna // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2012. – № 3. – С. 23 – 28.
 24. The role of Olympic education in solving problems of modern generation / Eugeniy Prystupa, Yuriy Briskin, Maryan Pityn, Oksana Blavt // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2012. – № 3. – С. 3 – 9.

2011:

 1. Бріскін Ю. Проблеми реалізації олімпійської освіти в умовах загальноосвітніх навчальних закладів / Юрій Бріскін, Мар’ян Пітин // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2011. – Вип. 12, т. 1. – С. 13 – 17.
 2. Бріскін Ю. А. Програма індивідуалізації технічної підготовки важкоатлетів різних типів тілобудови на етапі спеціалізованої базової підготовки / Бріскін Ю. А., Товстоног О. Ф. // Вісник Чернігівського нац. пед. ун-ту імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – 2011. – Вип. 91, т. 2. – С. 133 – 137.
 3. Бріскін Ю. А. Інструментальне забезпечення проведення класифікації в паралімпійському спорті / Бріскін Ю. А., Передерій А. В., Розторгуй М. С. // Вісник Чернігівського нац. пед. ун-ту імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – 2011. – Вип. 91, т. 2. – С. 37 – 41.
 4. Бріскін Ю. Програма індивідуалізації технічної підготовки важкоатлетів брахіморфного типу тілобудови на етапі спеціалізованої базової підготовки / Юрій Бріскін, Аліна Передерій, Олександр Товстоног // Актуальні проблеми юнацького спорту : матеріали IX Всеукр. наук.-практ. конф. – Херсон, 2011. – С. 16 – 22.
 5. Брискин Ю. А. Кинематические характеристики техники рывка тяжелоатлетов высокой квалификации / Брискин Ю. А., Товстоног А. Ф., Питын М. П. // Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре, спорту и туризму : материалы ХII Междунар. науч. сессии по итогам НИР за 2010 год. – Минск, 2011. – Ч. 1. – С. 25 – 28.
 6. Брискин Ю. А. Реализация системы классификации в соревновательном процессе пауэрлифтеров-паралимпийцев / Брискин Ю. А., Передерий А. В., Розторгуй М. С. // Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре, спорту и туризму : материалы ХII Междунар. науч. сессии по итогам НИР за 2010 год. – Минск, 2011. – Ч. 1. – С. 28 – 30.
 7. Бріскін Ю. А. Способи ускладнення умов виконання змагальної вправи в системі технічної підготовки стрільців з лука / Бріскін Ю. А., Антонов С. В., Пітин М. П. // Психолого-педагогічні та медико-біологічні питання організації занять у фізичному вихованні та спорті : матеріали ІІ Міжнар. електрон. наук.-практ. конф. – О., 2011. – С. 151 – 152.
 8. Брискин Ю. А. Тенденции изменений правил соревнований в стрельбе из лука / Брискин Ю. А., Антонов С. В., Мазина Н. А. // Sportul Olimpic şi sportul pentru toţi : materialele congresului Şt. Intern. / col. red.: Manolachi V., Danail S. – Ch., 2011. – Vol. 1. – P. 268 – 272.
 9. Передерий А. В. Практическая составляющая подготовки кадров для инваспорта / Передерий А. В., Брискин Ю. А. // Sportul Olimpic şi sportul pentru toţi : materialele Congresului Şt. Intern. / col. red.: Manolachi V., Danail S. – Ch., 2011. – Vol. 2. – P. 103-108.
 10. Питын М. П. Дифференциация технико-тактической подготовки квалифицированных спортсменов в командных игровых видах спорта / Питын М. П., Брискин Ю. А. // Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре, спорту и туризму : материалы ХII Междунар. науч. сессии по итогам НИР за 2010 год. – Минск, 2011. – Ч. 1. – С. 120 – 122.
 11. Товстоног О. Технічна підготовка важкоатлетів з урахуванням індивідуальних особливостей / Олександр Товстоног, Юрій Бріскін // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2011. – № 1. – С. 23 – 32.
 12. Приступа Е. Н. Решение проблем современной молодежи средствами олимпийского образования / Приступа Е. Н., Брискин Ю. А., Питын М. П. // Sportul Olimpic şi sportul pentru toţi : materialele congresului Şt. Intern. / col. red.: Manolachi V., Danail S. – Ch., 2011. – Vol. 1. – P. 148 – 151.
 13. Історичні, організаційні та соціальні аспекти розвитку спорту інвалідів : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту / [С. Ф. Матвєєв, Ю. А. Бріскін, І. О. Когут та ін.] – К. : Асконіт, 2011. – 250 с. – ISBN 966-8436-14-7.
 14. Спосіб тренування без куль у стрільбі з пневматичної зброї : патент 61871 Україна : МПК А 63В 23/12 / Коростильова Ю. С., Заневський І. П., Бріскін Ю. А., Михайлов В. В. – № U201104061 ; заявл. 04.04.2011 ; опубл. 25.07.2011, Бюл. № 6.
 15. Briskin Y. Indicators of special training of highly skilled archers in pre mesocycle / Yuriy Briskin, Maryan Pityn, Sergey Antonov // Journal of Physical Education and Sport (JPES). – 2011. – Vol. 11. – Art 51. – P. 336 – 341.

2010:

 1. Брискин Ю. Адаптивный спорт / Ю. А. Брискин, С. П. Евсеев, А. В. Передерий. – М.: Советский спорт, 2010. – 316 с. – ISBN 978-5-9718-0460-4.
 2. Бріскін Ю. Спорт інвалідів – у світі та освіті / Юрій Бріскін // Вісник Прикарпатського нац. ун-ту імені Василя Стефаника. Серія: Фізична культура. – Івано-Франківськ, 2010. – Вип. 11. – С. 109-124.
 3. Бріскін Ю. А. Динаміка тренувальних навантажень висококваліфікованих стрільців з лука в передзмагальному мезоциклі / Бріскін Ю. А., Пітин М. П., Антонов С. В. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту – 2010. – № 8. – С. 12 − 14.
 4. Бріскін Ю. Удосконалення структури та змісту навчальної дисципліни „Професійна майстерність тренера” / Юрій Бріскін, Аліна Передерій, Мар’ян Пітин // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2010. − № 1. – С. 74 – 80.
 5. Бріскін Ю. Класифікація як детермінуючий чинник досягнення високого спортивного результату в паралімпійському пауерліфтингу / Бріскін Ю. А., Передерій А. В., Розторгуй М. С. // Вісник Запорізького національного університету. Серія : Фізичне виховання та спорт. – Запоріжжя, 2010. – № 1(3). – С. 48–51.
 6. Бріскін Ю. Класифікаційна система в паралімпійському пауерліфтингу / Ю. А. Бріскін, А. В. Передерій, М. С. Розторгуй // Олімпійський спорт і спорт для всіх : тези доп. XIV Міжнар. наук. конгр. – К., 2010. – С. 195.
 7. Бріскін Ю. А. Структура техніко-тактичних помилок кваліфікованих баскетболісток різного амплуа в індивідуальних діях у захисті / Ю. А. Бріскін, М. П. Пітин, А. В. Коваленко // Олімпійський спорт і спорт для всіх: тези доп. XIV Міжнар. наук. конгр. – К., 2010. – С. 46.
 8. Брискин Ю.А. Взаимосвязь квалификации стрелков с лука и объемов тренировочных нагрузок в предсоревновательном мезоцикле / Ю. А. Брискин, М. П. Питын. С. В. Антонов // Здоровье для всех : материалы ІІ Междунар. науч.-практ. конф. – Пинск : ПолесГУ, 2010. – Ч. 2. – С. 68-70.
 9. Свістельник І. Адаптивний спорт [Електронний ресурс] : анот. наук.-темат. покажч. / Ірина Свістельник, Юрій Бріскін. – Л., 2010. ― 101 с. ― Режим доступу : https://www.ldufk.edu.ua.
 10. Антонов С. В. Спрямований розвиток координаційних здатностей при удосконаленні технічної підготовленості стрільців із лука: перспективи та напрями досліджень / С. В. Антонов, Ю. А. Бріскін, М. П. Пітин // Олімпійський спорт і спорт для всіх : тези доп. XIV Міжнар. наук. конгр. – К., 2010. – С. 38.
 11. Коваленко А. Профілактика помилок у індивідуальних захисних техніко-тактичних діях кваліфікованих баскетболісток / Анна Коваленко, Юрій Бріскін, Мар’ян Пітин // Фізична культура. Спорт та фізична реабілітація в сучасному суспільстві : зб. наук. пр. ІІІ Всеукр. студент. наук.-практ. конф. – Вінниця, 2010. – С. 47–50.
 12. Приступа Е. Н. Спорт инвалидов как составляющая международного олимпийского движения / Приступа Е. Н., Брискин Ю. А., Передерий А. В. // Международная научно-практическая конференция государств – участников СНГ по проблемам физической культуры и спорта : докл. пленар. заседаний. – Минск : БГУФК, 2010. – С. 66−75.
 13. Приступа Є. Формування системи знань про спорт інвалідів / Євген Приступа, Юрій Бріскін, Аліна Передерій // Humanistyczny wymiar kultury fizycznej / red. nauk. Mariusz Zasada [i in.]. Seria: Monografie. – Bydgoszcz ; Lwow ; Warszawa, 2010. – Nr. 12. – S. 245 – 258.
 14. Инструментальное обеспечение объективизации мануально-мышечного тестирования в паралимпийской классификации / Ю. А. Брискин, И. Ф. Заневский, А. В. Передерий, М. С. Розторгуй // Здоровье для всех : материалы ІІ Междунар. науч.-практ. конф. – Пинск : ПолесГУ, 2010. – Ч. 2. – С. 70–72.
 15. Шляхи удосконалення професійної підготовки тренера / А. В. Передерій, Ю. А. Бріскін, М. П. Пітин, С. В. Антонов // Олімпійський спорт і спорт для всіх: тези доп. XIV Міжнар. наук. конгр. – К., 2010. – С. 738.

2009:

 1. Бріскін Ю. Спорт інвалідів як складова профільної освіти за напрямом „Спорт” / Юрій Бріскін, Аліна Передерій // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2009. – № 2. – С. 3 – 10.
 2. Бріскін Ю. Шляхи вдосконалення класифікації в паралімпійському пауерліфтингу / Юрій Бріскін, Аліна Передерій, Марія Розторгуй // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2009. – № 1. – С. 3 – 6.
 3. Клімато-географічні передумови організації у Львівській області підготовки спортсменів до Ігор ХХХ Олімпіади (м. Лондон, 2012 р.) / Приступа Є. Н., Бріскін Ю. А., Линець М. М., Александров В. Ф. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2009. – № 1. – С. 105 – 109.
 4. Спосіб об’єктивізації м’язового тестування інвалідів : пат. 46587 Україна, МПК А 61В 5/22 / Бріскін Ю. А., Заневський І. П., Передерій А. В., Розторгуй М. С. – № U200907724 ; заявл. 22.07.2009 ; опубл. 25.12.2009, Бюл. № 24.
 5. Брискин Ю. А. Модель классификации в паралимпийском пауэрлифтинге / Ю. А. Брискин, И. Ф. Заневский, А. В. Передерий, М. С. Розторгуй // Адаптивная физическая культура. – 2008. – № 4. – С. 17–20.
 6. Брискин Ю. А. Объективизация мануально-мышечного тестирования в паралимпийской классификации / Брискин Ю. А., Передерий А. В., Розторгуй М. С. // Физическая культура и спорт в условиях глобализации образования : материалы ІІ Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 50-летнему юбилею ф-та физ. культуры ЗабГГПУ. – Чита : Забайкал. гос. гум.-пед. ун-т, 2009. – C. 309–313.
 7. Брискин Ю. А. Учебная дисциплина „Профессиональное мастерство тренера” и ее учебно-методическое обеспечение / Ю. А. Брискин, М. П. Питын // Актуальные проблемы подготовки специалистов в спортивных играх на основе применения современных технологий обучения : тез. докл. Всерос. науч.-практ. конф. – Волгоград, 2009. – Вып. 1. – С. 23–27.
 8. Брискин Ю. А. Учебно-методическое обеспечение учебной дисциплины „Профессиональное мастерство тренера” / Брискин Ю. А., Питын М. П. // Актуальные проблемы подготовки резерва в спорте высших достижений : материалы междунар. науч.-практ. конф. – Минск : БГУФК, 2009. – Т. 1. – С. 21–24.
 9. Бріскін Ю. А. Індивідуалізація підготовки спортсменів на різних етапах багаторічної підготовки / Бріскін Ю. А., Товстоног О. Ф., Розторгуй М. С. // Вісник Запорізького нац. ун-ту. Серія: Фізичне виховання та спорт. – Запоріжжя, 2009. – № 1. – С. 20–25.

2008:

 1. Бріскін Ю. А. Вступ до теорії спорту інвалідів : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту] / Юрій Бріскін, Аліна Передерій. – Л. : Апріорі, 2008. – 68 с. : іл. – ISBN 78-966-8256-71-4.
 2. Бріскін Ю. А. Параметри спеціального матеріально-технічного забезпечення у паралімпійському фехтуванні / Бріскін Ю. А., Хохла А. І. // Вісник Чернігівського держ. пед. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2008. – Вип. 45. – С. 305–307.
 3. Бріскін Ю. А. Детермінуючі чинники та напрями вдосконалення класифікації у паралімпійському пауерліфтингу / Бріскін Ю. А., Передерій А. В., Розторгуй М. С. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2008. – № 8. – С. 30–35.
 4. Бріскін Ю. Компоненти результативності змагальної діяльності у веслуванні на каное / Юрій Бріскін, Мар`ян Пітин, Тарас Тимчій // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2008. – № 3/4. – С. 122–124.
 5. Бріскін Ю. А. Структура та зміст тренувальної програми Спеціальної Олімпіади з легкої атлетики / Бріскін Ю. Передерій А. В., Слісенко О. О. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2008. – № 1. – С. 22–25.
 6. Розторгуй М. С. Принципи класифікації в паралімпійському спорті / Розторгуй М. С., Передерій А. В., Бріскін Ю. А. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2008. – № 2. – С. 124–126.
 7. Модель классификации в паралимпийском пауэрлифтинге / Брискин Ю. А., Заневский И. Ф., Передерий А. В., Розторгуй М. С. // Адаптивная физическая культура. – 2008. – № 4. – С. 17–20.
 8. Динаміка силових показників у майбутніх офіцерів протягом їх навчання в інституті / Харабуга С. Г., Бріскін Ю. А., Демків А. С., Єна М. О., Щукін В. Е. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. Єрмакова С. С. – Х., 2008. – № 12. – С. 126–129.
 9. Інформативні показники фізичної підготовленості курсантів ВВНЗ (на прикладі вправи „Смуга перешкод”) / Харабуга С. В., Бріскін Ю. А., Климович Б. В. [та ін.] // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2008. – № 10. – С. 122–125.
 10. Biomechanical substantion of handicap in powerlifting for athletes with a disability / Yuriy Briskin, Alina Perederiy, Mariia Roztorgui, Ihor Zanevskyy // Fizjoterapia : kwartalnik Polskiego towarzystwa fizjoterapii. – Wrocław, 2008. – T. 16, N 2. – P. 38-43.

2007:

 1. Бріскін Ю. А. Теоретико-методичні основи спорту інвалідів як складової міжнародного олімпійського руху : автореф. дис. … д-ра наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 ,,Олімпійський і професійний спорт” / Бріскін Юрій Аркадійович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – К., 2007. – 41 с.
 2. Брискин Ю. Идеи олимпизма в спорте инвалидов / Юрий Брискин, Алина Передерий // Наука в олимпийском спорте. – 2007. – № 2. – С. 137–141.
 3. Бріскін Ю. А. Тактична підготовка спортсменів за тренувальними програмами Спеціальних Олімпіад з баскетболу / Ю. А. Бріскін, О. О. Слісенко // Вісник Чернігівського держ. пед. ун-ту імені Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2007. – Вип. 44. – C. 136–139.
 4. Брискин Ю. А. Классификация спортсменов в паралимпийском спорте / Ю. А. Брискин, С. П. Евсеев, А. В. Передерий // Паралимпийское движение в России на пути к Пекину : проблемы и решения. – СПб. : СПбНИИ физической культуры, 2007. – С. 131–155.
 5. Приступа Е. Основные тенденции развития Паралимпийского спорта / Евгений Приступа, Юрий Брискин, Алина Передерий // Паралимпийское движение в России на пути к Пекину : проблемы и решения. – СПб. : СПбНИИ физической культуры, 2007. – С. 110–115.
 6. Вачев С. Структура та причини травматизму у східних одноборствах з ударною технікою / Вачев С., Бріскін Ю. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2007. – № 12. – С. 29.
 7. Бріскін Ю.А., Передерій А.В. Вступ до теорії спорту інвалідів : навч. посіб. [Електронний ресурс] / Ю. А. Бріскін, А. В. Передерій. – Л. : Апріорі ; Інтелектуальні продукти, 2007 – 70 с. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см.

2006:

 1. Бріскін Ю. А. Ігри інвалідів у системі міжнародного олімпійського руху: загальна періодизація / Ю. А. Бріскін // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2006. – № 2. – С. 17–22.
 2. Бріскін Ю. Олімпійський спорт інвалідів – феномен ХХ століття / Юрій Бріскін // Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні : зб. наук. пр. – Рівне, 2006. – Вип. 4. – С. 288–295.
 3. Бріскін Ю. А. Спорт інвалідів : підручник / Юрій Бріскін. – К. : Олімпійська література, 2006. – 263 с. – ISBN 966-7188-79-8.
 4. Бріскін Ю. Спорт інвалідів у міжнародному олімпійському русі : навч. посіб. / Юрій Бріскін. – Л. : Край, 2006. – 346 с., іл. – ISBN 966-547-206-2.
 5. Брискин Ю. Тенденции развития спорта инвалидов в системе международного олимпийского движения / Юрий Брискин // Наука в олимпийском спорте. – 2006. – № 1. – С. 23–30.
 6. Бріскін Ю. Феномен ХХ століття – Олімпійський спорт інвалідів [Електронний ресурс] / Юрій Бріскін // Спортивна наука України : спецвипуск. – 2006. – № 2(3). – Режим доступу : http: www.nbuv.gov.ua.
 7. Бріскін Ю. Еволюція спортивного візка / Ю. Бріскін, А. Передерій // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2006. – Вип. 10, т. 3. – С. 125–134.
 8. Бріскін Ю. Спортивний візок як елемент спеціального обладнання у паралімпійському спорті [Електронний ресурс] / Ю. Бріскін, А. Передерій // Спортивна наука України : спецвипуск. – 2006. – № 2(3). – Режим доступу : http: www.nbuv.gov.ua.
 9. Бріскін Ю. Структура та зміст тренувальних програм Спеціальних Олімпіад / Ю. Бріскін, А. Передерій, І. Когут // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2006. – № 1. – С. 3–6.
 10. Передерий А. Общая характеристика классификации в спорте инвалидов / А. Передерий, О. Борисова, Ю. Брискин // Наука в олимпийском спорте. – 2006. – № 1. – С. 50–54.
 11. Результати змагальної діяльності спортсменів-інвалідів України / Ю. Бріскін, Г. Маланчук, А. Передерій, В. Строкатов // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : матеріали І Регіон. наук.-практ. семінару. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – С. 171–174.
 12. Футбол інвалідів : метод. посіб. / Т. В. Білий, Ю. А. Бріскін, О. В. Колобич, О. Ф. Огерчук, В. В. Строкатов. – Л. : Край, 2006. – 70 с.

2005:

 1. Бріскін Ю. А. Базова термінологія інваспорту / Ю. А. Бріскін // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2005. − № 19. – С. 3–7.
 2. Бріскін Ю. А. Загальна періодизація розвитку Паралімпійських ігор / Ю. А. Бріскін // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2005. – № 24. – С. 34–37.
 3. Бріскін Ю. А. Загальна характеристика Дефлімпійського спорту / Ю. А. Бріскін // Олімпійський спорт і спорт для всіх : тези доп. ІХ Міжнар. наук. конгр. – К., 2005. – С. 499.
 4. Бріскін Ю. А. Загальна характеристика Дефлімпійського спорту / Ю. А. Бріскін // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2005. – № 20. – С. 11–19.
 5. Бріскін Ю. А. Загальна характеристика Паралімпійських ігор 1976-1988 років / Ю. А. Бріскін // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2005. – № 4. – С. 3–6.
 6. Бріскін Ю. А. Загальна характеристика третього Паралімпійського періоду / Ю. А. Бріскін // Слобожанський науково-спортивний вісник : [зб. наук. пр.]. – Х., 2005. – Вип. 8. – С. 314–317.
 7. Брискин Ю. А. Организация соревнований среди спортсменов с отклонениями интеллектуального развития / Ю. А. Брискин // Физическое воспитание студентов творческих специальностей : сб. науч. тр. / под ред. С. С. Ермакова. – Х., 2005. – № 6. – С. 72–78.
 8. Бріскін Ю. А. Спортсмени України у Дефлімпійських іграх / Ю. А. Бріскін // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2005. – № 21. – С. 21–31.
 9. Бріскін Ю. А. Теоретико-методичні основи інваспорту : монографія / Ю. А. Бріскін. – Л. : Кварт, 2005. – 355 с. – ISBN 966-8792-00-9.
 10. Бріскін Ю. А. Характеристика першого Паралімпійського періоду / Ю. А. Бріскін // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. Спецвипуск : Спорт, духовність і гуманізм у сучасному суспільстві / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2005. – № 22. – С. 11–13.
 11. Бріскін Ю. А. Феномен ХХ століття – Олімпійський спорт інвалідів / Ю. А. Бріскін // Оздоровча і спортивна робота з неповносправними : зб. наук. ст. – Л., 2005. – С. 6–23.
 12. Брискин Ю. А. Этап начальной спортивной подготовки инвалидов – коррекционно-реабилитационная программа / Ю. А. Брискин // Физическое воспитание студентов творческих специальностей : сб. науч. тр. / под ред. С. С. Ермакова. – Х., 2005. – № 7. – С. 86–90.
 13. Бріскін Ю. А. Волонтерські програми Спеціальних Олімпіад / Ю. А. Бріскін, Л. О. Карпенко // Олімпійський спорт і спорт для всіх : тези доп. ІХ Міжнар. наук. конгр. – К., 2005. – С. 500.
 14.  Бріскін Ю. А. Особливості базової термінології інваспорту / Ю. А. Бріскін, С. Ф. Матвєєв // Олімпійський спорт і спорт для всіх : тези доп. ІХ Міжнар. наук. конгр. – К., 2005. – С. 501.
 15. Бріскін Ю. Ґенеза класифікацій у Паралімпійському спорті / Ю. Бріскін, А. Передерій // Олімпійський спорт і спорт для всіх : тези доп. ІХ Міжнар. наук. конгр. – К., 2005. – С. 502.
 16. Бріскін Ю. Особливості підготовки фахівців спеціальності „Олімпійський спорт та професійний спорт” до роботи в інваспорті / Юрій Бріскін, Аліна Передерій // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2005. – № 3. – С. 123–126.
 17. Бріскін Ю. Спеціальне обладнання у Паралімпійському спорті / Юрій Бріскін, Аліна Передерій // Оздоровча і спортивна робота з неповносправними : зб. наук. ст. з проблем фіз. виховання і фіз. реабілітації. – Л., 2005. – С. 54–62.
 18. Бріскін Ю. Специфіка використання сенсомоторного методу розвитку бистрості реагувань спортсменів з церебральним паралічем / Юрій Бріскін, Аліна Передерій // Олімпійський спорт і спорт для всіх : тези доп. ІХ Міжнар. наук. конгр. – К., 2005. – С. 504.
 19. Бріскін Ю. Спеціальне обладнання у Паралімпійському спорті / Ю. Бріскін, А. Передерій // Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель : спец. вип. – К., 2005. – С. 81–90.
 20. Бріскін Ю. Формування програм Паралімпійських ігор / Юрій Бріскін, Аліна Передерій // Олімпійський спорт і спорт для всіх : тези доп. ІХ Міжнар. наук. конгр. – К., 2005. – С. 503.
 21. Бріскін Ю. Досвід розвитку Спеціальних Олімпіад у Республіці Польща та можливості його використання в Україні / Юрій Бріскін, Ванда Стрелковська // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2005. – № 23. – С. 4–7.
 22. Бріскін Ю. А. Паралімпійський рух в Україні / Ю. А. Бріскін, В. М. Сушкевич // Енциклопедія Олімпійського спорту України / за ред. В. М. Платонова. – К. : Олімпійська література, 2005. – С. 433–446.
 23. Бріскін Ю. Розвиток Спеціальних Олімпіад у Республіці Польща / Юрій Бріскін, Аліна Передерій, Ванда Стрелковська // Олімпійський спорт і спорт для всіх : тези доп. ІХ Міжнар. наук. конгр. – К., 2005. – С. 505.
 24. Линець М. М. Підготовка кадрів Паралімпійського спорту / М. М. Линець, Ю. А. Бріскін, А. В. Передерій // Олімпійський спорт і спорт для всіх : тези доп. ІХ Міжнар. наук. конгр. – К., 2005. – С. 914.

2004:

 1. Бріскін Ю. А. Загальна характеристика Дефлімпійського спорту / Ю. А. Бріскін // Оздоровча і спортивна робота з неповносправними : зб. наук. ст. – Л., 2004. – С. 83 – 87.
 2. Бріскін Ю. А. Організаційні основи Паралімпійського спорту : навч. посіб. / Ю. А. Бріскін. – Л. : Кобзар, 2004. – 180 с. – ISBN 966-559-191-6.
 3. Брискин Ю. А. Паралимпийское движение в Украине / Ю. А. Брискин // Энциклопедия Олимпийского спорта : в 5 т. / под общ. ред. В. Н. Платонова. – К. : Олимпийская литература, 2004. – Т. 5, ч. 7, гл. 1/2. – С. 466–482.
 4. Бріскін Ю. Побудова програм Спеціальних Олімпіад / Юрій Бріскін // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2004. – № 2. – С. 15–18.
 5. Брискин Ю. А. Олимпийское движение инвалидов / Ю. А. Брискин, С. В. Матвеев // Энциклопедия Олимпийского спорта : в 5 т. / под общ. ред. В. Н. Платонова. – К., 2004. – Т. 2, ч. 5, гл. 7. – С. 556–580.
 6. Бріскін Ю. А. Класифікаційні стратегії Паралімпійського спорту / Ю. А. Бріскін, А. В. Передерій // Оздоровча і спортивна робота з неповносправними : зб. наук. ст. – Л., 2004. – С. 22–29.
 7. Бріскін Ю. Розвиток Спеціальних Олімпіад у Республіці Польща / Ю. Бріскін, В. Стрелковська // Оздоровча і спортивна робота з неповносправними : зб. наук. ст. – Л., 2004. – С. 75 – 78.
 8. Бріскін Ю. А. Паралімпійська класифікація як лімітуючий фактор досягнення спортивного результату (на прикладі легкої атлетики) / Ю. А. Бріскін, А. В. Передерій, С. В. Блінова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2004. – № 13. – С. 11–20.
 9. Линець М. Система підготовки кадрів інваспорту / М. Линець, Ю. Бріскін, А. Передерій // Оздоровча і спортивна робота з неповносправними : зб. наук. ст. – Л., 2004. – С. 14–18.
 10. Матвеев С. Структурно-функциональные особенности спорта инвалидов и тенденции формирования программ летних Паралимпийских игр / Сергей Матвеев, Юрий Брискин // Наука в олимпийском спорте. – 2004. – № 1. – С. 84–95.
 11. Оздоровча і спортивна робота з неповносправними : монографія / за заг. ред. Ю. Бріскіна, М. Линця, Е. Боляха, Ю. Мигасевича. – Л., 2004. – 127 с.

2003:

 1. Бріскін Ю. Адаптивний спорт. Спеціальні Олімпіади : навч. посіб. / Юрій Бріскін. – Л. : Ахілл, 2003. – 128 с.
 2. Бріскін Ю. Базова термінологія спорту неповносправних / Юрій Бріскін // Оздоровча і спортивна робота з неповносправними : зб. наук ст. з проблем фіз. виховання і спорту та фіз. реабілітації неповносправних. – Л., 2003. – Вип. 1. – С. 17–20.
 3. Бріскін Ю. Волонтерські програми Спеціальних Олімпіад / Ю. Бріскін, Л. Карпенко // Оздоровча і спортивна робота з неповносправними : зб. наук. ст. з проблем фіз. виховання і спорту та фіз. реабілітації неповносправних. – Л., 2003. – Вип. 1. – С. 21–23.
 4. Бріскін Ю. А. Соціально-економічні аспекти гонок „Формула – 1” / Ю. А. Бріскін, М. М. Линець // Актуальні проблеми організації фізичного виховання студентської та учнівської молоді Львівщини : зб. наук. пр. II Регіон. наук.-практ. конф. – Л., 2003. – С. 25–28.
 5. Бріскін Ю. Тенденції формування програми Паралімпійських ігор / Ю. Бріскін, А. Передерій, С. Блінова // Оздоровча і спортивна робота з неповносправними : зб. наук. ст. з проблем фіз. виховання і спорту та фіз. реабілітації неповносправних. – Л., 2003. – Вип. 1. – С. 7–11.
 6. Бріскін Ю. Програми Спеціальних Олімпіад / Ю. Бріскін, А. Передерій, Н. Нерода // Оздоровча і спортивна робота з неповносправними : зб. наук. ст. з проблем фіз. виховання і спорту та фіз. реабілітації неповносправних. – Л., 2003. – Вип. 1. – С. 12–16.
 7. Свістельник І. Спорт неповносправних : темат.-бібліограф. покажч. / Ірина Свістельник, Юрій Бріскін. – Л., 2003. – 26 с.

2002:

 1. Бріскін Ю. А. Галузеві особливості Internet-освіти / Ю. А. Бріскін // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2002. – № 2/3. – С. 27–29.
 2. Брискин Ю. А. Социально-психологическая реабилитация инвалидов / Ю. А. Брискин // Приоритеты интеллектуальной элиты в развитии мировой цивилизации : материалы междунар. науч.-теорет. конф. Междунар. гуманит.-эконом. ин-та. – Минск, 2002. – С. 261–264.
 3. Брискин Ю. Специфика целево-результативных отношений Параолимпийского спорта / Юрий Брискин // Наука в олимпийском спорте. – 2002. – № 2. – С. 27–29.
 4. Бріскін Ю. А. Цільово-результативні аспекти Паралімпійського спорту / Ю. А. Бріскін // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2002. – № 14. – С. 61–68.
 5. 5. Садовник // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2002. – № 10. – С. 21–27.
 6. Матвеев С. Параолимпийские игры : от Рима до Солт-Лейк-Сити / С. Матвеев, Ю. Брискин, Д. Голод // Наука в олимпийском спорте. – 2002. – № 2. – С. 17–23.
 7. Коррекционно-реабилитационная программа для инвалидов – объективная предпосылка углубленной спортивной подготовки / Михаил Линец, Алина Передерий, Виктор Строкатов, Юрий Брискин // Наука в олимпийском спорте. – 2002. – № 2. – С. 92–96.
 8. Спортивные соревнования среди спортсменов с отклонениями интеллектуального развития / В. Строкатов, Ю. Брискин, В. Бойко, И. Медведева // Наука в олимпийском спорте. – 2002. – № 2. – С. 48–52.
 9. Спосіб сенсомоторного тренування бистрості простих реагувань спортсменів з наслідками церебрального паралічу : пат. 51542А Україна, МПК А63В22/00 / Бріскін Ю. А., Передерій А. В. − № 2002054122 ;заявл. 21.05.2002 ; опубл. 15.11.2002, Бюл. № 11.

2001:

 1. Брискин Ю. Компьютерная оценка двигательной памяти спортсменов с ДЦП / Юрий Брискин, Алина Передерий // Adapted Physical Education 2nd Project for East Europe and Eurasia (2001−2003) : APE Seminar for Western Eurasia Region Ukraine. – K., 2001. – P. 34–36.
 2. Брискин Ю. Коррекционно-реабилитационная программа для инвалидов–спортсменов – необходимая предпосылка углубленной спортивной подготовки / Юрий Брискин, Алина Передерий // Adapted Physical Education 2nd Project for East Europe and Eurasia (2001–2003) : APE Seminar for Western Eurasia Region Ukraine. – K., 2001. – P. 37–39.
 3. Бріскін Ю. Параолімпійський спорт : навч. посіб. / Ю. Брискин, А. Передерий, В. Строкатов. – Л. : Арал, 2001. – 141 с.
 4. Стрільба з лука : навчальна програма для дитячо-юнацьких шкіл, спеціалізованих ДЮШ олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності / М. О. Калініченко, В. В. Сидорук, А. Г. Киселевич, Б. А. Виноградський, Ю. А. Бріскін. – К. : Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму України, Федерація стрільби з лука України, 2001. – 126 с.

2000:

 1. Бріскін Ю. А. Спорт інвалідів в Параолімпійському русі / Ю. А. Бріскін // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2000. – № 8. – С. 24–29.
 2. Бріскін Ю. А. Структура і змест вучэбнай дысцыпліны „Параалімпійскі спорту” / Ю. А. Бріскін // Гуманітарна-эканамічны веснік. – 2000. – № 1(14). – С. 100−105.
 3. Бріскін Ю. А. Структура та зміст навчальної дисципліни ,,Професійна майстерність фахівців олімпійського та професійного спорту” / Ю. А. Бріскін // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2000. – № 2. – С. 19–22.

1999:

 1. Бріскін Ю. А. Дидактичні вимоги до змісту навчальної дисципліни ,,Професійна майстерність фахівців олімпійського та професійного спорту” / Ю. А. Бріскін // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 1999. – № 3. – С. 151–155.
 2. Бріскін Ю. А. Комп’ютерна діагностика в спортовій діяльності / Ю. А. Бріскін // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 1999. – № 11. – С. 5–9.
 3. Бріскін Ю. Параолімпійський спорт : курс лекцій / Ю. Бріскін, А. Передерій, В. Строкатов. – Л., 1999. – 86 с.
 4. Строкатов В. В. Организация и проведение спортивных соревнований с инвалидами-олигофренами / В. В. Строкатов, Ю. А. Бріскін // Физическая культура, спорт, туризм – в новых условиях развития стран СНГ : междунар. науч. конгр. – М., 1999. – Ч. 1. − С. 232–236.
 5. Строкатов В. В. Спорт як чинник соціальної та фізичної реабілітації інвалідів / В. В. Строкатов, Ю. А. Бріскін // Здоров’я, фізична культура і спорт : науковий вісник Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1999. – № 7. – С. 129–131.

1998:

 1. Бріскін Ю. А. Комп’ютерне оцінювання передумов готовності спортсмена до рішення в ситуації спортивного двобою / Ю. А. Бріскін // Актуальні проблеми фізичного виховання у вузі : зб. наук. пр. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. ДДМУ ім. М. Горького. – Донецьк, 1998. – С. 139–142.
 2. Бріскін Ю. А. Оцінювання готовності спортсмена до рішення засобами комп’ютерного моделювання спортивного двобою / Ю. А. Бріскін // Наукові записки Терноп. держ. пед. ун-ту. Сер. 3, Педагогіка і психологія. – Т., 1998. – № 3. − С. 97–100.
 3. Бріскін Ю. А. Оцінювання готовності спортсмена до оптимального рішення в ситуації спортивного двобою (на матеріалі дослідження спортсменів-фехтувальників) : автореф. дис. … канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 ,,Педагогічна і вікова психологія” / Бріскін Юрій Аркадійович ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – К., 1998. – 24 с.
 4. Бріскін Ю. А. Системна оцінка готовності спортсмена до оптимального рішення в ситуації змагального двобою / Ю. А. Бріскін // Актуальні проблеми розвитку фізичної культури і спорту у ВНЗ України : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. – Л., 1998. – С. 19–20.
 5. Бріскін Ю. А. Системне оцінювання готовності спортсмена до оптимального рішення в конфліктній ситуації змагального двобою / Ю. А. Бріскін // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 1998. – № 1. – С. 3–4.
 6. Бріскін Ю. А. Інформативні ознаки в двобої (на прикладі фехтування) / Ю. А. Бріскін, В. В. Строкатов // Актуальні проблеми розвитку фізичної культури і спорту у ВНЗ України : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. – Л., 1998. – С. 18–19.
 7. Строкатов В. В. Задачі занять спортом з інвалідами, що мають пошкодження опорно-рухового апарату / В. В. Строкатов, Ю. А. Бріскін // Актуальні проблеми розвитку фізичної культури і спорту у ВНЗ України : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. – Л., 1998. – С. 21–22.
 8. Строкатов В. В. Рівень фізичної підготовленості інвалідів як передумова вибору виду спорту / В. В. Строкатов, Ю. А. Бріскін // Фізична підготовленість та здоров’я населення : зб. матеріалів міжнар. наук. симп. – О., 1998. – С.78–79.

1997:

 1.  Бріскін Ю. А. Готовність спортсмена до прийняття оптимального рішення в ситуації спортивного двобою / Ю. А. Бріскін. – Л. : Ніка-Плюс, 1997. – 114 с.
 2. Брискин Ю. А. Оценка готовности фехтовальщика к поединку средствами компьютерного моделирования ситуации выбора и принятия решений / Ю. А. Брискин // Теоретические и прикладные вопросы психологии : материалы юбил. конф. ,,Ананьевские чтения-97”. – СПб., 1997. – Вып. 3, ч. 1. – С. 232–238.
 3. Бріскін Ю. А. Оцінювання готовності спортсмена до оптимального рішення в варіативних конфліктних ситуаціях спортивного двобою / Ю. А. Бріскін // Конфліктологічна експертиза : теорія і методика. – К., 1997. – С. 109–115.
 4. Бріскін Ю. А. Оцінювання інформативних ознак в двобої (на прикладі фехтування) / Ю. А. Бріскін // Роль фізичної культури в здоровому способі життя : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 1997. – С. 81–82.
 5. Бріскін Ю. А. Комп’ютерна програма „Навчально-діагностичний комплекс для одноборств і спортивних ігор „Суперник” : а. с. № 588 Україна / Ю. А. Бріскін, В. Г. Сивицький. – Заявл. 1997.
 6. Бріскін Ю. А. Комп’ютерна програма „Програмно-апаратний комплекс інтелектуальної та психічної підготовки осіб різних вікових та фахових груп „Лідер” : а. с. № 794 / Ю. А. Бріскін, В. Г. Сивицький. – Заявл. 1997.
 7. Строкатов В. В. Навчання техніці спортивних вправ інвалідів-підлітків з пошкодженням опорно-рухового апарату / В. В. Строкатов, Ю. А. Бріскін // Актуальні проблеми оздоровчої фізичної культури, спорту для інвалідів та валеології в навчальних закладах України : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. – Кіровоград, 1997. – С. 181–182.
 8. Строкатов В. В. Педагогічна діяльність в спортивній роботі з інвалідами / В. В. Строкатов, Ю. А. Бріскін // Актуальні проблеми оздоровчої фізичної культури, спорту для інвалідів та валеології в навчальних закладах України : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. – Кіровоград, 1997. – С. 183-184.

1996:

 1. Бріскін Ю. А. Апаратне забезпечення методики оцінювання інформативних ознак дій спортсменів, які ведуть двобій (на прикладі фехтування) // Освіта в галузі фізичної культури : стан, проблеми, перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 1996. – Ч. 2. – С. 233–234.

1995:

 1. Бріскін Ю. А. Специфічні якості спортсменів: закономірності формування / Ю. А. Бріскін // Фізична культура та спорт – важливий фактор виховання особистості та зміцнення здоров’я населення : тези звітної наук.-практ. конф. викладачів ін-ту за 1994 рік. – Л., 1995. – С. 46.

1994:

 1. Бріскін Ю. А. Тестова програма „Суперник” / Ю. А. Бріскін // Фізична культура та спорт – важливий фактор виховання особистості та зміцнення здоров’я населення : тези звітної наук.-практ. конф. викладачів ін-ту за 1993 рік. – Л., 1994. – С. 28–29.
 2. Келлер В. С. Досвід використання комплексних контрольних завдань в навчальному процесі / В. С. Келлер, Ю. А. Бріскін, А. В. Передерій // Фізична культура та спорт – важливий фактор виховання особистості та зміцнення здоров’я населення : тези звітної наук.-практ. конф. викладачів ін-ту за 1993 рік. – Л., 1994. – С. 107–108.

1993:

 1. Бріскін Ю. А. Специфічні „чуття” змагальних вправ людини / Ю. А. Бріскін // Фізична культура та здоровий спосіб життя : матеріали І Міжнар. конф. – Вінниця, 1993. – С. 163–164.
 2. Бріскін Ю. А. Специфічні якості спортсменів, проблема та напрямок дослідження / Ю. А. Бріскін // Фізична культура та спорт – важливий фактор виховання особистості та зміцнення здоров’я населення : тези звітної наук.-практ. конф. викладачів ін-ту за 1992 р. – Л., 1993. – С. 36–37.

1992:

 1. Бріскін Ю. А. Закономірності прояву специфічних якостей (відчуттів) в спеціалізованій діяльності спортсменів / Ю. А. Бріскін // Закономірності і принципи системи підготовки спортсменів : звіт про НДР (проміж.) : тема 3.1.101 ; № ДР 01.9.10013219. – Л., 1992. – С. 25−33.

1991:

 1. Брискин Ю. А. Проявление специализированных восприятий в спорте : отчет о НИР (промеж.) : тема 3.1.1.01 ; № ГР 01.9.10014319 / Ю. А. Брискин. – Л., 1991. – С. 26−32.
 2. Келлер В. С. Удосконалення змісту та форми навчального процесу в ІФК з урахуванням профілю спеціаліста : звіт про НДР, № ДР 01.9.10014319 / В. С. Келлер, Ю. А. Бріскін, А. В. Передерій. – М., 1991. – 47 с.

[згорнути]
БУБЕЛА ОЛЕГ ЮЛІАНОВИЧ

2022:

 1. Руденко Р. Є. Фізкультурно-спортивна реабілітація спортсменів із наслідками церебрального паралічу / Руденко Р. Є., Будзин В. Р., Бубела О. Ю. // Фізична культура, спорт і здоров’я : стан, проблеми та перспективи : зб. тез ХХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (6–7 грудня 2022, ХДАФК). – Харків, 2022. – С. 65–72.

2021:

 1. Чучукало А. Р. Вплив занять чирлідингом на фізичний розвиток дівчаток 6-7 років / Чучукало А. Р., Бубела О. Ю., Руденко Р. Є. // Вісник Запорізького національного університету. Серія: Фізичне виховання та спорт : зб. наук. пр. – Запоріжжя, 2021. – № 2. – С. 77–84. (ІndexCopernicus).
 2. Зародження та становлення різних видів гімнастики у Франції / Романчук О. В.,Коваль Р. С., Бубела О. Ю., Михайленко А. М., Михайленко А. М. // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2021. – Вип. 8(139). – С. 75–80. (Index Copernicus).
 3. Physical Activity of Students at Higher Educational Institutions with Kinesiology and Health Majors in the Setting of COVID-19 Pandemic / Marta Yaroshyk, Olga Rymar, Halyna Malanchuk, Alla Solovey, Olena Khanikiants, Oleksiy-Oleg Bubela // Society. Integration. Education : Proceedings of the International Scientific Conference (May 28th–29th). – Rēzekne, 2021. – Vol. 5. – P. 260–267.
 4. Яворський А. Тестування показників військово-прикладних навичок офіцерів запасу (на прикладі метання гранати на дальність та точність) / Андрій Яворський, Олег Бубела // Молода спортивна наука України : зб. тез. доп. – Львів, 2021. – Вип. 25, т. 2. – С. 46–48.

2020:

 1. Бубела О. Вплив занять аква–аеробікою на фізичний розвиток жінок 20–25 років / Олег Бубела, Наталія Пугач, Леся Петрина // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (23–24 квітня 2020 р., м. Львів). – Львів, 2020. – С. 190–194.
 2. Яворський А. Показники витривалості офіцерів Збройних сил України / Андрій Яворський, Олег Бубела // Молода спортивна наука України : зб. тез. доп. / за заг. ред. Є. Приступи. – Львів, 2020. – Вип. 24, т. 2. – С. 76–77

2016:

 1. Ефетивність варіативних модулів тренувальних засобів швидкісно-силової підготовки бадмінтоністів на етапі спеціалізованої базової підготовки / Каратник І. В., Гречанюк О. О., Бубела О. Ю., Пітин М. П. // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2016. – Вип. 5 (75). – С. 52−57. (ВАК)
 2. 2. Львівський державний університет фізичної культури (1946–2016) : попул. енцикл. / авт. кол. : Ф. Музика, А. Вовканич, В.Левків, О. Бубела [та ін.] ; упоряд. О. Борис ; за заг. ред. Є. Приступи. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 488 с. – ISBN 978-966-7336-01-2.
 3. Програма удосконалення швидкісно-силової підготовленості кваліфікованих бадмінтоністів із використанням варіативних модулів тренувальних засобів / Каратник . В., Гречанюк О. О., Пітин М. П., Бубела О. Ю. // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (74)16. – С. 38−42. (ВАК)
 4. Удосконалення швидкісно-силової підготовленості бадмінтоністів з використанням варіативних модулів тренувальних засобів / Каратник І. В., Гречанюк О. О., Бубела О. Ю., Пітин М. П. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. − 2016. − № 3. − С. 18−25. (ВАК, РІНЦ, Web of Science Core Collection)

2015:

 1. Гнатюк К. Удосконалення вестибулярної стійкості у дівчат 16-18 років засобами акробатики / Гнатюк К., Бубела О. // Актуальні питання фізичної культури : матеріали VI Міжнар. електрон. наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених – Одеса, 2015. – С. 48 – 50.

2014:

 1. Бубела О. Розвиток швидкісно–силових якостей у бігунів на короткі дистанції з використанням засобів фітнесу / Олег Бубела, Мирослава Данилевич, Чугай Денис // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики і хореографії : зб. наук. матеріалів. – Л., 2014. – Вип. 13. – С. 95.
 2. Бубела О. Ю. Використання засобів акробатики для підвищення рівня фізичної підготовленості та розвитку координаційних здібностей у групах початкової підготовки  / О. Ю. Бубела, Р. А. Романяк // Фізична культура та здоров’я різних груп населення : матеріали V Міжнар. електрон. наук.–практ. конф. студ. та мол. вчених. – О., 2014. – С. 116.
 3. Кріль І. Ефективність засобів бадмінтону в удосконаленні координаційних здібностей дітей з вадами слуху / Ірина Кріль, Олег Бубела, Роман Бенцак // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2014. – Вип. 17. – С. 172 – 177.
 4. Чугай В. З. Розвиток швидкісно–силових якостей з використанням засобів стренфлексу у бігунів на короткі дистанції / В. З. Чугай, О. Ю. Бубела // Фізична культура та здоров’я різних груп населення : матеріали V Міжнар. електрон. наук.–практ. конф. студ. та мол. вчених. – О., 2014. – С. 117.
 5. Визначення рівнів фізичної підготовленості та координаційних здібностей у дітей 6–8-річного віку на заняттях у групах початкової підготовки з пріоритетним використанням засобів акробатики / Аліна Сениця, Олег Бубела, Михайло Сениця, Ростислав Романяк // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики і хореографії : зб. наук. матеріалів. – Л., 2014. – Вип. 13. – С. 78.

 

2013:

 1. Осадців Т. Альтернативний підхід до оцінювання змагальних композицій у спортивних танцях / Тарас Осадців, Костянтин Петренко, Олег Бубела // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 114 – 117.

2012:

 1. Петренко К. Засоби спеціальної фізичної підготовки гімнасток вищих розрядів у перехідному періоді макроциклу / Костянтин Петренко, Тарас Осадців, Олег Бубела // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 1. – С. 229 – 232.
 2. Фляк А. Діяльність державних і громадських організацій, які розвивають танцювальний спорт / Анастасія Фляк, Олег Бубела, Мар’яна Чеховська // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали VIIІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Л., 2012. – С. 83 – 88.
 3. Підготовка фахівців за напрямом 0202 „Хореографія” у ЛДУФК / Олег Бубела, Костянтин Петренко, Любов Чеховська, Тарас Осадців // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали VIIІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Л., 2012. – С. 356 – 361.
 4. Розвиток координаційних здібностей дітей молодшого шкільного віку засобами хореографії / Олег Бубела, Костянтин Петренко, Аліна Сениця, Тарас Осадців // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 2. – С. 45 – 49.

2011:

 1. Петренко К. Засоби спеціальної фізичної підготовки гімнасток вищих розрядів у змагальному періоді / Костянтин Петренко, Тарас Осадців, Олег Бубела // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 1. – С. 222 – 226.

2010:

 1. Чеховська Л. Зміст підготовки фахівців фізичного виховання до рекреаційно-оздоровчої діяльності / Любов Чеховська, Олег Бубела, Іван Баховський // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Л., 2010. – С. 336 – 338.

2009:

 1. Бубела О. Рекомендовані комплекси вправ для формування постави в умовах школи та дому / Бубела О. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2009. – № 1. – С. 28 – 34.
 2. Бубела О. Рекомендовані комплекси вправ для формування постави в умовах школи та дому / Бубела О. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2009. – № 2. – С. 19 – 25.

2008:

 1. Петрина Л. Ставлення жінок віком 28–50 років до занять аква-аеробікою / Леся Петрина, Роман Петрина, Олег Бубела // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики : зб. наук. матеріалів [ІХ наук.-практ. конф.]. – Л., 2008. – Вид. 9-те. – С. 59 – 62.
 2. Особливості методики проведення занять фізичними вправами фітбол-гімнастики з учнями 7–8 років, що мають порушення постави у фронтальній площині / Костянтин Петренко, Олег Бубела, Мар′яна Попадинець, Михайло Сениця // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики : зб. наук. матеріалів [ІХ наук.-практ. конф.]. – Л., 2008. – Вид. 9-те. – С. 56 – 59.
 3. Характеристика змісту вправ, які використовуються на заняттях з фізичного виховання у дошкільних навчальних закладах / Олег Бубела, Костянтин Петренко, Аліна Сениця, Леся Петрина // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики : зб. наук. матеріалів [ІХ наук.-практ. конф.]. – Л., 2008. – Вид. 9-те. – С. 47 – 51.

2007:

 1. Боровська О. До проблеми уніфікації та стандартизації української термінології галузі фізичної культури та спорту / О. Боровська, О. Бубела // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики: зб. матеріалів наук.-практ. конф. – Л., 2007. – С. 10 − 13.
 2. Данилевич М. В. Проблеми залучення жінок до занять різними видами гімнастики та їх оздоровчий ефект / М. В. Данилевич, О. Ю. Бубела // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики : зб. наук. матеріалів. –– Л., 2007. − Вид. 8. – С. 13 – 16.

2006:

 1. Бубела О. Ю. Факультет фізичного виховання у структурі Львівського державного інституту фізичної культури / Бубела О. Ю. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2006. − № 4. – С. 46 − 48.
 2. Бубела О. Ю. Використання гімнастичної термінології в навчальному процесі студентів вищих навчальних закладів / О. Ю. Бубела, В. М. Афонін, А. І. Сениця // Сучасні проблеми розвитку теорії і методики гімнастики : зб. наук. ст. – Л., 2006. – Вип. 7. – С. 87 − 92.
 3. Бубела О. Ю. Вплив занять стренфлексом на рівень фізичної підготовленості юнаків 18–21 річного віку / О. Ю. Бубела, А. І. Сениця, Є. І. Самойлов // Сучасні проблеми розвитку теорії і методики гімнастики : зб. наук. матеріалів. – Л., 2006. – Вип. 7. – С. 74 − 79.
 4. Петренко К. Кафедрі теорії і методики гімнастики – 60 років / К. Петренко, О. Бубела, А. Сениця // Теорія та методика фізичного виховання. – 2006. − № 4. – С. 22 − 26.
 5. Кафедрі теорії і методики гімнастики – 60 років / К. Г. Петренко, О. Ю. Бубела, А. І. Сениця, М. М. Сениця // Сучасні проблеми розвитку теорії і методики гімнастики : зб. наук. матеріалів. – Л., 2006. – Вип. 7. – С. 3 − 9.
 6. Студентська наукова робота: підготовка, написання та захист курсової, кваліфікаційної, дипломної та магістерської робіт : метод. рек. для викладачів і студентів ЛДІФК / уклад. О. Ю. Бубела, Ф. В. Музика, О. М. Вацеба, О. Ю. Рибак, М. В. Данилевич, В. І. Ковцун, К. Г. Петренко, Р. Л. Петрина, І. М. Ріпак, В. О. Бережанський, І. Р. Боднар, А. В. Передерій, А. О. Кухтій, А. І. Сениця, А. М. Окопний. – Л., 2006. – 56 с.

2005:

 1. Бубела О. Ю. Вплив занять різними видами аеробіки на морфофункціональні та фізичні показники жінок 19–21 років / О. Ю. Бубела, К. Г. Петренко, І. М. Ріпак // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2005. – Вип. 6. – С. 7 − 10.
 2. Петренко К. Г. Шляхи покращення стану спортивної гімнастики у Львівській області / К. Г. Петренко, О Ю. Бубела // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2005. – Вип. 6. – С. 44 − 46.
 3. Ріпак І. М. Рухова активність і стан здоров’я студентської молоді / І. М. Ріпак, О. Ю. Бубела // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2005. – Вип. 7. – С. 43 − 45.

2003:

 1. Бубела О. Ю. Нові підходи щодо класифікації видів гімнастики / О. Ю. Бубела // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики : зб. наук. пр. – Л., 2003. – С. 3 − 4.
 2. Бубела О. Ю. Практичні рекомендації формування постави у дітей молодшого шкільного віку : метод. посіб. для вчителів та батьків / О. Ю. Бубела. – Л. : Укр. технології, 2003. – 107 с.
 3. Бубела О. Ю. Рекомендовані комплекси вправ для формування постави в умовах школи та дому / О. Ю. Бубела // Новітні медико-педагогічні технології зміцнення та збереження здоров’я учнівської молоді : навч.-метод. посіб. – Л., 2003. – С. 105 − 130.
 4. Бубела О. Ю. Фітнес як сучасна система фізкультурно-оздоровчої роботи з широкими верствами населення / О. Ю. Бубела, Р. Л. Петрина // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики : зб. наук. пр. – Л., 2003. – С. 6 − 9.
 5. Комп’ютерна програма „Діагностика” : свід. про реєстрацію автор. права на твір № 7095 Україна / А. О. Бубела, О. Ю. Бубела, Б. А. Виноградський, Є. Н. Приступа, В. М. Афонін. − № 6885 ; заявл. 13.12.02 ; опубл. 10.02.03.
 6. Оптимизация процесса формирования осанки у детей младшего возраста с использованием компьютерных технологий / Е. Приступа, О. Бубела, Т. Приступа, Е. Болах // Potęgowanie zdrowa: czynniki, mechanizmy i strategie zdrowotne / рod red. E. Bolach. – Radom, 2003. – S. 197 − 199.

2002:

 1. Бубела О. Ефективність використання комп’ютерної технології формування постави для хлопчиків 6–8 років / Олег Бубела // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2002. – Вип. 6, т. 1. – С. 164 − 169.
 2. Бубела О.-О. Ю. Оптимізація процесу формування постави у дітей молодшого шкільного віку з використанням комп’ютерних технологій : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / Бубела Олексій-Олег Юліанович ; Львів. держ. ін-т фіз. культури. – Л., 2002. – 21 с.
 3. Бубела О. Ю. 700 вправ для формування правильної постави : навч.-метод. посіб. / Бубела О. Ю. – Л., 2002. – 215 с.
 4. Бубела О. Показники коефіцієнтів асиметрії у дітей молодшого шкільного віку / Олег Бубела, Євген Приступа // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики : зб. наук. матеріалів. – Л. : ЛДІФК, 2002. – С. 40 − 43.
 5. Бубела О. Характеристика вправ, які використовуються на уроках фізичного виховання на предмет формування постави у дітей молодшого шкільного віку / Олег Бубела, Євген Приступа // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2002. − № 10. − С. 3 − 9.
 6. Петрина Р. Л. Основна гімнастика : навч.-метод. посіб. / Р. Л. Петрина, О. Ю. Бубела. – Л., 2002. – 114 с.

2001:

 1. Бубела О. Ю. Використання комп’ютерних технологій для вдосконалення методики самостійної роботи з дітьми 5–9 років / О. Ю. Бубела // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики : зб. наук. пр. – Л., 2001. – С. 26 − 29.
 2. Бубела О. Комп’ютерна програма для формування правильної постави дітей 6–9 років / О. Бубела // Молода спортивна наука України : зб. наук. ст. з галузі фіз. культури та спорту. –Л., 2001. − Вип. 5, т. 2. – С. 184 − 187.

2000:

 1. Бубела О. Ю. Формування постави у дітей молодшого шкільного віку / О. Ю. Бубела // Молода спортивна наука України : зб. наук. ст. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2000. – Вип. 4. – С. 127.
 2. Бубела О. Ю. Формування правильної постави у дітей молодшого шкільного віку в домашніх умовах / О. Ю. Бубела // Сучасні проблеми розвитку теорії і методики гімнастики : зб. наук. матеріалів. – Л., 2000. – Вид. 2. – С. 4 − 6.
 3. Бубела О. Ю. Шляхи оптимізації курсу ,,Гімнастика” відповідно до змін у навчальних планах / О. Ю. Бубела // Сучасні проблеми розвитку теорії і методики гімнастики : зб. наук. матеріалів. – Л., 2000. – 2-ге вид. – С. 3 − 4.

1999:

 1. Бубела О. Ю. Вплив занять початкової гімнастики на концентрацію уваги дітей 7–10 років / О. Ю. Бубела // Сучасні проблеми розвитку теорії і методики гімнастики : зб. наук. ст. – Л., 1999. – С. 8 − 11.

1997:

 1. Бубела О. Ю. Досвід фізкультурно-спортивної роботи з дітьми 5-6 років в абонементних групах при дошкільних учбових закладах / О. Ю. Бубела, В. М. Афонін // Оптимізація процесу фізичного виховання в системі освіти : матеріали Всеукр. наук. конф., присвяч. 40-річчю ф-ту фіз. виховання Терноп. держ. пед. ін-ту. – К. ; Т., 1997. – С. 50 − 51.
 2. Бубела О. Ю. Стан оздоровчо-фізкультурної роботи у дошкільних дитячих закладах / О. Ю. Бубела, В. М. Афонін // Оптимізація процесу фізичного виховання в системі освіти : матеріали Всеукр. наук. конф., присвяч. 40-річчю ф-ту фіз. виховання Терноп. держ. пед. ін.-ту. – К. ; Т., 1997. – С. 51 − 52.

1991:

 1. Афонин В. Н. К вопросу обучения двигательным навыкам / В. Н. Афонин, О. Ю. Бубела, В. А. Нетоля // Актуальные проблемы развития физической культуры и спорта : сб. тез. докл. республ. науч.-практ. конф. – Ашхабад, 1991. – Ч. 1. – С. 28 − 30.

1989:

 1. Бубела О. Ю. Организация учебно-тренировочной работы по гимнастике с детьми 5–7 лет / О. Ю. Бубела, В. Н. Афонин // Здоровье детей – забота общая : тез. респ. науч.-практ. конф. – Ашхабад, 1989. – С. 65 − 66.

1988:

 1. К вопросу организации врачебно-педагогического контроля на занятиях с юными гимнастами / Т. А. Третилова, Н. И. Славик, А. И. Мельникович, О. Ю. Бубела // Педагогические и медико-биологические аспекты физического воспитания и спортивной тренировки в Киргизии. – Фрунзе : КГИФК, 1988. – С. 168 − 169.

[згорнути]
БУБЕЛА РОКСОЛАНА ІГОРІВНА

2020:

 1. Теличко М. В. Методи навчання термінологічної лексики у курсі англійської мови професійного спрямування для студентів спеціальності „Готельно-ресторанна справа” /Теличко М. В., Бубела Р. І., Свищ Л. О. // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – 2020. – Vol. 8, іs. 90. – Р. 35–38. (IndexCopernicus).

2019:

 1. Karpov O. Robotics in the field of complex rehabilitation of people with spinal cord injuries / Oleg Karpov, Roksolana Bubela // День студентської науки : зб. матеріалів щоріч. студ. наук. конф. – Львів, 2019. – С. 183–185.
 2. Теличко М. В.Термінологічний словник і методика роботи з ним у закладах вищої освіти / Теличко М. В., Бубела Р. І. // Topical issues of the development of modern science : abstracts of III International Scientific and Practical Conference (Sofia, 13–15 November 2019). – Sofia, 2019. – С. 170–174.

[згорнути]
БУДЗИН ВІРА РОМАНІВНА

2023:

 1. Будзин В. Р. Державна демографічна політика в умовах сучасних соціальних та гуманітарних викликів / Будзин В. Р. // Публічне управління ХХІ століття: особливості воєнного і післявоєнного періодів : зб. наук. матеріалів ХХІІІ Міжнар. наук. конгр. (27 квіт. 2023 р.). – Харків, 2023. – С. 59–61.
 2. Будзин В. Р. Державна політика управління у сфері громадського здоров’я та суспільного благополуччя : сутність та сучасні виклики / Будзин В. Р. // Публічне управління у сфері цивільного захисту: освіта, наука, практика : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Харків : НУЦЗУ, 2023. – С. 147–150.
 3. Будзин В. Р. Європейський досвід реалізації управлінських підходів у сучасній державній політиці громадського здоров’я та суспільного благополуччя / В. Р. Будзин // Публічне управління та митне адміністрування. – 2023. – № 1 (36). – С. 18-22. DOI https://doi.org/10.32782/2310-9653-2023-1.3 (фах. вид., IndexCopernicus)
 4. Будзин В. Р. Нормативно-правові аспекти реалізації державної політики в соціально-гуманітарній сфері з охорони та підвищення рівня громадського здоров’я / Будзин В. Р. // Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування. – 2023. – № 3. – С. 9–15. DOI https://doi.org/10.32782/tnv-pub.2023.3.2
 5. Будзин В. Р. Реалізація державної гуманітарної політики у сфері соціального здоров’я української молоді в контексті сучасних викликів та суспільних загроз / Будзин В. Р. // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. Вернадського. – 2023. – Т. 34(73), № 3. – С. 37–42. DOI https://doi.org/10.32782/TNU-2663-6468/2023.3/07 (фах. вид., IndexCopernicus)
 6. Будзин В. Р. Реалізація управлінських підходів у державній соціально-гуманітарній політиці громадського здоров’я та благополуччя / Будзин В. Р. // Сучасні аспекти реформування системи публічного управління в умовах воєнного часу : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. (2 черв. 2023 р.). – Переяслав, 2023. – С. 39–41.
 7. Будзин В. Управлінські принципи фінансування охорони здоров’я в суспільному контексті гуманітарної політики: європейський досвід та перспективи / Будзин Віра // Науковий вісник Вінницької академії безперервної освіти. Серія: Екологія. Публічне управління та адміністрування. – 2023. – Вип. 4. – С. 52–57. DOI https://doi.org/10.32782/2786-5681-2023-4.08
 8. Будзин В. Р. Формування та реалізація державної гуманітарної політики у сфері сучасних глобальних викликів і соціальних загроз у сфері громадського здоров’я / Будзин В. Р. // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. Вернадського. – 2023. – Т. 34(73), № 1. – С. 23–28. DOI https://doi.org/10.32782/TNU-2663-6468/2023.1/05 (фах. вид., IndexCopernicus)
 9. Жарська Н. Фізкультурно-спортивна реабілітація у сфері фізичної культури та спорту / Наталія Жарська, Віра Будзин // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : тези доп. V Міжнар. наук.- практ. конф. (27–28 квітня 2023 року, м. Львів) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – C. 204–206.
 10. Матвіяс О. Зооніми у медичній терміносистемі англійської мови / Матвіяс О., Будзин В., Базиляк Н. // Problems of the development of science and the view of society : The 11th International scientific and practical conference (March 21–24, 2023). – Graz, 2023. – Р. 298–301.
 11. Матвіяс О. В. Cловотвірні процеси у сучасній медичній термінології (на прикладі англійської мови) / Матвіяс О. В., Базиляк Н. О., Будзин В. Р. // Закарпатські філологічні студії. – 2023. – Вип. 27, т. 2. – С. 107–112. DOI https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2022.27.2.20(фах.вид., IndexCopernicus)
 12. Ретроспективний підхід до утворення терміну ДЦП / Матвіяс О. В., Будзин В. Р., Базиляк Н. О., Штойко Х. // Prospects of modern science and education : The 5th International scientific and practical conference (Sweden. February 07–10). – Stockholm, 2023. – Р. 456–460.
 13. Фізкультурно-спортивна реабілітація жінок з порушенням постави з використанням занять йогою за методом Айенгара / Жарська Н. В., Бріскін Ю. А., Будзин В. Р., Петрина Л. А. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – Київ, 2023. – Вип. 7(167). – С. 88–93. (фах. вид., IndexCopernicus)
 14. Genotoxicity and acute toxicity of 2-amino-5-benzylthiazole in complex with polimeric nanocarrier in Аllium bioassay / Yaryna Shalai, Khrystyna Savaryn, Marta Ilkiv, Yurii Ostapiuk, Nataliya Mitina, Oleksandr Zaichenko, Vira Budzyn, Andriy Babsky // Біологічні студії. – 2023. – Т. 17(3). – С. 23–32. DOI: https://doi.org/10.30970/sbi.1703.727www.http://publications.lnu.edu.ua/journals/ind ex.php/biology (Scopus)
 15. Staffing of public administration bodies in the context of the development of a digital society / Oleksandra Khudoba, Diana Zayats, Olha Olefirenko, Vira Budzyn // AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. – 2023. – Vol. 13, is. 3. – P. 6–12. (Web of Science)
 16. Будзин В. Формування та реалізація державної соціально-економічної політики у сфері громадського здоров’я на сучасному етапі зростання суспільних загроз / Віра Будзин // Наукові праці МАУП. Політичні науки та публічне управління. – 2023. – Вип. 2(68). – С. 17–21. DOI
  https://doi.org/10.32689/2523-4625-2023-2(68)-3

2022:

 1. Жарська Н. Фізкультурно-спортивна реабілітація з використанням вправ йоги за методом Айенгара / Наталія Жарська, Віра Будзин, Галина Хавелко // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення: зб. матеріалів ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (7–8 жовтня 2022 року, м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 116–119.
 2. Нормативні засади професійної діяльності у сфері фізичної реабілітації, лікувальної фізичної культури, трудотерапії / Приступа Є. Н., Бріскін Ю. А., Жарська Н. В., Будзин В. Р., Вовканич А. С. // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2022. – № 7(2). – С. 268–274. https://doi.org/10.26693/jmbs07.02.268 (IndexCopernicus)
 3. Руденко Р. Є. Фізкультурно-спортивна реабілітація спортсменів із наслідками церебрального паралічу / Руденко Р. Є., Будзин В. Р., Бубела О. Ю. // Фізична культура, спорт і здоров’я : стан, проблеми та перспективи : зб. тез ХХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (6–7 грудня 2022, ХДАФК). – Харків, 2022. – С. 65–72.
 4. Management of Medical Institutions on Context of Provision Medical and Preventive Care in COVID-19 Condition / Iryna Okhabska, Vira Budzyn, Ivan Rybchych, Ivan Zyma, Yurii Kalichak // International Journal of Health Sciences. – 2022. – Vol. 6, N 1. – P. 347–356. https://doi.org/10.53730/ijhs.v6n1.4381 (Web of Science).
 5. Будзин В. Р. Державна соціально-гуманітарна політика з відновлення психічного здоров’я громадян у сучасному контексті протидії пандемії COVID-19 / Будзин В. Р. // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. Вернадського. – 2022. – Т. 33(72), № 1. – С. 29–34. DOI https://doi.org/10.32838/TNU-2663-6468/2022.1/06 (фах. вид., IndexCopernicus)
 6. Будзин В. Р. Особливості формування стратегії державної політики соціально-економічного зростання на сучасному етапі пандемічних викликів COVID-19 / Будзин В. Р. // Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права. – 2022. – № 2. – С. 33–37. DOI
  https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.2.5
 7. Будзин В. Р. Cучасні фактори державної гуманітарної політики суспільного благополуччя щодо соціальної адаптації громадян в умовах трансформаційних впливів / Будзн В. Р. // Публічне управління в Україні: виклики сьогодення та глобальні імперативи : зб. тез міжнар. наук.-практ. конф.(11 лют. 2022 р.). – Хмельницький, 2022. – С. 22–24.
 8. Будзин В. Р. Управлінські підходи в державній соціальній політиці карантинних обмежень щодо системи громадського здоров’я у період пандемічних викликів COVID-19 / Будзин В. Р. // Публічне управління та митне адміністрування. – 2022. – № 1 (32). – С. 14–18. DOI
  https://doi.org/10.32836/2310-9653-2022-1.3
 9. Будзин В. Р. Формування та реалізація державної політики соціально- економічного розвитку для забезпечення суспільного благополуччя та здоров”я громадян / Будзин В. Р. // Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права. – 2022. – № 3. – С. 31–35. DOI
  https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.3.5
 10. Implementation of the state humanitarian policy on educational activities in the field of public health using informational technologies / Bydzun V., Rybchych I., Bazyliak N., Yaroshovych V., Kharechko D. // International Journal of Computer Science and Network Security. – 2022. – Vol. 22, N. 11. – P. 785–790. DOI: https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.11.109 (Web of Science)

2021:

 1. Будзин В. Р. Диференційовані підходи до тренувань футболісток з урахуванням фізіологічних особливостей організму / Будзин В. Р., Жарська Н. В., Хавелко Г. С. // Physical culture and sports in the educational space: innovations and development prospects : International scientific and practical conference (Republic of Poland, March 5–6). – Wloclawek, 2021. – Р. 7–11.
 2. Жарська Н. В. Обґрунтування методики масажу для осіб із порушенням коронарного кровообігу в довготривалому реабілітаційному періоді / Жарська Н. В., Будзин В. Р., Хавелко Г. С. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2021. –  Вип. 5К(134). – 2021. – С. 217–220. (Index Copernicus)
 3. Матвіяс О. В. Епоніми у медичній термінології англійської мови  / Матвіяс О. В., Базиляк Н. О., Будзин В. Р. // Prospects and achievements in applied and basic sciences : аbstracts of IV International and Scientific Conference (February 9–12, 2021, Hungary). – Budapest, 2021. – Vol. 4. – P. 444–447.
 4. Матвіяс О. Термінологізація загальновживаної лексики (на прикладі терміносистеми галузі туризму) / Матвіяс О., Базиляк  Н., Будзин В. // Topical Issues of Modern Science and Education : аbstracts of XI International Scientific and Practical Conference (Estonia, March 11–13). – Tallinn, 2021. – Р. 196–200.
 5. К вопросу индивидуализации оценки состояния организма спортсменов / Романчук A., Гузий O., Будзын В., Рыбчич И, Руденко Р.  // Journal of physical rehabilitation and sports medicine. – 2021. – Vol. 3(1). – P. 123–138.
 6. Сравнительная характеристика сенсомоторной функции спортсменов, имеющих оптимальный тип регуляции сердечного ритма / Романчук A., Гузий O., Будзын В., Жарская Н, Гавелко Г. //  Journal of physical rehabilitation and sports medicine. – 2021. – Vol. 3(1). – P. 37–43.
 7. Щільність вживання абревіатур у інформативних медіа текстах для широкого кола читачів (на прикладах інтернет-ресурсів англійською мовою) / Матвіяс О. В., Базиляк Н. О., Черхава О. О., Будзин В., Пюрик Я.  // Science and Education a New Dimension. Philology. – 2021. – № 9(74) 251. – P. 44–46. (Index Copernicus).
 8. Analysis of the response and recovery levels of cardiovascular and vegetative nervous systems in people with coronary heart disease / Natalia Zharska, Vira Budzyn, Olha Matviyas, Natalia Bazyliak, Olha Rymar, Galina Havelko // Journal of Physical Education and Sport. – 2021. – Vol. 21(2), аrt 95. – Р. 765–771. (Scopus)
 9. Improving the technical and tactical actions of qualified football players of various positions in certain areas of the fіeld / Ihor Karpa, Vira Budzyn, Olha Matviyas. Ihor Ripak, Ihor Lapychak, Bohdan Khorkavyy // Journal of Physical Education and Sport. – 2021. – Vol. 21(3), art. 186. – P. 1461–1468. (Scopus).
 10. Physical therapy for athletes suffered from vestibular disturbances / Rudenko Romanna, Mahlovanyy Anatoliy, Kitsera Aleksander, Budzyn Vira, Roztorhui Mariia, Kunynets Olha // Journal of Emergency and Critical Care Medicine(JECCM). – 2021. – № 5(12). – P. 28–32.
 11. Using Synchronization’s Indicator of Cardiac Output and Ventilatory Volume / Romanchuk A., Budzyn V., Guzii O., Rybchych I., Zharska N., Rudenko R. //  5th International Eurasian Conference On Sport Education (Ukraine, 9–11 July). – Lviv, 2021. – Р. 71–74.

2020:

 1. Жарська Н. Особливості застосування методики занять йогою за методом айенгара для осіб з порушенням постави / Наталія Жарська, Віра Будзин, Галина Хавелко // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (23–24 квітня 2020 р., м. Львів). – Львів, 2020. – С. 231–234.
 2. Жарська Н. Особливості застосування фізичної терапії в осіб з ожирінням в умовах поліклініки // Жарська Наталя, Будзин Віра, Хавелко Галина // Проблеми формування здорового способу життя молоді : матеріали VІІІ Всеукр. наук.- практ. конф., присвяч. 200-літтю розвитку плавання у Львові. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2020. – С. 92–94.
 3. Застосування структурної морфології до вивчення та аналізу утворення медичних термінів у сучасній англійській мові / Ольга Матвіяс, Наталія Базиляк, Віра Будзин, Наталія Жарська // Розвиток особистості у сучасному соціокультурному, інформаційному та освітньому просторі: психологічний та філологічний аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Харків, 2020. – С. 55–59.
 4. Самомотивація під час вивчення іноземної мови / Матвіяс О., Базиляк Н., Будзин В., Жарська Н. // Розвиток особистості у сучасному соціокультурному, інформаційному та освітньому просторі: психологічний та філологічний аспекти : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. – Харків, 2020. – С. 53–55.
 5. Характеристика освітньо-професійної програми «Фізична реабілітація» у підготовці здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем зі спеціальності 017 „Фізична культура і спорт” у Львівському державному університеті фізичної культури імені Івана Боберського / Приступа Є. Н., Музика Ф. В., Бріскін Ю. А., Будзин В. Р., Жарська Н. В. // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2020. –  № 5(27). – С. 419–425.

2019:

 1. Features of phase changes of some morphofunctional indices in girls during ovarian-menstrual cycle / Vira Budzyn, Olga Matviyas, Natalya Zharska, Ihor Lapychak, Natalia Bazyliak  // Journal of Physical Education and Sport. –Vol. 19, suppl. is. 1. – P. 65–68. (Scopus)
 2. Some approaches to the training process of footballers considering functional capacity of the female body in different phases / Budzyn Vira, Olga Matviyas, Bogdan Kharkavyy, Igor Karpa, Natalya Zharska // Journal of Physical Education and Sport. – 2019. – Vol. 19, is 2. – . 1133–1138. (Scopus)

2017:

 1. Будзин В. Сучасні підходи до методики проведення занять з лікувальної фізичної культури для дітей з церебральним паралічем / Віра Будзин, Оксана Гудзій, Наталія Жарська// Молода спортивна наука України : зб. тез доп. / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2017. – Вип. 21, т. 3. – С. 84–85.
2016:
 1. Гузій О. Зміни функціонального стану опорно-рухового апарату дітей з хворобою Пертеса під впливом занять лікувальною фізкультурою / Оксана Гузій, Наталія Жарська, Віра Будзин // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали Х Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (12–13 травня 2016 р.). – Львів, 2016. – С. 289 – 293.

2015:

 1. Будзин В. Сучасні підходи до фізичної реабілітації осіб з деформуючим остеоартрозрм / Віра Будзин, Оксана Гузій, Наталія Жарська // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2015. – Вип. 19, т. 3. – С. 21 – 26.

2014:

 1. Будзин В. Невідкладні стани. Перша допомога / Віра Будзин // Проблеми та перспективи розвитку спортивно-технічних і прикладних видів спорту та екстремальної діяльності : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Л., 2014. – С. 94 – 98.
 2. Будзин В. Особливості біоелектричної активності міокарда та центральної гемодинаміки у футболісток 18-20 років у різні фази оваріально-менструального циклу / В. Будзин, О. Рябуха, О. Гузій // Спортивна медицина. – 2014. – № 1. – С. 87 – 94.
 3. Жарська Н. В. Сучасні підходи щодо оцінки рівня індивідуального здоров’я осіб з ішемічною хворобою серця / Жарська Н. В., Гузій О. В., Будзин В. Р. // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2014. – Вип. 18. – С. 308 – 313.
 4.  Особливості показників біоелектричної діяльності міокарда та гемодинаміки у футболісток у різні фази оваріально-менструального циклу (ОМЦ) / Віра Будзин, Ольга Рябуха, Оксана Гузій, Наталя Жарська // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Л., 2014. – Вип. 18, т. 3. – С. 39 – 47.
 5. Особливості рухової здатності дітей 4–6 років з хворобою Пертеса / Оксана Гузій, Віра Будзин, Наталія Жарська, Ольга Рябуха // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2014. – Вип. 17. – С. 645 – 650.
 6. Перспективи підготовки магістрів зі спеціальності “Здоров’я людини” у вищих навчальних закладах / Віра Будзин, Олена Шиян, Ольга Рябуха, Оксана Гузій // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Л., 2014. – С. 329 – 333.

2013:

 1. Будзин В. Р. Контент-аналіз навчальних програм з дисциплін ,,Основи медичних знань” та ,,Лікувальна фізична культура” для визначення взаємозв’язку з предметом ,,Основи здоров’я” / В. Р. Будзин // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2013. – Вип. 21 (87). – С. 5 – 8.
 2. Будзин В. Р. Сучасні підходи до фізичної реабілітації осіб з коксартрозом / В. Р. Будзин, О. І. Рябуха // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця: 2013. – Вип.15. – С. 456 – 461.
 3. Рябуха О. Поліпшення якості життя пацієнтів із розсіяним склерозом засобами лікувальної гімнастики, масажу та фізіотерапії / Ольга Рябуха, Юлія Коростельова, Віра Буд