Автори – І

ІВАНОЧКО ВІКТОРІЯ ВАЛЕРІЇВНА

2023:

 1. Рекреаційна діяльність чоловіків другого періоду зрілого віку / Вікторія Іваночко, Ірина Грибовська, Любов Чеховська, Ростислав Грибовський // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : зб. матеріалів ХVІІІ Міжнар. наук. конф. (19–23 верес. 2023 р.). – Львів ; Берегово : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 204–206.

2022:

 1. Іваночко В. Місце самостійних занять у житті студентської молоді в умовах пандемії COVID-19 / В. Іваночко, М. Мельничук, І.Блащак // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : зб. матеріалів ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (7–8 жовтня  2022 року, м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 60–64.
 2. Іваночко В. Характеристика новітніх фітнес-програм / В. Іваночко, І. Грибовська, Н. Грибовська // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : зб. матеріалів ХІІ ]Міжнар. наук.-практ. конф. (7–8 жовтня 2022 року, м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 152–155.
 3. Грибовська І. Силовий фітнес як вид оздоровчої рухової активності жінок / І. Грибовська, В. Іваночко // Фітнес, харчування та активне довголіття : матеріали IІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2022. – С. 6–7.
 4. Рекреаційно-оздоровча діяльність жінок з використанням засобів реабілітаційного фітнесу / Вовканич А., Грибовська І., Іваночко В., Грибовський Р. // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2022. – Т. 7, № 4(38). – С. 157–162. DOI: 10.26693/jmbs07.04.157 (IndexCopernicus)
 5. Чеховська Л. Загальні дефініції кадрового забезпечення системи оздоровчого фітнесу в Україні / Л. Чеховська, І. Грибовська, В. Іваночко // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : тези доп. ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (21 вересня 2022 року, м. Львів) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 170–174.
 6. Шевців У. Йога-асани Махаріші як система фізичного та духовного вдосконалення особистості / Шевців У., Васіков В., Іваночко О. // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : зб. матеріалів ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (7–8 жовтня 2022 року, м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 155–160.
 7. Маланчук Г. Ставлення учнів старшого шкільного віку до дистанційного та змішаного навчання / Маланчук Г., Іваночко В., Грибовський Р. // Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичної підготовки та спорту Збройних Сил України, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб на шляху євроатлантичної інтеграції України : тези VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (25 листоп. 2022 р.). – Київ : НУОУ, 2022. – С. 180–183.

2021:

 1. Санжаровська Н. Ставлення жінок молодого віку до оздоровчої рухової активності / Наталя Санжаровська, Вікторія Іваночко, Наталія Грибовська // Молода спортивна наука України : зб. тез. доп. – Львів, 2021. – Вип. 25, т. 2. – С. 42–43.

2020:

 1. Іваночко В. Особливості структури занять йогою / Вікторія Іваночко, Ірина Грибовська, Юлія Матиящук // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (23–24 квітня 2020 р., м. Львів). – Львів, 2020. – С. 185–189.
 2. Іваночко В. Ставлення студентів закладів вищої освіти до занять з фізичного виховання / Вікторія Іваночко, Ігор Блащак, Андрій Зелений // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (23–24 квітня 2020 р., м. Львів). – Львів, 2020. – С. 96-99.

2019:

 1. Використання занять йогою у рекреаційно-оздоровчій діяльності різних груп населення [Електронний ресурс] / Матиящук Юлія, Іваночко Вікторія, Грибовська Ірина, Грибовський Ростислав, Слімаковський Олег // Спортивна наука України. – 2019. – № 1(89). – Режим доступу: http://snu.idufk.edu.ua (ВАК)
 2. Оздоровчий фітнес у фізичному вихованні студенток із захворюваннями кардіореспіраторної системи / Станіслав Куніковський, Вікторія Іваночко, Ірина Грибовська, Мирослава Данилевич, Ростислав Грибовський // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2019. – № 2(34). – C. 84–92.

2018:

 1. Васіков П. Сучасні підходи до класифікації інноваційних фітнес-програм / Васіков П., Іваночко В, Шевців У. // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : матеріали ХІ Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 70-річчю кафедри фіз. виховання та спорту / за заг. ред. Сіренко Р. Р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 82–84.
 2. Маланчук Г. Вплив оздоровчих занять аеробікою на фізичну працездатність жінок першого періоду зрілого віку / Г. Маланчук, В. Іваночко // Актуальні питання вдосконалення системи фізичного виховання і спортивної роботи у вищій школі : зб. наук. пр. за матеріалами І наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Ужгород, 2018. – С. 16–18.
 3. Турка Р. Зміни показників фізичної працездатності жінок під впливом фітнес-тренувань за програмою Zumba / Ростислав Турка, Уляна Шевців, Вікторія Іваночко // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (10–11 травня 2018 року, м. Львів). – Львів, 2018. – С. 170–174.
 4. Теоретико-методичні основи оздоровчого фітнесу : навч. посіб. / Юлія Беляк, Ірина Грибовська, Федір Музика, Вікторія Іваночко, Любов Чеховська. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 208 с.
 5. Gribovskaya І. Ways of Population Engagement to Remedial Physical Activity / I. Gribovskaya, L. Chekhovska, V. Ivanochko // Using sports, culture, and social studies as means to rediscover lost values  : proceedings book 6th International Conference on Science Culture and Sport (25–27 April 2018, Lviv). – Ankara, 2018. – P. 301.
 6. Теоретико-методичні основи оздоровчого фітнесу : навч. посіб. / Юлія Беляк, Ірина Грибовська, Федір Музика, Вікторія Іваночко, Любов Чеховська. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 208 с.

2017:

 1. Чеховська Л. Аналіз ефективності функціонування фітнес-центрів міста Львова / Л. Чеховська, І. Грибовська, В. Іваночко // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфери обслуговування : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів, 2017. – С. 161–163.
 2. Ефективність функціонування фітнес-центрів / Вікторія Іваночко, Ірина Грибовська, Мирослава Данилевич, Олена Мороз, Ростислав Грибовський // Вісник Прикарпатського університету. Серія : Фізична культура. – 2017. – Вип. 25/26. – С. 137–142. (ВАК)
 3. Pedagogical conditions of introduction of innovative educational technologies into the professional training of future specialists in the field of physical education and sport / Danylevych Myroslava, Romanchuk Olha, Hrybovska Iryna, Ivanochko Victoria // Journal of Physical Education and Sport. – 2017. – Vol. 17, is. 3. – P. 1113–1119. (Scopus)

2016:

 1. Щур Л. Вплив технології формування навичок здорового способу життя на зміни фізичної активності студентів / Лідія Щур, Ірина Грибовська, Вікторія Іваночко // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2016. – № 4(54). – С. 123–127. (ВАК; IndexCopernicus; EBSCO; РІНЦ)
 2. Щур Л. Основні аспекти технології формування навичок здорового способу життя у студентів мистецьких спеціальностей / Лідія Щур, Ірина Грибовська, Вікторія Іваночко // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали Х Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (12–13 травня 2016 р.). – Львів, 2016. – С. 133–137.
 3. Efficiency of using the teaching technology while developing healthy lifestyle skills in arts students / Zavydivska Natalia, Hribovska Irina, Ivanochko Victoria, Svystelnyk Irina, Ripak Marianna // Journal of physical education and sport. – 2016. – Vol. 16, suppl. is. 1. – P. 598–603. (Scopus)

2015:

 1. Hribovska I. Features of Conducting Health-Related Aerobics Classes with Students That Have Deviations in Health / Irina Hribovska, Viktoriya Ivanochko, Myroslava Danylevych // Oxford Journal of Scientific Research. – 2015. – Vol. 4, № 1(9). – P. 520 – 526.
 2. Данилевич М. В. Пути совершенствования процесса физического воспитания студентов высших учебных заведений / М. В. Данилевич, И. Б. Грибовская, В. В. Иваночко // The unity of science. – 2015. – Vol. 1. – P. 64 – 67.
 3. Застосування сучасних оздоровчих технологій у навчально- виховному процесі фізичного виховання для студенток вищих навчальних закладів III – IV рівнів акредитації : метод. посіб. / [ уклад. Іваночко В. В., Завійська В. М., Дмитренко Л. В. ]. – Львів : Вид-во Львів. комерційної академії, 2015. – 161 с.
 4. Про можливості використання оздоровчого фітнесу зі студентами спеціальної медичної групи / Ірина Грибовська, Вікторія Іваночко, Ігор Блащак, Лариса Дмитренко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2015. – Вип. 19, т. 2. – С. 45 – 49.
 5. Organizational conditions of healthy lifestyle promotion for arts students / Hribovska Iryna, Danylevych Myroslava, Ivanochko Viktoria, Shchur Lydia // Journal of Physical Education and Sport. – 2015. – Vol. 15, is. 2. – P. 218 – 224.

2014:

 1. Іваночко В. В. Аналіз сучасних проблем фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи / Іваночко В. В., Грибовська І. Б., Яворський Т. І. // Науковий вісник НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 15, Науково–педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – К., 2014. – Вип. 2(43)14. − С. 32 − 36.
 2. Іваночко В. Використання оздоровчих фітнес-програм у фізичному вихованні студенток із кардіореспіраторними захворюваннями / Вікторія Іваночко, Ірина Грибовська, Федір Музика // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 19. – С. 149–154.
 3. Іваночко В. Оздоровчий фітнес у фізичному вихованні студентів навчальної секції фізичної реабілітації : навч. посіб. / Вікторія Іваночко, Ірина Грибовська, Федір Музика. – Л. : ЛДУФК, 2014. – 128 с. – ISBN 978-966-2328-73-8.
 4. Іваночко В. Показники психічного здоров’я студенток із кардіо-респіраторними захворюваннями під впливом занять оздоровчою аеробікою / В. Іваночко, І. Грибовська, І. Блащак // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. в галузі фізичного виховання, спорту і здоров’я людини. – Л., 2014. – Вип. 18, т. 2. – С. 228 – 231.
 5. Використання сучасних оздоровчих технологій у фізкультурно-оздоровчій діяльності студентів / В. Іваночко, І. Грибовська, І. Блащак, Л. Дмитренко // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Л. : ЛДУФК, 2014. – С. 120 – 123.
 6. До проблеми фізкультурно-оздоровчої освіти студентів / Щур Лідія, Грибовська Ірина, Іваночко Вікторія, Музика Федір, Завидівська Наталія // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – К., 2014. – Вип. 11(52) 14. – С. 149–153.
 7. Основи системи фізкультурно-оздоровчої освіти студентів вищих навчальних закладів / Іваночко В., Щур Л., Грибовська І., Завидівська Н. // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – К., 2014. – Вип. 10(51)14. − С. 134 − 139.
 8. Особливості ставлення студентів мистецьких спеціальностей до ведення здорового способу життя / Щур Л., Грибовська І., Іваночко В., Музика Ф. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – К., 2014. – Вип. 9(50)14. – С. 165 – 168.
 9. Рівень залучення фахівців різних спеціальностей до фізкультурно-оздоровчих занять / Іваночко В., Щур Л., Грибовська І., Музика Ф., Завидівська Н. // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково–педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – К., 2014. – Вип. 11(52)14. − С. 149–153.
 10. Фітнес-технології у фізичному вихованні студенток із кардіореспіраторними захворюваннями  [Електронний ресурс] / Вікторія Іваночко, Ірина Грибовська, Федір Музика, Ігор Лапичак // Спортивна наука України. – 2014. – № 5. – С. 36 – 40. – Режим доступу: http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/262/256

2013:

 1. Іваночко В. В. Структура та зміст оздоровчих фітнес-програм для студенток із захворюваннями кардіо-респіраторної системи : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / Іваночко Вікторія Валеріївна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Л., 2013. – 21 с.
 2. Іваночко В. В. Сучасні оздоровчі технології у фізичному вихованні студенток спеціального медичного відділення / Іваночко В. В., Грибовська І. Б. // Актуальні проблеми фізичного виховання, реабілітації, спорту і туризму : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя, 2013. – C. 74 – 75.

2012:

 1. Іваночко В. В. Вплив занять аеробікою на окремі фізіологічні показники студенток / В. В. Іваночко, І. М. Блащак, І. Б. Грибовська // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали VIII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Л. : ЛДУФК, 2012. – C. 155 – 158.
 2. Іваночко В. Вплив оздоровчих фітнес-програм з використанням базової аеробіки на рівень здоров’я студенток із захворюванням кардіореспіраторної системи / Іваночко В. // Вісник Запорізького національного університету. Серія: Фізичне виховання та спорт : : [зб. наук. ст.]. – Запоріжжя, 2012. – С. 133 – 139.
 3. Іваночко В. Вплив оздоровчих фітнес-програм на фізичний стан студенток із захворюванням кардіореспіраторної системи / Вікторія Іваночко, Ірина Грибовська // Молода спортивна наука України : зб. наук. праць в галузі фізичного виховання, спорту і здоров’я людини. – Л., 2012. – Вип. 16, т 2. – Л., 2012. – С. 92 – 97.
 4. Гімнастична термінологія : навч. посіб. / [Райтер Р. І., Завійська В. М., Іваночко В. В. та ін.]. – Л. : Видавництво Львівської комерційної академії, 2012. – 320 с.
 5. Здоровий спосіб життя та рухова активність студентів / Іваночко В., Щур Л., Загайний В., Грибовський Р. // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали VIII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Л. : ЛДУФК, 2012. – C. 178 – 181.

2011:

 1. Іваночко В. В. Аналіз рівня фізичного стану студенток СМГ із захворюванням кардіореспіраторної системи / Іваночко  В. В., Грибовська І. Б. // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2011. – № 4. – С. 85 – 88.
 2. Іваночко В. Види аеробіки та їх класифікація / В. Іваночко, І. Блащак, Л. Дмитренко // Проблеми формування здорового способу життя молоді : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студ., магістр. та асп. / під заг. ред. Сіренко Р. Р. – Л., 2011. – С. 329 – 336.
 3. Іваночко В. В. Особливості складання оздоровчих фітнес-програм для студенток спеціальної медичної групи / Іваночко В. В., Грибовська І. Б. // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково–педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – К., 2011. – Вип. 13. − С. 208−212.
 4. Іваночко В. Оцінювання рівня фізичного здоров’я студенток спеціальної медичної групи / Вікторія Іваночко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фізичної культури і спорту. – Л., 2011. – Вип. 14, т. 2. – С. 56–60.

2010:

 1. Іваночко В. В. Вплив будови тіла гімнастів на техніку виконання вправ (на прикладі перекладини) / Іваночко В. В., Райтер Р. І., Завійська В. М. // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики : зб. матеріалів IX наук.-практ. конф. – Л., 2009. – Вид. 10. – С. 8–10.
 2. Іваночко В. Дослідження мотивації студенток Львівської комерційної академії до різних видів фізичної активності / Вікторія Іваночко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2010. – Вип. 14, т. 2. – С. 82–87.

2009:

 1. Іваночко В. В. Фітнес – новий сучасний напрямок у системі фізичного виховання студентів / Іваночко В. В., Дмитренко Л. В. // Вісник Львівської комерційної академії. Серія: Гуманітарні науки. – Л., 2009. – Вип. 7. – С. 147 – 150.

2008:

 1. Іваночко В. В. Розрахунок відносних швидкостей руху гімнаста / Іваночко В. В., Блащак І. М., Дмитренко Л. В. // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики : зб. матеріалів IX наук.-практ. конф. – Л., 2008. – Вид. 9. – С. 10–12.
 2. Організація і методика проведення занять та самостійної роботи з фізичного виховання зі студентами спеціальних медичних груп : навч. посіб. / [уклад. : І. І. Наявко, В. М. Завійська, В. В. Іваночко та ін.]. – Л. : Вид-во Львівської комерційної академії, 2008. – 132 с.

2007:

 1. Іваночко В. В. Методика визначення центру ваги і моменту інерції тіла людини / Райтер Р. І., Завійська В. М. // Вісник Львівської комерційної академії. Серія: Гуманітарні науки. – Л., 2007. – Вип. 6. – С. 228–232.
 2. Іваночко В. В. Пристрій для визначення і передачі інформації про центр ваги і момент інерції тіла людини в програму персональної ЕОМ / Іваночко В. В., Райтер Р. І., Завійська В. М. // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури і спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 5. – С. 318 – 321.
 3. Дмитренко Л. В. Розвиток фізичних якостей методичні рекомендації / Дмитренко Л. В., Іваночко В. В. – Л. : Вид-во ЛКА, 2007. – 40 с.

2006:

 1. Іваночко В. В. Експериментальне обґрунтування особливостей складання комплексів вправ для занять оздоровчими видами аеробіки / Іваночко В. В., Завійська В. М. // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2006. – Вип. 10, т. 1. – С. 205 – 209.
 2. Іваночко В. В. Фітнес як засіб оздоровлення : метод. рек. / В. В. Іваночко. – Л. : Вид-во Львівської комерційної академії, 2006. – 25 с.

2005:

 1. Іваночко В. В. Фізичний стан студенток першого року навчання Львівської комерційної академії / Іваночко В. В., Чекас В. Д. // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2005. – Вип. 9, т. 4. – С. 171–173.

2004:

 1. Іваночко В. Місце оздоровчих видів аеробіки в системі професійно-прикладної фізичної підготовки студенток Львівської комерційної академії / Іваночко В. // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики : зб. наук. матеріалів VІ наук.-практ. конф. – Л., 2004. – С. 20 –23.
 2. Іваночко В. Оздоровчі види аеробіки, як засіб підвищення фізичної активності студенток / Іваночко В., Грибовська І. // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ІV Всеукр. наук. – практ. конф. – Л. : ЛДІФК, 2004. – С. 148 – 149.

2003:

 1. Іваночко В. В. Вдосконалення майстерності студентів, що займаються спортивною аеробікою / Іваночко В. В., Дмитренко Л. В., Мельничук М. П. // Актуальні проблеми організації фізичного виховання студентської та учнівської молоді Львівщини : матеріали ІІ Регіон. наук.-практ. конф. – Л. : ЛДФЕІ, 2003. – С. 53–54.
 2. Іваночко В. В. Вплив занять аеробікою на рівень студентів 17–18 років Іваночко В. В., Дмитренко Л. В. // Сучасні проблеми розвитку теорії і методики гімнастики : зб. наук. матеріалів. – Л. : ЛДІФК, 2003. – Вид. 5. – С. 19–21.
 3. Іваночко В. Вплив занять різними видами оздоровчої гімнастики на організм жінок / Іваночко В., Данилевич М., Грибовська І. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2003. – № 17, ч. 3. – С. 81 – 85.
 4. Іваночко В. Проблема диференційованого підходу у фізичному вихованні студентів, які за станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи / Іваночко В. // Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи : зб. наук. ст. ДДПУ. – Д., 2003. – С. 466 – 469.

2002:

 1. Перспектива розвитку туризму у рекреаційно-спеціальній економічній зоні «Курортополіс Трускавець» / Іваночко В. В., Шологон Р. П., Петрій Б. О., Чекас В. Д., Хитрий Л. К. // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ІІІ міжрегіон. наук.-практ. конф. ЛДІФК. – Л. 2002. – С. 31–33.

2001:

 1. Іваночко В. В. Вплив вправ з музичним супроводом на розвиток фізичних якостей у студенток ЛКА / Іваночко В. В., Слупська Л. І., Дмитренко Л. В. // Роль фізичної культури і спорту в здоровому способі життя : тези доп. V Всеукр. наук.-практ. конф. ЛДМУ. – Л., 2001. – С. 83–84.
 2. Іваночко В. В. Дослідження впливу занять з використанням спортивної аеробіки на систему кровообігу студентів / Іваночко В. В., Слупська Л. І. // Роль фізичної культури і спорту в здоровому способі життя : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. ЛДМУ. – Л., 2001.
 3. Іваночко В. В. Дослідження координаційних здібностей у юних гімнастів під впливом різного дозованого навантаження / Іваночко В. В., Завійська В. М., Райтер Р. І. // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики : зб. наук. пр. – Л., 2001. – С. 61 – 62.

1997:

 1. Іваночко В. В. Кінематико-динамічна характеристика профілюючих вправ обертового характеру / Іваночко В. В., Дмитренко Л. В., Наявко І. І. // Матеріали конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів академії за підсумками наук.-дослід. роботи у ЛКА. – Л., 1997. – С. 292–293.

1995:

 1. Райтер Р. І. Засвоєння нових елементів спортивної техніки за допомогою ЕОМ / Райтер Р. І., Гоцій В. М., Іваночко В. В. // Роль фізичної культури в здоровому способі життя : матеріали III Регіон. наук.-практ. конф. – Л., 1995.
 2. Варіанти підготовки студентів до складання легкоатлетичних нормативів в умовах спортивного залу / Райтер Р. І., Хитрий Л. К., Чекас В. Д., Наявко І. І., Баховський І. І., Іваночко В. В. // Конференція професорсько-викладацького складу і аспірантів ЛКА. – Л., 1995. – С. 266–267.

1993:

 1. Іваночко В. В. Нетрадиційні форми проведення занять коригуючою гімнастикою при порушеннях осанки у студентів / Іваночко В. В., Олійник Л. Ю. // Роль фізичної культури в здоровому способі життя : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 1993.
 2. Іваночко В. В. Фізіологічні і педагогічні особливості занять ритмічною гімнастикою зі студентами ЛДЕІ / Іваночко В. В., Олійник Л. Ю. // Тези доп. наук.-практ. конф. за підсумками наук.-дослід. роботи у 1992–93 рр. – Л., 1993.

1991:

 1. Крапівіна К. О. О нетрадиційних формах проведення коригуючої гімнастики при порушеннях осанки у школярів / Крапівіна К. О., Іваночко В. В. // Актуальные проблемы развития физической культуры и спорта : материалы Респ. науч.-практ. конф. – Ашхабад, 1991. – Ч. 1. – С. 51–52.

1990:

 1. Іваночко В. В. Вплив ритмічної гімнастики на функціональний стан жінок, що займаються в групах “Здоров’я” / Іваночко В. В., Олійник Л. Ю. // Роль фізичної культури в здоровому способі життя : тези-рек. I Регіон. наук.-практ. конф. – Л., 1990. – С. 17–18.

[згорнути]
ІВАНОВА ЛІЛІЯ ОМЕЛЯНІВНА

2023:

 1. Іванова Л. Ефективні стратегії цифрового маркетингу для готельно-ресторанного бізнесу України у післявоєнний період / Лілія Іванова, Ольга Вовчанська // Трансформація готельно-ресторанного бізнесу регіону в умовах євроінтеграції : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (11 трав. 2023 р.). – Чернівці : Технодрук, 2023. – С. 49–55.
 2. Іванова Л. Інтеграція штучного інтелекту в готельний бізнес для задоволення потреб гостей / Лілія Іванова, Ольга Вовчанська, Антон Шамов // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф. (12 жовтня 2023 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 58–61.
 3. Іванова Л. Маркетингові технології персоналізації в туризмі на основі штучного інтелекту / Іванова Л. О., Вовчанська О. М. // Східна Європа : економіка, бізнес та управління. – 2023. – Вип. 2(39). – С. 23–29. DOI: https://doi.org/10.32782/easterneurope.39-4
 4. Іванова Л. Потенціал маркетингу в забезпеченні розвитку ринку космічного туризму / Лілія Іванова, Ольга Вовчанська // Механiзм регулювання економiки. – 2023. – № 1(99). – С. 137–143. DOI: https://doi.org/10.32782/mer.2023.99.21 (фах. вид., IndexCopernicus)
 5. Іванова Л. О. Маркетингова промоція солідарного туризму віртуальними турами / Л. О. Іванова, О. М. Вовчанська, А. О. Шамов  //  Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід : матеріали XVІІ Міжнар. наук. конф.(6–8 жовт. 2023 р.). – Львів, 2023. – С. 126–129.
 6. Іванова Л. Можливості клієнтського досвіду в забезпеченні конкурентоспроможності туристичних підприємств / Лілія Іванова, Ольга Вовчанська, Антон Шамов // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (27–28 квітня 2023 р.) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – C. 267–273.
 7. Іванова Л. О. Солідарний туризм як новий маркетинговий концепт у сфері туризму / Л. О. Іванова, О. М. Вовчанська, А. О. Шамов // Альтернативний туризм : зб. матеріалів II Міжнар. наук.-практ. семінару (21 верес. 2023 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 135–139.
 8. Іванова Л. О. Сучасні трансформації маркетингу в туризмі: клієнтський досвід / О. М. Вовчанська, Л. О. Іванова // Туризм в Україні: виклики та відновлення : зб. матеріалів міжнар. турист. форуму (21–22 берез. 2023 р.).  – Київ : КНЕУ, 2023. – С. 88–90.
 9. Вовчанська О. М. Активізація розвитку усвідомленого споживання в контексті соціально-етичного маркетингу / Вовчанська О. М., Іванова Л. О. // Науковий погляд: економіка та управління. – 2023. – № 1(81). – С. 15–25. DOI: https://doi.org/10.32782/2521-666X/2023-81-2(фах. вид., IndexCopernicus)
 10. Вовчанська О. Забезпечення сталого розвитку : стратегія ESG маркетингу / Вовчанська Ольга, Іванова Лілія // Сталий розвиток економіки, суспільства та підприємництва : мaтepiaли міжнар. наук.-практ. конф. (27–28 квіт. 2023 р.). – Івано-Франківськ, 2023. – С. 454–458.
 11. Вовчанська О. Інноваційні маркетингові рішення на основі штучного інтелекту / Ольга Вовчанська, Лілія Іванова // Інноваційні технології маркетингу і менеджменту в умовах трансформаційних змін : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (27–29 квіт. 2023 р.). – Хмельницький : ХНУ, 2023. – С. 38–44.
 12. Вовчанська О. Інструментарій маркетингу в управлінні проєктами / Вовчанська О., Іванова Л. // Управління проєктами: проєктний підхід в сучасному менеджменті : матеріали ХIV Міжнар. наук.-практ. конф. фахівців, магістр., асп. та наук. – Одеса : ОДАБА, 2023. – С. 379–384.
 13. Вовчанська О. М. Маркетингові дослідження на основі можливостей алгоритмів машинного навчання і штучного інтелекту / О. М. Вовчанська, Л. О. Іванова // Маркетинг в умовах діджиталізації економіки країни : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (23–24 лист. 2023 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2023. – С. 158–161.
 14. Вовчанська О. М. Переваги технологій цифрового маркетингу для вдосконалення бізнесу у соціальних мережах / Вовчанська О. М., Іванова Л. О., Шамов А. О. // Менеджмент та маркетинг як фактори розвитку бізнесу в умовах економіки відновлення : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (18–19 квіт. 2023 р.). – Київ : Києво-Могилянська академія, 2023. – Т. 2. – С. 224 –227.
 15. Вовчанська О. Роль безпілотних літальних засобів у маркетинговій промоції туризму / О. М. Вовчанська, Л. О. Іванова // Інновації, тренди та виклики в індустрії гостинності : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф.(4–5 травня 2023 р.). – Львів : ЛТЕУ, 2023. – С. 154–158.
 16. Вовчанська О. М. Роль і місце інфлюенс-маркетингу у / Вовчанська О. М., Іванова Л. О., Балук Н. Р. // Комунікативні маркетингові стратегії в умовах обмеженого бюджету : матеріали Всеукр. наук.-пед. підвищ. кваліф. (28 листоп.–8 січ. 2023 року). – Одеса : Гельветика, 2023. – С. 4–10.
 17. Вовчанська О. М. Pоль цифрового маркетингу у модернізації повоєнної економіки України / Вовчанська О. М., Іванова Л. О. // Економічні та соціальні аспекти розвитку України на початку ХХІ століття : матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (17–18 жовт. 2023 р.). – Одеса : Одеський національний технологічний університет, 2023. – С. 217–220.
 18. Вовчанська О. Системи штучного інтелекту в електронному маркетингу / Вовчанська О., Іванова Л. // Трансформаційні процеси в економіці: від конкуренції до кооперації : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф.(26 жовт. 2023 р.). – Хмельницький, 2023. – С. 136–138.
 19. Вовчанська О. Сучасна маркетингова діяльність підприємств через призму цифровізації / Вовчанська Ольга, Іванова Лілія // Маркетинг в Україні : зб. матер. міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.(20 жовт. 2023 р.). – Київ : КНЕУ, 2023. – С. 366–369.
 20. Вовчанська О. Сучасні моделі сталого розвитку туризму: маркетингове забезпечення / Вовчанська Ольга, Іванова Лілія // Маркетинг та конкурентоспроможність соціально-економічних систем в умовах сталого розвитку : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф. (6–7 червня 2023 р.). – Суми : СНАУ, 2023. – С. 28–31.
 21. Вовчанська О. М. Технології цифрового маркетингу в управлінні комунікаціями зі споживачами / Вовчанська О. М., Іванова Л. О., Балук Н. Р. // Цифрова трансформація та діджитал технології для сталого розвитку всіх галузeй сучасної освіти, науки і практики : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (26 січня 2023 р.) / за заг. ред. І. Жуховського, З. Шарлович, О. Мандич. – Ломжа ; Харків, 2023. – Ч. 1. – С. 184–189.
 22. Вовчанська О. Удосконалення маркетингових стратегій на основі технології блокчейн / Ольга Вовчанська, Лілія Іванова // Управління бізнес-процесами та технологічними інноваціями в сучасних умовах : зб. тез доп. міжнар. наук. конф. – Київ : НТУ, 2023. – Ч. 1. – С. 283–287.
 23. Дем’янчук А. Маркетингові інновації в ресторанному бізнесі / Анастасія Дем’янчук, Лілія Іванова // Тенденції розвитку наукової думки в менеджменті, галузях спорту, обслуговування та охорони здоров’я : зб. тез доп. ІІ Міжнар. студент. наук. конф. (28–29 вересня 2023 р.) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 72–74.
 24. Гаєвська А. Маркетингові стратегії ціноутворення / Анастасія Гаєвська, Лілія Іванова // Тенденції розвитку наукової думки в менеджменті, галузях спорту, обслуговування та охорони здоров’я  : зб. тез доп. ІІ Міжнар. студент. наук. конф. (28–29 вересня 2023 р.) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 59–63.
 25. Кравець В. Тенденції розвитку сфери туризму в Україні / Вікторія Кравець, Лілія Іванова // Тенденції розвитку наукової думки в менеджменті, галузях спорту, обслуговування та охорони здоров’я : зб. тез доп. ІІ Міжнар. студент. наук. конф. (28–29 вересня 2023 р.) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 129–131.
 26. Протасов О. Роль і функції маркетингу в сучасних умовах господарювання / Олександр Протасов, Лілія Іванова // Тенденції розвитку наукової думки в менеджменті, галузях спорту, обслуговування та охорони здоров’я : зб. тез доп. ІІ Міжнар. студент. наук. конф. (28–29 вересня 2023 р.) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 43–45.

2022:

 1. Іванова Л. Глемпінг як маркетинговий продукт на ринку туризму і гостинностіІ / Л. Іванова, О. Вовчанська // Управління розвитком сфери гостинності : регіональний аспект : матеріали Міжнар. наук.-практ. онлайн- конф. – Чернівці, 2022. – С. 117–124.
 2. Іванова Л. Кон’юнктура світового ринку туризму в умовах глобальних викликів / Лілія Іванова, Ольга Вовчанська // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення: зб. матеріалів ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (7–8 жовтня 2022 року, м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 186–191.
 3. Іванова Л. О. Ринок e-commerce: маркетинговий аналіз здобутків та напрямів розвитку / Л. О. Іванова, О. М. Вовчанська // Бізнес-навігатор. – 2022. – Вип. 2 (69). – С. 28–40. (IndexCopernicus)
 4. Вовчанська О. QR-код як інструмент цифрового маркетингу в туристичному бізнесі / О. Вовчанська, Л. Іванова // Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: освіта, наука, практика : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (27–29 жовтня 2021 р.). – Львів : ЛТЕУ, 2021. – С. 128–133.
 5. Вовчанська О. Маркетинговий аналіз впливу інформаційних технологій на розвиток сільського туризму / О. Вовчанська, Л. Іванова // Ефективне управління економікою: інформаційні технології, маркетинг, бізнес : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф.(27 квітня 2022 р. ). – Черкаси : ЧДТУ, 2022. – С. 27–31.
 6. Вовчанська О. Маркетингові інновації як інструмент конкурентних переваг туристичного підприємства / Ольга Вовчанська, Лілія Іванова // Маркетингова освіта в Україні : матеріали V Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Київ: КНЕУ, 2021. – С. 384–386.
 7. Вовчанська О. Маркетингові підходи до концепції сталої моди в умовах нової нормальності / О. Вовчанська, Л. Іванова // Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг : тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Рівне, 2022. – С. 108–109.
 8. Вовчанська О. М. Особливості реалізації інструментів маркетингу в умовах воєнного стану / О. М. Вовчанська, Л. О. Іванова // Економіка та суспільство. – 2022. – Вип. 38. – С. 21-29. (Index Copernicus)
 9. Вовчанська О. М. Сторітелінг в системі маркетингових комунікацій компанії / Вовчанська О. М., Іванова Л. О. // Приазовський економічний вісник. – 2022. – Вип. 2(31). – С. 48-55. (Index Copernicus)
 10. Вовчанська О. Сучасні технології мобільного маркетингу / Вовчанська О. М., Іванова Л. О. // Вісник Хмельницького національного університету. – 2021. – № 6, т. 2. – С. 176-184. (Index Copernicus)
 11. Іванова Л. Віртуальні туристичні подорожі як маркетинговий засіб промоції України у світі / Лілія Іванова, Ольга Вовчанська // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід : матеріали XVІ Міжнар. наук. конф. – Львів, 2022. – С. 118–123.
 12. Іванова Л. Маркетингові особливості чемпінгу як нетрадиційного виду туризму / Лілія Іванова, Ольга Вовчанська // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : тези доп. ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (21 вересня 2022 р.) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 184–186.
 13. Іванова Л. О. Нові можливості для інноваційного маркетингу : технологія «інтернет речей» / Л. О. Іванова, О. М. Вовчанська // Актуальні проблеми та перспективи розвитку агропродовольчої сфери, індустрії гостинності та торгівлі : тези доп. міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (2 лист. 2022 р.). – Харків, 2022. – С. 125–127.
 14. Вовчанська О. Доповнена реальність в маркетингових технологіях компанії / Вовчанська О. М., Іванова Л. О. // Маркетинг і логістика в системі менеджменту : тези доп. XІV Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Львівська політехніка, 2022. – С. 45–47.
 15. Герілова А. Маркетингова діяльність підприємств сфери послуг / Анна Герілова, Лілія Іванова // Тенденції розвитку наукової думки в менеджменті, галузях спорту, обслуговування та охорони здоров’я : тези доп. І Міжнар. студент. наук. конф. (10 жовтня 2022 р.) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 106–108.
 16. Vovchanska O. Marketing analysis of diversification of the factors determining the market conditions of the space tourism market / Olha Vovchanska,
 17. Liliya, Ivanova // Turystyka i Rozwój Regionalny. – 2022. – N 18. – P. 129–138. DOI 10.22630/TIRR.2022.18.25
 18. Vovchanska O. Marketing factors of the tourism market’s operations in Ukraine / Olha Vovchanska, Liliya Ivanova, Irena Ozimek // Acta Scientiarum
 19. Polonorum. Oeconomia. – 2022. – Vol. 21, N. 1. – Р. 25–34. DOI: 10.22630/ASPE.2022.21.1.3
 20. Modelling the impact of emigration upon social and economic development of the Carpathian region of Ukraine / Levytska O., Mulska O., Shushkova Y., Ivaniuk U., Vasyltsiv T., Krupin V., Ivanova L. // Bulletin of Geography. Socio-economic Series. – 2022. – N 57. – P. 141–154. https://doi.org/10.12775/bgss-2022-0028 (Web of Science)

 2021:

 1. Іванова Л. Маркетингова трансформація готельного бізнесу в умовах пандемії COVID‑19 / Лілія Іванова, Ольга Вовчанська // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів, 2021. – С. 90–93.
 2. Іванова Л. О. Маркетингові аспекти подолання кризи в туризмі через пандемію Covid-19 /Л. О. Іванова, О. М. Вовчанська // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід : матеріали XV Міжнар. наук. конф. –  Львів, 2021. – С. 104–108.
 3. Іванова Л. О. Програми лояльності як маркетингові технології залучення споживачів / Л. О. Іванова, О. М. Вовчанська  // Сучасний маркетинг: стратегічне управління та інноваційний розвиток : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.(м. Харків, 19–23 квітня 2021 р.). – Харків : ХНТУСГ, 2021. – С. 113–117.
 4. Іванова Л. О. Сучасний досвід маркетингу вражень в індустрії гостинності / Іванова Л. О., Вовчанська О. М. // Причорноморські економічні студії. – 2021. – Вип. 65. – С. 57–65. (IndexCopernicus).
 5. Іванова Л. О. Трансформація трендів споживчого ринку в умовах пандемії COVID-19 / Іванова Лілія Омелянівна, Вовчанська Ольга Михайлівна // Реформування економіки та фінансової системи країни: глобальні та локальні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (5–6 лютого 2021 р.). – Запоріжжя, 2021. – С. 59–64.
 6. Вовчанська О. М. Live streaming як інструмент цифрового маркетингу / Вовчанська О. М., Іванова Л. О. // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2021. – № 3(120). – С. 32–39.
 7. Вовчанська О. М. QR-код як інструмент цифрового маркетингу в туристичному бізнесі / Вовчанська О. М., Іванова Л. О. // Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: освіта, наука, практика : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (27–29 жовтня 2021 р.). – Львів, 2021. – С. 128–132.
 8. Вовчанська О. М. Інструменти емоційного маркетингу / Вовчанська О. М, Іванова Л. О. // Маркетинг: виклики та рішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса, 2021. – С. 31–34.
 9. Вовчанська О. М. Інструменти маркетингових комунікацій під час пандемії COVID-19 / Вовчанська Ольга Михайлівна, Іванова Лілія Омелянівна // Scientific Collection «InterConf». – 2021. – № 42. – P. 149–156.
 10. Вовчанська О. М. Конфігурація світового ринку туристичних послуг в умовах пандемії СOVID-19 / Вовчанська Ольга Михайлівна, Іванова Лілія Омельянівна // Debats scientifiques et orientations prospectives du developpement scintifique : «ΛΌГOΣ» collection de papiers scientifiques. – 2021. – Vol. 1. – P. 115–117.
 11. Вовчанська О. Маркетингові інновації як інструмент конкурентних переваг туристичного підприємства / Ольга Вовчанська, Лілія Іванова // Маркетингова освіта в Україні : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Київ, 2021. – С. 384–386.
 12. Вовчанська О. М. Мобільна реклама : нові реалії та перспективи / Вовчанська О. М., Іванова Л. О. // Сучасний маркетинг: тренди, інновації, інструменти : монографія / за ред. Ромата Є. В., Смерічевського С. Ф. – Київ : Студцентр, 2021. – С. 259–275.
 13. Вовчанська О. М. Особливості реклами в системі маркетингових комунікацій, зумовлені пандемією COVID-19 / Вовчанська Ольга Михайлівна, Іванова Лілія Омельянівна // Грааль науки. – 2021. – № 1. – С. 71–75.
 14. Вовчанська О. М. Ринок соціальних медіа: нові реалії для бізнесу і споживачів / Вовчанська О. М., Іванова Л. О., Балук Н. Р. // International scientific and practical conference (Febr. 26–27). – Wloclawek, 2021. – Р. 93–99.
 15. Методичні рекомендації до підготовки кваліфікаційних робіт першого (бакалаврського) рівня для студентів спеціальності 073 «Менеджмент», денної та заочної форми навчання, галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 073 «Менеджмент», ступінь вищої освіти – бакалавр / уклад. Павленчик Наталія Федорівна, Гуль Іван Григорович, Холявка Володимир Зеновійович, Павленчик Анатолій Олександрович, Атаманюк Дмитро Васильович, Криштанович Світлана Володимирівна, Коркуна Іван Іванович, Іванова Лілія Омелянівна, Гуцуляк Вікторія Романівна, Завидівська Ольга Ігорівна, Стахів Ірина Михайлівна, Петришин Дмитро Юрійович. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – 50 с.
 16. Information and analytical support system of enterprise competitiveness management / Ruslan Lupaka, Marta Kunytska-Iliashb, Yaroslav Berezivskyib, Natalia Nakonechnac, Liliya Ivanova, Taras Vasyltsive // Accounting . – 2021. – Vol. 7, N 7. – P. 1785–1798. (Scopus)
 17. Іванова Л. О. Маркетинг впливу та його особливості в індустрії гостинності / О. М. Вовчанська, Л. О. Іванова // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки. – 2021. – Вип. 3(104). – С. 67–77. (Index Copernicus)
 18. Іванова Л. О. Тактильні технології в маркетингу / Л. О. Іванова, О. М. Вовчанська // Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст : монографія / за  заг. ред. проф.  Н. В. Карпенко. – Полтава : ПУЕТ, 2021. – Ч. 2. – C. 16–30.
 19. Вовчанська О. М. Аmbient-маркетинг як складова маркетингових комунікацій підприємства / О. М. Вовчанська, Л. О. Іванова, Н. Р. Балук // Вісник ЛТЕУ. Серія: Економічні науки. – 2021. – Вип. 65. – С. 88– 96. (Index Copernicus)
 20. Вовчанська О. М.Сучасні технології мобільного маркетингу / О. М. Вовчанська, Л. О. Іванова // Вісниу Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2021. –  № 6, т. 2(300). – С. 176–184. (Index Copernicus)

2020:

 1. Іванова Л. О. Актуальні програми споживчої лояльності у сфері готельних послуг / Іванова Л. О., Вовчанська О. М. // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Львівський торг.-екон. ун-т, 2020. – С. 162–164.
 2. Іванова Л. О. Використання технологій «розумного» туризму для покращання клієнтського досвіду / Л.О. Іванова, О.М. Вовчанська // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали XIV Міжнар. наук. конф.. – Львів, 2020. – С. 118–122.
 3. Іванова Л. О. Вплив пандемії COVID-19 на кон’юнктуру ринку ресторанних послуг / Л. О. Іванова, О. М. Вовчанська // Сучасні тенеденції розвитку індустрії гостинності : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 26–27.11.2020р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2020. – С. 43–48.
 4. Іванова Л. О. Крауд-маркетинг в ресторанному бізнесі / Іванова Л. О. // Маркетинг як основа формування стратегії соціально-економічного розвитку прикордонного регіону : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Чернівці (Україна) – м. Сучава (Румунія), 11–12 листопада 2020 р. – Чернівці, 2020. – С. 279–282.
 5. Іванова Л.О. Ключові зміни у маркетинговій діяльності підприємств під впливом пандемії COVID-19 / Л. О. Іванова, О. М. Вовчанська, Н. Ф. Басій // Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України : тези доп. ХV Міжнар. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 26–28 листоп. 2020 р. – Хмельницький : ХНУ, 2020. – С. 65–70.
 6. Іванова Л. О. Маркетинговий аналіз регіональної структури світового ринку оздоровчого туризму // Modern science: problems and innovations : аbstracts of the 1st International scientific and practical conference. – Stockholm, 2020. –P. 622–632.
 7. Іванова Л. О. Методи аналізування купівельного досвіду в маркетингу / Л. О. Іванова, О. М. Вовчанська, Н. Р. Балук // Маркетинг ХХІ століття: виклики змін : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю заснування кафедри маркетингу і комерційної діяльності ХДУХТ, 8–10 жовтня 2020 р. – Харків : ХДУХТ, 2020. – С. 113–115.
 8. Іванова Л. О. Основні детермінанти розвитку кон’юнктури світового ринку автомобілів / Л. О. Іванова, О. М. Вовчанська // Інтернаука. Серія: Економічні науки. – 2020. – № 4(36). – С. 88–99. DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-4-5821 (ВАК, Index Copernicus, Google Scholar, Polish Scholarly Bibliography, ResearchBib, Electronic Journals Library, Open J-Gate, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Ulrichsweb Global Serials Directory, Academic keys, Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky).
 9. Іванова Л.О. Сучасні тенденції світового ринку цифрового туризму / Л. О. Іванова, О.М. Вовчанська // Eurasian scientific congress : аbstracts of the 3rd International scientific and practical conference. – Barcelona, 2020. – P. 406–412.
 10. Вовчанська О. М. Клієнтоорієнтовані маркетингові тактики, активізовані COVID-19 / О. М. Вовчанська, Л. О. Іванова // Маркетинг і логістика в системі менеджменту : тези доп. XІІI Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. – С. 29–30.
 11. Вовчанська О. М. Клієнтоорієнтованість у ресторанному бізнесі: теоретичні підходи і сучасна практика / Вовчанська О. М., Іванова Л. О. // Научные исследования и парадигма инновационного развития : сб. тез. науч. тр. ІІІ Междунар. науч. конф. – Братислава ; Вена, 2020. – С. 79–85.
 12. Вовчанська О. М. Маркетингові аспекти дослідження можливостей караванінгу на ринку спеціалізованих туристичних послуг / О. М. Вовчанська, Л. О. Іванова, Н. Р. Балук // ΛΌГOΣ. – 2020. Vol. 1. – P. 46–48.
 13. Вовчанська О. М. Маркетингові дослідження ринку послуг : міжнародні та національні аспекти / Вовчанська О. М., Іванова Л. О. // Підприємництво та інновації. – 2020. – Вип.11, ч.1. – С. 54–68. (ВАК, Index Copernicus).
 14. Вовчанська О. М. Маркетингові дослідження сегментаційних змінних на світовому ринку оздоровчого туризму / О. М. Вовчанська, Л. О. Іванова, // Проблеми системного підходу в економіці. – 2020. – № 2(76). – C. 145–154. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-2-22  (ВАК, Index Copernicus)
 15. Вовчанська О. М. Новітні тенденції маркетингу в індустрії гостинності / Вовчанська Ольга Михайлівна, Іванова Лілія Омелянівна // Scientific achievements of modern society : 5th International scientific and practical conference. – Liverpool, 2020. – Р. 371–380.
 16. Вовчанська О. М. Сучасні маркетингові стратегії у міжнародних готельних мережах / О. М. Вовчанська, Л. О. Іванова // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення : матеріали наук.-практ. конф. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – С. 159–162.
 17. Іванова Л. О. Маркетингові дослідження основних тенденцій світового ринку оздоровчого туризму / Іванова Л. О., Вовчанська О. М. // Науковий вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2020. – № 5. – С. 79–84.

2019:

 1. Іванова Л. О. Соціальні мережі як чинник посилення впливу маркетингу на лояльність клієнтів ресторанних закладів / Іванова Л. О., Вовчанська О. М. // Інтелект ХХІ. – 2019. – № 2. – С. 38–44. (Index Copernicus)
 2. Іванова Л. О. Нативна реклама – сучасний тренд в маркетинговій політиці інтернет-комунікацій / Іванова Л. О., Вовчанська О. М. // Economy and society: the modern foundation for human development : proceedings of the Conference (April 26th, 2019). – Leipzig, 2019. – P. 75–77.
 3. Іванова Л. О. Маркетингові аспекти гастрономічного туризму / Л. О. Іванова, О. М. Вовчанська // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 23–24 травня, 2019 р.). – Львів, 2019. – С. 48–50.
 4. Іванова Л. О. Маркетингові та соціально-економічні чинники формування кон’юнктури ринку культурного туризму / Л. О. Іванова, О. М. Вовчанська // Маркетингові технології в умовах глобазіції економіки України : тези доп. XIV Міжнар. наук.-практ. конф. (Хмельницький-Сатанів, 28-30 листопада 2019 р.). – Хмельницький, 2019. – С. 73–76.
 5. Іванова Л. О. Маркетингові та соціальні орієнтири розвитку ринку спортивного туризму / Л. О. Іванова, О. М. Вовчанська // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – Хмельницький, 2019. – С. 121–125. (Index Copernicus)
 6. Вовчанська О. М. Глобальні тенденції розвитку гастрономічного туризму / Вовчанська Ольга Миколаївна, Іванова Лілія Михайлівна // Перспективи розвитку міжнародних відносин : економічні та політичні аспекти : матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (21 травня 2019 р.). – Ужгород, 2019. – С. 4–10.
 7. Вовчанська О. М. Кон’юнктура міжнародного туристичного ринку та чинники її формування / Вовчанська О. М., Іванова Л. О. // Підприємництво і торгівля : зб. наук. пр. – Львів, 2019. – Вип. 24. – С. 157–167.
 8. Вовчанська О. М. Особливості контекстної реклами як напряму розвитку маркетингових комунікацій закладів ресторанного господарства / Вовчанська О. М., Іванова Л. О. // Global marketing: analysis and challenges of our time : Conference Proceedings (May 16-17th, 2019. Batumi). – Batumi. 2019. – P. 125–128.
 9. Вовчанська О. М. Вплив інновацій на здобуття конкурентних переваг закладами ресторанного господарства / Вовчанська О. М., Іванова Л. О. // Сучасні тенденції розвитку світової економіки: нові виклики та проблеми: матеріали VI Міжнар. наук.-практ.  конф.  (м. Одеса, 19 квітня 2019 р.). – Одеса, 2019. – С. 226–229.
 10. Вовчанська О. М. Маркетингова ідентифікація детермінант впливу на світовий ринок нативної реклами / Вовчанська О. М., Іванова Л. О. // Вчені записки Таврійського національного університету  ім. В. І. Вернадського. Серія : Економіка і управління. – Київ, 2019. – Т. 30(69), № 3. – С. 22–31.

2018:

 1. Іванова Л. О. Маркетинг послуг : навч. посіб. / Л. О. Іванова, Б.Б. Семак, О.М. Вовчанська. – Львів :  Видавництво торговельно-економічного університету, 2018. – 508 с.
 2. Іванова Л. О. Пріоритетні напрями розвитку ринку туристичних послуг на інноваційних засадах / Л. О. Іванова, О. М. Вовчанська // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід : матеріали XII Міжнар. наук. конф. (м. Львів, 12–14жовтня 2018 р.). – Львів, 2018. – С. 123–128.
 3. Іванова Л. О. Стратегія руху в майбутнє: значення лояльності до клієнтів у ресторанному бізнесі / Л. О. Іванова, О. М. Вовчанська // Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму в регіонах України : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. ( 19–20 жовтня 2018 р., м. Львів). – Львів, 2018. – С. 9–13.
 4. Балук Н. Р. Основні тенденції ПР–технологій на ринку ресторанного господарства м. Львова / Балук Н. Р., Дайновський Ю. А., Іванова Л. О. // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції : матеріали наук. конф. проф.-викл. складу та асп. Львів. торгов.-економ. ун-ту (Львів, 10–11 травня 2018 р.). – Львів, 2018. – С. 185–187.
 5. Вовчанська О. М. Маркетингова оцінка детермінант регіональних сегментів світового ринку ресторанних послуг / О. М. Вовчанська, Л. О. Іванова // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія: Логістика. – Львів, 2018. – № 892. – С. 228–238.
 6. Вовчанська О. М. Маркетингова оцінка збалансованості кон’юнктури світового ринку рекламних послуг / О. М. Вовчанська, Л. О. Іванова // Вісник Львів. торгов.-економ. ун-ту. Серія: Економічні науки. – Львів, 2018. – Вип. 55. – С.114–124.
 7. Вовчанська О. М. Маркетингові підходи до оцінювання потенціалу ринку реклами / О. М. Вовчанська, Л. О. Іванова // Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доп. XII Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів, 2018. – C.41–43.
 8. Вовчанська О. М. Функціональна роль та значення PR-технологій у маркетинговій діяльності туристичних підприємств / О. М. Вовчанська, Л. О. Іванова // Науковий вісник Львів. нац. ун-ту ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. – Львів, 2018. – Т. 20, № 91. – С. 33–37. (Index Copernicus)
 9. Методичні рекомендації до підготовки кваліфікаційних робіт другого (магістерського) рівня: галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 073 «Менеджмент» / уклад.: Павленчик Н. Ф., Гуль І. Г., Холявка В. З., Павленчик А. О., Криштанович С. В., Іванова Л. О., Гуцуляк В. Р., Атаманюк Д. В., Завидівська О. І., Стахів І. М. – Львів, 2018. – 44 с.

2017:

 1. Іванова Л. Маркетингові комунікації та їх роль у туристичному бізнесі / Лілія Іванова, Ольга Вовчанська // Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму в регіонах України : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (18-19 травня 2017 р., м. Львів). – Львів, 2017. – С. 39-43.
 2.  Іванова Л. О. Особливості використання важелів маркетингу в інноваційному розвитку роздрібних торговельних підприємств / Іванова Л. О., Вовчанська О. М. // Стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України на інноваційних засадах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів, 2017. – С. 99-101.
 3. Іванова Л. Особливості маркетингових інтегрованих комунікацій на ринку туристичних послуг / Лілія Іванова, Ольга Вовчанська // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід : матеріали ХІ наук. конф. з міжнар. участю. – Львів, 2017. – С. 85-90.
 4. Іванова Л. О. Особливості маркетингового управління лояльністю клієнтів роздрібних торговельних підприємств / Іванова Л. О., Вовчанська О. М. // Науковий вісник Ужгородського нац. ун-ту. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – Ужгород, 2017. – Вип. 15, ч. 1. – С. 127-133.
 5. Іванова Л. О. Полікритеріальна маркетингова діагностика ринку приватних медичних послуг в Україні / Л. О. Іванова, О. М. Вовчанська // Науковий вісник Львів. нац. ун-ту ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького. Серія : Економічні науки. – Львів, 2017. – Т. 19, № 81. – С. 16-25.
 6. Іванова Л. Стан і особливості розвитку світового ринку готельних послуг / Л. Іванова, О. Вовчанська // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфери обслуговування : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів, 2017. – С. 110-112.
 7. Вовчанська О. М. Кон’юнктура ринку ресторанного бізнесу в Україні та чинники, що її визначають / Вовчанська О. М., Іванова Л. О. // Проблеми та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації : матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. – Львів, 2017. – С. 8-11.
 8. Вовчанська О. М. Маркетингове оцінювання стану і перспектив розвитку світового ринку готельних послуг / Вовчанська О. М., Іванова Л. О. // Вісник Хмельницького національного університету. Серія : Економічні науки. – Хмельницький, 2017. – № 6, т. 1. – С. 52-59.
 9. Вовчанська О. М. Сучасний стан і тенденції розвитку світового ринку готельних послуг / Вовчанська О. М., Іванова Л. О. // Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України : тези доп. ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельнийцький, 2017. – С. 24-26.
 10. Гринчук О. Тенденції та чинники розвитку готельного господарства України / Олена Гринчук, Лілія Іванова // День студентської науки : зб. матеріалів щоріч. студент. наук. конф. – Львів, 2017. – С. 148–150.
 11. Девелин Х. Оцінювання засобів державного регулювання готельного господарства в Україні / Христина Делевин, Лілія Іванова // День студентської науки : зб. матеріалів щоріч. студент. наук. конф. – Львів, 2017. – С. 151–154.

2016:

 1. Іванова Л. О. Кон’юнктура світового ринку органічних харчових продуктів / Іванова Л. О., Вовчанська О. М. // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції : матеріали щоріч. наук. конф. проф.-виклад. складу і аспірантів Львів. торг.-екон. ун-ту. – Львів, 2016. – С. 174-177.
 2. Вовчанська Л. О. Сучасні особливості розвитку роздрібної торгівлі у світі та в Україні / Вовчанська О. М., Іванова Л. О. // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції : матеріали щоріч. наук. конф. проф.-виклад. складу і аспірантів Львів. торг.-екон. ун-ту. – Львів, 2016. – С. 169-172.

2015:

 1. Іванова Л. Роль маркетингу у формуванні інфраструктури туристичної індустрії / Лілія Іванова, Ольга Вовчанська // Туризм як пріоритетний напрям соціально-економічного розвитку регіону : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Чернівці, 2015. – С. 328-330.

2013:

 1. Іванова Л. О. Лояльність споживачів як інструмент конкурентної боротьби підприємства / Іванова Л. О., Музика О. М. // Внутрішня торгівля: розвиток та механізми регулювання на макро- і мікрорівнях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Львів, 2013. – С. 121-124.

2012:

 1. Іванова Л. О. Засади ефективного планування маркетингу кооперативними торговельними підприємствами / Іванова Л. О. // Кооперативна модель економічного розвитку в умовах глобалізації : наук. конф. проф.-виклад. складу і аспірантів навч.-наук. комплексу “Академія”. – Львів, 2012. – С. 31-33.
 2. Іванова Л. О. Маркетинг готельного і ресторанного господарства : навч. посіб. / Іванова Л. О. – Львів : Вид-во Львів. комерц. академії, 2012. – 216 с.
 3. Іванова Л. О. Моніторинг світового ринку готельних і ресторанних послуг : навч. посіб. / Іванова Л. О., Музика О. М. – Львів : Магнолія 2012. – 226 с.
 4. Іванова Л. О. Специфіка реклами на ринку туристичних послуг / Іванова Л. О. // Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доп. ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів, 2012. – С. 164-165.

2011:

 1. Іванова Л. О. Кон’юнктура ринків : навч. посіб. / Іванова Л. О., Музика О. М. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2011. – 447 с.
 2. Іванова Л. О. Сучасні інструменти маркетингових комунікацій для підприємств готельного господарства / Іванова Л. О. // Проблеми післякризової економічної політики в Україні : програма конф. і тези доп. – Львів, 2011. – С. 82.
 3. Маркетинговий аналіз інтеграційних процесів у готельному бізнесі: світова практика та українські реалії / Іванова Л. О. // Маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку економіки : моногр. / за заг. ред. С. В. Ковальчук. – Хмельницький, 2011. – С. 156-166.

2010:

 1. Іванова Л. О. Оцінка факторів рівня комфортності проживання при виборі маркетингових стратегій ціноутворення на підприємствах готельного господарства / Л. О. Іванова // Маркетинг в Україні : ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ, 2010. – С. 43-45.
 2. Іванова Л. О. План маркетингу торговельного підприємства : навч. посіб. / Іванова Л. О., Дайновський Ю. А., Прохоренко К. М. – Львів : Вид-во Львів. комерц. академії, 2010. – 116 с.
 3. Іванова Л. О. Порядок виконання і оцінювання курсових робіт з дисципліни “Кон’юнктура ринків” за вимогами болонської декларації / Іванова Л. О. // Фактори конкурентоспроможності ВНЗ в умовах болонської декларації: оцінювання знань студентів, якість освітньої послуги та ціноутворення : матеріали наук.-метод. конф. – Львів, 2010. – С. 94-101.
 4. Іванова Л. О. Світовий досвід застосування концепції маркетингу та франчайзингових систем у готельному бізнесі / Л. О. Іванова // Вісник Хмельницького національного університету. Серія : Економічні науки. – Хмельницький, 2010. – Т. 4. – С. 172-177.
 5. Семак Б. Механізм управління етапами життєвого циклу екотекстилю на ринку України / Богдан Семак, Лілія Іванова // Маркетинг в Україні. – 2010. – № 6(64). – С. 10-15.
 6. Кон’юнктура ринків : методичні вказівки та вимоги до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво” напряму підготовки 6.030507 “Маркетинг” / уклад. Іванова Л. О., Музика О. М. – Львів : Вид-во Львів. комерц. академії, 2010. – 44 с.
 7. Іванова Л. О. Сучасні інструменти маркетингових комунікацій для підприємств готельного господарства / Іванова Л. О. // Проблеми післякризової економічної політики в Україні : програма конф. і тези доп. – Львів, 2011. – С. 82.
 8. Маркетинговий аналіз інтеграційних процесів у готельному бізнесі: світова практика та українські реалії / Іванова Л. О. // Маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку економіки : моногр. / за заг. ред. С. В. Ковальчук. – Хмельницький, 2011. – С. 156-166.

2009:

 1. Іванова Л. О. Дослідження чинників якості послуг підприємств готельного господарства та їх врахування у маркетинговій стратегії / Іванова Л. О. // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна : зб. наук. пр. – Львів, 2009. – Вип. 30. – С. 38-43.
 2. Іванова Л. О. Кон’юнктура міжнародного ринку туристичних послуг: нові реалії / Л. О. Іванова // Вісник Хмельницького національного університету. Серія : Економічні науки. – Хмельницький, 2009. – Т. 3. – С. 202-205.
 3. Іванова Л. О. Маркетингова оцінка показників, що визначають якість обслуговування у готельному господарстві України / Іванова Л. О. // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні : зб. матеріалів IV міжвузів. наук.-техн. конф. наук.-пед. працівників. – Львів, 2009. – С. 86.
 4. Іванова Л. О. Маркетингова оцінка показників, що визначають якість обслуговування у готельному господарстві України / Іванова Л. О. // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні : зб. матеріалів IV міжвузів. наук.-техн. конф. наук.-пед. працівників. – Львів, 2009. – С. 86.
 5. Іванова Л. О. Особливості застосування фандрейзингу в некомерційному маркетингу / Іванова Л. О. // Маркетинг в Україні : Х Міжнар. конф. – Київ, 2009. – С. 43-45.
 6. Іванова Л. О. Особливості застосування фандрейзингу в некомерційному маркетингу / Іванова Л. О. // Маркетинг в Україні : Х Міжнар. конф. – Київ, 2009. – С. 43-45.
 7. 2008:
 8. Іванова Л. О. Дослідження кон’юнктури ринку готельних послуг в Україні як передумова розробки ефективної маркетингової політики / Іванова Л. О. // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні : зб. матеріалів ІІІ міжвузів. наук.-техн. конф. наук.-педагог. працівників (18-19 березня 2008 р.). – Львів, 2008. – С. 39-41.
 9. Маркетинг послуг : завдання та методичні поради до контрольної роботи для студентів факультету заоч. освіти напрямів підготовки “Економіка підприємства”, “Торговельне підприємництво” освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” / укл. Іванова Л. О. – Львів : Вид-во Львів. комерц. академії, 2008. – 36 с.

2007:

 1. Іванова Л. Особливості маркетингових комунікацій у сфері послуг / Лілія Іванова // Маркетинг в Україні. – 2007. – № 6(46). – С. 8.
 2. Іванова Л. О. Тенденції і ознаки еволюції готельного господарства / Іванова Л. О. // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні : зб. матеріалів ІІ міжвузів. наук.-техн. конф. наук.-педагог. працівників. – Львів, 2007. – С. 35.

2006:

 1. Іванова Л. О. Місце та роль некомерційного маркетингу у різних сферах життя суспільства / Іванова Л. О. // Збірник матеріалів міжвузів. наук.-техн. конф. наук.-педагог. працівників. – Львів, 2006. – С. 32.
 2. Музика О. М. Можливості та проблеми використання маркетингових досліджень на ринку страхових послуг / О. М. Музика, Л. О. Іванова // Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів, 2006. – С. 232-233.
 3. Кон’юнктура ринків : конспект базових тем з курсу для студентів напряму підготовки 0501 “Економіка та підприємництво” / уклад. Іванова Л. О. – Львів : Вид-во Львів. комерц. академії, 2006. – 140 с.
 4. Маркетинг послуг : завдання для практичних і семінарських занять та самостійної роботи студентів за напрямом підготовки 0501 “Економіка та підприємництво”, 0502 “Менеджмент”, 0503 “Торгівля” / укл. Іванова Л. О., Балук Н. Р. – Львів : Вид-во Львів. комерц. академії, 2006. – 167 с.

2005:

 1. Іванова Л. О. Маркетингові та економіко-математичні підходи до дослідження ринку страхових послуг України / Л. О. Іванова, О. М. Музика // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – Львів, 2005. – № 526 : Логістика. – С. 557-562.
 2. Іванова Л. О. Основні тенденції розвитку ринку освітніх послуг у Львівській області / Іванова Л. О., Федорчук А. І. // Болонський процес: проблеми реалізації у Львівській комерційній академії : матеріали наук.-метод. конф. – Львів, 2005. – С. 292-299.
 3. Прохоренко К. М. Формування елементів сприятливого мікросередовища підприємства / Прохоренко К. М., Іванова Л. О. // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна : зб. наук. пр. – Львів, 2005. – Вип. 17. – С. 312-317.
 4. Кон’юнктура ринків : завдання для практичних і семінарських занять та самостійної роботи студентів за напрямом підготовки 0501 “Економіка та підприємництво” / уклад. Іванова Л. О. – Львів : Вид-во Львів. комерц. академії, 2005. – 96 с.

2004:

 1. Іванова Л. О. Іноземні джерела інформації про товарні ринки / Л. О. Іванова // Маркетинг в Україні. – 2004. – № 3(25). – С. 46-50.
 2. Іванова Л. О. Інформаційне забезпечення дослідження економічної кон’юнктури / Л. О. Іванова // Маркетинг в Україні. – 2004. – № 2(24). – С. 43-50.
 3. Іванова Л. Особливості маркетингового дослідження на ринку страхових послуг України / Лілія Іванова, Ольга Музика // Маркетинг в Україні : V Міжнар. конф. – Київ, 2004. – С. 54-55.
 4. Іванова Л. О. Поведінка покупців на ринку страхових послуг / Л. О. Іванова, О. М. Музика // Маркетинг в Україні. – 2004. – № 5. – С. 34-40.
 5. Іванова Л. О. Сучасні підходи до контролю знань студентів зі спеціальності “Маркетинг” / Іванова Л. О. // Ефективність і нові форми діагностики рівня підготовки фахівців у ВНЗ : матеріали наук.-метод. конф. – Львів, 2004. – С. 55-58.
 6. Іванова Л. О. Тенденції розвитку готельного господарства України: маркетингове забезпечення / Л. О. Іванова // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. – Київ, 2004. – Спец. вип. : Сучасні проблеми теорії і практики маркетингу. – С. 330-340.
 7. Музика О. М. Ринок страхових послуг: маркетинговий та економіко-математичний аспекти / О. М. Музика, Л. О. Іванова // Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 7-9 жовтня 2004 р.). – Львів, 2004. – С. 226-227.
 8. Методологічні основи аналізу ринкової кон’юнктури : текст лекції з курсу “Кон’юнктура ринків” для самостійного вивчення студентами економічних спеціальностей / уклад. Іванова Л. О. – Львів : Вид-во Львів. комерц. академії, 2004. – 16 с.
 9. Методологічні основи прогнозування ринкової кон’юнктури : текст лекцій з курсу “Кон’юнктура ринків” для самостійного вивчення студентами економічних спеціальностей / уклад. Іванова Л. О. – Львів : Вид-во Львів. комерц. академії, 2004. – 16 с.
 10. Маркетинг страхових послуг : завдання та методичні вказівки до контрольної роботи для студентів заочної форми навчання спеціальності 6.050104 “Фінанси” / уклад. Іванова Л. О., Балук Н. Р. – Львів : Вид-во Львів. комерц. академії, 2004. – 12 с.
 11.  Основи методики дослідження економічної кон’юнктури : текст лекцій з курсу “Кон’юнктура ринків” для самостійного вивчення студентами економічних спеціальностей / уклад. Іванова Л. О. – Львів : Вид-во Львів. комерц. академії, 2004. – 32 с.
 12. Показники ринкової кон’юнктури : текст лекцій з курсу “Кон’юнктура ринків” для самостійного вивчення студентами економічних спеціальностей / уклад. Іванова Л. О. – Львів : Вид-во Львів. комерц. академії, 2004. – 20 с.
 13. Світовий ринок товарів і послуг : практикум на ПЕОМ для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 0304 “Міжнародні відносини”, 0501 “Маркетинг”, 0503 “Торгівля” / уклад. Іванова Л. О. – Львів, 2004. – 56 с.

2003:

 1. Іванова Л. О. Пріоритети нових інформаційних технологій в удосконаленні курсу “Кон’юнктура ринків” / Іванова Л. О. // Нові інформаційні технології у самостійній роботі студентів : матеріали навч.-метод. конф. – Львів, 2003. – С. 207-212.
 2. Кон’юнктура ринків : завдання та методичні вказівки до контрольної роботи № 1 для студентів заочної форми навчання спеціальностей 6.050108 “Маркетинг”, 6.050107 “Економіка підприємства” / уклад. Іванова Л. О. – Львів : Вид-во Львів. комерц. академії, 2003. – 16 с.
 3. Кон’юнктура ринків : завдання та методичні вказівки до контрольної роботи № 2 для студентів заочної форми навчання спеціальностей 6.050108 “Маркетинг”, 6.050107 “Економіка підприємства” / уклад. Іванова Л. О. – Львів : Вид-во Львів. комерц. академії, 2003. – 20 с.
 4. Маркетинг послуг : завдання та методичні вказівки до практичних занять на ПЕОМ для студентів спеціальностей 8.050108 “Маркетинг” та 7.050201 “Менеджмент організацій”. Тема : Оцінка маркетингових можливостей підприємств готельного господарства в окремих регіонах України / укл. Іванова Л. О. – Львів : Вид-во Львів. комерц. академії, 2003. – 24 с.
 5. Організаційні, методичні та наукові рішення при виконанні випускних робіт зі спеціальності “Маркетинг” / Скибінський С. В., Федорчук А. І., Іванова Л. О., Прохоренко К. М. – Львів : Вид-во Львів. комерц. академії, 2003. – 116 с.
 6. Фактори формування і ризику економічної кон’юнктури : текст лекції з курсу “Кон’юнктура ринків” для самостійного вивчення студентами економічних спеціальностей / укл. Іванова Л. О. – Львів : Вид-во Львів. комерц. академії, 2003. – 28 с.

2002:

 1. Іванова Л. О. Основні риси міжнародного франчайзингу / Іванова Л. О. // Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 7-9 листопада 2002 р.). – Львів, 2002. – С, 137.
 2. Скибінський С. В. Роль інформації та реклами у туристичному бізнесі / С. В. Скибінський, Л. О. Іванова // Маркетинг : теорія і практика : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (18-20 вересня 2002 р.). – Київ, 2002. – С. 96-98.

2001:

 1. Іванова Л. О. Кон’юнктура ринку готельних послуг / Л. О. Іванова // Менеджмент і міжнародне підприємництво : зб. матеріалів Міжнар. наук.-прикл. конф. – Львів, 2001. – С. 37.

2000:

 1. Іванова Л. О. Оцінка маркетингових можливостей підприємств готельного господарства в окремих регіонах України / Л. О. Іванова // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональне управління і місцеве самоврядування. Основи формування регіональної соціально-економічної політики : щорічник наук. пр. – Львів, 2000. – С. 230-242.
 2. Скибінський С. В. Маркетинг готельних послуг : [моногр.] / Скибінський С. В., Іванова Л. О., Моргун О. Ф. – Львів : Вид-во Львів. комерц. академії, 2000. – 246 с.

1999:

 1. Іванова Л. О. Особливості діяльності державних торговельних організацій на світових ринках продовольчих товарів / Іванова Л. О. // Торгівля, комерція, підприємництво : зб. наук. пр. – Львів, 1999. – С. 153-155.
 2. Іванова Л. О. Особливості діяльності державних торговельних організацій на світових ринках продовольчих товарів / Іванова Л. О. // Торгівля, комерція, підприємництво : зб. наук. пр. – Львів, 1999. – С. 153-155.

1998:

 1. Іванова Л. О. Комфортність послуг як елемент ціноутворення / Іванова Л. О. // Управління організацією: діагностика, стратегія, ефективність : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. (26-27 березня 1998 р.). – Київ ; Трускавець, 1998. – С. 59-60.
 2. Іванова Л. О. Особливості маркетингу готельних послуг / Л. О. Іванова // Вісник Державного університету “Львівська політехніка” . – Львів, 1998. – № 328 : Промислово-фінансові групи в Україні: проблеми створення, становлення та розвитку. – С. 172-174.
 3. Скибінський С. В. Тенденції розвитку приватного готельного бізнесу в Україні / Скибінський С. В., Іванова Л. О. // Вісник Державного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. – Львів, 1998. – № 353 : Проблеми економіки та управління. – С. 110-111.

1997:

 1. Іванова Л. О. Маркетингове дослідження споживачів готельних послуг : навч. посіб. з курсу “Маркетинг” для студентів спеціальності 7.050108 / Л. О. Іванова. – Львів : [Б. в.], 1997. – 41 с.
 2. Іванова Л. О. Маркетингові можливості сучасного готельного бізнесу в Україні / Л. О. Іванова. – Львів, 1997. – 36 с.
 3. Іванова Л. О. Маркетингова оцінка інвестиційної привабливості підприємства готельного бізнесу / Іванова Л. О. // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : вісник Держ. ун-ту “Львівська політехніка” : зб. наук.-прикл. пр. – Львів, 1997. – № 2. – С. 64-68.
 4. Скибінський С. В. Основні тенденції розвитку приватного готельного бізнесу в Україні / Скибінський С. В., Іванова Л. О. // Матеріали конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів академії за підсумками наук.-дослід. роботи у 1996 році. – Львів, 1997. – С. 105-106.

1996:

 1. Іванова Л. О. Можливості аналізу кон’юнктури ринку готельних послуг на основі матеріалів статистичної звітності / Іванова Л. О. // Проблеми становлення маркетингу і зовнішньоекономічного комплексу в перехідних економіках : зб. наук. пр. – Львів, 1996. – С. 44-46.
 2. Іванова Л. О. Прогнозування кон’юнктури: основні підходи / Іванова Л. О. // Проблеми становлення маркетингу і зовнішньоекономічного комплексу в перехідних економіках : зб. наук. пр. – Львів, 1996. – С. 47-49.
 3. Скибінський С. В. Особливості ринку готельних послуг у сільській місцевості / Скибінський С. В., Іванова Л. О. // Проблеми становлення маркетингу і зовнішньоекономічного комплексу в перехідних економіках : зб. наук. пр. – Львів, 1996. – С. 56-58.

[згорнути]
ІЖЕВСЬКА ОРИСЯ ПЕТРІВНА

2023:

 1. Дем’янчук А. Аналіз трендів у ресторанному бізнесі / Анастасія Дем’янчук, Орися Іжевська // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : зб. тез доп. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. мол. учених, асп. і студ. з міжнар. участю (18 травня 2023 року, м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – C. 278–280.

2022:

Іжевська О. Інновації в технології виготовлення збитих десертів / О. П. Іжевська, О. Б. Маслійчук // Наукові праці Національного університету харчових технологій. –2022. – Т. 28, №. 5. – С. 148–157. DOI: 10.24263/2225-2924-2022-28-5-17

Білодід А. Кіноа – цінна крупа в харчуванні спортсменів / Андріана Білодід, Станіслав Сабат, Орися Іжевська // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (6 жовтня 2022 р., м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 141–143.

Косінова Я. Вплив куркуми та шроту кунжуту на якість млинців / Ярина Косінова, Орися Іжевська // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : зб. тез доп. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. мол. учених, асп. і студ. з міжнар. участю (19 травня 2022 року, м. Львів). – Львів, 2022. – С. 110–111.

Косінова Я. Фортифікація млинців за допомогою куркуми та шроту кунжуту / Ярина Косінова, Орися Іжевська // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (6 жовтня 2022 р., м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 169–171.

Фітель Н. Ароматний огляд ринку кави в Україні / Наталія Фітель, Орися Іжевська // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (6 жовтня 2022 р., м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 364–366.

2021:

 1. Повшик С. Вплив сухої пшеничної клейковини на показникитехнологічного процесу і якість булок зі шротом насіння кунжуту / Софія Повшик, Орися Іжевська, Олександра Петрюк // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (7–8 жовт. 2021 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – С. 152–154.
 2. Іжевська О. П. Куркума та її перспективна роль для надання харчовим продуктам оздоровчого значення / Іжевська О. П., Онисько Х. С., Кондратюк А. А. // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали X Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 97–98.
 3. Моргуненко А. Оздоровчі соковмісні напої на основі насіння чіа для закладів ресторанного господарства, туризму та індустрії спорту / Аліна Моргуненко, Орися Іжевська, Наталія Фітель // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (7–8 жовт. 2021 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – С. 145–146.
 4. Білодід А. Рослинне молоко – якісний замінник тваринному у харчуванні туристів / Андріана Білодід, Наталія Фітель,Орися Іжевська // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : зб. тез доп. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – С. 144–146.
 5. Іжевська О. Функціональні властивості кави / Орися Іжевська // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (7–8 жовт. 2021 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – С. 134–136.

2020:

 1. Іжевська О. П. Інноваційні види холодильного обладнання для закладів ресторанного господарства / О. П. Іжевська, А. І. Якубечко, Я. В. Дрозд // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. матеріалів наук.-практ. семінару (3 жовтня 2019 р., с. Гута). – Львів, 2020. – С. 128–130.
 2. Іжевська О. П. Сучасне теплове устаткування як рушій розвитку закладів готельно-ресторанного бізнесу / О. П. Іжевська, А. А. Білодід, С. Б. Сабат // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. матеріалів наук.-практ. семінару (3 жовтня 2019 р., с. Гута). – Львів, 2020. – С. 51–54.
 3. Устаткування закладів ресторанного господарства : метод. вказівки до виконання практ. робіт для студентів спеціальності 241 „Готельно-ресторанна справа” денної та заочної форми навчання / уклад. О. П. Іжевська. – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2020. – 64 с.
 4. Іжевська О. П. Визначення органолептичних показників соковмісних напоїв на основі насіння чіа / О. П. Іжевська, А. Моргуненко, Ю. Р. Люлько // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2020. – С. 168–170.
 5. Іжевська О. П. Доцільність використання шроту кунжуту у борошняних стравах в закладах ресторанного господарства / О. П. Іжевська, І. Козяр, Я. Косінова // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф.(19–20 травня 2020 р.). – Київ : НУХТ, 2020. – С. 157–158.
 6. Іжевська О. Млинці оздоровчої дії для закладів ресторанного господарства в умовах сучасності / Іжевська О., Козяр І., Косінова // Технічні науки і технології. – 2020. – № 2(20). – С. 269–277.
 7. Петрюк О. Цикорій – цінна сировина для збагачення хлібобулочних виробів функціональними властивостями / О. Петрюк, Р. Вовчок, О. Іжевська // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2020. – С. 174–175.
 8. Повшик С. Перспективні напрямки розширення асортименту булочних виробів з функціональними властивостями для ЗРГ / С. Повшик,  О. Іжевська // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез міжнар. наук.-практ. конф. –Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2020. – С. 176–178.

2019:

 1. Іжевська О. П. Дослідження проблем маркетингового менеджменту у ресторанному бізнесі в Україні / Іжевська О. П. // Modern Transformation in Economics and Management : IIІ International Scientific Conference (March 29th, 2019). – Klaipeda, 2019. – P. 2. – S. 25–29.
 2. Іжевська О. П. Дослідження ліпідів шроту насіння льону та перспектива використання його у м’ясних стравах / О. П. Іжевська // Науковий вісник ЛНУВМБ ім. С. З. Ґжицького. Серія: Харчові технології. – 2019. – Т. 21, № 91. – С. 9–13. (IndexCopernicus)
 3. Іжевська О. П. Порошок моркви – цінна сировина для збагачення хлібобулочних виробів функціональними інгредієнтами / О. П. Іжевська // Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві : тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (10–11 вересня 2019 р, м. Київ). – Київ, 2019. – С. 61.
 4. Izhevska O. Investigation of the influence of flaxseed meal on the biochemical processes of the wheat test /Orysia Izhevska // Eureka : Life Sciences. – 2019. – P. 46–51. (Index Copernicus)
 5. Izhevska O. InvesItigatio of flaxseed meal proteins and their influence on wheat dough / Izhevska Orysia // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2019. – № 5/11 (101). – S. 75–76. (Scopus, IndexCopernicus)
 6. Джумига А. Збагачення хлібобулочних виробів концентратами харчових волокон / Андріана Джумига, Орися Іжевська // День студентської науки : зб. матеріалів щоріч. студ. наук. конф. – Львів, 2019. – С. 246–248.
 7. Сорока В. Дослідження впливу теплової обробки на фізико-хімічні показники, амінокислотний та жирнокислотний склад сметанно-рослинних соусів / Василь Сорока, Орися Іжевська // День студентської науки : зб. матеріалів щоріч. студ. наук. конф. – Львів, 2019. – С. 258–260.
 8. Голод А. П. Кластерна модель розвитку індустрії гостинності регіону = Сluster model of the hospiitality industry development in a region / Голод А. П., Іжевська О. П., Коркуна О. І. // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2019. – Вип. 4 (21). – С. 375–380. (ВАК)

2018:

 1. Іжевська О. П. Дослідження хімічного складу та реологічних властивостей тіста зі шротом насіння льону / О. П. Іжевська // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції : матеріали наук. конф. проф.-викл. складу та асп. ЛТЕУ (10–11 травня 2018 р., Львів). – Львів, 2018. – С. 86–92.
 2. Ижевская О. П. Физиологические и технологические аспекты использования масложировых культур в хлебопечении / О. П. Ижевская // Хлебопек. – 2018. – № 3. – С. 54–59.

2017:

 1. Іжевська О. П. Удосконалення технології хлібобулочних виробів з використанням шроту насіння льону : автореф. дис. … канд. техн. наук : [спец.] 05.18.01 „Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів” / Іжевська Орися Петрівна. – Київ, 2017. – 23 с.

2016:

 1. Білас Я. І. Дослідження впливу розчинних харчових волокон шроту льону на якість хліба / Я. І. Білас, О. П. Іжевська, Ю. В Бондаренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 139.
 2. Дробот В. І. Шрот насіння льону в технології хлібобулочних виробів / В.І. Дробот, О. П. Іжевська, Ю. В. Бондаренко // Харчова наука і технологія. – 2016. – Т. 10, № 3. – С. 76–81.

2015:

 1. Іжевська О. П. Дослідження впливу шроту льону на технологічні властивості тіста / О. П. Іжевська, Ю. В. Бондаренко // Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доп. Ⅳ Міжнар. наук.-техн. конф. молодих учених та студентів. – Тернопіль, 2015. – С. 139
 2. Бондаренко Ю. В. Використання шроту з насіння льону для збагачення пшеничного хліба / Ю. В. Бондаренко, Г. П. Ющенко, О. П. Іжевська // Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 14 травня 2015 р. – Харків : ХДУХТ, 2015. – Ч. 1. – С. 58–59.
 3. Дробот, В. І. Дослідження впливу шроту льону на якість хліба / В. І. Дробот, О. П. Іжевська, Ю. В. Бондаренко // Зернові продукти і комбікорми. – 2015. – № 1(57). – С. 42–45.
 4. Дробот, В. І. Дослідження структурно-механічних властивостей властивостей тіста зі шротом насіння льону / В. І. Дробот, О. П. Іжевська, Ю. В. Бондаренко // Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. – 2015. – № 10(131). – С. 29–33.
 5. Дробот В. І. Фізіологічні та технологічні аспекти використання шроту насіння льону у хлібопеченні / В. І. Дробот, О. П. Іжевська, Ю. В. Бондаренко // Inżynieria i technologia. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współczesnej nauki. Zbiór artykułów naukowych : materialy Konf. Miedzynar. Nauk.-Prakt. – Warszawa, 2015. – С. 13–20.

2014:

 1. Іжевська О. П. Доцільність використання клітковини льону у хлібопеченні / О.П. Іжевська // Нові ідеї в харчовій науці – нові продукти харчовій промисловості : матеріали Міжнар. наук. конф., присвяч. 130-річчю Нац. ун-ту харчових технологій. – Київ, 2014. – С. 71.

[згорнути]
ІЛЬКІВ ОКСАНА БОГДАНІВНА

2011:

 1. Оптимізація навчально-виховного процесу дітей молодшого шкільного віку засобами рухливих ігор у режимі навчального дня / Оксана Ільків // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини. – Львів, 2011. – Вип. 15, т. 2. – С. 70–74.

2010:

 1. Здоровий спосіб життя в контексті ноосферного мислення / Ільків О. Б., Соловей А. В. // Парадигма здорового способу життя: духовні та фізичні компоненти : зб. наук. ст. ІІ Міжнар. наук.-теорет. конф. кафедри. соц.-гуман. дисциплін. / уклад. Ю. О. Тимошенко. – Київ : НУФВСУ, 2010. – С. 41–45.

2009:

 1. Проблематика питання формування здорового способу життя в шкільній освіті / Оксана Ільків // Здоров’я нації – майбутнє України : матеріали V Всеукр. наук.практ. студент. конф. (м. Донецьк, 23 квітня 2009 р.). / за ред. Л.О. Демінського. – Донецьк, 2009.

[згорнути]
ІЛЬКІВ МАРТА ВОЛОДИМИРІВНА

2023:

 1. Аналіз токсичної дії похідного тіазолу у комплексі з полімерними носіями з використанням тесту Allium / Саварин Х., Шалай Я., Ільків М., Бабський А. // Молодь і поступ біології : XIX Міжнар. наук. конф. студ. та асп. (26–28 квіт., 2023р.). – Львів, 2023. – С. 21–22. 
 2. Activity of antioxidant enzymes in hepatocytes of mice with lymphoma under the action of thiazole derivative in complex with polymeric nanocarrier / Omeliukh B., Shalai Y., Bura M., Ilkiv M. [et.al] // The Animal Biology. – 2023. – Vol. 25, N 3. – P. 3–7. DOI: 10.15407/animbiol25.03.003 (фах. вид., IndexCopernicus)
 3. Bioenergetic parameters of the lymphoma cells under the action of  thiazole derivative in complex with polymeric nanoparticle / Shalai Ya., Ilkiv M., Mazur H., Manko B., Babsky A. // XXVI. Biologické dny (7–8. 9. 2023, Czech Republic). – Brno, 2023. – P. 46.

[згорнути]
ІЛЬКІВ ОКСАНА СТЕПАНІВНА

2023:

 1. Ільків О. С. Практична спрямованість курсу біомеханіки з формування професійних компетентностей майбутніх фахівців  фізичного виховання і спорту / Ільків О. С., Завацька Л. А. // Integration of Education, Science and Business in Modern Environment: Winter Debates : Proceedings of the 4-th  International  Scientific  and  Practical Internet Conference (February 23–24). – Dnipro, 2023 – Р. 151–154.
 2. Завацька Л. А. Біомеханічна компетентність фахівця фізичної культури як умова забезпечення ефективності процесу фізичного виховання / Завацька Л. А., Ільків О. С. // Інноваційні дослідження та перспективи розвитку науки і техніки у ХХІ столітті : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф. (19 жовт. 2023 р.). – Рівне, 2023. – Ч. 4. – С. 36–39. DOI 10.5281/zenodo.8421494
 3. Завацька Л. А. Співпраця сім’ї та школи у забезпеченні оптимального обсягу рухової активності першокласників / Завацька Л. А., Ільків О. С., Дяків С. І. // Інноваційна педагогіка. – 2023. – № 56, Т. 1. – С. 18–23. DOI https://doi.org/10.32782/2663- 6085/2023/56.1.3
 4. Застосування комп’ютерно-інформаційних технологій у вивченні дисципліни «Спортивна метрологія» / Оксана Ільків, Мар’яна Мостова, Василь Матвіїв, Мирослав Пришляк // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : зб. матеріалів ХVІІІ Міжнар. наук. конф. (19–23 верес.). – Львів ; Берегово : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 61–63.
 5. Characteristics of the influence and role of sports and sports organizations in countering military aggression: Organizational and legal aspect. Características de la influencia y el papel de los deportes y las organizaciones deportivas en la lucha contra la agresión militar: Aspecto organizativo y legal / Zavatska L., Ilkiv O., Ilkiv O., Koval V., Snizhko Y., Zavatska K. // Political Questions. – 2023. – N 41(79). – Р. 362–372. https://doi.org/10.46398/cuestpol.4179.24 (Web of Science)

2022:

 1. Використання комп’ютерно-інформаційних технологій в сфері фізичної культури і спорту / Ільків О., Матвіїв В., Мостова М., Пришляк О. // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : зб. матеріалів ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (7–8 жовтня 2022 року). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 275–278.
 2. Biochemical monitoring of different training regimens of 16-year-old water polo players / Maria Sybil, Rostislav Pervachuk, Yaroslav Svyshch, Liliya Svyshch, Roman Petryna, Lesya Petryna, Maryan Ostrovsky, Oleg Sydorko, Vira Hashchyshyn, Oksana Ilkiv // Journal of Physical Education and Sport. – 2022. – Vol. 22, is. 1. – P. 25–30. (Scopus)
 3. The main pedagogical aspects of the formation of professional competence of students of physical culture / Prystupa Y., Muzyka F., Kryshtanovych S., Matviiv V., Ilkiv  O . // Revista Tempos E Espaços Em Educação. – 2022. – Vol. 15, N 34. – P. 12. https://doi.org/10.20952/revtee.v15i34.16974 (Web of Science)
 4. Ільків О. С. Формування у майбутніх фахівців фізичної культури і спорту готовності до використання комп’ютерно-інформаційних технологій у професійній діяльності / Ільків О. С., Завацька Л. А. // Дослідження інновацій та перспективи розвитку науки і техніки у ХХІ столітті : матеріали міжнар. наук-практ. конф., 10 листопада 2022р., м. Рівне. – Львів, 2022. – С. 240–244. DOI https://doi.org/10.36059/978-966-397-278-7-59
 5. Ясінський А. М. Логічні задачі в системі компетентнісної підготовки вчителя інформатики / Ясінський А. М., Ільків О. С. // Дослідження інновацій та перспективи розвитку науки і техніки у ХХІ столітті : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 10 листопада 2022р., м. Рівне. – Львів, 2022. – С. 104–107. DOI https://doi.org/10.36059/978-966-397-278-7-27

2021:

 1. Сотник Ж. Формування конкурентноспроможності фахівців фізичної культури і спорту / Жанна Сотник, Оксана Ільків, Лідія Завацька // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів, 2021. – С. 145–147.

2019:

 1. Ільків О. Методи досліджень особистості та колективу : навч.-метод. посіб. / Оксана Ільків. – Львів : ЛДУФК, 2019. ­– 68 с.

2018:

 1. Ільків О. С. Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю Міжнар. економ.-гуманіт. ун-ту ім. Степана Дем’янчука (Рівне, 11–12 жовтня 2018 р.). – Рівне, 2018. – С. 313–315.
 2. Ільків О. С. Формування інформаційної культури майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту з використанням міжпредметних зв`язків / О. С. Ільків, Л.А. Завацька, Г. Сотник // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : зб. наук. пр. – Рівне, 2018. – № 2(20). – С. 218–229.

2017:

 1. Ільків О. С. Підготовка студентів до майбутньої інноваційної діяльності на навчальних заняттях з комп’ютерної техніки і математичної статистики / О.С. Ільків, О. М. Вацеба // Вісник Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2017. – Вип. 143. – С. 43–48. (ВАК)
 2. Застосування графічних моделей трас спеціальних ділянок ралі для корекції швидкісних стенограм / Людмила Рибак, Олег Рибак, Олег Пришляк, Оксана Ільків, Ольга Кувалдіна // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : зб. матеріалів ХІІІ Міжнар. наук. конф. – Львів, 2017. – С. 63–67.

2015:

 1. Ільків О. С. Використання інформаційних технологій для підвищення ефективності самостійної роботи студентів / Ільків О. С., Завацька Л. А., Сотник Ж. Г. // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : зб. наук. пр. – Рівне, 2015. – С. 292 – 301.
 2. Особливості використання засобів олімпійської освіти на уроках англійської мови у початковій школі / Вацеба О. М., Герцик М. С., Ільків О. С., Керецман Т. М. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2015. − Вип. 129, т. 2. – С. 111 – 113.

[згорнути]
ІЛЬНИЦЬКИЙ ІВАН МИХАЙЛОВИЧ

2022:

 1. Features of Foreign Language Training for Students-Specialists in Physical Education in the Context of Globalization / Fedir Muzyka, Liubov Chekhovska, Sergij Tkachov, Ivan Ilnytskyi, Olena Fuchyla, Artem Tkachov // International Journal of Computer Science and Network Security. – 2022. – Vol. 22, № 9. – P. 607–614. (Web of Science)

2021:

 1. Методика фізичної терапії самбістів із використанням засобів кінезіологічного тейпування при травмах шиї / Кіндзер Б. М., Бабич Н. Л., Сіренко Р., Рибчич І. Є., Ільницький І. М., Петренко Н. В. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2021. – Вип. 11 (143). – С. 75–84. (Index Copernicus)
 2. The use modern digital technologies to determine the of karate athletes and its correction using kata / Bogdan Kindzer, Ivan Ilnytsky, Vasyl Matviyiv, Halyna Kindzer // Kultura fizyczna, edukacja zdrowotna i bezpieczenstwo. Physical culture, health education and safety. – Gdansk, 2021. – T. 2, vol. 2. – P. 15–28.

2020:

 1. Вдосконалення спеціальної підготовки кваліфікованих каратистів(стилю Кіокушинкай) в змагальній дисципліниі куміте / Богдан Кіндзер, Іван Ільницький, Василь Матвіїв, Дмитро Пресняков, Андрій Кобяк, Іван Волощук // Фізична культура, педагогіка, здоров’я та фізична терапія : монографія. – Старогард-Гданьскі, 2020. – С. 37–57.

2018:

 1. Ільницький І. Ставлення учнів до засобів боксу у фізичному вихованні в ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою / Іван Ільницький, Андрій Окопний, Артур Палатний // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2018. – Вип. 1(95). – С. 25–29.
 2. Ільницький І. М. Удосконалення фізичної підготовленості учнів ліцеїів із посиленою військово-фізичною підготовкою засобами боксу : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура. фізичне виховання різних груп населення” / Ільницький Іван Михайлович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Львів, 2018. – 20 с.
 3. Use of boxing to improve the physical education content in lyceums with intensive military and physical training / Ivan Ilnytskyy, Andriy Okopnyy, Artur Palatnyy, Maryan Pityn, Oksana Kyselytsia, Yaroslav Zoriy // Journal of Physical Education and Sport. – 2018. – Vol. 18, is. 1. – P. 262–269. (Scopus)

2017:

 1. Ільницький І. М. Рівень фізичної підготовленості учнів ліцею з військово-фізиною підготовкою / І. М. Ільницький, А. М. Окопний // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2017. – Вип. 9(91)17. – С. 30–34. (ВАК)
 2. Ільницький І. Актуальні напрями дослідження з удосконалення фізичного виховання в ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою [Електронний ресурс] / Іван Ільницький, Андрій Окопний // Спортивна наука України. – 2017. – № 4 (80). – С. 3–9. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/623/603 (ВАК)
 3. Dynamic of indexes of technical and tactical actions of qualified kickboxer individual fighting style / Maryan Pityn, Andriy Okopnyy, Oksana Tyravska, Natalia Hutsul, Ivan Ilnytskyy // Journal of Physical Education and Sport. – 2017. – Vol. 17, suppl. is. 3. – P. 1024 – 1030. (Scopus)

2016:

 1. Ільницький І. Фізична підготовленість учнів ліцею імені Героїв Крут з посиленою військово-фізичною підготовкою / Іван Ільницький // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання і спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. Львів, 2016. Вип. 20, т. 1/2. С. 218 221. (IndexCopernicus).

2015:

 1. Ільницький І. Засоби покращення фізичного стану учнів ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою / Ільницький І. // Мотивація людини до здорового способу життя : матеріали Всеукр. Х наук.-практ. конф. – Львів, 2015. – С. 7 – 15.
 2. Ільницький І. Фізичне виховання учнів ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою / Іван Ільницький, Андрій Окопний // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2015. – Вип. 19, т. 2. – С. 101 – 104.

2014:

 1. Ільницький І. Вплив фізичної активності на здоров’я людини / Іван Ільницький // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Львів, 2014. – С. 177 – 179.
 2. Ільницький І. Вивчення та аналіз досягнень українських боксерів на міжнародній арені / Іван Ільницький, Андрій Окопний, Дмитро Сосновський // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Львів, 2014. – Вип. 18, т. 1. – С. 95 – 99.
 3. Ільницький І. Напрями формування здорового способу життя учнів ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою / І. Ільницький // Актуальні проблеми юнацького спорту : матеріали ХІ Всеукр. наук.-прак. конф. – Харків, 2014. – С. 144 – 146.

[згорнути]

 

Прокрутити вгору