Автори – Л

ЛАБАРТКАВА ВАЛЕНТИНА КОСТЯНТИНІВНА

2023:

 1. Лабарткава В. Екологічний стан річки Західний Буг як лімітуючий чинник розвитку водного туризму / Валентина Лабарткава // Молода спортивна наука України : матеріали XXVII Міжнар. конф. (4–5 трав. 2023 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – Вип. 27, т. 4. – С. 141–142.
 2. Лабарткава В. Організація водного туризму у Львівській області / Валентина Лабарткава, Володимир Худоба // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : зб. тез доп. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. мол. учених, асп. і студ. з міжнар. участю (18 травня 2023 року, м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – C. 486–488.
 3. Лабарткава В. Сплави на сапах як різновид водного туризму у Львівській області / Валентина Лабарткава // Альтернативний туризм : зб. матеріалів II Міжнар. наук.-практ. семінару (21 верес. 2023 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 202–205.
 4. Лабарткава В. Сучасний стан розвитку водного туризму в басейні річки Західний Буг в межах Львівської області / Валентина Лабарткава, Володимир Худоба // Індустрія туризму і сфера гостинності в Україні та світі: сучасний стан, проблеми й перспективи розвитку : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф.(19 трав. 2023 р.). – Луцьк, 2023. – С. 55–58.
 5. Лабарткава К. Екстремальний туризм у контексті зростання туристичної привабливості регіону / Костянтин Лабарткава, Андрій Кухтій, Валентина Лабарткава // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (27–28 квітня 2023 р.) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – C. 286–289.
 6. Худоба В. Історичні аспекти розвитку водного туризму у Львівській області / Володимир Худоба, Валентина Лабарткава // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф. (12 жовтня 2023 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 285–287.
 7. Худоба  В. Рекреаційно-спортивне природокористування як чинник розвитку туризму в регіоні / Володимир Худоба, Валентина Лабарткава // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід : матеріали XVІІ Міжнар. наук. конф. – Львів, 2023. – С. 406–409.

2022:

 1. Лабарткава В. Геологічні пам’ятки природи як унікальні локації туристичних шляхів активного туризму Львівщини / Валентина Лабарткава // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : зб. тез доп. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. мол. учених, асп. і студ. з міжнар. участю (19 травня 2022 року, м. Львів). – Львів, 2022. – С. 388–390.
 2. Лабарткава В. Геотуризм як альтернативний вид туризму / Валентина Лабарткава // Альтернативний туризм : матеріали наук.-практ. семінару (30 верес. 2022 р., м. Львів). – Львів, 2022. – С. 103–105.
 3. Лабарткава В. Спортивно-оздоровчий туризм, як складова частина програми фізичного виховання студентів спеціальності «Туризм» / Лабарткава В., Худоба В., Лабарткава К.  // Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України : зб. наук. пр. VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпро : Середняк Т. К., 2022. – С. 264–273.
 4. Лабарткава В. Спортивно-оздоровчий туризм, як складова частина програми фізичного виховання студентів спеціальності «Туризм» / Лабарткава Валентина, Худоба Володимир, Лабарткава Костянтин // Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16–17 черв. 2022 р.). – Кропивницький, 2022. – С. 264–272.

2021:

 1. Лабарткава В. Міжнародний проєкт «Єднає нас Буг» як спосіб популяризації Червоноградського району / Валентина Лабарткава, Костянтин Лабарткава // Молода спортивна наука України : зб. тез. доп. – Львів, 2021. – Вип. 25, т. 4. – С. 66–67.

2020:

 1. Лабарткава В. К. Динаміка показників фізичного стану студентів спеціальності „Туризм” під впливом занять пішохідним туризмом / Андрій Кухтій, Костянтин Лабарткава, Валентина Лабарткава // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (23–24 квітня 2020 р., м. Львів). – Львів, 2020. – С. 138–141.
 2. Лабарткава В. Туристичний потенціал комплексу сакральних об’єктів міста Червоноград Львівської області / Валентина Лабарткава, Юрій Гринів, Костянтин Лабарткава // Молода спортивна наука України : зб. тез. доп. / за заг. ред. Є. Приступи. – Львів, 2020. – Вип. 24, т. 4. – С. 105–106.

2019:

 1. Лабарткава В. К. Геопросторове поширення сакральних об’єктів Турківського району / Лабарткава В. К. // Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму в регіонах України : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. (18–19 жовтня 2019 року, м. Львів). – Львів, 2019. – С. 39–43.
 2. Лабарткава В. Еколого-туристичні маршрути в рекреаційному ландшафтному парку «Верхньодністровські Бескиди» / Валентина Лабарткава // Молода спортивна наука України : зб. тез доп. / за заг. ред. Є. Приступи. – Львів, 2019. – Вип. 23, т. 4. – С. 94–95.

2018:

 1. Лабарткава К. Туристичний потенціал Турківщини як компонент розвитку екологічного туризму району / Костянтин Лабарткава, Валентина Лабарткава // Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму в регіонах України : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (19–20 жовтня 2018 р., м. Львів). – Львів, 2018. – С. 59–61.

2015:

 1. Волошин І. М. Атрактивні об’єкти Сколівщини для екологічного туризму / Волошин І. М., Лабарткава В. К. // Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Кіровоград, 2015. – С. 345 – 352
 2. Волошин І. М. Теоретико-методичні засади прокладання екологічних маршрутів / Волошин І. М., Лабарткава В. К. // Конструктивна географія і картографія: стан, проблеми, перспективи : матеріали Всеукр. наук. конф. – Львів, 2015. – С. 74 – 78.
 3. Волошин І. М. Дерев’яна сакральна спадщина Сколівщини як невід’ємна складова екологічного маршруту / Волошин І. М., Лабарткава В. К. // Інноваційні технології в освіті, науці й виробництві : зб.тез наук.-практ. конф. – Луцьк, 2015. – С. 12 – 15.

[згорнути]
ЛАБАРТКАВА КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ

2023:

 1. Лабарткава К. Екстремальний туризм у контексті зростання туристичної привабливості регіону / Костянтин Лабарткава, Андрій Кухтій, Валентина Лабарткава // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (27–28 квітня 2023 р.) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – C. 286–289. 
 2. Ільків Л. Інновації польової кухні в пішохідному туризмі / Лариса Ільків, Костянтин Лабарткава // Інновації, гостинність, туризм : наука, освіта, практика : зб. тез доп. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. мол. учених, асп. і студ. з міжнар. участю (18 травня 2023 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – C. 535–537.

2022:

 1. Лабарткава К. Теоретичне обґрунтування програми з фізичного виховання з елементами пішохідного туризму для студентів-першокурсників ЗВО, що навчаються за напрямом «Туризм» / Костянтин Лабарткава // Альтернативний туризм : матеріали наук.-практ. семінару (30 верес. 2022 р., м. Львів). – Львів, 2022. – С. 106–109.
 2. Кухтій А. Сучасний стан розвитку екстремального туризму в Україні у контексті зростання туристичної привабливості регіону / Андрій Кухтій, Костянтин Лабарткава // Альтернативний туризм : матеріали наук.-практ. семінару (30 верес. 2022 р., м. Львів). – Львів, 2022. – С. 98–101.
 3. Наукові підходи до дослідження екстремального туризму / Андрій Кухтій, Лідія Тимошенко, Костянтин Лабарткава, Володимир Ковалишин // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення: зб. матеріалів ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (7–8 жовтня 2022 року, м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 219–222.
 4.  Обґрунтування професійно орієнтованої програми з фізичного виховання майбутніх фахівців з туризму / Костянтин Лабарткава, Карл Банковський, Олег Рибак, Людмила Рибак // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення: зб. матеріалів ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (7–8 жовтня 2022 року, м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 269–274.
 5. Рівень фізичного стану абітурієнтів закладів вищої освіти – майбутніх фахівців з туризму / Костянтин Лабарткава, Карл Банковський, Олег Рибак, Людмила Рибак // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення: зб. матеріалів ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (7–8 жовтня 2022 року, м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 259–262.
 6. Рoziom kondycji fizycznej 17-letnich studentów i roku trzech lwowskich uczelni studiujacych na kierunku wychowanie fizyczne / Oleh Rybak, Dariusz W. Skalski, Marcin Białas, Kostyantyn Labartkawa, Bogdan Kindzer // Spektrum peregrynacji po kulturze fizycznej dla mistrzów wychowania fizycznego : praca zbiorowa / pod red. Marcina Białasa, Dariusza W. Skalskiego. – Gdańsk, 2022. – S. 103–119.
 7. Лабарткава В. Спортивно-оздоровчий туризм, як складова частина програми фізичного виховання студентів спеціальності «Туризм» / Лабарткава В., Худоба В., Лабарткава К.  // Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України : зб. наук. пр. VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпро : Середняк Т. К., 2022. – С. 264–273.

2021:

 1. Кухтій А. Водний туризм у стратегії розвитку Карпатського туристичного регіону України / Андрій Кухтій, Костянтин Лабарткава, Роман Скабара // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених, асп. і студ. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – С. 172–174.
 2. Ільків Л. Енергетичні витрати в туристичних подорожах на прикладі пішохідного туризму / Лариса Ільків, Костянтин Лабарткава // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених, асп. і студ. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – С. 161–163.
 3. Тимошенко Л. Спортивно-оздоровчий туризм : навч.- метод, посіб. / Лідія Тимошенко, Андрій Кухтій, Костянтин Лабарткава. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – 120 с.
 4. General endurance of first-year university students in the context of Covid-19 pandemics / Ihor Zanevskyy, Kostiantyn Labartkava, Romana Sirenko, Ivan Rybchych, Andriy Dulibskyy, Oleh Martyniv, Vasyl Zakhidnyy // Cypriot Journal of Educational Science. – 2021. – Vol. 16(5). – P. 2872–2878. (Scopus).
 5. Лабарткава В. Міжнародний проєкт «Єднає нас Буг» як спосіб популяризації Червоноградського району / Валентина Лабарткава, Костянтин Лабарткава // Молода спортивна наука України : зб. тез. доп. – Львів, 2021. – Вип. 25, т. 4. – С. 66–67.

2020:

 1. Лабарткава В. К. Динаміка показників фізичного стану студентів спеціальності „Туризм” під впливом занять пішохідним туризмом / Андрій Кухтій, Костянтин Лабарткава, Валентина Лабарткава // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (23–24 квітня 2020 р., м. Львів). – Львів, 2020. – С. 138–141.
 2. Заневський І. П. Cтан фізичної придатності студентів спеціальності «Tуризм» / Заневський І. П., Лабарткава К. В. // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез міжнар. наук.-практ. конф., (26–27 листопада 2020 р.) – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2020. – С. 376–379.
 3. Zanevskyy I. Sport Health Tourism in the Fitness Program for the Student’s Youth / Zanevskyy I., Labartkava K. // Proceedings Book 7th International Conference on Science Culture and Sport (15–18 October 2020). – Ekim, 2020. – Р. 46.
 4. Лабарткава В. Туристичний потенціал комплексу сакральних об’єктів міста Червоноград Львівської області / Валентина Лабарткава, Юрій Гринів, Костянтин Лабарткава // Молода спортивна наука України : зб. тез. доп. / за заг. ред. Є. Приступи. – Львів, 2020. – Вип. 24, т. 4. – С. 105–106.

2012:

 1. Тимошенко Л. О. Спортивний туризм : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту / Тимошенко Л. О., Лабарткава К. В. – Л. : ЛДУФК, 2012. – Ч. 1. – 148 с. – ISBN 978-966-2328-38-7.

2011:

 1. Лабарткава К. В. Фізична працездатність студентів-туристів в походах залежно від навантаження з наплічниками та допохідних тренувань / Лабарткава К. В. // Психолого-педагогические и медико-биологические вопросы организации занятий в физическом воспитании и спорте : Междунар. электрон. науч.-практ. конф. – О., 2011. – С. 100 – 102.
 2. Кухтій А. О. Вплив пішоходного туризму на функціональний стан організму студентів (на прикладі спеціальності «Туризм») / Кухтій А. О., Лабарткава К. В. // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – К., 2011. – Вип. 13. – С. 290 – 295.
 3. Скараба Р. Сучасний стан та тенденції розвитку туризму у прикордонному Сокальському районі Львівської області / Скараба Р., Лабарткава К., Тимошенко Л. // Формування мереж прикордонного співробітництва України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Чернівці, 2011. – С. 218 – 220.
 4. Тимошенко Л. О. Особливості роботи кардіо-респіраторної системи під час зимового сходження на г. Говерла / Тимошенко Л. О., Лабарткава К. В. // Сучасні проблеми фізичної підготовки різних груп населення : матеріали ІІ Всеукр. електрон. конф. студ. та молодих вчених. – О., 2011. – С. 63 – 64.
 5. Тимошенко Л. О. Туризм у формуванні здоров’я особистості як інтегрована медико-педагогічна проблема / Тимошенко Л. О., Лабарткава К. В. // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – К., 2011. – Вип. 13. – С. 618 – 621.
 6. Тимошенко Л. О. Спортивно-оздоровчий туризм : метод. вказівки до виконання контрольних робіт студентами VI курсу заочної форми навчання спеціалізації «Спортивно-оздоровчий туризм» спеціальності «Фізичне виховання» / Тимошенко Л. О., Лабарткава К. В. – Л. : ЛДУФК, 2011. – 54 с. – ISBN 978-966-2328-22-6.

2010:

 1. Тимошенко Л. Пішохідний туризм як засіб фізичного виховання / Лідія Тимошенко, Костянтин Лабарткава // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Л., 2010. – С. 321 – 324.
 2. Тимошенко Л. Правила безпечного катання гірськолижників-туристів / Лідія Тимошенко, Костянтин Лабарткава // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Л., 2010. – С. 325 – 328.

2009:

 1. Лабарткава К. В. Динаміка функціонального стану туристів під час спортивно-оздоровчого походу І категорії складності / К. В. Лабарткава, А. О. Кухтій, Л. О. Тимошенко // Актуальні проблеми організації фізичного виховання студентської молоді Львівщини : зб. наук. пр. – Л., 2009. – С. 33 – 36.
 2. Тимошенко Л. О. Підготовка кадрів з туризму у Львівському державному університеті фізичної культури / Л. О. Тимошенко, Л. Я. Чеховська, К. В. Лабарткава // Актуальні проблеми організації фізичного виховання студентської молоді Львівщини : зб. наук. пр. – Л., 2009. – С. 65 – 68.

[згорнути]
ЛАПИЧАК ІГОР ЄВГЕНОВИЧ

2023:

 1. Modeling the Impact of the Creative Industry on National Sustainable Educational Development in France / Svitlana Kryshtanovych, Ihor Lapychak, Oleh Sydorko, Maryan Ostrovskyy, Roman Petryna // International Journal of Sustainable Development and Planning. – 2023. – Vol. 18, N 9. – P. 2933–2939. DOI: https://doi.org/10.18280/ijsdp.180931 (Scopus)

2021:

 1. Дулібський А. В. Тактико-стратегічна спрямованість спортивного відбору атакувальних флангових захисників-латералів у футболі / Дулібський А. В., Дулібський А. А., Огірко І. В. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2021. – Вип. 8(139). – С. 47–57. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2021.8(139).08 (IndexCopernicus).
 2. Influence of Inclusive and Segregative Physical Education for Schoolchildren of Different Medical Groups / Ivanna Bodnar, Iuliia Pavlova, Romana Sirenko, Ihor Lapychak // Society. Integration. Education : Proceedings of the International Scientific Conference (May 28th–29th). – Rēzekne, 2021. – Vol. 4. – P. 307–317.
 3. Improving the technical and tactical actions of qualified football players of various positions in certain areas of the fіeld / Ihor Karpa, Vira Budzyn, Olha Matviyas. Ihor Ripak, Ihor Lapychak, Bohdan Khorkavyy // Journal of Physical Education and Sport. – 2021. – Vol. 21(3), art. 186. – P. 1461–1468. (Scopus).
 4. The Dynamics of Indicators of Psycho-Emotional Condition of College Students, Influenced by Teambuilding Techniques / Nataliia Semenova, Olga Rymar, Olena Khanikiants, Halyna Malanchuk, Ihor Lapychak // Society. Integration. Education : Proceedings of the International Scientific Conference (May 28th–29th). – Rēzekne, 2021. – Vol. 4. – P. 448–555.

2020:

 1. Features of formation the professional competence of future managers of physical culture and sports / Yevhen Prystupa, Svitlana Kryshtanovych, Myroslava Danylevych, Ihor Lapychak, Myroslav Kryshtanovych, Petro Sikorskyi, Zoryana Podolyak, Volodymyr Basarab // Journal of Physical Education and Spor. – 2020. – Vol. 20, suppl. is. 1. – P. 441–446. (Scopus)

2019:

 1. Методика оцінювання функціонального стану плавців 13–15 років / Микола Чаплінський, Мар’ян Островський, Наталія Островська, Олег Сидорко, Максим Полегойко, Наталія Стефанишин, Леся Петрина, Ігор Лапичак // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2019. – № 2(34). – C. 49–59.

2018:

 1. Соловей А. В. Аспекти підготовки фахівців з фізичного виховання в умовах реформування вищої освіти в Україні / Соловей А. В., Лапичак І. Є. // Актуальні питання вдосконалення системи фізичного виховання і спортивної роботи у вищій школі : зб. наук. пр. за матеріалами І наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Ужгород, 2018. – С. 25–28.
 2. Ярошик М. Вплив рекреаційних занять лижною підготовкою на фізичний та емоційний стан студентської молоді / Марта Ярошик, Марія Ярошик, Ігор Лапичак // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (10–11 травня 2018 року, м. Львів). – Львів, 2018. – С. 82–85.

2016:

 1. Health complaints and well-being complaints among secondary school children / Ivanna Bodnar, Yurii Petryshyn, Alla Solovei, Olga Rymar, Igor Lapychak, Ulyana Shevtsiv, Mariana Ripak, Marta Yaroshyk, Natalya Sorokolit // Journal of physical education and sport. – 2016. – Vol. 16, is. 3. – P. 905 – 909. (Scopus)

2015:

 1. Лапичак І. Інтегративні процеси в підготовці фахівців із фізичного виховання у вищих навчальних закладах [Електронний ресурс] / Ігор Лапичак // Спортивна наука України. – 2015. – № 1(65). – С. 19 – 25. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/285/278
 2. Реалізація між предметних зв’язків учителями фізичної культури – випускниками педагогічного коледжу [Електронний ресурс] / Олег Кругляк, Леся Рондяк, Володимир Лимар, Ігор Лапичак // Спортивна наука України. – 2015. – № 1(65). – С. 3 – 6. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/282/275

2014:

 1. Лапичак І. Аспекти інтеграції професійних знань і вмінь при підготовці фахівців з фізичного виховання у вищих навчальних закладах / Ігор Лапичак, Федір Музика // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2014. – Вип. 18, т. 1. – С. 158 – 164.
 2. Карпа І. Характеристика основних напрямів техніко-тактичної підготовленості кваліфікованих футболістів у відповідності до сучасних умов розвитку футболу / Карпа І. Лапичак І., Когут Т. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2014. – Вип. 118, т. 4. – С. 65 – 69.
 3. Ставлення студентської молоді до фізичного виховання і спорту / Райтер Роман, Лапичак Ігор, Лесько Орест, Сидорко Анжела // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 2014. – С. 200 – 201.
 4. Фітнес-технології у фізичному вихованні студенток із кардіореспіраторними захворюваннями [Електронний ресурс] / Вікторія Іваночко, Ірина Грибовська, Федір Музика, Ігор Лапичак // Спортивна наука України. – 2014. – № 5. – С. 36 – 40. – Режим доступу: http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/262/256

2013:

 1. Лапичак І. Є. Інтеграція професійних знань і вмінь при підготовці фахівців з фізичного виховання  у вищих навчальних закладах : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / Лапичак Ігор Євгенович ; ЛДУФК. – Л., 2013. – 20 с.

2010:

 1. Лапичак І. Є. Використання інтегративно-предметного навчання при формуванні професійних знань і вмінь студентів вищих закладів освіти фізкультурного профілю / І. Є. Лапичак, М. В. Молнар, О. О. Бабанін // Перспективні напрями і способи реалізації інноваційних технологій у системі європейської вищої освіти : зб. наук. ст. – Ужгород, 2010. – Кн. 2. – С. 72 – 85.

2009:

 1. Нагорняк О. Стан та перспективи вдосконалення процесу підвищення кваліфікації тренерів дитячо-юнацьких команд з футболу / Оксана Нагорняк, Ігор Лапичак // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2009. – Вип. 13, т. 4. – С. 125 – 131.

2008:

 1. Лапичак І. „Оздоровчо-спортивний туризм” як курс за вибором у профільному навчанні старшокласників за спортивним напрямом / Ігор Лапичак, Петро Дацків, Надія Філінська // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Л., 2008. – С. 113 – 119.
 2. Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у трудовому колективі Львівської залізниці / Марія Гаваль, Ігор Лапичак, Орест Лесько, Марія Пазичук // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 2. – С. 55 – 60.
 3. Теоретико-методичні аспекти формування фізкультурної та спортивної лексики у школярів молодшого шкільного віку / Оксана Думич, Ігор Лапичак, Орест Лесько, Зоряна Василько // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 2. – С. 79 – 84.

2005:

 1. Лапичак І. Сучасні аспекти навчальної діяльності студентів – майбутніх фахівців фізичного виховання / І. Лапичак, В. Малащук, М. Третьяков // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2005. – Вип. 9, т. 3. – С. 57 – 60.
 2. Петришин Ю. До питання змісту навчальної дисципліни „Теорія і методика фізичного виховання” / Юрій Петришин, Ігор Лапичак // Актуальні проблеми теорії і методики фізичного виховання : колект. моногр. / упоряд. О. М. Вацеба, Ю. В. Петришин, Є. Н. Приступа, І. Р. Боднар. – Л. : Укр. технології, 2005. – С. 111 – 127.

2004:

 1. Лапичак І. Міжпредметні зв’язки у моделі підготовки педагога з фізичного виховання / Ігор Лапичак // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2004. – Вип. 8, т. 4. – С. 200 – 206.

2003:

 1. Лапичак І. Державні стандарти вищої освіти як основа реформування підготовки фахівців з фізичного виховання / Ігор Лапичак // Молода спортивна наука України: Зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2003. – Вип. 7, т. 1. – С. 78 – 82.
 2. Куц О. Інтеграція цінностей фізичної культури у професійній підготовці педагога з фізичного виховання / Куц О., Третьяков М., Лапичак І. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х. : ХДАДМ, 2003. – № 15. – С. 119 – 124.

2002:

 1. Куц О. С. Нові технології та критерії оцінки власне педагогічних здібностей вчителя фізичної культури загальноосвітньої школи / О. С. Куц, І. Є. Лапичак // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. держ. ун-ту імені Лесі Українки. – Луцьк, 2002. – Т. 1. – С. 157 – 159.
 2. Куц О. С. Нові технології та моделювання підготовки вчителя фізичної культури / О. С. Куц, І. Є. Лапичак // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2002. – Вип. 6, т. 2. – С. 539 – 541.

2001:

 1.  Лапичак І. Використання інтегративного підходу при формуванні професійних знань і вмінь студентів вищих закладів освіти фізкультурного профілю в процесі вивчення курсу „Теорія і методика фізичного виховання” / Ігор Лапичак // Молода спортивна наука України : зб. наук. ст. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2001. – Вип. 5, т. 1. – С. 101–103.

[згорнути]
ЛЕВКІВ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

2023:

 1. Левків В. І. Модель організації фізкультурно-спортивної діяльності у закладах вищої освіти / Левків В. І. // Фізичне виховання і спорт у закладах вищої освіти : проблеми та перспективи : зб. наук. пр. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф.(28 берез. 2023р.). – Житомир : Поліський нац. ун-т, 2023. – С. 29–34.
 2. Левків В. Модель формування професійної компетентності майбутніх тренерів зі спортивних ігор у закладах вищої освіти / Левків В. // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : зб. матеріалів ХVІІІ Міжнар. наук. конф. (19-23 верес. 2023 р.). – Львів–Берегово : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 156–160.
 3. Пестерніков В. В. Сучасні підходи в організації освітнього процесу з фізичного виховання : нові горизонти для здоров”я та розвитку / Пестерніков В. В., Левків В. І. // Фізичне виховання, спорт та здоров”я людини: досвід, проблеми, перспективи : матеріали Х Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф. (15 груд. 2023 р.). – Київ : Київський ун-т імені Бориса Грінченка, 2023. – С. 153–156.

2022:

 1. Настільний теніс у рекреаційно-оздоровчій діяльності учнів закладів загальної середньої освіти / Гук Г. І., Пестерніков В. В., Левків В. І., Рихаль В. І., Дідух В. І. // Теоретичне та практичне застосування сучасних наукових досліджень : матеріали наук.-практ. конф. (м. Чернівці, 28–29 жовтня 2022 р.). – Одеса : Молодий вчений, 2022. – С. 92–95.
 2. Левків В. Модель кваліфікаційної структури фахівців сфери фізичної культури і спорту, які здійснюють тренерську діяльність / Володимир Левків, Віктор Згоба // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : зб. матеріалів XVІІ Міжнар. наук. конф.(11 лист. 2022 р.). – Львів, 2022. – С. 127–131.
 3. Левків В. І. Аналіз нападальних ударів волейболісток на етапі спеціалізованої базової підготовки / Левків В. І., Ковцун В. В. // Стратегічне управління розвитком фізичної культури і спорту : зб. наук. пр. – Харків : ХДАФК, 2022. – С. 95–100.

2021:

 1. Левків В. Історичні аспекти розвитку волейболу в українських організаціях Львова у 20-х роках ХХ століття / Левків В. // Гайдучок С. Відбиванка / Степан Гайдучок ; упоряд. В. Левків, А. Сова. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – С. 78–85.
 2. Левків В. Мотиви, що спонукали майбутніх тренерів зі спортивних ігор до вибору професійної діяльності / В. Левків, В. Згоба, М. Карпушин // Розвиток сучасної освіти і науки : результати, проблеми, перспективи / ред. Я. Ґжесяк, І.Зимомря, В. Ільницький. – Конін ; Ужгород ; Перемишль ; Херсон : Посвіт, 2021. – Т. 11. – С. 84–86.
 3. Гайдучок С. Відбиванка / Степан Гайдучок ; упоряд. В. Левків, А. Сова. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – 112 с. – ISBN 978-617-7336-71-5.
 4. Динаміка рівня сформованості знань студенток про здоровий спосіб життя / Левків Л., Можаровська С., Можаровський Ю., Левків В. // Розвиток сучасної освіти і науки : результати, проблеми, перспективи / ред. Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький. – Конін ; Ужгород ; Перемишль ; Херсон : Посвіт, 2021. – С. 196–198.

2020:

 1. Relation of the competitive activity effectiveness of volleyball players (girls) at the age of 16–18 with the physical development indicators / Roman Boichuk, Sergii Iermakov, Vasyl Kovtsun, Volodymyr Levkiv, Vira Ulizko, Volodymyr Kryzhanivskyi, Vitalii Kovtsun, Andriy Kazmiruk // Journal of Physical Education
  and Sport. – 2020. – Vol. 20, is. 2. – P. 615–622. (Scopus)

2019:

 1. Study of the correlation between the indicators of psychophysiological functions and coordination preparedness of volleyball players (girls) at the age of 15-17 / Roman Boichuk, Sergii Iermakov, Vasyl Kovtsun, Volodymyr Levkiv, Ivan Karatnyk, Vitalii Kovtsun // Journal of Physical Education and Sport – 2019. – Vol. 19, is. 2. – P. 405–412. (Scopus)
 2. Significance of typological features of the nervous system for the effective implementation of motor coordination processes in 16-18-old female volleyball players. / Boichuk, R., Iermakov, S., Kovtsun, V., Levkiv, V., Karatnyk, I. Kovstun, V. // Journal of Physical Education and Sport. – 2019. ‒ Vol. 19, is. 3. – P. 1519–1525. (Scopus)

2016:

 1. Tactical attacking actions of competitive handball players with different qualifications / Valeryi Melnyk, Viktoria Pasichnyk, Volodymyr Levkiv, Vasyl Kovtsun // Journal of Physical Education and Sport. – 2016. – Vol. 16, is. 1. – P. 77 – 83. (Scopus)
 2. Левків Л. Динаміка показників емоційного компонента інтересу студенток до фізкультурно-спортивної діяльності / Ліля Левків, Марія Біла, Володимир Левків // Теоретико-методичні засади спортивних та рекреаційних ігор : зб. наук. ст. – Львів, 2016. – С. 64–69.
 3. Левків В. І. Концепція професійної підготовки майбутніх тренерів-викладачів зі спортивних ігор у вищих навчальних закладах / Левків В. І. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – Київ, 2016. – Вип. 3 К(70)16. – С. 74–77.
 4. Левків В. Особливості викладання навчальної дисципліни “Спортивно-педагогічне вдосконалення” для формування професійної компетентності майбутніх тренерів-викладачів зі спортивних ігор у вищих навчальних закладах / Володимир Левків // Теоретико-методичні засади спортивних та рекреаційних ігор : зб. наук. ст. – Львів, 2016. – С. 59–63.
 5. Левків В. Шляхи узгодження вітчизняних вимог до кваліфікації спортивних тренерів з європейськими стандартами тренерської діяльності / Володимир Левків // Фізична активність, здоров”я і спорт. – 2016. – № 4(26). – C. 76–83.
 6. Згоба В. Динаміка показників професійної підготовленості суддів у гандболі /Віктор Згоба, Володимир Левків // Теоретико-методичні засади спортивних та рекреаційних ігор : зб. наук. ст. – Львів, 2016. – С. 37–40.
 7. Львівський державний університет фізичної культури (1946–2016) : попул. енцикл. / авт. кол.: Ф. Музика, А. Вовканич, В. Левків, В. Ковцун [та ін.] ; упоряд. О. Борис ; за заг. ред. Є. Приступи. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 488 с. – ISBN 978-966-7336-01-2.

2015:

 1. Лібович Х. Професійна мотивація студентів, які навчаються за напрямом «Фізичне виховання» / Лібович Христина, Левків Володимир // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – Київ, 2015. – Вип. 5К(61)15. – С. 148 – 151.Tactical attack action features of qualified handboll players = Особливості атакувальних тактичних дій кваліфікованих гандболістів / Валерій Мельник, Володимир Левків, Мар’ян Пітин, Ніна Кудріна, Надія Лібович // Oxford journal of Scientific Research. – 2015. – Vol. 4, N 1 (9). – P. 452 – 458.
 2. Левків В. І. Інноваційні технології у формуванні професійної компетентності майбутніх тренерів-викладачів зі спортивних ігор у вищих навчальних закладах / В. І. Левків // Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-метод. конф.(16–17 квіт. 2015 р.). – Суми : Сумський держ. ун-т, 2015. – С. 97–98.
 3. Левків В. І. Компетентнісний підхід до організації навчального процесу майбутніх тренерів-викладачів зі спортивних ігор у вищих навчальних закладах / В. І. Левків // Актуальні проблеми вищої професійної освіти України : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (19 берез. 2015 р.). – Київ : НАУ, 2015. – С. 57–58.
 4. Левків В. І. Модель формування професійної компетентності майбутніх тренерів-викладачів зі спортивних ігор у вищих навчальних закладах / В. І. Левків // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – Київ, 2015. – Вип. 3 К1(56)15. – С. 213–216.
 5. Левків В. І. Особливості забезпечення якості вищої фізкультурної освіти майбутніх тренерів-викладачів зі спортивних ігор у вищих навчальних закладах / Левків В. І. // Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. заочної конф.(18 верес. 2015 р.). – Маріуполь, 2015. – С. 293–294.
 6. Левкив В. И. Универсальное определение термина “спортивная игра” как базового понятия в подготовке будущего тренера-преподавателя по спортивным играм / В. И. Левкив // Университетский спорт в современном образовательном социуме : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (23–24 апр. 2015 г.). – Минск : БГУФК, 2015. – Ч. 1. – С. 204–208.
 7. Effectiveness of integral-developmental balls use in complex development of physical and mental abilities of senior preschool age children / Viktoria Pasichnyk, Valeryi Melnyk, Levkiv Volodymyr, Kovtsun Vasyl // Journal of Physical Education and Sport. – 2015 . – Vol. 15, is. 4. – P. 775–780. (Scopus)

2014:

 1. Левків В. І. Значення навчальної дисципліни «Спортивно-педагогічне вдосконалення» для формування професійної компетентності майбутніх тренерів-викладачів зі спортивних ігор у вищих навчальних закладах / В. Левків // Актуальні проблеми вищої професійної освіти України : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (20 берез. 2014 р.). – Київ : НАУ, 2014. – С. 95–96.
 2. Левків В. І. Ставлення майбутніх фахівців галузі фізичної культури і спорту до навчальної і спортивної діяльності / Левків В. І., Кулібаба В. І. // Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології : реалії і перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. студ. і молодих учених. – Полтава : Полтавський НТУ імені Юрія Кондратюка, 2014. – С. 203–206.
 3. Левків В. І. Сучасний погляд на формування професійної компетентності майбутніх тренерів-викладачів зі спортивних ігор у вищих навчальних закладах // Педагогіка формування творчої особистості у вищій та загальноосвітніх школах : зб. наук. пр. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – Вип. 39 (92). – С. 271–276.
 4. Левків В. І. Тенденції розвитку системи професійної підготовки майбутніх тренерів-викладачів зі спортивних ігор у вищих навчальних закладах / В. І. Левків // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково- педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – Київ, 2014. – Вип. 3 К(45)1. – С. 107–111.

2013:

 1. Остапова О. До проблеми організації фізичного виховання майбутніх учителів трудового навчання [Електронний ресурс] / Олена Остапова, Володимир Левків, Олег Гринів // Спортивна наука України. – 2013. – № 4. – С. 32 – 37. − Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/160
 2. Левків В. І. Актуальні проблеми формування професійної компетентності майбутніх тренерів-викладачів зі спортивних ігор у вищих навчальних закладах / В. І. Левків // Актуальні проблеми фізичного виховання, спорту та туризму : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (10-11 жовт. 2013 р.). – Запоріжжя : КПУ, 2013. – С. 136–137.
 3. Левків В. І. Методичний підхід до формування вмінь та навичок майбутніх тренерів-викладачів зі спортивних ігор у вищих навчальних закладах / В. І. Левків // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук.пр. – Київ, 2013. – Вип. 5(30)13. – С. 22–27.
 4. Левків В. І. Тенденції розвитку студентського спорту вищих досягнень /Левків В. І. // Актуальні проблеми організації фізичного виховання студентської молоді Львівщини : матеріали VII реґіон. наук.-практ. конф. – Львів : ЛДФА, 2013. – С. 53–55.
 5. Левків В. Характеристика терміна «спортивна гра» як базового поняття підготовки майбутнього тренера-викладача зі спортивних ігор / Володимир Левків, Лілія Левків // Нова педагогічна думка. – 2013. – № 4 (76). – С. 147 –150.

   

 6. Левків В. Характеристика спортивного волонтерства як різновиду волонтерської діяльності / Володимир Левків, Тарас Макуц // Спортивна наука України. – 2013. – № 5 (56). – С. 33–37.
 7. Левків В. І. Шляхи формування професійної компетентності майбутніх тренерів-викладачів зі спортивних ігор у вищих навчальних закладах / В. І. Левків // Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров”я студентської молоді : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. − Бердянськ, 2013. – С. 143–146.

2012:

 1. Згоба В. Фізична підготовленість суддів у гандболі [Електронний ресурс] / Віктор Згоба, Володимир Левків, Лілія Левків // Спортивна наука України. – 2012. – № 2. – С. 35 – 41. – Режим доступу : http://www.sportscience.org.ua/index.php/Arhiv.html?file=tl_files/Archiv2012/2/Zgoba_6.pdf
 2. Макуц Т. Вплив діяльності волонтерів, залучених до суддівства змагань з тенісу на структуру організаційних порушень правил гри спортсменами 14 і 16 років / Тарас Макуц, Володимир Левків // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 1. – С. 169 – 175.
 3. Макуц Т. Особливості діяльності волонтерів під час проведення змагань із тенісу різного масштабу / Тарас Макуц, Володимир Левків // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2012. – № 2. – С. 130 – 133.
 4. Мельник В. Структура та ефективність виконання схресних та комбінованих групових взаємодій у нападі юних гандболістів / Валерій Мельник, Володимир Левків, Олександр Ківерник // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 1. – С. 182 – 187.
 5. Приступа Є. Н. Українські народні ігри : монографія / Є. Н. Приступа, В. І. Левків, О. В. Слімаковський. – Л. : ЛДУФК, 2012. – 432 с.
 6. Українсько-польський, польсько-український перекладний словник футбольних термінів / Л. В. Левків, В. М. Хім’як, В. І. Левків, В. В. Осінчук. – Л. : ЛДУФК, 2012. – 170 с.

2011:

 1. Мельник В. Структура та ефективність виконання паралельних групових взаємодій у нападі юними гандболістами / Валерій Мельник, Володимир Левків // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 1. – С. 183 – 188.
 2. Левків В. І. Теорія і методика викладання гандболу : метод. посіб. для студ. ЛДУФК / Левків В. І., Кудріна Н. В., Згоба В. Л. – Львів : ЛДУФК, 2011. – 136 с.
 3. Ковальчук С. Організація діяльності волонтерів у рамках реалізації українсько-польського проекту «Тренер із мого подвір’я» / Світлана Ковальчук, Володимир Левків // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. – 2011. – № 3(15). – С. 67–70.

2010:

 1. Левків В. І. Лексикографічне обґрунтування понять змагальної діяльності спортсменів ігрових видів спорту з позицій теорії систем / Левків В.І., Романчук І. В., Мельник В. О. // Сучасні проблеми розвитку теорії і методики спортивних ігор : матеріали VIІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Львів, 2010. – С. 45–48.
 2. Левків В. І. Лексикографічне обґрунтування терміна «спортивна гра» з позицій теорії систем / Левків В. І., Ковцун В. І., Каратник І. В. // Сучасні проблеми розвитку теорії і методики спортивних ігор : матеріали VIІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Львів, 2010. – С. 42–45.

2009:

 1. 1. Романчук І. В. Удосконалення спеціальної витривалості у юних баскетболісток 14-15 років / Романчук І. В., Левків В. І. // Слобожанський науково-спортивний вісник : [ зб. наук. ст. ]., 2009. − № 3 – С. 145 – 149.

2008:

 1. Левків В. Обізнаність старшокласників з олімпійськими ігровими видами спорту / Левків Володимир, Мельникович Світлана, Осінчук Володимир // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 2009. – С. 82–85.
 2. Огірко І. Технологія побудови математичної моделі експертного оцінювання діяльності суддів гандболу / Огірко Ігор, Левків Володимир, Згоба Віктор // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 2009. – С. 86–90.
 3. Мельник В. Структура та ефективність командних атакуючих дій гандболістів різної спортивної кваліфікації / Володимир Мельник, Володимир Левків // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 1. – С. 199–203.

2007:

 1. Згоба В. Л. Обґрунтування тестових випробувань для контролю фізичної підготовки суддів у гандболі / В. Л. Згоба, В. І. Левків // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики спортивних ігор : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 2007. – С. 36–39.
 2. Структура і регуляція змагальної діяльності в ігрових видах спорту : інформаційна карта, № держреєстрації 0106U012610 / Левків В. І., Ковцун В. І., Дробний П. Д., Артюх В. М., Романчук І. В. [та ін.]. – Л., 2006. – 59 c.
 3. Левків В. І. Методичні рекомендації для студентів до проведення практичних занять з теорії і методики гандболу / Левків В. І., Кудріна Н. В., Згоба В. Л. – Львів, 2007. – 28 с.

2006:

 1. Левків В. Спортивні ігри у програмах літніх Олімпійських ігор / Володимир Левків, Світлана Мельникович // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 2006. – С. 114–115.
 2. Акопова О. Розвиток витривалості у юних баскетболісток 14-15 років / О. Акопова, В. Левків // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики спортивних і рухливих ігор : матеріали наук.-практ. конф. – Л., 2006. – С. 8–13.
 3. Мельник В. Кількісні показники та результативність виконання кидків з різних позицій гандболістами 16–17 років / В. Мельник, В. Левків, В. Кашевський // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2006. – № 3. – С. 34–36.
 4. Левків В. Технічна підготовленість учнів 5-11 класів з гандболу / В. Левків, Р. Заїка // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : матеріали І Регіон. наук.-практ. семінару. – Л., 2006. – С. 117–120.
 5. Структура і регуляція змагальної діяльності в ігрових видах спорту : інформаційна карта, № держреєстрації 0106U012610 / Левків В. І., Ковцун В. І., Дробний П. Д., Артюх В. М., Романчук І. В. [та ін.]. – Л., 2006. – 59 c.

2005:

 1. Левків В. І. Підготовка суддів з ігрових видів спорту у спеціалізованих вищих навчальних закладах IV рівня акредитації / В. І. Левків, В. Л. Згоба // Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях : электрон. науч. конф. – Х., 2005. – С. 74–77.
 2. Акопова О. Розвиток витривалості у юних баскетболісток 14-15 років / О. Акопова, В. Левків // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики спортивних ігор : зб. наук. ст. – Л., 2005. – С. 7–10.

2004:

 1. Левків В. Термінологія вправ ігрового характеру / Володимир Левків // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : тези доп. Всеукр. наук. конф. – Івано-Франківськ, 2004. – С. 124–130.
 2. Гладьо О. Оцінка основних рухових функцій у дітей 11-15 років з ДЦП / О. Гладьо, В. Левків // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 2004. – С. 195–197.
 3. Структура і регуляція змагальної діяльності в ігрових видах спорту : інформаційна карта, № держреєстрації 0106U012610 / Левків В. І., Ковцун В. І., Дробний П. Д., Артюх В. М., Романчук І. В. – Л., 2005. – 68 с.

2003:

 1. Левків В. Організація занять з сидячого волейболу з неповносправними / В. Левків, О. Гладьо // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2003. − № 17. – С. 133–138.
 2. Левків В. І. Профілактика травматизму на заняттях зі спортивних ігор / В. І. Левків, Й. Г. Фалес, Н. В. Кудріна // Новітні медико-педагогічні технології зміцнення та збереження здоров’я учнівської молоді : навч.-метод. посіб. – Л., 2003. – С. 147–152.

2002:

 1. Левків В. Використання народних протиборств та рухових ігор з елементами протиборств на етапі початкової підготовки одноборців / В. Левків, В. Артюх // Українські національні одноборства : становлення і розвиток : зб. матеріалів наук.-практ. конф. – Л., 2002. – С. 33–42.
 2. Левків В. Застосування елементів єдиноборств на уроках ритмічної гімнастики у школі / В. Левків, Н. Максимович // Українські національні одноборства: становлення і розвиток : зб. матеріалів наук.-практ. конф. – Л., 2002. – С. 43–44.
 3. Левків В. Коригуюча гімнастика у системі фізичного виховання дітей 10-11 років / Володимир Левків // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2002. – № 2/3. – С. 86–89.
 4. Левків В. Особливості застосування українських народних ігор та забав в минулому і в сучасних шкільних умовах / Володимир Левків // Актуальні питання розвитку спортивних і рухливих ігор : сучасний стан та перспективи : зб. наук. пр. – Переяслав-Хмельницький, 2002. – Вип. 3. – С. 144–149.
 5. Левків В. Шляхи оптимізації виконання вправи з триколінною висувною драбиною працівниками пожежної охорони МВС України  / В. Левків, В. Бабак // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2002. – Вип. 6, т. 1. – С. 142–145.

2001:

 1. Левків В. І. До питання термінології ігрової діяльності дітей / В. І. Левків // Молода спортивна наука України : зб. наук. ст. з галузі фіз. культури та спорту. – Л. : ЛДІФК, 2001. − Вип. 5, т. 1. – С. 103–105.
 2. Левків В. І. Шляхи оптимізації процесу фізичного виховання в освітніх закладах / В. І. Левків // Актуальні проблеми організації фізичного виховання студентської та учнівської молоді : матеріали наук.-практ. конф. – Л., 2001. – С. 56–58.
 3. Гонтарук Л. К. Місце коригуючої гімнастики у системі сучасного фізичного виховання / Л. К. Гонтарук, В. І. Левків // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики : зб. наук. пр. – Л. : ЛДІФК, 2001. – С. 21–26.

2000:

 1. Левків В. Особливості ігрової діяльності у пляжному волейболі / Володимир Левків // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики спортивних і рухливих ігор : тези Всеукр. наук.-практ. конф. – Л. : ЛДІФК, 2000. – С. 65–66.

1998:

 1. Левків В. І. Використання засобів української народної фізичної культури у фізичному вихованні дітей молодшого шкільного віку : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 ,,Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / Левків Володимир Іванович ; Волин. держ. ун-т імені Лесі Українки. – Луцьк, 1998. – 16 с.
 2. Левків В. Застосування засобів української народної фізичної культури на уроках фізичної культури дітей молодшого шкільного віку / Володимир Левків // Молода спортивна наука України : матеріали ІІ Всеукр. наук. конф. аспір. – Л. : ЛДІФК, 1998. – Ч. 2. – С. 188−193.
 3. Тисовська О. Весела мандрівка в країну розваг : ігри для організації дозвілля та юнацтва / О. Тисовська, В. Левків. – Л. : ВНТЛ, 1998. – 36 с. – ISBN 966-7148-58-0.

1997:

 1. Левків В. І. Використання засобів української народної фізичної культури у навчально-виховному процесі дітей молодшого шкільного віку / В. І. Левків // Управління освіти департаменту гуманітарної та соціальної політики Львівського міськвиконкому, інформаційно-методичний центр освіти : метод. бюл. – Л., 1997. – Ч. 2. – С. 61–75.
 2. Левків В. Методика застосування засобів української народної фізичної культури у фізичному вихованні дітей молодшого шкільного віку / Володимир Левків // Молода спортивна наука України : матеріали І Всеукр. наук. конф. асп. галузі фіз. культури і спорту. – Л. : ЛДІФК, 1997. – С. 53–56.
 3. Левків В. Особливості застосування українських народних фізичних вправ на уроках фізичної культури дітей молодшого шкільного віку / Володимир Левків // Молодіжні проблеми в Україні : стан та шляхи вирішення. – Л., 1997. – С. 94–101.
 4. Левків В. Традиції української народної фізичної культури під час проведення родинних свят / Володимир Левків // Оптимізація процесу фізичного виховання в системі освіти : матеріали Всеукр. наук. конф., присвяч. 40-річчю ф-ту фіз. виховання Терноп. держ. пед. ін-ту. – К. ; Т., 1997. – С.16–19.
 5. Приступа Є. Н. Особливості проведення українських народних ігор та забав з дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку / Є. Н. Приступа, В. І. Левків // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики спортивних і рухливих ігор : тези ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Л. : ЛДІФК, 1997. – С. 60.
 6. Приступа Є. Н. Теоретичні та методичні аспекти кваліфікації засобів народної фізичної культури / Є. Н. Приступа, В. І. Левків, Р. С. Мозола // Традиції фізичної культури в Україні : зб. наук. ст. Волин. держ. ун-ту імені Лесі Українки. – Луцьк, 1997. – С. 115–131.
 7. Українська народна фізична культура як педагогічна освіта : проміж. звіт про НДР : тема 1.3.5. / Є. Приступа, В. Левків, Я. Тимчак, Р. Петрина. – Л., 1997. – 112 с.

1996:

 1. Левків В. І. Методика використання народних ігор та засобів у фізичному вихованні дітей молодшого шкільного віку / В. І. Левків // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики спортивних і рухливих ігор : тези Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 1996. – С. 20–21.
 2. Левків В. Різновиди протиборства та ігри з елементами протиборства як засоби української народної фізичної культури / Володимир Левків // Народознавчі зошити. – 1996. – № 6. – С. 379–383.
 3. Левків В. Традиції фізичного виховання української молоді та можливість їх впровадження в сучасне життя студентів / Володимир Левків, Василь Соломонко // І чужому научайтесь…– Л., 1996. – С. 279–284.

1995:

 1. Левків В. І. Класифікація засобів народної фізичної культури / В. І. Левків // Фізична культура та спорт – важливий фактор виховання особистості та зміцнення здоров’я населення : тези звітної наук.-практ. конф. викладачів ін-ту за 1994 рік. – Л., 1995. – С. 10–11.
 2. Левків В. І. Використання засобів народної фізичної культури у фізичному вихованні студентів / В. І. Левків, Є. Н. Приступа // Актуальні проблеми фізичного виховання у вузі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Донецьк, 1995. – С. 16.
 3. Приступа Є. Н. Найдавніші витоки українських народних ігор та забав : метод. матеріали на допомогу вчителю фіз. культури / Є. Н. Приступа, В. І. Левків ; за заг. ред. Л. О. Мазура. – Л. : ЛОНМІО, 1995. – 10 с.
 4. Приступа Є. Н. Народні ігри українців в системі релігійно-обрядових свят : метод. матеріали на допомогу вчителю фіз. культури / Є. Н. Приступа, В. І. Левків ; за заг. ред. Л. О. Мазура. – Л. : ЛОНМІО, 1995. – 28 с.
 5. Приступа Є. Н. Синхронна реєстрація параметрів ЧСС, ЧД, вербальних коливань та соматичних функцій під час ігрової діяльності дітей / Є. Н. Приступа, В. І. Левків, О. В. Бік // Актуальні проблеми фізичного виховання у вузі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Донецьк, 1995. – С. 77–78.

1994:

 1. Приступа Є. Н. Впровадження української народної фізичної культури у навчально-виховний процес / Є. Н. Приступа, В. І. Левків, О. В. Бік // Національне виховання молоді у навчальних закладах : матеріали наук.-практ. конф. – Л., 1994. – С. 67–68.
 2. Приступа Є. Н. Теоретико-методичні аспекти національної фізичної культури : звіт про НДР : тема 1.3.102, № ДР 0294V001314 / Є. Н. Приступа, В. І. Левків, Я. В. Тимчак. – Л., 1994.
 3. Приступа Є. Н. Українська народна фізична культура у фізичному вихованні дітей / Є. Н. Приступа, В. І. Левків, О. В. Бік // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Вінниця, 1994. – Ч. 1. – С. 175–176.

1993:

 1. Левків В. Фізичне виховання дітей молодшого шкільного віку / Володимир Левків // Спорт і національне відродження : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 120-літтю від дня народження Івана Боберського. – Л., 1993. – Ч. 1. – С. 78–79.

[згорнути]
ЛЕШКО ХРИСТИНА СИДОРІВНА

2023:

 1. Лешко Х. Тимбілдинг як командний менеджмент / Христина Лешко // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (27–28 квітня 2023 року, м. Львів) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – C. 138–140.
 2. Герілова А. Важливість корпоративної культури на підприємствах / Анна Герілова, Христина Лешко // Тенденції розвитку наукової думки в менеджменті, галузях спорту, обслуговування та охорони здоров’я : зб. тез доп. ІІ Міжнар. студент. наук. конф. (28–29 вересня 2023 р.) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 31–33.
 3. Житеньов В. Зовнішня корпоративна культура / Владислав Житеньов, Христина Лешко // Тенденції розвитку наукової думки в менеджменті, галузях спорту, обслуговування та охорони здоров’я : зб. тез доп. ІІ Міжнар. студент. наук. конф. (28–29 вересня 2023 р.) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 40–42.
 4. Протечко С. Корпоративна культура IT компаній. Порівняння українського та світового досвіду / Святослав Протечко, Христина Лешко // Тенденції розвитку наукової думки в менеджменті, галузях спорту, обслуговування та охорони здоров’я : зб. тез доп. ІІ Міжнар. студент. наук. конф. (28–29 вересня 2023 року, м. Львів) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 50–55.
 5. Холявка В. Лікувально-оздоровчий туризм в Україні / Холявка В.,  Лешко Х.  // Альтернативний туризм : зб. матеріалів II Міжнар. наук.-практ. семінару (21 верес. 2023 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 308–311.
 6. Холявка В. Моделі корпоративної соціальної відповідальності / Володимир Холявка, Христина Лешко // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (27–28 квітня 2023 р.) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – C. 165–167.
 7. Management of the rural tourism cluster based on cash flows’ economic-mathematical mode / Oksana Svatiuk, Nazariy Popadynets, Khrystyna Leshko and other // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. – 2023. – Vol. 45, N 1. – Р. 56–66. DOI: https://doi.org/10.15544/mts.2023.07 (Web of Science)

2022:

 1. Лешко Х. Принципи корпоративної соціальної відповідальності та сталий розвиток бізнесу / Христина Лешко // Молода спортивна наука України : зб. тез доп. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – Вип. 26, т. 4. – С. 65–66.
 2. Павленчик Н. Актуальність корпоративної соціальної відповідальності в галузі гостинності в умовах війни / Наталія Павленчик, Христина Лешко // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (6 жовтня 2022 р., м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 348–351.
 3. Павленчик Н. Використання корпоративної соціальної відповідальності для формування позитивного іміджу туристичних підприємств / Н. Павленчик, Х. Лешко // Альтернативний туризм : матеріали наук.-практ. семінару (30 вересня 2022 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 134–137.
 4. Бурак О. Управління персоналом в умовах пандемії COVID-19 / Ольга Бурак, Христина Лешко // Тенденції розвитку наукової думки в менеджменті, галузях спорту, обслуговування та охорони здоров’я : тези доп. І Міжнар. студент. наук. конф. (10 жовтня 2022 р.) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 7–9.
 5. Вавриків І. Віртуальний туризм як напрямок сучасного туризму / Ірина Вавриків, Христина Лешко // Тенденції розвитку наукової думки в менеджменті, галузях спорту, обслуговування та охорони здоров’я : тези доп. І Міжнар. студент. наук. конф. (10 жовтня 2022 р.) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 70–72.
 6. Верес Ю. Сутність корпоративної структури в сучасному управлінні / Юлія Верес, Христина Лешко // Тенденції розвитку наукової думки в менеджменті, галузях спорту, обслуговування та охорони здоров’я : тези доп. І Міжнар. студент. наук. конф. (10 жовтня 2022 р.) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 43–46.
 7. Данилишин Я. Стан та перспективи розвитку моноресторанного бізнесу в Україні / Ярина Данилишин, Христина Лешко // Тенденції розвитку наукової думки в менеджменті, галузях спорту, обслуговування та охорони здоров’я : тези доп. І Міжнар. студ. наук. конф. (10 жовтня 2022 р.) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 112–115.

2021:

 1. Лешко Х. Інновації у сфері державного регулювання готельного бізнесу / Христина Лешко, Владислава Руденко // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів, 2021. – С. 197–198.
 2. Лешко Х. С. Інноваційні складові корпоративної соціальної відповідальності туристичних підприємств в сучасних реаліях / Лешко Христина Сидорівна, Холявка Володимир Зеновійович, Гузар Уляна Євгенівна // Економіка та суспільство. – 2021. – Вип. 28. – С. 5.
 3. Лешко Х. С. Корпоративна соціальна відповідальність як основа розвитку туристичного підприємства / Лешко Х. С. // Регіональна економіка. – 2021. – № 1. – С. 100–106.
 4. Лешко Х. Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в українському бізнес-середовищі / Христина Лешко // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів, 2021. – С. 26–28.
 5. Холявка В. З. Аналіз нефінансових звітів корпоративної соціальної відповідальності у сфері туризму / Холявка В. З., Лешко Х. С. // Вчені записки Університету «КРОК». – 2021. – № 1 (61). – С. 163–168.
 6. Холявка В. З. Історичні аспекти становлення та розвитку корпоративної соціальної відповідальності в Україні та світі / Холявка В. З., Гузар У. Є., Лешко Х. С. // Інфраструктура ринку. – 2021. – Вип. № 56. – С. 90–96.
 7. Холявка В. Особливості формування та функціонування сфери послуг в Україні / Володимир Холявка, Христина Лешко // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів, 2021. – С. 106–107.
 8. Програма та методичні вказівки щодо проходження переддипломної практики для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 073 Менеджмент / уклад. Павленчик Налія Федорівна, Гуль Іван Григорович, Баранівська Христина Сергіївна, Павленчик Анатолій Олександрович. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – 22 с.
 9. Лешко Х. Аналіз міжнародних стандартів із корпоративної соціальної відповідальності на туристичних підприємствах / Христина Лешко // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (7–8 жовт. 2021 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – С. 279–282.
 10. Лешко Х. Історія формування індустрії гостинності та її сучасний стан в Україні / Христина Лешко, Олена Валігун // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (7–8 жовт. 2021 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – С. 63–67.

[згорнути]
ЛИНЕЦЬ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ

2018:

 1. Improvement of physical preparedness of qualified volleyball players / Yaroslav Hnatchuk, Mykhailo Lynets, Khrystyna Khimenes, Maryan Pityn // Journal of Physical Education and Sport. – 2018. – Vol. 18, is. 1. – P. 239–245. (Scopus)

2017:

 1. Линець М. Фізична підготовка дітей молодшого дошкільного віку в оздоровчих заняттях плаванням з використанням рухливих ігор у воді / Михайло Линець, Лілія Назаркевич // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2017. – № 1(27). – С. 32–44.
 2. Диференціація фізичної підготовки спортсменів : монографія / авт. кол. : Линець М.М., Чичкан О.А., Хіменес Х.Р. [та ін.] ; за заг. ред. М. М. Линця. – Львів : ЛДУФК, 2017. – 304 с.

2016:

 1. Линець М. Індивідуалізація та диференціація фізичної підготовки спортсменів / Михайло Линець, Христина Хіменес // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2016. – № 2 (24). – С. 34–44. (ВАК)
 2. Improvement of sportsmen physical fitness during previous basic training (based on sport orienteering material) / Khrystyna Khimenes, Mykhailo Lynets, Yuriy Briskin, Maryan Pityn, Yaroslav Galan // Journal of Physical Education and Sport. – 2016. – Vol. 16, is. 2. – P. 392–396. (Scopus)

2014:

 1. Линець М. Удосконалення фізичної підготовки орієнтувальників на етапі попередньої базової підготовки на основі диференційованого підходу / Михайло Линець, Христина Хіменес, Іван Войтович // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання і здоров’я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Л., 2014. – Вип. 18, т. 1. – С. 309 – 315.
 2. Хіменес Х. Р. Програми фізичної підготовки спортсменів-орієнтувальників на етапі попередньої базової підготовки / Хіменес Х. Р., Линець М. М. // Фізичне виховання та спорт у контексті державної програми розвитку фізичної культури в Україні : досвід, проблеми, перспективи : зб. наук. пр. – Житомир, 2014. – С. 93 – 96.

2013:

 1. Спосіб тестового оцінювання психофізичних якостей спортсмена : патент 77003 Україна : МПК А63В 69/00 / Бріскін Ю. А., Линець М. М., Сивицький В. Г., Сушинський О. Є., Хохла А. І. – № 08123 ; заявл. 02.07.2012 ; опубл. 25.01.2013, Бюл. № 2. Линец М. М. Взаимосвязь технико-тактической и физической подготовленности квалифицированных фехтовальщиков на саблях [Текст] / Линец М. М., Хохла А. И., Костюкова М. Е. // ХІІІ Международная научная сессия по итогам НИР за 2012 год ” Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре и спорту ” : материалы междунар. науч.-практ. конф. – Минск, 2013. – С. 59 – 62.
 2. Химэнес К. Р. Структура физической подготовленности спортсменов-ориентировщиков различной квалификации / Химэнэс К. Р., Линец М. М. // Мир спорта. – 2013. − №1. – С. 68−71.
  Хохла  А. И. Сравнительный анализ эффективности программ физической подготовки фехтовальщиков-шпажистов / А. И. Хохла, М. М. Линец // Теория и практика физической культуры. – 2013. – № 2. – С. 81 – 82.
 3. Хіменес Х. Р. Ефективність різних за спрямованістю диференційованих підходів до фізичної підготовки спортсменів-орієнтувальників на етапі попередньої базової підготовки / Хіменес Х. Р., Линець М. М., Сосіна В. Ю. // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2013. – Вип. 112, т. 4. – С. 271 – 274.
 4. Спосіб тестового оцінювання психофізичних якостей спортсмена : патент 77003 Україна : МПК А63В 69/00 / Бріскін Ю. А., Линець М. М., Сивицький В. Г., Сушинський О. Є., Хохла А. І. – № 08123 ; заявл. 02.07.2012 ; опубл. 25.01.2013, Бюл. № 2.
 5. Lynec M. Dezvol tarea calitatilor motrice la prescolari print utilizarea mijlocelor dinkarate / M. Lynec, I.Vitos, I. Bodnar // Teoria si Arta Educatiei Fizice in Scola. – Chisinau, 2013. − № 2 (31). – P. 12 – 17.
 6. Хіменес Х. Р. Ефективність різних за спрямованістю диференційованих підходів до фізичної підготовки спортсменів-орієнтувальників на етапі попередньої базової підготовки / Хіменес Х. Р., Линець М. М., Сосіна В. Ю. // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2013. – Вип. 112, т. 4. – С. 271 – 274.

2012:

 1. Линец М. М. Развитие физических качеств у детей дошкольного возраста средствами каратэ / М. М. Линец, Я. К. Витос, И. Р. Боднар // Здоровье для всех. – 2012. – № 1. – С. 23 – 27.
 2. Калужна О. Взаємозв’язки показників фізичного розвитку та фізичної підготовленості 10–13-річних спортсменок, які займаються спортивними танцями / Ольга Калужна, Михайло Линець, Ірина Войтович // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2012. – № 1. – С. 147 – 154.
 3. Хохла А. И. Физическая подготовка юных фехтовальщиков на шпагах / Алла Хохла, Михаил Линец // Cultura fizica: probleme stiintifice ale invatamantului si sportului : materialele conf. st. intern. a doctoranzilor. – Chisinau, 2012. – P. 295 – 299.
 4. Хохла А. І. Фізична підготовка 12–14 річних фехтувальників на шпагах / Хохла А. І., Линець М. М. // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2012. – Вип. 102, т. 2. – С. 286 – 290.
 5. Himenes Ch. The structure of orienteering competitors’ physical preparedness at the stage of preliminary base training / Chrystyna Himenes, Mykhailo Lynets’ // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2012. – № 3. – С. 41 – 46.
 6. Khokhla A.   Correlation between technical and tactical activity and psyhical preparedness of qualified epee fencers / Alla Khokhla, Mykhailo Lynets’ // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2012. – № 3. – С. 29 – 34.

2011:

 1. Лынец М. М. Тенденции изменений правил соревнований в современном пятиборье / Лынец М. М., Питын М. П., Стецкович С. Р. // Sportul Olimpic şi sportul pentru toţi : materialele Congresului Şt. Intern. – Chişinău, 2011. – Vol. I. – P. 363 – 367.
 2. Химэнэс К. Р. Взаимосвязи между показателями физической подготовленности 14–15-летних спортсменов-ориентировщиков / Химэнэс К. Р., Линец М. М. // Актуальные проблемы теории и методики физической культуры, спорта и туризма : материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых. – Минск, 2011. – С. 157 – 159.
 3. Калужна О. Взаємозв’язок показників фізичного розвитку та фізичної підготовленості 10–13 річних спортсменок, які займаються спортивними танцями / О. Калужна, М. Линець, І. Войтович // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2011. – № 3. – С. 50 – 59.
 4. Львівський державний університет фізичної культури : попул. довід. / [авт. кол. : О. Полянський, М. Линець, І. Свістельник] ; за заг. ред. Є. Приступи. – Л. : ЛДУФК, 2011. – 171 с. – ISBN 978-966-2328-23-3.

2010:

 1. Линець М. М. Проблема диференціації фізичної підготовки спортсменів різної кваліфікації та спеціалізації / М. М. Линець // Олімпійський спорт і спорт для всіх: тези доп. XIV Міжнар. наук. конгр. – К., 2010. – С. 83.
 2. Линець М. Оздоровче тренування із застосуванням циклічних вправ / М. Линець, П. Мартин // Фізична рекреація : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту / Приступа Є. Н., Жданова О. М., Линець М. М. [та ін.] ; за наук. ред. Євгена Приступи. – Дрогобич : Коло, 2010. – Ч. 2, розд. 3. – С. 212 – 275.
 3. Линець М. Диференціація фізичної підготовки юних спортсменів-орієнтувальників на етапі попередньої базової підготовки / Михайло Линець, Христина Хіменес, Іван Войтович // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2010. − № 1. – С. 31 – 40.
 4. Приступа Е. Н. Рекреация как социально-культурное явление, разновидность и результат / Приступа Е. Н., Линец М. М. // Международная научно-практическая конференция государств – участников СНГ по проблемам физической культуры и спорта : докл. пленар. заседаний. – Минск, 2010. – Ч. 2. – С. 206 – 214.
 5. Хіменес Х. Порівняльний аналіз взаємозв’язків між показниками загальної фізичної підготовленості та результатами змагальної діяльності орієнтувальників на етапах попередньої базової та спеціалізованої базової підготовки / Христина Хіменес, Михайло Линець, Іван Войтович // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту / за заг. ред. Є. Приступи. – Л., 2010. – Вип. 14, т. 1. – С. 333 – 338.
 6. Хохла А. Фізична підготовка в системі спортивного тренування фехтувальників-шпажистів на етапі попередньої базової підготовки / Алла Хохла, Михайло Линець, Іван Войтович // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту / за заг. ред. Є. Приступи. – Л., 2010. – Вип. 14, т. 1. – С. 339 – 345.
 7. Походження рекреації та її сутність / Є. Приступа, Л. Чеховська, О. Жданова, М. Линець // Фізична рекреація : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту / Приступа Є. Н., Жданова О. М., Линець М. М. [та ін.] ; за наук. ред. Євгена Приступи. – Дрогобич : Коло, 2010. – Ч. 1, розд. 1. – С. 9 – 56.
 8. Фізична рекреація : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту / Приступа Є. Н., Жданова О. М., Линець М. М. [та ін.] ; за наук. ред. Є. Приступи. – Дрогобич : Коло, 2010. – 448 с. − ISBN 978-966-2328-06-6.

2009:

 1. Линець М. М. Застосування спортивних тренажерів для змагань у режимі реального часу / Линець М. М., Панарін Б. Г., Власов А. П. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2009. – № 5. – С. 35 – 36.
 2. Линець М. М. Зміст змагальної діяльності баскетболістів суперліги / Линець М. М., Зубрицький Я. Я., Войтович І. П. // Вісник Чернігівського держ. пед. ун-ту. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2009. – Вип. 64. – С. 225 – 229.
 3. Клімато-географічні передумови організації у Львівській області підготовки спортсменів до Ігор ХХХ Олімпіади (м. Лондон, 2012 р.) / Приступа Є. Н., Бріскін Ю. А., Линець М. М., Александров В. Ф. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2009. – № 1. – С. 105 – 109.

2008:

 1. Линець М. М. Звіт про проведення підсумкової науково-практичної конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності галузі „Фізичне виховання та спорт” / Линець М. М., Гурінович Х. Є. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2008. – № 8. – С. 3−4.
 2. Навантаження і відпочинок як взаємопов’язані компоненти виконання фізичних вправ / М. М. Линець, В. М. Платонов // Теорія і методика фізичного виховання : [підруч. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту]; за ред. Т. Ю. Круцевич. – К. : Олімпійська література, 2008. – Т. 1, гл. 5. – С. 87 – 103.
 3. Линець М. Взаємозв’язки між результатами змагальної діяльності та показниками фізичної підготовленості спортсменів-орієнтувальників / Михайло Линець, Христина Хіменес, Ірина Войтович // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 1. – С. 172−176.
 4. Линець М. М. Модельні характеристики фізичної підготовленості спортсменів-орієнтувальників / Михайло Линець, Христина Хіменес, Ірина Войтович // Актуальні проблеми юнацького спорту : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. – Херсон, 2008. – С. 51 – 55.
 5. Булатова М. М. Розвиток фізичних якостей / М. М. Булатова, М. М. Линець, В. М. Платонов // Теорія і методика фізичного виховання : [підруч. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту] ; за ред. Т. Ю. Круцевич. – К. : Олімпійська література, 2008. – Т. 1, гл. 9. – С. 175 – 295.
 6. Панарін Б. Г. Програмно-апаратні тренажерні комплекси для змагань в режимі реального часу / Б. Г. Панарін, М. М. Линець, А. П. Власов // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2008. – Вип. 31. – С. 32 –33.

2007:

 1. Линець М. М. Диференційована фізична підготовка кваліфікованих волейболістів / Линець М. М., Гнатчук Я. І. // Вісник Чернігівського держ. пед. ун-ту імені Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2007. – Вип. 44. – С. 240 – 246.
 2. Андрес А. Динаміка спеціальної підготовленості багатоборців військово-спортивного комплексу упродовж підготовчого періоду річного макроциклу / Андрій Андрес, Михайло Линець, Іван Войтович // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 3. – С. 6 – 12.
 3. Вдосконалення координаційних якостей : метод. вказівки для студ. відділень спорт. вдосконалення та спец. „Фіз. реабілітація” / [уклад. : Линець М. М., Свіргунець Є. М.]. – Хмельницький : [РВВ ХНУ], 2007. – 32 с.

2006:

 1. Линець М. М. Економічні основи розвитку професійного спорту : лекція № 6 для студ. IV курсу з дисципліни „Професійний спорт” / Линець М. М. – Л., 2006. – 29 с.
 2. Линець М. М. Організаційно-правові основи професійного спорту : лекція № 5 для студ. IV курсу з дисципліни „Професійний спорт” / Линець М. М. – Л., 2006. – 42 с.
 3. Линець М. М. Професійний спорт як навчальна дисципліна : лекція № 1 для студ. IV курсу з дисципліни „Професійний спорт” / Линець М. М. – Л., 2006. – 25 с.
 4. Линець М. М. Професійний спорт як соціальне явище : лекція № 2 для студ. IV курсу з дисципліни „Професійний спорт” / Линець М. М. – Л., 2006. – 25 с.
 5. Линець М. М. Розвиток професійного спорту в Україні : лекція № 4 для студ. IV курсу з дисципліни „Професійний спорт” / Линець М. М. – Л., 2006. – 22 с.
 6. Линець М. М. Система змагань у професійному спорті : лекція № 7 для студ. IV курсу з дисципліни „Професійний спорт” / Линець М. М. – Л., 2006. – 35 с.
 7. Линець М. М. Формування та розвиток професійного спорту : лекція № 3 для студ. IV курсу з дисципліни „Професійний спорт” / Линець М. М. – Л., 2006. – 51 с.
 8. Линець М. Вікові та часові моделі побудови підготовки бігунів на середні дистанції / Михайло Линець, Іван Войтович // Легка атлетика : теорія, навчання, тренування : [зб. наук. пр.]. – Л., 2006. – С. 78 – 84.
 9. Линець М. Основні напрямки оптимізації технічної підготовки спортсменів з церебральним паралічем [Електронний ресурс] / Михайло Линець, Аліна Передерій // Спортивна наука України. – Спецвипуск. – 2006. – № 2(3). – Режим доступу : www.sportscience.org.ua
 10. Линець М. М. Застосування шейпінг-програм у фізичному вихованні студенток вищих навчальних закладів / Линець М. М., Свіргунець Є. М., Гумен В. М. // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук : зб. наук. пр. викл. Хмельницького нац. гуманітар. ун-ту. – Хмельницький, 2006. – С. 127 – 201.
 11.  Андрес А. С. Фізична підготовка багатоборців військово-спортивного комплексу : [метод. посіб.] / Андрес А. С., Линець М. М. – Л. : [Укр. технології], 2006. – 76 с. – ISBN 966-345-099-1.
 12. Гумен В. Вплив занять шейпінгом на фізичний стан студенток вищих навчальних закладів / В. Гумен, М. Линець // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2006. − № 11. – С. 31 − 35.
 13. Гнатчук Я. Ш. Взаємозв’язок показників загальної та спеціальної фізичної підготовленості кваліфікованих волейболістів / Гнатчук Я. Ш., Линець М. М., Свіргунець Є. М. // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук : зб. наук. пр. викл. Хмельницького нац. гуманітарного ун-ту. – Хмельницький, 2006. – С. 195-197.
 14. Силова підготовка студентів : метод. вказівки для студ. відділення „Спорт. вдосконалення” та спец. „Фіз. реабілітація” / [уклад. : Є. М. Свіргунець, М. М. Линець]. – Хмельницький : [РВВ ХНУ], 2006. – 36 с.

2005:

 1. Линець М. М. Соціально-економічні аспекти сучасного професійного спорту / Линець М. М. // Актуальні проблеми організації фізичного виховання студентської та учнівської молоді Львівщини : зб. наук. пр. – Л., 2005. – С. 36 – 37.
 2. Линець М. М. Кваліфікаційні розбіжності структури змагальної діяльності спринтерів з церебральним паралічем / Линець М. М., Зав’ялова Б. В. // Олімпійський спорт і спорт для всіх : тези доп. ІХ Міжнар. наук. конгр. – К., 2005. – С. 518.
 3. Линець М. Диференціація фізичної підготовки юних футболісток груп початкової підготовки ДЮСШ / Михайло Линець, Олег Кропивницький // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2005. – Вип. 9, т. 1. – С. 29 – 34.
 4.  Линець М. М. Основні напрямки оптимізації технічної підготовки спортсменів з церебральним паралічем / Линець М. М., Передерій А. В. // Оздоровча і спортивна робота з неповносправними : зб. наук. ст. з проблем фіз. виховання і спорту та фіз. реабілітації неповносправних. – Л., 2005. – С. 62−67.
 5. Линець М. Розвиток професійного спорту в Україні / Михайло Линець, Людмила Шульга // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2005. – № 1. – С. 23 – 29.
 6. Линець М. М. Підготовка кадрів Паралімпійського спорту / Линець М. М., Бріскін Ю. А., Передерій А. В. // Олімпійський спорт і спорт для всіх : тези доп. ІХ Міжнар. наук. конгр. – К., 2005. – С. 914.
 7. Линец М. М. К вопросу об использовании шейпинг-программ в физическом воспитании студенток высших учебных заведений / Линец М. М., Гумен В. М., Ивлиев Б. К. // Теория и практика физической культуры. – 2005. – № 3. – С. 39 – 42.
 8. Линець М. М. Формування зацікавленості студенток до урочних форм занять з фізичного виховання / Линець М. М., Свіргунець Є. М., Гумен В. М. // Зб. наук. пр. Хмельницького нац. ун-ту. – Хмельницький, 2005. – С. 159 – 163.

2004:

 1. Линець М. Моделі підготовленості спортсменів-орієнтувальників / Михайло Линець, Віра Глинська // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту учнівської молоді : тези доп. Всеукр. наук. конф. – Івано-Франківськ, 2004. – С. 131 – 137.
 2. Линець М. Система підготовки кадрів інваспорту / Линець М., Бріскін Ю., Передерій А. // Оздоровча і спортивна робота з неповносправними : моногр. з проблем фіз. виховання і спорту неповносправних. – Л., 2004. – С. 14 – 18.
 3. Гумен В. М. Вплив занять з фізичного виховання у вищих навчальних закладах на зацікавленість студенток до рухової активності / В. М. Гумен, М. М. Линець // Буковинський науково-спортивний вісник. – Чернівці, 2004. – С. 16 – 22.
 4. Чичкан О. Методика диференційованої фізичної підготовки 12–14-річних веслувальниць : метод. рек. для тренерів ДЮСШ / Оксана Чичкан, Михайло Линець. – Л. : ЛДІФК, 2004. – 58 с.
 5. Оздоровча і спортивна робота з неповносправними : моногр. з проблем фіз. виховання і спорту неповносправних / заг. ред. : Бріскін Ю., Линець М., Болях Е., Мігасевич Ю. – Л. : [Тарас Сорока], 2004. – 127 с. – ISBN 966-8460-05-7.
 6. Система диференційованої фізичної підготовки кваліфікованих гандболісток : метод. рек. для тренерів з гандболу / уклад. О. В. Базильчук, М. М. Линець. – Хмельницький : [РВВ ХДУ], 2004. – 59 с.

2003:

 1. Линець М. М. Професійний спорт і міжнародний спортивний рух / М. М. Линець // Актуальні проблеми організації фізичного виховання студентської та учнівської молоді Львівщини : матеріали ІІ Регіон. наук.-практ. конф. – Л., 2003. – С. 86 – 87.
 2. Линець М. Фізична підготовка багатоборців військово-спортивного комплексу на сучасному етапі / Линець М., Андрес А. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2003. – № 18. – С. 104 – 109.
 3. Линець М. Вдосконалення фізичної підготовки кваліфікованих гандболісток / Михайло Линець, Олег Базильчук // Теорія та методика фізичного виховання. – 2003. – № 3. – С. 18 – 21.
 4. Линець М. М. Фізична підготовка юних веслувальників на байдарках на етапі попередньої базової підготовки / Линець М. М., Чичкан О. А. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2003. – № 22. – С. 22 – 30.
 5. Бріскін Ю. А. Соціально-економічні аспекти гонок „Формула-1” / Бріскін Ю. А., Линець М. М. // Актуальні проблеми організації фізичного виховання студентської та учнівської молоді Львівщини : зб. наук. пр. – Л., 2003. – С. 24 – 28.
 6. Підготовка магістра за напрямом „Фізичне виховання і спорт” (0112) / за заг. ред. Б. А. Виноградського ; уклад. Ф. В. Музика, О. М. Вацеба, Ю. В. Петришин, В. М. Трач, О. Ю. Рибак, О. Ю. Сидорко, М. В. Данилевич, В. І. Ковцун, М. М. Линець, А. С. Вовканич, В. М. Стефанишин, І. Р. Свістельник. – Л. : ЛДІФК, 2003. – 49 с.
 7. Нагрузка и отдых как взаимосвязанные компоненты выполнения физических упражнений / М. М. Линец, В. Н. Платонов // Теория и методика физического воспитания : [учеб. для студ. высш. учеб. завед. физ. воспитания и спорта] / под ред. Т. Ю. Круцевич. – К. : Олимп. литература, 2003. – Т. 1, гл. 5. – С. 92 – 110.
 8. Развитие физических качеств / М. М. Булатова, М. М. Линец, В. Н. Платонов // Теория и методика физического воспитания : [учеб. для студ. высш. учеб. завед. физ. воспитания и спорта] / под ред. Т. Ю. Круцевич. – К. : Олимп. литература, 2003. – Т. 1, гл. 9. – С. 189 – 322.

2002:

 1. Линець М. Особливості розвитку і функціонування професійного спорту в Європі / Михайло Линець, Володимир Артюх // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. держ. ун-ту імені Лесі Українки. – Луцьк, 2002. – Т. 1. – С. 24 – 26.
 2. Линець М. Шейпінг у системі фізичного виховання студенток / Михайло Линець, Василь Гумен, Світлана Гордійчук // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2002. – № 2/3. – С. 134 – 137.
 3. Базильчук О. Порівняльний аналіз показників змагальної діяльності жіночих гандбольних команд вищої ліги групи “А” і групи “Б” / Олег Базильчук, Михайло Линець // Вісник Технологічного університету Поділля. Частина 3, Соціально-гуманітарні науки. – Хмельницький, 2002. – № 5. – С. 117 – 120.
 4. Гумен В. Шейпінг як система фізичного вдосконалення особистості / Василь Гумен, Михайло Линець // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2002. – Вип. 6, т. 1. – С. 205 – 208.
 5. Боднар І. Підготовка фахівців з шейпінгу в умовах ступеневої системи освіти / Іванна Боднар, Василь Гумен, Михайло Линець // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2002. – № 2/3. – С. 30 – 32.
 6. Коррекционно-реабилитационная программа для инвалидов-спортсменов – объективная предпосылка углубленной спортивной подготовки / Михаил Линец, Алина Передерий, Виктор Строкатов, Юрий Брискин // Наука в олимпийском спорте. – 2002. – № 2. – С. 92 – 96.

2001:

 1. Линець М. М. Специфіка бізнесу у професійному спорті / М. М. Линець // Роль фізичної культури і спорту в здоровому способі життя : тези наук.-практ. конф. – Л., 2001. – С. 46 – 49.

2000:

 1. Платонов В. Н. Подготовка спортсменов в профессиональном спорте / В. Н. Платонов, М. М. Линец // Профессиональный спорт : [учебник] / под общ. ред. С. И. Гуськова, В. Н. Платонова. – К. : Олимпийская литература, 2000. – Гл. 12. – С. 326-348.
 2. Платонов В. Н. Отбор спортсменов в профессиональном спорте / В. Н. Платонов, С. И. Гуськов, М. М. Линец // Профессиональный спорт : [учебник] / под общ. ред. С. И. Гуськова, В. Н. Платонова. – К. : Олимпийская литература, 2000. – Гл. 11. – С. 316-325.
 3. Платонов В. Н. Система соревнований в спорте / В. Н. Платонов, С. И. Гуськов, М. М. Линец // Профессиональный спорт : [учебник] / под общ. ред. С. И. Гуськова, В. Н. Платонова. – К. : Олимпийская литература, 2000. – Гл. 13. – С. 349-364.

1999:

 1. Линець М. М. Економічна ефективність систем змагань в командних ігрових видах професіонального спорту / М. М. Линець // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики спортивних і рухливих ігор : тези III Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 1999. – С. 18 – 19.
 2. Линець М. М. Формування правових засад професійного спорту в Європі / М. М. Линець // Роль фізичної культури і спорту в здоровому способі життя : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 1999. – С. 63 – 64.

1998:

 1. Линець М. М. Аналіз ударних дій спортсменів в умовах змагань (шотокан карате-до) / Линець М. М., Остьянов В. Н., Яремко М. А. // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : наук. записки.– Рівне, 1998. – Вип. 3. – С. 449 – 453.
 2. Линець М. М. Професіональний спорт як навчальна дисципліна / М. М. Линець // Актуальні проблеми розвитку фізичної культури і спорту в ВНЗ України : зб. наук. пр. – Л., 1998. – С. 71 – 73.
 3. Линець М. М. Професіональний спорт як соціальне явище / М. М. Линець // Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту. Серія 3, Педагогіка і психологія. – Т., 1998. – № 2. – С. 131 – 133.
 4. Линец М. М. Спортивное кумитэ в шотокан каратэ-до и его особенности / Линец М. М., Остьянов В. Н., Яремко М. А. // Восточные единоборства – воинское искусство, спорт и система оздоровления : сб. ст. междунар. науч.-практ. конф. – Ижевск, 1998. – С. 9 – 12.

1997:

 1. Линець М. М. Вплив навколишнього середовища на ефективність занять фізичними вправами / М. М. Линець // Роль фізичної культури в здоровому способі життя : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 1997. – С. 45 – 46.
 2. Линець М. М. Основи методики розвитку рухових якостей : [навч. посіб. для фізкультурних вузів] / Линець М. М. – Л. : Штабар, 1997. – 207 с. – ISBN 5-7620-14-9.
 3. Линець М. М. Специфіка бізнесу в ігрових видах професійного спорту / Линець М. М. // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики спортивних і рухливих ігор : тези II Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 1997. – С. 11 – 12.
  Линець М. М. Аналіз техніко-тактичних дій спортсменів в умовах змагальної діяльності (шотокан карате-до) / М. М. Линець, В. Н. Остьянов, М. О. Яремко // Роль фізичної культури в здоровому способі життя : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 1997. – С. 93−94.

1996:

 1. Линець М. М. Оптимізація процесу фізичної підготовки на етапі попередньої базової підготовки в спортивних іграх / М. М. Линець // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики спортивних і рухливих ігор : тези Всеукр. наук.-метод. конф., присвяч. 50-літтю ЛДІФК (24 – 26 трав. 1996 р., м. Львів). – Л., 1996. – С. 36 – 37.
 2. Линець М. М. „Основи теорії фізичної культури” – базова дисципліна фізкультурної освіти / М. М. Линець // Освіта в галузі фізичної культури: стан, проблеми, перспективи : матеріали Всеукр. наук. конф., присвяч. 50-річччю ЛДІФК. – Л., 1996. – Ч. 1. – С. 163 – 165.

1995:

 1. Линець М. М. Класифікація методів вправи / М. М. Линець // Фізична культура та спорт – важливий фактор виховання особистості та зміцнення здоров’я населення : тези звітної наук.-практ. конф. викладачів ін-ту за 1994 рік. – Л., 1995. – С. 87−88.
 2. Линець М. М. Основи методики розвитку рухових якостей : [навч. посіб. для фізкультурних вузів] / М. М. Линець. – Л., 1995. – 235 с.

1994:

 1. Линець М. М. Ефективність концентрованого і комплексного розвитку рухових здібностей у тренуванні юних бігунів на середні дистанції / М. М. Линець // Фізична культура та спорт – важливий фактор виховання особистості та зміцнення здоров’я населення : тези звітної наук.-практ. конф. викладачів ін-ту за 1993 рік. – Л., 1994. – С. 67−68.
 2. Линець М. М. Методика розвитку витривалості у спортсменів підготовчих і учбово-тренувальних груп ДЮСШ : звіт про НДР, № ДР 02942100194 / Линець М. М. – Л., 1994.
 3. Линець М. М. Удосконалення викладання теми „Основи методики розвитку рухових здібностей в курсі ТФК” / М. М. Линець // Фізична культура та спорт – важливий фактор виховання особистості та зміцнення здоров’я населення : тези звітної наук.-практ. конф. викладачів ін-ту за 1993 рік. – Л., 1994. – С. 65−66.
 4. Линець М. М. Динаміка спортивних результатів в системі багаторічної підготовки спортсменів, що спеціалізуються в бігу на 800 м / Линець М. М., Поддубна С. Є. // Роль фізичної культури в здоровому способі життя : [тези доп.] IІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 1994. – Ч. 1. – С. 96 – 97.

1993:

 1. Линець М. М. Порівняльний аналіз методики багаторічного тренування плавців-підводників на коротких і довгих дистанціях / М. М. Линець // Здоров’я і освіта : тези доп. І Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 1993. – Ч. 1. – С. 154 – 155.
 2. Линець М. М. Витривалість, здоров’я, працездатність… / Линець М. М., Андрієнко Г. М. – Л. : [б. в.], 1993. – 132 с. – ISBN 5-83-26-0020-7.
 3. 3. Линець М. М. Взаємозв’язок спортивних результатів та параметрів тренувального навантаження у веслувальників різної спортивної кваліфікації / Линець М. М., Примак В. В. // Фізична культура та спорт – важливий фактор виховання особистості та зміцнення здоров’я населення : тези звітної наук.-практ.конф. викладачів ін-ту за 1992 рік. – Л., 1993. – С. 31−32.
 4. Лишня О. М. Дослідження реакції функційних систем організму стрільців з лука / Лишня О. М., Турецький Б. В., Линець М. М. // Роль фізичної культури в здоровому способі життя : [тези доп.] I Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 1993. – Ч. 1. – С. 87 – 89.

1992:

 1. Линець М. М. Відповідальність спеціальних вправ змагальному бігові при підготовці підлітків-бігунів на середні дистанції / М. М. Линець, Ю. В. Петришин // Роль фізичної культури в здоровому способі життя : тези доп. ІІІ Регіон. наук.-практ. конф. – Л., 1992. – С. 84 – 85.
 2. Линець М. М. Динаміка змагальних і тренувальних параметрів навантажень в процесі багаторічного тренування плавців-підводників : звіт про НДР, № ДР 01.9.10014308 / М. М. Линець, Ю. В. Петришин. – Л., 1992. – 24 с.

1991:

 1. Линец М. М. Оценка исходного состояния проблемы и обоснование выбранного направления работы : отчет о НИР (промеж.) / Линец М. М. – Л., 1991.
 2. Линец М. М. Применение показателя ЧСС в управлении тренировочным процессом бегунов на средние дистанции / М. М. Линец // Управление тренировочным процессом на основе учета индивидуальных особенностей юных спортсменов : тез. докл. XIII Всесоюз. науч.-практ. конф. – Х. ; М., 1991. – Ч. 1. – С. 76 – 77.
 3. Линець М. М. Структура змагальної діяльності бігунок на 400 м з бар’єрами / М. М. Линець, В. М. Банкін // Роль фізичної культури в здоровому способі життя : тези доп. ІІ Регіон. наук.-практ. конф. – Л., 1991. – Ч. 2. – С. 39−40.

1990:

 1. Линец М. М. Возрастные закономерности становления и сохранения спортивного мастерства в беге на средние дистанции / Линец М. М., Оренчак И. Ф. // Легкая атлетика. – 1990. – № 9. – С. 30.

1989:

 1. Линец М. М. Совершенствование тренировочного процесса на этапах начальной специализации и углубленной тренировки в избранных видах спорта : отчет о НИР : тема 2.3.4, № ГР 0289.0068223 / Линец М. М. – Львов, 1989.
 2. Линец М. М. Применение специальных упражнений в тренировке бегунов на средние дистанции в учебно-тренировочных группах ДЮСШ / М. М. Линец, Ю. В. Петришин // Проблемы отбора и подготовки перспективных юных спортсменов : тез. докл. XII Всесоюз. науч.-практ. конф. – М., 1989. – Ч. 1, разд. 1. – С. 101 – 102.
 3. Линец М. М. Диагностика функционального состояния фехтовальщиков под воздействием физической нагрузки / М. М. Линец, В. С. Келлер, Б. В. Турецкий // Научно-спортивный вестник. – 1989. – № 5. – С. 28 – 29.

1988:

 1. Линец М. М. Построение многолетнего тренировочного процесса в циклических видах спорта, характеризующихся преимущественным проявлением выносливости : отчет о НИР (промеж.) / Линец М. М., Андриенко Г. М. – Львов, 1988.
 2. Линец М. М. Построение тренировочного макроцикла юных пловцов / М. М. Линец, А. П. Коростелев // Тез. докл. науч.-практ. семинара тренеров-преподавателей по видам спорта. – Ужгород, 1988. – С. 24−26.
 3. Линец М. М. Построение тренировочного макроцикла юных пловцов / Линец М. М., Коростелев А. П. // Научно-педагогические проблемы физической культуры и спорта в свете основных направлений перестройки высшего и среднего специального образования в республике : тез. докл. респуб. науч.-практ. конф. – Ивано-Франковск, 1988. – С. 133−134.
 4. Линец М. М. Модель возрастной динамики спортивных результатов в процессе многолетней тренировки бегунов на 1500 метров / М. М. Линец, И. Ф. Оренчак // Тез. докл. науч.-практ. семинара тренеров-преподавателей по видам спорта. – Ужгород, 1988. – С. 29 – 31.
 5. Линец М. М. Исследование структуры и содержания тренировочного процесса на этапах начальной специализации и углубленной тренировки в избранных видах спорта : отчет о НИР / Линец М. М., Петришин Ю. В., Андриенко Г. М. – Львов, 1988. – 27 с.
 6. Келлер В. С. Диагностика специальной подготовленности фехтовальщиков / В. С. Келлер, М. М. Линец, Б. В. Турецкий // Теория и практика физической культуры. – 1988. − № 8. – С. 49−51.

1987:

 1. Линец М. М. Возрастная динамика спортивных результатов бегунов на средние дистанции : отчет о НИР (промеж.) / Линец М. М. – Львов, 1987. – 39 с.
 2. Линец М. М. Факторная структура тренировочных и соревновательных нагрузок юных бегунов на средние дистанции / М. М. Линец // Построение тренировки по годам обучения в спортивных школах : тез. докл. ХІ Всесоюз. науч.-практ. конф. – М., 1987. – С. 32 – 33.
 3. Линец М. М. Многолетняя динамика спортивных результатов ведущих бегунов мира на средние дистанции / Линец М. М., Оренчак И. Ф. // Развитие выносливости в циклических видах спорта : тез. докл. Всесоюз. науч.-практ. конф. – М., 1987. – С. 29 – 30.

1986:

 1. Линец М. М. Построение многолетней тренировки бегунов на 1500 м / М. М. Линец // Отбор и многолетнее планирование в спорте : тез. докл. респуб. науч.-практ. конф. – Ивано-Франковск, 1986. – С. 107 – 108.
 2. Линец М. М. Построение многолетнего тренировочного процесса в циклических видах спорта, характеризующихся преимущественным проявлением выносливости : отчет о НИР (промеж.) : тема 2.3.4 / М. М. Линец, Г. М. Андриенко. – Львов, 1986. – 19 с.
 3. Линец М. М. Функциональная тренировка квалифицированных фехтовальщиков с помощью технических средств / М. М. Линец, В. С. Келлер, Б. В. Турецкий // Научные основы управления подготовкой высококвалифицированных спортсменов : тез. докл. Всесоюз. науч.-практ. конф. – М., 1986. – С. 213.

1985:

 1. Линец М. М. Структура и содержание этапа предсоревновательной подготовки (на примере плавания) : отчет о НИР / М. М. Линец, Б. Г. Панарин. – Л., 1985. – 19 с.
 2. Силовая подготовка девочек на этапе начальной спортивной специализации в плавании / М. М. Линец, С. В. Кабанова, В. Х. Кокавиадопуло, Б. Г. Панарин // Вопросы возрастной физиологии и педагогики спорта в Киргизии : тез докл. науч.-практ. конф. – Фрунзе : КГИФК, 1985. – С. 179−181.

1984:

 1. Линец М. М. Построение многолетнего тренировочного процесса в циклических видах спорта, характеризующихся преимущественным проявлением выносливости : отчет о НИР (промеж.) / М. М. Линец. – Л., 1984. – 27 с.
 2. Линец М. М. Факторная структура тренировочных и соревновательных нагрузок бегунов на средние дистанции различной спортивной квалификации / М. М. Линец // Научные основы управления и контроля в спортивной тренировке : тез. докл. респуб. науч.-практ. конф. – Николаев, 1984. – С. 103−104.
 3. Линец М. М. Факторный анализ тренировочных и соревновательных нагрузок бегунов на средние дистанции / М. М. Линец, В. П. Филин // Теория и практика физической культуры. – 1984. – № 8. – С. 28 – 29.
 4. Линец М. М. Зависимость спортивных результатов женщин в плавании на 100 м вольным стилем от параметров тренировочных нагрузок / М. М. Линец, Н. Н. Чаплинский, Г. И. Красовская // Научные основы управления и контроля в спортивной тренировке : тез. докл. респуб. науч.-практ. конф. – Николаев, 1984. – С. 31−32.
 5. Гуринович В. И. Функциональная подвижность сердечно-сосудистой системы юных пловцов / В. И. Гуринович, М. М. Линец, А. П. Коростелев // Комплексный контроль в подготовке юных спортсменов : тез. докл. Всесоюз. науч.-практ. конф. – Ворошиловград, 1984. – С. 135−136.

1983:

 1. Линец М. Структура тренировки средневиков / Михаил Линец // Легкая атлетика. – 1983. – № 9. – С. 4.

1982:

 1. Линец М. М. Взаимосвязь специальной выносливости с гемодинамическими показателями у бегунов на средние дистанции / М. М. Линец, Ю. Д. Панышко // Актуальные проблемы дальнейшего развития массовости физической культуры, повышения спортивного мастерства в свете постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 11 сент. 1981 г. : тез. докл. респуб. науч.-практ. конф. – Черкассы, 1982. – С. 129 – 131.
 2. Комплексная система управления качеством подготовки специалистов физической культуры и спорта. Вып. 3. Учебно-методическая работа : метод. реком. / сост. : В. Н. Афонин, Г. А. Васильков, В. И. Глухов, М. М. Линец [и др.]. – Л. : [б. и.], 1982. – 65 с.

1981:

 1. Линец М. М. Влияние параметров тренировочной нагрузки на рост спортивных результатов бегунов на средние дистанции в процессе многолетней спортивной тренировки / М. М. Линец // Современные аспекты планирования подготовки юных спортсменов : тез. докл. VII Всесоюз. науч.-практ. конф. – М., 1981. – С. 86 – 87.
 2. Линец М. М. Зависимость спортивных результатов в беге на 1500 м от параметров тренировочной нагрузки / М. М. Линец, В. П. Филин, Ю. Г. Травин // Теория и практика физической культуры. – 1981. – № 9. – С. 9 – 11.

1980:

 1. Линец М. М. Применение физиологических и эргометрических тестов для контроля за работоспособностью бегунов на средние дистанции / М. М. Линец, Ю. Д. Панышко // Научно-методические основы подготовки спортсменов высокого класса : тез. докл. науч.-метод. конф. – К., 1980. – С. 100 – 101.

1979:

 1. Линец М. М. Воспитание выносливости в циклических локомоциях субмаксимальной мощности в процессе многолетней спортивной тренировки : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 ,,Теория и методика физ. воспитания и спорт. тренировки” / Линец Михаил Михайлович ; ГЦОЛИФК. − М., 1979. − 23 с.
 2. Линец М. М. Динамика параметров тренировочной нагрузки и спортивных результатов у юных бегунов на средние дистанции / М. М. Линец // Оптимизация системы тренировочных и соревновательных нагрузок в подготовке юных спортсменов : тез. докл. VI Всесоюз. науч.-практ. конф. ВНИИФК. – М. ; Гомель, 1979. – С. 42 – 43.
 3. Линец М. М. Динамика резистентности к гипоксии у бегунов на средние дистанции в подготовительном периоде / М. М. Линец, Ю. Д. Панышко // Специальная и клиническая физиология гипоксических состояний : тез. докл. Всесоюз. совещания. – К., 1979. – Ч. 3. – С. 181 – 185.
 4. Линец М. М. К вопросу прогнозирования спортивных результатов бегунов на средние дистанции / М. М. Линец, Ю. Д. Панышко // Оптимизация тренировочного процесса, прогнозирование спортивных результатов и внедрения комплекса ГТО : тез. докл. респуб. науч.-метод. конф. – Кишинев, 1979. – С. 42 – 44.
 5. Линец М. М. Актуальные вопросы планирования тренировочных  нагрузок в многолетней подготовке (циклические виды спорта) / М. М. Линец, В. П. Филин // Оптимизация системы тренировочных и соревновательных нагрузок в подготовке юных спортсменов : тез. докл. VI Всесоюз. науч.-практ. конф. ВНИИФК. – Гомель, 1979. – С. 64 – 66.
 6. Линец М. М. Проблема построения многолетней тренировки в циклических видах спорта / М. М. Линец, В. П. Филин // Теория и практика физической культуры. – 1979. – № 6. – С. 10 – 13.

1978:

 1. Линец М. М. Динамика тренированности бегунов на средние дистанции в подготовительном периоде / М. М. Линец, Ю. Д. Панышко // Вопросы управления учебно-тренировочным процессом подготовки спортсменов : сб. науч. тр. – Алма-Ата, 1978. – Вып. 5. – С. 60−67.

1977:

 1. Линец М. М. Взаимосвязь спортивного мастерства и компонентов тренировочной нагрузки бегунов на средние дистанции / М. М. Линец, В. П. Филин, Ю. Г. Травин // Теория и практика физической культуры. – 1977. – № 10. – С. 38 –42.
 2. Линец М. М. Некоторые аспекты управления тренировочным процессом бегунов на средние дистанции / М. М. Линец // Актуальные проблемы управления системой подготовки спортивных резервов : тез. докл. Всесоюз. науч.-практ. конф. ВНИИФК. – М., 1977. – Ч. 1. – С. 118 –120.

1974:

 1. Линец М. М. О соотношении тренировочных средств в занятиях с подростками, специализирующимися в беге на средние дистанции / М. М. Линец // Актуальные проблемы физического воспитания и спорта : тез. докл. Всесоюз. конф. молодых ученых ин-тов физ. культуры. – М. : ГЦОЛИФК, 1974. – С. 138 – 139.

[згорнути]
ЛИТВИНЕЦЬ АНТОН ІВАНОВИЧ

2020:

 1. Литвинець А. І. Спортивна діяльність салезіанських організацій / Литвинець А. І., Волошинський Л. Ю. // Сучасний рух науки : тези доп. X Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Дніпро, 2020. – Т.1. – С. 693–698.
 2. Литвинець А. І. Особливості шашок як інтелектуального виду спорту / Литвинець А. І., Кунець Ю. І. // Сучасний рух науки : тези доп. X Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Дніпро, 2020. – Т. 1. – С. 698–703.

2018:

 1. The prominent winners and prize-winners of Art Competitions at the Olympic Games of modernity / Ivanna Lytvynets, Bogdan Vynogradskiy, Anton Lytvynets, Iuliia Pavlova // Physical Education, Sports and Health Culture in Modern Society. – 2017. – Vol. 3 (39). – P. 66–72.
 2. Литвинець А. І. Спортивна діяльність християнських організацій : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 „Олімпійський і професійний спорт” / А. І. Литвинець ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Львів, 2018. – 23 с.
 3. Lytvynets I. Historical and Cultural Aspects of Art Contests Introduction in Modern Olympic Games / Lytvynets Ivanna, Bogdan Vynogradskiy, Anton Lytvynets //  Using sports, culture, and social studies as means to rediscover lost values : abstract book of 6th International Conference on Science, Culture, and Sport (25-27 April 2018). – Lviv, 2018. – P. 297.

2017:

 1. The prominent winners and prize-winners of art competitions at the Olympic games of modernity / Ivanna Lytvynets, Bogdan Vynogradskiy, Anton Lytvynets, Iuliia Pavlova // Історія фізичної культури і спорту народів Європи : зб. тез доп. І Міжнар. наук. конгр. істориків фіз. культури. – Луцьк, 2017. – С. 37.
 2. The prominent winners and prize-winners of art competitions at the olympic games of modernity / Іvanna Lytvynets, Bogdan Vynogradskiy, Anton Lytvynets, Iuliia Pavlova // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-туім. Лесі Українки. Серія: Фізичне виховання. – Луцьк, 2017. – № 3 (62). – С. 5–9. (ВАК)
 3. Литвинець І. В. Конкурси мистецтв у програмі Ігор ХІ Олімпіади в Берліні / І. В.Литвинець, Б. А. Виноградський, А. І. Литвинець // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2017. – Вип. 137, т. 4. – С. 113–118.

2015:

 1. Литвинець А. Спортивна діяльність християнських організацій в Україні: проблема взаємодії державних органів управління спортом з інституціями церкви [Електронний ресурс] / Антон Литвинець, Ярослав Тимчак // Спортивна наука України. – 2015. – № 4 (68). – С. 18 – 27. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/339/328
 2. Литвинець І. Консультативна конференція 1906 року як передумова відродження давньогрецьких конкурсів мистецтв / Іванна Литвинець, Антон Литвинець, Богдан Виноградський // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2015. – Вип. 19. – С. 660 – 666.Аль-Убаїді А. Д. Розвиток футболу в Іраку / Алі Абдулкарім Джасім Аль-Убаїді, Богдан Виноградський, Антон Литвинець // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 4 (32). – С. 43–46.
 3. Lytvynets I. Art competitions in the programs of modern Olympic Games [Електронний ресурс] / Ivanna Lytvynets, Bogdan Vynogradskyi, Anton Lytvynets // Спортивна наука України. – 2015. – № 5 (69). – P. 49 – 55. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/issue/archiveВизначні постаті олімпійських конкурсів мистецтв  / Литвинець І. В., Виноградський Б. А., Литвинець А. І., Зіньків О. В. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2015. – Вип. 129, т. 4. – С. 113 – 119.

2014:

 1. Литвинець А. Еволюція жіночого спортивного одягу / Литвинець А., Виноградський Б., Литвинець І. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2014. – Вип. 118, т. 2. – С. 45 – 49.
 2. Литвинець І. Медаль П’єра де Кубертена як чинник популяризації ідей олімпізму / Іванна Литвинець, Антон Литвинець, Святослав Попович // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2014. – Вип. 17. – С. 759 – 763.
 3. Литвинець І. Організаційні аспекти олімпійських конкурсів мистецтв [Електронний ресурс] / Іванна Литвинець, Антон Литвинець // Спортивна наука України. – 2014. – № 2. – С. 32 – 38. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/218
 4. Вітер Н. Аналіз компонентів змагальної діяльності у карате-до / Назарій Вітер, Антон Литвинець // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2014. – Вип. 17. – С. 398 – 404.
 5. Ковалишин А. Витоки жіночого футболу на теренах України / Андріана Ковалишин, Антон Литвинець // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2014. – Вип. 17. – С. 734 – 738.
 6. Савонік Ю. Міжсоюзні ігри Асоціації молодих християн 1919 року та їх роль у розвитку міжнародного спортивного руху після першої Світової війни / Юлія Савонік, Антон Литвинець // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2014. – Вип. 17. – С. 799 – 805.
 7. Шеремет О. Спортивні організації мусульман та їх вплив на розвиток спорту в ісламських країнах / Олена Шеремет, Антон Литвинець, Святослав Попович // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2014. – Вип. 17. – С. 824 – 828.
 8. Спортивна діяльність мусульманських організацій [Електронний ресурс] / Олена Шеремет, Алі Абдулкарім Джасім Аль-Убаїді, Антон Литвинець [та ін.] // Спортивна наука України. – 2014. – № 4. – С. 20 – 32. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/242/234

[згорнути]
ЛІБОВИЧ НАДІЯ ПЕТРІВНА

2022:

 1. Каратник І. Комплексний розвиток фізичних якостей хлопців 10–11 класів засобами модулів спортивних ігор з фізичної культури / Каратник І., Лібович Н., Веремчук О. // Спортивні ігри. – 2022. – № 3(25). – С. 46–56. (IndexCopernicus)

2017:

 1. Мельник В. До проблеми формування складу команд у ігрових видах спорту (на прикладі гандболу) / Мельник В., Лібович Н.// Фізична культура і спорт: досвід та перспективи : матеріали Міжнар. наук.–практ. конф. (6–7 квітня 2017 р.). – Чернівці, 2017. – С. 28–30.

2016:

 1. Лібович Н. Аналіз професійної підготовки кадрів з фітнесу в США / Надія Лібович, Христина Лібович, Вікторія Кійко // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали Х Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (12–13 травня 2016 р.). Львів, 2016. С. 378 382.

2015:

 1. Tactical attack action features of qualified handboll players = Особливості атакувальних тактичних дій кваліфікованих гандболістів / Валерій Мельник, Володимир Левків, Мар’ян Пітин, Ніна Кудріна, Надія Лібович // Oxford journal of Scientific Research. – 2015. – Vol. 4, N 1 (9). – P. 452 – 458.

2010:

 1. Лібович Х. В. Українські народні рухливі ігри як засіб досягнення фізичної досконалості студентів / Х. В. Лібович, Н. П. Лібович // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2010. – Вип. 46. – С. 27 – 29.

2009:

 1. Лібович Н. П. Оцінка фізичної підготовленості дітей шкільного віку / Н. П. Лібович // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2009. – Вип. 37. – С. 20 – 21.

2007:

 1. Дробний П. Д. Створення волейбольних клубів в Україні на 5 етапі (з 1991 по сьогоднішній час) / П. Д. Дробний, Н. П. Лібович, Ю. Г. Любіжанін // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики спортивних ігор : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 2007. – С. 33 – 35.
 2. Оцінка фізичної підготовленості дітей шкільного віку / Н. П. Лібович, Х. В. Лібович, Г. Т. Щирба, Р. І. Щирба // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики спортивних ігор : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 2007. – С. 45 – 47.

2006:

 1. Марусин В. Ю. Вплив занять ігрового характеру на юних спортсменів, які займаються тенісом / В. Ю. Марусин, Н. П. Лібович, В. М. Артюх // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики спортивних і рухливих ігор : матеріали наук.-практ. конф. – Л., 2006. – С. 33 – 38.

2004:

 1. Марусин В. Вплив занять ігрового характеру на юних спортсменів, які займаються тенісом / В. Марусин, Н. Лібович, В. Артюх // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : тези доп. Всеукр. наук. конф. – Івано-Франківськ, 2004. – С. 142 – 149.
 2. Методика проведення рухливих ігор на заняттях з фізичного виховання в навчальних закладах І-ІІ, ІІІ-IV рівнів акредитації : навч. посіб. / уклад. Г. Т. Щирба, Н. П. Лібович, Р. І. Щирба. – Л. : ЛДАУ, 2004. – 67 с.
 3. „Стрітбол” як засіб самостійної підготовки баскетболістів / В. Артюх, І. Романчук, Н. Лібович, В. Марусин // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : тези доп. Всеукр. наук. конф. – Івано-Франківськ, 2004. – С. 19 – 23.

2002:

 1. Лібович Н. Педагогічна ситуація як системоутворюючий чинник класифікації рухливих ігор / Надія Лібович // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2002. – Вип. 6, т. 2. – С. 541 – 544.
 2. Куц О. Загальнопедагогічні проблеми викладання курсу „Рухливі ігри“ на спортивному факультеті фізкультурних вищих закладів освіти / О. Куц, Н. Лібович // Актуальні питання розвитку спортивних і рухливих ігор : сучасний стан та перспективи : зб. наук. пр. – Переяслав – Хмельницький, 2002. – Вип. 3. – С. 122 – 130.

1999:

 1. Лібович Н. П. Використання рухливих ігор для фізичного розвитку школярів молодших класів / Н. П. Лібович // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики спортивних і рухливих ігор : тези ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Л. : ЛДІФК, 1999. – С. 20.
 2. Демчишин А. П. Імітаційні вправи на заняттях з волейболістами-початківцями / А. О. Демчишин, Н. П. Лібович // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики спортивних і рухливих ігор : тези ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Л .: ЛДІФК, 1999. – С. 13 – 15.

1997:

 1. Лібович Н. П. Національні рухливі ігри в фізичному вихованні школярів молодшого віку в позаурочних формах / Н. П. Лібович, Н. Д. Яворська // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики спортивних та рухливих ігор : тези ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Л. : ЛДІФК, 1997. – С. 63.
 2. Рівень фізичної та технічної підготовленості волейболістів / В. І. Ковцун, А. П. Демчишин, Н. П. Лібович [та ін.] // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики спортивних і рухливих ігор : тези ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Л. : ЛДІФК, 1997. – С.44 – 45.

[згорнути]
ЛОПАТЬЄВ АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

2023:

 1. Гемодинаміка. Один із підходів до моделювання процесу поширення крові в м’яких тканинах живих організмів / Ярослав П’янило, Ганна Лянце, Анатолій Лопатьєв, Андрій Власов, Юрій Хоркавий // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : зб. матеріалів ХVІІІ Міжнар. наук. конф. (19–23 верес. 2023 р.). – Львів ; Берегово : ЛДУФК імені Івана
  Боберського, 2023. – С. 38–42.
 2. Особливості моделювання соціосистем. Економічна диктатура у повоєнному відновленні України / Іван Флис, Адріан Торський, Анатолій Лопатьєв, Олександр Калініченко // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : зб. матеріалів ХVІІІ Міжнар. наук. конф. (19–23 верес. 2023 р.). – Львів ; Берегово : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 173–178.
 3. Розпізнання образів: аналіз рухової підготовленості дівчат 7–9 років / Олег Худолій, Ольга Іващенко, Анатолій Лопатьєв, Владислав Круглов // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : зб. матеріалів ХVІІІ Міжнар. наук. конф. (19–23 верес. 2023 р.). – Львів ; Берегово : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 102–104.

2022:

 1. Основні математичні моделі гемодинаміки / Анатолій Лопатьєв, Ярослав П’янило, Андрій Власов, Галина П’янило, Олександр Калиніченко // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : зб. матеріалів XVІІ Міжнар. наук. конф.(11 лист. 2022 р.). – Львів, 2022. – С. 14–17.
 2. Моделювання масопереносу в складних пористих середовищах циліндричної форми / Ганна Лянце, Ярослав П’янило, Ольга Іващенко, Галина П’янило, Анатолій Лопатьєв // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : зб. матеріалів XVІІ Міжнар. наук. конф.(11 лист. 2022 р.). – Львів, 2022. – С. 18–21.
 3. Lopatiev А. Formation of motor skills in athletes in bullet shooting at the initial stage of training / Anatolii Lopatiev, Andrii Demichkovskyi // Journal of Learning Theory and Methodology. – 2022. – Vol. 3, N 2. – Р. 79–84. DOI: 10.17309/jltm.2022.2.05

2020:

 1. Лопатьєв А. Обробка інформації стосовно стрілецьких видів спорту / Лопатьєв А., Демічковський А., Власов А. // Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Івано-Франківськ, 2020. – С. 183–187.

2019:

 1. Рухові здібності: розпізнавання рівня розвитку у хлопців 12–14 років / Худолій О. М., Іващенко О. В., Єрмаков С. С., Веремеєнко В. Ю., Лопатьєв А. О. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2019. – № 3. – С. 139–148.
 2. Методи оброблення даних стосовно біологічних систем / П’янило Я., Лопатьєв А., Власов А., Демічковський А. // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : матеріали міжнар. наук. конф. – Львів, 2019. – С. 27–40.
 3. Методи аналізу часових рядів при дослідженні природних систем на базі многочленів Якобі / П’янило Я., Лопатьєв А., Власов А., П’янило Г., Роговскі Я. // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : матеріали міжнар. наук. конф. – Львів, 2019. – С. 18–26.
 4. Особливості моделювання соціосистем / Флис І., Лопатьєв А., Кіт Л. // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті: матеріали міжнар. наук. конф. – Львів, 2019. – С. 71–76

2018:

 1. Демічковський Андрій, Лопатьєв Анатолій, Мар’ян Пітин. Проблеми тактичної підготовки в кульовій стрільбі/Демічковський Андрій, Лопатьєв Анатолій, Мар’ян Пітин.Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт):[зб. наук. пр.].-Київ,2015.-Вип. 10(65)15 .-С. 45 – 48. Авторський знак: Д30.
 2. System Approach in Mathematical Modelling of Objects and Processes in Sport Activity / A. Vlasov, O. Ivashchenko, A. Lopatiev, Y. Pjanylo, O. Khudolii // Using sports, culture, and social studies as means to rediscover lost values : abstract book of 6th International Conference on Science, Culture, and Sport (25-27 April 2018). – Lviv, 2018. – P. 313.

2017:

 1. Лопатьєв А. О. Функціонування системи “Стрілець – зброя – мішень” з врахуванням інергоінформаційної та гравітаційної взаємодії / Лопатьєв А. О., Власов А. П., Демічковський А. П. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2017. – Т. 17, № 1. – С. 48–52.
 2. Лопатьєв А. О. Особливості моделювання біомеханічних та біологічних систем / Лопатьєв А. О., Власов А. П., Демічковський А. П. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2017. – Т. 17, № 2. – С. 79–85.
 3. Лопатьєв А. Основні визначення і положення системного підходу, математичного моделювання та інформаційних технологій спортивної науки / Анатолій Лопатьєв, Мар’ян Пітин, Андрій Демічковський // Теорія та методика фізичного виховання. – 2017. – Т. 17, № 3. – С. 117–125.
 4. Лопатьєв А. О. Енергоінформаційні та гравітаційні взаємодії у функціонуванні системи «стрілець – зброя – мішень» / Лопатьєв А. О., Власов А. П., Демічковський А. П. // Актуальні проблеми фізкультурної освіти : матеріали ХIІ електронної наукової конференції (28 квітня 2017 року м. Харків). – Харків, 2017. – С. 26–33.
 5. Лопатьєв А. О. Моделювання біотехнічних систем в спорті / Лопатьєв А. О., Власов А. П., Демічковський А. П.  // Теорія та методика фізичного виховання. – 2017. – Т. 17, № 4. – С. 184–189. (IndexCopernicus)
 6. Підходи до аналізу числових рядів / Ярослав П’янило, Анатолій Лопатьєв, Галина П’янило, Андрій Власов // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : зб. матеріалів ХІІІ Міжнар. наук. конф. – Львів, 2017. – С. 47–52.
 7. Рух рідини в гнучких трубках із урахуванням їх параметрів та джерел / Ярослав П’янило, Анатолій Лопатьєв, Юрій Борецький, Володимир Череватий // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : зб. матеріалів ХІІІ Міжнар. наук. конф. – Львів, 2017. – С. 53–62.
 8. Systemic approach and mathematical modeling in physical education and sports / Anatolij Lopatiev, Olga Ivashchenko, Oleg Khudoliy, Yaroslav Pjanylo, Sergii Chernenko, Tatiana Yermakova // Journal of physical education and sport. 2017. Vol. 17, suppl. is. 1. P. 146155. (Scopus)
 9. Parameters of the in-run position of juniors’ body at the beginning of take-off / Kazmiruk Andriy, Banakh Volodymyr, Vlasov Andriy, Lopatiev Anatolij, Tovstonoh Oleksandr, Stefanyshyn Natalia // Теорія та методика фізичного виховання. – 2017. – Т. 17, № 4. – С. 177–183. (Index Copernicus)

2016:

 1. Основні задачі та методи дистанційних способів оцінювання надзвичайних ситуацій / Анатолій Лопатьєв, Антоніо Бернатовскі, Юрій Михайловцев, Ярослав П’янило, Галина П’янило // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті : тези доп. ХІІ Міжнар. наук. конф. Львів, 2016. С. 7880.
 2. Варіанти класифікації факторів збурення в кульовій стрільбі / Анатолій Лопатьєв, Богдан Виноградський, Андрій Демічковський, Сергій Смільнянин // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті : тези доп. ХІІ Міжнар. наук. конф. Львів, 2016. С. 8689.
 3. Функціонування біотехнічної системи в спорті / Анатолій Лопатьєв, Андрій Власов, Андрій Демічковський, Василь Ткачек // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті : тези доп. ХІІ Міжнар. наук. конф. Львів, 2016. С. 6 9.
 4. Лопатьєв А. Основи теорії систем у спортивній науці / Анатолій Лопатьєв, Андрій Демічковський, Мар’ян Пітин // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті : тези доп. ХІІ Міжнар. наук. конф. Львів, 2016. С. 46.
 5. Постановка та розв’язки задач теплопровідності та термодифузії для об’єктів у екстремальних умовах / Ярослав П’янило, Анатолій Лопатьєв, Андрій Власов, Назар Штангрет // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті : тези доп. ХІІ Міжнар. наук. конф. Львів, 2016. С. 9194.
 6. Кувалдіна О. Індивідуалізація підготовки ралійних екіпажів з урахуванням чинників результативності багатоетапних змагань / Ольга Кувалдіна, Людмила Рибак, Анатолій Лопатьєв // Спортивна наука України. – 2016. – № 1((71). – С. 34–42. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/394/378 (ВАК)
 7. Системний підхід і математичне моделювання біологічних та природних об’єктів і процесів / Власов А., Демічковський А., Іващенко О., Лопатьєв А., Пітин М., П’янило Я., Худолій О. // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології : наук. зб. – Львів, 2016. – Вип. 23. – С. 17−28.

2015:

 1. Демічковський А., Лопатьєв А., Пітин М. Еволюція правил змагань зі стрільби кульової з гвинтівки/Демічковський Андрій, Лопатьєв Анатолій, Пітин Мар’ян.Спортивний вісник Придніпров’я,2015.-№ 3 .-С. 41 – 44. Авторський знак: Д30.
 2. Демічковський А. Проблеми тактичної підготовки / Андрій Демічковський, Анатолій Лопатьєв, Мар’ян Пітин // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – Київ, 2015. – Вип. 10(65)15. – С. 45–48.
 3. Калиніченко О. М. Методичний прийом залучення механізмів керування типу “рухи без мети” як засіб формування ефективних рухових навичок стрільців / Калиніченко О. М., Лопатьєв А. О. // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : матеріали ХІ Міжнар. наук. конф. – Харків, 2015. – С. 11–14.
 4. Власов А. П. Моделювання тренувального процесу кульовиків високої кваліфікації із застосуванням комплексних засобів контролю / Власов А. П., Лопатьєв А. О., Мандрик І. // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : матеріали ХІ Міжнар. наук. конф. – Харків, 2015. – С. 19–22.
 5. Енергоінформаційна та гравітаційна взаємодії при аналізі рухових дій / Лопатьєв А. О., Власов А. П., Трач В. М., Попов Д. В. // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : матеріали ХІ Міжнар. наук. конф. – Харків, 2015. – С. 3–7.
 6. Аналіз фаз пострілу під час виконання стрілецьких вправ / Антонов С. В., Демічковський А. П., Лопатьєв А. О., Ткачек В. В. // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : матеріали ХІ Міжнар. наук. конф. Харків, 2015. С. 3943.

2014:

 1. Моделювання інерційних змагальних навантажень на тренажері-симуляторі спортивного автомобіля [Електронний ресурс] / Анатолій Лопатьєв, Людмила Рибак, Богдан Виноградський, Олег Рибак // Спортивна наука України. – 2014. – № 3. – С. 12 – 18. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/233

2013:

 1. Калініченко О. М Застосування механізмів керування фінальними діями типу «рухи без мети» як методичний прийом формування ефективних рухових навичок стрільців [Текст] / Калініченко О. М., Лопатьєв А. О. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2013. – № 2. – С. 6 – 9.
 2. Інформаційні аспекти складнокоординаційних рухів у стрілецьких видах спорту / Власов А. П., Лопатьєв А. О., Трач В. М., Івашко М. В., Бретц Кароль // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті :ІХ Міжнар. наук. конф. – Харків, 2013. – С. 34 – 36.

2012:

 1. Рухові дії стрільців та моделювання біологічних систем / Власов А. П., Лопатьєв А. О., Трач В. М., Кароль Бретц // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : матеріали VIIІ Міжнар. наук. конф. – Харків, 2012. – С. 15–18.
 2. Калиніченко О. М., Лопатьєв А. О. Обгрунтування психо-фізіологічних механізмів застосування методичних прийомів вдосконалення рухових навичок стрільців/Калиніченко О. М., Лопатьєв А. О.. Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті:матеріали VIII Міжнар. наук. конф..-Х., 2012 .-С. 5 – 8. Авторський знак: К17.
 3. Моделювання та обробка інформації різної природи / Лопатьєв А. О., Заячук І. М., Мартин В. Д., Ткачек В. В. // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : матеріали VIIІ Міжнар. наук. конф. – Харків, 2012. – С. 29–33.
 4. Мартин В. Д. Моделювання змагальної діяльності жінок, які спеціалізуються у важкій атлетиці / Мартин В. Д., Лопатьєв А. О., Дзюбачик М І. // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : матеріали VIIІ Міжнар. наук. конф. – Харків, 2012. – С. 48–50.
 5. Мартин В. Д., Лопатьєв А. О., Дзюбачик М. І. Моделювання змагальної діяльності жінок, які спеціалізуються у важкій атлетиці/Мартин В. Д., Лопатьєв А. О., Дзюбачик М. І..Теорія та методика фізичного виховання, 2012.-№ 7 .-С. 8 – 14. Авторський знак: М29.
 6.  Енергетичні та інформаційні аспекти аналізу рухових дій людини у стрілецьких видах спорту / Лопатьєв А. О., Власов А. П., Трач В. М., Івашко М. В., Демічковський А. П. // Електроніка та інформаційні технології : зб. матеріалів IV наук.-практ. конф. – Львів ; Чинадієво 2012. – С. 123–125.

2010:

 1. Калиніченко О. Психофізіологічні особливості цільової точності під час виконання пострілу з сучасних стрілецьких видів спорту / Калиніченко О. М., Лопатьєв А. О. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2010. − № 2. – С. 16 – 18, 35–42.
 2. 2009:
 3. П’янило Я. Д., Лопатьєв А. О., Готра О. З., Трач В. М., П’янило Г. М. Прямі та обернені задачі моделювання руху речовини в об’єктах складної структури/П’янило Я. Д., Лопатьєв А. О., Готра О. З., Трач В. М., П’янило Г. М..Моделювання складних систем в області механіки людини, фізичного виховання і спорту:матеріали V електрон. Всеукр. наук. конф..-Х.,2009 .-С. 37 – 39. Авторський знак: П85.
 4. Лопатьєв А. О. Особливості моделювання системи „стрілець – зброя – мішень” / Лопатьєв А. О., Дзюбачик М. І., Смільнянин С. М. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2009. – № 5. – С. 37.
 5. Особливості цільової точності при виконанні пострілу зі стрілецьких видів зброї / Калиніченко О. М., Лопатьєв А. О. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2009. – № 8. – С. 45–49.
 6. Прямі та обернені задачі моделювання руху речовини в об′єктах складної структури / П′янило Я. Д., Лопатьєв А. О., Готра О. З., Трач В. М., П′янило Г. М. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2009. – № 7. – С. 11–15.

2008:

 1. Виноградський Б. А. Перспективи розвитку біомеханіки у світлі ідей професора Лапутіна А. М. / Виноградський Б. А., Лопатьєв А. О. // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2008. – Вип. 54. – С. 29−33.
 2. Діагностика координаційних компонентів цілеспрямованих рухів руки людини / Бретз К., Виноградський Б., Лопатьєв А. [та ін.] // Теорія та методика фізичного виховання. – 2008. – № 6. – С. 8–11.
 3. Математична модель маніпулятора руки людини / Благітко Богдан, Дзюбачик Микола, Заячук Ігор, Трач Володимир,Лопатьєв Анатолій // Теорія та методика фізичного виховання. – 2008. – № 6. – С. 4–7.
 4. Моделювання систем в стрілецьких видах спорту та проблеми їх інформаційного забезпечення / Лопатьєв А. О., Дзюбачик М. І., Ткачек В. В., Карасьов В. О. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2008. – № 6. – С. 18 –21.
 5. Теоретические основы использования иммитационного моделирования при исследовании сложных биомеханических систем в стрелковом спорте / Анатолий Лопатьев, Николай Дзюбачик, Богдан Виноградский, Кароли Бретз // Фізичне виховання, спорт і культура здоров`я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – Т.  3. – С. 74–79.

2006:

 1. Вацеба О. М.Моделювання як методологія пізнання при вирішенні проблем спорту / О. М. Вацеба, М. І. Дзюбачик, А. О.  Лопатьєв // Физическое воспитание и спорт в высших учебных заведениях : сб. ст. 2-ой Междунар. электрон. конф. – Харьков ; Белгород ; Красноярск. – 2006. – С. 21−24.

2003:

 1. Моделювання та технічні засоби в стрілецьких видах спорту : метод. реком.для асп. та студ. інститутів фізичної культури /А. О. Лопатьєв, Є. Я. Чапля, М. І. Дзюбачик, Б. А. Виноградський. – Львів : ЛДІФК, 2003. – 23 с.

2001:

 1. Лопатьєв А. О. Внутрішня балістика гладкоствольної зброї / Лопатьєв А. О., Пятков В. Т. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Харків,2001. – № 23. – С. 22–28.
 2. Лопатьєв А. О. Макроскопічне моделювання основних структурних елементів у стрілецьких видах спорту / Лопатьєв А. О., Пятков В. Т., Чапля Є. Я. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Харків, 2001. – № 29. – С. 8–14.

2000:

 1. Лопатьєв А.О. Внутрішня балістика гладкоствольної зброї / А. О. Лопатьєв. – Львів : Інтелект – Захід, 2000. – 15 с.
 2. Моделювання системи формування ефективних рухових дій стрільців : заключний звіт НДР у сфері фізичної культури і спорту за 1998–2000 рр. № 2.4.6. / Пятков В.Т., Чапля Є.Я., Лопатьєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2000. – 1000 с.

1995:

 1. П’ятков В. Т., Лопатьєв А. О. Теоретико-методичні основи стрілецького спорту: програмна тематика курсу/В. Т. П’ятков, А. О. Лопатьєв .-Л.:[б.в.],1995 .-29 с. Шифр: Ч517.23 Авторський знак: П99.

[згорнути]
ЛУЖНА (ЧЕХОВСЬКА) МАР"ЯНА ЯРОСЛАВІВНА

2023:

 1. Корекція маси тіла дівчат підліткового віку засоби оздоровчого фітнесу / Жданова О. М., Чеховська Л. Я., Лужна М. Я., Стефанишин М. В. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – Київ, 2023. – Вип. 6(166). – С. 65–69. DOI 10.31392/NPU-nc.series15.2023.6(166).13 (фах. вид., IndexCopernicus)
 2.  Organizational support of the health fitness system in Ukraine / Chekhovska L. Ya., Dutchak M. V., Luzhna M. Ya., Protsenko U. M., Zhdanova O. М. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – Київ, 2023. – Вип. 9(169). – С. 9–14. DOI10.31392/NPU-nc.series15.2023.9(169).01(фах. вид., IndexCopernicus)

2022:

 1. Лужна М. Відновлення здоров’я жінок після хвороби COVID-19 за допомогою «BALLance methode Tanja Kühne» / Лужна М., Чеховська Л. // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2022. – Т. 7, № 4(38). – С. 147–151. DOI: 10.26693/jmbs07.04.147 (IndexCopernicus)
 2. Чеховська Л. Інноваційні технології в оздоровчому фітнесі / Чеховська Л., Лужна М., Грибовська І. // Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичної підготовки та спорту Збройних Сил України, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб на шляху євроатлантичної інтеграції України : тези VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (25 листоп. 2022 р.). – Київ : НУОУ, 2022. – С. 171–175.

2020:

 1. Чеховська М. EMS-тренування як вид реабілітаційного фітнесу / Мар’яна Чеховська // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (23–24 квітня 2020 р., м. Львів). – Львів, 2020. – С. 235–238.
 2. Чеховська М. Зовнішня реклама як засіб пропаганди рухової активності / Мар’яна Чеховська, Любов Чеховська, Мар’яна Маркевич // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (23–24 квітня 2020 р., м. Львів). – Львів, 2020. – С. 28–31.
 3. Чеховська Л. Діяльність мережі фітнес-клубів «Sport life» щодо залучення населення до оздоровчо-рекреаційної рухової активності. / Чеховська Л., Чеховська М., Заєць А. // Проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, спорту і здоров’я людини : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава, 2020. – С. 208–211.
 4. Чеховська Л. Рекреаційна діяльність і СПА-послуги у м. Львів / Чеховська Л., Чеховська М., Василяка О. // Пробеми та перспективи розвитку фізичного виховання, спорту і здоров’я людини : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава, 2020. – С. 204–207.
 5. Biochemical auto monitoring of health of students-physical therapists / Maria Sybil, Khrystyna Shavel, Maryana Chekhovska, Liubov Chekhovska // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (23–24 квітня 2020 р., м. Львів). – Львів, 2020. – С. 130–134.
 6. Fitness in school physical education lessons / Maryana Chekhovska, Liana Shevtsiv, Olga Zhdanova, Liubov Chekhovska // Journal of Physical Education and Sport. – 2020. – Vol. 20, suppl. is. 1. – P. 420–244. (Scopus)

2019:

 1. Chekhovska M. Functional Condition of Ukrainian Schoolchildren with Chronic Heart Failure of І–ІІА Stages / Maryana Chekhovska, Liubov Chekhovska // Journal of Physical Education and Sport. – 2019. – Vol. 19, suppl. is. 1. – P. 201–207. (Scopus)
 2. Оцінка стану здоров’я студентів-реабілітологів за даними біохімічного авто моніторингу / Марія Сибіль, Христина Шавель, Мар’яна Чеховська, Любов Чеховська, Алла Хохла // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. – 2019. – № 2(46). – P. 73–78.
 3.  Аспекты подготовки и содержания профессиональной деятельности фитнес-тренеров в Украине / Дутчак Мирослав, Жданова Ольга, Чеховская Любовь, Чеховская Марьяна // Problemele acmeoologice in domeniul culturii fizice : materiale conf. stiintifice internatinale (6 decembrie 2019). – Chişinău, 2019. – Ed. 5. – P. 60–67.
 4. Genesis and content of fitness: theoretical and methodological analysis / Evhen Prystupa Liubov Chekhovska Olha ZhdanovaMaryana Chekhovska  // Sport i turystyka. – 2019. – Т. 2, N 1. – S. 147–161.

2018:

 1. Чеховська М. Я. Фізична реабілітація дітей шкільного віку з хронічною серцевою недостатністю I-IIА стадій : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.03 „Фізична реабілітація” / Чеховська Мар’яна Ярославівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Львів, 2018. – 20 с.

2017:

 1. Чеховська М. Вплив фізичної реабілітації на якість життя дітей з хронічною серцевою недостатністю / М. Чеховська, Л. Чеховська // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2017. – №4 (60). – С.46–48. (ВАК, Index Copernicus)
 2.  Чеховська М. Якість життя як критерій ефективності процесу реабілітації дітей з хронічною серцевою недостатністю / Чеховська М., Чеховська Л. // Інтеграційні питання сучасних технологій, спрямованих на здоров’я людини : зб. наук. пр. – Харків, 2017. – С. 181–183.

2016:

 1. Чеховська М. Особливості загартування водою дітей з хронічною серцевою недостатністю / Мар’яна Чеховська // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали Х Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (12–13 трав. 2016 р.). – Львів, 2016. – С. 285–289.
 2. Chekhovska M. Exercise training as the main component for treating pediatric patients with chronic heart failure / Maryana Chekhovska, Liubov Chekhovska // Journal of physical education and sport. – 2016. – Vol. 16, is. 2. – P. 505–509. (Scopus)

2015:

 1. Expediency of health fitness and shaping programs implementation on physical education classes for girls’ high school age / Olga Zhdanova, Liubov Chekhovska, Ulyana Shevtsiv, Maryna Chekhovska // Journal of Physical Education and Sport. – 2015. – Vol. 15, is. 2. – P. 338–346.

[згорнути]
ЛЮБІЖАНІН ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

2022:

 1. Analysis of emergence prerequisites and competitive activity of visma ski classics marathons /Andrii Kazmiruk, Olexandr Chenikalo, Olha Zinkiv, Yurii Liubizhanin // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. – 2022. –  № 3(59). – С. 77–83. https://doi.org/10.29038/2220-7481-2022-03-77-83 (фах. вид., IndexCopernicus)

2015:

 1. Критерії відбору кваліфікованих спортсменів у сноубордингу до головних змагань / Ольга Зіньків, Юрій Любіжанін, Орест Стефанишин [та ін.] // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2015. – Вип. 19, т. 1. – С. 285 – 289.

2014:

 1. Структура і зміст фізичного навантаження, які застосовуються сноубордистами в підготовчому періоді річного макроциклу / Ольга Зіньків, Юрій Любіжанін, Аннамарі Чундак, Анатолій Клемба, Ольга Романець // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Л., 2014. – Вип. 18, т. 1. – С. 84 – 88.
 2. Визначити рівень розвитку координаційних здібностей гірськолижників на етапі попередньої базової підготовки / Мар’яна Рогова, Ольга Зіньків, Юрій Любіжанін, Орест Стефанишин // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання і здоров’я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Л., 2014. – Вип. 18, т. 1. – С. 245 – 249.

2013:

 1. Ефективність використання зв’язуючих вправ у навчанні техніці лижних ходів ( на прикладі позмінного чотири крокового класичного ходу) [Електронний ресурс] / Клемба А., Гайдаш Л., Зіньків О., Любіжанін Ю. // Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД : Х Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – С. 307 – 309. – Режим доступу : http: //conferences.neasmo.org.ua
 2. Режими навантажень лижників-ветеранів у підготовчому періоді річного циклу тренувань / Василь Крупський, Любомир Зубрицький, Орест Стефанишин, Юрій Байцар, Юрій Любіжанін // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 97 – 101.

2012:

 1. сноубордистів / Ольга Зіньків, Юрій Любіжанін, Анатолій Клемба, Юрій Байцар // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 1. – С. 99 – 102.
 2. Вплив циклічних засобів тренування на функціональний стан організму лижників-ветеранів / Василь Крупський, Любомир Зубрицький, Орест Стефанишин, Юрій Байцар, Юрій Любіжанін // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 1. – С. 103 – 107.

2011:

 1. Рибак О. Порівняльне кваліметричне оцінювання організації і проведення етапів чемпіонату України з ралі 2010 року / Олег Рибак, Юрій Байцар, Юрій Любіжанін // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 1. – С. 257 – 262.
 2. Удосконалення технічної підготовленості сноубордистів на етапі початкової підготовки [Електронний ресурс] / Ахметов Р. Ф., Кубін А. П., Любіжанін Ю. Г., Байцар Ю. І. // Спортивна наука України. – 2011. – № 2. – С. 35 – 45. – Режим доступу : http://www.sportscience.org.ua/index.php/Arhiv.html?file=tl_files/Arxiv+2011/SNU+2011+%E2%84%96+2/Snoubording.pdf

2010:

 1. Кваліметрична оцінка етапів чемпіонату України з авторалі 2009 р. / Олег Рибак, Юрій Байцар, Юрій Любіжанін, Андрій Демічковський // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2010. – Вип. 14, т. 1. – С. 243 – 247.

2009:

 1. Заняття на лижах як один із засобів оздоровлення / Ю. І. Байцар, О. М. Стефанишин, Ю. І. Любіжанін, Н. І. Стефанишин // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2009. – Вип. 44. – С. 5 – 6.
 2. Кваліметрична рейтингова оцінка якості організації та проведення етапів Кубка України з ралі-спринту 2008 р. / Олег Рибак, Юрій Байцар, Юрій Любіжанін, Юрій Рибак // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2009. – Вип. 13, т. 1. – С. 255 – 262.

2008:

 1. Організація та проведення туризму з початківцями : метод. посіб. для туристів-початківців / Байцар Ю. І., Бережанський В. О., Любіжанін Ю. Г., Стефанишин Н. І., Стефанишин О. М. – Л. : Логос, 2008. – 72 с. – ISBN 966-7379-83-9.
 2. Байцар Ю. Рейтингова система оцінки автомобільних змагань / Юрій Байцар, Юрій Любіжанін, Юрій Рибак // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 1. – С. 15 – 20.

2007:

 1. Рибак О. Ю. Концептуальні засади рухової активності школярів / О. Ю. Рибак, Ю. Г. Любіжанін // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2007. – Вип. 17. – С. 50 – 58.
 2. Клемба А. Підвищення ефективності методики навчання лижних ходів на основі новаційних підходів / А. Клемба, Ю. Байцар, Ю. Любіжанін // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 3. – С. 151 – 154.
 3. Дробний П. Д. Створення волейбольних клубів в Україні на 5 етапі (з 1991 по сьогоднішній час) / П. Д. Дробний, Н. П. Лібович, Ю. Г. Любіжанін // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики спортивних ігор : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 2007. – С. 33 – 35.
 4. Стан організаційного, програмно-нормативного і науково-методичного забезпечення автомобільного спорту, картингу та мотоциклетного спорту / О. Рибак, Ю. Любіжанін, О. Стефанишин, Ю. Ткач // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 5. – С. 322 – 332.

2006:

 1. Оздоровчий вплив занять лижною підготовкою на організм людини / Ю. І. Байцар, Л. С. Зубрицький, О. М. Стефанишин, Ю. Г. Любіжанін // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2006. – Вип. 9. – С. 5 – 6.
 2. Складові здорового способу життя студентів в умовах сучасного суспільства / Р. Р. Сіренко, М. О. Сапронов, Ю. Г. Любіжанін, О. М. Стефанишин // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2006. – Вип. 9. – С. 42 – 45.

2005:

 1. Крупський В. Дослідження ефективних засобів і методів розвитку фізичних якостей у дітей / В. Крупський, Л. Шевчук, Ю. Любіжанін // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2005. – Вип. 9, т. 4. – С. 46 – 49.
 2. Строкатов В. В. Медико-спортивна деонтологія в роботі з неповносправними Львівщини / В. В. Строкатов, М. О. Сапронов, Ю. Г. Любіжанін // Актуальні проблеми організації фізичного виховання студентської та учнівської молоді Львівщини : зб. наук. пр. – Л. : ЛДФА, 2005. – С. 35 – 36.
 3. Вплив занять спортом на реабілітацію та інтеграцію неповносправних дітей з синдромом Дауна / Б. І. Байцар, Л. С. Зубрицький, О. М. Стефанишин, Ю. Г. Любіжанін // Оздоровча і спортивна робота з неповносправними : зб. наук. ст. – Л. : Кварт, 2005. – С. 81 – 84.
 4. Вплив занять фізичною культурою на здоров’я людини / Б. І. Байцар, Ю. Г. Любіжанін, О. М. Стефанишин, Л. Я. Шевчук // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2005. – Вип. 6. – С. 6 – 7.
 5. Організація та методика проведення лижного туризму : метод. посіб. / Ю. І. Байцар, Л. С. Зубрицький, В. М. Стефанишин, О. М. Стефанишин, Ю. Г. Любіжанін. – Л., 2005. – 32 с.
 6. Теоретичні основи деонтології в інваспорті / В. В. Строкатов, М. О. Сапронов, Ю. Г. Любіжанін, О. М. Стефанишин // Оздоровча і спортивна робота з неповносправними : зб. наук. ст. – Л. : Кварт, 2005. – С. 43 – 52.
 7. Характеристика показників електрокардіограми у студентів в залежності від стажу занять оздоровчим бігом / М. С. Довганик, М. М. Довганик, О. С. Улітін, Ю. Г. Любіжанін // Актуальні проблеми організації фізичного виховання студентської та учнівської молоді Львівщини : зб. наук. пр. – Л. : ЛДФА, 2005. – С. 115 – 117.

2004:

 1. Вплив оздоровчих занять на лижах на організм людини / Ю. Байцар, Ю. Любіжанін, О. Стефанишин, Л. Шевчук // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 2004. – С. 145 – 146.
 2. Фактори мотивації учнів загальноосвітніх шкіл Львівщини на уроках лижної підготовки / А. Клемба, Ю. Байцар, Ю. Любіжанін, Л.Шевчук // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 2004. – С. 96 – 98.
 3. Форми та зміст „Активного туризму” у вищих навчальних закладах м. Львова /А. Клемба, Л. Зубрицький, Ю. Любіжанін, Л. Шевчук // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2004. – Вип. 8, т. 3. – С. 177 – 180.

2003:

 1. Любіжанін Ю. Г. Профілактика травматизму під час занять з лижного спорту / Ю. Г. Любіжанін // Новітні медико-педагогічні технології зміцнення та збереження здоров’я учнівської молоді : навч.-метод. посіб. – Л., 2003. – С. 155 – 158.
 2. Любіжанін Ю. До питання історії „Сокільських” та „Січових” періодичних видань (до 1914 р.) / Любіжанін Ю., Улітін О., Нагорняк М. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х. : ХДАДМ, 2003. – № 15. – С. 63 – 68.

2002:

 1. Автомобілем – в Польщу: вирушаємо у подорож / Ю. Любіжанін, О. Рибак, О. Стефанишин, О. Улітін // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ІІІ Міжрегіон. наук.-практ. конф. – Л., 2002. – С. 48 – 50.
 2. Особливості підготовки автомобільної мандрівки до Польщі / Ю. Любіжанін, О. Рибак, О. Стефанишин, О. Улітін // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ІІІ Міжрегіон. наук.-практ. конф. – Л., 2002. – С. 47 – 48.
 3. Доцільність проведення туристичних занять з учнями молодших класів / А. Клемба, Ю. Байцар, Ю. Любіжанін, М. Нагорнюк // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ІІІ Міжрегіон. наук.-практ. конф. – Л., 2002. – С. 38 – 39.

2001:

 1. Крупський В. П. Особливості техніко-тактичних дій спортсменів на етапах безпосередньої підготовки до змагань / В. П. Крупський, Ю. Г. Любіжанін // Роль фізичної культури і спорту в здоровому способі життя : зб. тез V Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 2001. – С. 46.
 2. Клемба А. Вплив кондиційних тренувань на працездатність лижників-початківців / А. Клемба, В. Крупський, Ю. Любіжанін // Роль фізичної культури і спорту в здоровому способі життя : зб. тез V Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 2001. – С. 37.
 3. Ергономічна посадка водія – запорука здорової та безаварійної їзди / Ю. Г. Любіжанін, О. Ю. Рибак, О. М. Стефанишин, О. С. Улітін // Роль фізичної культури і спорту в здоровому способі життя : зб. тез V Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 2001. – С. 50 – 51.
 4. Фізична культура – джерело здоров’я і активного довголіття / Ю. І. Байцар, М. С. Довганик, Ю. Г. Любіжанін, М. П. Нагорнюк, О. С. Улітін // Роль фізичної культури і спорту в здоровому способі життя : зб. тез V Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 2001. – С. 5 – 6.

1997:

 1.  Улітін О. С. Започаткування лещетарства на Галичині / О. С. Улітін, Ю. Г. Любіжанін // Оптимізація процесу фізичного виховання в системі освіти : матеріали Всеукр. наук. конф., присвяч.40-річчю ф-ту фіз. виховання Терноп. держ. пед. ін-ту. – К. ; Т., 1997. – С. 25 – 26.

[згорнути]
Прокрутити вгору