Автори – П

ПРИСТУПА ЄВГЕН НИКОДИМОВИЧ

2023:

 1. Приступа Є. Комплексний розвиток здібностей дітей старшого дошкільного віку з використанням інтегрально-розвивальних м’ячів / Євген Приступа, Вікторія Пасічник, Андрій Вовканич // Науковий дискурс у фізичному вихованні і спорті. – 2023. – № 2. – С. 37–47.
 2. Smart organization – digitalization of combat sports services / Wojciech Cieśliński, Kazimierz Witkowski, Eugeniusz Prystupa, Tomasz Pałka, Paweł Piepiora // Archives of Budo Science of Martial Arts and Extreme Sports. – 2023. – Vol. 19. – P. 257–266. (Scopus)

2022:

 1. Нормативні засади професійної діяльності у сфері фізичної реабілітації, лікувальної фізичної культури, трудотерапії / Приступа Є. Н., Бріскін Ю. А., Жарська Н. В., Будзин В. Р., Вовканич А. С. // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2022.  – № 7(2). – С. 268–274. https://doi.org/10.26693/jmbs07.02.268
 2.  Фізкультурно-спортивна реабілітація у системі галузевих соціальних практик / Приступа Є. Н., Жарська Н. В., Бріскін Ю. А., Вовканич А. С. // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2022. – Т. 7, № 4(38). – С. 163–169. DOI: 10.26693/jmbs07.04.163
 3. Regeneration of Skeletal Muscle Fibers and Regulation of Myosatellitocytes Metabolism / V. Hashchyshyn, R. Tymochko-Voloshyn, N. Paraniak, L. Vovkanych, I. Hlozhyk, V. Trach, F. Muzyka, Y. Serafyn, E. Prystupa, Y. Boretsky // Cytology and Genetics. – 2022. – Vol. 56, N 3. – Р. 253–260. DOI: 10.3103/S0095452722030033 (Scopus, Web of Science)
 4. Edukacja fizyczna – wprowadzenie do ratownictwa wodnego na przykładzie Polski : monografia / Eugeniusz Prystupa, Dariusz W. Skalski, Damian Kowalski, Bogdan Kindzer. – Starogard Gdański ; Lwów, 2022. – 237 р.
 5. The main pedagogical aspects of the formation of professional competence of students of physical culture / Prystupa Y., Muzyka F., Kryshtanovych S., Matviiv V., Ilkiv O. // Revista Tempos E Espaços Em Educação. – 2022. – Vol. 15(34). – P. e16974. https://doi.org/10.20952/revtee.v15i34.16974 (Web of Science)

2021:

 1. Свищ Л. С. Особливості ціннісної професійної підготовки майбутніх фахівців з іноземної філології у Великобританії / Свищ Лілія Осипівна, Приступа Євген Никодимович // Scientific practice: modern and classical research methods : I International Scientific and Practical Conference (February 26, 2021, Boston, USA). – Boston, 2021. – Vol. 2. – Р. 158–160.
 2. Приступа Є. Н. Військовий хортинг у забезпеченні фізичного і морально-етичного виховання особистості / Приступа Є. Н., Виноградський Б. А., Єрьоменко Е. А. // Війський хортинг України. – 2021. – Вип. 1. – С. 228–246.
 3. Research of the system of formation of professional competence of future managers of physical culture / Prystupa Y., Kryshtanovych S., Pasko O., Prudka  L., Matiienko T. // Laplage in Journal. – 2021. – Vol. 7(3C). – P. 286–291. https://doi.org/10.24115/S2446-6220202173C1620p.286-291 (Web of Science)
 4. Dulibskyy A. Identification of the genetic and physiological markers related to injury resistance of football players / Dulibskyy Andriy, Vovkanych Lyubomyr, Prystupa Yevhen //  Proceedings Book of 5th International Eurasian Conference on Sport Education, 9–11 July. – Lviv, 2021. – P. 40–41.
 5. Сучасна система змагань національної футбольної ліги в умовах сталого розвитку / Євген Приступа, Юрій Бріскін, Христина Хіменес, Мар’ян Пітин // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2021. – № 4. – С. 14–18. DOI: 10.32652/tmfvs.2021.4.14–18

2020:

 1. Приступа Є. Н. Австрійський досвід професійної підготовки педагогічних кадрів з фізичного виховання / Є. Н. Приступа, О.В. Романчук, М. В. Данилевич // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. – Запоріжжя : Класичний приватний ун-т, 2020. – Вип. 70, т. 3. – С. 14–19.
 2. Features of formation the professional competence of future managers of physical culture and sports / Yevhen Prystupa, Svitlana Kryshtanovych, Myroslava Danylevych, Ihor Lapychak, Myroslav Kryshtanovych, Petro Sikorskyi, Zoryana Podolyak, Volodymyr Basarab // Journal of Physical Education and Sport. – 2020. – Vol. 20, suppl. is. 1. – P. 441–446. (Scopus)
 3. Capillaroscopic alterations in Patients with idiopathic inflammatory myopathies / Kachkovska V., Kovchun A., Prystupa E., Prystupa L. // Annals of the rheumatic diseases. – 2020. – Vol. 79, supl. 1. – P. 500. Doi: 10.1136/annrheumdis-2020-eular.3139 (Web of Science)
 4. Приступа Є. Н. Лекція-тренінг як форма активного навчання майбутніх менеджерів фізичної культури та спорту/ Приступа Є. Н., Криштанович С. В. // Modern Science and Prectice : зб. наук. пр. ХV Міжнар. наук.-практ. конф. – Варна, 2020. – P. 226–228.
 5. Приступа Є. Н. Досвід підготовки вчителів фізичної культури в Австрії / Є. Н. Приступа, М. В. Данилевич, О. В. Романчук // Науковий часопис НПУ ім.. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорту) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2020. – Вип. 8(128)20. – С. 155–159.
 6. Характеристика освітньо-професійної програми „Фізична реабілітація” у підготовці здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем зі спеціальності 017 „Фізична культура і спорт” у Львівському державному університеті фізичної культури імені Івана Боберського / Приступа Є. Н., Музика Ф. В., Бріскін Ю. А., Будзин В. Р., Жарська Н. В. // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2020. – № 5(27). – С. 419–425.
 7. Діагностичний інструментарій рівнів сформованості професійної компетентності майбутніх менеджерів фізичної культури і спорту : комп’ют. прогр. : авт. свід. № 98021 / Криштанович С. В., Приступа Є. Н., Сидоренко О. П. – Зареєстр. 11.06.2020.

2019:

 1. Development of special physical qualities skilled kickboxers various style of competitive activity / Evgen Prystupa, Andriy Okopnyy, Natalia Hutsul, Khrystyna Khimenes, Andriy Kotelnyk, Ihor Hryb, Maryan Pityn // Journal of Physical Education and Sport. – 2019. – Vol. 19, is. 2, art 42. – P. 273–280. (Scopus)
 2. Effects of an individualised physical rehabilitation intervention enhanced by progressive muscular relaxation and visualisation exercises on psycho-emotional state in women after breast cancer surgery / Prystupa Evgen, Odynets Tetiana, Briskin Yuriy, Tyshchenko Valeria // Physiotherapy Practice and Research. – 2019. – Vol. 40, N 1. – P. 21–27. (Scopus)
 3. Genesis and content of fitness: theoretical and methodological analysis /Evhen Prystupa, Liubov Chekhovska,Olha Zhdanova, Maryana Chekhovska // Sport i turystyka. – 2019. – Т. 2, N 1. S. 147–161.
 4. Kryshtanovych S. The integration of the content of training future managers of physical culture and sport in formation of professional competence=Інтеграція змісту навчання майбутніх менеджерів фізичної культури і спорту у формуванні професійної компетентності / Kryshtanovych S., Prystupa E., Slobozhaninov P. // The scientific heritage. – 2019. – Vol. 2, N 39. – P. 43–46.
 5. Bartoszewicz R. Estimation of indices related to physical activity in Ukraine, Poland, and member countries of active healthy kids global alliance / Bartoszewicz R., Mandyuk A.B., Prystupa Y. N. // Human Movement. – 2019. – Vol. 20(4). – P. 79–88. (Scopus)
 6. Вплив занять за авторською програмою спортивно-реабілітаційної підготовки в адаптивному спорті на якість життя осіб з ушкодженнями опорно-рухового апарату / Євген Приступа, Юрій Бріскін, Марія Розторгуй, Аліна Передерій // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2019. – № 1. – С. 57–64.
 7. Гандзіарський К. Вплив соціально-демографічних чинників, соціальної підтримки і компетентностей на якість життя людей літнього віку з України [Електронний ресурс] / Кшиштоф Гандзіарський, Євген Приступа, Юлія Павлова // Спортивна наука України. – 2019. – № 1(89). – С. 25–31. – Режим доступу: http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/878/0
 8. Рухова активність у структурі вільного часу дорослих жінок / Станіслав Куніковський, Євген Приступа, Мар’яна Ріпак, Богдан Виноградський, Олег Слімаковський // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2019. – № 2(34). – C. 11–17.

2018:

 1. Приступа Є. Формування конкурентного середовища мережі фітнес клубів “Sport Life” у Львові / Приступа Євген, Чеховська Любов // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2018. – Вип. 3К(97). – С. 450–456.
 2. Приступа Є. Структурні компоненти готовності майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до роботи у сфері фізичної рекреації / Євген Приступа, Мирослава Данилевич // Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Серія: Педагогіка. Соціальна робота : [зб. наук. пр.]. – Ужгород, 2018. – Вип. 1(42), ч. 2. – С. 359–363.
 3. Комп’ютерна програма „ДПМ”: моніторинг рівнів сформованості готовності майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до рекреаційно-оздоровчої діяльності : а. с. № 79484 / Данилевич Мирослава Василівна, Приступа Євгеній Никодимович, Мельник Євгеній Ігорович. – Заявл. 01.06.18.
 4. Prystupa E. N. Innovations in the fitness of industry / Evgen N. Prystupa, Olga M. Zhdanova, Liubov Ya. Chekhovska // Nowoczesne technologie innowacyjne i informacyjne w rozwoju społeczenstwa. – Katowice, 2018. – S. 98–107.
 5. Prystupa Y. Mobile Applications for Attraction Young to Motor Activity / Yevgen Prystupa, Olga Zhdanova, Liubov Chekhovska // Using sports, culture, and social studies as means to rediscover lost values : abstract book of 6th International Conference on Science, Culture, and Sport (25–27 April 2018). – Lviv, 2018. – Р. 314.
 6. Metalloproteinase-7 as an early marker of lung damage among polymyositis and determatomyositis patients / V. Kmyta, E. Prystupa, L. Prystupa, A. Kovchun // Annals of the Rheumatic Diseases. – 2018. – Vol. 77, is. 2. – P. 1284. (Scopus)
 7. Features of heart rate variability in breast cancer survivors with various types of attitude to the disease/ Evgen Prystupa, Tetiana Odynets, Yuriy Briskin, Iryna Svistelnyk // Advances in Rehabilitation=Postępy Rehabilitacji. – 2018. – Vol. 3. – P. 5–9. (Scopus)
 8. Мультикультуралізм футболу та сучасна генетика спорту [Електронний ресурс] / Андрій Дулібський, Юрій Борецький, Володимир Трач, Євген Приступа // Спортивна наука України. – 2018. – № 4(86). – С. 25–36. – Режим доступу: http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/777

2017:

 1. Приступа Є. Аналіз ринку фізкультурно-оздоровчих послуг у Львові / Є. Приступа, О. Жданова, Л. Чеховська // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2017. – № 6(62). – С. 74–78.
 2. Приступа Є. Н. Олімпійська освіта як виховне середовище молоді [Електронний ресурс] / Приступа Є. Н., Бріскін Ю. А., Пітин М. П. // Молодь та олімпійський рух : тези доп. X Міжнар. наук. конф. – Київ, 2017. – С. 45–46. − Режим доступу : https://www.uni-sport.edu.ua/sites/default/files/vseDocumenti/zbirnyk_tez_2017_na_sayt.pdf
 3. Приступа Є. Н. Особливості професійної підготовки фітнес-тренерів в умовах сучасної парадигми вищої школи / Приступа Є. Н., Данилевич М. В., Грибовська І. Б. // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково–педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2017. − Вип. 9(91). − С. 96−99. (ВАК)
 4. Розвиток та становлення спортивних єдиноборств у програмах Ігор Олімпіад сучасності / Євген Приступа, Юрій Бріскін, Артур Палатний, Мар’ян Пітин // Фізична активність, здоров’я і спорт. − 2017. − № 1 (27). − C. 3−19. (ВАК)
 5. Сучасний стан підготовки кадрів для сфери оздоровчого фітнесу / Приступа Є., Музика Ф., Жданова О., Чеховська Л. // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2017. – Вип. 7(89). – С. 19–22. (ВАК)
 6. Сова А. Іван Боберський – основоположник української тіловиховної і спортової традиції / Андрій Сова, Ярослав Тимчак ; за наук. ред Євгена Приступи. – Львів : ЛДУФК ; Апріорі, 2017. – 232 с.: іл.
 7. Приступа Є. Система підготовки спортивно-масових заходів у спорті для всіх / Євген Приступа, Любов Чеховська, Ростислав Турка // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2017. – № 2(28). – С. 69–77.
 8. Prystupa E. Peculiar properties and dynamics of physiological indicators in Handball team / Evhen Prystupa, Tyshchenko Valeria // Journal of Physical Education and Sport. – 2017. – Vol. 1, art 49. – P. 335–341. (Scopus)
 9. Частота травми голови та обличчя залежно від виду спорту, механізм та профілактика / Є. Н. Приступа, А. В. Магльований, Д. С. Аветіков [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2017. – № 10 (906). – С. 70–73.

2016:

 1. Приступа Є. Обґрунтування напрямків розвитку студентського спорту України в ХХІ столітті [Електронний ресурс] / Євген Приступа, Михайло Мельник, Мар’ян Пітин // Спортивна наука України. – 2016. – № 1(71). – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/392/377 (ВАК)
 2. Приступа Є. 70 років Львівському державному університету фізичної культури. 20 років кафедрі фітнесу та рекреації / Євген Приступа, Ольга Жданова // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали Х Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (12–13 травня 2016 р.). – Львів, 2016. – С. 12–18.
 3. Приступа Є. Система підготовки висококваліфікованих команд з гандболу в річному макроциклі / Євген Приступа, Валерія Тищенко // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2016. – № 2 (24). – С. 45–53. (ВАК)
 4. Львівський державний університет фізичної культури (1946–2016) : попул. енцикл. / авт. кол. : Ф. Музика [та ін.] ; упоряд. О. Борис ; за заг. ред. Є. Приступи. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 488 с. – ISBN 978-966-7336-01-2.
 5. Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання і спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. – Вип. 20 : у 4 т. – Львів : ЛДУФК, 2016. – Т. 1/2. – 366 с.; Т. 3/4. – 162 с.
 6. Bcl 1 polymorhpism of glucocorticoid receptor gene in patients with bronchial asthma with obesity / V. V. Kmyta, V. Y. Garbuzova, E. N. Prystupa, L. N. Prystupa // Цитология и генетика. – 2016. – Т. 50, № 3. – С. 36 – 41. (Thomson Reuters).

2015:

 1. Prystupa E. Evaluation of health in context of life quality studying / Evgen Prystupa, Iuliia Pavlova // Postępy Rehabilitacji = Advances in Rehabilitation. – 2015. – Vol. 29, N 2. – P. 33–38.
 2. Приступа Є. Особливості змін фізіологічни х показників кваліфікованих гандболістів упродовж річного макроциклу / Євген Приступа, Валерія Тищенко // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2015. – № 3(21). – С. 49 – 56.
 3. Приступа Є. Первинний аналіз причин летальних випадків під час уроків фізичного виховання / Приступа Євген, Вовканич Андрій, Петришин Юрій // // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2015. – № 3(21). – С. 18 – 27.
 4. Prystupa Y. Preliminary analysis of reasons of lethal cases during physical education lessons / Yevhen Prystupa, Andriy Vovkanych, Yuriy Petryshyn // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2015. – № 3(21). – С. 18 – 27.
 5. Поховання спортовців на Личаківському кладовищі / Євген Приступа, Ольга Романчук, Ростислав Коваль, Наталія Базиляк, Юліана Мельник, Лариса Матлашенко ; за заг. ред. Є. Приступи. – Львів : Манускрипт, 2015. – 64 с.
 6. Organizational basics implementation of the programs of Special Olympics / Yevgenij Prystupa, Alina Perederiy, Yuriy Briskin, Maryan Pityn // Harvard Journal of Fundamental and Applied Studies. − 2015. − N 1 (7), vol. 8. – P. 266 − 272.
 7. BCL1 polymorphism of glucocorticoids receptor gene and bronchial asthma / V. V. Kmyta, V. F. Orlovskyi, L. N. Prystupa, E. N. Prystupa // Georgial Medical News. – 2015. – Vol. 3(2040). – P. 51 – 55.

2014:

 1. Приступа Е. Н. Организационно-педагогические аспекты инклюзивного физического воспитания учащихся 1–3 групп здоровья / Е. Н. Приступа, И. Р. Боднар, Ю. В. Петришин // Наука и спорт: современные тенденции. – 2014. – № 1, т. 2. – С. 118–123.
 2. Дидактичні ігри з м’ячами : навч. посіб. / Приступа Є. Н., Петришин Ю. В., Виноградський Б. А., Петрина Р. Л., Пасічник В. М. – Л. : ЛДУФК, 2014. – 206 с. – ISBN 978-966-2328-61-5.
 3. Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Вип. 18 : у 4 т. – Л. : ЛДУФК, 2014. – Т. 1. – 349 с.; Т. 2. – 210 с.; Т. 3. – 239 с.; Т. 4. – 180 с.
 4. Improvement of rally crews pace notes training / Lyudmila Rybak, Evhen Prystupa, Oleh Rybak, Bogdan Vynogradskyi // Journal of Physical Education and Sport. – 2014. – Vol. 14(2), art 31. – P. 198–204.
 5. Приступа Є.Н. Здоров’я населення України: проблеми і перспективи / Є.Н. Приступа, Ю О. Павлова / Здоровий спосіб життя, фізична культура, спорт. Актуальні питання спортивної медицини. Реабілітація: фізична, медична, психологічна : тези І установчої наук.-практ. конф. – Київ, 2014. – С. 129–131.
 6. Павлова Ю.О. Здоров’я та якість життя молоді Західного регіону [Електронний ресурс] / Ю. О. Павлова, Є. Н. Приступа // Фізична культура, спорт та здоров’я : тези доп. XIV Міжнар. наук.-практ. конф. – Харків, 2014. – режим доступу: http://hdafk.kharkov.ua/ua/naukovi-napryami-konferentsiji/zdorov-ya-lyudini-fizichna-reabilitatsiya-ta-fizichna-rekreatsiya/754-zdorov-ya-ta-yakist-zhittya-molodi-zakhidnogo-regionu
 7. Prystupa E. Life Quality and Physical Activity of Ukrainian people / E. Prystupa, Iu. Pavlova // Олимпийский спорт и спорт для всех : тез докл. XVIII Междунар. науч. конгр. – Алматы, 2014. – Т. 3. – С. 428–431.

2013:

 1. Приступа Є. Н. Інклюзивне фізичне виховання школярів 1–3 груп здоров’я / Приступа Є. Н., Петришин Ю. В., Боднар І. Р. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2013. – № 1. – С. 62–67.
 2. Приступа Е. Н. Исследование качества жизни разных возрастных групп населения / Е. Н. Приступа, Ю. А. Павлова // Наука и спорт: современные тенденции. – 2013. – № 1, т. 1. – С. 12–21.
 3. Оцінювання психофізіологічних станів у спорті : монографія / Георгій Коробейніков, Євген Приступа, Леся Коробейнікова, Юрій Бріскін. – Л. : ЛДУФК, 2013. – 312 с. – ISBN 978-966-2328-59-2.
 4. Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Вип. 17 : у 4 т. – Л. : ЛДУФК, 2013. – Т. 1. – 334 с.; Т. 2. – 300 с.; Т. 3. – 296 с.; Т. 4. – 204 с.
 5. Prystupa Y. Health level and fitness of secondary school pupils in Ukraine / Prystupa Y., Bodnar I. // Life and movement. – 2013. – № 3/4(5). – P. 3–12.

2012:

 1. Приступа Є. Н. Українські народні ігри : монографія / Є. Н. Приступа, В. І. Левків, О. В. Слімаковський. – Л. : ЛДУФК, 2012. – 432 с.
 2. Приступа Є. 65 років Львівському державному університету фізичної культури. 15 років кафедрі рекреації та оздоровчої фізичної культури / Євген Приступа, Ольга Жданова // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали VIII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Л., 2012. – С. 11 – 15.
 3. Приступа Є. Н. Військові багатоборства та військово-прикладні види спорту в системі підготовки фахівців Збройних Сил України / Є. Н. Приступа, С. В. Романчук // Вісник Кам’янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка. Серія: Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини. – Кам’янець-Подільський, 2012. – Вип. 5. – С. 223–230.
 4. Приступа Є. Львівський державний університет фізичної культури / Євген Приступа, Іван Яремко // Енциклопедія Львова. – Л. : Літопис, 2012. – Т. 4. – С. 342 – 344.
 5. Приступа Є. Летальні випадки на уроках фізичної культури: причини та способи запобігання [Електронний ресурс] / Євген Приступа, Андрій Вовканич, Юрій Петришин // Спортивна наука України. – 2012. – № 2. – С. 19 – 27. – Режим доступу : http://www.sportscience.org.ua/index.php/Arhiv.html?file=tl_files/Archiv2012/2/Prystupa_4.pdf
 6. Приступа Є. Стан здоров’я школярів та можливості його корекції засобами фізичного виховання / Євген Приступа, Андрій Вовканич, Юрій Петришин // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. – Т., 2012. – С. 122 – 126.
 7. Єдинак Г. А. До питання про вдосконалення системи оцінювання фізичної підготовленості військовослужбовців Збройних Сил України / Єдинак Г. А., Приступа Є. Н. // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 4. – С. 276 – 280.
 8. Спосіб визначення рівня готовності студентів педагогічних спеціальностей до фізкультурно-оздоровчої роботи : пат. 69490 Україна : МПК А61В 5/02 / Приступа Є. Н., Сидорко О. Ю., Сибіль М. Г., Боднар І. Р., Романчишин О. М. – № 13687 ; заявл. 21.11.2012 ; опубл. 25.04.2012, Бюл. № 8.
 9. Спосіб оцінювання швидкості реакції спортсменів в ігрових видах спорту : патент 74403 Україна : МПК А63В 69/00 / Приступа Є. Н., Бріскін Ю. А., Тищенко В. О., Сушинський О. Є., Пітин М. П., Бережанський В. О., Петришак В. С. – № 04663 ; заявл. 13.04.2012 ; опубл. 25.10.2012, Бюл. № 20.
 10. Prystupa E. Determinanty zdrowia ukraińskich uczniów / Evgen Prystupa, Iuliia Pavlova // Społeczno-kulturowe studia z kultury fizycznej. – Rzeszów, 2012. – S. 682 – 691.
 11. Prystupa E. Paralympic sport as a basic of adaptive sport = Sport paralimpijski jako podstawa sportu adaptacyjnego / Eugen Prystupa, Yuriy Briskin, Alina Perederiy // Sport i społeczeństwo. – Radom, 2012. – T. 2, nr. 1. – S. 79 – 89.
 12. The role of Olympic education in solving problems of modern generation / Eugeniy Prystupa, Yuriy Briskin, Maryan Pityn, Oksana Blavt // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2012. – № 3. – С. 3 – 9.

2011:

 1. Приступа Є. Завищені нормативи чи слабкі діти? / Євген Приступа // Дзеркало тижня. – 2011.– № 9 . – С. 12.
 2. Приступа Є. Наше завдання: зберегти національну ідентичність / Євген Приступа // Країна спорту. – 2011. – № 10. – С. 2.
 3. Приступа Є. Подібної кількості студентів на Всесвітній Універсіаді від нашого університету не було / Євген Приступа // Спортивка. – 2011. – № 96 (731). – С. 13.
 4. Приступа Є. Н. Порівняльний аналіз фізичної підготовленості кваліфікованих гандболісток на різних етапах підготовки [Електронний ресурс] / Приступа Є. Н., Тищенко В. О., Петришин Ю. В. // Спортивна наука України. – 2011. – № 5. – Режим доступу : http://www.sportscience.org.ua/index.php/
 5. Приступа Є. Н. Роль і місце фахівця з фізичної реабілітації в системі охорони здоров’я населення / Приступа Є. Н., Вовканич А. С. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2011. – № 9. – С. 92 – 96.
 6. Приступа Е. Н. Решение проблем современной молодежи средствами олимпийского образования / Приступа Е. Н., Брискин Ю. А., Питын М. П. // Sportul Olimpic şi sportul pentru toţi : materialele Congresului Şt. Intern. – Chişinău : USEFS, 2011. – Vol. I. – P. 148 – 151.
 7. Вовканич А. Фізичні вправи як складова реабілітаційного процесу дітей з розладами особистості і поведінки [Електронний ресурс] / Вовканич А., Приступа Є., Самолюк Х. // Спортивна наука України. – 2011. – № 5. – Режим доступу : http://www.sportscience.org.ua
 8. Павлова Ю. Рівень соматичного здоров’я сучасної молоді (на прикладі студентів Ужгородського національного університету) / Юлія Павлова, Євген Приступа, Вікторія Тулайдан // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 4. – С. 91–99.
 9. Рипак М. Отношение женщин-учителей 36–55 лет к занятиям физической культурой / Рипак М., Приступа Е., Петришин Ю. // Ştiinţa culturii fizice. – Chişinău, 2011. – Nr. 8/2. – P. 139 – 143.
 10. Порівняльна статистична модель фізичної підготовленості студентів різних спеціальностей / Ю. Павлова, В. Тулайдан, Є. Приступа, Б. Виноградський // Моделювання складних систем в області механіки людини, фізичного виховання і спорту : матеріали VІI електрон. Всеукр. наук. конф. (24 березня, 2011 р.). – Х., 2011. – С. 3–5.
 11. Львівський державний університет фізичної культури : попул. довід. / [авт. кол. : О. Полянський, М. Линець, І. Свістельник] ; за заг. ред. Є. Приступи. – Л. : ЛДУФК, 2011. – 171 с. – ISBN 978-966-2328-23-3.
 12. Методика використання інтегрально-розвивальних м’ячів у інтелектуальному та фізичному розвитку дітей („Інтегрально-розвивальні м’ячі”) : а. с. № 37947 Україна / Приступа Є. Н., Виноградський Б. А., Петрина Р. П., Петришин Ю. В. Окопний А. М., Пасічник В. М. – Зареєстр. 12.04.11.
 13. Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Вип. 15 : [у 4-х т.]. – Л. : ЛДУФК, 2011. – Т. 1. – 406 с.; Т. 2. – 293 с.; Т. 3. – 336 с.; Т. 4. – 199 с.
 14. Порівняльна статистична модель фізичної підготовленості студентів різних спеціальностей / Павлова Ю., Тулайдан В., Приступа Є., Виноградський // Теорія та методика фізичного виховання. – 2011. – № 3. – С. 7 – 15.
 15. Роль швидкісно-силових здібностей у формуванні технічної підготовки волейболістів 10–14 років / Олександр Швай, Валерій Поляковський, Леонід Гнітецький, Євген Приступа // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 1. – С. 73 – 76.
 16. Peculiarities of health-related educational technologies in higher educational establishment learning process [Electronic resourse] / Vovkanych A., Zavydivska N., Prystupa Y., Petryshyn Y. // Спортивна наука України. – 2011. – № 2. – С. 3–17. – Режим доступу : http://www.sportscience.org.ua
 17.  The association of osteoarthritis and obesity = Związek osteoartrozy z otyłością / Eugen Prystupa, Ludmila Prystupa, Olexandr Opimakh, Vladyslava Dytko // Zdrowie i społeczeństwo : [rocznik]. – Radom, 2011. – № 1. – S. 131 – 153.
 18.  The problem of socialization of forming of legal culture in cadets-life-savers / Zarichanskyj Оleg, Prystupa Eugene, Vynogradskyi Bogdan [et al.] // Journal of Health Promotion and Recreation. – 2011. – Vol. 1, nr. 3. – P. 19 – 24.
 19. The problem of professional awareness and legal culture of cadets-rescuers / Zarichanskyj Оleg, Prystupa Eugene, Vynogradskyi Bogdan [et al.] // Journal of Health Promotion and Recreation. – 2011. – Vol. 1, N 3. – P. 15 – 18.
 20. Effects of obesity on asthma course = Wpływ otyłości na przebieg astmy oskrzelowej / Eugen Prystupa, Ludmila Prystupa, Ganna Fadieieva [i in.] // Zdrowie i społeczeństwo : [rocznik]. – Radom, 2011. – № 1. – S. 155 – 163.

2010:

 1. Приступа Є. Вплив фізичної рекреації на збереження і зміцнення здоров’я сучасної людини / Є. Приступа, Н. Завидівська // Фізична рекреація : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту / Приступа Є. Н., Жданова О. М., Линець М. М. [та ін.] ; за наук. ред. Є. Приступи. – Дрогобич : Коло, 2010. – Ч. 1, розд. 3. – С. 88 – 130.
 2. Приступа Є. Розвиток моторики і фізичної підготовленості людини / Є. Приступа, Н. Завидівська // Фізична рекреація : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту / Приступа Є. Н., Жданова О. М., Линець М. М. [та ін.] ; за наук. ред. Євгена Приступи. – Дрогобич : Коло, 2010. – Ч. 2, розд. 1. – С. 131 – 153.
 3. Приступа Є. Якість життя людини: категорії, компоненти та їх вимірювання / Приступа Євген, Куриш Назарій // Фізична активність, здоров′я і спорт. – 2010. – № 2. – С. 54–63.
 4. Приступа Е. Н. Рекреация как социально-культурное явление, разновидность и результат / Приступа Е. Н., Линец М. М. // Международная научно-практическая конференция государств – участников СНГ по проблемам физической культуры и спорта : доклады пленарных заседаний. – Минск, 2010. – Ч. 2. – С. 206 – 214.
 5. Приступа Є. Рекреаційні ігри / Є. Приступа, О. Жданова, П. Мартин // Фізична рекреація : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту / Приступа Є. Н., Жданова О. М., Линець М. М. [та ін.] ; за наук. ред. Євгена Приступи. – Дрогобич : Коло, 2010. – Ч. 2, розд. 4. – С. 276 − 305.
 6. Приступа Є. Соціально-культурні аспекти рекреації / Є. Приступа, Н. Завидівська, П. Мартин // Фізична рекреація : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту / Приступа Є. Н., Жданова О. М., Линець М. М. [та ін.] ; за наук. ред. Євгена Приступи. – Дрогобич : Коло, 2010. – Ч. 1, розд. 2. – С. 57 − 88.
 7. Приступа Е. Н. Спорт инвалидов как составляющая международного олимпийского движения / Приступа Е. Н., Брискин Ю. А., Передерий А. В. // Международная научно-практическая конференция государств – участников СНГ по проблемам физической культуры и спорта : докл. пленар. заседаний. – Минск, 2010. – С. 66 – 75.
 8. Приступа Є. Формування системи знань про спорт інвалідів / Євген Приступа, Юрій Бріскін, Аліна Передерій // Humanistyczny wymiar kultury fizycznej / red. nauk. Mariusz Zasada [i in.]. Seria: Monografie. – Bydgoszcz; Lwow ; Warszawa, 2010. – Nr 12. – S. 245 – 258.
 9. Приступа Є. Н. Взаємозв’язок остеопорозу та ожиріння / Приступа Є. Н., Приступа Л. Н., Опімах О. І. // Галицький лікарський вісник. – 2010. – Вип. 3.
 10. Походження рекреації та її сутність / Є. Приступа, Л. Чеховська, О. Жданова, М. Линець // Фізична рекреація : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту / Приступа Є. Н., Жданова О. М., Линець М. М. [та ін.] ; за наук. ред. Є. Приступи. – Дрогобич : Коло, 2010. – Ч. 1, розд. 1. – С. 9 – 56.
 11. Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту /за заг. ред. Євгена Приступи. – Вип. 14 : [у 4-х т.]. – Л. : ЛДУФК, 2010. – Т. 1. – 394 с.; Т. 2. – 301 с.; Т. 3. – 215 с.; Т. 4. – 203 с.
 12. Фізична рекреація : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту / Приступа Є. Н., Жданова О. М., Линець М. М. [та ін.] ; за наук. ред. Є. Приступи. – Дрогобич : Коло, 2010. – 448с. − ISBN 978-966-2328-06-6.
 13. Prystupa Y. Paralympic sport as a basic of adaptive sport / Yevgenij Prystupa, Yuriy Briskin, Alina Perederiy // Zdrowie dobrem spolecznym : materialy miedzynar. symp. / pod red. nauk. I. Murawowa i A. Nowaka.–Radom, 2010. – S. 114–123.
 14. Education, tourism and health for people / ed. by Walery Zukow, Radoslaw Muszkieta, Eugeniusz Prystupa [et al.]. – Lviv ; Poznan ; Warsawа, 2010. – 378 s. – Serie : Monograph ; N 10/10. − ISBN-978-83-929551-9-1.
 15. Humanistyczne aspekty rehabilitacji, turystyki, rekreacji i sportu = Humanistic aspects of rehabilitation, tourism, recreation and sport / red. nauk. Walery Zukow, Radoslaw Muszkieta, Eugeniusz Prystupa [et al.]. – Lwow ; Poznan ; Warszawa, 2010. – 146 s. – Seria : Monografie ; N 11/10. − ISBN-978-83-62750-00-9.

2009:

 1. Клімато-географічні передумови організації у Львівській області підготовки спортсменів до Ігор ХХХ Олімпіади (м. Лондон, 2012 р.) / Приступа Є. Н., Бріскін Ю. А., Линець М. М., Александров В. Ф. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2009. – № 1. – С. 105 – 109.
 2. Muszkieta R. Specjalista rekreacji i specjalista turystyki-ksztalcenie, kompetencje, mozliwosci zawodowe / Radoslaw Muszkieta, Eugeniusz Prystupa, Aleksander Skaliy // Ksztalcenie kadr w zakresie kultury fizycznej / red. nauk. Radoslaw Muszkieta, Marek Napierala, Aleksander Skaliy, Walery Zukow. Seria : Monografie. – Poznan, 2009. – N. 3. – S. 5–10.
 3. Wybrane postawy zawodowe nauczycieli wychowania fizycznego z uwzglednieniem wspolczesnych wymagan i kompetencji / Radoslaw Muszkieta, Eugeniusz Prystupa, Aleksander Skaliy, Marek Napierala // Ksztalcenie kadr w zakresie kultury fizycznej / red. nauk. Radoslaw Muszkieta, Marek Napierala, Aleksander Skaliy, Walery Zukow. Seria: Monografie. –Poznan, 2009. – N. 3. – S. 77–85.

2008:

 1. Приступа Є. Вступне слово / Євген Приступа // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Л. : ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – С. 3.
 2. Приступа Є. Життя без хвороб, або Чи потрібні Україні спеціалісти здоров’я? [Закінчення. Початок у №12 за 2007 р.] / Євген Приступа // Народне здоров’я. – 2008. − № 1. – С. 4-5.
 3. Приступа Є. Н. Концепція вільного часу людини як важлива категорія рекреації [Електронний ресурс] / Є. Н. Приступа // Спортивна наука України. – 2008. − № 5. – С. 9-22. − Режим доступу : www.sportscience.org.ua
 4. Приступа Є. „Тези про занепад українського спорту – невиправдані” / Євген Приступа // Budo. Шлях воїна. – 2008. − № 1. – С. 16. − Текст : укр., анг.
 5. Приступа Є. Рекреація як соціально-культурне явище, різновид і результат діяльності [Електронний ресурс] / Євген Приступа, Аркадіуш Жепка, Войцех Лара // Спортивна наука України. – 2008. – № 3. – Режим доступу : http:// www.nbuv.gov.ua.
 6. Opoka D. M. Aspekty ksztatcenia kadr dla potrzeb uslug rekreacji ruchowej w klubach fitness w Polsce / Opoka D. M., Prystupa T., Jethon Z. // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Л., 2008. – С. 293–303.

2007:

 1. Приступа Є. Бачу ЛДУФК центром підготовки фахівців Західної України / Євген Приступа // Спортивка. – 2007. – № 57 (205). – 16 лип.
 2. Приступа Є. Життя без хвороб, або Чи потрібні Україні спеціалісти здоров’я? / Євген Приступа // Народне здоров’я. – 2007. − № 12. – С. 6.
 3. Приступа Е. Спорт инвалидов – важная составляющая олимпийского образования / Евгений Приступа // Наука в олимпийском спорте. – 2007. − № 2. – С. 153−157.
 4. Приступа Є. Н. Фізична активність – найкращі ліки, або чи потрібні Україні фахівці зі здоров’я? / Приступа Є. Н. // Дзеркало тижня. – 2007. – 24 лют. – С.14.
 5. Приступа Е. Основные тенденции развития Паралимпийского спорта / Евгений Приступа, Юрий Брискин, Алина Передерий // Паралимпийское движение в России на пути к Пекину: проблемы и решения. – СПб. : СПбНИИ физической культуры, 2007. – С. 110–115.
 6. Приступа Є. Концепції вільного часу людини, як важливої категорії рекреації / Євген Приступа, Аркадіуш Жепка, Лех Войцех // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2007. − № 1. – С. 106-112.
 7. Приступа Є. Рекреація, як соціально-культурне явище, різновид і результат діяльності / Євген Приступа, Аркадіуш Жепка, Владімеж Лара // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2007. − № 1. – С. 112–120.
 8. Prystupa E. Hidrokinesitherapy in physical rehabilitation of children with spastic forms of cerebral palsy / Е. Prystupa, Y. Galas, А. Vovkanych // Kierunki rozwoju fizioterapij : XIV Miedzynar. kongr. naukowy Polskiego towarzystwa fizioterapij. – Wroclaw, 2007. – Supl. 1. – P. 1 – 3.
 9. Opoka D. The level of carotenoids in students of PWSZ at legnica as an effekts of environvtntal contamination / D. Opoka, Е. Prystupa, І. Migasiewicz // Srodowiskowe zrodla zagrozen zdrowotnych : II Miedzynarodowe Sympozjum Naukowe. – Lublin, 2007. – S. 258.
 10. Opoka D. Physical activity and skin carotenoid score measured non-invasive method / Dorota Opoka, Juliusz Migasiewicz, Eugeniusz Prystupa // Srodowiskowe zrodla zagrozen zdrowotnych : II Miedzynar. sympoz. nauk. – Lublin, 2007. – S. 748 – 752.
 11. Zachowania prozdrowotne kobiet zatrudnionych w medycznych stuibach wieziennych / D. Opoka, Z. Jethon, E. Prystupa, I. Migasiewicz, A. Kaczmarek, P. Lapinski // Kobiety w grupach dyspozycyjnych spoleczenstwa : socjolgiczna analiza udzialu i roli kobiet w wojsku, policji oraz w innych grupach dyspozycjnych / pod red. K. Dojwy, I. Maciejewskiego. – Wroclaw, 2007. – S. 317 – 323.
 12. Biological regeneration as a factor for muscle strength optimization in upper limbs of disabled weight lifters with cerebral palsy / T. Prystupa, E. Prystupa, A. Wolynska-Slezynska, J. Slezynski // Journal of human kinetics.− 2007. – Vol. 18. – P. 121 – 133.

2006:

 1. Приступа Е. Закономерности развития Паралимпийского спорта [Электронный ресурс] / Приступа Е., Приступа Т., Болях Е. // Спортивна наука України. – 2006. – № 2(3). – Режим доступа : www.sportscience.org.ua
 2. Приступа Т. Влияние терапии на параметры психической напряженности детей-инвалидов зрения [Электронный ресурс] / Т. Приступа, А. Толочко-Романовска, Е. Приступа // Спортивна наука України. – 2006. – № 2(3). – Режим доступа : www.sportscience.org.ua
 3. Prystupa E. Ocena bezpieczenstwa podczas nauczania skoku do wodu na glowie / Е. Prystupa, W. Wiesner // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sect. D Med. − 2006. – Vol. 60, supl. 16, nr. 6. − S. 212 – 215.
 4. Prystupa E. Aktualne koncepcje zastosowania aktywnosci ruchowej w modyfikacji stylu zycia osob chorych na cukrzyce / Е. Prystupa, І. Migasiewicz, W. Michalczak // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sect. D Med. − 2006. – Vol. 60, supl. 16, nr. 6. − S. 208 – 211.
 5. Prystupa E. Developmental trends in sports for the disabled. The case of Sammer Paralympics / Е. Prystupa, Т. Prystupa, Е. Bolach // Human Movement. – 2006. – Vol. 7, nr. 1. – S. 77 – 83.
 6. Prystupa E. Reakcje adaptacijne u dzieci niewidomych i niedowidzacych uprawiajacych gry i zabawy ruchowe / Е. Prystupa, Т. Rzepa, А. Rokita // Psychologiczne wspomaganie rozwoju psychicznego dziecka : teoria i badania / pod red. A. Czapigi. – Wroclaw, 2006. – S. 129 – 136.
 7. Prystupa E. Aspekty zdrowotne i lecznicze w edukacji plywackiej studentow AWF we Wroctawiu / Е. Prystupa, W. Wiesner, К. Zaton // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sect. D Med., 2006. – Vol. 60, supl. 16, nr. 6. − S. 216 – 220.
 8. Analysis of selected parameters of powerlifting technigue of disabled competitors / I. Migasiewicz, W. Wiesner, W. Seidel, T. Prystupa, B. Pietraszewski, D. Opoka, E. Prystupa // Polish Journal of Environmental Studies. – 2006. – Vol. 15, nr. 5B, сz. 2. – S. 603 – 606.
 9. Changes of performance asymmetry as an effect of complex motor activity learning process / P. Kunysz, B. Blachura, I. Migasiewicz, E. Prystupa [etc.] // Polish Journal of Environmental Studies. – 2006. – Vol. 15, nr. 5B, cz. 2. – S. 600 – 602.
 10. Czy polski nauczyciel wychowania fizycznego podola oczekiwaniom spoleszno-edukacyjnym? / R. Muszkieta, P. Olesniewicz, E. Prystupa // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2006. − № 4. – С. 204 – 210.
 11. Dynamika tonusu miesni konczyn gornuch u osob niepelnosprawnych z porazeniem mozgowym pod wptywem treningow silowych i odnowy biologicznej / E. Prystupa, T. Prystupa, D. Opoka [ets.] // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sect. D Med. − 2006. – Vol. 60, supl. 16, nr. 6. − S. 194 – 201.
 12. Influence of ski exercises on the vertical body posture in the visually disabled persons / I. Migasiewicz, B. Blachura, P. Kunysz, W. Wiesner, R. Jasinski, D. Opoka, R. Blacha, E. Prystupa // Polish Journal of Environmental Studies. – 2006. – Vol. 15, nr. 5B, cz. 2. – S. 607 – 611.
 13. Influence of recreation training on some elements of compensation of type 2 diabetes mellitus / W. Michalczak, W. Wiesner, I. Migasiewicz, P. Zarzycki, D. Opoka, T.  Prystupa, E. Prystupa, P. Kunysz // Polish Journal of Environmental Studies. – 2006. – Vol. 15, nr. 5B, cz. 2. – S. 594 – 596.
 14.  Late effekts after cure of Wilms’tumor in childhood and the body posture development in the survivors / E. Biec, W. Wiesner, T. Skolimovski, T. Prystupa, E. Prystupa // Polish Iournal of Environmental Studies.  – 2006. – Vol. 15, nr. 5B, cz. 2. – S. 597 – 599.
 15. Model polskiego nauczyciela wychowania fizycznego / R. Muszkieta, P. Olesniewicz, E. Prystupa // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2006. − № 5. – С. 152 – 155.
 16.  Motywacja do uprawiania tenisa stolowego przez osoby niepetnosprawne / E. Bolach, B. Bolach, T. Prystupa, E. Prystupa, W.Seidel, I. Szczegielniak // Aktywnosc ruchowa osob niepetnosprawnych – 2005 : II Miedzynarod. konf. nauk. – Wroclaw, 2006. − T. 2. – S. 89 – 98.
 17. Parametry biomechaniczne techniki wyciskania sztangi u niepetnosprawnych ciezarowcow / E. Prystupa, I. Migasiewicz, W. Seidel, T. Prystupa, A. Zajac // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sect. D Med. − 2006. – Vol. 60, supl. 16, nr.6. − S. 180 – 183.
 18. Parametry sitowo-predkosciowe miesni konczyn gornych u osob z porazeniem mozgovym pod wptywem treningu sitowego i kompleksowej odnowy biologicznej / E. Prystupa, I. Migasiewicz, T. Prystupa, D. Opoka, P. Olesniewicz, W. Seidel // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sect. D Med. − 2006. – Vol. 60, supl. 16, nr. 6. − S. 202 – 207.
 19. Porownanie treningu sportowego pomiedzi pelnosprawnymi i niepelno-sprawnymi zawodnikami uprawiajacymi ptywanie / A. Lobodzinska, W. Seidel, T. Prystupa E. Prystupa, A. Zajac, B. Bolach // Czynniki determinujace efektywnoso treningu ptywackiego oraz procesu uczenia sie i nauczania plywania : III Miedzynarodowe sympozjum. – Wroclaw, 2006. – S. 40.
 20.  The influence of teaching of skiing on forming the spatial orientation of the blind and the visually impaired / I. Migasiewicz, P. Kunysz, D. Opoka, E. Prystupa // Polish Journal of Environmental Studies. – 2006. – Vol. 15, nr. 5B, cz. 2. – S. 612 – 615.
 21. Wplyw treningu sportowego niepelnosprawnych zawodnikow uprawiajacych plywanie na poziom spastycznosci / E. Prystupa, I. Migasiewicz, W. Seidel, T. Prystupa, O. Labuz, I. Szczagielniak // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sect. D Med. − 2006. – Vol. 60, supl. 16. – S. 184 – 187.
 22. Wplyw treningu silowego i zabiegow odnowy biologicznej na wybrane parametry ukladu krazenia osob niepelnosprawnych z dzieciecym porazeniem mozgowym / E. Prystupa, T. Prystupa, D. Opoka, I. Migasiewicz, Z. Jethon, W. Seidel // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sect. D Med. − 2006. – Vol. 60, supl. 16. – S. 188 – 193.
 23. Wplyw gier i zabaw ruchowych na stan funkcjonalny ukladu krazenia u dzieci niewidomych i niedowidzacych / E. Prystupa, I. Migasiewicz, T. Prystupa, D. Opoka, W. Seidel // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sect. D Med. − 2006. – Vol. 60, supl. 16. – S. 176 – 179.
 24. Zwiazki zachodzace miedzy czynnosciami kontrolno-oceniajacymi a stylami komunikacji dydaktycznei u nauczycieli wychowania fizycznego / R. Muszkieta, P. Olesniewicz, E. Prystupa // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2006. − № 3. – С. 138 – 144.

2005:

 1. Приступа Є. Напрями і тенденції розвитку спорту вищих досягнень інвалідів / Євген Приступа // Олімпійський спорт і спорт для всіх : тези доп. IX Міжнар. наук. конф. – К., 2005. – С. 522.
 2. Приступа Є. Н. Сучасні тенденції в системі підготовки фахівців галузі фізичного виховання і спорту в Європі / Є. Н. Приступа // Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи : зб. наук. пр. – Дрогобич, 2005. – Вип. 4. – С. 387–395.
 3. Приступа Є. Сучасні концепції діагностики фізичної підготовленості людини / Євген Приступа, Євгеніуш Болях // Актуальні проблеми теорії і методики фізичного виховання : колект. моногр. – Л., 2005. – С. 250–255.
 4. Приступа Е. Тенденции развития паралимпийского спорта / Евгений Приступа, Евгениуш Болах // Наука в олимпийском спорте. – 2005. − № 2. – С. 26–41.
 5. Приступа Є. Параметри змагальної діяльності неповносправних волейболістів / Євген Приступа, Анна Балдик, Анна Лободзінська // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2005. – Вип. 9, т. 2. – С. 84–86.
 6. Приступа Е. Закономерности развития паралимпийского спорта / Евгений Приступа, Татьяна Приступа, Евгениуш Болях // Оздоровча і спортивна робота з неповносправними : зб. наук. ст. з проблем фіз. виховання і спорту та фіз. реабілітації неповносправних. – Л., 2005. – Вип. 4. – С. 70–75.
 7. Актуальні проблеми теорії і методики фізичного виховання : колект. моногр. / ред. кол. : Вацеба О. М., Петришин Ю. В., Приступа Є. Н., Боднар І. Р. – Л. : [Укр. технології], 2005. – 296 с. − ISBN 966-345-036-3.
 8. Влияние терапии на параметры психической напряженности детей-инвалидов зрения / Т. Приступа, А. Толочко-Романовская, А. Балдык, Е. Приступа [и др.] // Оздоровча і спортивна робота з неповносправними : зб. наук. ст. з проблем фіз. виховання і спорту та фіз. реабілітації неповносправних. – Л., 2005. – Вип. 4. – С. 128–133.
 9. Prystupa E. Tendencje rozwoju sportu osób niepełnosprawnych / Е. Prystupa, Е. Bolach, Т. Prystupa // Niepełnosprawni – osieroceni – niedostosowani: problemy profilaktyki i wsparcia we współczesnej pedagogice : рraca zbiorowa. – Jelenia Gora, 2005. – S. 89–96.
 10. Zakazane środki i metody w sporcie kwalifikowanym (wyczynowym) osób niepełnosprawnych / E. Bolach, B. Bolach, E. Prystupa, J. Migasiewicz // Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи : зб. наук. пр. – Дрогобич, 2005. – С. 263–266.

2004:

 1. Приступа Є. Глобалізаційні тенденції в системі підготовки фахівців галузі фізичного виховання і спорту в Європі / Євген Приступа // Наукові записки. Серія : Педагогіка. – 2004. – № 4. – С. 125–129.
 2. Приступа Є. Методологічні аспекти формування критеріїв оцінки фізичної підготовленості людини / Євген Приступа // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2004. – Вип. 8, т. 2. – С. 283–287.
 3. Приступа Є. Вплив силових тренувань на гемодинаміку неповносправних осіб з церебральним паралічем / Євген Приступа, Тетяна Приступа, Евгеніуш Болях // Актуальні проблеми розвитку руху „Спорт для всіх” у контексті європейської інтеграції України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Т., 2004. – С. 178–180.
 4. Приступа Є. Вплив силових тренувань на гемодинаміку неповносправних осіб з церебральним паралічем / Євген Приступа, Тетяна Приступа, Роман Ясінський // Оздоровча і спортивна робота з неповносправними : моногр. з проблем фіз. виховання і спорту неповносправних. – Л., 2004. – С. 55–58.
 5. Едукаційна програма Європейського Союзу Сократес-Еразмус в системі підготовки фахівців галузі фізичного виховання і спорту / Є. Приступа, Р. Ясінський, Г. Домбровська [та ін.] // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2004. – Вип. 8, т. 4. – С. 284–286.
 6. Проблеми контролю в спорті вищих досягнень неповносправних осіб / Є. Болях, Ю. Мігасевич, Є. Приступа [та ін.] // Оздоровча і спортивна робота з неповносправними : моногр. з проблем фіз. виховання і спорту неповносправних. – Л., 2004. – С. 51–55.
 7. Maciantowicz J. Straty energii mechanicznej a zachowania rytmu w konkurencjach interdyscyplinarnych / J. Maciantowicz, E. Prystupa // Актуальні проблеми розвитку руху „Спорт для всіх” у контексті європейської інтеграції України : матеріали конф. – Т., 2004. – С. 46–48.
 8. Dyscypliny sportowe i tendencje ksztaltowania programow zawodow sportowych na igrzyskach Paraolimpijskich / E. Prystupa, E. Bolach, T. Prystupa, B. Bolach // Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych : мonogr. w zakresie rekreacji, turystyki i sportu osób niepełnosprawnych. – Wroclaw, 2004. – S. 117–130.
 9. Kontrola reakcji adaptacyjnych ukladu krązenia w treningu niepełnosprawnych / E. Prystupa, E. Bolach, T. Prystupa [etc.] // Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych : мonogr. w zakresie rekreacji, turystyki i sportu osób niepełnosprawnych. – Wroclaw, 2004. – S. 155–165.

2003:

 1. Приступа Е. Виды спорта и тенденции формирования программ соревнований Параолимпийских игр / Е. Приступа, Е. Болах // Наука в олимпийском спорте. – 2003. – № 1. – С. 115–120.
 2. Приступа Є. Спортивні ігри у програмах Паралімпійських ігор / Євген Приступа, Евгеніуш Болах // Оздоровча і спортивна робота з неповносправними : зб. наук. ст. з проблем фіз. виховання і спорту та фіз. реабілітації неповносправних. – Л., 2003. – Вип. 1. – С. 75–80.
 3. Приступа Є. Глобалізація підготовки кадрів у галузі фізичного виховання і спорту / Євген Приступа, Анджей Рокіта // Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні : зб. наук. пр. – Рівне, 2003. – Вип. 3, ч. 2. – С. 29–34.
 4. Приступа Є. Тенденції підготовки фахівців фізичного виховання і спорту в Європі / Євген Приступа, Анджей Рокіта // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2003. − № 15. – С. 124–130.
 5. Приступа Є. Комплексне відновлення неповносправних важкоатлетів з церебральним паралічем в процесі спортивної підготовки / Євген Приступа, Тетяна Приступа // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання і спорту. – Л., 2003. – Т. 3. – С. 260–262.
 6. Приступа Є. Система контролю в спорті вищих досягнень неповносправних осіб / Євген Приступа, Тетяна Приступа // Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні : зб. наук. пр. – Рівне, 2003. – Вип. 3, ч. 2. – С. 156–161.
 7. Приступа Є. Модельні характеристики змагальної діяльності неповносправних спортсменів у плаванні на 100 м вільним стилем / Євген Приступа, Евгеніуш Болах, Володимир Сейдель // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2003. – Вип. 7, т. 3. – С. 258–260.
 8. Ріпак І. Рухова активність як чинник зміцнення здоров’я чоловіків першого зрілого віку / Ігор Ріпак, Євген Приступа, Евгеніуш Болях // Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні : зб. наук. пр. – Рівне, 2003. – Вип. 3, ч. 2. – С. 74–77.
 9. Рокіта А. Використання едукаційних м’ячів „EDUBAL” у процесі інтеґраційного виховання і навчання молодших школярів / Анджей Рокіта, Тадеуш Жепа, Євген Приступа // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2003. – Вип. 7, т. 2. – С. 54–57.
 10. Коррекция психической напряженности у детей-инвалидов зрения в процессе игровой терапии / В. Внук, Е. Приступа, Т. Приступа, Е. Болях // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2003. − № 24. – С. 101–110.
 11. Комп’ютерна програма „Діагностика” : а. с. № 7095 Україна / А. О. Бубела, О. Ю. Бубела, Б. А. Виноградський, Є. Н. Приступа, В. М. Афонін. − № 6885 ; заявл. 13.12.02 ; опубл.10.02.03.
 12.  Оптимизация процесса формирования осанки у детей младшего возраста с использованием компьютерных технологий / Е. Приступа, О. Бубела, Т. Приступа, Е. Болах // Potęgowanie zdrowja : czynniki, mechanizmy i strategie zdrowotne / рod red. E. Bolach. – Radom, 2003. – S. 197–199.
 13. Суточные параметры двигательной активности человека – важный фактор оптимизации оздоровительных тренировок / Е. Приступа, Е. Болах, И. Рипак, Т. Приступа // Potęgowanie zdrowja : czynniki, mechanizmy i strategie zdrowotne / рod red. E. Bolach. – Radom, 2003. – S. 374–376.
 14. Prystupa E. Gry sportowe w programach igrzysk paraolimpijskich / E. Prystupa, E. Bolach // Instrumentalne wykorzystanie gier z pilka / red. nauk. T. Koszczyc, J. Dembinski. – Wroclaw, 2003. – S. 101–107.
 15. Prystupa E. Optymalizacja procesu ksztaltowania postawy ciala u dzieci w mlodszym wieku szkolnym z wykorzystaniem technologii komputerowych / Prystupa E., Bubela O.-O. // Wychowanie i ksztalcenie w reformowanej szkole / red. nauk. J. Jonkisz, M. Lewandowski. − Wroclaw, 2003. – S. 315–319.
 16. Bolach E. Porownanie motywacij do wyczynowego uprawiania pilki koszykowej przez zawodnikow pelnosprawnych i niepełnosprawnych / E. Bolach, А. Mikiciuk, Е. Prystupa // Оздоровча і спортивна робота з неповносправними : зб. наук. ст. з проблем фіз. виховання і спорту та фіз. реабілітації неповносправних. – Л., 2003. – Вип. 1. – С. 153–162.
 17. System kontroli w sporcie wyczynowym osób niepełnosprawnych / E. Bolach, E. Prystupa, W. Seidel, B. Bolach // Fizioterapia. – 2003. – T.11, N. 2, supl. – 1. – S. 35.
 18. Osobliwosci adaptacyjnych ukladu krązenia do wysilku silowego u niepełnosprawnych ciężarowcow / J. Myslakowski, E. Prystupa, T. Prystupa, W. Seidel, B. Sikora // Оздоровча  і спортивна робота з неповносправними : зб. наук. ст. з проблем фіз. виховання і спорту та фіз. реабілітації неповносправних. – Л., 2003. – Вип. 1. – С. 145–152.
 19. Kontrola rekreacji adaptacyjnych ukladu krązenia w treningu niepełnosprawnych ciężarowcow / J. Myslakowski, T. Prystupa, W. Seidel, E. Prystupa // Fizioterapia. – 2003. – T. 11, supl. 1. – S. 25.

2002:

 1. Приступа Е. Особенности системы спортивных соревнований инвалидов / Евгений Приступа // Наука в олимпийском спорте. – 2002. − № 2. – С. 36–41.
 2. Приступа Е. Виды спорта и тенденции формирования программ соревнований Параолимпийских игр / Е. Приступа, Е. Болах // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2002. − № 23. – С. 72–77.
 3. Приступа Е. Спортивные игры в программах параолимпийских игр / Евгений Приступа, Эвгениуш Болах // Problemy dymorfizmu plciowego w sporcie : рraca zbiorowa / рod red. T. Sochy. – Katowice, 2002. – S. 360–366.
 4. Приступа Є. Тенденції розвитку важкої атлетики серед інвалідів / Євген Приступа, Євген Мислаковський // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання і спорту. – Л., 2002. – Вип. 6, т. 2. – С. 481–483.
 5. Приступа Є. Реєстрація параметрів рухової активності людини за допомогою апаратно-програмного комплексу / Євген Приступа, Ігор Ріпак // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. держ. ун-ту імені Лесі Українки. – Луцьк, 2002. – Т. 2. – С. 18–21.
 6. Приступа Є. Динаміка навантажень у неповносправних важкоатлетів протягом передзмагального мезоциклу тренування / Євген Приступа, Євген Мислаковський, Тетяна Приступа // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання і спорту. – Л., 2002. – Вип. 6, т. 2. – С. 483–490.
 7. Приступа Є. Адаптаційні реакції системи кровообігу неповносправних важкоатлетів на силові навантаження / Євген Приступа, Тетяна Приступа, Богдан Сікора // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання і спорту. – Л., 2002. – Вип. 6, т. 2. – С. 369–372.
 8. Бубела О. Показники коефіцієнтів асиметрії у дітей молодшого шкільного віку / Олег Бубела, Євген Приступа // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики : зб. наук. матеріалів. – Л. : ЛДІФК, 2002. – С. 40–43.
 9. Бубела О. Характеристика вправ, які використовуються на уроках фізичного виховання на предмет формування постави у дітей молодшого шкільного віку / Олег Бубела, Євген Приступа // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2002. − № 10. – С. 3–9.
 10.  Сколімовський Т. Підготовка фахівців для інвалідного спорту у вищих закладах освіти Польщі / Тарас Сколімовський, Євген Приступа, Евгеніуш Болах // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання і спорту. – Л., 2002. – Вип. 6, т. 2. – С. 569–571.
 11. Prystupa E. Tendencye rozwoju sportu paraolimpijskiego / Prystupa E. // Advances in Clinical and Experimental Medicine. – 2002. – Vol. 11, N 1, suppl. 1. – S. 59–63.

2001:

 1. Приступа Е. Система спортивных соревнований инвалидов / Евгений Приступа // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. ВДПУ. – К. ; Вінниця, 2001. – С. 129 – 134.
 2. Приступа Є. Параметри рухової активності чоловіків першого зрілого віку / Євген Приступа, Ігор Ріпак // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. ВДПУ. – К. ; Вінниця, 2001. – С. 48–52.
 3. Приступа Є. Н. Рухова активність в житті дорослих чоловіків / Є. Н. Приступа, І. М. Ріпак // Кінезіологія в системі культури : матеріали наук. конф. – Івано-Франківськ, 2001. – С. 62–63.
 4. Приступа Є. Н. Методологія рухової активності людини / Приступа Є. Н., Ріпак І. М. // Патріотичне виховання української молоді засобами фізичної культури та козацької педагогіки : матеріали ІІ Обл. наук.-практ. конф. – Суми, 2001. – С. 161 – 164.
 5. Приступа Є. Формування потреби у руховій активності дорослих на засадах урахування особливостей їхньої мотивації та інтересів / Євген Приступа, Ігор Ріпак // Вісник Львів. нац. ун-ту. Серія : Педагогіка. – Л., 2001. – Вип. 15, ч. 2. – Л., 2001.
 6. Приступа Є. Н. Пристрій для оцінки рухової активності людини / Є. Н. Приступа, В. А. Виноградський, І. М. Ріпак // Наука і підприємництво. Теорія і практика передумови економіки : зб. наук пр. міжнар. симп. – Вінниця ; Мукачево, 2001. – Спецвипуск. – С. 268–272.
 7. Куриш В. І. Особливості впливу різних методів контролю на психічний стан студентів / Куриш В. І., Лук’янченко М. І., Приступа Є. Н. // Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи : зб. наук. ст. Міжнар. конф. (14–16 черв. 2001 р.). – Дрогобич, 2001. – С. 129–132.
 8. Насадюк І. І. Рухова активність студентів / І. І. Насадюк, Є. Н. Приступа // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2001. – № 6. – С. 18–20.
 9. Пристрій для оцінки рухової активності : пат. 39293А Україна / Б. А. Виноградський, Є. Н. Приступа, І. М. Ріпак, В. М. Соколовський, В. І. Матвіїв. – Опубл. 15.06.2001, Бюл. № 5.
 10. Prystupa E. Pedagogical aspects of using popular folk active games in the educational process in the physical training / Prystupa Eugeniusz // Czlowiek i Ruch. – 2001. – Nr. 1, cz. 1. – P. 32 – 36.

2000:

 1. Приступа Є. Методика кількісних вимірів параметрів рухової активності людини / Євген Приступа // Олімпійський спорт і спорт для всіх : тези доп. IV Міжнар. наук. конгр. – К., 2000. – С. 537.

1999:

 1. Приступа Є. Тенденції розвитку фізичного виховання в Україні / Євген Приступа // Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні : зб. наук. пр. РЕГІ. – Рівне, 1999. – С. 267–274.
 2. Приступа Є. Н. Інтереси і потреби молоді у сфері проведення культурно-спортивних заходів / Є. Н. Приступа, Т. В. Палагнюк // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 1999. − № 1. – С. 4–6.
 3. Приступа Є. Н. Методика кількісних вимірів рухової активності людини / Є. Н. Приступа, І. М. Ріпак, В. М. Соколовський // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 1999. − № 7. – С. 10–13.
 4. Приступа Є. Українські народні рухливі ігри, розваги та забави: методологія, теорія і практика : [монографія] / Євген Приступа, Олег Слімаковський, Микола Лук’янченко. – Дрогобич, 1999. – 449 с. − ISBN 966-7444-31-7.
 5. Іванашко О. Є. Психологічний зміст соціально-перцептивних уявлень дошкільників в усвідомленні здорового способу життя / Іванашко О. Є., Приступа Є. Н. // Науковий вісник Волин. держ. ун-ту імені Лесі Українки. – 1999. – № 7. – С. 118 – 121.
 6. Іванашко О. Є. Мотиваційні детермінанти усвідомлення дітьми здорового способу життя / Іванашко О. Є., Приступа Є. Н. // Духовність як основа консолідації суспільства: аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників : міжвід. наук. зб. – К., 1999. – Т. 16. – С. 223 – 226.

1998:

 1. Іванашко О. Є. Самосвідомість дошкільника: психологічні орієнтири формування здорового способу життя / Іванашко О. Є., Приступа Є. Н. // Науковий вісник Волин. держ. ун-ту імені Лесі Українки. – 1998. – № 8. – С. 114 – 117.

1997:

 1. Приступа Є. Н. Система народних знань і уявлень про фізичне виховання людини / Є. Н. Приступа // Традиції фізичної культури в Україні : зб. наук. ст. Волин. держ. ун-ту імені Лесі Українки. – К., 1997. – С. 131–146.
 2. Приступа Є. Н. Формування національної свідомості засобами туристично-краєзнавчої роботи / Є. Н. Приступа, Г. М. Гуменюк // Ідея національного виховання в українській і психолого-педагогічній науці ХІХ-ХХ ст. : зб. наук. ст. Всеукр. наук.-практ. конф. – Коломия, 1997. – С. 200–202.
 3. Приступа Є. Н. Особливості проведення українських народних ігор та забав з дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку / Є. Н. Приступа, В. І. Левків // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики спортивних і рухливих ігор : тези ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Л. : ЛДІФК, 1997. – С. 60.
 4. Приступа Є. Н. Українські народні ігри в фізичному вихованні дітей / Є. Н. Приступа, О. В. Бік, О. В. Слимаковський // Традиції фізичної культури в Україні : зб. наук. ст. – К., 1997. – С. 153–162.
 5. Приступа Є. Н. Теоретичні та методичні аспекти кваліфікації засобів народної фізичної культури / Є. Н. Приступа, В. І. Левків, Р. С. Мозола // Традиції фізичної культури в Україні : зб. наук. ст. – К., 1997. – С. 115–131.
 6. Приступа Є. Н. Зміст і форма військово-фізичної підготовки в Україні (з найдавніших часів до XIII століття) / Є. Н. Приступа, Я. В. Тимчак, Л. О. Мазур // Традиції фізичної культури в Україні : зб. наук. ст. Волин. держ. ун-ту імені Лесі Українки. – К., 1997. – С. 35–44.
 7. Українська народна фізична культура як педагогічна освіта : звіт про НДР (проміж.) : тема 1.3.5. / Є. Приступа, В. Левків, Я. Тимчак, Р. Петрина. – Л., 1997. − 112 с.

1996:

 1. Приступа Є. Н. Становлення і розвиток педагогічних основ української народної фізичної культури : автореф. дис. … д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 ,,Теорія та історія педагогіки” / Приступа Євген Никодимович ; Ін-т пед. АПН України. – К., 1996. − 48 с.
 2. Шиян Б. М. Теорія фізичного виховання : навч. посіб. / Б. М. Шиян, В. Г. Папуша, Є. Н. Приступа. – Л.: ЛОНМІО, 1996. – 220 с.

1995:

 1. Приступа Є. Н. До питання про ґенезу українських народних ігор : метод. матеріали на допомогу вчителю фіз. культури / Є. Н. Приступа ; за заг. ред. Л. О. Мазура. – Л. : ЛОНМІО, 1995. – 9 с.
 2. Приступа Є. Н. Джерела вивчення народної фізичної культури українців : метод. матеріали на допомогу вчителю фіз. культури / Є. Н. Приступа ; за заг. ред. Л. О. Мазура. – Л. : ЛОНМІО, 1995. – 5 с.
 3. Приступа Є. Н. Народна фізична культура українців / Є. Н. Приступа. – Л. : УСА, 1995. – 254 с.
 4. Приступа Є. Н. Народна фізична культура українців в етнопедагогіці українців / Є. Н. Приступа // Вісник Львів. держ. ун-ту імені Івана Франка. Серія : Педагогічна. – Л., 1995. – С. 22–30.
 5. Приступа Є. Н. Національний ідеал тілесної досконалості в українській народній фізичній культурі / Є. Н. Приступа // Актуальні проблеми національного виховання студентської молоді : матеріали регіон. наук.-практ. конф. – Івано-Франківськ, 1995. – С. 60–61.
 6. Приступа Є. Н. Програма розвитку фізичної культури і спорту у Львівській області / Є. Н. Приступа. – Л., 1995. – 40 с.
 7. Приступа Є. Українська військово-похідна та спортивна термінологія: поступ чи консервація? / Євген Приступа // Ратуша. – 1992. – 10 лист.
 8. Приступа Є. Н. Українська народна фізична культура в дослідженнях М. Грушевського / Є. Н. Приступа // Михайло Грушевський і Західна Україна: доп. і повідомл. наук. конф. Львів. держ. ун-ту імені Івана Франка – Л., 1995. – С. 253–255.
 9. Приступа Є. Н. Українські народні ігри, розваги та забави: методологія їх диференціації : метод. рек. / Є. Н. Приступа – Л. : ЛОНМШО, 1995. – 16 с.
 10. Приступа Є. Н. Українські національні традиції фізичного виховання : метод. рек. / Є. Н. Приступа. – Л. : ЛОНМІО, 1995. – 40 с.
 11. Приступа Є. Чи здатен національний спорт консолідувати українську націю / Євген Приступа // Республіканець. – 1995.– № 1/2. – С. 89–90.
 12. Приступа Є. Н. Ефективність використання українських народних ігор у дитячих дошкільних закладах м. Львова / Є. Н. Приступа, О. В. Бік // Фізична культура та спорт – важливий фактор виховання особистості та зміцнення здоров’я населення : тези звітної наук.-практ. конф. викл. ЛДІФК за 1994 р. – Л., 1995. – С. 21–22.
 13. Приступа Є. Н. Найдавніші витоки українських народних ігор та забав : метод. матеріали на допомогу вчителю фіз. культури / Є. Н. Приступа, В. І. Левків ; за заг. ред. Л. О. Мазура. – Л. : ЛОНМІО, 1995. – 10 с.
 14. Приступа Є. Н. Народні ігри українців в системі релігійно-обрядових свят : метод. матеріали на допомогу вчителю фіз. культури / Є. Н. Приступа, В. І. Левків ; за заг. ред. Л. О. Мазура. – Л. : ЛОНМІО, 1995. – 28 с.
 15. Приступа Є. Н. Основи періодизації української народної фізичної культури / Є. Н. Приступа, М. М. Олексюк // Фізична культура та спорт – важливий фактор виховання особистості та зміцнення здоров’я населення : тези звіт. наук.-практ. конф. викл. ЛДІФК за 1994. – Л., 1995. – С. 5–6.
 16. Приступа Є. Н. Формування відчуття ритму з використанням засобів української народної фізичної культури / Є. Н. Приступа, Р. Л. Петрина // Роль фізичної культури в здоровому способі життя : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. – Л., 1995. – С. 50–51.
 17. Приступа Є. Н. Система народних знань про фізичний розвиток і фізичне виховання : метод. рек. / Є. Н. Приступа, В. Д. Чекас. – Л. : ЛТЕА, 1995. – 46 с.
 18. Приступа Є. Н. Синхронна реєстрація параметрів ЧСС, ЧД, вербальних коливань та соматичних функцій під час ігрової діяльності дітей / Є. Н. Приступа, В. І. Левків, О. В. Бік // Актуальні проблеми фізичного виховання у вузі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Донецьк, 1995. – С. 77–78.
 19. Приступа Є. Н. Фізичне виховання в національній школі / Є. Н. Приступа, О. В. Слимаковський, О. О. Волошина // Культура і освіта : матеріали міжнар. наук. конф. – Вінниця, 1995. – С. 223–224.
 20. Приступа Є. Н. Вплив язичництва та християнства на військово-фізичне виховання в Україні (до кінця ХІІІ ст.) / Євген Приступа, Леонід Мазур, Ярослав Тимчак // Тези доп. V Міжнар. круглого столу. – К. ; Л., 1995. – Ч. 4. – С. 359–361.
 21. Левків В. І. Використання засобів народної фізичної культури у фізичному вихованні студентів / В. І. Левків, Є. Н. Приступа // Актуальні проблеми фізичного виховання у вузі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Донецьк, 1995. – С. 16.
 22. Осінчук В. Г. Анкета: фізична культура і я (для дітей молодшого шкільного віку) / В. Г. Осінчук, Є. Н. Приступа, М. В. Данилевич. – Л. : [б. в.], 1995. – 4 с.

1994:

 1. Приступа Є. Н. Історичні та соціально-філософські проблеми українського спорту / Є. Н. Приступа // Спорт і національне відродження : тези доп. Всеукр. наук. конф. – Л., 1994. – С. 3–5.
 2. Приступа Є. Н. Концептуальні проблеми фізичного виховання у національній школі / Є. Н. Приступа // Національне виховання молоді у навчальних закладах : матеріали наук.-практ. конф. – Л., 1994. – С. 43–44.
 3. Приступа Є. Н. Принципи і закономірності функціонування української народної фізичної культури / Є. Н. Приступа // Роль фізичної культури в здоровому способі життя : [тези доп.] ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 1994. – Ч. 1. – С. 65–66.
 4. Приступа Є. Н. Проблеми національної термінології у фізичній культурі і спорті / Є. Н. Приступа // Проблеми української науково-технічної термінології : тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Л., 1994. – С. 169–170.
 5. Приступа Є. Н. Українська народна фізична культура в системі релігійних свят / Є. Н. Приступа // Роль фізичної культури в здоровому способі життя : [тези доп.] ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 1994. – Ч. 1. – С. 67–68.
 6. Приступа Є. Напрямки вивчення народної фізичної культури / Євген Приступа, Орест Бік // Підготовка спеціалістів фізичної культури і спорту в Україні : матеріали І Респ. наук.-практ. конф. – Луцьк, 1994. – С. 343–345.
 7. Приступа Є. Теоретико-методичні аспекти класифікації українських народних ігор / Євген Приступа, Орест Бік // Спорт і національне відродження : тези доп. наук. конф. – Л., 1994. – Ч. 1. – С. 210–214.
 8. Приступа Є. Напрямки вивчення народної фізичної культури / Є. Приступа, О. Бік, І. Блащак // Гуманітарна освіта і проблеми духовного відродження України : тези доп. міжвуз. наук. конф. – Л., 1994. – С. 74–75.
 9. Приступа Є. Н. Впровадження української народної фізичної культури у навчально-виховний процес / Є. Н. Приступа, В. І. Левків, О. В. Бік // Національне виховання молоді у навчальних закладах : матеріали наук.-практ. конф. – Л., 1994. – С. 67–68.
 10. Приступа Є. Н. Українська народна фізична культура у фізичному вихованні дітей / Є. Н. Приступа, В. І. Левків, О. В. Бік // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Вінниця, 1994. – Ч. 1. – С. 175–176.
 11. Приступа Є. Н. Теоретико-методичні аспекти національної фізичної культури : звіт про НДР : тема 1.3.102 ; № ДР 0294U01314 / Є. Н. Приступа, В. І. Левків, Я. В. Тимчак. – Л., 1994.
 12. Приступа Є. Н. Особливості військово-фізичного виховання в Україні за даними літописів / Є. Н. Приступа, Л. О. Мазур, Я. В. Тимчак // Роль фізичної культури в здоровому способі життя : [тези доп.] ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 1994. – Ч. 1. – С. 66–67.
 13. Боберський І. Рухові забави та ігри / упоряд. Є. Н. Приступа. – Л., 1994. – 64 с.
 14. Підготовка спеціалістів з реабілітації інвалідів методами фізичної культури і спорту в інституті фізичної культури / Г. Б. Сафронова, Є. Н. Приступа, А. В. Магльований, М. С. Герцик, І. Б. Грибовська, О. Б. Дуліба, Н. Б. Малаховська // Підготовка спеціалістів фізичної культури та спорту в Україні : матеріали І Респ. конф. – Луцьк, 1994. – С. 477–478.
 15. 15. Українська народна фізична культура : звіт про НДР : тема 1.3.5 ; № ДР 0294U001950 / кер. Є. Н. Приступа. – Л., 1994. – 62 с.

1993:

 1. Приступа Є. Н. Українські народні ігри в дошкільному вихованні / Є. Н. Приступа // Народні звичаї, традиції і природничі основи національного виховання дітей в дошкільних закладах України : тези доп. міжнар. наук. конф. Прикарпат. держ. ун-ту. – Івано-Франківськ, 1993. – С. 147–150.
 2. Приступа Є. Н. Теоретико-методичні аспекти класифікації українських народних ігор / Є. Приступа, О. Бік // Спорт і національне відродження : матеріали Всеукр. наук. конф., присвяч. 120-літтю від дня народження Івана Боберського. – Л., 1993. – Ч. 1. – С. 210–211.
 3. Мозола Р. С. Індивідуальне тренування баскетболістів : [метод. посіб. для тренерів, вчителів, спортсменів та студ. спеціальних навч. закл.] / Р. С. Мозола, Є. Н. Приступа, О. М. Вацеба. – Л. : [б. в.], 1993. – 88 с.
 4. Методика комплексного вивчення взаємодії вестибулярної і слухової сенсорних систем у здорових і глухих дітей / Г. Б. Сафронова, А. В. Магльований, І. Б. Грибовська, Є. Н. Приступа, І. В. Харабуга // Здоров’я і освіта : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 1993. – Ч. 2. – С. 211–212.
 5. Вступне слово Голови Української спортивної асоціації Євгена Приступи // Спорт і національне відродження : матеріали Всеукр. наук. конф., присвяч. 120-літтю від дня народження Івана Боберського. – Л., 1993. – Ч. 1. – С. 3.
 6. Про невідкладні питання інвалідного спорту / А. В. Магльований, М. К. Хусківадзе, М. С. Герцик, Є. Н. Приступа, Г. Б. Сафронова, І. В. Харабуга, І. Б. Грибовська // Здоров’я і освіта : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 1993. – Ч. 2. – С. 159.
 7. Спорт і національне відродження : матеріали Всеукр. наук. конф., присвяч. 120-літтю від дня народження Івана Боберського : у 2-х ч. / ред. кол. : М. Герцик, О. Вацеба, Є. Приступа [та ін.]. – Л., 1993 – 240 с.
 8. Теоретико-методичні аспекти національної фізичної культури : звіт про НДР : тема 1.3.1.02 ; № ДР 0294U001314 / Є. Н. Приступа, Г. А. Васильков, О. В. Соломонко [та ін.]. − Л, 1993.

1992:

 1. Приступа Є. Н. Рухові ігри та забави / Є. Н. Приступа, О. М. Вацеба. – Л. : Троян, 1992. – 88 с.
 2. Приступа Є. Н. Народні дитячі та юнацькі ігри і забави Галичини / Є. Н. Приступа, О. В. Бік // Роль фізичної культури в здоровому способі життя : [тези доп.] ІІІ Регіон. наук.-практ. конф. – Л., 1992. – С. 22–24.
 3.  Приступа Є. Н. Традиції українського фізичного виховання / Є. Н. Приступа, О. В. Бік // Основа. – 1992. – 15 лют.
 4. Боберський І. Рухливі ігри та забави / передм. Є. Н. Приступа, О. М. Вацеба. – Л. : Троян, 1992. – С. 3–7.
 5. Васильчук А. Л. Перспективи електрогоніометрії при удосконаленні спортивної моторики / А. Л. Васильчук, Є. Н. Приступа // Роль фізичної культури в здоровому способі життя : [тези доп.] ІІІ Регіон. наук.-практ. конф. – Л., 1992. – С. 134–136.
 6. Українська спортивна та військово-похідна термінологія : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / відп. ред. Є. Н. Приступа. – Л., 1992. – 80 с.

1991:

 1. Приступа Є. Н. Українська система фізичного виховання: традиції та перспективи розвитку / Є. Н. Приступа // Нація і спорт : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 80-річчю СТ ,,Україна”. – Л., 1991. – С. 12–14.
 2. Приступа Є. Н. Традиції української національної фізичної культури / Є. Н. Приступа, В. С. Пилат. – Л. : Троян, 1991. – Ч. 1. – 104 с.
 3. Нація і спорт : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 80-річчю СТ „Україна” / ред. кол. : Є. Приступа, Л. Мазур, М. Герцик, О. Вацеба [та ін.]. – Л. : [б. в.], 1991. − 91 с.

1990:

 1. Приступа Є. Гопак – танець чи двобій / Євген Приступа // Спортивна газета. – 1990. − № 132. – 3 лист.
 2. Приступа Е. Н. Методические рекомендации по моделированию соревновательных влияний при розыгрыше стандартных положений в тренировке высококвалифицированных баскетболистов / Е. Н. Приступа. – К. : [б. и.], 1990. – 27 с.
 3. Приступа Е. Н. Факторы результативности соревновательной деятельности при розыгрыше стандартных положений в баскетболе / Е. Н. Приступа // Научно-методическое обеспечение системы подготовки высококвалифицированных спортсменов и спортивных резервов : материалы Всесоюз. науч.-практ. конф. – М., 1990. – С. 226–227.
 4. Приступа Є. Український спорт… від витоків до сьогодення / Є. Приступа, Ю. Киричук // Спортивна арена – 1990. – № 2. – С. 3–4.
 5. Приступа Є. Український спорт… від витоків до сьогодення / Є. Приступа, Ю. Киричук // Спортивна арена – 1990. – № 3. – С. 2–3.
 6. Приступа Е. Н. Моделирование соревновательных воздействий в учебно-тренировочном процессе квалифицированных баскетболистов / Е. Н. Приступа, А. Б. Мацак, Ю. М. Черкасов // Научно-методическое обеспечение системы подготовки высококвалифицированных спортсменов и спортивных резервов : материалы Всесоюз. науч.-практ. конф. – М., 1990. – С. 227–228.
 7. Приступа Е. Н. Программирование и контроль тренировочного процесса юных футболистов : метод. реком. / Е. Н. Приступа, И. Г. Фалес, А. Ф. Огерчук. – М. : [б. и.], 1990. – 25 с.
 8. Фалес И. Г. Теоретико-методические аспекты системы подготовки юных футболистов 14–15 лет / И. Г. Фалес, А. Ф. Огерчук, Е. Н. Приступа // Построение тренировочного процесса учащихся спортивных школ : сб. науч. работ. – М., 1990. – С. 124–129.

1989:

 1. Приступа Е. Н. Модельные характеристики и методика повышения результативности соревновательной деятельности единоборствующих баскетболистов при розыгрыше стандартных положений : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 ,,Теория и методика физ. воспитания и спорт. тренировки” / Приступа Евгений Никодимович ; КГИФК. – К., 1989. – 21 с.
 2. Приступа Е. Н. Розыгрыш стандартных положений / Е. Н. Приступа // Старт. – 1989. − № 5. – С. 19.
 3. Устройство для тренировки баскетболистов : пат. № 4854262/12 / Е. Н. Приступа, М. В. Говор, А. Л. Васильчук. – М., 1989.
 4. Приступа Е. Н. Стенд для тренировки специализированных реагирований / Е. Н. Приступа, В. С. Келлер, Н. В. Говор // Техника и спорт − V : тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. конф. – М., 1989. − № 5.
 5. Келлер В. С. Факторы результативности соревновательной деятельности при розыгрыше стандартных положений / В. С. Келлер, Е. Н. Приступа // Проблемы повышения мастерства спортсменов : тез. докл. науч.-практ. конф. – Чебоксары, 1989. – С. 71.
 6. Келлер В. С. Устройство для коррекции динамических и кинематических характеристик взаимодействия игрока с мячом / В. С. Келлер, Е. Н. Приступа, Н. В. Говор // Техника и спорт − V : тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. конф. – М., 1989.

1988:

 1. Келлер В. С. Характеристики соревновательной деятельности и методика повышения результативности баскетболистов при розыгрыше стандартных положений / В. С. Келлер, Е. Н. Приступа // Научно-педагогические проблемы физической культуры и спорта в свете основных направлений перестройки высшего и среднего специального образования в республике : тез. докл. респуб. науч.-практ. конф. – Ивано-Франковск, 1988. – С. 100–101.
 2. Келлер В. С. Совершенствование системы повышения спортивного мастерства студентов вузов / В. С. Келлер, Р. С. Мозола, Е. Н. Приступа // Тез. докл. Всесоюз. науч.-метод. конф. сельскохозяйственных вузов по проблеме совершенствования системы повышения спортивного мастерства студентов вузов. – Дубляны, 1988. – С. 9.
 3. Методология соревновательной деятельности в спортивных единоборствах : отчет о НИР (промеж.) / В. С. Келлер, Ф. Ф. Стрижова, М. Л. Иткин, Е. Н. Приступа. – Л., 1988.– 66 с.
 4. Повышение эффективности управления системы подготовки высококвалифицированных студентов-спортсменов / Р. С. Мозола, В. М. Трач, Е. Н. Приступа, О. М. Вацеба // Тез. докл. Всесоюз. науч.-метод. конф. сельскохозяйственных вузов по проблеме совершенствования системы повышения спортивного мастерства студентов вузов. – Дубляны, 1988. – С. 5–6.
 5. Устройство для исследования динамических и кинематических характеристик взаимодействия игрока с мячом : изобретение № 4380496/12 / Е. Н. Приступа, В. С. Келлер, М. В. Говор [и др.]. – М., 1988. – Заявл. 18.02.88

1987:

 1. Методология соревновательной деятельности в спортивных единоборствах : отчет о НИР (промеж.) / В. С. Келлер, Ф. Ф. Стрижова, М. Л. Иткин, Е. Н. Приступа. – Л., 1987.– 88 с.

1986:

 1. Методология соревновательной деятельности в спортивных единоборствах : отчет о НИР (промеж.) / В. С. Келлер, Ф. Ф. Стрижова, М. Л. Иткин, Е. Н. Приступа. – Л., 1986. – 88 с.

1985:

 1. Жданова О. Н. Изучение деятельности руководящих физкультурных органов по управлению массовой физкультурно-оздоровительной работы / О. Н. Жданова, Е. Н. Приступа // Физическая культура – производству : тез. докл. респуб. науч.-практ. конф. – Ровно, 1985. – С. 13–16.
 2. 2. Жданова О. Н. К вопросу об изучении деятельности руководящих физкультурных органов по управлению пропагандой физической культуры в области / О. Н. Жданова, Е. Н. Приступа // Проблемы организации и пропаганды массовых форм физкультурно-оздоровительных занятий : тез. Всесоюз. науч.-практ. конф. – Таллин, 1985. – С. 84–85.
 3. Функциональная структура раннего восстановительного периода после напряженной мышечной и умственной деятельности / Г. Б. Сафронова, Е. Н. Череповский, А. Я. Герман, А. Я. Степина, Э. А. Сиворонова, С. А. Музыкантова, Е. Н. Приступа, Е. А. Кан // Физиологические проблемы утомления и восстановления : тез. докл. науч.-практ. конф. – Черкассы, 1985. – С. 133–135.

1984:

 1. Комплексная оценка двигательного навыка стрелка из лука / Г. Б. Сафронова, А. Я. Степина, Э. А. Сиворонова, Е. Н. Приступа // Научные основы управления и контроля в спортивной тренировке : тез. докл. респуб. науч.-практ. конф. – Николаев, 1984. – С. 171–172.

Інтерв’ю:

2012:

 1. Приступа Є. Н. Тридцять олімпійських надій Львівського державного університету фізичної культури / Приступа Є. Н. // Спортивка. – 2012. – № 11. – С. 13.
 2. Приступа Є. Фізична культура у школі – pro et contra / Євген Приступа // Освіта. – 2012. – № 29. – С. 7.
 3. Приступа Є Перестав бути „бідним студентом”, коли отримав Ленінську стипендію і … талони на харчування… / Євген Приступа // Освіта. – 2012. – 19–25 лип. – С. 8.

Рецензовані роботи:

2013:

 1. Грибан Г. П. Профілактика спортивного травматизму у військових підрозділах : навч. посіб. / Г. П. Грибан, В. М. Романчук, С. В. Романчук ; за ред. Г. П. Грибана. – Житомир, 2013. – 140 с. – ISBN 978-617-581-175-7.

2012:

 1. Шиян О. Здорова школа: аспекти управління : навч. посіб. / Олена Шиян, Роман Шиян. – Л. : ЛДУФК, 2012. – 216 с. – ISBN 978-699-2328-50-9.

2011:

 1. Мазур Л. Здоров’я і освіта. Книга про здоров’я людини та хвороби освіти : монографія / Леонід Мазур. – Л. : [б. в.], 2011. – 510 с. – ISBN 966-7119-92-0.
 2. Гирьовий спорт : навч. посіб. / М. Ф. Пічугін, Г. П. Грибан, В. М. Романчук [та ін.] ; за ред. Г. П. Грибана. – Житомир : ЖВІ НАУ, 2011. – 880 с. – ISBN 978-617-581-080-4.

2010:

 1. Здорова школа: аспекти освітньої політики : навч. посіб. / Шиян О. І., Павлова Ю. О., Іванова М. А. [та ін.] ; за ред. О. Шиян. – Л., 2010. – 216 с. – ISBN 978-699-613-884-5.

2003:

 1. Тимошенко Л. О. Виховання постави : [посібник] / Л. О. Тимошенко, О. Ю. Зубрицька, О. Є. Цюпка. – Л., 2003. – 65 с.

2002:

 1. Бубела О. Ю. 700 вправ для формування правильної постави : навч.-метод. посіб. / Бубела О. Ю. – Л., 2002. – 214 с. – ISBN 966-666-039-3.
 2. Козяр М. Професійно-стрілецька підготовка особового складу органів внутрішніх справ України у швидкісних стрілецьких вправах : навч. посіб. / Михайло Козяр, Богдан Виноградський, Андрій Ковальчук. – Л. : Сполом, 2002. – 109 с. – ISBN 966-665-076-2.

2001:

 1. Ковальчук А. Вдосконалення професійно-стрілецької майстерності співробітників органів внутрішніх справ України у швидкісних стрілецьких вправах : метод. рек. / Андрій Ковальчук. – Л. : [б. в.], 2001. – 40 с.

1999:

 1. Пятков В. Т. Теорія і методика стрілецького спорту : підручник / В. Т. Пятков. – Л. : [б. в.], 1999. – 288 с. – ISBN 966-7597-06-7.
 2. Чорнобай І. Фізкультурно-оздоровчі заходи за українським народним християнським календарем : метод. рек. для початкової школи / Ігор Чорнобай. – Л., 1999. – 15 с.

[згорнути]
ПАВЛЕНЧИК АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

2023:

 1. Павленчик А. О. Глобальна економіка : метод. рек. для семінарських занять студ. денної та заочної форми навчання / Павленчик А. О. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – 30 с.
 2. Павленчик А. Інноваційна активність підприємств / Павленчик А., Цюх С. // Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції : матеріали X Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (9 листоп. 2023 р.). – Полтава : Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка, 2023. – С. 80–82.
 3. Павленчик А. Менеджмент інновацій на підприємствах туристичної сфери / Павленчик А., Павленчик Н. // Альтернативний туризм : зб. матеріалів II Міжнар. наук.-практ. семінару (21 верес. 2023 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 248–251.
 4. Павленчик А. О. Стратегічний аналіз : метод. рек. для семінарських занять студ. спец. «Менеджмент» другого (магістерського) рівня вищої освіти / Павленчик А. О. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – 34 с.
 5. Павленчик А. Статистичний і стратегічний аналіз діяльності підприємства галузі гостинності / Анатолій Павленчик // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : тези доп. V Міжнар. наук.- практ. конф. (27–28 квітня 2023 р.) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – C. 175–178.
 6. Павленчик Н. Використання соціальних мереж, як елементів інформаційного середовища для формування бренду закладу вищої освіти / Павленчик Н., Павленчик А. // Development of sustainable communications of higher education institutions  in social media: the collective monograph / edited by Z. Dabrowski, W. Duranowski, L. Huliaieva, A. Oliinyk. – Warsaw : Zofia Zamenhof Foundation. – С. 62–73.
 7.  Павленчик Н. Ф. Організаційна модель реструктуризації сільського економічного простору / Павленчик Н. Ф., Павленчик А. О. // Економіка відновлення міст : зб. матеріалів Міжнар. урбаністичного форуму (м. Київ, 22–23 берез. 2023 р.). – Київ : КНЕУ, 2023. – С. 139–142.
 8. Павленчик Н. Особливості управлінських рішень в контексті інновацій / Наталія Павленчик, Анатолій Павленчик // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф. (12 жовтня 2023 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 340–342.
 9. Павленчик Н. Ф. Чинники формування інвестиційної привабливості в умовах кризових явищ / Павленчик Н. Ф., Павленчик А. О. // Цифрова трансформація фінансової системи України та країн V-4 в умовах євроінтеграції : зб. тез ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (26 квіт. 2023 р.). – Дубляни ; Ірпінь : ЛНУП, 2023. – Ч. 1. – С. 141–144.
 10. Козловський Ю. AGILE-методології, як стратегічний інструмент для підвищення ефективності управління IT-проектами та скорочення часу впровадження нових продуктів / Юрій Козловський, Анатолій Павленчик // Тенденції розвитку наукової думки в менеджменті, галузях спорту, обслуговування та охорони здоров’я : зб. тез доп. ІІ Міжнар. студент. наук. конф. (28–29 вересня 2023 р.) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 56–58.
 11. Протечко С. Нормативно-правове забезпечення фізичної культури та спорту в Україні: управлінський аспект / Святослав Протечко, Анатолій Павленчик // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : зб. тез доп. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. мол. учених, асп. і студ. з міжнар. участю (18 травня 2023 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – C. 411–414.
 12. Протечко С. Сучасний стан та особливості менеджменту в спорті України / Святослав Протечко, Анатолій Павленчик // Тенденції розвитку наукової думки в менеджменті, галузях спорту, обслуговування та охорони здоров’я : зб. тез доп. ІІ Міжнар. студент. наук. конф. (28–29 вересня 2023 р.) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 88–91.
 13. Виявлення поверхневих дефектів усередині бетонних трубопроводів за допомогою навченої моделі на комплекті JetRacer» / Р. Мисюк, В. Юзевич, І. Мисюк, Ю. Тиркало, А. Павленчик, В. Далик // 2023 IEEE 13th International Conference on Electronics and Information Technologies. – Львів, 2023. – С. 21–24. doi: 10.1109/ELIT61488.2023.10310691
 14. Оцінка ефективності розвитку підприємства в умовах ризику та невизначеності / Дудок Катерина, Павленчик Анатолій, Каспрук Святослав та ін. // Інтернаука. Серія: Економічні науки. – 2023. – № 6(74) – С. 1–21. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-6-8895(фах. вид., IndexCopernicus)
 15. Оптимізація управлінського рішення щодо асортиментної політики підприємства із використанням математичного моделювання в умовах ризику / Юзевич Володимир, Павловські Гжегож, Павленчик Анатолій та ін. // Інтернаука. Серія: Економічні науки. – 2023. – № 2(70). – С. 126–132. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-2-8532 (фах. вид., IndexCopernicus)
 16. Роль та особливості моніторингу в антикризовому управлінні бізнес–структурою / Хмиз Мар’яна, Павленчик Наталія, Павленчик Анатолій, Терлецька Вікторія // Інтернаука. Серія: Економічні науки. – 2023. – № 7(75) – С. 74–81. DOI: 10.25313/2520-2294-2023-7-9007 (фах. вид., IndexCopernicus)
 17. Формування системи антикризового управління на підприємстві / Далик В. П., Павленчик А. О., Феник В. О., Матвієвський Н. А., Федорига З. А., Приступа Д. А. // Інтернаука. Серія: Економічні науки. – 2023. – № 10(78) – С. 1–31. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-10-9000 (фах. вид., IndexCopernicus)
 18. Monitoring the integration of environmentally friendly technologies in business structures in the context of climate security / Iryna Konovalyuk, Vasyl Brych, Olena Borysiak, Karolina Mucha-Kuś, Nataliia Pavlenchyk, Anatolii Pavlenchyk, Yaroslava Moskvyak, Grzegorz Kinelski // Forum Scientiae Oeconomia. – 2023. – Vol. 11, N 2. – P. 161–174. DOI: 10.23762/FSO_VOL11_NO2_8 (Scopus)
 19. The influence of management creativity on the optimality of management decisions over time : an innovative aspect / Nataliia Pavlenchyk, Anatolii Pavlenchyk, Ruslan Skrynkovskyy, Svyatoslav Tsyuh // Journal of Eastern European and Central Asian Research. – 2023. – Vol. 10, N 3. – P. 498–514. DOI: http://dx.doi.org/10.15549/jeecar.v10i3.1318 (Scopus)

2022:

 1. Павленчик Н. Дія законів менеджменту на підприємствах сфери гостинності / Наталія Павленчик, Анатолій Павленчик // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (6 жовтня 2022 р., м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 295–297.
 2. Павленчик Н. Мотивація як чинник підвищення ефективності роботи персоналу / Наталія Павленчик, Анатолій Павленчик // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення: зб. матеріалів ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (7–8 жовтня 2022 року, м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 247–250.
 3. Павленчик Н. Ф. Органічна єдність попиту та пропозиції: фінансовий аспект / Павленчик Н. Ф., Павленчик А. О. // Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору економіки, сільських територій України та країн : зб. тез Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Дубляни, 2 червня 2022 р.). – Дубляни : ЛНУП, 2022. – Ч. 1. – С. 111–114.
 4. Павленчик Н. Ф. Окремі виклики сучасної вищої освіти / Павленчик Н. Ф., Павленчик А. О. // Соціальні виміри європейських студій : матеріали Міжнар. зимової школи (17–21 січня 2022 р.). – Київ, 2022. – С. 89–92.
 5. Актуалізація питань оплати праці на підприємствах в Україні / Скриньковський Руслан Миколайович, Батьковець Наталія Олегівна, Павленчик Наталія Федорівна, Куриліна Оксана Василівна, Павленчик Анатолій Олександрович // Інтернаука. Серія: Економічні науки. – 2022. – № 4. – С. 1–18.https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-4
 6. Economic-mathematical model of enterprise profit maximization in the sustainable development values / Skrynkovskyy R., Pavlenchyk N., Tsyuh S., Zanevskyy I., Pavlenchyk A. // Agricultural and Resource Economics. – 2022. – Vol. 8(4). – P. 244–263. https://doi.org/10.51599/are.2022.08.04.12. (Scopus, Web of Science)
 7. Methodological and practical guidelines for the development of entrepreneurship within the framework of public-private partnership / Tulai O., Kniaz S., Skrynkovskyy R., Pavlenchyk N., Pavlenchyk A. // Journal of European Economy. – 2022. – Vol. 21(1). – P. 3–16. http://jeej.wunu.edu.ua/index.php/enjee/article/view/1572[nbsp](Index Copernicus)
 8. Павленчик А. Використання стратегічного аналізу в менеджменті організацій в умовах швидких змін середовища / Анатолій Павленчик // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : тези доп. ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (21 вересня 2022 р.) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 94–96.
 9. Павленчик А. Державний менеджмент продовольчого сектору: досвід країн / Анатолій Павленчик // Соціальні, економіко-правові та фінансові виклики в умовах глобальних трансформацій : зб. матер. IІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль ; Братислава, 30 травня 2022 р.). – Тернопіль : ЗУНУ, 2022. – С.14–17.
 10. Беспала В. Використання CRM-систем в Україні / Владислава Беспала, Анатолій Павленчик // Тенденції розвитку наукової думки в менеджменті, галузях спорту, обслуговування та охорони здоров’я : тези доп. І Міжнар. студент. наук. конф. (10 жовтня 2022 р.) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 136–137.
 11. Петяк Х. Офшорний бізнес в Україні / Христина Петяк, Анатолій Павленчик // Тенденції розвитку наукової думки в менеджменті, галузях спорту, обслуговування та охорони здоров’я : тези доп. І Міжнар. студент. наук. конф. (10 жовтня 2022 р.) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 192–195.
 12. Заходи адміністративного примусу у сфері податків і зборів в Україні / РусланСкриньковський, Мирослав Ковалів, Сергій Єсімов, Анатолій Павленчик // Traektoriâ Nauki = Path of Science. – 2022. – Vol. 8, N 6. – P. 2001–2008. DOІ: 10.22178/pos.82-4
 13. Оцінювання ефективності управління потенціалом підприємств е-бізнесу / Погребняк А. Т., Пилипенко І. М., Батьковець_ Н. О., Абрамович М., Павленчик А. О., Русин-Гриник Р. Р.  // Інтернаука. Серія: Економічні науки. – 2022. – № 11(67). – С. 1–14. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-11

2021:

 1. Павленчик А. Детермінанти менеджменту організацій у сфері розвитку туризму на регіональному рівні / Анатолій Павленчик // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів, 2021. – С. 66–68.
 2. Павленчик Н. Ф. Методика исследования рыночной среды в сфере услуг / Павленчик Н. Ф., Павленчик А. О. // Вестник университета Алматы. – 2021. – № 2(14). – С. 150–154.
 3. Безпала В. Диджиталізація процесів рекрутингу в готельній справі / Владислава Безпала, Анатолій Павленчик // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених, асп. і студ. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – С. 110–112.
 4. Горбонос Ф. Особливості функціонування системи менеджменту в кооперативних підприємствах / Горбонос  Ф., Павленчик Н., Павленчик  А. // Наукові записки Львівського університету бізнесу і права. – 2021. – № 28. – С. 219–228.
 5. Глобальна економіка : метод. реком. для семінарських занять студентів денної та заочної форми навчання, спеціальності 073 „Менеджмент”, рівня вищої освіти „Магістр”/ уклад. Павленчик А. О. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – 30 с.
 6. Економічна теорія : метод. реком. для семінарських занять, студентів денної та заочної форми навчання, спеціальності 227 „Фізична терапія, ерготерапія”, рівня вищої освіти „Бакалавр” / уклад. Павленчик А. О. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – 23 с.
 7. Методичні рекомендації до підготовки кваліфікаційних робіт першого (бакалаврського) рівня для студентів спеціальності 073 «Менеджмент», денної та заочної форми навчання, галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 073 «Менеджмент», ступінь вищої освіти – бакалавр / уклад. Павленчик Наталія Федорівна, Гуль Іван Григорович, Холявка Володимир Зеновійович, Павленчик Анатолій Олександрович, Атаманюк Дмитро Васильович, Криштанович Світлана Володимирівна, Коркуна Іван Іванович, Іванова Лілія Омелянівна, Гуцуляк Вікторія Романівна, Завидівська Ольга Ігорівна, Стахів Ірина Михайлівна, Петришин Дмитро Юрійович. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – 50 с.
 8. Програма та методичні вказівки щодо проходження переддипломної практики для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 073 „Менеджмент” / уклад. Павленчик Налія Федорівна, Гуль Іван Григорович, Баранівська Христина Сергіївна, Павленчик Анатолій Олександрович. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – 22 с.
 9. Increasing the competitiveness of enterprises based on the use of marketing management tools / Nataliia Pavlenchyk, Fedir Horbonos, Anatoliі Pavlenchyk, Ruslan Skrynkovskyy, Grzegorz Pawlowski // Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. – 2021. – Vol. 7, N 3. – P. 77–89. (Web of Science)
 10. Павленчик А. Менеджмент інноваційної діяльності у сфері готельно-ресторанного бізнесу / Анатолій Павленчик, Владислава Беспала // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (7–8 жовт. 2021 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – С. 283–285.

2020:

 1. Павленчик Н. Ф. Економіко-статистичний аналіз функціонування підприємницького середовища в умовах зовнішньої нестабільності / Павленчик Н. Ф., Павленчик А. О. // Перспективи ефективних управлінських рішень у бізнесі та проектах : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., 17–19 вересня 2020 р. – Одеса, 2020. – С. 89–91.
 2. Diagnostics of Temperature Regime of Technological Environments of Underground Pipelines in the Monitoring System of Oil and Gas Enterprises for Providing of Safe Exploitation / Yuzevych, V., Pavlenchyk, A., Lozovan, V., Mykhalitska, N., & Bets, M. // International Journal of Recent Technology and Engineering. – 2020. – Vol. 9(1). – P. 1301–1307.
 3. Training Professional Competence of Physical Culture and Sports Managers / N. Pavlenchyk, S. Kryshtanovych, A. Pavlenchyk, M. Kryshtanovych, O. Romanchuk // Training Professional Competence of Physical Culture and Sports Managers : International Business Information Management Association Conference : 35th Conference on 1–2 April 2020. – Seville, 2020. – Р. 487–497.
 4. Paradigm of the functional approach to manifestations of risk in performance of enterprises under market conditions / Pavlenchyk N. F., Horbonos F. V., Pavlenchyk A. O., Skrynkovskyy R. M. // Економіка АПК. – 2020. – № 6. –С. 98–113. https://doi.org/10.32317/2221-1055.202006098

2019:

 1. Павленчик А. Стратегічний маркетинг інноваційної діяльності на прикладі застосування CRM-систем у сфері туристичного бізнесу / Павленчик А. // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів, 2019. – С. 60–62.
 2. Павленчик А. Парадигма застосування маркетингового інструментарію в умовах стратегії провадження успішного бізнесу / Павленчик А. // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф., (13–14 вересня 2019 р.). – Одеса, 2019. – С. 133–134.
 3. Modelling Buying Demand in the Tourism Industry based on Machine Training Methods / V. Tkach, A. Pavlenchyk, О. Sadchenko, S. Nikola, V. Drozdova, I. Davydenko // International Journal of Recent Technology and Engineering. – 2019. – Vol. 8, is. 2. – P. 744–747. (Scopus)
 4. Evaluation Of The Development Strategy Of The Ukrainian Financial Sector / Pawlowski G., Bochko O.,Sytar L., Noga I., Pavlenchyk A., Zhavnerchyk O., Henyk O., Hladun V. // International Business information Management Association : 34th Conference on 13–14 November. – Madrid, 2019. – Р. 9969–9975.

2018:

 1. Методичні рекомендації до підготовки кваліфікаційних робіт другого (магістерського) рівня: галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 073 «Менеджмент» / уклад.: Павленчик Н. Ф., Гуль І. Г., Холявка В. З., Павленчик А. О., Криштанович С. В., Іванова Л. О., Гуцуляк В.Р., Атаманюк Д. В., Завидівська О. І., Стахів І. М. – Львів, 2018. – 44 с.
 2. PavlenchykА. Concerning the Problem of Providing the Tourism Branch with Temporary Placements / Anatolii Pavlenchyk // Using sports, culture, and social studies as means to rediscover lost values : abstract book of 6th International Conference on Science, Culture, and Sport (25–27 April 2018). – Lviv, 2018. – P. 303.
 3. Research of competitiveness of the enterprise on the principles of strategic planning / Pavlenchyk N., F. Horbonos, A. Pavlenchyk, R. Skrynkovskyy // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2018. – Т. 5, № 4(43). – C. 9–14 (Index Copernicus,  РИНЦ)
 4. Study of cooperation in agribusiness as a socio-economic phenomenon / PavlenchykN ., F. Horbonos, A. Pavlenchyk, Skrynkovskyy R. // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2018. – Т. 1, № 5(39). – C. 14–21. (Index Copernicus,  РИНЦ )

2017:

 1. Павленчик А. О. Сувенірний брендинг як компонент формування привабливості іноземного туризму в Україні / А. О. Павленчик // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфери обслуговування : матеріали Міжнар. наук.–практ. конф. – Львів, 2017. – С. 138–141.
 2. Павленчик А. О. Инстутицийные основы улучшения функционирования инфраструктуры аграрного рынка / А. О. Павленчик // Экспортный потенциал АПК России: состояние и перспективы : материалы XХII Междунар. науч.-практ. конф. – Москва, 2017. – С. 431–433.
 3. Горбонос Ф. В. Кооперативы: принципы формирования и деятельности в современных экономических условиях / Ф. В. Горбонос, Н. Ф. Павленчик, А. О. Павленчик // Проблемы управления. – 2017. – № 1 (63). – С. 109– 114. (РИНЦ)
 4. Павленчик Н. Ф. Соціальні негативи у контексті інновацій в аграрній сфері / Н. Ф. Павленчик, А. О. Павленчик // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір : матеріали ХХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (11–13 вересня 2017 р.). – Одеса, 2017. – С. 195 – 200.
 5. Маркетинг : метод. реком. до написання та основні вимоги з оформлення курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» / Павленчик Н. Ф., Атаманюк Д. В., Іванова Л. О., Криштанович С. В., Павленчик А. О., Холявка В. З., Гуль І. Г., Петришин Д. Ю., Баранівська Х. С. – Львів : ЛДУФК, 2017. – 34 с.

 

2016:

 1. Павленчик А. О. Ринок аграрної продукції України в умовах євроінтеграції / А. О. Павленчик, Ф. В. Горбонос // Євроінтеграція 2016 : матеріали Міжнар. наук. конф. – Львів, 2016. – С. 290–293.
 2. Павленчик Н. Ф. Роль оптових ринків сільськогосподарської продукції у забезпеченні продовольчої безпеки країни / Н. Ф. Павленчик, А. О. Павленчик // Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств : матеріали V Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Львів, 2016. – С. 46–50.
 3. Pavlenchyk A. O. Peculiarities of competition at agrarian market / Pavlenchyk A. O. // Perspective directions of scientific researches : collection of scientific articles. – Coventry, 2016. – P. 44–47.

2013:

 1. Павленчик Н.Ф. Кооперація на ринку сільськогосподарської продукції / Н. Ф. Павленчик, А.О. Павленчик // Кооперативні читання 2013 рік : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Житомир : ЖНАЕУ, 2013. – С. 151 – 157.
 2. Горбонос Ф. В. Організаційно-інформаційна служба як неодмінний компонент розвитку економічного простору і ринку сільськогосподарської продукції / Ф.В. Горбонос, А.О. Павленчик, Н.Ф. Павленчик // Інформаційне забезпечення систем прийняття рішень в економіці, техніці та організаційних сферах : кол. монографія / за заг. ред. Л.М. Савчук. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – С. 44–56.

2012:

 1. Павленчик Н.Ф. Доцільність державної підтримки аграрних підприємств. / Н.Ф. Павленчик, А.О. Павленчик // Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 22 трав. 2012 р. – Львів : ЛНАУ, 2012. – С. 149–151.
 2. Горбонос Ф.В. Економічні проблеми структури виробництва аграрного сектора України / Ф.В. Горбонос, А.О. Павленчик, Н.Ф.Павленчик // Перспективи розвитку і актуальні проблеми України та країн світу : тези Х Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : ЛУБП, 2012. – С. 22–25.
 3. Горбонос Ф.В. Земельні відносини в контексті формування ринку землі та укрупнення підприємств / Ф.В. Горбонос, А.О. Павленчик, Н.Ф. Павленчик // Стійкий розвиток регіонів України на базі кластеризації та корпоратизації (галузевий аспект) : кол. монографія / під заг. ред. К.Ф. Ковальчука. – Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2012. – С. 69–79.

2011:

 1. Горбонос Ф.В. Раціональне та ефективне використання земельних ресурсів в контексті формування ринку землі / Ф.В. Горбонос, А.О. Павленчик, Н.Ф. Павленчик // Науковий вісник Львів. нац. ун-ту ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. Серія: Економічні науки. – Львів, 2011. – № 4(50), т. 13. – С. 207–217.
 2. Горбонос Ф.В. Ринок землі : надії і проблеми / Ф.В. Горбонос, А.О. Павленчик, Н.Ф. Павленчик // Розвиток економічних і політико-правових систем України та інших країн Європи на початку ХХІ століття : тези VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : ЛУБП, 2011. – С. 16–18.
 3. Ефективність використання ресурсів та виробництво продукції у сільських територіях і розвиток підприємництва на селі на основі кооперації та інтеграції / Черевко Г.В., Павленчик Н.Ф. [та ін.] // Організаційно-економічний механізм підвищення соціально-економічної ефективності  функціонування АПК західного регіону України : кол. монографія / за заг. ред. П.С. Березівського. – Львів : Укр. бестселер, 2011. – С. 277 – 313.

2010:

 1. Павленчик Н.Ф. Виборність управлінських структур кооперативу в ринкових умовах / Н.Ф. Павленчик, А.О. Павленчик // Наукові записки Львів. ун-ту бізнесу та права. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 96 –137.
 2. Економіка підприємств : підручник / [Ф. В. Горбонос, Г. В. Черевко, А.О. Павленчик, Н. Ф. Павленчик]. – Київ : Знання, 2010. – 463 с.

2009:

 1. Павленчик Н.Ф. Ринок та ефективність інституційної підтримки сільськогосподарських виробників / Н.Ф. Павленчик, А.О. Павленчик // Регіональні проблеми розвитку агропромислового комплексу : зб. наук. доп. – Львів : ЛНАУ, 2009. – С. 209 – 217.Павленчик Н.Ф. Формування та функціонування ринку сільськогосподарської продукції : монографія / Н.Ф. Павленчик, А.О. Павленчик. – Львів, 2009. – 172 с.
 2. Горбонос Ф. Ефективність державної підтримки сільськогосподарських підприємств / Ф. Горбонос, Н. Павленчик, А. Павленчик // Вісник Львів. нац. аграр. ун-ту. Серія: Економіка АПК. – Львів, 2009. – № 16(1). – С. 77–83.
 3. Напрями та ефективність інституційної підтримки сільськогосподарських підприємств / Ф.В. Горбонос, Н.Ф Павленчик, А.О. Павленчик, І.О. Корчинський // Вісник Житомир. нац. агроеколог. ун-ту. Серія: Економічні науки. – Львів, 2009. – № 2(25), т. 2. – С. 38–51.

2007:

 1. Павленчик Н. Ініціативна роль підприємств у формуванні аграрного ринку / Н. Павленчик, А. Павленчик // Вісник Львів. держ. аграр. ун-ту. Серія: Економіка АПК. – Львів, 2007. – № 14(1). – С. 54–59.
 2. Основні напрями розвитку виробництва сільськогосподарської продукції в регіоні / Павленчик Н.Ф. [та ін.] // Науковий вісник Львів. нац. ун-ту ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2007. – Т. 9, № 4(35), ч. 2. – С. 147–155.
 3. Розвиток інфраструктури регіонального аграрного ринку / Ф.В. Горбонос, Н.Ф. Павленчик, А.О. Павленчик, І.О. Корчин­ський // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв, 2007. – Спец. вип. 3(42), т. 1. – С. 111–116.

2006:

 1. Павленчик Н. Ф. Інтеграція і концентрація виробництва в агропромисловому комплексі на засадах кооперативних відносин. / Н.Ф. Павленчик, А.О. Павленчик // Вісник Львів. держ. аграр. ун-ту. Серія: Економіка АПК. – Львів, 2006. – № 13. – С. 239–244.
 2. Павленчик Н. Ф. Канали і способи реалізації сільськогосподарської продукції в ринкових умовах / Н.Ф. Павленчик, А.О. Павленчик // Теорія і практика розвитку АПК : матеріали Міжнар. наук.-практ. форуму, 19–20 вер. 2006 р. – Львів : ЛДАУ, 2006. – Т. 1. – С. 281–288.

2005:

 1. Павленчик Н. Ринкові чинники формування конкурентоспроможності аграрних підприємств / Н. Павленчик, А. Павленчик // Вісник Львів. держ. аграр. ун-ту. Серія: Економіка АПК. – Львів, 2005. – № 12. – С.60–64.
 2. Павленчик Н. Ф. До методики дослідження розвитку кооперації в агробізнесі / Н. Ф. Павленчик, А. О. Павленчик // Методичні основи сучасного дослідження в аграрній економіці : матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф. – Житомир : Держ. агроекол. ун-т, 2005. – Ч. 2. – С. 104–106.

[згорнути]
ПАВЛЕНЧИК НАТАЛІЯ ФЕДОРІВНА

2022:

 1. Павленчик Н. Актуальність корпоративної соціальної відповідальності в галузі гостинності в умовах війни / Наталія Павленчик, Христина Лешко // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (6 жовтня 2022 р., м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 348–351.
 2. Павленчик Н. Використання корпоративної соціальної відповідальності для формування позитивного іміджу туристичних підприємств / Н. Павленчик, Х. Лешко // Альтернативний туризм : матеріали наук.-практ. семінару (30 вересня 2022 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 134–137.
 3. Павленчик Н. Дія законів менеджменту на підприємствах сфери гостинності / Наталія Павленчик, Анатолій Павленчик // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (6 жовтня 2022 р., м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 295–297.
 4. Павленчик Н. Інноваційно-технологічна спрямованість концепції управління робочою силою / Павленчик Н. // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : тези доп. ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (21 вересня 2022 року, м. Львів) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 50–52.
 5. Павленчик Н. Інформаційний менеджмент економічного простору / Павленчик Н. // Соціальні, економіко-правові та фінансові виклики в умовах глобальних трансформацій : зб. матеріалів IІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль ; Братислава, 30 травня 2022 р.). – Тернопіль : ЗУНУ, 2022. – С. 65–67.
 6. Павленчик Н. Ф. Методичні рекомендації для проведення курсу-тренінгу «HR менеджмент» для студентів рівня освіти бакалавр, спеціальності 073 «Менеджмент» / Павленчик Н. Ф., Баранівська Х. С. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – 20 с.
 7. Павленчик Н. Мотивація як чинник підвищення ефективності роботи персоналу / Наталія Павленчик, Анатолій Павленчик // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення: зб. матеріалів ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (7–8 жовтня 2022 року, м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 247–250.
 8. Павленчик Н. Ф. Органічна єдність попиту та пропозиції: фінансовий аспект / Павленчик Н. Ф., Павленчик А. О.  // Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору економіки, сільських територій України та країн : зб. тез Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Дубляни, 2 червня 2022 р.). – Дубляни : ЛНУП, 2022. – Ч. 1. – С. 111–114.
 9. Павленчик Н. Ф. Окремі виклики сучасної вищої освіти / Павленчик Н. Ф., Павленчик А. О. // Соціальні виміри європейських студій : матеріали Міжнар. зимової школи (17–21 січня 2022 р.). – Київ, 2022. – С. 89–92.
 10. Павленчик Н. Тематичний план семінарських занять з дисципліни «Самоменеджмент та ефективне лідерство» для студентів спеціальності 073 „Менеджмент”, рівень вищої освіти : „Бакалавр“ / Павленчик Н. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського. – 2022. – 20 с.
 11. Свирида М. Інновації, як можливості відновлення та розвитку сфери туризму в умовах пандемії / Мар’яна Свирида, Наталія Павленчик // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : зб. тез доп. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. мол. учених, асп. і студ. з міжнар. участю (19 травня 2022 року, м. Львів). – Львів, 2022. – С. 301–303.
 12. Сучасні тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності України в умовах війни / Руслан Скрінковський, Оксана Протсевіат, Наталія Павленчик, Святослав Цюх // Path of Science: International Electronic Scientific Journal. – 2022. – Vol. 8, N 6. – P. 1001–1008.
 13. Актуалізація питань оплати праці на підприємствах в Україні / Скриньковський Руслан Миколайович, Батьковець Наталія Олегівна, Павленчик Наталія Федорівна, Куриліна Оксана Василівна, Павленчик Анатолій Олександрович // Інтернаука. Серія: Економічні науки. – 2022. – № 4. – С. 1–18.https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-4
 14. Визначення цілей системи моніторингу діяльності бізнес-структури / Князь С. В., Скриньковський Р. М., Русин-Гриник Р. Р., Коновалюк І. В., Павленчик Н. Ф. // Інтернаука. Серія: Економічні науки. – 2022. – № 5. – С. 1–18. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-5
 15. Кластеризація факторів, що впливають на прийняття управлінських рішень підприємств е-бізнесу / Русин-Гриник Р. Р., Павловські Г., Павленчик Н. Ф., Пилипенко І. М., Батьковець Н. О., Куриліна О. В. // Інтернаука. Серія: Економічні науки. – 2022. – № 12. – С. 1–19. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-12-8376
 16. Оптимізаційно-інформаційна модель управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах ризику / Павловські Г., Юзевич В. М., Куриліна О. В., Павленчик Н. Ф., Клювак О. В. // Інтернаука. Серія: Економічні науки. – 2022. – № 11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-11-8367
 17. Economic-mathematical model of enterprise profit maximization in the sustainable development values / Skrynkovskyy R., Pavlenchyk N., Tsyuh S., Zanevskyy I., Pavlenchyk A. // Agricultural and Resource Economics. – 2022. – Vol. 8(4). – P. 244–263. https://doi.org/10.51599/are.2022.08.04.12. (Scopus, Web of Science)
 18. Methodological and practical guidelines for the development of entrepreneurship within the framework of public-private partnership / Tulai O., Kniaz S., Skrynkovskyy R., Pavlenchyk N., Pavlenchyk A. // Journal of European Economy. – 2022. – Vol. 21(1). – P. 3–16. http://jeej.wunu.edu.ua/index.php/enjee/article/view/1572 (Index Copernicus)
 19. Павленчик Н. Інноваційно-технологічна спрямованість концепції управління робочою силою / Павленчик Н. // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : тези доп. ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (21 вересня 2022 р.) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 50–52.
 20. Андрушко Ю. Конституційні основи розвитку економічних системи України / Юлія Андрушко, Наталія Павленчик // Тенденції розвитку наукової думки в менеджменті, галузях спорту, обслуговування та охорони здоров’я : тези доп. І Міжнар. студент. наук. конф. (10 жовтня 2022 р.) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 178–181.
 21. Житеньов В. Значення айдентики в житті сучасних брендів та суспільства / Владислав Житеньов, Наталія Павленчик // Тенденції розвитку наукової думки в менеджменті, галузях спорту, обслуговування та охорони здоров’я : тези доп. І Міжнар. студент. наук. конф. (10 жовтня 2022 р.) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 35–40.
 22. Костецька С. Шляхи запобігання порушення прав інтелектуальної власності в закладах вищої освіти / Соломія Костецька, Наталія Павленчик // Тенденції розвитку наукової думки в менеджменті, галузях спорту, обслуговування та охорони здоров’я : тези доп. І Міжнар. студент. наук. конф. (10 жовтня 2022 р.) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 47–50.
 23. Свирида М. Інноваційні методи управління персоналом підприємства / Мар’яна Свирида, Наталія Павленчик // Тенденції розвитку наукової думки в менеджменті, галузях спорту, обслуговування та охорони здоров’я : тези доп. І Міжнар. студент. наук. конф. (10 жовтня 2022 р.) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 201–203.
 24. Еколого-економічні детермінанти аварій на магістральних газопроводах  / Федір Горбонос, Оксана Тулай, Руслан Скриньковський, Наталія Павленчик, Святослав Князь // Журнал європейської економіки. – 2022. – Т. 21, № 4(83). – С. 532–540.

2021:

Павленчик Н. Економічний підхід до аналізу категорії „здоров’я” / Наталія Павленчик, Мар’яна Свирида // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів, 2021. – С. 135–136.

Павленчик Н. Ф. Методика исследования рыночной среды в сфере услуг / Павленчик Н. Ф., Павленчик А. О. // Вестник университета Алматы. – 2021. – № 2(14). – С. 150–154.

Горбонос Ф. Особливості функціонування системи менеджменту в кооперативних підприємствах / Горбонос Ф., Павленчик Н., Павленчик  А. // Наукові записки Львівського університету бізнесу і права. – 2021. – № 28. – С. 219–228.

Свирида М. Стан середнього та малого бізнесу в Україні в умовах пвндемії COVID‑19 / Мар’яна Свирида, Наталія Павленчик // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених, асп. і студ. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – С. 131–133.

Академічна доброчесність у Львівському державному університеті фізичної культури ім. Івана Боберського / підгот. Павленчик Н. Ф. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – 17 с.

Методичні рекомендації до підготовки кваліфікаційних робіт першого (бакалаврського) рівня для студентів спеціальності 073 «Менеджмент», денної та заочної форми навчання, галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 073 «Менеджмент», ступінь вищої освіти – бакалавр / уклад. Павленчик Наталія Федорівна, Гуль Іван Григорович, Холявка Володимир Зеновійович, Павленчик Анатолій Олександрович, Атаманюк Дмитро Васильович, Криштанович Світлана Володимирівна, Коркуна Іван Іванович, Іванова Лілія Омелянівна, Гуцуляк Вікторія Романівна, Завидівська Ольга Ігорівна, Стахів Ірина Михайлівна, Петришин Дмитро Юрійович. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – 50 с.

Програма та методичні вказівки щодо проходження переддипломної практики для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 073 „Менеджмент” / уклад. Павленчик Налія Федорівна, Гуль Іван Григорович, Баранівська Христина Сергіївна, Павленчик Анатолій Олександрович. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – 22 с.

Програма і методичні вказівки для проходження переддипломної практики для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальності 073 „Менеджмент” / уклад. Гуль Іван Григорович, Павленчик Наталія Федорівна, Холявка Володимир Зеновійович. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – 24 с.

Аnalysis of the chemical compositionof pasta by using leguminous crops / E. B. Beraliyeva, S. Kozykan, M. Z. Paska, N. F. Pavlenchyk // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ, 2021. – С. 90–91.

Increasing the competitiveness of enterprises based on the use of marketing management tools / Nataliia Pavlenchyk, Fedir Horbonos, Anatoliі Pavlenchyk, Ruslan Skrynkovskyy, Grzegorz Pawlowski // Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. – 2021. – Vol. 7, N 3. – P. 77–89. (Web of Science)

Increasing the nutritional value of pasta by using leguminous crops / E. Beraliyeva, S. Kozykan, M. Paska, N. Pavlenchyk // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2021. – Т. 27, № 5. – С. 148–153.

Павленчик Н. Інноваційна модель підприємництва у сфері гостинності / Наталія Павленчик, Мар’яна Свирида // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез. ІІ Міжнар. наук.- практ. конф. (7–8 жовт. 2021 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – С. 286–288.

Особливості обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькими ризиками / Скриньковський Р. М., Крамар О. М., Замула Х. П., Хмиз В. Т., Візняк Ю. Я., Гудима В. В., Горбонос Ф. В., Тиркало Ю. Є., Павленчик Н. Ф. // Інтернаука. – 2021. – № 12. – С. 1–26. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-12-7813  (Index Copernicus)

2020:

 1. Павленчик Н. Ф. Економіко-статистичний аналіз функціонування підприємницького середовища в умовах зовнішньої  нестабільності / Павленчик Н. Ф., Павленчик А. О. // Перспективи ефективних управлінських рішень у бізнесі та проектах : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., 17–19 вересня 2020 р. – Одеса, 2020. – С. 89–91.
 2. Paradigm of the functional approach to manifestations of risk in performance of enterprises under market conditions / Pavlenchyk N. F., Horbonos F. V., Pavlenchyk A. O., Skrynkovskyy R. M. // Економіка АПК. – 2020. – № 6. –С. 98–113. https://doi.org/10.32317/2221-1055.202006098
 3. Qualimetric Analysis of Pipelines with Corrosion Surfaces in the Monitoring System of Oil and Gas Enterprises / Yuzevych, V., Pavlenchyk, N., Zaiats, O., Heorhiadi, N., Lakiza, V.  // International Journal of Recent Technology and Engineering. – 2020. – Vol. 9, is. 1. – P. 1145–1150. DOI:10.35940/ijrte.A1341.059120.
 4. Training Professional Competence of Physical Culture and Sports Managers / N. Pavlenchyk, S. Kryshtanovych, A. Pavlenchyk, M. Kryshtanovych, O. Romanchuk // Training Professional Competence of Physical Culture and Sports Managers : International Business Information Management Association Conference : 35th Conference on 1–2 April 2020. – Seville, 2020. – Р. 487–497.

2019:

 1. Павленчик Н.Ф. Економічний розвиток аграрних підприємств на засадах диверсифікації їх діяльності // Економіка АПК. – 2019. – № 2. – С. 57–66. (IndexCopernicus)
 2. Гончар Н. Інновації у формуванні майстерності екскурсовода / Наталія Гончар, Наталія Павленчик // День студентської науки : зб. матеріалів щоріч. студент. наук. конф. – Львів, 2019. – С. 151–154.
 3. Павленчик Н. Экономико-социальные предпосылки деятельности менеджеров в области гостеприимства / Н. Павленчик // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук : материалы ІХ Междунар. науч.-практ. конф. профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов (Минск, 9 апреля 2019 г.). – Минск, 2019. – Ч. 2. – С. 136–137.
 4. Павленчик Н. Ефективність використання туристичних ресурсів Львова / Павленчик Н. // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів, 2019. – С. 104–107.
 5. Павленчик Н. Трудовий потенціал України / Павленчик Н. // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф., (13–14 вересня 2019 р.) – Одеса, 2019. – С. 261–262.
 6. Integration of  Partial Least Squares Path Modeling for Sustainable Tourism Development / N. Pavlenchyk, S. Mekhovych, O. Bohoslavets, Y. Opanashchuk, V. Hotra, I. Gayvoronska // International Journal of Recent Technology and Engineering. – 2019. – Vol. 8, is. 2. – Р. 4309–4312. (Scopus)
 7. Improvement of the Model for Calculating the Operating Profit of Industrial Enterprises Taking into Account the Problem of Optimal Distribution of Productive Resources / R. Skrynkovskyy, L. Sopilnyk, F. Horbonos, S. Kniaz, N. Pavlenchyk, V. Yuzevych // Traektoriâ Nauki = Path of Science. – 2019. – Vol. 5, N 3. – P. 5011–5017. (Index Copernicus)

2018:

 1. Методичні рекомендації до підготовки кваліфікаційних робіт другого (магістерського) рівня: галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 073 «Менеджмент» / уклад.: Павленчик Н. Ф., Гуль І. Г., Холявка В. З., Павленчик А. О., Криштанович С. В., Іванова Л. О., Гуцуляк В. Р., Атаманюк Д. В., Завидівська О. І., Стахів І. М. – Львів, 2018. – 44 с.
 2. Pavlenchyk  N. Concerning the Problems of Reforming the Tourism Sphere in Ukraine / Nataliia Pavlenchyk // // Using sports, culture, and social studies as means to rediscover lost values : abstract book of 6th International Conference on Science, Culture, and Sport (25–27 April 2018). – Lviv, 2018. – P. 302.
 3. Research of competitiveness of the enterprise on the principles of strategic planning / Pavlenchyk N., F. Horbonos, A. Pavlenchyk, R. Skrynkovskyy // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2018. – Т. 5, № 4(43). – C. 9–14 (Index Copernicus, РИНЦ)
 4. Study of cooperation in agribusiness as a socio-economic phenomenon / Pavlenchyk N., F. Horbonos, A. Pavlenchyk, Skrynkovskyy R. // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2018. – Т. 1, № 5(39). – C. 14–21. (Index Copernicus, РИНЦ )

2017:

 1. Павленчик Н. Ф. Особенности менеджмента предприятий гостинично-ресторанного бизнеса / Н. Ф. Павленчик // Актуальные научные исследования в современном мире : материалы Междунар. науч.-практ. конф. – Алматы, 2017. – С. 191–195. (РИНЦ, Index Copernicus)
 2. Павленчик Н. Ф. Механизм логистики на аграрном рынке / Н. Ф. Павленчик // Экспортный потенциал АПК России: состояние и перспективы : материалы XХII Междунар. науч.-практ. конф. – Москва, 2017. – С.429–431.
 3. Павленчик Н. Ф. Соціально-економічні засади менеджменту готельно-ресторанного бізнесу / Н. Ф. Павленчик // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфери обслуговування : матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. – Львів, 2017. – С. 67–70.
 4. Павленчик Н. Ф. Соціальні негативи у контексті інновацій в аграрній сфері / Н. Ф. Павленчик, А. О. Павленчик // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір : матеріали ХХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (11-13 вересня 2017 р.). – Одеса, 2017. – С. 195 – 200.
 5. Горбонос Ф. В. Кооперативы: принципы формирования и деятельности в современных экономических условиях / Ф. В. Горбонос, Н. Ф. Павленчик, А.О. Павленчик // Проблемы управления. – 2017. – № 1 (63). – С 109– 114. (РИНЦ)Analysis of the modern system of training non-core subjects in Lviv State University of Physical Culture / Н. Ф. Павенчик, Д. В. Атаманюк, В. З. Холявка, В. И. Матвиив // Актуальные научные исследования в современном мире : материалы Междунар. науч. –практ. конф. – Алматы, 2017. – С. 81–84. (РИНЦ, Index Copernicus)
 6. Удосконалення діагностики антикризового управління Підприємством у системі управлінської діагностики = The Improvements of Enterprise Anti–Crisis Management Diagnostics in the System of Managerial Diagnostics / Руслан Скриньковський, Наталія Павленчик, Соломія Леськів, Гжегож Павловські // Traektoria Nauki = Path of Science. – 2017. – Vol. 3, no. 11. – P. 4001–4009.
 7. Маркетинг : метод. реком. до написання та основні вимоги з оформлення курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» / Павленчик Н. Ф., Атаманюк Д. В., Іванова Л. О., Криштанович С. В., Павленчик А. О., Холявка В. З., Гуль І. Г., Петришин Д. Ю., Баранівська Х. С. – Львів : ЛДУФК, 2017. – 34 с.

2016:

 1. Павленчик Н. Роль оптових ринків сільськогосподарської продукції у забезпеченні продовольчої безпеки країни / Н.Ф. Павленчик, А.О. Павленчик // Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств : матеріали V Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 23–27 травня 2016 р. – Львів : Ліга-Прес, 2016. – С. 46 – 50.
 2. Павленчик Н. Ф. Продовольча безпека України на шляху інтеграції в ЄС / Н. Ф. Павленчик, Л. А. Янковська // Євроінтеграція 2016 : матеріали Міжнар. наук. конф. – Львів, 2016. – С. 329–332.

2015:

 1. Павленчик Н. Ф. Ринок сільськогосподарської продукції : теорія і практика : монографія / Н. Ф. Павленчик. – Львів : Ліга-Прес, 2015. – 400 с. 

2014:

 1. Павленчик Н.Ф. Диверсифікація діяльності оптових ринків / Н.Ф. Павленчик // Аграрна економіка. – 2014. – Т. 7, № 1/2. – С. 108 – 114.
 2. Павленчик Н.Ф. Логистика в сегменте “производства” на рынке сельскохозяйственной продукции / Н. Ф. Павленчик // Проблемы современной науки. – 2014. – Вып. 15, № 15. – С. 139 – 148.
 3. Павленчик Н.Ф. Теоретичні основи обґрунтування дефініції „ринок сільськогосподарської продукції” / Н.Ф. Павленчик // Економіка АПК. – 2014. – № 1. – С. 85 – 92.
 4. Павленчик Н.Ф. Відносини на ринку сільськогосподарської продукції / Н.Ф. Павленчик // Вісник ЛНАУ. Серія: Економіка АПК. – Львів, 2014. – № 21 (1). – С. 280–290.
 5. Павленчик Н. Ф. Ринок сільськогосподарської продукції : методологічні та методичні основи формування і функціонування : монографія / Н.Ф. Павленчик. – Львів : Ліга-Прес, 2014. – 392 с.
 6. Павленчик Н. Ф. Формат отношений в сегментах рынка сельскохозяйственной продукции / Н. Ф. Павленчик // Современная экономика: анализ состояния и перспективы развития : монография / под общ. ред. Н. С. Клунко. – Ставрополь : Логос, 2014. – Кн. 4. – С. 50 – 76.
 7. Павленчик Н. Ф. Формування відносин на ринку сільськогосподарської продукції / Н. Ф. Павленчик // Прометей. – Донецьк : Юго-Восток, 2014. – Вип. 1 (40). – С. 115 – 120.
 8. Павленчик Н. Ф. Ценообразование на рынке сельскохозяйственной продукции / Н.Ф. Павленчик // Новый университет. – 2014. – № 7/8. – С. 26 – 34.

2013:

 1. Павленчик Н.Ф. Кооперація на ринку сільськогосподарської продукції / Н.Ф. Павленчик, А.О. Павленчик // Кооперативні читання 2013 рік : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Житомир : ЖНАЕУ, 2013. – С. 151 – 157.
 2. Павленчик Н.Ф. Нормативно-правове забезпечення діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції / Н.Ф. Павленчик // Аграрна економіка. – 2013. – Т. 6, № 1/2. – С. 52 – 58.
 3. Павленчик Н.Ф. Ризики на ринку сільськогосподарської продукції, зумовлені зміною структури виробництва / Н.Ф. Павленчик. // Наукові записки Львів. ун-ту бізнесу та права. – Львів, 2013. – № 10. – С. 53 – 57.
 4. Горбонос Ф.В. Організаційно-інформаційна служба як неодмінний компонент розвитку економічного простору і ринку сільськогосподарської продукції / Ф.В. Горбонос, А.О. Павленчик, Н.Ф. Павленчик // Інформаційне забезпечення систем прийняття рішень в економіці, техніці та організаційних сферах : кол. монографія / за заг. ред. Л.М. Савчук. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – С. 44 – 56.
 5. Павленчик Н.Ф. Рынок сельскохозяйственной продукции / Н.Ф. Павленчик // Научное наследие академика А.А. Никонова и проблемы современной аграрной экономики. – Москва : Энциклопедия Российских деревень «2013». – С. 269 – 272.
 6. Павленчик Н. Ф. Створення бази економічних умов функціонування кооперативу / Н. Ф. Павленчик // Наукові і практичні аспекти сільської кооперації. – Львів : Ліга-Прес, 2013. – С. 157 – 165.

2012:

 1. Павленчик Н.Ф. Доцільність державної підтримки аграрних підприємств. / Н.Ф. Павленчик, А.О. Павленчик // Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 22 трав. 2012 р. – Львів : ЛНАУ, 2012. – С. 149 – 151.
 2. Павленчик Н.Ф. Прогнозування обсягу пропозиції на ринку сільськогосподарської продукції в контексті процесу ціноутворення / Н.Ф. Павленчик // Економіка АПК. – 2012. – № 4. – С. 64 – 72.
 3. Павленчик Н.Ф. Насичення ринку сільськогосподарської продукції в умовах територіальних відмінностей / Н.Ф. Павленчик // Теоретичні основи і практичні аспекти використання ресурсоощадних технологій для підвищення ефективності агропромислового виробництва і розвитку сільських територій : матеріали міжнар. наук.-практ. форуму, 18 – 21 вер. 2012 р. – Львів : ЛНАУ, 2012. – С. 227 – 232.
 4. Павленчик Н. Ф. Регуляторні прояви множини функцій на ринку сільськогосподарської продукції / Павленчик Н. Ф. // Вісник ЛНАУ. Серія: Економіка АПК. – Львів, 2012. – № 19 (1). – С. 101 – 106.
 5. Горбонос Ф.В. Економічні проблеми структури виробництва аграрного сектора України / Ф.В. Горбонос, А.О. Павленчик, Н.Ф. Павленчик // Перспективи розвитку і актуальні проблеми України та країн світу : тези Х Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : ЛУБП, 2012. – С. 22 – 25.
 6. Горбонос Ф.В. Земельні відносини в контексті формування ринку землі та укрупнення підприємств / Ф.В. Горбонос, А.О. Павленчик, Н.Ф. Павленчик // Стійкий розвиток регіонів України на базі кластеризації та корпоратизації (галузевий аспект) : кол. монографія / під заг. ред. К.Ф. Ковальчука. – Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2012. – С. 69 – 79.

2011:

 1. Павленчик Н.Ф. Інвестиційна обумовленість розвитку ринку сільськогосподарської продукції / Н.Ф. Павленчик // Формування та розвиток економіки в сучасних умовах господарювання : зб. тез доп. Міжнар. інтернет-конф. – Луцьк, 2011. – С. 206 – 209.
 2. Павленчик Н.Ф. Інноваційні основи ринку сільськогосподарської продукції / Н.Ф. Павленчик // Вісник Львів. нац.. аграр. ун-ту. Серія: Економіка АПК. – Львів, 2011. – № 18 (1). – С. 62 – 67.
 3. Павленчик Н.Ф. Стимулювання інноваційної функції ринку сільськогосподарської продукції на стадії виробництва / Н.Ф. Павленчик // Економіка АПК. – 2011. – № 8. – С. 37 – 42.
 4. Горбонос Ф.В. Раціональне та ефективне використання земельних ресурсів в контексті формування ринку землі / Ф.В. Горбонос, А.О. Павленчик, Н. Ф. Павленчик // Науковий вісник Львів. нац. ун-ту ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. Серія: Економічні науки. – Львів, 2011. – № 4 (50), т. 13. – С. 207 – 217.
 5. Горбонос Ф.В. Ринок землі : надії і проблеми / Ф.В. Горбонос, А.О.Павленчик, Н.Ф. Павленчик // Розвиток економічних і політико-правових систем України та інших країн Європи на початку ХХІ століття : тези VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : ЛУБП, 2011. – С. 16 – 18.
 6. Ефективність використання ресурсів та виробництво продукції у сільських територіях і розвиток підприємництва на селі на основі кооперації та інтеграції / Черевко Г.В., Павленчик Н.Ф. [та ін.] // Організаційно-економічний механізм підвищення соціально-економічної ефективності функціонування АПК західного регіону України : кол. монографія / за заг. ред. П.С. Березівського. – Львів : Укр. бестселер, 2011. – С. 277 – 313.
 7. Кооперація в агробізнесі / [Ф. В. Горбонос, Л. А. Янковська, Н.Ф. Павленчик та ін]. – Львів, 2011. – 360 с.

2010:

 1. Павленчик Н.Ф. Виборність управлінських структур кооперативу в ринкових умовах / Н.Ф. Павленчик, Н.Ф. Павленчик // Наукові записки Львів. ун-ту бізнесу та права. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 96 –137.
 2. Горбонос Ф.В. Оцінка трансформації земельних відносин у Львівській області до ринкових умов / Ф.В.Горбонос, Н.Ф. Павленчик // Вісник Львів. нац.. аграр. ун-ту. Серія: Економіка АПК. – Львів, 2010. – № 17(1). – С. 178 – 184.
 3. Економіка підприємств : підручник. / Ф. В. Горбонос, Г. В. Черевко, А.О. Павленчик, Н. Ф. Павленчик. – Київ : Знання, 2010. – 463 с.

2009:

 1. Павленчик Н.Ф. Ринок та ефективність інституційної підтримки сільськогосподарських виробників / Н.Ф. Павленчик, А.О. Павленчик // Регіональні проблеми розвитку агропромислового комплексу : зб. наук. доп. – Львів : ЛНАУ, 2009. – С. 209 – 217.
 2. Павленчик Н.Ф. Формування та функціонування ринку сільськогосподарської продукції : монографія / Н.Ф. Павленчик, А.О. Павленчик. – Львів, 2009. – 172 с.
 3. Горбонос Ф. Ефективність державної підтримки сільськогосподарських підприємств / Ф. Горбонос, Н. Павленчик, А. Павленчик // Вісник Львів. нац. аграр. ун-ту. Серія: Економіка АПК. – Львів, 2009. – № 16 (1). – С. 77 – 83.
 4. Горбонос Ф.В. Ринкова діагностика та ймовірні перспективи розвитку підприємств у сільському господарстві / Ф.В. Горбонос, Н.Ф. Павленчик. // Регіональні проблеми розвитку агропромислового комплексу : зб. наук. доп. – Львів : ЛНАУ, 2009. – С. 72 – 83.
 5. Горбонос Ф.В. Роздрібна торгівля як складова інфраструктури ринку сільськогосподарської продукції / Ф.В. Горбонос, Н.Ф. Павленчик, І.О. Корчинський // Економіка : проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 252, т. 3. – С. 628 – 637.
 6. Горбонос Ф.В. Функціонування елементів інфраструктури на ринку сільськогосподарської продукції / Ф.В. Горбонос, Н.Ф. Павленчик, І.О. Корчинський // Шляхи підвищення ефективності використання агроресурсного потенціалу : матеріали міжнар. наук.-практ. форуму, 23–25 вер. 2009 р. – Львів : ЛНАУ, 2009. – С. 31 – 39.
 7. Напрями та ефективність інституційної підтримки сільськогосподарських підприємств / Ф.В. Горбонос, Н.Ф Павленчик, А.О.Павленчик, І.О. Корчинський // Вісник Житомир. нац. агроеколог. ун-ту. Серія: Економічні науки. – Львів, 2009. – № 2 (25), т. 2. – С. 38 – 51.
 8. Організаційно-функціональна модель оптового ринку сільськогосподарської продукції на локальному рівні / Горбонос Ф. В., Павленчик Н.Ф., Павленчик А.О., Корчинський І.О. // Економіка АПК. – 2009. – № 7. – С. 108 – 120.
 9. Оцінка ефективності інвестиційного проекту / Г.В. Черевко, Ф.В. Горбонос, Н.Ф. Павленчик, Г.Б. Іваницька // Вчені ЛНАУ виробництву. – Львів : ЛНАУ, 2009. – Вип. 9. – С. 77 – 79.

2008:

 1. Павленчик Н. Ф. Еволюція розвитку аграрного ринку України / Н.Ф. Павленчик // Економіка АПК. – 2008. – № 4. – С.116 – 121.
 2. Горбонос Ф.В. Ефективність використання матеріально-речового потенціалу сільськогосподарських підприємств / Ф.В. Горбонос, Н.Ф. Павленчик // Екологічні, економічні та технологічні аспекти ефективного використання матеріально-технічної бази АПК : матеріали Міжнар. наук.-практ. форуму, 17–18 вер. 2008 р. – Львів : ЛНАУ, 2008. – С. 162 – 166.

2007:

 1. Павленчик Н. Ініціативна роль підприємств у формуванні аграрного ринку / Н. Павленчик, А. Павленчик // Вісник Львів. держ. аграр. ун-ту. Серія: Економіка АПК. – Львів, 2007. – № 14 (1). – С. 54 – 59.
 2. Горбонос Ф.В. Стан використання землі в постреформенний період у Жовківському районі / Ф.В. Горбонос, Н.Ф. Павленчик // Екологічні, економічні та технологічні аспекти використання земельних ресурсів : матеріали Міжнар. наук.-практ. форуму, 19–21 вер. 2007 р. – Львів : ЛДАУ, 2007. – С. 37 – 43.
 3. Оплата праці в ринкових умовах господарювання / Г.В. Черевко, Ф.В. Горбонос, Н.Ф. Павленчик, Г.Б. Іваницька // Вчені ЛДАУ – виробництву. – Львів, 2007. – Вип. 7. – С. 12 – 13.
 4. Основні напрями розвитку виробництва сільськогосподарської продукції в регіоні / Павленчик Н.Ф. [та ін.] // Науковий вісник Львів. нац. ун-ту ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2007. – Т. 9, № 4 (35), ч. 2. – С. 147 – 155
 5. Розвиток інфраструктури регіонального аграрного ринку / Ф.В. Горбонос, Н.Ф. Павленчик, А.О. Павленчик, І.О. Корчинський // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв, 2007. – Спец. вип. 3(42), т. 1. – С. 111 – 116.

2006:

 1. Павленчик Н.Ф. Інтеграція і концентрація виробництва в агропромисловому комплексі на засадах кооперативних відносин. / Н.Ф. Павленчик, А.О. Павленчик // Вісник Львів. держ. аграр. ун-ту. Серія: Економіка АПК. – Львів, 2006. – № 13. – С. 239 – 244.
 2. Павленчик Н. Ф. Канали і способи реалізації сільськогосподарської продукції в ринкових умовах / Н.Ф. Павленчик, А.О. Павленчик // Теорія і практика розвитку АПК : матеріали Міжнар. наук.-практ. форуму, 19–20 вер. 2006 р. – Львів : ЛДАУ, 2006. – Т. 1. – С.281 – 288.
 3. Горбонос Ф. В. Розвиток інтегрованих структур в АПК / Ф.В. Гобонос, Н.Ф. Павленчик // Аграрна політика в умовах ринкової трансформації економіки агропромислового комплексу : кол. монографія / за заг. ред. П.С. Березівського. – Львів : ЛДАУ, 2006. – С.223 – 228.

2005:

 1. Павленчик Н. Ринкові чинники формування конкурентоспроможності аграрних підприємств / Н. Павленчик, А. Павленчик // Вісник Львів. держ. аграр. ун-ту. Серія: Економіка АПК. – Львів, 2005. – № 12. – С.60 – 64.
 2. Павленчик Н. Ф. До методики дослідження розвитку кооперації в агробізнесі / Н. Ф. Павленчик, А. О. Павленчик // Методичні основи сучасного дослідження в аграрній економіці : матеріали міжнар. наук.-теорет. конф. – Житомир : Держ. агроекол. ун-т, 2005. – Ч. 2. – С. 104 – 106.
 3. Горбонос Ф.В. До питання раціонального використання земельних ресурсів / Ф.В. Горбонос, Н.Ф. Павленчик // Вісник Львів. держ. аграр. ун-ту. Серія: Землевпорядкування і земельний кадастр. – Львів, 2005. – № 8. – С. 10 – 15.

2004:

 1. Павленчик Н. Ф. Обслуговуючі кооперативи як складова агробізнесу / Н.Ф. Павленчик // Вісник ЛДАУ. Серія: Економіка АПК. – 2004. – № 11 (2). – С.270 – 274.
 2. Економіка підприємства : навч. пос. / [Черевко Г. В., Горбонос Ф. В., Іваницька Г. Б., Павленчик Н. Ф.] ; за заг. ред. Г. В. Черевка. – Львів : Апріорі, 2004. – 384 с.

2002:

 1. Павленчик Н. Організаційні засади створення кооперативу з  виробництва овочів у приватному секторі / Н. Павленчик // Вісник ЛДАУ. Серія: Економіка АПК. – 2002. – № 9. – С. 373– 377.
 2. Горбонос Ф. Модель кооперативу з виробництва овочів в приватному секторі / Ф. Горбонос, Н. Павленчик // Ринкова трансформація економіки АПК : кол. монографія у 4-х ч. / за ред. П. Т. Саблука, В. Я. Амбросова, Г.Є. Мазнєва. – Київ : ІАЕ, 2002. – Ч. 2. – С. 345–350.
 3. Горбонос Ф. Оцінка і значення законодавчо-правової бази у розвитку кооперації в Україні / Ф. Горбонос, Н. Павленчик // Вісник ЛДАУ. Серія: Економіка АПК. – 2002. – № 9. – С. 331–334.
 4. Горбонос Ф. Проблеми розвитку кооперації в агропромисловому комплексі України / Ф. Горбонос, Н. Павленчик // Трансформація Польського і Українського сільського господарства в 90 роках. – Варшава, 2002. – С. 49–54.

2001:

 1. Павленчик Н. Теоретичні основи та суть поняття “безприбутковості” кооперативів / Н. Павленчик // Вісник ЛДАУ. Серія: Економіка АПК. – 2001. – № 8. – С. 587–591.
 2. ончаренко В. Кооперативний рух та псевдокооперація / В. Гончаренко, Н. Павленчик // Вісник ЛДАУ. Серія: Економіка АПК. – 2001. – № 8. – С. 112–116.
 3. Концепція розвитку національного кооперативного руху / ІЕП НАН України, ІЕПД НАН України, ДЛАУ, ЛКА, Укоопспілка. – Київ, 2001. – 80 с.[

2000:

 1. Павленчик Н. Проблеми вступу Польщі до Європейського союзу / Н. Павленчик, Ж. Смолінська // Вісник ЛДАУ. Серія: Економіка АПК. – 2000. – № 7. – С.110–115.
 2. Павленчик Н. Розвиток кооперації в АПК України / Н. Павленчик // Регіональні проблеми розвитку агропромислового комплексу України: стан і перспективи вирішення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 21–22 березня 2000 р. – Київ, 2000. – С. 168–170.
 3. Зіновчук В. Управлінська місія правління сільськогосподарського кооперативу  / В. Зіновчук, Н. Павленчик // Вісник ЛДАУ. Серія: Економіка АПК. – 2000. – № 7. – С. 197–203.
 4. Черевко Г. Роль кооперації у розвитку аграрних відносин в Україні / Г. Черевко, Ф. Горбонос, Н. Павленчик // Економіка АПК. – 2000. – № 11. – С. 16–19.

1999:

 1. Горбонос Ф. Виробничі сільськогосподарські кооперативи / Ф. Горбонос, Н. Павленчик// Вісник ЛДАУ. Серія: Економіка АПК. – 1999. – № 6. – С. 32–39.
 2. Павленчик Н. Критерії поділу сільськогосподарських кооперативів на види / Н. Павленчик // Вісник ЛДАУ. Серія: Економіка АПК. – 1999. – № 5. – С. 68–71.

1998:

 1. Горбонос Ф. Принципи організації й діяльності кооперативу / Ф. Горбонос, Н. Павленчик // Вісник ЛДАУ. Серія: Економіка АПК. – 1998. – № 4. – С. 136–138.

[згорнути]
ПАВЛОВА ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

2023:

 1. Павлова Ю. Грамотність у фізичній культурі різних груп населення : навч. посіб. / Юлія Павлова. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – 160 с. – ISBN 978-617-7336-86-9
 2. Павлова Ю. Оцінювання грамотності у фізичній культурі дітей шкільного віку : основні підходи та інструменти / Юлія Павлова // Науковий дискурс у фізичному вихованні і спорті. – 2023. – № 1. – С. 47–57.
 3. Павлова Ю. Оцінювання змістової валідності протоколу «Канадське оцінювання грамотності у фізичній культурі – 2» / Юлія Павлова, Іванна Боднар, Ганна Гук // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. – 2023. – № 2(62). – С. 41–48. DOI: https://doi.org/10.29038/2220-7481-2023-02-41-48(фах.вид., IndexCopernicus)
 4. Павлова Ю. Український переклад та культурне адаптування протоколу СAPL-2 для оцінювання грамотності у фізичній культурі дітей віком 8–12 років / Павлова Юлія, Боднар Іванна, Гук Ганна // Фізична культура і спорт : досвід та перспективи : матер. IV Міжнар. наук.-практ. конф. (6–7 квітня 2023 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича, 2023. – С. 96–99.
 5. Швець В. Оцінювання важливості фізичних якостей у військовій фізичній підготовці військовослужбовців / Швець В., Дух Т., Павлова Ю. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – Київ, 2023. – Вип. 10(170). – С. 157–161. DOI: https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2023.10(170).33 (фах. вид., IndexCopernicus)
 6. Психофізичний стан курсантів майбутніх військовослужбовців-правоохоронців в умовах війни / Павлова Ю., Боднар І., Крижанівський В., Швець В. // Фізична культура в університетській освіті: світова практика та сучасні тренди : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (13 квітня 2023 р.). – Дніпро, 2023. – С. 54–57.
 7. Предиктори якості життя української студентської молоді під час війни / Юлія Павлова, Іванна Боднар, Петро Петрица, Тетяна Синиця, Ганна Жара // Фізична активність і якість життя людини : зб. тез доп. VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Волин. нац. ун-т імені Лесі Українки. – 2023. – С. 7–8.
 8. Pavlova Iu. Exposure to war, war nightmares, insomnia, and war-related posttraumatic stress disorder: A network analysis among university students during the war in Ukraine / Iuliia Pavlova, Aleksandra M. Rogowska // Journal of Affective Disorders. – 2023. – Vol. 342. – P. 148–156. https://doi.org/10.1016/j.jad.2023.09.003 (Scopus)
 9. Pavlova Iu. Mental Health and well-being During the COVID-19 Pandemic and After the Russian Invasion of Ukraine / Iuliia Pavlova, Aleksandra M. Rogowska, Stephen X. Zhang // Journal of Community Health. – 2023. – (25 August). – Р. 1–10. https://doi.org/10.1007/s10900-023-01273-x (Web of Science)
 10. Rogowska А. A path model of associations between war-related exposure to trauma, nightmares, fear, insomnia, and posttraumatic stress among Ukrainian students during the Russian invasion / Aleksandra M. Rogowska, Iuliia Pavlova // Journal of Affective Disorders. – 2023. – Vol. 328. – P. 1–9. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2023.115431 (Scopus)
 11. Individual and contextual predictors of young Ukrainian adults’ subjective well-being during the Russian-Ukrainian war / Iuliia PavlovaSteven KraussBreeda McGrathSabina Cehajic-ClancyIvanna BodnarPetro PetrytsaTetiana SynytsyaHanna Zhara // Applied Psychology: Health and Well-Being. – 2023.  https://doi.org/10.1111/aphw.12484 (Scopus, Web of Science)
 12. Mental health symptoms and coping strategies among Ukrainians during the Russia-Ukraine war in March 2022 / Xu Wen, Pavlova Iuliia, Chen Xi [et al.] // International Journal of Social Psychiatry. – 2023. – P. 1–10. DOI 10.1177/00207640221143919 (Scopus)
 13. Myokines as mediators of exercise-induced cognitive changes in older adults: protocol for a comprehensive living systematic review and meta-analysis / Wouter Vints, Evrim Gökçe, Antoine Langeard, Iuliia Pavlova [et al.] // Frontiers in Aging Neuroscience. – 2023. – Vol. 15. – P. 1–14. DOI 10.3389/fnagi.2023.1213057 (Web of Science)
 14. Well-being and Life Satisfaction of Strength Athletes During War: Role of Individual and Health-Related Determinants / Iuliia Pavlova, Mariia Roztorhui, Petro Petrytsa, Tetiana Melnyk, Natalia Nalyvayko, Andrii Ohnystyi // Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine. – 2023. – Vol. 12, N 2. – P. 25–31. DOI 10.26773/mjssm.230904 (Web of Science)
 15. Physical literacy in Europe: The current state of implementation in research, practice, and policy / Johannes Carl, Anna S. Bryant, Lowri C. Edwards, Gillian Bartle, Jens E. Birch, Efstathios Christodoulides, Arunas Emeljanovas, Andreas Froberg, Joseph Gandrieau, Barbara Gilic, Ivo van Hilvoorde, Peter Holler, Teodora M. Iconomescu, Johannes Jaunig, Ida Laudanska-Krzeminska, Suzanne Lundvall, Kristine De Martelaer, Joao Martins, Brigita Mieziene, Maria MendozaMunoz, Alexandre Mouton, Bogdan S. Olaru, Marcos Onofre, Iuliia Pavlova [et all.] // Jornal of  Exercise Science & Fitness. – 2023. – Vol. 21, is. 1. – P. 165–176. https://doi.org/10.1016/j.jesf.2022.12.003 (Scopus)
 16. Павлова Ю. Чинники, які обумовлюють благополуччя української студентської молоді під час російсько-української війни / Юлія Павлова // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – Вип. 27, т. 4. – С. 148–149.

2022:

 1. Павлова Ю. Грамотність у фізичній культурі різних груп населення : навч. посіб. / Юлія Павлова. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – 160 с. ISBN 978-617-7336-86-9
 2. Павлова Ю. Грамотність у фізичній культурі : структура концепції та особливості оцінювання / Павлова Ю. // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукр. наук. конф. – Тернопіль, 2022. – С. 140–144.
 3. Павлова Ю. О. Cучасні тенденції та перспективні напрямки розвитку концепції грамотності у фізичній культурі / Павлова Ю. О. // Історія фізичної культури і спорту народів Європи : зб. тез доп. V Міжнар. наук. конгр. іст. фіз. культ. – Луцьк : Волин. нац. ун-т імені Лесі. Українки, 2022. – C. 40–41.
 4. Павлова Ю. О. Якість життя та академічна мотивація майбутніх інструкторів фізичної підготовки і спорту органів внутрішніх справ : використання особистісно орієнтованого підходу / Юлія Павлова, Вадим Швець // Фізична активність і якість життя людини: зб. тез доп. VІ Міжнар. наук.-практ. інтернет- конф. – Луцьк : Волин. нац. ун-т імені Лесі Українки, 2022. – C. 87–88.
 5. Факторна структура професійно важливих психофізичних якостей особового складу Національної гвардії України / Андрес А.,  Крижановський В., Павлова Ю., Дух Т. // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2022. – № 2. – С. 3–12. (IndexCopernicus)
 6. Швець В. Л. Мотиваційні пріоритети та якість життя інструкторів фізичної підготовки і спорту органів внутрішніх справ / Швець В. Л., Павлова Ю. О. // Фізична культура в університетській освіті : інновації, досвід та перспективи розвитку в умовах сучасності : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Дніпро : Дніпр. держ. ун-т внутр. справ, 2022. – C. 199–202.
 7. Швець В. Мотиваційні профілі інструкторів фізичної підготовки і спорту органів внутрішніх справ / Вадим Швець, Юлія Павлова // Молода спортивна наука України : зб. тез доп. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – Вип. 26, т. 2. – С. 41–42.
 8. A Path Model for Subjective Well-Being during the Second Wave of the COVID-19 Pandemic: A Comparative Study among Polish and Ukrainian University Students / Aleksandra Rogowska, Cezary Ku´snierz, Iuliia Pavlova, Karolina Chilicka // Journal of Clinical Medicine. – 2022. – Vol.11, is.16. – P. 1–25. (Scopus, Web of Science)
 9. Adaptation of the academic motivation scale for future professionals in physical education and sports / Pavlova I., Bodnar I., Shvets V., Petrytsa P., Nalyvayko N. // Cypriot Journal of Educational Science. – 2022. – Vol.17, is. 4. – P. 1009–1023. (Scopus)
 10. Associations of Work-Family Conflict with Family-Specific, Work-Specific, and Well-Being-Related Variables in a Sample of Polish and Ukrainian Adults during the Second Wave of the COVID-19 Pandemic: A Cross-Sectional Study / Cezary Ku´snierz, Aleksandra Rogowska, Karolina Chilicka, Iuliia Pavlova, Dominika Ochnik // International Journal of Environmental Research and Public Health. – 2022. – Vol. 19. – P. 1–20. (Scopus, Web of Science)
 11. Early evidence on the mental health of Ukrainian civilian and professional combatants during the Russian invasion / Iuliia Pavlova, Lorenz Graf-Vlachy, Petro Petrytsa, Senhu Wang, Stephen X. Zhang // European Psychiatry. – 2022. – P. 1–6. https://doi.org/10.1192/j.eurpsy.2022.2335 (Scopus)
 12. Effects of chronic exercise on symptoms of depression in older adults: a systematic and meta-analytic review / Michel Audiffren, Andreea Badache, Solange Costa, Arzu Erden, Christoforos Giannaki, Sandra Haider, Antonia Kaltsatou, Burcu Kömürcü Akik, Melanie Mack, Yaël Netz, Iuliia Pavlova, Pinelopi Stavrinou, Claudia Voelcker-Rehage // PROSPERO. – 2022. CRD42022361418. Available from: https://www.crd.york.ac.uk/prospero/display_record.php?ID=CRD42022361418
 13. Effects of physical activity interventions on quality of life in older adults. A protocol for systematic review and meta-analysis / Lamberti Nicola, Manfredini Fabio, Babjaková Jana, Gallè Francesca, Medijainen Kadri, Karatzaferi Christina, Pavlova Iuliia, Netz Yael, López-Soto Pablo Jesús // Medicine. – 2022. – Vol. 101(48). – P. 1–7. http://dx.doi.org/10.1097/MD.0000000000031801 (Scopus)
 14.  Cross-cultural Adaptation of Screening Scale of Positive and Negative Experience with Ukrainian Athletes Students. / Pavlova I., Zuskova K., Semenova N., Talaghir L. G. // Sports, education, culture – interdisciplinary approaches in scientific research : book of abstracts international scientific conference. – Galati, 2022. – P. 24.
 15. Injury Framework and Relevance of Physiotherapy of Upper Limbs` Injury and Pain Syndromes in Cadets of Higher Military Educational Institutions / Ostap Muzyka, Kateryna Tymruk-Skoropad, Iuliia Pavlova, Sergiy Romanchuk // Acta Balneologica. – 2022. – T. 64, N 1(167). – P. 50–54. (Web of Science)
 16. Profiles of academic motivation and wellbeing of physical education and sports instructors of internal affairs establishments: a person-centered approach based on self-determination theory / Iuliia Pavlova, Dmytro Zikrach, Vadym Shvets,Petro Petrytsa, Dorota Ortenburger // Phys Act Rev. – 2022. – Vol. 10(2). – P. 1–11. doi: 10.16926/par.2022.10.16 (Web of Science)
 17. Pavlova I. Every step matters – recreational physical activity for life quality of older adults / Pavlova I. // 3rd World Scientific Congress “Quality of life in Interdisciplinary Approach”: Book of Abstracts. – Kochcice, 2022. – P. 23.
 18. Pavlova Iu. World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0: psychometric properties and validation of the Ukrainian version in a sample of cadets of the armed forces / Iuliia Pavlova, Ostap Muzyka, Kateryna Tymruk-Skoropad // Advances in Rehabilitation. – 2022. – Vol. 36(2). – P. 39–48. (Scopus)
 19. Scoping Review on Technology-assisted Physical Interventions for Older People in Their Home Environment / Dubbeldam Rosemary, Rafał Stemplewski, Magdalena Cyma-Wejchenig, Patrick Esser, Mona Ahmad, Ellen Bentlage, Iuliia Pavlova, et al. // OSF. – 2022. doi:10.17605/OSF.IO/B2NGD.
 20. Subjektívna Pohoda Športujúcich Osôb / Klaudia Zusková, Ondrej Kalina, Nika Konrádyová, Ladislav Kručanica Zuzana Küchelová, Richard Melichar, Iuliia Pavlova. – Ústav telesnej výchovy a športu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2022. – 26 s.
 21. Sense of fairness and social attitude among adolescentsvalidation of Ukrainian version of Fair Play questionnaire / Iuliia Pavlova, Jacek Wąsik, Dariusz Mosler, Stefan Balko, Renata Spałek, Małgorzata Chalimoniuk // Physical Activity Review. – 2022. – Vol. 10(2). – P. 126–139. (Scopus, Web of Science)
 22. Study regarding balance level of primary school students / Berdilă Anamaria, Yarmoliuk Olena, Pavlova Iuliia, Talaghir Laurentiu-Gabriel // Sports, education, culture – interdisciplinary approaches in scientific research : book of abstracts international scientific conference. – Galati, 2022. – P. 10.
 23. Tymruk-Skoropad K. Measuring health and disability of Ukrainian military cadets – translation and cross-cultural adaption of the WHODAS 2.0 / Kateryna Tymruk-Skoropad, Ostap Muzyka, Iuliia Pavlova // Молода спортивна наука України : зб. тез доп. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – Вип. 26, т. 4. – С. 56–57.
 24. Validation of the Brief Perceived Positive Lockdown Impact Scale PPLIS-4 / Rogowska A. M, Ochnik D., Chilicka K., Pavlova I., Kuśnierz C. // International Journal of Environmental Research and Public Health. – 2022. – Vol. 19(20). – P.13198. https://doi.org/10.3390/ijerph192013198 (Scopus, Web of Science)
 25. Павлова Ю. Грамотність у фізичній культурі різних груп населення : навч. посіб. / Юлія Павлова. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – 160 с. – ISBN 978-617-7336-86-9
 26. Об’єктивні та суб’єктивні параметри фізичного та психологічного «я», які пов’язані зі здоров’ям та фізичною активністю студентської молоді / Наталія Наливайко, Лілія Левків, Тетяна Дух, Юлія Павлова // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Житомир, 2022. – Вип. 14 (33) . – С. 149–159.

2021:

 1. Павлова Ю. О. Інструменти для моніторингу якості вищої освіти: структурна валідизація української версії анкети ETLQ / Павлова Ю. О., Тимрук-Скоропад К. А., Ціж Л. М. // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2021. – Т. 6, № 2 (30). – C. 196–203.
 2. Павлова Ю. Рецензія на збірник наукових праць Handbook of positive youth development. Advancing research, policy and practice in global contexts. Springer / ed. Dimitrova R., Wiium N. / Павлова Ю. // Фізичне виховання спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. – 2021. – № 3(55). – С. 123–125. Retrieved from https://sport.vnu.edu.ua/index.php/sport/article/view/2350
 3. Павлова Ю. Спеціальна фізична підготовка працівників правоохоронних органів України / Павлова Ю., Швець В., Крижановський В. // Фізична культура і спорт: досвід і перспективи : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (8–9 квітня 2021, Чернівці). – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – 2021. – С. 121–124.
 4. Павлова Ю. Структура та параметри якості життя студентської молоді / Павлова Ю., Наливайко Н., Левків Л. С. // Фізична культура і спорт: досвід і перспективи : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (8–9 квітня 2021, Чернівці). – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – 2021. – С. 78–79.
 5. Тимрук-Скоропад К. Оцінювання якості викладання та навчання у студентів спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»: адаптація української версії анкети ETLQ / Тимрук-Скоропад К., Ціж Л., Павлова Ю. // Art of Medicine. – 2021. – № 2 (18). – С. 170–179.
 6. Адаптація та валідизація української версії індексу неповносправності Освестрі / Юлія Павлова, Оксана Федорович, Аліна Передерій, Катерина Тимрук-Скоропад // Фізична активність і якість життя людини : зб. тез доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (8–10 черв. 2021 р.). – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2021. – С. 57.
 7. інструмент для оцінювання формування громадянських компетентностей у процесі фізичного виховання: розроблення та валідизація анкети CCPE-10 / Павлова Ю., Сороколіт Н., Соловей А., Петрина Р. // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. – 2021. – № 3(55). – С. 21–30. https://doi.org/10.29038/2220-7481-2021-03-21-30. (Index Copernicus)
 8. Розроблення української версії Індексу неповносправності Освестрі – міжкультурна адаптація та валідизація інструмента / Павлова Ю. О., Федорович О. Б., Передерій А. В., Тимрук-Скоропад К. А. // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2021. – Т. 6, № 3 (31). – С. 300–309.
 9. Сучасний стан організації фізичної підготовки курсантів закладів вищої освіти органів внутрішніх справ / Ю. О. Павлова, А. С. Андрес, Т. І. Дух, В. О. Крижановський, В. Л. Швець // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2021. – Вип. 3(133). – С. 95–101. (Index Copernicus)
 10. Швець В. Л. Фахова компетентність інструкторів фізичної підготовки і спорту внутрішніх справ / Швець В. Л., Павлова Ю. О., Боднар І. Р. // Український журнал медицини, біології та спорту. –  2021. – Т. 6, № 3(31). – С. 366–373.
 11. Павлова Ю. О. Характеристика параметрів якості життя, пов’язаної зі здоров’ям, майбутніх педагогів / Павлова Ю. О., Наливайко Н. В., Левків Л. В. // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2021. – Вип. 4K (132) 21. – C. 144–150. (Index Copernicus)
 12. Якість життя та фізична активність різних груп населення : кол. моногр. / А. Цьось, Н. Бєлікова, Ю. Павлова та ін. ; наук. ред. й упоряд. А. Цьось. – Луцьк : Вежа-Друк, 2021. – 192 с.
 13. Pavlova Iu. Assessing Positive and Negative Experiences: Validation of a Measure of Well-being on Ukrainian Student Sample / Iuliia Pavlova // 5 th International Eurasian Conference on Sport, Education, and Society : Proceedings Book, 9–11 July – Lviv, 2021. – P. 115.
 14. A Comparison of Depression and Anxiety among University Students in Nine Countries during the COVID-19 Pandemic / Iuliia Pavlova and other // Journal of Clinical Medicine. – 2021. – Vol. 10(3). – P. 1–22. (Web of Science)
 15. Anxiety level in context of chosen pro-health attitudes of male students during COVID-19 pandemic / Dorota Ortenburger, Jacek Wąsik, Iuliia Pavlova, Dariusz Mosler // J Mens Health. – 2021. – Vol. 17(4). – P. 109–116 . (Scopus, Web of Science
 16. Exposure to COVID-19 during the First and the Second Wave of the Pandemic and Coronavirus-Related PTSD Risk among University Students from Six Countries  – A Repeated Cross-Sectional Study / Ochnik D., Rogowska A.M., Kuśnierz C., Jakubiak M., Wierzbik-Strońska M., Schütz A., Held M.J., Arzenšek A., Pavlova I., Korchagina E. V.,  Aslan I., Çınar O. // J. Clin. Med. – 2021. – Vol. 10. – P. 5564. doi: 10.3390/jcm10235564 (Scopus).
 17. 17. Influence of Inclusive and Segregative Physical Education for Schoolchildren of Different Medical Groups / Ivanna Bodnar, Iuliia Pavlova, Romana Sirenko, Ihor Lapychak // Society. Integration. Education : Proceedings of the International Scientific Conference (May 28th–29th). – Rēzekne, 2021. – Vol. 4. – P. 307–317.
 18. Measuring physical literacy in Ukraine: development of a set of indicators by Delphi method / Pavlova I., Petrytsa P., Andres A., Osip N., Khurtenko O., Rudenok A., Hotsuliak N., Zlenko N. // Phys Activ Rev. – 2021. – Vol.  9(1). – P. 24–32. doi: 10.16926/par.2021.09.04 (Scopus, Web of Science)
 19. 19. Mental health prevalence and predictors among university students in nine countries during the COVID‑19 pandemic: a cross‑national study / Iuliia Pavlova and others // Scientifc Reports. – 2021. – 23 Febr. – P. 1–13. (Scopus)
 20. Comparison of healthy behavior in Ukrainian and Polish students of physical education / Aleksandra M. Rogowska, Iuliia Pavlova, Cezary Kuśnierz, Aleksandra Kwaśnicka, Szymon Koszyk, Marta Hejno // Phys Activ Rev. – 2021. – Vol.  9(2). – Р. 56–65.doi: 10.16926/par.2021.09.21 (Web of Science)
 21. Relation between quality of life and physical literacy of young adolescents with Autism Spectrum Disorder / Pavlova, I., Bodnar, I., Hamade, A., Mosler, D., Małolepszy, E., Drozdek-Małolepsza, T. // International Journal of Special Education. – 2021. – Vol. 36(2). – Р. 13–26. doi:10.52291/ijse.2021.36.14 (Scopus, Web of Science)
 22. Social Support and Dietary Habits as Anxiety Level Predictors of Students during the COVID-19 Pandemic / Dorota Ortenburger, Dariusz Mosler, Iuliia Pavlova, Jacek Wasik // International Journal of Environmental Research and Public Health. – 2021. – Vol. 18, is. 16. – P. 1–14. (Scopus).
 23. Satisfaction with life among university students from nine countries: Cross-national study during the first wave of COVID-19 pandemic / Aleksandra M. Rogowska, Dominika Ochnik, Cezary Kuśnierz, Monika Jakubiak, Astrid Schütz, Marco J. Held, Ana Arzenšek, Joy Benatov, Rony Berger, Elena V. Korchagina, Iuliia Pavlova, Ivana Blažková, Zdeňka Konečná, Imran Aslan, Orhan Çınar, Yonni Angel Cuero-Acosta // BMC Public Health. – 2021. – Vol. 21. – P. 2262. https://doi.org/10.1186/s12889-021-12288-1 (Scopus).
 24. Павлова Ю. Адаптування шкали академічної мотивації : вивчення структури анкети / Юлія Павлова, Вадим Швець, Петро Петрица // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : матеріали XVI Міжнар. наук. конф. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – С. 129–132.
 25. Павлова Ю. О. CCPE-10: інструмент для оцінювання формування громадянських компетентностей у процесі фізичного виховання / Павлова Ю., Сороколіт Н. С. // Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини : досвід, проблеми, перспективи. – Київ : Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2021.  – С. 130–131.

2020:

 1. Наливайко Н. В. Аналіз показників компонентного складу тіла молодих жінок / Наливайко Н. В., Бардін О. І., Павлова Ю. О. // УЖМБС. – 2020. – № 5(3). – C. 125–126.
 2. Тимрук-Скоропад К. А. Програма легеневої реабілітації для пацієнтів із ХОЗЛ / Тимрук-Скоропад К. А., Павлова Ю. О. // УЖМБС. – 2020. – № 5(3). – C. 97–98.
 3. Аналіз зв’язків між показниками компонентного складу тіла і серцево-судинної системи молодих жінок з різними типами гемодинаміки / Наливайко Н. В., Бардін О. І., Павлова Ю. О., Левків Л. В. // УЖМБС. – 2020. – Том 5, № 27 – C. 394–399. DOI: 10.26693/jmbs05.05.394.
 4. Pavlova Iu. Assessing of prosocial and antisocial behavior in physical education: approaches for validation and adaptation of Fair Play in physical education questionnaire / Pavlova Iu. // Фізична активність і якість життя людини: зб. тез доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2020. – С. 80.
 5. Pavlova Iu. Health-related quality of life in Ukrainian young children: self-reports and proxy reports / Iuliia Pavlova, Oksana Fedechko, Ivanna Bodnar // DISCOBOLUL: International Proceedings of Human Motricity – 2020. – Supl. is. – P. 181–187. doi:10.35189/iphm.icpesk.2019.28
 6. Pavlova Iu. Life Quality in Iraqi children and adolescents living in areas of armed conflict / Iuliia Pavlova, Bogdan Vynogradskyi, Ali Abdulkareem Jassim Al Ubaidi // Society. Integration. Education : proceedings of the International Scientific Conference (May 22th -23th). – Rēzekne, 2020. – Vol. 6. – P. 369–379.
 7. Bodnar I. Physical education of children with autism spectrum disorders: a systematic review of structure and effects of interventional programs / Bodnar I., Pavlova I., Khamade A. // Physiother Quart. – 2020. – Vol. 28, № 4. – P. 61–70. doi: 10.5114/pq.2020.96232.
 8. Ku´snierz C. Examining Gender Differences, Personality Traits, Academic Performance, and Motivation in Ukrainian and Polish Students of Physical Education: A Cross-Cultural Studyxamining Gender Differences, Personality Traits, Academic Performance, and Motivation in Ukrainian and Polish Students of Physical Education: A Cross-Cultural Study / Cezary Ku´snierz, Aleksandra Rogowska, Iuliia Pavlova // International Journal of Environmental Research and Public Health. – 2020. – P. 1–21.
 9. Rogowska A. M. Healty behavior of physical education universitystudents zachowania zdrowotne studentow wychowania fizycznego / Aleksandra Maria Rogowska, Cezary Kuśnierz, Iuliia Pavlova // Health prob civil. – 2020, Vol. 14, is. 4. – P. 247–255.
 10. Assessment of disease-related knowledge among patients with chronic obstructive pulmonary disease: a cross-sectional study / Tymruk-Skoropad K., Pavlova I., Sydoryk N., Kulitka Y., Kruk B. // Phys Act Rev. – 2020. – № 8(2). – Р. 72–85.
 11. Determinants of anxiety levels among young males in a threat of experiencing military conflict – Applying a machine-learning algorithm in a psychosociological study / Iuliia PavlovaI, Dmytro Zikrach, Dariusz MoslerI, Dorota Ortenburger, Tomasz Go´ra, Jacek Wąsik // Plos one. – 2020. – Vol. 7. – P. 1–24.
 12. Does Physical Activity Matter for the Mental Health of University Students during the COVID-19 Pandemic? / Aleksandra M. Rogowska, Iuliia Pavlova, Cezary Ku´snierz, Dominika Ochnik, Ivanna Bodnar, Petro Petrytsa // Journal of Clinical Medicine. – 2020. – Vol. 9. – P. 1–20.
 13. Examining Gender Differences, Personality Traits,Academic Performance, and Motivation in Ukrainianand Polish Students of Physical Education:A Cross-Cultural Study / Cezary Ku´snierz, Aleksandra M. Rogowska, Iuliia Pavlova // Int. J. Environ. Res. Public Health. – 2020. – Vol. 17. – P. 5729; doi:10.3390/ijerph17165729
 14. Formation and development of professional reliability of future physical education teachers / Oleksandr Soltyk, Bogdan Vynogradskyi, Yevgen Pavlyuk, Tetyana Chopyk, Oleksandr Antoniuk, Oksana Pavlyuk, Iuliia Pavlova // International Proceedings of Human Motricity – 2020. – Supl. is. – 2020. – P. 280–287. Doi: 10.35189/iphm.icpesk.2019.43
 15. The dynamics of the functional state of the cardio-respiratory system of patients hospitalized with pneumonia, exacerbation of COPD, and bronchial asthma / K. A. Tymruk-Skoropad, I. O. Pavlova, N. Y. Sydoryk, Y. Kulitka, V. Romaniuk // Здоров’я, спорт, реабілітація. – 2020. – № 6(1). – С. 49–56.

2019:

 1. Pavlova Iu. Ukrainian translation, culture adaptation and validation of Fair Play questionnaire in physical education for assessing social skills of children and adolescents [Electronic resource] // Iu. Pavlova // Quality of Life in Interdisiplinary Approach : book of Abstracts. – Czestochowa, 2019. – P. 52. – Access mode : http://wcongress.pl/wp-content/uploads/2019/10/Book-of-Abstracts-QoL2019.pdf
 2. Pavlova J. From children to older adults: physical activity for better quality of life / J. Pavlova // Здоров’я в мультидисциплінарному дискурсі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Львів, 2019. – С. 99–102.
 3. Pavlova I. Cross-cultural adaptation and validation of the ukrainian version of fair play questionnaire in physical education/I. Pavlova // Современные проблемы формирования и укрепления здоровья : тезисы докладов VII Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 1000-летию Бреста (Брест, 24–26 октября 2019 г.). – Брест, 2019. –94–95.
 4. Павлова Ю. Вплив занять кросфітом на психічний стан та якість життя молоді / Ю. Павлова, О. Заставська // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. – 2019. – № 1(45). – C. 62–70. (ВАК, Index Copernicus)
 5. Павлова Ю. Здоров’я студентської молоді: експрес-оцінювання об’єктивних і суб’єктивних показників / Павлова Ю., Наливайко Н. // Фізична культура і спорт: досвід та перспективи : матеріали ІІ Міжнар наук.-практ. конф. – Чернівці, 2019. – С. 65–66.
 6. Виноградський Б. Підготовка кваліфікованих кадрів з фізичного виховання та спорту в умовах таборового життя українців після Другої світової війни / Виноградський Б., Павлова Ю. // Історія фізичної культури і спорту народів Європи: зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук. конф. – Луцьк, 2019. – С. 43.
 7. Наливайко Н. Фізіологічні критерії оцінювання рівня соматичного здоров’я студентської молоді / Наливайко Н., Павлова Ю. // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. – 2019. – Вип. 31. – С. 97–103.
 8. Tymruk-Skoropad K. Rehabilitation assessment in pulmonary rehabilitation of COPD / Tymruk-Scoropad K., Pavlova Iu. // II Autumn International Symposium of Health Science International Conference of Physiotherapy and Rehabilitation: book of abstract. – Kosice, 2019. – P. 6.
 9. Tymruk-Skoropad K. Education for person with chronic obstructive pulmonary disease: why, what and how to teach? [Electronic resource]/ Tymruk-Skoropad K., Pavlova Iu. // Quality of Life in Interdisciplinary Approach : Book of Abstracts. – Czestochowa, 2019. – P. 51. – Access mode : http://wcongress.pl/wp-content/uploads/2019/10/Book-of-Abstracts-QoL2019.pdf.
 10. Tymruk-Skoropad K. A. System of control in the organization of pulmonary rehabilitation of persons with chronic obstructive pulmonary disease / Tymruk-Skoropad K. A., Pavlova Iu. O., Mazepa M. A. // Health, sport, rehabilitation. – 2019. – № 5(3). – P. 69–79. (Index Copernicus)
 11. Федечко О. Порівняльний аналіз показників якості життя за суб’єктивними оцінками батьків та дітей / Федечко О., Павлова Ю. // Молода спортивна наука України : зб. тез доп. – Львів, 2019. – Вип. 23, т. 3. – С. 89–90.
 12. Fedechko O. Understanding health-related quality of life in ukrainian young children: similarities and differences between self-reports and proxy-reports / Fedechko O., Pavlova Iu. // Physical Activity and Health in Interdisciplinary Approach : book of abstract. – 2019. – P. 37.
 13. Effects of mutual learning in physical education to improve health indicators of Ukrainian students / Bodnar I., Pavlova I., Dukh T., Wąsik J., Mosler D., Svyshch Y. // Physical education of students. –2019. – № 23(5). – P. 229–235. (Web od Science, Index Copernicus, РИНЦ)
 14. Hidden patterns in young male population based on clustering analysis in quality of life research / Iuliia Pavlova, Dmytro Zikrach // Фізична активність і якість життя людини : зб. тез доп. ІII Міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк, 2019. – С.8.
 15. Motivation To Self-Improvement Among Physical Education Teachers / O. Pavlyuk, B. Vynogradskyi, Y. Pavlyuk, T. Chopyk, O. Soltyk , O. Antoniuk, Iu. Pavlova // The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences. – 2019. – Vol. LV. – P. 129–137. (Web of Science)
 16. Perspectives of using athletics means for improving the level of physical health of students / Tetiana Dukh, Ivanna Bodnar, Iuliia Pavlova, Yaroslav Svysch, Olha Pavlos // Society. Integration. Education : proceedings of the International Scientific Conference. – 2019. – Vol. 4. – P. 123–133. (Web od Science)
 17. The influence of karate training on preparing preschool girls for school education / Iuliaa Pavlova, Ivanna Bodnar, Dariusz Mosler, Dorota Elżbieta Ortenburger, Jacek Wąsik // Ido movement for culture. – 2019. – Vol. 19, N 2 – P. 12–20. (Web of Science,Index Copernicus)
 18. Тимрук-Скоропад К. Стратегія самоменеджменту у навчальних програмах для пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень / Тимрук-Скоропад К., Павлова Ю., Сидорик Н. // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2019. – No 6(74). – С. 6–24.
 19. Tymruk-Skoropad K. Educational component in rehabilitation programs for persons with chronic obstructive pulmonary disease: a systematic review / Kateryna Tymruk-Skoropad, Iuliia Pavlova, Svitlana Stupnytska / Advances in Rehabilitation. – 2019. – Vol. 4. – P. 51–65.
 20. Tymruk-Skoropad K. Selection criteria and content of physical therapy for persons with chronic obstructive pulmonary disease / Tymruk-Skoropad K., Pavlova I. // Physical Education, Sports and Health Culture in Modern Society. – 2019. – Vol.4(48). – P.96–108.
 21.  Тимрук-Скоропад К. Валідизація моделі легеневої реабілітації пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень з використанням методу Дельфі / Катерина Тимрук-Скоропад, Юлія Павлова // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2019 . – № 2. – С. 68–83.
 22. Тимрук-Скоропад К. Критерії вибору та зміст фізичної терапії осіб із хронічним обструктивним захворюванням легень / Катерина Тимрук-Скоропад, Юлія Павлова // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. – 2019. – № 4(48). – С. 96–108.
 23.  Тимрук-Скоропад К. Особливості впливу програми легеневої реабілітації на функціональні та клінічні індикатори пацієнтів із X03JI [Електронний ресурс] / Катерина Тимрук-Скоропад, Юлія Павлова // Спортивна наука України. – 2019. – № 2. – С. 115–126.
 24. Тимрук-Скоропад К.Рівень знань про хворобу та прогнозування грамотності у пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень / Катерина Тимрук-Скоропад, Юлія Павлова // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2019. – № 1(33). – С. 74–83.
 25. Тимрук-Скоропад К. Якість життя в осіб із хронічним обструктивним захворюванням легень [Електронний ресурс]/ Катерина Тимрук-Скоропад, Юлія Павлова, Надія Сидорик // Спортивна наука України. – 2019. – № 1(89). – С. 82–92. – Режим доступу: http://www.sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/download/886/

2018:

 1. Павлова Ю.О. Якість життя дітей дошкільного віку: стан здоров’я та щоденна активність / Павлова Ю. О., Федечко О. Р // Вісник Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія: Педагогічні науки. – Чернігів, 2018. – Вип. 152, т. 2. – С. 146–149.
 2. Федечко О. Оцінювання якості життя дітей дошкільного віку / Оксана Федечко, Юлія Павлова // Молода спортивна наука України : зб. тез доп. / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2018. – Вип. 22, т. 2. – С. 58-59.
 3. Pavlova Iu. Descriptive Models for Analyzing Life Quality of Elderly Population / Iu. Pavlova // Using sports, culture, and social studies as means to rediscover lost values : abstract book of 6th International Conference on Science, Culture, and Sport (25-27 April 2018, Lviv). – Lviv, 2018. – Р. 267.
 4. Pavlova Iu. Interpreting the life quality changes in Ukrainian elderly population / Iuliia Pavlova // Фізична активність і якість життя людини: зб. тез доп. ІI Міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк, 2018. – С. 23.
 5. Pavlova Iu. Present Trends of Quality of Life in Ukrainian Population / Iu. Pavlova // Sport, Health and Physical Education : book of abstract. – 2018. – Usti nad Labem, 2018. – P. 30.
 6. Pavlova Iu. The role of karate in preparing boys for school education / Iuliia Pavlova, Ivanna Bodnar, Jaroslav Vitos // Physical Activity Review. – 2018. – Vol. 6. – P. 54–63. (Scopus, Web of Science Core)
 7. Tymruk-Skoropad K. The Role of Physical Therapy in the System of Pulmonary Rehabilitation in the Case of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (the Analysis of Clinical Guidelines) / Tymruk-Skoropad K., Stupnytska S., Pavlova I. // Physical Education, Sports and Health Culture in Modern Society. – 2018. – Vol. 2(42). – P.126–134.
 8. Fedechko O. Evaluation of physical, social and emotional development of preschool children [Electronic resource] / Fedechko O., Pavlova Iu. // Physical Activity and Health in Interdisciplinary Approach: book of abstract. – Czestochowa, 2018. – P. 29. – Access mode: http://www.physactiv.ajd.czest.pl/wp-content/uploads/2018/05/Book-of-Abstracts-AFiZ2018.pdf
 9. Physical therapy in chronic obstructive pulmonary disease (analysis of the evidence-based medicine) / Kateryna Tymruk-Skoropad, Lyubov Tsizh, Bogdan Vynogradskyi, Iuliia Pavlova // Physiotherapy Quarterly. – 2018. – Vol. 26 (2). – P. 1–8 (Scopus)
 10. The prominent winners and prize-winners of Art Competitions at the Olympic Games of modernity / Ivanna Lytvynets, Bogdan Vynogradskiy, Anton Lytvynets, Iuliia Pavlova // Physical Education, Sports and Health Culture in Modern Society. – 2017. – Vol. 3 (39). – P. 66–72.
 11. Pavlova Iu. The Effect Of Complex Health Preserving Activities On Quality Of Life Of Young Generation / Iu. Pavlova // Quality of Life in Interdisiplinary Approach: Book of Abstracts. – 2018. – P. 35. – Access mode : http://wcongress.pl/wp-content/uploads/2018/11/Book-of-Abstracts-QoL2018.pdf
 12. Заставська О. Вплив засобів системи CROSSFIT на здоров’я та якість життя молоді // Олена Заставська, Юлія Павлова // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті. – Львів, 2018. – С. 42–45.
 13. Оцінювання фізичної підготовленості та якості життя різних груп населення: монографія / Боднар І., Виноградський Б., Павлова Ю. [та ін.] – Львів: ЛДУФК, 2018. – 132 с. ISBN 978-617-7336-42-5
 14. Методичні рекомендації до підготовки кваліфікаційних робіт другого (магістерського) рівня: галузь знань 01«Освіта», спеціальність 014.11 «Середня освіта (фізична культура)», спеціальність 017«Фізична культура і спорт» / уклад. Ф.В.Музика, Ю.А. Бріскін, А.В. Передерій, І.Р. Боднар, Ю.О. Павлова, В.Ю. Сосіна, О.Ю. Сидорко, І.М. Ріпак, Р. Л. Петрина. – Львів, 2018. – 38 с.

2017:

 1. Павлова Ю. Забезпечення якості життя осіб похилого віку з використанням оздоровчо-рекреаційних технологій / Павлова Ю. // Фізична культура і спорт: досвід та перспективи : матеріали Міжнар. наук. –практ. конф. (6–7 квітня 2017 р.). – Чернівці, 2017. – С. 164–166.
 2. Павлова Ю. Теоретико-методичні засади формування моделі якості життя різних груп населення / Юлія Павлова // Фізична активність і якість життя людини : зб. тез доп. І Міжнар. наук.-практ. конф. (14–16 червня). – Луцьк, 2017. – С. 13.
 3. Pavlova Iu. Health and recreational technology for elderly people / Iuliia Pavlova // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : зб. матеріалів ХІІІ Міжнар. наук. конф. – Львів, 2017. – С. 95–98.
 4. Павлова Ю. Концептуальні засади використання оздоровчо-рекреаційних технологій для поліпшення якості життя населення (на прикладі осіб літнього віку) / Павлова Ю. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2017. – Вип. 143. – С. 300–303.
 5. Павлова Ю.О. Фактори низької якості життя осіб похилого віку / Юлія Павлова // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2017. – Вип. 147, т. 1. – С. 171–174.
 6. Павлова Ю. Засоби фізичного виховання у програмах раннього розвитку дитини [Електронний ресурс] / Юлія Павлова, Оксана Федечко // Спортивна наука України. – 2017. – № 3(79). – С. 26–33. (ВАК)
 7. Pavlova Iu. Health-related quality of life, physical activity and sedentary behavior of Ukrainian children and youth [Electronic resource] / Iu. Pavlova // Jakość Życia & Joga i Sztuki Walki : książka streszczeń. – 2017. – P.8. – Access mode: http://www.congress.ajd.czest.pl/files/streszczenia%202017.pdf
 8. Pavlova Y. Theoretical and Methodological Principles of Life Quality Model / Pavlova Y. // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Kultura Fizyczna. – 2017. – Vol. 16(4). – P. 133–141.
 9. Стан системи позашкільної освіти дітей та молоді України / Юлія Павлова, Богдан Виноградський, Михайло Стефанків, Дмитро Зікрач // Вісник Прикарпатського університету. Серія : Фізична культура. – 2017. – Вип. 25/26. – С. 210–218. (ВАК)
 10. Analysis of anthropometric and cardio-respiratory indicators for the evaluation of the Ukrainian youth health [Electronic resource] / Iuliia Pavlova, Nataliya Nalyvayko, Bogdan Vynogradskyi, Andriy Okopnyi, Lyubov Kit // ICPESK 2017 International Congress on Physical Education, Sport and Kinetotherapy. – 2017. – Access mode: http://www.unefs.ro/internationalcongress/archive/2017/KT.pdf
 11. Influence of leisure-time physical activity on quality of life of Ukrainian students / Iulia Pavlova, Bogdan Vynogradskyi, Tetiana Kurchaba, Dmytro Zikrach // Journal of Physical Education and Sport. – 2017. – Vol. 17, is. 3. – P. 1037–1042. (Scopus)
 12. The prominent winners and prize-winners of art competitions at the Olympic games of modernity / Ivanna Lytvynets, Bogdan Vynogradskiy, Anton Lytvynets, Iuliia Pavlova // Історія фізичної культури і спорту народів Європи : зб. тез доп. І Міжнар. наук. конгр. істориків фіз. культури. – Луцьк, 2017. – С. 37.
 13. Anthropometric and Cardiorespiratory Indicators for the Evaluation of the Ukrainian Youth Health / Iuliia Pavlova, Nataliya Nalyvayko, Bogdan Vynogradskyi, Andriy Okopnyi, Lyubov Kit // The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences. – 2017. – Vol. 36. – P. 424-431. doi:http://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2018.03.56 (Web of Science)

2016:

 1. Павлова Ю. Вплив превентивних програм на якість життя учасників навчально-виховного процесу / Ю. Павлова // Вісник Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2016. – Вип. 136. – С. 156–159.
 2. Павлова Ю. О. Вплив фізичної активності на формування якості життя осіб літнього віку / Ю. О. Павлова // Слобожанський науково-спортивний вiсник. – 2016. – № 1(51). – С. 53–56. (ВАК; IndexCopernicus; EBSCO; РІНЦ)
 3. Павлова Ю. Забезпечення якості життя дітей та молоді в школах сприяння здоров’ю Львівської області / Ю. Павлова, О. Шиян // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2016. – №2 (52). – С. 80–85. (ВАК; IndexCopernicus; EBSCO; РІНЦ)
 4. Павлова Ю. Значение здоровья в формировании надлежащего качества жизни украинского населения / Ю. Павлова, Е. Приступа // Sport. Olimpism. Sănătate : congess Ştiinţific internaţional. – Chişinău: USEFS, Republica Moldova, 2016. – P. – Vol.1. – С. 272 – 276.
 5. Павлова Ю. Значення превентивних програм у забезпеченні якості життя учасників навчально-виховного процесу / Ю. Павлова, О. Шиян // Освіта і здоров’я підростаючого покоління : зб. наук. пр. Міжнар. симп. – Київ, 2016. – Вип. 1. – С. 238 – 240.
 6. Павлова Ю. Оздоровчо-рекреаційні технології та якість життя людини: монографія / Ю. Павлова. – Львів: ЛДУФК, 2016. – 356c.
 7. Павлова Ю. О. Технологія забезпечення належної якості життя у рамках комплексної превентивної діяльності навчального закладу // Педагогічні технології формування культури здоров’я особистості : матеріали ІІІ Всеукр. конф. молодих вчених і студ. ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2016 – С. 90–92.
 8. Павлова Ю. Фізична культура та якість життя різних груп населення / Ю. Павлова // Вісник Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2016. – Вип. 139, т. 2. – С. 130–132.
 9. Павлова Ю. Якість життя молоді з навчальних закладів, що залучені до здоров’язберігаючої проектної діяльності / Ю. Павлова, О. Шиян // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2016. – Вип. 3К 1 (70) 16. – С. 138 – 141.
 10. Pavlova Iu. Professional level and life quality of physical culture and basics of health teachers of primary school / Iu. Pavlova, M. Stefankiv, B. Vynogradskyi // The European Proceedings of Social & Behavioral Sciences. – 2016. – Vol. 9. – P. 113–120.
 11. Pavlova Iu. The health related life quality model in the structure of human general well-being / Iu. Pavlova // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : тези доп. XII Міжнар. наук. конф. – Львів : ЛДУФК, 2016. – Р. 29–31.
 12. Prognostication of health-related life quality of Ukrainian residents due to physical activity level / Iu. Pavlova, B. Vynogradskyi, I. Ripak [et al.] // Journal of Physical Education and Sport – 2016. – Vol. 16(2), art. 65. – P. 418–423.
 13. Павлова Ю. Оцінювання і прогнозування здоров’я та якості життя осіб з шкідливими звичками / Павлова Ю. // Фізична культура, спорт та здоров’я: стан і перспективи в умовах сучасного українського державотворення в контексті 25-річчя Незалежності України: матеріали XVI Міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : ХДАФК, 2016. – С. 279–283.

2015:

 1. Павлова Ю. О. Вплив способу проведення вільного часу на якість життя людини / Павлова Ю. О., Виноградський Б. А., Шеремета С. Р. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2015. – Вип. 129, т. 3. – С. 245 – 250.
 2. Павлова Ю. Здоров’я та рухова активність у структурі якості життя осіб літнього віку [Електронний ресурс] / Ю. Павлова // Фізична культура, спорт та здоров’я: матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції (10–11 грудня 2015 р.). – Харків: ХДАФК, 2015 – С. 227–229. – Режим доступу: htpp://hdafk.kharkov.ua/docs/konferences/konf_10_12_2015.pdf
 3. Павлова Ю. Значення рухової активності в структурі якості життя молоді / Юлія Павлова // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2015. – Вип. 19, т. 4. – С. 75 – 80.
 4. Павлова Ю. Математичні моделі в аналізі рухової активності молоді / Ю. Павлова, Д. Зікрач // Наукові записки Української академії друкарства. – 2015. – № 2(51). – С. 107 – 111.
 5. Павлова Ю. А. Моделирование теоретической структуры качества жизни населения / Павлова Ю. А. // Современные проблемы формирования и укрепления здоровья : тез. докл. V Междунар. науч.-прак. конф., Брест, 23–24 октября 2015 г. / редкол.: А. Н. Герасевич (гл. ред.), А. А Зданевич, А.В. Шаров. – Брест, 2015. – С. 59–60.
 6. Павлова Ю. О. Особливості забезпечення високої якості життя осіб літнього віку / Павлова Ю. О. // Педагогічні технології формування культури здоров’я особистості : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів. – Чернігів, 2015. – С. 26 – 28.
 7. Павлова Ю. Рухова активність, харчування та якість життя молоді / Павлова Юлія // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2015. – № 2. – С. 136 – 141.
 8. Павлова Ю. О. Структура якості життя населення / Ю. О. Павлова // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2015. – № 5 (49). – С. 90 – 94.
 9. Павлова Ю. О. Якість життя та здоров’я дітей та молоді України / Павлова Ю. О. // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2015. – № 2(46). – С. 148 – 153.
 10. Борек З. Поліпшення якості життя населення за допомогою оздоровчо-рекреаційного проекту «Мій майданчик «Орлик» 2012» [Електронний ресурс] / Збігнєв Борек, Юлія Павлова, Богдан Виноградський // Спортивна наука України. – 2015. – № 1(65). – С. 76 – 82. – Режим доступу :http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/294/287
 11. Борек З. Польський досвід оздоровчо-рекреаційної діяльності з використанням спортивних споруд типу «Орлик» [Електронний ресурс] / Збігнєв Борек, Юлія Павлова, Богдан Виноградський // Спортивна наука України. – 2015. – № 2(66). – С. 76 – 82. – Режим доступу :http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/312/304Борек З. Особливості залучення населення до оздоровчо-рекреаційної діяльності (на прикладі Польщі) / Борек З., Павлова Ю., Виноградський Б. // Молодь та олімпійський рух : тези доп. VIII Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 85-річчю Нац. ун-ту фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2015. – С. 261 – 262.
 12. Pavlova Iu. Professional level and life quality of physical culture and basics of health teachers of primary school [Electronic resource] / Iu. Pavlova, M. Stefankiv, B. Vynogradskyi // 5th International Congress of Physical Education, Sports and Kinetotherapy. – Bucharest, 2015. – Access mode : http://www.unefs.ro/internationalcongress/archive/2015/Physical%20education.pdfPrystupa E. Evaluation of health in context of life quality studying / Evgen Prystupa, Iuliia Pavlova // Postępy Rehabilitacji = Advances in Rehabilitation. – 2015. – Vol. 29, N 2. – P. 33–38
  Pavlova Iu. Life quality and physical activity of Ukrainian residents / Iuliia Pavlova, Bogdan Vynogradskyi, Zbigniew Borek, Irena Borek // Journal of Physical Education and Sport – 2015. – Vol. 15(4), art 124. – P. 809–814.
 13. Pavlova Iu. The physical activity of primary school age children / Iu. Pavlova, M. Stefankiv, B. Vynogradskyi // Физическое развитие детей и молодежи: морфологические и функциональные аспекты : сб. науч. ст. – Брест, 2015. – С. 14 – 19.
 14. Павлова Ю. О. Структура якості життя населення / Ю. О. Павлова // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2015. – № 5(49). – С. 90–94.
 15. Павлова Ю.А. Моделирование теоретической структуры качества жизни населения / Павлова Ю. А. // Современные проблемы формирования и укрепления здоровья : тез. докл. V Междунар. науч.-прак. конф. / редкол.: А.Н. Герасевич (гл. ред.), А.А Зданевич, А.В. Шаров. – Брест : Альтернатива, 2015. – С. 59–60.
 16. Павлова Ю. А. Моделирование теоретической структуры качества жизни населения / Павлова Ю.А. // Современные проблемы формирования и укрепления здоровья : сб. науч. ст. / ред. кол.: А.Н. Герасевич (гл. редактор), А.А. Зданевич, А.В.Шаров. – Брест : Издательство БрГТУ, 2015. – С. 253–257.
 17. Павлова Ю. Здоров’я та рухова активність у структурі якості життя осіб літнього віку [Електронний ресурс] / Ю. Павлова // Фізична культура, спорт та здоров’я: матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: ХДАФК, 2015 – 227–229 с. – Режим доступу: htpp://hdafk.kharkov.ua/docs/konferences/konf_10_12_2015.pdf.

2014:

 1. Павлова Ю. Вплив силових навантажень на якість життя і фізичне здоров’я / Юлія Павлова, Богдан Виноградський, Святослав Шеремета // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Л., 2014. – Вип. 18, т. 4. – С. 103 – 109.
 2. Павлова Ю. О. Особливості оцінювання якості життя шкільної молоді, пов’язаної з її здоров’ям / Ю. О. Павлова // Спортивна медицина. – 2014. – № 1. – С. 58 – 65.
 3. Павлова Ю. Особливості проведення регіональних досліджень здоров’я, якості та способу життя шкільної молоді (досвід та перспективи Львівської області) [Електронний ресурс] / Юлія Павлова, Олена Шиян // Спортивна наука України. – 2014. – № 3. – С. 52 – 61. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/237
 4. Павлова Ю. Особливості харчування кваліфікованих автоперегінників / Юлія Павлова, Богдан Виноградський // Проблеми та перспективи розвитку спортивно-технічних і прикладних видів спорту та екстремальної діяльності : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Л., 2014. – С. 119 – 123.
 5. Павлова Ю. О. Оцінювання впливу рухової активності у прогнозуванні якості життя молоді / Павлова Ю. О. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2014. – Вип. 118, т. 3. – С. 222 – 225.
 6. Павлова Ю. Якість життя літньої людини: значення здоров’я та рухової активності / Юлія Павлова // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2014. – № 1. – С. 54 – 61.
 7. Павлова Ю. Оцінювання здоров’я молоді у контексті вивчення якості життя / Ю. Павлова / Здоровий спосіб життя, фізична культура, спорт. Актуальні питання спортивної медицини. Реабілітація: фізична, медична, психологічна : тези І установчої наук.-практ. конф. – Київ, 2014. – С. 115–117.
 8. Приступа Є.Н. Здоров’я населення України: проблеми і перспективи / Є. Н. Приступа, Ю О. Павлова / Здоровий спосіб життя, фізична культура, спорт. Актуальні питання спортивної медицини. Реабілітація: фізична, медична, психологічна : тези І установчої наук.-практ. конф. – Київ, 2014. – С. 129–131.
 9. Павлова Ю.О. Здоров’я та якість життя молоді Західного регіону [Електронний ресурс] / Ю. О. Павлова, Є. Н. Приступа // Фізична культура, спорт та здоров’я : тези доп. XIV Міжнар. наук.-практ. конф. – Харків, 2014. – режим доступу: http://hdafk.kharkov.ua/ua/naukovi-napryami-konferentsiji/zdorov-ya-lyudini-fizichna-reabilitatsiya-ta-fizichna-rekreatsiya/754-zdorov-ya-ta-yakist-zhittya-molodi-zakhidnogo-regionu
 10. Prystupa E. Life Quality and Physical Activity of Ukrainian people / E. Prystupa, Iu. Pavlova // Олимпийский спорт и спорт для всех : тез докл. XVIII Междунар. науч. конгр. – Алматы, 2014. – Т. 3. – С. 428–431.

2013:

 1. Павлова Ю. О. Вплив професійних ризиків співробітників аварійно-рятувальних служб на їх здоров’я / Ю. О. Павлова, М. М. Трачук, Б. А. Виноградський // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2013. – Вип. 112, т. 3. – С. 277–281.
 2. Приступа Е. Н. Исследование качества жизни разных возрастных групп населения / Е. Н. Приступа, Ю. А. Павлова // Наука и спорт: современные тенденции. – 2013. – № 1, т. 1. – C. 12 – 21.
 3. Павлова Ю. А. Методология оценки качества жизни, связанного со здоровьем детей и молодежи / Ю. А. Павлова // Современные проблемы формирования и укрепления здоровья : сб. науч. ст. Междунар. науч.-практ. конф., 24–26 октября 2013 г. – Брест, 2013. – С. 205–207.
 4. Павлова Ю. О. Модель оцінювання рухової активності школярів / Ю. О. Павлова // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : матеріали IX Міжнар. наук. конф. (28 лютого 2013 р.) – Х., 2013. – С. 15 – 18.
 5. Павлова Ю. О. Модель оцінювання рухової активності школярів / Ю. О. Павлова // Теорія та методика фізичного виховання. – 2013. – № 2. – С. 13–18.
 6. Павлова Ю. А. Оценка качества употребления биологически-активных веществ в спортивной подготовке / Ю. А. Павлова, Б. А. Виноградский // Спорт и медицина : материалы IV Всерос. (с междунар. участием) науч.-практ. конф., 19–22 июня 2013 г. – Сочи, 2013. – С. 94–96.
 7. Павлова Ю. О. Особливості підвищення кваліфікації та розвитку здоров’язбережувальної компетенції вчителів основ здоров’я / Ю. О. Павлова // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2013. – Вип. 107, т. 1.– С. 270–273.
 8. Павлова Ю. Принцип „навчання упродовж життя” як необхідна умова збереження і зміцнення здоров’я осіб літнього віку (на прикладі Університетів третього віку) / Юлія Павлова // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту та здоров’я людини. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 4. – С. 117–123.
 9. Павлова Ю. А. Уровни компонентов качества жизни будущих работников аварийно-спасательных служб / Ю. А. Павлова, А. Н. Ковальчук, Б. А. Виноградский // Экология. Здоровье. Спорт : сб. науч. ст. V Междунар. науч.-практ. конф., 25–26 сентября 2013 г. – Чита, 2013. – С. 108–111.
 10. Павлова Ю. Якість та спосіб життя майбутніх працівників аварійно-рятувальних служб / Ю. Павлова, Б. Виноградський, А. Ковальчук // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. – Івано-Франківськ, 2013. – Вип. 18. – С. 18–24.
 11. Методичні підходи до оцінювання рівня соматичного здоров’я / Яремко Є. О., Вовканич Л. С., Гриньків М. Я., Павлова Ю. О. – Л. : ЛДУФК, 2013. – 124 с.
 12. Pavlova Iu. Influence of sport and health education on students’ quality of life in Ukraine / Iuliia Pavlova, Bogdan Vynogradskyi, Viktoriya Tulaydan // Scientific Review of Physical Culture. – 2013. – Vol. 3, N 2. – P. 131–138.
 13. Здорова школа: аспекти моніторингу : навч. посіб. / Олена Шиян, Юлія Павлова, Ліліана Кудрик, Наталія Сороколіт, Оксана Микитюк ; за наук. ред. Олени Шиян. – Львів : Кольорове небо, 2013. – 122 с.
 14. Здорова школа : довідник шкіл сприяння здоров’ю Львівщини / уклад. Олена Шиян, Юлія Павлова ; за наук. ред. Олени Шиян – Львів : Кольорове небо, 2013. – Ч. 1. – 150 с.

2012:

 1. Павлова Ю. Вплив рівня фізичної активності на якість життя студентів першого та другого року навчання / Юлія Павлова, Вікторія Тулайдан // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту та здоров’я людини. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 4. – С. 92–99.
 2. Павлова Ю. А. Двигательная активность людей разного возраста (на примере жителей Львовской области, Украина) / Ю. А. Павлова // Международная научно-практическая конференция по проблемам физической культуры и спорта государств – участников Содружества Независимых Государств : материалы Междунар. науч.-практ. конф. – Минск : БГУФК, 2012. – Ч. 2. – С. 229 – 231.
 3. Павлова Ю. О. Рухова активність і якість життя вчителів фізичної культури та основ здоров’я / Ю. О. Павлова // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2012. – Вип. 98, т. 3. – С. 241–245.
 4. Павлова Ю. Якість життя, пов’язана із здоров’ям, та рухова активність жінок та чоловіків активного віку / Ю. О. Павлова // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2012. – Вип. 102, т. 1. – С. 277–281.
 5. Павлова Ю. О. Якість життя та фізична активність як показники здоров’язбережної компетенції педагогів / Ю. О. Павлова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2012. – № 3. – С. 85–90.
 6. Тулайдан В. Поліпшення якості життя студентської молоді з урахуванням сучасних освітніх умов навчання у вищому навчальному закладі [Електронний ресурс] / В. Тулайдан, Ф. Музика, Б. Виноградський, Ю. Павлова // Спортивна наука України. – 2012. – № 3 (47). – С. 3–14. – Режим доступу: http://www.sportscience.org.ua/index.php/Arhiv.html
 7. Шиян О. Рівень обізнаності вчителів фізичної культури з питань профілактики ВІЛ/ СНІДу [Електронний ресурс] / О. Шиян, Т. Віласе, Ю. Павлова // Спортивна наука України. – 2012. – №4 (48). – С. 19 – 24. – Режим доступу: http://www.sportscience.org.ua/index.php/Arhiv.html
 8. Prystupa E. Determinanty zdrowia ukraińskich uczniów / Evgen Prystupa, Iuliia Pavlova // Społeczno-kulturovwe studia z kultury fizycznej : pod redakcją Kazimierza Obodyńskiego, Pawła Króla, Wojciecha Bajorka. – Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, 2012. – S. 682–691.

2011:

 1. Павлова Ю. Відновлення у спорті : монографія / Ю. Павлова, Б. Виноградський. – Л. : ЛДУФК, 2011. – 204 с.
 2. Павлова Ю. Вплив фізичної активності на якість життя студентів / Ю. Павлова, В. Тулайдан, Б. Виноградський // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2011. – Вип. 91, т. 1. – С. 350–355.
 3. Павлова Ю. Вплив фізкультурно-оздоровчої освіти на якість життя студентів / Юлія Павлова // Якість життя як критерій оцінки здоров’я дітей і підлітків : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Х., 2011. – C. 118 – 120.
 4. Павлова Ю. Здоровий спосіб життя школярів Львівської області / Юлія Павлова, Олена Шиян // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2011. – № 3 (5). – С. 67–76.
 5. Павлова Ю. А. Здоровье и здоровый образ жизни детей и молодежи Львовской области (Украина) / Ю. А. Павлова // Проблемы здоровья в контексте международного сотрудничества : материалы междунар. науч.-практ. конф. (16–17 декабря 2011 г.). – Брест, 2011. – С. 56–57.
 6. Порівняльна статистична модель фізичної підготовленості студентів різних спеціальностей / Ю. Павлова, В. Тулайдан, Є. Приступа, Б. Виноградський // Моделювання складних систем в області механіки людини, фізичного виховання і спорту : матеріали VІI електрон. Всеукр. наук. конф. (24 березня 2011 р.). – Х., 2011. – С. 3–5.
 7. Павлова Ю. Рівень соматичного здоров’я сучасної молоді (на прикладі студентів Ужгородського національного університету) / Юлія Павлова, Євген Приступа, Вікторія Тулайдан // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту та здоров’я людини. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 4. – С. 91–99.
 8. Павлова Ю. Рухова активність як компонент якості життя студентів / Павлова Ю., Тулайдан В., Виноградський Б. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2011. – № 1. – С. 102–106.
 9. Порівняльна статистична модель фізичної підготовленості студентів різних спеціальностей / Ю. Павлова, В. Тулайдан, Є. Приступа, Б. Виноградський // Теорія та методика фізичного виховання. – 2011. – № 3 (77). – С. 7–15.
 10. Barabasz Z. Analiza poziomu wytrzymałości krążeniowo-oddechowej studentów uniwersytetów lwowskich na tle badań populacyjnych młodzieży akademickiej z Polski i Słowacji / Barabasz Zbigniew, Zadarko Emilian, Shyyan Olena, Nakonechnyy Yuriy, Pavlova Iuliia // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2011. – № 4 (6). – С. 66 – 73.
 11. Shyyan R. Іn-service training development from beginners to experienced professional : Ukrainian case / Roman Shyyan, Iuliia Pavlova, Olena Shyyan // Theachers’ Life-cycle from Initial Teacher Education to Experienced Professional : 36th Annual Conference of the Association for Teacher Education in Europe. – Riga, 2011. – P. 166.

2010:

 1. Павлова Ю. О. Фізична активність людей літнього віку / Павлова Ю. О., Вовканич Л. С., Виноградський Б. А. // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2010. – № 1. – С. 61–73.
 2. Гудзь С. П. Загальна вірусологія : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Гудзь С. П., Перетятко Т. Б., Павлова Ю. О. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 264 с.
 3. Лаврик С. В. Фотосинтезувальні пурпурові сіркобактерії роду Сhromatium, виділені з озер Яворівське (Львівська обл.) та Сакське (АР Крим) / Лаврик С. В., Павлова Ю. О., Гнатуш С. О. // Біологічні студії. – 2010 – Т. 4, № 2. – С. 59–68.
 4. Використання показників варіабельності серцевого ритму для характеристики функціональної підготовленості спортсменів-біатлоністів / Л. Вовканич, Б. Виноградський, А. Власов, В. Бережанський, Ю. Павлова, Ю. Беган // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2010. – Вип. 14, т. 3. – С. 50 – 55.
 5. Здорова школа: аспекти освітньої політики : навч. посіб. / авт. кол. : Шиян О. І., Павлова Ю. О., Іванова М. А. [та ін.] ; за наук. ред. Олени Шиян. – Л., 2010. – 216 с.
 6. Особливості показників системи зовнішнього дихання біатлоністів високої кваліфікації / Виноградський Б. А., Вовканич Л. С., Власов А. П., Павлова Ю. О. // Моделювання складних систем в області механіки людини, фізичного виховання і спорту – 2010 : матеріали VІ електрон. Всеукр. наук. конф. – Х., 2010. – С. 9–11.
 7. Особливості показників системи зовнішнього дихання біатлоністів високої кваліфікації / Вовканич Л. С., Виноградський Б. А., Власов А. П., Павлова Ю. О. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2010. – № 3. – С. 15–18.

2009:

 1. Павлова Ю. О. Фізіолого-біохімічні властивості бактерій роду Chromatium, виділених з водойм збагачених сірководнем / Павлова Ю. О., Гнатуш С. О., Гудзь С. П. // Мікробіологічний журнал. – 2009. – Т. 71, № 6. – С. 43–53.
 2. Pavlova Iu. O. Purple sulfur bacteria from natural and artificial lakes enriched with hydrogen sulfide / Pavlova Iu. O., Lavryk S. V. // Microbiology on service for human : third Ukrainian-Polish Weigl conference. – Odessa, 2009. – Р. 57–58.

2008:

 1. Павлова Ю. О. Бактерії родини Chromatiaceae, виділені з озера «Яворівське» Язівського сіркового родовища / Павлова Ю. О., Гудзь С. П. // Вісник Харківського національного університету. Серія: Біологія. – 2008. – Вип. 7, № 14. – С. 148 – 154.
 2. Павлова Ю. О. Використання гідроген сульфіду та нагромадження елементної сірки в клітинах Thiocystis sp. Ya2006 / Павлова Ю. О., Гудзь С. П. // Мікробіологія і біотехнологія. – 2008. – № 1. – С. 79–85.
 3. Павлова Ю. О. Вплив факторів середовища на ріст і синтез пігментів пурпуровими сірковими бактеріями / Павлова Ю. О., Гудзь С. П., Гнатуш С. О. // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Біологія. Екологія. – Д., 2008. – Вип. 16, т. 1. – С. 164 – 173.
 4. Павлова Ю. О. Утворення сірки в клітинах Thiocystis sp. на середовищі з гідроген сульфідом / Павлова Ю.О., Гудзь С. П. // Молодь і поступ біології : матеріали IV Міжнар. конф. студ. та асп. ЛНУ імені Івана Франка. – Л., 2008. – С. 330.
 5. Оптимізація умов росту і детоксикації гідроген сульфіду Тhiocystis sp. / Павлова Ю., Пащак О., Дубас О., Гудзь С. // Молодь і поступ біології : матеріали IV Міжнар. конф. студ. та асп. ЛНУ імені Івана Франка. – Л., 2008. – С. 331.
 6. Структурно-функціональні зміни в клітинах Тhiocystis sp. спричинені сірководнем і освітленістю / Павлова Ю. О., Гудзь С. П., Гнатуш С. О., Кулачковський О. Р. // Агроекологічний журнал. – 2008. – № 1. – С. 84– 89.

2007:

 1. Павлова Ю. О. Морфо-фізіологічні зміни в клітинах Thiocystis sp. під впливом сірководню та світла / Павлова Ю. О., Гудзь С. П. // Біологія: від молекули до біосфери : матеріали ІІ Міжнар. конф. – Х., 2007. – С. 387–388.
 2. Павлова Ю. А. Новые пурпурные серные бактерии из искуственых водоемов серных месторождений Прикарпатья / Павлова Ю. А., Гудзь С. П. // Материалы ХІ Пущинской междунар. конф. молодых ученых. – Пущино, 2007. – С. 41–42.
 3. Павлова Ю. О. Ріст пурпурових сіркових бактерій Thiocapsa sp. і Lamprocystis sp. в залежності від природи та інтенсивності освітлення / Павлова Ю. О., Гудзь С. П., Федорович А. М. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія. – Ужгород, 2007. – № 21. – С. 199–203.
 4. Павлова Ю. О. Утилізація сірководню пурпуровими сірковими бактеріями / Павлова Ю. О., Гудзь С. П. // Матеріали IX Всеукр. наук. конф. студ., магістр. і асп. – О., 2007. – С. 219.
 5. Біоконверсія етанолу в ацетальдегід клітинами мутантів Hansenula polymorpha Felčao de Moralis & Dália Maia / Мороз О. М., Кулачковський О. Р., Русин І. Б, Гнатуш С. О., Павлова Ю. О., Литвин Ж. В. // Мікробіологічний журнал. – 2007. – Т. 69, № 1. – С. 20–34.
 6. Пігменти Thiocystis sp. за умов фотолітоавтотрофного та фотолітогетеротрофного росту / Павлова Ю. О., Гудзь С. П., Гнатуш С. О., Федорович А. М. // Вісник Львів. ун-ту. Серія біологічна. – Л., 2007. – Вип. 45. – С. 169–174.
 7. Пурпурові сіркові бактерії з водойм Яворівського сіркового родовища / Павлова Ю. О., Гудзь С. П., Федорович А. М., Кулачковський О. Р. // Молодь і поступ біології : матеріали ІІІ Міжнар. конф. студ. та асп. ЛНУ імені Івана Франка. – Л., 2007 р. – С. 357.
 8. Pavlova J. O. Investіgatіon of new purple sulfur bacterіa from Yavoriv sulfur mine / Pavlova J. O., Gudz S. P. // Power of microbes in industry and Environment. – Zadar, Croatia, 2007. – P. 126.
 9. Pavlova J. Morfo-fisiological properties of new photosynthetic purple sulphur bacteria / Pavlova J., Gudz S., Fedorovych A. // Biodivesity. Ecology. Adaptation. Evolution : International Young scientists conference. – Odessa, 2007. – P. 162.
 10. Pavlova J. Pigments of purple sulphur bacteria from Yavoriv sulphur mine / Pavlova J., Gudz S., Fedorowych A. // Modern problems of Microbiology and Biotechnology : Young scientists’ and students’ international conference. – Odessa, 2007. – P. 69.

2006:

 1. Павлова Ю. О. Мутанти Hansenula polymorpha з блоком біогенезу пероксисом / Павлова Ю. О., Мороз О. М., Гудзь С. П. // Молодь і поступ біології : зб. тез ІІ Міжнар. наук. конф. студ. та асп. – Л., 2006. – С. 311–312.
 2. Павлова Ю. О. Оптимізація умов культивування пурпурових сіркових бактерій родини Chromatiaceae / Павлова Ю. О., Гудзь С. П. // Мікробні біотехнології : матеріали Міжнар. наук. конф. – О., 2006. – С. 202.

[згорнути]
ПАВЛОСЬ ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА

2022:

 1. Кінематичні характеристики технічної підготовленості стрибунок потрійним різної кваліфікації / Володимир Конестяпін, Ольга Павлось, Олена Ханікянц, Антоніна Дунець-Лесько, Тетяна Дух, Ярослав Свищ // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2022. – № 2. – С. 14–20.
 2. Легка атлетика : навч. посіб. / Свищ Я. С., Дунець-Лесько А. В., Дух Т. І., Павлось О. О., Конестяпін В. Г., Чорненька Г. В., Прокопенко В. І., Західний В. Р., Когут Ю.В., Строкун М. Я. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – 304 с.
 3. Часові характеристики технічної підготовленості стрибунок потрійним високої кваліфікації / Володимир Конестяпін, Ольга Павлось, Олена Ханікянц, Антоніна Дунець-Лесько, Тетяна Дух, Ярослав Свищ // Теорія та методика фізичного виховання. – 2022. – Т. 22, № 2. – С. 288–295. DOI: 10.17309/tmfv.2022.2.21 (Scopus)

2021:

 1. Павлось О. О. Мотивація юних легкоатлетів / Павлось О. О., Єрнік Б. О. // Фізичне виховання та спорт. – 2021. – № 4. – С. 135–140. DOI https://doi.org/10.26661/2663-5925-2021-4-18

2020:

 1. Павлось О. О. Модельні характеристики фізичної підготовленості висококваліфікованих бігунів на середні дистанції / Павлось О. О., Хохла А. І., Павлось Р. М. // Bulletin of Zaporizhzhia National University. Physical education and Sports. – 2020. – № 1. – С. 123–130.
 2. Тиртишник В. Ритмо-темпова структура розбігу стрибків у висоту рекордсменки Світу серед юніорів Ярослави Магучіх / Вячеслав Тиртишник, Володимир Конестяпін, Ольга Павлось, Олена Ханікянц, Руслан Павлось // Фізична активність і якість життя людини : зб. тез доп. ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (10 черв. 2020 р.). – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2020. – С. 7.
 3. Хохла А. І. Ефективність програми комплексної фізичної підготовки фехтувальників-початківців / Хохла А. І., Павлось О. О., Павлось Р. М. // Сучасні досягнення спортивної медицини, фізичної реабілітації, фізичного виховання та валеології – 2020 // Матеріали XХ ювіл. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 120-річчю ОНМедУ (24–25 вересня 2020 року). – Одеса, 2020. – С. 116.
 4. Часові характеристики техніки стрибка у висоту кваліфікованих стрибунок / Конестяпін В. Г., Павлось О. О., Ханікянц О. В., Свищ Я. С., Павлось Р. М. // International Academy Journal Web of Scholar. – 2020. – № 4(46). – P. 54–58.
 5. Pavlos O. Influence of anthropometric indices on the sports results of high jumpers world-level / Olha Pavlos, Volodymyr Konestyapin, Ryslan Pavlos // Actual and contemporary problems of the development of athletics : the internationals Scientific and Practical Conference (29-30 may). – Chirchik (Uzbekistan), 2020. – P. 4–6.
 6. Ритмо-темпові характеристики технічної майстерності рекордсменки світу серед юніорів Ярослави Магучіх / Володимир Конестяпін, Ольга Павлось, Олена Ханікянц, Ярослав Свищ, Руслан Павлось // Молода спортивна наука України : зб. тез. доп. / за заг. ред. Є. Приступи. – Львів, 2020. – Вип. 24, т. 1. – С. 13–14.

2018:

 1. Фізична активність та мотиваційна спрямованість студентської молоді до занять фізичним вихованням / Тетяна Дух, Іванна Боднар, Антоніна Дунець-Лесько, Ольга Павлось, Вячеслав Лемешко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2018. – № 3(77). – 2018. – С. 67–77. (IndexCopernicus)
 2. Результати експериментальної перевірки програми з використанням засобів проекту «Дитяча легка атлетика ІААФ» на уроках фізичної культури / Павлось О. О., Павлось Р. М., Хохла А. І., Дух Т. І. // Вісник Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія: Педагогічні науки. – Чернігів, 2018. – Вип. 152, т. 2. – С. 150–153.
 3. Pavlos O. Improving the Training of Athletes with Mental Disabilities / Pavlos Olha// Using sports, culture, and social studies as means to rediscover lost values : abstract book of 6th International Conference on Science, Culture, and Sport (25–27 April 2018). – Lviv, 2018. – Р. 378.
 4. Sympathoadrenal monitoring of the influence of artificial hypoxia on sprinters’ training / Yaroslav Svyshch, Maria Sybil, Olha Pavlos, Tetiana Dukh, Antonina Dunets-lesko, Valerii Melnyk, Rostyslav Pervachuk // Journal of Physical Education and Sport. – 2018. – Vol. 18, suppl. is. 2. – P. 885–888. (Scopus)

2017:

 1. Khokhla A. Effectiveness of a complex physical training program of fencers during the preliminary-basic work phase / Alla Khokhla, Olha Pavlos // Journal of physical education and sport. – 2017. – Vol. 17, suppl. is. 1. – P. 142–145. (Scopus)
 2. Динаміка параметрів психофізичного стану у процесі професійно-прикладної підготовки студентів технічного ВНЗ з використанням засобів легкої атлетики / Р. М. Павлось, О. О. Павлось, Я. С. Свищ, О. А. Череповецька // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2017. – Вип. 4(85). – С. 92–96. (ВАК)

2016:

 1. Павлось О. Розвиток програми «Дитяча легка атлетика ІААФ» у світі та в Україні / О. Павлось, Я. Свищ, Р. Павлось // Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії : матеріали XXVІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 261–263.
 2.  Свищ Я. Сучасні комп’ютерні технології та використання їх у легкій атлетиці / Я. Свищ, О. Павлось, Р. Павлось // Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 3. – С. 150–153.
 3. Хохла А. І. Обґрунтування програм фізичної підготовки фехтувальників-шпажистів на етапі попередньої базової підготовки / Хохла А. І., Павлось О. О., Яблонська Е. М. // Вісник Чернігів. нац. пед. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2016. – Вип. 139, т. 2.– С. 271–274.
 4. Оптимізація фізичної та технічної підготовки у швидкісно-силових видах легкої атлетики : монографія / авт. кол.: Воронін Д. М. [та ін.]. ; за заг. ред. В. Конестяпіна та Я. Свища. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 220 с. – ISBN 978-617-7336-02-9.

2014:

 1. Павлось О. Результати експериментальної перевірки авторської тренувальної програми з баскетболу для спортсменів із вадами інтелекту / Ольга Павлось // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Л., 2014. – Вип. 18, т. 1. – С. 187 – 192.
 2. Павлось О. О. Контроль технической подготовленности спортсменов с нарушениями интеллекта на примере тренировочной программы по баскетболу / Павлось О. О. // Молодая спортивная наука Беларуси : материалы Междунар. наук.-практ. конф. – Минск, 2014. – Ч. 3. – С. 176 – 179.

2013:

 1. Павлось О. О. Доэкспериментальная проверка авторских тренировочных программ по приоритетно-репрезентативным в Украине видам спорта / Павлось О. О. // ХІІІ Международная научная сессия по итогам НИР за 2012 год “Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре и спорту” : материалы междунар. науч.-практ. конф. – Минск, 2013. – Ч. 3. – С. 258 – 261.
 2. Павлось О. О. Результати експериментальної перевірки авторської тренувальної програми з легкої атлетики для спортсменів з вадами інтелекту / Павлось О. О., Передерій А. В. // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – К., 2013. – Вип. 7 (33), т. 2. – С. 36 – 41.
 3. Павлось О. Характеристика сучасних тренувальних програм Спеціальних Олімпіад з баскетболу та легкої атлетики / Ольга Павлось, Аліна Передерій // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 145 – 151.

2012:

 1. Павлось О. Контроль общей физической и технической подготовленности спортсменов с нарушениями интеллекта / Павлось О. // Cultura fizica: probleme stiintifice ale invatamantului si sportului : materialele conf. st. intern. a doctoranzilor. – Chisinau, 2012. – P. 247 – 252.
 2. Павлось О. О. Структура та зміст авторської тренувальної програми спеціальних олімпіад з баскетболу / Павлось О. О., Передерій А. В. // Вісник Запорізького національного університету : [зб. наук. пр.]. Серія: Фізичне виховання та спорт. – Запоріжжя, 2012. – № 1. – С. 240 – 248.
 3. Павлось О. Структура та зміст експериментальної тренувальної програми Спеціальних Олімпіад з лижних гонок / Ольга Павлось, Аліна Передерій, Юрій Байцар // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 1. – С. 203 – 208.
 4. Павлось О. Структура и содержание автор ской тренировочной программы по легкой атлетике для спортсменов с нарушением интеллекта / Ольга Павлось, Алина Передерий // Профессионально-личностное развитие студентов в образовательном пространстве физической культуры : материалы ІІ Всерос. науч.-практ. конф. – Тольятти, 2012. – Ч. 1. – С. 166–171.
 5. Бріскін Ю. Пріоритетно-репрезентативні види спорту Спеціальних Олімпіад в Україні / Юрій Бріскін, Ольга Павлось, Аліна Передерій // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2012. – № 1. – С. 43 – 49.

2008:

 1. Бріскін Ю. А. Структура та зміст тренувальної програми Спеціальної Олімпіади з легкої атлетики / Бріскін Ю. А., Передерій А. В., Слісенко О. О. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2008. – № 1. – С. 22–25.

2007:

 1. Передерій А. Аналіз тренувальних програм Спеціальних Олімпіад лижних гонок / Аліна Передерій, Ольга Слісенко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури і спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 2. – С. 269–284.

2006:

 1. Свищ Я. Біохімічний експрес-контроль за ефектами гіпоксійного тренування / Свищ Ярослав, Сибіль Марія, Слісенко Ольга // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2006. – Вип. 10, т. 4, кн. 1. – С. 378–382.

[згорнути]
ПАДОВСЬКА ОЛЕНА МИРОСЛАВІВНА

2021:

 1. Падовська О. Містерія великої Різдвяної Зорі / Олена Падовська // Творці Різдвяних звізд / автор.-упоряд. Ковальчук Дарія, Новак Богдан, Дзвоник Надія, Гризлюк Юлія. – Львів : Растр-7, 2021. – С. 76–79.
 2. Падовська О.  Образ Різдвяної звізди в образотворчому мистецтві / Олена Падовська // Творці Різдвяних звізд / автор.-упоряд. Ковальчук Дарія, Новак Богдан, Дзвоник Надія, Гризлюк Юлія. – Львів : Растр-7, 2021. – С. 111–130.
 3. Падовська О. Фізичне виховання і спорт в працях Володимира Кубійовича / Олена Падовська // Суспільна географія і картографія : наукова спадщина та сучасні українознавчі студії : матеріали Всеукр. наук. онлайн-семінару (20 трав. 2021). – Львів : Простір-М, 2021. – С. 67–72.
 4. Недашківська Н. Відповідність принципів Володимира Кубійовича – науковця засадничим принципам фізичної культури / Наталія Недашківська, Олена Падовська // Суспільна географія і картографія : наукова спадщина та сучасні українознавчі студії : матеріали Всеукр. наук. онлайн-семінару (20 трав. 2021). – Львів : Простір-М, 2021. – С. 61–72.

2018:

 1. Падовська О. По Дунаю до витоків української душі : [передмова] / Олена Падовська // Блажко Л. Дунай у піснях українського народу : наук.-попул. нарис / Любомира Блажко, Богдан Гурман. – Львів : Сполом, 2018. – С. 3–6.
 2. Падовська О. Позначки на полях : передмова / Олена Падовська // Блажко Л. Від Трої до Риму / Любомира Блажко, Богдан Гурман. – Львів, 2018. – С. 3–5.
 3. Недашківська Н. Слово про Вчителя / Н. Недашківська, О. Падовська // Суспільна географія: наукові традиції і сучасні виклики : матеріали Всеукр. наук. семінару, присвяченого 110-літтю від народження д-ра географ. наук, проф. Опанаса Ващенка (м. Львів, 13 грудня 2018 р.). – Львів, 2018. – С. 25–26.
 4. Padovska О. Principles of National Sanitation and Physical Education in the Works of Osypa Zaklynska / Padovska Olena // Using sports, culture, and social studies as means to rediscover lost values : abstract book of 6th International Conference on Science Culture and Sport (25–27 April 2018). – Lviv, 2018. – Р. 129.

2017:

 1. Падовська О. До Любачівщини (дорожні нотатки) / О. Падовська // Вісник Любачівщини: 70 років Акції «Вісла». – Львів, 2017. – Вип. 22. – С. 80–88.
 2. Падовська О. Зчитування життєвих сенсів – повчально та з насолодою / Олена Падовська // Наша Батьківщина. – 2017. – № 41 (610). – С. 9.
 3. Падовська О. Книга з соколом (рецензія на збірку С.Трохимчука) / Олена Падовська // Ветеранський вісник. – 2017. – № 10(15). – С. 56–57.
 4. Падовська О. Торбана з-над лиману : рецензія на поетичну збірку В. Кабаченка / Олена Падовська // Нова неділя. – 2017. – Ч. 9(60). – С. 5.

2014:

 1. Падовська О. М. Книжка про Малковичі / Падовська О. М. – Л. : Ліга-Прес, 2014. – 928 с.

2013:

 1. Падовська О. Традиції виховання духу й тіла в Україні (за твором “Поучення” Володимира Мономаха) / О. Падовська, М. Чорненька // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2013. – № 3. – С. 200 – 203.
 2. Охріменко Ю. М. Традиційна українська кухня як складова національної ідентичності в “Енеїді” Івана Котляревського / Ю. М. Охріменко, О. М. Падовська // Феномен людини. Здоровий спосіб життя: зб. наук. ст. – Л., 2013. – Вип. 22. – С. 50 – 53.

2012:

 1. Спортивна діяльність Івана Піддубного / А. Литвинець, В. Канащук, І. Литвинець, О. Падовська // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 3. – С. 25 – 28.
 2. До питання про конкурси мистецтв у програмах олімпійських ігор сучасності / Іванна Литвинець, Олена Падовська, Ярослав Тимчак, Антон Литвинець // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 1. – С. 163 – 168.

2008:

 1. Падовська О. М. Малковичі в контексті проблеми збереження пам`яті у депортованих українців // Україна та Польща у вимірі незалежності (1918–2008 рр.) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Л., 2008. – С. 42–44.
 2. Культурологічні тексти : хрестоматія у 2 кн. / авт.-уклад. Світлана Шлемкевич, Олена Падовська. – Л. : [б. в.], 2008. – 354 с. – ISBN 966-663-171-7.

2006:

 1. Падовська О. Аверс: того літа галичанки… кралі / Олена Падовська // Mikroskop pana Yurka. – 2006. – 17–23 лют. – С. 7.
 2. Падовська О. Реверс: стежками зачарованого мисливця / Олена Падовська // Mikroskop pana Yurka. – 2006. – 17–23 лют. – С. 7.
 3.  Декалендар. Перелік визначних дат історії України / упоряд. О. Падовська. – Л. : Сполом, 2006. – 166 с.

2005:

 1. Падовська О. …А ми їхали / Олена Падовська // Mikroskop pana Yurka. – 2005. – 29 лип. – 4 серп. – С.8.
 2. Падовська О. …А я у гай ходила, по … прецля / Олена Падовська // Mikroskop pana Yurka. – 2005. – 9–15 верес. – С. 8.
 3. Падовська О. Від рекреанта у паломники і навпаки: крок вперед, два… / Олена Падовська // Mikroskop pana Yurka. – 2005. – 30 верес. – 6 жовт. – С.4-5.
 4. 4. Падовська О. Зеновій Флінта: “Зардіть себе до великого мистецтва”  / Олена Падовська //Mikroskop pana Yurka. – 2005. – 9–15 верес. – С.6.
 5. Падовська О. Зерниною у рідну борозну: повернення Гніздовського / Олена Падовська // Mikroskop pana Yurka. – 2005. – 25 листоп. – 1 груд. – С.6.
  Падовська О. Мальована історія: іди і дивись / Олена Падовська // Mikroskop pana Yurka. – 2005. – 9–15 верес. – С. 7.
 6. Падовська О. Образ Лемківщини – образ України / Олена Падовська // Mikroskop pana Yurka. – 2005. – 30 верес. – 6 жовт. – С. 4–5.
 7. Падовська О. О море! А…море? Або: як любимо наш Львів / Олена Падовська // Mikroskop pana Yurka. – 2005. – 5–11 серп. – С. 8.

2003:

 1. Падовська О. Використання образу: зарис про стан національних символів та еталонів культури в Україні / Олена Падовська // Українські національні одноборства: становлення і розвиток. – Л., 2003. – С. 59–60.
 2. Падовська О. Злітай, пташко, злітай / Олена Падовська // Криничка. – 2003. – берез. – С. 10.
 3. Падовська О. Княгиницькі студії любови / Олена Падовська // За вільну Україну. – 2003. – 18–19 квітня. – С. 6.
 4. Падовська О. Парки / Олена Падовська // Вікно у Львів. – Л., 2003. – С. 73–79.
 5. Падовська О. Про тих, для кого Великдень не прийшов в 1945 році / Олена Падовська // Успенська Вежа. – 2003. – № 4. – С. 6.
 6. Падовська О. Церква Св. Феодора: буття у не пам’яті / Олена Падовська // Успенська Вежа. – 2003. – № 3. – С. 8.
 7. Падовська О. Церковно-обрядовий рік у селі Малковичі біля перемишля / Олена Падовська // Народознавчі зошити. – Л., 2003. – № 1/2. – С. 115–119.
 8. Огірко І. В., Падовська О.М. Культурометрія – метод оцінки моделювання та аналізу / Огірко І. В., Падовська О.М. // Академ-дизайн : вісник Укр. академії дизайну. – Л., 2003. – № 1. – С. 122–124.

2002:

 1. 1. Падовська О. М. Про існування церкви Св. Теодора / Падовська О. М. // Історія релігій : пр. ХІІ Міжнар. наук. конф. – Л., 2002. – Кн. 1. – С. 312–315.
 2. 2. Падовська О. М. Українська та зарубіжна культура: Конспект лекцій для студентів І курсу / О. М. Падовська. – Л., 2002. – Розд. 3 : Культура Середньовіччя. – 65 с.
 3. 3. Падовська О. Ретроспективний огляд виду спорту в образотворчому мистецтві: боротьба / Падовська О., Розум М. // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ІІІ Міжрегіон. наук.-практ. конф. – Л., 2002. – С. 7–8.2001:
 4. Падовська О. М. Українська та зарубіжна культура : конспект лекцій / О. М. Падовська. – Л., 2001. – Розд. 1 : Теоретичні основи культури. – 48 с.
 5. Падовська О.М. Українська та зарубіжна культура: Стародавня культура: Конспект лекцій для студентів І курсу. – Л., 2001. – Розд. 2 : Стародавня культура. – 84 с.
 6. Падовська О.М. Яворівський ліжник зігріє і полікує //Гражда. – 2001. – № 3. – С. 16–18.
 7. Золота підкова Лева: Путівник / авт. кол.: Н. Недашківська, О. Падовська, Н. Космолінська [та ін.]. – Л. : Бодлак, 2001. – 63 с.
 8. Падовська О. М. Іринина сукня – промовиста правда віків / Падовська О. М. // Гражда. – 2001. – № 3. – С. 16–18.
  Падовська О.М. Критерії відбору рекреаційно-атрактивних об’єктів для знайомства зі Львовом // Молода спортивна наука України : зб. наук. ст. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2001. – Вип. 5, т. 1. – С. 138–140.
 9. Падовська О. М. Лірико-історичні проходи Херсонесом Таврійським / О. М. Падовська // Навколо Балаклави : путівник. – Л., 2001. – С. 22–32.
 10. Падовська О. М. Презентація видань Ярини Зоряної у Львові / Падовська О. М. // Ярина Зоряна.Сплетені листочки : вибрані твори. – Л., 2001. – С. 148–151.

2000:

 1. Падовська О. Виставка Мирослава Падовського у спогадах та враженнях / Олена Падовська // Вісник Львівської Академії мистецтв : щоріч. – Л., 2000. – С. 255–263.

[згорнути]
ПАЄНОК ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ

2021:

 1. Паєнок О. С. Вплив надмірної маси тіла та ожиріння на розвиток порушень репродуктивної функції в жінок / Паєнок О. С. // Міжнародний журнал ендокринології. – 2021. – Т. 17, № 7. – С. 575–580.

2018:

 1. 1. Чорненька Г. Динаміка швидкості бігу чоловіків на 400 метрів з бар’єрами / Галина Чорненька, Мирослав Павлось // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : XXXVI Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 36. – С. 389–391.

2016:

 1. Оптимізація фізичної та технічної підготовки у швидкісно-силових видах легкої атлетики : монографія / авт. кол.: Воронін Д. М. [та ін.]. ; за заг. ред. В. Конестяпіна та Я. Свища. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 220 с. – ISBN 978-617-7336-02-9.

2015:

 1. Чорненька Г. В. Особливості техніки бігу 400 м з/б / Г. В. Чорненька, М. П. Павлось, О. І. Мацкевич // Проблеми формування здорового способу життя молоді : матеріали Х Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, магістрантів та аспірантів. – Львів, 2015. – С. 190 – 191.

[згорнути]
ПАЗИЧУК ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА

2023:

 1. Пазичук О. Характеристика харчового раціону в передзмагальній підготовці кваліфікованих стрільців з лука / Пазичук О., Пітин М., Пазичук О. // Фітнес, харчування та активне довголіття : IІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.(22 берез. 2023 р.). – Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2023. – С. 68–69.
 2. Надійність психофізіологічних показників в оцінюванні техніко-тактичної підготовленості висококваліфікованих стрільців / Заневський І. П., Грибовський Р. В., Пітин М. П., Пазичук О. О. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – Київ, 2023. – Вип. 8(168). – С. 73–77.  DOI 10.31392/NPU-nc.series15.2023.8(168).14 (фах. вид., IndexCopernicus)
 3. Ефективність занять баскетболом здобувачами закладів вищої освіти : теоретичний аспект / Рядова Л. О., Кравченко О. С., Рожков В. О., Пазичук О. О., Подмарьова І. А. // Спортивні ігри. – 2023. – № 3(29). – С. 56–65. doi: 10.15391/si.2023-3.06(фах. вид., IndexCopernicus)

2022:

 1. Пазичук О. О. Основні вимоги та технічні характеристики підготовки спортсменів стрільців із лука в сучасних умовах / Пазичук О. О., Пазичук М. В., Пазичук О. В. // Фізичне виховання та спорт в закладах освіти : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф.( м. Харків, 29 квітня 2022 року) / за заг. ред. А. І. Маракушина. – Харків : ХНЕУ імені С. Кузнеця, 2022. – С. 104–106.
 2. Рядова Л. О. Оцінка показників розвитку координованості рухів у школярів середніх класів / Л. О. Рядова, В. П. Скляренко, О. О. Пазичук // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2022. – Вип. 81. – С. 113–116. DOI https://doi.org/10.32840/1992-5786.2022.81.20

2021:

 1. Пазичук О. О. Кількість основних макронутрієнтів у харчових раціонах стрільців з лука / Пазичук О. О., Пазичук М. В., Грибовський Р. В. // Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичної підготовки та спорту Збройних Сил України, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб на шляху євроатлантичної інтеграції України: тези V Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ, 2021. – С. 303–305.

2020:

 1. Пазичук О. Вплив вітамінів на організм спортсменів-стрільців з лука / Олександр Пазичук, Марія Пазичук, Ольга Пазичук // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квітня 2020 р., м. Львів). – Львів, 2020. – С. 207–209.
 2. Пазичук О. О. Індивідуалізація харчового раціону у передзмагальній підготовці кваліфікованих стрільців з лука : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 „Олімпійський і професійний спорт” / Пазичук Ольга Олександрівна ; ЛДУФК імені Івана Боберського. – Львів, 2020. – 21 с.

2019:

 1. Пазичук О. О.Аналіз структури добового раціону харчування кваліфікованих стрільців з лука, що тренуються у спеціалізованих спортивних закладах м. Львова / Пазичук О. О. // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2019. – Т. 4, № 3(19). – С. 20–25. (Index Copernicus)
 2. Пазичук О. Вплив фізичної підготовленості на морфо-функціональні стан та енергетичні затрати кваліфікованих спортсменів  стрільців з лука / Пазичук О. // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – 2019. – Вип. 7(26). – C. 200–204. (Index Copernicus)
 3. Пазичук О. Аналіз структури добового раціону харчування кваліфікованих стрільців з лука що тренуються у спеціалізованих закладах Львова / Пазичук О. // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2019. – Т. 4, № 3(19). – С. 20–25. (Index Copernicus)
 4. Пазичук О. О. Аналіз, білків, жирів, вуглеводів у раціонах харчування спортсменів стрільців з лука / Пазичук О. О., Музика Ф. В., Березовський В. А. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2019. – Вип. 5(113). – С. 109–113. (ВАК,IndexCopernicus)
 5. Пазичук О. О. Стан та проблеми енергетичного балансу кваліфікованих стрільців з лука / О. О. Пазичук, Ф. В. Музика // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2019. – Вип. 4(112). – С. 105–110. (ВАК, IndexCopernicus)
 6. Junior skeet shooters’ physical conditioning / Rostyslav Hrybovskyy, Ihor Zanevskyy, Maryan Pityn, Iryna Hrybovska, Bogdan Vynogradskyi, Nataliya Stepanchenko, Olha Pazychuk // Journal of Physical Education and Sport. – 2019. – Vol.19, is. 2. – P. 1262–1267. (Scopus)

2017:

 1. Пазичук О. Роль спортивних громадських організацій у системі фізичного виховання різних груп населення / Пазичук О., Пасічник В. // Фізична культура і спорт: досвід та перспективи : матеріали Міжнар. наук. –практ. конф. (6–7 квітня 2017 р.). – Чернівці, 2017. – С. 78–80.

2015:

 1. Пазичук О. Гігієнічна характеристика фактичного харчування стрільців з лука в змагальному та відновлювальному періодах / О. Пазичук // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2015. – Вип. 19, т. 2. – С. 298 – 304.

2014:

 1. Пазичук О. Вплив харчових нутрієнтів на організм спортсмена / Ольга Пазичук, Федір Музика// Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Львів, 2014. – С. 186–188.

2013:

 1. Поширення шкідливих звичок у школярів різних медичних груп / І.Р. Боднар, М. В. Пазичук, О. В. Пазичук, О. О. Пазичук // Вісник Чернігів. нац. пед. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2013. – С. 85–92.

2012:

 1. Пазичук О. В. Перспективи розвитку спортивно-оздоровчого туризму на Тернопільщині / О. В. Пазичук, М. В. Пазичук, І. А. Повшик // За здоровий спосіб життя студентів : матеріали VІІI Всеукр. наук.-практ. студент. конф. – Львів, 2012. – С. 54–56.
 2. Пазичук О. В. Рівненщина – як об’єкт рекреаційно-оздоровчого туризму / О. В. Пазичук, М. В. Пазичук, І. А. Повшик // За здоровий спосіб життя студентів : матеріали VІІI Всеукр. наук.-практ. студент. конф. – Львів, 2012. – С. 57–58.

[згорнути]
ПАЗИЧУК ОЛЕКСАНДР

2023:

 1. Пазичук О. Характеристика харчового раціону в передзмагальній підготовці кваліфікованих стрільців з лука / Пазичук О., Пітин М., Пазичук О. // Фітнес, харчування та активне довголіття : матеріали IІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.(22 берез. 2023 р.). – Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2023. – С. 68–69.

2022:

 1. Пазичук О. О. Основні вимоги та технічні характеристики підготовки спортсменів стрільців із лука в сучасних умовах / Пазичук О. О., Пазичук М. В., Пазичук О. В. // Фізичне виховання та спорт в закладах освіти : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф.( м. Харків, 29 квітня 2022 року) / за заг. ред. А. І. Маракушина. – Харків : ХНЕУ імені С. Кузнеця, 2022. – С. 104–106.

[згорнути]
ПАЗИЧУК МАРІЯ ВАСИЛІВНА

2022:

 1. Пазичук О. О. Основні вимоги та технічні характеристики підготовки спортсменів стрільців із лука в сучасних умовах / Пазичук О. О., Пазичук М. В., Пазичук О. В.// Фізичне виховання та спорт в закладах освіти : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф.( м. Харків, 29 квітня 2022 року) / за заг. ред. А. І. Маракушина. – Харків : ХНЕУ імені С. Кузнеця, 2022. – С. 104–106.

2021:

 1. Пазичук О. О. Кількість основних макронутрієнтів у харчових раціонах стрільців з лука / Пазичук О. О., Пазичук М. В., Грибовський Р. В. // Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичної підготовки та спорту Збройних Сил України, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб на шляху євроатлантичної інтеграції України : тези V Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ, 2021. – С. 303–305

2018:

 1. Данилевич М. Характеристика принципів сучасної системи підготовки фахівців з фізичного виховання та спорту до майбутньої професійної діяльності / Мирослава Данилевич, Ольга Романчук, Марія Пазичук // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (10–11 травня 2018 року, м. Львів). – Львів, 2018. – С. 305–308.]

[згорнути]
ПАРАНЯК НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

2023:

 1. Міокіни – один із ключових елементів взаємодії між скелетними м’язами та іншими системами організму людини, необхідних для адаптації до фізичних навантажень / Р. Тимочко-Волошин, В. Гащишин, Н. Параняк, В. Борецький, С. Решетило, Ю. Борецький // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2023. – Вип. 88. – С. 3–16. DOI.ORG/10.30970/VLUBS.2023.88.01
 2.  Молочна кислота як системний продукт метаболізму та біомаркер фізичного навантаження / Ю. Р. Борецький, І. З. Гложик , В. Р. Гащишин, Р. І. Тимочко-Волошин, Н. М. Параняк, Х. Є. Шавель, М. В. Стефанишин, І. В. Вербін та ін. // Біологічні Студії. – 2023. – Т. 17, № 1. – С. 115–130. DOI:https://doi.org/10.30970/sbi.1701.703www.http://publications.lnu.edu.ua/journals/index.php/biology (Scopus)

2022:

 1. Запальні процеси та роль стовбурових клітин у регенерації мікропошкоджень структури скелетних м’язів під час фізичної реабілітації / Гащишин В. Р., Параняк Н. М., Тимочко-Волошин Р. І., Вовканич А. С., Музика Ф. В., Стефанишин М. В., Борецький Ю. Р. // Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія. – 2022. – №.1. – С. 121–129. (IndexCopernicus)
 2. Регенерація мікропошкоджень скелетних м’язів як основа процесу фізичної реабілітації: запальні процеси, відчуття болю та роль стовбурових клітин / В. Р. Гащишин, Н. М. Параняк, Р. І. Тимочко-Волошин, А. С. Вовканич, Ф. В. Музика, М. В. Стефанишин, Ю. Р. Борецький // Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія. – 2022. – № 1. – С. 121–129. DOI: https://doi.org/10.32652/spmed.2022.1.121-129 (IndexCopernicus)
 3. Навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни „Неінвазивні методи дослідження у фізичній терапії” для аспірантів 1-го року навчання спеціальності 227 „Фізична терапія, ерготерапія” / Ю. Р. Борецький, В. Р. Гащишин, Р. І. Тимочко-Волошин, X. Є. Шавель, Н. М. Параняк. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – 40 с.
 4. Regeneration of Skeletal Muscle Fibers and Regulation of Myosatellitocytes Metabolism / V. Hashchyshyn, R. Tymochko-Voloshyn, N. Paraniak, L. Vovkanych, I. Hlozhyk, V. Trach, F. Muzyka, Y. Serafyn, E. Prystupa, Y. Boretsky // Cytology and Genetics. – 2022. – Vol. 56, N 3. – Р. 253–260. DOI: 10.3103/S0095452722030033 (Scopus, Web of Science)

2021:

 1. Стапай П. В. Породные особенности химического состава и биологической ценности молока овцематок / Стапай П. В., Стахив Н. П., Параняк Н. Н. // Инновации в животноводстве и безопасность продуктов животноводства достижения и перспективы : материалы науч.-практ. конф. с междунар. участием. – Молдова, 2021. – С. 524–529.
 2. The influence of environmental factors on fish productivity in small reservoirs and transformed waters / N. M. Paraniak and other // Ukrainian Journal of Ecology. – 2021. – Vol. 11(1). – P. 176–180. (Web of Science).

2019:

 1. Biological Significance of Glutathione S-Transferases in Human Sperm Cells //Roman V. Favula, Nataliya M. Paranyak, Anna S. Besedina, Dmytro Z. Vorobets, Ulyana P. Iefremova, Olena K. Onufrovych, Zinoviy D. Vorobets. – Journal of Human Reproductive Sciences (JHRS). – V. 12. – I. 1. – 2019. – p. 24 – 29 – ISSN: 0974-1208 (Scopus)

2018:

 1. Вміст і склад ліпідів найдовшого м’яза спини молодняку овець різного віку за умов інтенсивної відгодівлі / П.В. Стапай, Н.М. Параняк, В.М. Ткачук, Н.П. Стахів // Біологія тварин. – 2018. – С. 71–76. ( Index Copernicus)
 2. Параняк Н. М. Ефективний метод виявлення фальсифікації рослинних олій / Параняк Н. М., Троцишин Д. В. // Дні студентської науки у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.Г. Гжицького : матеріали конф. – Львів, 2018. – Ч. 2. – С. 200–201.

2017:

 1. Стахів Н. П. Особливості ліпідного складу м’язової тканини баранчиків, вирощених за умов інтенсивної відгодівлі / Стахів Н. П., Стапай П. В., Параняк Н. М. // Біологія тварин. – 2017. – Т. 19, № 4. – С. 150. ( Index Copernicus)

2016:

 1. Спосіб підвищення м’ясної та вовнової продуктивності молодняку овець і покращення їх якості : патент № 110523 Україна / Стапай П.В., Стахів Н.П., Тютюнник О.С., Гавриляк В.В., Скорохід А.В. – Зареєстр. 10.10.2016 р., Бюл. № 12.
 2. Фізико-хімічні властивості вовни та жиропоту вівцематок за використання у раціонах лізину, метіоніну та сульфату натрію / Стапай П.В., Параняк Н.М., Гавриляк В.В., Скорохід А.В. // Біологія тварин. – 2016. – Т.18. – №3, С.173 ( Index Copernicus)
 3. Фізико-хімічні властивості вовни вівцематок і ягнят за умов використання у раціонах лізину, метіоніну та сульфату натрію / Стапай П.В., Параняк Н.М. Гавриляк В.В., Стахів Н.П., Скорохід А.В. // Науково-технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК. – 2016. – Т. 4. – № 1, С.256 – 259

2015:

 1. Вміст і склад ліпідів печінки молодняку овець за умов використання у їх раціонах добавок амінокислот лізину, метіоніну а також сульфату натрію / Стапай П. В., Дружина О. С., Сидір Н.П., Параняк Н. М. // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини. – Харків, 2015. – Вип. 30, ч. 1. – С. 103–109.
 2. Параняк Н. М. Фізико-хімічні властивості вовни та жиропоту вівцематок за умов використання у раціонах лізину, метіоніну та сульфату натрію/Параняк Н. М., Сидір Н. П., Скорохід А. В. // Науково-технічний бюлетень ІБТ та ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. – Львів, 2015. – Вип.16, № 1. – С. 37–41.
 3. Амінокислоти у годівлі овець/ Параняк Н. М., Гавриляк В. В., Сидір Н. П., Скорохід А. В. // Аграрний тиждень. – 2015. – № 7(298). – С. 66–67.
 4. Вплив амінокислот лізину, метіоніну і сульфуру на обмінні процеси в організмі молодняку овець та їх продуктивність / Сидір Н. П., Гавриляк В. В., Скорохід А. В., Параняк Н. М. // Біологія тварин. – 2015. – Том 17, № 4. – С. 205–206. ( Index Copernicus)
 5. Вміст і склад ліпідів печінки молодняку овець за умов використання у їх раціонах добавок амінокислот лізину, метіоніну, а також сульфату натрію  / Сидір Н.П., Стапай П.В., Тютюнник О. С., Скорохід А.В.. Параняк Н. М. // Біологія тварин. – 2015. – Том 17, № 3. – С. 204. ( Index Copernicus)

2014:

 1. Параняк Н. М. Вплив підвищеного рівня кобальту у раціонах вівцематок на кількісні і якісні показники жиропоту / Параняк Н. М., Сидір Н. П., Стапай П.В. // Актуальні проблеми агропромислового виробництва України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених. – Оброшино, 2014.– С. 61–62.
 2. Параняк Н. М. Застосування сухих яблучних вичавок у годівлі овець / Н. М. Параняк, В. М. Ткачук, П. В. Стапай // Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Тернопіль, 2014. – С. 157–159.
 3. Білковий і ліпідний склад найдовшого м’яза спини молодняку овець за умов використання у їх раціонах добавок амінокислот лізину, метіоніну та сульфату натрію / Гавриляк В. В., Сидір Н. П., Дружина О. С., Параняк Н. М., Стапай П. В. // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини. – Вип. 28, ч. 1. – Харків, 2014. – С. 108–114.
 4. Вплив амінокислот лізину, метіоніну і сульфуру на обмінні процеси в організмі молодняку овець та їх продуктивність / Н. М. Параняк, П. В. Стапай, Н. П. Сидір, В. В. Гавриляк, О. С. Дружина, А. В. Скорохід // Сучасні репродуктивні технології, селекційно-годівельні аспекти та виробництво і переробка тваринницької продукції : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Велика Бакта, 2014. – С. 85–88.
 5. Вплив амінокислот лізину, метіоніну та сульфуру та м’ясну і вовнову продуктивність молодняку овець / О. С Дружина, П.В.Стапай, В. М. Ткачук, Н.П.Сидір, В.В. Гавриляк, А. В.Скорохід, Н. М. Параняк // Матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. – Кам’янець-Подільський, 2014 – С. 87–89.
 6. Вплив амінокислот лізину, метіоніну та сульфуру на м’ясну і вовнову продуктивність молодняку овець / П. В.Стапай, О. С Дружина, В. М. Ткачук, Н. М. Параняк, Н.П. Сидір, В.В. Гавриляк, А. В. Скорохід // Проблеми зоо-інженерії та ветеринарної медицини. – Харків, 2014. – Вип. 28, ч. 2. – С. 105–109.
 7. Показники енергетичного обміну у крові баранчиків за умов використання у їх раціонах лізину, метіоніну та сульфуру / Н. М. Параняк, Н. П. Сидір, П.В.Стапай, О. С. Дружина // Науково-технічний бюлетень ІБТ та ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. – Львів, 2014. – Вип. 15, № 1. – С. 46–51.
 8. Физико-химические показатели шерсти овцематок асканийской тонкорунной породы при использовании в рационах разных уровней кобальта / Н.Н. Параняк, Стапай П. В., Сыдир Н. П., Скорохид А. В., Свистула М. М // Конкурентоспособность и качество животноводческой продукции : материалы Междунар. науч.-практ. конф. – Жодино, 2014. – C. 242–244.

2013:

 1. Параняк Н. М. Кількісні і якісні показники жиропоту вовни вівцематок асканійської тонкорунної породи за умов використання у раціонах різних рівнів йоду / Параняк Н. М., Ткачук В. М., Стапай П. В. // Стан та перспективи розвитку вівчарства в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ, 2013. – С.104–106.
 2. Параняк Н. Фізико-хімічні властивості вовни вівцематок асканійської тонкорунної породи за умов використання у раціонах різних рівнів йоду / Параняк Н., Стапай П., Свистула М. // Матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з між нар. участю. – Тернопіль, 2013. – С. 178–180.
 3. Параняк Н. М. Фізико-хімічні властивості вовни та жиропоту вівцематок за умов використання у раціонах різних рівнів йоду / Н. М. Параняк, П.В. Стапай, В. М. Ткачук // Біологічні аспекти технологій тваринництва і виробництва продукції : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Миколаїв, 2013. – Вип. 4 (76), т. 2, ч. 2. – С. 150–155.
 4. Влияние повышенного количества йода в рационе на количественные и качественные показатели шерсти овцематок/ Н. Н. Параняк, П. В. Стапай, М.М. Свистула // Сб. науч. тр. по материалам науч.-практ. конф. (24–25 октября 2013 г.). – Жодино, 2013. – С. 281–282.
 5. Количественный и качественный состав жиропота и микрофлора руна овцематок различных пород / Ткачук В. М., Стапай П. В., Гавриляк В. В., Параняк Н. Н. // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2013. – № 7(105). – С. 79–82.
 6. Показники ліпідного обміну у крові вівцематок української гірськокарпатської породи та породи прекос за умов використання у раціонах різних рівнів мінеральних елементів (S, I, Cu, Zn, Co) та фільтроперліту / Н. П.Сидір, П.В. Стапай, В. В.Гавриляк, Н. М. Параняк // Науково-технічний бюлетень ІБТ та ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. – Львів, 2013. – Вип. 14, № 3/4. – С. 43–48.

2012:

 1. Параняк Н. М. Видовий склад мікрофлори руна, кількісні та якісні показники жиропоту і структура нормальної та дефектної вовни вівцематок асканійської тонкорунної породи / Н. М. Параняк, В. М. Ткачук, П. В. Стапай // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. — Житомир, 2012. – № 1(32), т. 3, ч. 1. – С. 238–242.
 2. Параняк Н. Количественные и качественные показатели жиропота шерсти овцематок асканийской тонкорунной породы при использовании в рационах разных уровней цинка / Параняк Н., Ткачук В., Свистула М. // Матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Тернопіль, 2012. – С. 164–167.
 3. Влияние минеральных и витаминно-минеральных премиксов на шерстную продуктивность овцематок таврийского типа асканийской тонкорунной породы / В. В. Гавриляк, П. В. Стапай, В. М. Ткачук, С. В. Кочетов, М. М. Свистула Д. Ефремов, Н. Н. Параняк // Повышение интенсивности и конкурентоспособности отраслей животноводства : тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф. – Беларусь, Жодино, 2011. – Ч. 2. – С. 23–25.
 4. Параняк Н. Н. Породные особенности химического состава и биологической ценности молока овцематок / Н. Н. Параняк, П. В.Стапай, Н. П.Сыдир // Материалы XV Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 45-летию образования кафедр свиноводства и мелкого животноводства и крупного животноводства и переработки животноводческой продукции УО «БГСХА». – Горки, 2012. – С. 27–30.
 5. Лабораторні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині : довідник / В. В. Влізло, Р. С. Федорук, І. Б. Ратич, Н. М. Параняк [та ін.] ; за ред. В. В. Влізла. – Львів : СПОЛОМ, 2012. – 764 с.
 6. Фізико-хімічні властивості вовни вівцематок асканійської тонкорунної породи за умов використання у раціонах різних рівнів цинку / Ткачук В.М., Стапай П. В., Свистула М. М., Параняк Н. М. // Асканія-Нова. – 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 321–322.
 7. Видовий склад мікрофлори руна, кількісні та якісні показники жиропоту і структура нормальної та дефектної вовни вівцематок асканійської тонкорунної породи / В.М. Ткачук, Н.М. Параняк, П. В. Стапай // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. — Житомир, 2012№1

2011:

 1. Стапай П. В. Перспективи розвитку вівчарства в Україні / Н. М. Параняк, П. В.Стапай, В. В.Гавриляк, Н. М. Параняк // Ефективне тваринництво. – 2011. – № 4. – С. 40–45.
 2. Фізико-хімічні властивості вовни вівцематок асканійської тонкорунної породи за умов використання у раціонах різних рівнів цинку / Ткачук В.М., Стапай П. В., Свистула М. М., Параняк Н. М. // Асканія-Нова. – 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 321–322.
 3. Влияние минеральных и витаминно-минеральных премиксов на шерстную продуктивность овцематок таврийского типа асканийской тонкорунной породы / В.В.Га вриляк, П.В. Стапай, В.М. Ткачук, С.В.[ Кочетов, М.М. Свистула Д. Ефремов, Н. Н. Параняк // Повышение интенсивности и конкурентоспособности отраслей животноводства : тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф. – Беларусь, Жодино, 2011. – Ч. 2. – С. 23–25.
 4. Влияние облепихового жмыха как биологически активной добавки на липидный, белковый и витаминный состав мышечной ткани и печени молодняка овец / Кочетов С. В., Гавриляк В. В., Стапай П. В., Параняк Н. Н. // Вестник мясного скотоводства. – 2011. – С. 40–45.
 5. Особенности количественного и качественного состава шерстного жира ярок асканийской тонкорунной в зависимости от их конституционного типа / П. В. Стапай, В. В. Гавриляк, В. М. Ткачук, В. Н. Иовенко, В. А. Сербина, Н. Н. Параняк // Повышение интенсивности и конкурентоспособности отраслей животноводства : тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф. – Беларусь, Жодино, 2011. – Ч. 2. – С. 347–348.
 6. Сезонная секреция жиропота и состав липидов воска руна овцематок породы прекос и их помесей с суффолками / В. М. Ткачук, П. В. Стапай, В. В. Гавриляк, Н. Н. Параняк // Повышение интенсивности и конкурентоспособности отраслей животноводства : тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф. – Беларусь, Жодино, 2011. – Ч. 2. – С. 360–361.
 7. Физико-химические показатели шерсти ярок асканийской тонкорунной породы в зависимости от их конституционного типа / П. В. Стапай, С. В. Кочетов, В. В. Гавриляк, В. М. Ткачук, В. Н. Иовенко, В. А. Сербина, Н. Н. Параняк // Повышение интенсивности и конкурентоспособности отраслей животноводства : тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф. – Беларусь, Жодино, 2011. – Ч. 2. – С. 282–283.

2010:

 1. Физико-химические показатели шерсти и жиропота у интенсивных типов асканийских мясо-шерстных овец при низком уровне кормления / Стапай П. В., Кочетов С. В., Польская П.И., Калащук О. И., Глебова Н. П., Параняк Н. Н. // Материалы V Междунар. конф., посвят. 50-летию ВНИИФБиП. – Боровск, 2010. – С.67–68.
 2. Біохімічний склад м’язової тканини баранчиків різних конституційних типів асканійської тонкорунної породи / В. В.Гавриляк, П. В.Стапай, С. В.Кочетов, В. М.Іовенко, В. Сербіна, Н. М. Параняк // Науково-техніч-ний бюлетень ІБТ та ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. – Львів, 2010. – Вип. 11, № 2/3. — С. 45–48.
 3. Спосіб підвищення продуктивності овець / П. В. Стапай, І. А.Макар, В. В. Гавриляк, О. С. Грабовська С. В. Кочетов, Н. М. Параняк // Аграрна наука – виробництву. – 2010. – № 2. – С. 17.
 4. Особенности белкового состава мышечной ткани баранчиков асканийской тонкорунной породы в зависимости от их конституционного типа / В. В. Гавриляк, П. В. Стапай, С. В. Кочетов, В. Н. Иовенко, В. Сербина, Н. Параняк // Тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф. – Жодино, 2010. – Ч. 1. – С.29–30.
 5. Особенности липидного состава мышечной ткани баранчиков асканийской тонкорунной породы в зависимости от их конституционного типа / П. В. Стапай, В. В. Гавриляк, С. В. Кочетов, В. Н. Иовенко, В.Сербина, Н. Н. Параняк // Тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф. – Жодино, 2010. – Ч. 11. – С.183–184.
 6. Вплив низького рівня годівлі на продуктивність та хімічні показники вовни і жиропоту асканійських м’ясо-вовнових овець / П. І. Польська, Г. П. Калащук, О. Й. Атановька-Маслюк, П. В. Стапай, Н. С. Строгуш, С. В. Кочетов, Н. М. Параняк // Асканія-Нова. – 2010. – Вип. 3. – С.122–129.
 7. Особливості ліпідного та білкового складу м’язової тканини овець таврійського типу асканійської тонкорунної породи різних конституційних типів / П.В.Стапай, В.В.Гавриляк, С.В.Кочетов, Н.С.Строгуш В.М.Іовенко, В.Сербина, Н. М. Параняк // Асканія-Нова. – 2010. – Вип. 3. – С. 152-156.
 8. Спосіб карбонізації вовни / П. В. Стапай, І. А.Макар, В. В. Гавриляк, С. В. Кочетов, К. О. Тис, Н. М. Параняк // Аграрна наука – виробництву. – 2010. – № 3. – С. 30.
 9. Використання органічних сполук хрому в годівлі овець : метод. реком. / П. В. Стапай, С.В. Кочетов, В. В. Гавриляк, В. М. Ткачук, Н. М. Параняк. – Львів, 2010. – 23 с.

2009:

 1. Біохімічний профіль крові гірськокарпатських вівцематок різних генотипів за різних умов їх утримання / Бурда Л.Р., Гавриляк В.В., Стапай П.В., Параняк Н. М. // Науково-технічний бюлетень ІБТ УААН та ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. — Львів, 2009.—Вип. 10, № 1/2. — С. 22–28.
 2. 2. Влияние различного уровня энергетического и протеинового питания на шерстную продуктивность молодняка асканийского каракуля / Стапай П. В., Гавриляк В. В., Кочетов С. В., Скрепец В. И., Деменская Н.Н., Параняк Н. М. // Стратегия развития зоотехнической науки : материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 60-летию зоотехнической науки Беларуси. – Жодино, 2010. – С. 388–389.
 3. Физико-химические показатели шерсти асканийских мясо-шерстных овец в условиях разного уровня кормления / Стапай П. В., Гавриляк В. В., Кочетов С. В., Польская П.И., Калащук О. И., Глебова Н. П., Параняк Н. Н. // Стратегия развития зоотехнической науки : материалы Междунар. научно-практ. конф., посвящ. 60-летию зоотехнической науки. – Жодино, Республика Беларусь, 2010. — С. 364–365.
 4. Спосіб карбонізації вовни : патент № 40828 Україна / Стапай П.В., Макар І.А., Гавриляк В.В., Кочетов С.В., Тис К.О., Паранчк Н. М. – Зареєстр. 27.04.2009, Бюл. № 8.

2008:

 1. Вплив згодовування обліпихової макухи на ліпідний склад крові, печінки та скелетного м’яза молодняку овець / П.В.Стапай, В.В.Гавриляк, І.А.Макар, Н. М. Параняк // Науково-технічний бюлетень ІБТ УААН та ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. – Львів, 2008. – Вип. 9, № 1/2. – С. 129–133.
 2. Продуктивність і фізико-хімічні властивості вовни інтенсивних типів овець асканійської м’ясо-вовнової породи в екстремальних умовах / П.І.Польська, Г.П.Калащук,О.Й.Атановська-Маслюк,Н.П.Глєбова, П.В.Стапай, В.В.Гавриляк, С.В.Кочетов, Н. М. Параняк // Асканія–Нова. – 2008. – № 1. – С. 120–123.
 3. Влияние хеллатного соединения хрома с метионином на продуктивные качества овец / Кочетов С. В., Стапай П. В., Макар И. А., Гавриляк В. В., Параняк Н. М. // Проблемы интенсифика-ции производства продуктов животноводства : материалы междунар. конф. —Жодино, 2008.— С. 141–142.
 4. Обліпихова макуха як біологічно активна добавка до раціону овець / Стапай П. В., Макар І. А., Гавриляк В. В. , Кочетов С. В., Скрепець В. І., Деменська Н. М., Засімович Н. О., Параняк Н. М. // Ефективні корми і годівля. — 2008. — № 8.— С. 40–42.
 5. Біохімічний профіль крові гірськокарпатських овець з різним кольором вовняного покриву / Стапай П.В., Макар І.А., Гавриляк В.В., Чокан Т. В., Параняк Н. М. // Науково-технічний бюлетень ІБТ УААН та ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. — Львів, 2008.— Вип. 9, № 4. — С. 54–59.
 6. Спосіб підвищення продуктивності овець : патент №37419 Україна / Макар І.А.,Гавриляк В.В., Стапай П.В.,Грабовська О.С., Кочетов С.В., Тис К.О., Параняк Н. М. – Зареєстр. 10.10.2008 р., Бюл. № 22.

2007:

 1. Вплив хелатної сполуки хрому з метіоніном на молочну і вовнову продуктивність овець / Макар І.А., Стапай П.В., Гавриляк В.В., Лико І.Я., Кочетов С.В. , Параняк Н. М. // Ефективні корми та годівля. – 2007. – № 3. – С. 35–37.
 2.  Порівняльна характеристика ізоферментного спектру лактатдегідрогенази шкіри та волосяних фолікулів / Макар І. А., Робак В. Є., Стапай П. В., Гавриляк В. В., Гуменюк В. В., Седіло Г. М., Параняк Н. М. // Науково-технічний бюлетень ІБТ УААН та ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. – Львів, 2007. – Вип. 8, № 1/2. – С. 41–44.
 3. Застосування нетрадиційних кормових засобів у годівлі лактуючих вівцематок / В. І. Скрепець, Н. М. Деменська, П. В. Стапай, В. В. Гавриляк, І. А. Макар, Н.М. Параняк // Вівчарство : темат. наук. зб. – Нова Каховка, 2007. – Вип. 34. –С. 141–147.
 4. Вплив згодовування обліпихової макухи на м’ясну та вовнову продуктивність молодняку овець / П. В. Стапай, В. В. Гавриляк, І. А. Макар, В. І. Скрепець, Н.М. Деменська, Н. М. Параняк // Вівчарство : темат. наук. зб. – Нова Каховка, 2007. – Вип. 34. – С.148–153.
 5. Фізико-хімічні зміни вовни з природним забарвленням у процесі виготовлення текстильних виробів за умов кустарного виробництва / Макар І. А., Лико І. Я., Яцкевич Ю. Р., Гавриляк В. В., Стапай П. В., Чокан Т. В., Седіло Г. М., Параняк Н. М. // Сільський господар. – 2007.–  №7/8. – С. 7–9.

2006:

 1. Лыко И. Я. Сравнительная характеристика морфоструктуры¸ химического состава¸ физических показателей нормальной и патологически утоненной шерсти / Лыко И.Я., Макар И.А., Параняк Н. Н. // Исследования молодых ученых в решении проблем животноводства : материалы V Междунар. науч.-практ. конф. – Витебск, 2006. – С. 144.
 2. Характеристика господарсько-корисних та біологічних особливостей молодняку місцевих та помісних овець / Лико І.Я., Стапай П.В., Макар І.А., Параняк Н. М. // Науковий вісник ЛНАВМ ім. С. З. Гжицького. – 2006. – Т. 8, № 2(29), ч. 3. – С.125–128.
 3. Влияние добавки хеллатного соединения хрома к рациону ярок на показатели метаболизма липидов плазмы крови / Кочетов С.В., Лыко И.Я., Стапай П.В., Макар И.А., Параняк Н. Н. // Исследования молодых ученых в решении проблем животноводства : материалы V Междунар. науч.-практ. конф. –Витебск, 2006. – С. 112–113.
 4. Гетерогенність кератину волоса / Лико І.Я., Макар І.А., Стапай П.В., Гавриляк В.В., Параняк Н. М. // Матеріали IX Укр. біохімічного з’їзду. – Харків, 2006. – Т. 1. – С. 51.
 5. Структурні ліпіди вовни овець / Ткачук В. М., Стапай П. В., Макар І. А., Гавриляк В. В.,  Лико І. Я., Параняк Н. М. // Матеріали IX Укр. біохімічного з’їзду. – Харків, 2006. – Т. 1. – С. 64–65.
 6. Вплив згодовування халатної сполуки хрому на ріст вовни, її фізико-хімічні параметри та якість жиропоту / Стапай П. В., Лико І. Я. Макар І. А., Кочетов С.В., Гавриляк В. В., Тис К. О., Седіло Г. М. // Сільський господар. – 2006. – № 7/8. – С. 18–19.

[згорнути]
ПАСІЧНИК ВІКТОРІЯ МИХАЙЛІВНА

2023:

 1. Пасічник В. М. Теоретико-методичні основи ігрової діяльності дітей дошкільного віку в процесі фізичного виховання : дис. … д-ра наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / Пасічник Вікторія Михайлівна. – Львів, 2023. – 705 с.
 2. Приступа Є. Комплексний розвиток здібностей дітей старшого дошкільного віку з використанням інтегрально-розвивальних м’ячів / Євген Приступа, Вікторія Пасічник, Андрій Вовканич // Науковий дискурс у фізичному вихованні і спорті. – 2023. – № 2. – С. 37–47.
 3. Ефективність програми фізкультурно-оздоровчих занять із використанням інноваційних ігор у фізичному вихованні дітей 4–5 років / Пасічник Вікторія, Пітин Мар’ян, Свістельник Ірина, Ковальчук Лідія, Цап Ірина, Задорожна Ольга // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2023. – № 3. – С. 73–81. DOI: 10.32540/2071-1476-2023-3-073 (фах. вид., IndexCopernicus)
 4. Літературний письмовий твір «Концепція ігрової діяльності у межах фізичного виховання дітей дошкільного віку» : свідоцтво про реєстрацію автор. права на твір № 115943 Україна / Пасічник В. М., Пасічник В. Р., Пітин М. П., Каратник І. В., Мельник В. О. ; зареєстр. 19.01.2023 р.

2022:

 1. Пасічник В. М. Перспективи удосконалення фізичного виховання дітей дошкільного віку засобами спортивних ігор / Пасічник В. М., Пасічник В. Р. // Спортивні ігри. – 2022. – № 4(26). – С. 28–39. doi: 10.15391/si.2022-4.03 (IndexCopernicus)
 2. Пасічник В. Вплив програми фізкультурно-оздоровчих занять із використанням народних ігор на психоемоційний стан дітей 3–4 років / Пасічник В., Мельник В., Березовський М. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – Київ, 2022. – Вип. 10(155). – С. 120–123. DOI 10.31392/NPU-nc.series15.2022.10(155).27 (фах. вид., IndexCopernicus)
 3. Пасічник В. Концепція ігрової діяльності у межах фізичного виховання дітей дошкільного віку / Пасічник Вікторія, Пітин Мар’ян, Окопний Володимир // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – Київ, 2022. – Вип. 9(154). – С. 74–85. DOI 10.31392/NPU-nc.series15.2022.9(154).18 (фах. вид., IndexCopernicus)

2021:

 1. Physical condition of preschool children with disabilities in psychological and physical development / Viktoria Pasichnyk, Khrysyyna Khimenes, Maryan Pityn, Olha Bas, Ivan Hlukhov, Yaroslav Hnatchuk, Kateryna Drobot // Journal of Physical Education and Sport. – 2021. – Vol. 21, is. 1. – Р.  352–359. DOI:10.7752/jpes.2021.01033 (Scopus)

2020:

 1. Пасічник В. М. Сутність ігрової діяльності у формуванні особистості дітей дошкільного віку / Пасічник В. М. // Спортивні ігри. – 2020. – № 3(17). – С. 14–57. (Index Copernicus)

2019:

 1. Dynamics of the snatch technique cinematic parameters in qualified female weightlifters during different periods of training macrocycle / Olexandr Tovstonoh, Mariia Roztorhui, Maryan Pityn, Victoria Pasichnyk, Valeryi Melnyk, Fedir Zahura, Olexandr Popovych //  Journal of Physical Education and Sport. – 2019. – Vol. 19(1), is. 3, art 75. – P. 514–520. (Scopus)

2018:

 1. Пасічник В. Аналіз показників гемодинаміки дітей 5-6 років із вадами психофізичного розвитку / Вікторія Пасічник, Володимир Яцковський // Молода спортивна наука України : зб. тез доп. / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів. – Вип. 22, т. 2. – С. 48–49.
 2. Characteristics of the psychomotor system in preschool children with mental disabilities / Viktoria Pasichnyk, Maryan Pityn, Valeryi Melnyk, Zoryana Semeryak, Ivan Karatnyk // Journal of Physical Education and Sport. – 2018. – Vol. 18, suppl. is. 1. – P. 349–355. (Scopus)
 3. Prerequisites for the physical development of preschool children for the realization of the tasks of physical education / Viktoria Pasichnyk, Maryan Pityn, Valeryi Melnyk, Ivan Karatnyk, Anna Hakman, Yaroslav Galan // Physical Activity Review. – 2018. – Vol. 6. – P. 117–126. (Scopus)
 4. Effect of physical development parameters and conditioning abilities on the level of motor coordination in female volleyball players in the phase of specialized basic training / Roman Boichuk, Sergii Iermakov, Vasyl Kovtsun, Viktoria Pasichnyk, Valeryi Melnyk, Mykola Lazarenko, Mariya Troyanovska, Vitalii Kovtsun // Journal of Physical Education and Sport. – 2018. – Vol. 18, suppl. is. 4. – P. 1950–1957. (Scopus)
 5. Factor analysis of indicators of physical and functional preparation of basketball players / Valeria Tyshchenko, Yaroslav Hnatchuk, Viktoria Pasichnyk, Oleksij-Oleg Bubela, Zoryana Semeryak // Journal of Physical Education and Sport. – 2018. – Vol. 18, suppl. is. 4. – P. 1839–1844. (Scopus)
 6. Individualization of basketball players (girls) coordination preparation at the stage of preparation for the highest achievements / Roman Boichuk, Sergii Iermakov, Vasyl Kovtsun, Viktoria Pasichnyk, Valeryi Melnyk, Mykola Lazarenko,  Mariya Troyanovska  // Journal of Physical Education and Sport. – 2018. – Vol. 18, is. 3. – P. 1722–1730. (Scopus)
 7. Morbidity Patterns of Preschool-age Children / Maryan Pityn, Viktoria Pasichnyk, Yaroslav Galan, Valeryi Melnyk, Zoryana Semeryak // Iran J Public Health. – 2018. – Vol. 47, no. 9. – P. 1433–1434. (Scopus)

2017:

 1. Пасічник В. Показники фізичного розвитку дітей дошкільного віку м. Львова та Львівської області / Пасічник Вікторія // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2017. – № 3. – С. 131–137. (ВАК, Index Copernicus)
 2. Пасічник В. Вікові особливості фізичної підготовленості дітей дошкільного віку / Вікторія Пасічник, Мар’ян Пітин // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. – 2017. – Вип. 25/26. – С. 225–234. (ВАК)
 3. Пасічник В. Класифікації народних ігор у фізичному вихованні дітей дошкільного віку / Пасічник Вікторія, Пітин Мар’ян // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2017. – № 1. – С. 222–226. (ВАК, Index Copernicus)
 4. Пасічник В. Проблема оцінювання фізичної підготовленості дітей дошкільного віку / Пасічник В., Пітин М. // Фізична культура і спорт: досвід та перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (6–7 квітня 2017 р.). – Чернівці, 2017. – С. 82–84.
 5. Пасічник В. Структура захворюваності дітей дошкільного віку (на прикладі м. Львова та Львівської області) / В. М. Пасічник, М. П. Пітин, О. О. Волошин // Науковий часопис [Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова]. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2017. – Вип. 5К(86) 17. – С. 245–249. (ВАК)
 6. Головко Д. Причини та характер травматизму в баскетболі протягом тренувального та змагального процесу / Головко Д., Пасічник В. // Фізична культура і спорт: досвід та перспективи : матеріали Міжнар. наук.–практ. конф. (6–7 квітня 2017 р.). – Чернівці, 2017. – С. 104–105.
 7. Пазичук О. Роль спортивних громадських організацій у системі фізичного виховання різних груп населення / Пазичук О., Пасічник В. // Фізична культура і спорт: досвід та перспективи : матеріали Міжнар. наук. –практ. конф. (6–7 квітня 2017 р.). – Чернівці, 2017. – С. 78–80.
 8. Improvement of technical and tactical training of qualified women epee fencers / Zoryana Semeryak, Yuriy Briskin, Ivan Karatnyk, Valeriy Melnyk, Viktoria Pasichnyk, Maryan Pityn // Journal of Physical Education and Sport. – 2017. – Vol. 17, suppl. is. 4. – P. 2116–2122. (Scopus)

2016:

 1. Tactical attacking actions of competitive handball players with different qualifications / Valeryi Melnyk, Viktoria Pasichnyk, Volodymyr Levkiv, Vasyl Kovtsun // Journal of Physical Education and Sport. – 2016. – Vol. 16, is. 1. – P. 77 – 83. (Scopus)

2015:

 1. Пасічник В. Принципи побудови занять у фізичному вихованні дітей дошкільного віку в контексті формування комплексного розвитку особистості / Пасічник Вікторія, Ковцун Василь // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2015. – № 2. – C. 157 – 160.

2014:

 1. Пасічник В. М. Удосконалення фізичних і розумових здібностей у фізичному вихованні дітей старшого дошкільного віку з використанням інтегрально-розвивальних м’ячів : автореф. дис. …канд. наук. з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 “Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / Пасічник Вікторія Михайлівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Л., 2014 . – 20 с.
 2. Дидактичні ігри з м’ячами : навч. посіб. / Приступа Є. Н., Петришин Ю. В., Виноградський Б. А., Петрина Р. Л., Пасічник В. М. – Л. : ЛДУФК, 2014. – 205 с. – ISBN 978-966-2328-61-5.

2013:

 1. Пасічник В. Вплив експериментальної методики використання інтегрально-розвивальних м’ячів на показники фізичної підготовленості дітей старшого дошкільного віку / Вікторія Пасічник // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 146 – 152.2012:
 2. Пасічник В. М. Вивчення передумов впровадження інтегровано-розвивальних м’ячів у процес фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку / Пасічник В. М. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2012. – № 3. – С. 91 – 95.
 3. Пасічник В. М. Дослідження фізичного розвитку та фізичної підготовленості дітей старшого дошкільного віку / Пасічник В. М. // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали ХII Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених з міжнар. участю. – Суми, 2012. – Т. I. – С. 174 – 179.
 4. Пасичник В. М. Корреляционный анализ взаимосвязи показателей физического развития, физической подготовленности и умственных способностей детей старшего дошкольного возраста / В. М. Пасичник // Международная научно-практическая конференция по проблемам физической культуры и спорта государств – участников Содружества Независимых Государств : материалы V науч.-практ. конф. молодых ученых. – Минск, 2012. – Ч. 1. – С. 139 – 141.
 5. Пасічник В. Факторна структура фізичного розвитку, фізичної підготовленості і розумових здібностей дітей старшого дошкільного віку / Вікторія Пасічник // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2012. – № 2. – С. 82 – 86.
 6. Пасічник В. М. Оцінка фізичного і розумового розвитку дітей старшого дошкільного віку / Пасічник В. М., Сосновський Д. Д. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2012. – № 7. – С. 86 – 91.
 7. Пасічник В. Сучасні підходи щодо поєднаного фізичного і розумового розвитку дітей старшого дошкільного віку / Вікторія Пасічник, Роман Петрина // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 2. – С. 150 – 155.

[згорнути]
ПАСІЧНИК ВАЛЕРІЯ РОМАНІВНА

2023:

 1. Літературний письмовий твір «Концепція ігрової діяльності у межах фізичного виховання дітей дошкільного віку» : свідоцтво про реєстрацію автор. права на твір № 115943 Україна / Пасічник В. М., Пасічник В. Р., Пітин М. П., Каратник І. В., Мельник В. О. ; зареєстр. 19.01.2023 р.

[згорнути]
ПАСКА МАРІЯ ЗІНОВІЇВНА

2023:

 1. Паска М. Гастрономічний туризм України – напрям просування нематеріальної культурної спадщини / Марія Паска, Олег Боратинський, Андрій Німець // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф. (12 жовтня 2023 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 272–274.
 2. Паска М. Діяльність закладу ресторанного господарства кафе-пекарня «Пекар» до та після повномасштабного вторгнення в Україну / Паска М. З., Радзімовська О. В., Артемчук М. Ю. // Наука, інновації, бізнес: проблеми, перспективи і сьогочасні тренди розвитку : матеріали ХІ Всеукр. наук.-практ. конф.(26 трав. 2023 р.). – Тернопіль, 2023. – С. 97.
 3. Паска М. Мікрокваліфікації та їх застосування у вищій освіті / Марія Паска // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф. (12 жовтня 2023 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 363–365.
 4. Паска М. Особливості здорового харчування в сучасних умовах / Марія Паска, Алла Левчук // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (27–28 квітня 2023 р.) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – C. 330–331.
 5. Паска М. Cоціально-культурні проблеми управління якістю на підприємствах індустрії гостинності / Паска Марія, Графська Орислава, Запісоцький Андрій // Економіка та суспільство. – 2023. – Вип. 56. – С. 1–6. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-31
 6. Паска М. Сучасні гастро-тренди та перспективи їх використання у ресторанному господарстві / Паска Марія // Індустрія гостинності : стан, тенденції та тренди розвитку : зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (19 жовт. 2023 р.). – Вінниця, 2023. – С. 86–93.
 7. Паска М. Сучасний стан та перспективи розвитку етнічної гостинності Львівщини / Паска М. З., Німець А. С. // Маркетингові та організаційні механізми повоєнного розвитку галузі гостинності та туризму в Україні : матеріали Всеукр. наук.-