Історія факультету туризму

Факультет туризму створено 1 вересня 2015 року. Історія підготовки фахівців галузі «туризм» була розпочата на початку ХХІ століття. У 2003-2004 навчальному році у Львівському державному університеті фізичної культури на факультеті фізичної реабілітації і оздоровчої фізичної культури вперше відкрито спеціальність «туризм». У 2004 році було створено кафедру туризму.

У 2006-2007 навчальному році відбувся перший випуск бакалаврів зі спеціальності «туризм». З урахуванням збільшення кількості профільних кафедр, постійного зростання кількості студентів напряму підготовки «Туризм», а також вагомих навчально-методичних, наукових та спортивних туристичних здобутків в університеті у 2015 році було створено факультет туризму. Деканом факультету обрано доц. Холявка В.З.

Студенти напряму «туризм» під керівництвом викладачів ЛДУФК неодноразово посідали призові місця на всеукраїнських конкурсах наукових робіт та предметних олімпіадах. У 2015 році студенти факультету туризму стали переможцями конкурсу проектів Всеукраїнського молодіжного економічного форуму (м. Київ, МОН України). Студенти факультету туризму постійно беруть активну участь у громадському та соціально-культурному житті університету та Львівщини.

Випускники напряму «туризм» успішно працюють на посадах менеджерів з туризму, організаторів самодіяльного, дитячо-юнацького туризму, інструкторів зі спортивного туризму, працівників закладів готельного та ресторанного господарства.

Працівники професорсько-викладацького складу факультету туризму активно працюють над відкриттям нових напрямів підготовки фахівців у сфері обслуговування, мистецтва, управління та адміністрування.

На сьогодні в деканаті факультету працюють: декан факультету – Холявка Володимир Зеновійович, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та спортивного менеджменту; заступник декана факультету – Кухтій Андрій Остапович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, завідувач кафедри спортивного туризму; старший диспетчер деканату – Даниляк Наталія Тарасівна.

В структурі факультету туризму працюють п’ять кафедр ЛДУФК:
• кафедра туризму;
• кафедра спортивного туризму;
• кафедра економіки та менеджменту
• кафедра готельно-ресторанного бізнесу;
• кафедра гуманітарних дисциплін

У 2016-2017 н.р. отримано ліцензію на підготовку фахівців за спеціальнісю 241- «Готельно-ресторанна справа» та 073 – «Менеджмент».

 

Прокрутити вгору