Наукова робота

Наукова робота викладачів

Наукова робота на кафедрі терапії та реабілітації відбувається активно впродовж цілого навчального року.

На кафедрі працюють 16 штатних викладачів та 7 за сумісництвом.

Навчається 9  аспірантів, які готують дисертаційні дослідження за науковою спеціальність 227 – Терапія та реабілітація.

Видавнича діяльність. Впродовж 2023 року працівниками кафедри опубліковано навчальний посібник – Терапевтичні вправи: навч. посіб. із доп. реальністю / Ольга Єжова, Катерина Тимрук-Скоропад, Любов Ціж, Ольга Ситник. – 2-ге вид., доповн. –Львів: ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2023. – 160 с.).

Працівники кафедрами є авторами та співавторами статтей у наукових виданнях, так за 2023 рік вийшло друком:

 • 7 – публікацій, що індексуються міжнародною наукометричою базою Scopus,
 • 6 – публікацій у фахових виданнях України (категорія Б );
 • 15 тези у зарубіжних виданнях.

Обмін досвідом та підвищення кваліфікації.

Викладачі кафедри у 2023 році брали активну участь  в конференціях та наукових конгресах :

 • XXVII Міжнародна наукова конференція «Молода спортивна наука України» Львів;
 • XV XV Jubileuszowe Międzynarodowe Dni Rehabilitacji Rzeszów,
 • ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Місце і роль фізичної терапії у сучаснійсистемі охорони здоров’я» (Чернівці);
 • Національний конгрес з мультидисциплінарної реабілітації: «Формування стратегії роботи в умовах війни» ( Львів),
 • Перший всеукраїнський конгрес з фізичної терапії: Ресурси, здобутки та потенціал в умовах війни» Івано-Франківськ,
 • XII Міжнародній науково-практичної конференції “Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи” ( Дрогобич)
 • Міжнародна науково-практична конференція «Основні напрямки розвитку фізичної культури, спорту, фізичної терапії та ерготерапії» (Дніпро)
 • науково-практична конференція з міжнародною участю «Перспективи розвитку медичної та фізичної реабілітації на різних рівнях надання медичної допомоги» ( Тернопіль)
 • I Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні погляди молоді на фізичну культуру, спорт та здоров’я людини», (Харків)
 • IV Міжнародна конференція з ерготерапії в Україні: «Розвиток професійної ідентичності ерготерапевтів під час війни» (Київ) тощо.

В межах співпраці медичного центру «Провіта» доценти кафедри терапії та реабілітації (О.Бас та О.Тиравська) та студенти проходили стажування у Польщі на базах Сілезького університету (Upper Silesian Academy) у м.Катовіце, медичного центру Провіта (Provita Medical Center) у м.Жори та центру професійної підготовки масажистів (the Vocational Training Center for Massage Therapists) у м. Рибник.

Кафедра співпрацює із найбільшою навчальною онлайн платформою для фізичних терапевтів – Physiopedia та її розділом онлайн курсів PLUS (відповідальна проф.К.Тимрук-Скоропад). Студенти та викладачі мають безкоштовний доступ до ресурсів PHYSIOPEDIA PLUS.

В межах наукової роботи на кафедрі щорічно відбувається конкурс студентських наукових робіт серед магістрантів, з представленням результатів свої наробок за темами магістерських робіт.

Кафедра терапії та реабілітації виступає партнером у багатьох проектах

 • проєкт міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу програми Еразмус+ № 598938-EPP-1-2018-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP «Інноваційна реабілітаційна освіта – Впровадження нових магістерських програм в Україні REHAB» (доц. Ціж Л., проф. К.Тимрук-Скоропад, доц. Бас О., доц.Крук Б., доц.Тиравська О., викл.Купріненко О. є членами робочої групи);
 • проєкт Реабілітація травм війни. Мета проєкту “Реабілітація травм війни” — підтримувати впровадження в Україні якісної та доказової реабілітації для всіх, хто цього потребує;
 • проєкт “Зміцнення реабілітаційних послуг в системі охорони здоров’я” (SRSHS), що імплементується Momentum Wheels for Humanity, за підтримки Американського народу через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID)Викладачі кафедри (доц. Ціж Л. та проф. К.Тимрук-Скоропад є членами робочої групи від ЛДУФК ім. І. Боберського);
 • проєкти «Навчання, дії та розбудова реабілітації в системах охорони здоров’я» (ReLAB-HS) та «Реабілітація травм війни в Україні», які реалізуються за підтримки Embassy of Switzerland in Ukraine / Посольство Швейцарії в Україні, а також European Union in Ukraine, Nova Ukraine. (доц. Ціж Л. та проф. К.Тимрук-Скоропад є координаторами робочої групи);

Професор кафедри Вовканич А.С. є членом редакційної колегії журналів та періодичних наукових видань: «Молода спортивна наука України» (Україна); «Current Research in Public Health» (США); «Clinical Review» (Польща); «International Journal of Science, Culture and Sport» (Туреччина); «Gaziantep University Journal of Sport Science» (Туреччина), «Modern Sport» (Ірак), та офіційним рецензентом журналу «American Journal of Educational Research» (США).

Проф. Тимрук-Скоропад К.А. є членом редакційної колегії журналу «Спортивна наука та здоров’я людини» (м. Київ).

Викладачі кафедри є активними учасниками у роботі громадських організацій: Українська Асоціація фізичної терапії; Всеукраїнське об’єднання фізичних терапевтів та  Європейського респіраторного товариства.

[згорнути]
Науково-дослідна робота студентів

[згорнути]
Наукова робота аспірантів

[згорнути]
Прокрутити вгору