Історія кафедри

Історія кафедри

Кафедра готельно-ресторанного бізнесу була створена 31 серпня 2018 року у структурі факультету туризму університету для забезпечення фахової підготовки бакалаврів спеціальності “Готельно-ресторанна справа”, яка була започаткована у 2016 році на кафедрі економіки, менеджменту та готельно-ресторанного бізнесу. Із 2020 року на базі кафедри розпочинається і підготовка магістрів з готельно-ресторанної справи.

Кафедра готельно-ресторанного бізнесу – це 8 кваліфікованих викладачів (у тому числі 2 – доктори наук, професори; 3 – кандидати наук, доценти), що забезпечують викладання понад 20 навчальних дисциплін. Викладачі кафедри керують навчальними та виробничими практиками, дисертаційними та магістерськими роботами, а також виконують обов’язки кураторів усіх груп спеціальності “Готельно-ресторанна справа”, дбаючи не лише про навчання студентів, а й про їх цікаве та змістовне дозвілля.

Головне завдання кафедри – підвищення якості освіти з готельно-ресторанної справи на основі парадигми студентоцентрованого навчання, з урахуванням потреб ринку та актуальних тенденцій розвитку науки і технологій в індустрії гостинності.

Один із пріоритетних напрямів роботи кафедри готельно-ресторанного бізнесу – налагодження співпраці з підприємствами індустрії гостинності регіону щодо покращення практичної підготовки студентів, проведення спільних заходів та наукових досліджень. Відповідно до укладених угод, частина практичних занять з дисциплін кафедри проводиться на виробництві, зокрема, в належним чином обладнаних навчальних лабораторіях.

Під керівництвом викладачів кафедри студенти беруть участь у ІІ етапі Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт зі спеціальностей «Готельно-ресторанна справа» та «Харчові технології», Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа», готують статті у фахових виданнях та доповіді на конференціях. Уже два роки поспіль зусиллями кафедри організовується виїзна навчально-виробнича конференція для студентів спеціальності «Готельно-ресторанна справа» у с. Гута Богородчанського району Івано-Франківської області. Матеріали науково-практичного семінару «Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності», що відбувався під час виїзної конференції у 2019 році опубліковані у вигляді електронного збірника.

Студенти спеціальності «Готельно-ресторанна справа» разом із викладачами кафедри беруть активну участь в організації та проведенні міжнародних і всеукраїнських фестивалів індустрії гостинності, здобувають перемоги на міжнародних змаганнях з кулінарного мистецтва. Колектив кафедри відзначено подякою Львівської обласної ради (2018).

У 2019 році кафедра готельно-ресторанного бізнесу організувала захід до відзначення Дня бармена і ресторатора у ЛДУФК ім. І. Боберського, у якому взяли участь відомі фахівці індустрії гостинності Львова, учні шкіл міста, студенти та викладачі Університету. Під час заходу свою професійну майстерність у вигляді виставок робіт та майстер-класів також демонстрували студенти спеціальності «Готельно-ресторанна справа».

Викладачі кафедри готельно-рестораного бізнесу постійно підвищують свою кваліфікацію проходячи стажування у закладах вищої освіти України та зарубіжних країн, на підприємствах індустрії гостинності, беручи участь у міжнародних конкурсах, конференціях, публікуючи результати своїх досліджень у виданнях, що індексуються в Scopus та Web of Science, підтверджуючи рівень володіння іноземними мовами відповідними сертифікатами.

[згорнути]
Прокрутити вгору