Історія кафедри

Кафедру інформатики та кінезіології утворено 2012 року.
Для проведення навчальних занять обладнано два комп’ютерні класи, оснащені сучасною обчислювальною технікою та мультимедійною апаратурою.
Аспірантами та викладачами кафедри захищено шість кандидатський дисертацій. За останні роки проведено наукові дослідження за темою НДР державного замовлення «Застосування проби Руф’є при визначенні групи здоров’я для занять школярів фізкультурою» (№ держреєстрації 0113U000658) і за темою 2.17 «Моделювання біомеханічних систем у складно-координаційних видах спорту» Зведеного плану НДР у галузі фізичної культури і спорту (№ держреєстрації 0111U006473).
Кафедра бере участь у науково-методичному забезпеченні національної збірної команди України зі стрільби з лука й з автомобільного спорту.
Працівниками кафедри видано три наукові монографії й два навчальні посібники з грифом МОН.
Кафедра бере участь у міжнародних наукових програмах (DAADNATO Science), налагоджено співпрацю зі спорідненими кафедрами університетів Штутгарта (Німеччина) й Радома (Польща). Результати досліджень публікуються у міжнародних наукових журналах, які внесено до наукометричних баз Web of ScienceScopus та ін.Отримано чотири патенти України на винаходи у галузі фізичної культури і спорту.
Прокрутити вгору