Результати діяльності кафедри у 2008-2009 н. р.

1. Наукові публікації:

1.1.Навчальні посібники – 2

 • В.М. Трач, Ю.Д. Свистун, М.Г. Сибіль, І.З. Гложик, Л.І. Веселовська, О.З. Дуда Лабораторний практикум з біохімії для студентів вищих навчальних закладів фізкультурного профілю./- Львів: НВФ «Українські технології», 2008.-144с.
 • Прокопів Т.В. Валеологія. Навчальний посібник для студентів У курсу факультету фізичного виховання.- Львів:Піраміда,2008.-76с.

1.2.Наукові статті – 14:

 • Б.Благітко, М. Дзюбачек, І.Заячук, В. Трач, А. Лопатьєв. Математична модель маніпулятора руки людини. // Науково-методичний журнал “Теорія та методика фізичного виховання” №8 с 4-7, м. Харків. 2008.
 • Бережанський О.О. Характеристика показників фізичного розвитку та спеціальної фізичної  підготовленості юних лижників-двоборців на етапі попередньої базової підготовки. //Молода спортивна наука: Зб. наук.праць в галузі  фізичної культури та спорту. Вип. 12. Т. – 4, 2008 36-40 С.
 • Воронін Д.М. Структура іпотерапевтичного заняття для хворих спастичними формами церебрального паралічу» // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Львів, 2008. – с. 206-211.
 • Воронін Д.М., Трач В.М. «Метод Шубоші – терапії в реабілітації дітей 6-10 років з церебральним паралічем» // Молода спортивна наука України: зб. наук. Статей в галузі фізичної культури та спорту. Випуск 12. – Львів, 2008.
 • Воронін Д.М., Трач В.М. Церебральний параліч та реабілітація його спастичних форм. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу “Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи” для студентів спеціальності “Фізична реабілітація”/ – Хмельницький: ХНУ, 2008.- 55с.
 • Гурінович Х., Зіхор А., Трач В.М. Показники морфо-функціонального стану юних футболістів у зимовий, весняний та літній періоди базової підготовки // Науков.практич конференц.з міжнарод.участю «Актуальні проблеми розвитку фізичного виховання, спорту і туризму в сучасному суспільстві» Івано-Франківськ-Микуличин, 2008.
 • Надич В., Лесько О., Решетило С. Рівень фізичної підготовленості учнів Львівського державного ліцею з поглибленою війсково-фізичною підготовкою імені Героїв Крут. Матеріали У1 Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Львів, 2008. – с. 111-113.
 • Свистун Ю., Гурінович Х., Чорнобай І., Веселовська Л., Дуда О. Оцінка функціонального стану футболістів 13-14 років у змагальному періоді (повідомлення 1) // Молода спортивна наука України: Зб. наук. ст. з галузі фіз. культури і спорту. – Л., 2008. Вип. 12. – Т. 4. – С. 200-204.
 • Свистун Ю.Д., Гурінович Х.Є., Кисилевич А.Г. Гігієнічні аспекти навчального процесу в загальноосвітній школі // Освіта і здоров’я: формування здоров’я дітей, підлітків та молоді в умовах навчального закладу: ІІ Всеукр. наук. – практ. конф. з міжнародною участю. – Суми, 2008. С. 281-285.
 • Свищ Я.І. СибільМ.Г. Ефективність застосування дихального апарата Фролова у підготовці кваліфікованих легкоатлетів-спринтерів.Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 25079 від   25.07.08
 • Сибіль М.Г., Свищ Я.І. Штучна гіпоксія та її використання в практиці підготовки висококваліфікованих легкоатлетів  спринтерів. // Молода спортивна наука України: Зб. наук. ст. з галузі фіз. культури і спорту.– Л., 2008.Вип. – Т. 3. – С. 56-60.
 • Сибіль М.Г., Свищ Я.І.  Дослідження впливу   дихальної гімнастики Фролова на функціональний стан спринтерів.// Сучасні технології у сфері фізичного виховання спорту та валеології. – Збірник наукових праць 2-ї міжнародної наукової-практичної конференції. –Кременчуцький державний політехнічний університет ім.   М.Остроградського.-  Кременчуг, 2008. – С.325-350.
 • Сосонка Ірина, Гурінович Христина Фізичний розвиток та рівень здоров’я дітей середнього шкільного віку з урахуванням урбанізації // Молода спортивна наука України: Зб. наук. ст. з галузі фіз. культури і спорту. – Л., 2008. Вип. 12. – Т. 4. – С. 209-213.
 • Гурінович Х., Зіхор А., Трач В.М. Показники морфо-функціонального стану юних футболістів у зимовий, весняний та літній періоди базової підготовки / За ред. Мицкана Б.М., Бойчук Т.В., Фотуйми О.Я. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 60-64.
2. Участь у наукових конференціях – 9:
 • Бережанський О. Всеукраїнська наукова конференція «Молода спортивна наука України». Тема доповіді – Характеристика показників фізичного розвитку та спеціальної фізичної  підготовленості юних лижників-двоборців на етапі попередньої базової підготовки.
 • Воронін Д.М. Конференція-семінар МОЗ України у Хмельницькій області, 17 січня, м. Хмельницький. «Новітні підходи до відновної терапії осіб з церебральним паралічем» Тема доповіді –  «Взаємодія органів влади та охорони здоров’я в лікуванні неповносправних».
 • Воронін Д.М. Науково-практична конференція «Церебральні патології та їх лікування», 9-10 лютого, м. Тернопіль. Тема доповіді – «Методи електроміостимуляції в лікуванні осіб з церебральним паралічем»
 • Воронін Д.М. Обласна конференція фахівців в галузі фізичного виховання «Проблеми фізичного виховання, спорту та фізичної  реабілітації», лютий, м.Хмельницький. Тема доповіді –  «Церебральний параліч та реабілітація його спастичних форм» (посів 1-ше місце).
 • Воронін Д.М. Всеукраїнська наукова конференція «Молода спортивна наука України». Тема доповіді – «Метод Шубоші – терапії в реабілітації дітей 6-10 років з церебральним паралічем» (посів 3-тє місце).
 • Воронін Д.М. Всеукраїнська наукова конференція«Актуальні проблеми фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації», жовтень, м. Дніпропетровськ. Тема доповіді –  «Метод контролю психофізичного стану дітей віком 6-10 років з церебральним паралічем у процесі фізичної реабілітації».
 • Воронін Д.М. VI Всеукраїнська науково-практичноа конференція з міжнародною участю «Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення» м. Львів. Тема доповіді – «Структура іпотерапевтичного заняття для хворих спастичними формами церебрального паралічу»
 • Свищ Я.С. – Всеукраїнська наукова конференція «Молода спортивна наука України». Тема доповіді –”Штучна гіпоксія та її використання в практиці підготовки висококваліфікованих легкоатлетів спринтерів. “
 • Свищ Я.С. – Міжнародна науково-практична конференція. Кременчуцький державний політехнічний університет ім. М.Остроградського. Тема доповіді – «Дослідження впливу дихальної гімнастики Фролова на функціональний стан спринтерів»
3. Участь у роботі громадських наукових організацій – 2
 • Доц. Гурінович Х.Є. – секретар університетської конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих , технічних і гуманітарних наук .
 • Доц. Гурінович Х.Є. – секретар І етапу стипендіальної програми Фонду Віктора Пінчука «Завра.UA»
4. Рецензії на монографії, наукові збірники, навчальні посібники, підручники, дисертації -2
 • Проф.Трач В.М. – рецензія на навчальний посібник «Фізіологія людини».
 • Доц. Гурінович Х.Є. – рецензія на  дисертаційну роботу Вороніна Д.М. на тему  «Іпотерапія в фізичній реабілітації дітей віком 6-10 років з церебральним паралічем» на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту

5. Участь у наукових грантах та міжнародних наукових програмах – 1

 • Доц. Гурінович Х.Є. стипендіат іменної премії голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради для працівників наукових установ НАН України та вищих навчальних закладів Львівщини за кращі наукові роботи та винаходи, плідну наукову працю.

6. Акти впровадження  результатів НДР – 9 (Воронін Д. – 8, Свищ Я. – 1.)

7. Співпраця з наукових питань з іншими кафедрами, вузами чи організаціями : кафедра зимових видів спорту, кафедра футболу, кафедра легкої атлетики, ДЮСШ – 4, інститут математики НАН України, Перечинська школа-інтернат для дітей, позбавлених батьківського піклування (Закарпатська обл.).

8. Наукове керівництво:

 • А) аспірантами -3
 • Проф. Трач В.М. – 2 ( Бережанський О., Воронін Д.)
 • Доц. Сибіль М.Г. – 1 (Свищ Я.)
 • Б) магістрантами – 5
 • Доц. Свистун Ю.Д. – 2 (Вешневський О., Коростильова Ю)
 • Доц. Гурінович Х.Є. – 3 (Сосонка І., Зіхор А.,Єрмоленко І.)

9. Участь у науково-методичному забезпеченні:

 • Футбольної команди ДЮСШ – 4, тренер Бундз Я.Р.

10. Авторські свідоцтва та рацпропозиції – 1

 • Свищ Я.І. Сибіль М.Г Ефективність застосування дихального апарата Фролова у підготовці кваліфікованих легкоатлетів-спринтерів
  Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 25079 від 25.07.08.

11. Наукові відзначення:
11.1. Дипломи –2 (Береза Н.,Кульчицька Т. – за активну участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Безпека життєдіяльності», м. Харків, 16-19 квітня)
11.2. Грамоти –1 (Кульчицька Т. –за майстерне виконання практичних завдань щодо надання до лікарняної допомоги у ІІ етапі Всеукаїнської студентської олімпіади з дисципліни «Безпека життєдіяльності», м. Харків, 16-19 квітня).
11.3. Премії-1

 • Доц. Гурінович Х.Є. – іменна премія голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради для працівників наукових установ НАН України та вищих навчальних закладів Львівщини за кращі наукові роботи та винаходи, плідну наукову працю.
Прокрутити вгору