Історія кафедри та концепція її розвитку

Історія кафедри

Заснування кафедри відбулося відповідно до нових економічних умов, в яких перебувала Україна, у зв’язку із переходом на ринкові принципи господарювання. Від часу створення та реструктуризації кафедри колектив працівників зосереджує свої зусилля на виконанні завдань щодо формування економічної підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури та спорту. Фактично створення кафедри збіглося з реформуванням економічних взаємовідносин в Україні. Перехід до ринкових відносин в економіці зумовлює потребу формування і відповідних знань у фахівців, які повинні знати і вміти, та ефективно виконувати свою місію в нових економічних умовах.

Основні дисципліни кафедри спрямовані на формування знань для прийняття економічно обґрунтованих рішень щодо співвідношення бюджетного та позабюджетного фінансування діяльності фізкультурно-спортивних організацій. Відповідно до потреб у фахівцях з менеджменту відбувається підготовка зі спеціалізації «спортивний менеджмент».

За наказом №58-р від 23.05 1991 р. в Державному інституті фізичної культури утворена кафедра управління та економіки фізичної культури. Завідувачем кафедри призначено доцента Олексія Смірнова. З вересня 1993 р. кафедру очолює доцент, кандидат економічних наук Дмитро Атаманюк. За кафедрою закріплена підготовка з дисциплін «Управління ФКіС», «Економіка спорту», «Менеджмент і маркетинг», «Організація та методика масової фізичної культури». Від початку становлення та розвитку назва кафедри видозмінювалася та удосконалювався процес надання освіти.

Згідно з наказом №5-р 10.01.2012 р., з метою розвитку університету та забезпечення галузі фахівцями із поглибленими знаннями менеджменту фізичної культури і спорту створено кафедру економіки та спортивного менеджменту. З 2014 по 2015 рр. кафедру очолює Володимир Холявка. Продуктивна та ефективна діяльність кафедри дала змогу розширити напрями спеціальностей, а саме «Менеджмент», «Готельно-ресторанна справа», «Туризм», які дають змогу успішно готувати спеціалістів широкого профілю. З вересня 2016 року кафедру економіки, менеджменту та готельно-ресторанного бізнесу очолює д.е.н., професор Наталія Павленчик. З 2019 р. кафедру перейменовано на Кафедру економіки та менеджменту.

Колектив кафедри вирішує актуальні завдання пов’язані з підготовкою фахівців фізичної культури, спорту та туризму для України та іноземних держав у рамках діяльності університету. На кафедрі постійно виконуються науково дослідні роботи. Згідно з темою зведеного плану НДР Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України 2.3.4. на 2001-2005 рр. «Розвиток підприємництва в сфері фізичної культури і спорту»; 2006-2010 рр. співвиконання Зведеного плану теми «Історико-методологічні напрями розвитку фізичної культури та спорту в Україні у ХХ столітті». З 2013-2015 рр. виконувались дослідження на тему «Комерціалізація у сфері фізичної культури та спорту». З 2016 р. виконується науково-дослідна тема: «Удосконалення організаційно-функціональних підходів управління фізичною культурою та фізичним вихованням місцевих громад України в умовах зміни механізмів управління та фінансування».

Викладачі кафедри постійно беруть участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях. З ініціативи кафедри проведено три всеукраїнські конференції «Економічна підготовка в непрофільних вищих навчальних закладах». Кафедра проводить дослідження з проблем менеджменту та маркетингу, економіки спорту та туризму. Професорсько-викладацький склад працює над ліцензуванням нових напрямів підготовки фахівців у вищій школі для потреб України.

[згорнути]
Концепція розвитку кафедри

 

Прокрутити вгору