Інформація про викладачів

Науково-педагогічну діяльність на кафедрі туризму здійснюють 13 викладачів, серед яких 2 докторів та 5 кандидатів наук. Кафедра забезпечує викладання близько 30 навчальних дисциплін для студентів усіх факультетів Університету. Викладачі кафедри керують дисертаційними роботами аспірантів та здобувачів, дипломними та магістерськими роботами студентів.

Тематика наукових досліджень, що проводяться на кафедрі, досить широка: концептуальні засади туризмології та сервісології, модернізація та інноваційний розвиток регіональних туристичних систем України, оптимізація виростання туристичних ресурсів, безпека та екологічні проблеми розвитку туризму, особливості організації та ресурсної бази сільського, етнічного, екологічного, гастрономічного та інших видів туризму. Результати своїх досліджень викладачі кафедри публікують у монографіях, фахових виданнях, зокрема проіндексованих у Scopus та Web of Science, презентують на наукових конференціях, захищають у вигляді дисертацій на здобуття наукових ступенів.

Кафедра забезпечує керівництво науковими роботами студентів, які щорічно беруть участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт олімпіадах зі спеціальності «Туризм» та посідають призові місця.

Із 2016 року кафедра туризму організовує щорічні науково-практичні конференції та семінари, в яких беруть участь науковці з різних регіонів України.

Прокрутити вгору