Освітні програми

Кафедра туризму відповідає за підготовку здобувачів за такими освітніми програмами:

Освітньо-професійна програма “Туризм” першого (бакалаврського) рівня освіти;

«Туризм» першого (бакалаврського) рівня;

«Організація туристичної діяльності» другого (магістерського) рівня;

«Туризм» третього (освітньо-наукового) рівня.

Особливістю навчальних планів підготовки фахівців спеціальності «Туризм» є те, що окрім великої частки професійно-орієнтованих, а також гуманітарних, економічних, природничих дисциплін, у них передбачено поглиблене вивчення іноземних мов (англійська, німецька, французька, польська). Вагомою компонентою освітніх програм спеціальності «Туризм» на різних освітніх рівнях є практики (виробнича, переддипломна, педагогічна), під час яких здобувачі вищої освіти мають змогу закріпити отримані знання та набути навиків роботи за спеціальністю.

Впродовж року студенти залучаються до одноденних та багатоденних туристичних подорожей екскурсійного, рекреаційного і спортивно-туристичного спрямування. Крім того, студенти, що спеціалізуються на кафедрі, мають можливість проходити закордонні стажування на провідних курортах Європи та Близького Сходу.

 

Прокрутити вгору