«Бакалавр» (вступ на 1 курс)

▶ заяви тільки в електронній формі (крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за квотами);

▶ подати до 5 заяв на спеціальності на яких передбачено прийом за державні кошти, та визначити їх пріоритетність;

▶ подати до 20 заяв за всіма джерелами фінансування;

▶ приймаються результати зовнішнього незалежного оцінювання за 2020 чи 2021 року та національне мультипредметного тестування за 2022 чи 2023 року;

▶ право складати вступні іспити мають особи, яким надано таке право згідно «Умов прийому до закладів вищої освіти» у поточному році;

▶ до Університету зараховуються особи, які не мають протипоказань за станом здоров’я до фізичних навантажень (спеціальності 014.11 «Середня освіта (Фізична культура)», 017 «Фізична культура і спорт», 024 «Хореографія») та не протипоказане навчання за обраною спеціальністю.

Прокрутити вгору