«Бакалавр» на основі ОКР «молодший спеціаліст»

▶ заяви тільки в електронній формі (крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за квотами);

▶ особи, які вступають на основі диплому освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» зараховуються на скорочений термін навчання;

▶ особи, які вступають на неспоріднену спеціальність зараховуються на скорочений термін навчання лише за кошти фізичних та/або юридичнихосіб;

▶ зарахування відбувається на основі двох предметних оцінок ЗНО (українська мова та математика) 2020 чи 2021 року або НМТ за 2022 чи 2023 року;

▶ зарахування на неспоріднену спеціальність проходить на конкурсній основі за результатами двох ЗНО 2019-2021 або НМТ 2022 року;

▶ приймаються результати зовнішнього незалежного оцінювання за 2020 чи 2021 року та національне мультипредметного тестування за 2022 чи 2023 року;

▶ право складати вступні іспити мають особи, яким надано таке право згідно «Умов прийому до закладів вищої освіти» у поточному році;

▶ до Університету зараховуються особи, які не мають протипоказань за станом здоров’я до фізичних навантажень (спеціальності 014.11 «Середня освіта (Фізична культура)», 017 «Фізична культура і спорт», 024 «Хореографія») та не протипоказане навчання за обраною спеціальністю.

Прокрутити вгору