«Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування»

Пропонуємо ознайомитися з тезами доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування» за загальною редакцією доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри економіки та менеджменту нашого Університету Наталії Федорівни Павленчик.

Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (27 – 28 квітня 2023 року, м. Львів) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2023. – 352 с.

ISBN 978-617-8135-18-8

У тезах доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції висвітлено результати досліджень пріоритетів і перспектив розвитку економіки України в умовах глобалізації та євроінтеграції; соціально-економічних засад менеджменту та маркетингу в галузі фізичної культури та спорту, рекреації і реабілітації; сучасних викликів, тенденцій та домінант інноваційного розвитку сфери обслуговування; актуальних проблем розвитку сфер фізичної культури, реабілітації та обслуговування в ринкових умовах; проблем та перспектив інноваційного розвитку галузі фізичної культури та сфери обслуговування, а також соціально-гуманітарних проблем сучасності.

Для студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників галузей економіки, фізичної культури та сфери обслуговування.

 

Випусковий редактор Оксана Борис
Редактор Єлизавета Лупиніс
Комп’ютерне верстання і дизайн Христини Баранівської

Прокрутити вгору