ІІІ Всеукраїнська наукова конференція «Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика»

18-го травня поточного року у Львівському державному університеті фізичної культури імені Івана Боберського відбудеться традиційна, третя за ліком Всеукраїнська науково-практична конференція «Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика». Організатори запрошують до участі в форумі молодих науковців, аспірантів, студентів.

НАУКОВІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

• Сучасні тенденції та перспективи розвитку індустрії гостинності.

• Інновації харчових та крафтових технологій для HoReCa.

• Актуальні проблеми економіки та менеджменту в сучасних умовах.

• Інноваційні тенденції розвитку туризму в Україні та світі.

Робочі мови конференції – українська, польська, англійська

УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ ОТРИМАЮТЬ:

1) іменний сертифікат учасника конференції (електронний варіант);

2) електронний збірник конференції, який також буде розміщений на сайті Університету.

Зазначимо, що участь у Конференції – безкоштовна!

Для участі у конференції необхідно до 15-го травня 2023 року (включно) надіслати на електронну адресу організаційного комітету hostynnist.2020@gmail.com:

1. Заявку (ПІП, науковий ступінь, вчене звання; місце роботи / навчання; назва доповіді, напрям; е-mail, контактний номер телефону).

2. Тези (оформлені відповідно до вимог).

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

1. Тези подати до 15 травня 2023 року (включно) в електронному варіанті у форматі .doc або .docx, редактор Microsoft Word.

2. Обсяг тез 2–3 сторінки формату А-4.

3. Шрифт – Tіmes New Roman, кегль – 14 pt., абзац – 1 см, поля – 2 см, інтервал – 1,5.

4. Ілюстративний матеріал подати у форматі JPG або TIFF.

5. Список використаних джерел оформити відповідно до Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

6. Назва файлу з тезами та заявки повинна містити прізвище: Коваль_тези та Коваль_заявка.

Голова організаційного комітету конференції
завідувач кафедри готельно-ресторанного бізнесу, професор
Марія Паска
(maria_pas@ukr.net)

+38 (067) 302-61-20

Координатор конференції
доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу
Уляна Гузар
(ulyna1@ukr.net)

+38 (067) 670-16-60

Детальну інформацію можна отримати
ЗА ПОСИЛАННЯМ

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

«ІННОВАЦІЇ, ГОСТИННІСТЬ, ТУРИЗМ: ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА»
Запрошуємо Вас долучитися до роботи Пленарного засідання
18 травня 2023 р. початок о 10 год 
за покликанням:
Meeting ID: 398 444 8110
Passcode: 932858
 
Завчасно вдячні за Вашу участь!
Прокрутити вгору