Круглий стіл для адміністрації закладів вищої освіти «Досвід та благополуччя української студентської молоді під час війни»

Напередодні, 19-го грудня 2023 року, в дистанційному форматі відбувся круглий стіл для адміністрації закладів вищої освіти «Досвід та благополуччя української студентської молоді під час війни». Його метою була розбудова партнерства, напрацювання стратегічних напрямків розвитку та подальшої співпраці в рамках проєкту «Досвід та перспективи молодих українців під час російсько-української війни».

Серед учасників круглого столу були ректор Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка професор Богдан Буяк, проректор з наукової та міжнародної роботи Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» професорка Олена Степова, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського професор Андрій Вовканич, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка доцент Валентин Панченко.

Проєкт «Досвід та перспективи молодих українців під час російсько-української війни» об’єднує чотири українські університети – Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» та науковців з Швеції та США, які формують наглядову раду та надають консультативну допомогу.

Проєкт підтримано Програмою малих грантів для досліджень, освіти, громадських проєктів із психології миру 2022 року від Дивізіону 48 Американської психологічної асоціації (APA Division 48: Society for the Study of Peace, Conflict, and Violence).

Під час круглого столу було обговорено результати проєкту, подальші можливості його підтримки, а також співпрацю між університетами. У рамках круглого столу керівник проєкту професорка Юлія Павлова (кафедра теорії і методики фізичної культури Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського) представила доповідь за підсумками першого року реалізації проєкту. Зокрема було охарактеризовано параметри, які обумовлюють благополуччя молодих українців, акцентовано увагу на позитивних ресурсах, досвіді та факторах, які сприяють процвітанню і оптимальному функціонуванню молодих людей в Україні, а також на чинниках, які можуть сприяти адаптації, соціалізації та реалізації потенціалу молоді в умовах війни і надалі у післявоєнний період.

За проміжними результатами проєкту видано книгу двома мовами – українською та англійською.

Досвід та благополуччя молодих українців під час війни: результати соціологічного дослідження / Юлія Павлова, Петро Петрица, Ганна Жара, Іванна Боднар, Тетяна Синиця – Луцьк : Вежа-Друк, 2023. – 160 с.

Experience and well-being of young Ukrainians during the war: results of sociological research / Iuliia Pavlova, Petro Petrytsa, Hanna Zhara, Ivanna Bodnar, Tetiana Synytsya. – Lutsk : Vezha-Druk, 2023. – 160 p.

Ознайомитися із виданням можна на сайті проєкту
ЗА ПОКЛИКАННЯМ

Прокрутити вгору